SERVER-RELEASE 324 Bytes
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1 2 3 4 5 6
Att g|ra inf|r varje server-release: (Denna lista {r ej n|dv{ndigtvis
fullst{ndig).

Fixa versionsnumret i:

	doc/ADMINISTRATION
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
7 8
	Makefile.src
	src/server/version.incl
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Skriv en rad i:
	
	ChangeLog

G|r:

	make distribution

G|r:

20
	cvs tag server-1-1-1 ; # Eller vad det nu ska va'.
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
21 22 23 24

Testa tarfilen.

Flytta till ftp-arean.