server.extend 2.05 KB
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ATT L[GGA TILL EN NY FUNKTION

F|r att l{gga till en ny funktion beh|ver f|ljande {ndringar g|ras:
(Det ser kanske mycket ut, men i praktiken s} {r det inte s} jobbigt)

 1) Deklarera funktionen i services.h.

 2) Deklarera funktionen i server/fncdef.txt. L{gg alltid nya funktioner
   sist s} att gamla klienter fortfarande fungerar.

	2a) Om funktionen tar en inparameter av en typ som inte finns
	  n{mnd i fncdef.txt s} m}ste {ndringar ske i

		server/call-switch.awk
15
16
		server/prot-a-parse-arg-c.awk
		server/connection.h	Definitionen av Connection ska
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
17
18
19
20
21
22
23
24
					ut|kas med ett f{lt d{r man kan
					lagra det parseade f{ltet.
		server/isc-parse.c	Skriv en funktion f|r att parsea.
		server/isc-parse.h

	2b) Om funktionen tar f|r m}nga inparametrar av typen num, 
	  string eller c_string s} m}ste man {ndra

25
		server/connections.h	Definitionen av Connection
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

	2c) Om funktionen har en utparameter av en annan typ {n de som redan
	  finns:

	  	server/prot-a.c: L{gg till en rad i switchen i prot_a_reply.
		server/connections.h: L{gg till typen i Res_type och 
				   Result_holder.
		server/prot-a-output.c: skriv en funktion f|r att skriva 
					ut ett objekt.
		server/prot-a-output.h
		
  3) Skriv funktionen i l{mplig fil i server-direktoryt. De som finns att 
   v{lja p} n{r detta skrivs {r

    admin.c, conference.c, membership.c, person.c, session.c, text.c

  4) L{gg till funktionsnamnet i prot_a_is_legal_fnc() i server/prot-a.c.

  5) Kompilera om servern med 'make' i server/.

  6) Skapa funktionsstubbar i kommunikationsdelen i filerna

		isc-client/services.c
		isc-client/input.c	Om nya komplicerade datatyper.
		isc-client/input.h
		isc-client/output.c
		isc-client/output.h

  7) Om du har nya datatyper skall funktioner f|r att parsea/skriva
   dom definieras i
		isc-client/isc-parse.c
		isc-client/isc-parse.h
		isc-client/isc-output.c
		isc-client/isc-output.h

 8) Skapa libyskom.a med 'make ar' i isc-client/.

 9) Implementera de nya kommandona i klienterna.
I protokoll B kommer det (om lacgen n}gonsin blir klart) att bli
mycket enklare.