1. 10 Nov, 2012 2 commits
 2. 21 Sep, 2012 2 commits
 3. 20 Sep, 2012 1 commit
 4. 19 Sep, 2012 1 commit
 5. 08 Aug, 2012 2 commits
 6. 06 Jul, 2012 1 commit
 7. 03 Jul, 2012 1 commit
 8. 27 Feb, 2012 1 commit
 9. 18 Feb, 2012 2 commits
 10. 02 Sep, 2011 1 commit
 11. 01 Sep, 2011 1 commit
 12. 30 Aug, 2011 1 commit
 13. 10 Aug, 2011 1 commit
 14. 29 Jun, 2011 1 commit
 15. 23 Mar, 2011 1 commit
  • Daniel Kahn Gillmor's avatar
   Contributed by Daniel Kahn Gillmor: · d83027b1
   Daniel Kahn Gillmor authored
   * testsuite/Makefile.in (TS_NETTLE_SOURCES): Added
   meta-hash-test.c, meta-cipher-test.c, and meta-armor-test.c.
   
   * nettle.texinfo: Document nettle_hashes and nettle_ciphers.
   
   * nettle-meta.h: Declare algorithm lists nettle_ciphers,
   nettle_hashes, nettle_armors.
   
   * Makefile.in (nettle_SOURCES): Added nettle-meta-hashes.c,
   nettle-meta-ciphers.c, and nettle-meta-armors.c.
   
   * nettle-meta-armors.c: New file.
   * nettle-meta-ciphers.c: New file.
   * nettle-meta-hashes.c: New file.
   
   Rev: nettle/ChangeLog:1.159
   Rev: nettle/Makefile.in:1.32
   Rev: nettle/nettle-meta-armors.c:1.1
   Rev: nettle/nettle-meta-ciphers.c:1.1
   Rev: nettle/nettle-meta-hashes.c:1.1
   Rev: nettle/nettle-meta.h:1.10
   Rev: nettle/nettle.texinfo:1.22
   d83027b1
 16. 21 Mar, 2011 1 commit
 17. 17 Mar, 2011 1 commit
 18. 28 Feb, 2011 1 commit
 19. 16 Feb, 2011 1 commit
 20. 14 Feb, 2011 1 commit
 21. 07 Dec, 2010 1 commit
 22. 25 Jul, 2010 2 commits
 23. 24 Jul, 2010 2 commits
 24. 05 Jul, 2010 1 commit
 25. 20 May, 2010 1 commit
 26. 25 Mar, 2010 1 commit
 27. 24 Mar, 2010 1 commit
 28. 02 Feb, 2010 1 commit
 29. 22 May, 2009 1 commit
 30. 19 May, 2009 1 commit
 31. 11 May, 2009 1 commit
 32. 04 Feb, 2009 1 commit
 33. 01 Nov, 2008 1 commit
 34. 04 Mar, 2007 1 commit