ChangeLog 30.6 KB
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1
2
3
4
Wed Sep 25 11:44:17 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* person.c (do_set_passwd): Fixed serious bug in salt generation.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
5
6
7
8
Mon Sep 23 19:39:55 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* text.c (sender): handle a sent_at correctly.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
9
10
Sat Sep 21 02:12:24 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

11
12
13
14
15
	* "isc.h" is now known as "isc-interface.h" to avoid confusion
	 with <isc.h>.

	* version.incl: Go 1.0.2.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
	* ram-smalloc.c: Added support for memory leak finding.

	* trace-mem.gdb, handle-malloc-dump.el: Useful for finding memory 
	 leaks in the server. Compile ram-smalloc.c with DEBUG_MALLOC
	 defined.

	* mux.c (mux_close): Fixed memory leak.

	* ramkomd.c (main): Print how many blocks isc allocates.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
26
27
	* ramkomd.c: ip_client_port and ip_mux_port are local to ramkomd.c.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
28
29
30
31
32
33
Tue Sep 17 23:04:39 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* .gdbinit: Now created by "make .gdbinit".

	* Removed smalloc.c that is never used.

Per Cederqvist's avatar
Go 1.0!    
Per Cederqvist committed
34
35
36
37
Mon Sep 16 19:27:04 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* version.incl: Version 1.0!

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
38
39
40
41
42
Fri Sep 13 22:20:59 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* server-config.c: Det heter lyskomd-data, inte ramkomd-data
	 (osv). F|rb{ttrade n}gra kommentarer.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Thu Sep 12 01:00:13 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* ramkomd.c (main): Anropa srand() om ENCRYPT_PASSWORDS {r satt,
	 s} att vi f}r ett slumpm{ssigt fr|.

	* person.c (do_set_passwd, chk_passwd) Kryptera l|senord om
	 ENCRYPT_PASSWORDS {r satt. (Inkompatibelt med gamla
	 databasformatet).

52
53
54
55
56
57
Tue Sep 10 21:58:18 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* conference.c (delete_conf): Om det {r en brevl}da som tas bort
	 s} ska personen som tas bort loggas ut f|rst (inte n|dv{ndigtvis
	 personen som tar bort en person...)

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
58
59
Thu Sep 5 10:14:40 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

60
61
62
63
64
65
66
	* cache.h, simple-cache.c, dbck-cache.c (cached_set_conf_type): 
	 borttagen.

	* conference.c, person.c: alla anrop till cached_set_conf_type
	 borttagna. (Funktionen anropades bara precis efter
	 mark_conference_as_changed.	 

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
	* simple-cache.c: Fixade lite stavfel. La till lite nya defensiva
	 kontroller.

	* simple-cache.c (mark_conference_as_changed): Uppdatera inte bara
	 first_local_no, utan {ven nice och type i small_conf_array varje
	 g}ng som mark_conference_as_changed anropas. Namnet uppdateras
	 dock inte. Det kostar nog mer {n det smakar (man m}ste
	 reallokera en str{ng n{r man {ndrar namnet).

	* simple-cache.c (get_text_node, get_pers_node, get_conf_node):
	 Returnera NULL om det s|kta numret {r st|rre {n next_free_num
	 eller next_text_num. Defensivt ska det vara!

Wed Sep 4 22:03:47 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* text-garb.c (garb_text): Nollst{ll deleted_texts n{r garbningen
	 {r klar.

85
86
87
88
89
90
Sat Aug 31 22:14:30 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* ramkomd.c: Inkludera alltid <locale.h> - gcc -M f|rs|ker
	 inkludera den {ven om HAVE_LOCALE inte {r satt. Skicka med en
	 tom locale.h i include/ansi f|r de som inte har locale.

91
92
Fri Aug 30 05:32:13 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
93
94
95
	* config.c ramkomd.c (MAX_NO_OF_CONNECTIONS): S{tt fr}n
	 getdtablesize om det anropet finns.

96
97
98
	* limits.h heter numera tmp-limits.h (f|r att inte f|rv{xla den
	 med ANSI-filen <limits.h>.

99
100
Wed Aug 28 03:21:27 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

101
102
103
	* dbck.c (post_check_persons): Uppdatera modifications {ven n{r
	 man reparerar antalet skapade m|ten f|r en person.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
104
105
106
107
	* La till RCS-Id i alla k{llkodsfiler.

	* prot-a-parse-arc-c.awk: "smalloc.h" heter <server/smalloc.h>.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
108
109
	* dbck-cache2.c heter nu dbck-cache.c.

110
111
	* cache.c, end-of-atomic.c, lyskomd.c, ram-cache.c: Borttagna.

112
113
Mon Aug 26 04:13:34 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

114
115
	* simple-cache.c: Anv{nde BUFSIZ i st{llet f|r FILENAME_MAX.

116
117
	* #include "smalloc.h" heter nu #include <server/smalloc.h>

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Sat Aug 24 17:36:43 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* simple-cache.c: Anv{nde FILENAME_MAX i st{llet f|r 1024.

	* limits.h (MAX_TEXT) |kade till 200003.

Wed Aug 14 02:11:17 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* Makefile(LIBS): La till -lresolv.

	* config.c(WHITESPACE): La till \r. Det g}r inte att koppla upp en
	 telnet till server version 0.31.6.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
131
Sat May 18 04:22:06 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)
132
 
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
	* Installerade och startade diskomd 0.29.1.

	* Div. bugfixar i diskomd och simple-cache.c.

Fri May 17 06:00:00 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Installerade diskomd 0.29 som ramkomd.

Wed May 8 04:43:50 1991 Thomas Bellman (Bellman@nanny)

	* conference.c (set_super_conf): Fixed bug that made it impossible
	 to set the super-conf to zero.


Mon May 6 09:34:00 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Anv{nder funktionerna i memory.h s} l}ng m|jligt i st{llet f|r
	 smalloc/sfree.

	* Nu har servern tv} kopior av namnet p} varje m|te. Dels en som
	 alltid ligger i minnet (name_list i ramkomd, small_conf_arr i
	 diskomd), dels en som bara {r inladdad ibland (i diskomd),
	 conf_arr.

Fri May 3 14:49:19 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* 0.28 installerad.

	* Anv{nder traverse_connections |verallt d{r man g}r igenom alla
	 uppkopplingar.

	* Ny fil: internal-connections.[hc] (i brist p} b{ttre namn).
	 Inneh}ller new_client(), kill_client(), get_conn_by_number() och
	 traverse_connections(). I forts{ttningen skall man inte anv{nda
	 sig av f{ltet (Connection *)->next, utan i st{llet anv{nda
	 traverse_connections() och get_conn_by_number().

	* Nytt anrop: who_am_i som ger en Session_no.

Thu May 2 17:24:50 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* St{ngde av TIME_SYNC i ram-cache.c. Nu kanske n}gon orkar l{sa
	 log-filerna igen...

	* Nu kollas flaggan kill_me i Connection i _alla_ uppkopplingar
	 efter varje anrop, s} nu b|r disconnect fungera.

Mon Apr 29 19:02:12 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Namnbyte i Who_info och Connection: session resp. client_no
	 heter numera session_no.fff

	* Ett nytt asynkront meddelande: logout. (Pers_no & Session_no).

	* Tv} nya anrop: get_session_info och disconnect.

Mon Apr 22 14:32:19 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* version 0.27.2 installerad.

	* Nu skickas sessionsnummer med n{r man g|r 'pepsi' och
	 'change_what_i_am_doing'.

Sat Apr 6 11:47:47 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* version 0.27.1 installerad.

Sun Mar 24 18:49:56 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* parser.c: lookup_name(): Nu tas alla '-' bort - |kad
	 QZ-kom-kompatibilitet! F|r tillf{llet g|rs det bara om SERVER {r
	 definierad (f|r att inte riskera att f|rst|ra kod i klienten).

Tue Mar 19 20:27:45 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* connections.c: logout_client() om CONN_MAGIC_FREE, skriver
	 nu i logfilen, och g|r return omeddelbart - snabbfix f|r
	 att servern inte ska krascha s} ofta..

	* version 0.26 installerad

Mon Mar 18 11:28:46 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* config.c: DEFAULT_CLIENT_SERVICE_NAME = lyskom-client
		  IN_CLIENT_PORT = 4896

	* version 0.24 installerad

Mon Mar 18 09:12:59 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* connections.c: mux_handle_packet(): mux->parse.string nollst{lls
     nu efter att den har tilldelats till cp->hostname...

	* version 0.23 installerad

Mon Mar 18 01:56:50 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* send_message: ny funktion och asynkront meddelande. Ers{tter
	 broadcast. Broadcast finns kvar f|r bak}tkompatibilitet.

Sun Mar 17 23:49:28 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* mux.c: mux_flush(): om uppkopplingen var av typ MUX_TYPE_CLIENT
	 s} gjordes inte isc_flush. 

Sun Mar 17 03:50:23 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* connections.c: logout_client(), snabb fix f|r ett
	 problem som medf|rde att mux_close() anropas tv}
	 g}nger n}nstans (tror jag), och cp->mux var d}
	 NULL andra g}ngen...

	* Version 0.21 installerad

Sat Mar 16 00:03:29 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Simpelt mux-protokoll implementerat.

	* change_name(): Nu kan man byta namn fr}n "foo" till "foo".

	* Version 0.20 installerad

Tue Mar 12 02:16:12 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* server version 0.19 installerad.... BUG fixad i ISCLIB
	 som har medf|rt att en buffert vart |verskriven...

	* server version 0.18 installerad. (magiska nummer inf|rda
	 {ven i Connection och Mux strukturerna)

Mon Mar 11 21:23:02 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* ram-smalloc.c/smalloc.c: Magiskt nummer inf|rt...

Mon Mar 11 19:49:10 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* dbck anpassat till nya formatet. "dbck -g" garbar i text-filen.

Mon Mar 11 01:48:34 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* 0.17 installerad och ig}ngsatt.

Sun Mar 10 21:23:50 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* connections.c: bugfix i new_client():setup av all_conn...-listan

Sat Mar 9 15:25:09 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* Buffring av meddelanden g|rs nu i Mux-rutinerna.

Sat Mar 9 05:52:34 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* 0.16 installerad och ig}ngsatt.

Sat Mar 9 03:25:25 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* Allt f{rdigt f|r MUX-hantering. Nu fattas bara ett
	 riktigt protokoll, samt buffring av utdata i Mux_client
	 strukturen. Major rewrite av det mesta som hade med
	 isc_ att g|ra. 

Thu Mar 7 03:16:00 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* Nu g}r servern genom kompilatorn, med allt fixat till
	 ISC. Jag har dock inte provk|rt...

Wed Mar 6 23:08:16 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* P} grund av Isc-ombyggnaden har jag inte kunnat provk|ra.

	* prot-a.c: prot_a_parse_packet(): Om man skrev n}got som matchade
	 regexpen "A[ \t\n]*\([0-9]+\)[^H].*" n{r man loggade in s} sattes
	 username till "\1H\{\}\1".

	* text.c: get_text(): Nu kan man (troligtvis) h{mta en "tom" text
	 utan att f} felet KOM_INDEX_OUT_OF_RANGE.

Tue Mar 5 19:17:50 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* ram-smalloc.c: rewrote tmp_alloc and free_tmp. Reason: a spurios
	 "rm ram-smalloc.c"...

Sun Mar 3 22:16:34 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* isc-serverinfo.[hc]: Uppsnyggad. Anv{nder inte l{ngre n}got som
	 {r lyskom-specifikt. F|ljd{ndringar i connections.c, dit en del
	 saker blev flyttade. Inge hj{lpte mig v{lja vad som skulle bort.

	* N{r n}gon f|rs|ker logga in, men servern {r full, sker nu
	 f|ljande: 

	 * Den som kopplar upp f}r texten "%% No connections left.\n".

	 * Alla andra f}r det asynkrona meddelandet 11
	  (ay_rejected_connection) (inga argument).

Sat Mar 2 18:47:37 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* i_am_on_obsolete skickas inte l{ngre.

	* broadcast tar nu en str{ng, inte ett textnummer. Skrev broadcast
	 och funktioner f|r det asynkrona meddelandet broadcast.

Sat Mar 2 01:13:29 1991 Lars Willf|r (willfor at nanny)

	* Fixade en bug i set_permitted_submitters som gjorde att man inte
	 kunde s{tta till}tna inl{ggsskrivare till 0 (vem som helst).

Tue Feb 19 00:52:03 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Bytte versionsnummer till 0.13.

	* conference.c: set_etc_motd(): Ett |verfl|digt semikolon gjorde
	 att det inte gick att s{tta etc_motd.

Sun Feb 17 06:44:46 1991 Thomas Bellman (bellman at nanny)

	* isc-server.c: isc_flush(): Provar att stoppa redan n{r man n}tt
	 upp till maxgr{nsen MAXQUEUEDSIZE, och inte v{nta tills man
	 |verskrider den.

Fri Feb 15 23:39:46 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* De tv} {ndringarna nedan fungerade inte, s} jag }terst{llde allt.

	* Om /etc/nologin existerar skickar servern str{ngen
	 "%% No logins allowed." vid uppkoppling. Om fildeskriptorerna {r
	 slut skickas str{ngen "%% No connections left."

	* isc_getnextevent(): Nu returneras en ny uppkoppling {ven i
	 fallet ISC_EVENT_REJECT. Anroparen m}ste nu anropa
	 isc_logoutclient p} en s}dan uppkoppling innan isc_getnextevent
	 anropas n{sta g}ng.

Sun Feb 10 10:04:24 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* convert.c och convert-cache.c konverterade databasen. Filerna
	 f}r vara kvar ett tag till, tills vi ser att allt verkligen
	 fungerar.

	* Inge och jag skrev om ram-cache.c, ram-output.c och ram-parse.c.
	 Nu sparas textmassan i en s{rskild fil. Dessutom sparas
	 klockslag som time_t, inte som struct tm. Dessa tv} }tg{rder
	 ledde till _stora_ hastighetsvinster - ca en faktor 2.

	 [ndringar i cached_delete_text(), cached_get_text(),
	 cached_create_text(), init_cache(), fparse_text_stat(),
	 foutput_text_stat(), foutput_time() och fparse_time().

	* server/ram-output2.c heter numera server/ram-output.c

	* server/services.h heter numera server/internal-services.h
	 (include/services.h {r of|r{ndrad).

Fri Feb 8 20:24:59 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* cache.h: Ny funktion: cached_conf_exist(Conf_no).

	* cache.h: cached_get_name anv{nds inte! Det {r nu borttaget.

Tue Feb 5 21:17:42 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Info om hur l}ng tid de olika delarna av synkningen tog lagras
	 om TIME_SYNC {r definierad i ram-cache.c.

	* Nu kan man l{sa motd_of_lyskom {ven om man inte {r inloggad.

Tue Feb 5 02:58:34 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* isc-server.c/iscserver.h: Max queue size implementerad.
	 Statistik / client lagras i Isc_clientinfo.

Tue Feb 5 00:51:44 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* db/ramkomd-logg flyttad till etc/ramkomd-logg.

	* etc/pid: process-id skrivs i denna fil.

Fri Feb 1 23:19:04 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* 0.10 installerad och startad.

	* get_map fungerade inte om man f|rs|kte h{mta en delmap d{r alla
	 texter man ville ha var raderaded. 90-120 == 547689541.
	 (unsigned). R{ttat, men fr}gan {r hur m}nga liknande buggar det
	 finns...

Tue Jan 22 10:14:28 1991 Lars Willf|r (willfor at nanny)

	* [ndrade lite #include-rader s} att make depend ska fungera.
	 Kommenterade bort '#include "CloseFileDescriptors"' ur logII.c.

Fri Jan 18 10:33:58 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Nytt asynkront meddelande: ay_login. S{nds n{r n}gon loggar in.
	 Nu s{nds inte ay_i_am_on n{r man loggar in l{ngre.

Thu Jan 17 14:43:14 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* 0.09 installerad.

	* ram-cache.c: Om TIME_SYNC {r definierad loggas information om
	 hur l}ng tid varje syncning tar.

	* Inge:s funktioner f|r att spara databasen n{stan dubbelt s}
	 snabbt som vanligt testade och inlagda.

Mon Jan 14 11:45:26 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* forced_leave_conf(): Ny funktion som anropas n{r n}gon uttr{der
	 ur ett m|te (av n}gon orsak). Den skickar ett asynkront
	 meddelande till alla uppkopplingar d{r personen i fr}ga {r
	 inloggad och ber{ttar att han inte l{ngre {r med i m|tet. Det
	 asynkrona meddelandet heter "ay_leave_conf".
		    
Sun Jan 13 20:26:29 1991 Inge Wallin (inge at nanny)

	* Stoppat ner filerna ../*.h i det nyskapade directoryt ../include
	 samt fixat samtliga h- och c-filer i serverdirectoryt att
	 inkludera <foo.h> i st{llet f|r "../foo.h". Dessutom lagt till
	 -I../include i Makefile.

Sun Jan 13 11:27:31 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* membership.c: get_memberhip(): Om n}gon f|rs|ker h{mta en
	 medlemsskapslista f|r en person den {r organisat|r f|r utan att
	 h{mta de l{sta texterna s} s{tts read_texts till NULL. Bug! Fixat.

	* do_delete_text(): L{nken fr}n f|rfattaren till texten
	 (created_texts) s{tts till noll n{r texten tas bort.

Fri Jan 11 13:37:00 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* create_text(): Nu kan en text inte vara kommentar/fotnot till
	 samma text mer {n en g}ng.

Thu Jan 10 21:42:16 1991 Thomas Bellman (bellman at nanny)

	* connections.c: call_function(): Variabeln 'status' tilldelades
	 v{rdet FALSE, fast den var av typen Success.

Thu Jan 10 20:40:46 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* Added feature: rwhod support. (rwhod.c / connections.c)

Thu Jan 10 12:40:33 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* ram-output.c: foutput_membership() och ram-parse.c:
	fparse_membership(): Om no_of_read != 0 och read_texts == NULL s}
	s{tts no_of_read till 0 och ett meddelande loggas.

	* ram-parse.c: fparse_person(): en liten minnesl{cka tillt{ppt.
	 L|senordet lagrades dubbelt i servern. Eftersom fparse_person
	 bara anv{nds vid uppstart s} p}verkas inte storleken s}
	 mycket... 

Wed Jan 9 16:53:56 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* mark_as_read(): adjust_read anropas alltid. F|rut kunde det
	 h{nda att read_texts blev o{ndlig om en text raderades innan man
	 l{ste den. Nu ska det inte bli s}. (Men det finns fortfarande
	 minst en bugg kvar n}gonstans i mark_as_read).

Mon Jan 7 11:00:37 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* mark_as_read(): Nu protesterar servern om man f|rs|ker markera
	 en text med lokalt nummer 0.

Mon Jan 7 09:05:24 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* connections.c&isc-server.c: ISC_EVENT_REJECT

Sun Jan 6 16:13:49 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* text-garb.c: garb_text() loggar nu hur m}nga texter
	 den har tagit bort efter varje runda.

Sun Jan 6 16:20:59 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* missing-ansi.c: skapade 'strerror()'
	 connections.c: {ndrade i toploop() s} fel skrivs ut som
			 text ist{llet f|r som siffror.
     isc-server.c:  ditto i isc_flush().

Sat Jan 5 16:20:04 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* connections.c: fexists(): nollst{llning av 'errno'.
	         skriv ut event->msg om den {r satt vid
			 ISC_EVENT_ERROR.
	 isc-server.c: isc_getnextevent(): s{tt isc_ei->msg till
			 en beskrivande text vid ISC_EVENT_ERROR.

Sat Jan 5 04:13:01 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* La in en close i isc_logoutclient. Nu ska v{l f|rbindelserna
	 kopplas ner ordentligt, hoppas jag.

Fri Jan 4 21:14:36 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Version 0.07 tagen i drift.

Fri Jan 4 20:13:40 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* isc-server.c: non-blocking writes och transmit queue funkar nu.

Fri Jan 4 12:02:03 1991 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* create_text returnerar numera KOM_ILL_MISC om man f|rs|ker med
	 samma mottagare mer {n en g}ng.

	* add_recipient klarar nu {ven av att addera en cc_recpt.

Fri Jan 4 11:57:48 1991 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* printf.c: Ansifikation...
	 isc-server.c: isc_printf(), isc_putc(), isc_write() & isc_flush()
			anv{nder nu alla en per-klient s{ndbuffer.
			Dock anv{nds blocking-writes fortfarande...
	 prot-a-*.c & ram-*.c: Anv{nder nu isc-rutinerna f|r utmatning
		        ist{llet f|r stdio.
				

Sun Dec 16 21:55:19 1990 Thomas Bellman (bellman at nanny)

	* services.c: pepsi(), change_what_i_am_doing(): Man b|r nog s{tta
	 alla f{lt till n}got vettigt i infostrukturen som man skickar
	 till async_i_am_on()... Speciellt str{ngar som anv{ndarnamnet.

Sat Dec 15 11:04:45 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* prot-a-send-async.c, async.h: i_am_on skall naturligtvis skicka
	 en hel Who_info. Nu g|rs det. F|r att inte elisp-klienten skall
	 sluta fungera har numera i_am_on nummer 6. Gamla i_am_on, nummer
	 2, finns fortfarande kvar, men kommer att tas bort om n}gon
	 m}nad eller s} n{r alla elisp-klienter som anv{nder gamla
	 i_am_on har f|rsvunnit.

Fri Dec 14 22:15:11 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* send-async.c: Nu t}l servern att det finns klienter som inte har
	 hunnit ber{tta vilket protokoll de anv{nder. Denna bugg har
	 orsakat ett antal omstarter...

Mon Dec 10 05:32:01 1990 Thomas Bellman (bellman at nanny)

	* ramkomdc: chdir() till /usr/lyskom/etc innan man dumpar core.
	 Kommer antagligen inte att funka...

Mon Dec 10 05:31:33 1990 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* isc-server.c: non-blocking writes. (FNDELAY).

Wed Dec 5 17:44:27 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* ram-cache.c: {ndrade konstanten MAX_TEXT fr}n 9999 till 15000.
	 R{ttade en bugg i cached_create_text(). F|rut s} kollade den om
	 next_text_num var == MAX_TEXT, och sa i s} fall ifr}n, MEN
	 r{knade upp next_text_num. Text nummer (MAX_TEXT+1) kunde allts}
	 skapas...

Sun Dec 2 18:06:01 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* ram-output.c: foutput_time()
	 ram-parse.c: fparse_time()
	 Tidpunkter sparas numera i GMT. P} s} s{tt slipper man ta reda
	 p} vilken tidszon man k|r i.

Thu Nov 29 14:43:27 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Jag {ndrade i typen Isc_clientinfo och tog bort en hel del som
	 jag i st{llet la i Connection (som jag skapade). Protokoll A
	 isolerat till typen Prot_a. Nu tror jag att allt som {r
	 protokoll-specifikt {r isolerat, s} l}ngt det g}r. Arbetet med
	 att implementera protokoll B b|rjar nu...

Wed Nov 28 07:57:48 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* [ven f|r de asynkrona meddelandena {r nu protokoll A isolerat.

Tue Nov 27 14:39:12 1990 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* kill -USR2 g|r fork()&abort() s} man kan f} ut en core av en
	 exekverande server utan att d|da den.

	* ramkomd.c - sighandler_quit - exit(1) -> abort().

Mon Nov 26 21:15:13 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* Isc_clientinfo-structuren har ett nytt f{lt: u_char protocol.

	* F|rberedde f|r protokoll B genom att isolera protokoll A. Nu
	 ligger allt protkoll-A-specifikt i filerna prot-a-output.[hc],
	 prot-a-parse-arg-[hc].awk, prot-a-parse.[hc] och prot-a.[hc].
	 Observera dock att jag inte {r helt klar {n: jag har inte gjort
	 n}got }t asynkrona meddelanden.

Sun Nov 25 14:17:47 1990 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* isc-cache.c&prot-a-output.c: fflush()+write(fileno()) -> fwrite().
	 Borde snabba upp lite. 

Sun Nov 25 03:08:24 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* services.c: mark_text(): Nu g}r det att markera texter!
	 [ndringar i manipulate.c:text_read_access - man f}r alltid l{sa
	 texter som man har markerat. Dessutom n}gra nya funktioner i
	 manipulate.c f|r att hantera markeringar.

	* services.c: set_conf_type(): Det {r inte till}tet att ha ett
	 m|te/en person som {r secret men inte rd_prot.

Sat Nov 24 14:19:53 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* kom_get_unread_confs ger vilka m|ten en viss person har ol{sta
	 inl{gg i.

Sat Nov 24 09:33:32 1990 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* MAX_NO_CONNECTIONS satt till 14 om __sequent__. 
	 [14(max_no_clients)+1(portnum)+3(stdio)+1(databas)+1(reject)]

	* Nya kommandoradsoptioner: -D{databas-path}, -p{portnum}.

	* DATAFILE, BACKUPFILE -> datafile, backupfile (variabla pga
	 support av olika databasdir).
	 
Thu Nov 22 08:06:06 1990 Peter Eriksson (pen at nanny)

	* Hackade in -SIGUSR1/-SIGHUP/-SIGQUIT (sync, sync&die, sync&die-fast)

	* MAX_NO_OF_CONNECTIONS - funktionalitet

	* Check av /etc/nologin f|r utesp{rr av anv{ndare

Wed Nov 21 10:16:28 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* end-of-atomic: Nu anropas garb-text() om servern {r idle.

	* ram-cache.c: traverse_text och cached_get_garb_nice skrivna.

	* isc-server.c: Nu anv{nds SO_DONTLINGER, SO_REUSEADDR och
	 SO_KEEPALIVE p} socketen.

	* MAX_NO_OF_CONNECTIONS {r 15 om __sequent__ {r definierat, annars
	 32.

	* config.c: USERNAME_LEN {ndard fr}n 32 till 128 f|r att f} plats
	 med ett maskinnamn ocks}.

	* Makefile: /bin/sed fattar inte heller \{n\}, precis som GNU-sed,
	 s} jag skrev om Makefilen utan den.

Sun Nov 11 15:36:51 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* cached_set_garb_nice och cached_get_garb_nice.

Fri Nov 9 14:58:54 1990 Per Cederqvist (ceder at nanny)

	* server/cache.c och server/flurp.c (vad {r det?):
	 '#include "../ldb/ldb.h"' bortkommenterat f|r att kunna g|ra
	 make depend.

	* Makefilen: -L bortkommenterad fr}n LIBS.

Fri Nov 2 00:55:32 1990 Peter Eriksson (pen at lave)

	* isc_server.c: isc_gethostname() - fixade s} att den returnerade
	 IP-nummret (som en String) som de ska enligt specen...

Thu Nov 1 01:38:44 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* manipulate.c: do_sub_comment() och do_sub_foootnote klarade inte
	 av att f} NULL som text-status. Det fick dom fr}n do_delete_text...

	* manipulate.c: do_sub_recpt(): om conf_c var NULL s} gick det }t
	 skogen. Om conf_no inte existerade gick det }t samma h}ll.

Sat Oct 20 14:35:59 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Efter ett gott r}d fr}n Lars Aronsson s} har jag lagt till
	 funktionerna get_person_stat_old, get_conf_stat_old och
	 who_is_on_old. De har samma nummer som de gamla get_person_stat
	 et c. P} s} s{tt {r den nya servern kompatibel med gamla
	 klienter.

	* Who_info inneh}ller nu tv} nya f{lt: connection, som {r ett
	 l|pnummer som r{knas upp med ett f|r varje ny connection till
	 klienten, och username, som {r userid@host f|r just den h{r
	 uppkopplingen. (Om personen samtidigt {r inloggad fr}n en annan
	 maskin kan man inte se det med Who_info_old).

	* get_person_stat och get_conf_stat skall numera inte ha n}gon
	 mask. De skickar alltid med namnet.

Fri Oct 19 20:42:32 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* L{nkning sker nu med -lresolv, s} att servern fr}gar nameservers
	 om namnet p} maskiner n{r den bara lyckas f} ip-nummret.

Sun Oct 14 05:00:23 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* isc-server.c: isc_readmsg(): Det inl{sta meddelandet avslutades
	 med ett '\0', som aldrig anv{nds i servern. Det {r ju i och f|r
	 sig inte s} farligt, men problemet var att nollan lades utanf|r
	 det allokerade utrymmet om det kom f|r mycket data p} en g}ng...
	 Nu l{ggs aldrig n}gon '\0':a in.

Thu Sep 13 20:38:22 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* isc-output.c: output_conference():
     [ven conf-type |verf|rs nu. Det var aldrig meningen att ta bort
	 den...

Sat Sep 1 01:22:53 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Nu fungerar {ndringarna, i alla fall delvis.

Tue Aug 28 14:08:33 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* [ndringen av formaten f|r Text_status och tider ska vara klara nu.

Sun Aug 26 16:23:40 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* P}b|rjade {ndring av formatet f|r |verf|ring av Text_status. I
	 forts{ttningen kommer {ven no_of_chars att |verf|ras.

	* P}b|rjade {ndring av formatet f|r en time_t. I forts{ttningen
	 kommer alla klockslag att |verf|ras som en struct tm. Serverns
	 lokala tid kommer att |verf|ras. Just nu {r {ndringen genomf|rd
	 p} n}gra, men inte alla st{llen.

Tue Aug 21 19:46:50 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* get_text() tar nu h{nsyn till first_char och end_char.

	* get_members() testad.

	* Tog bort Template f|r att f|rhindra att n}gon {ndrar i den av
	 misstag. 

Sun Aug 12 17:17:44 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* get_members() tittar ox}, men den {r inte testad. T}get g}r
	 snart, och jag vill hinna {ta middag f|rst... Vi ses om 14 dar!

	* get_created_texts() tittar p} 'first' och 'len'.

	* En hel massa sm}buggar, bl a i mark_as_read(), r{ttade.

	* get_created_texts() och get_members() skrivna. Dom tittar _inte_
	 p} 'first' och 'no_of_*' {n.

	* get_membership() tittar nu p} 'first' och 'no_of_confs'.

Sat Aug 11 02:13:15 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* services.c: create_text(): Det {r nu till}tet att ha ett loc_no
	 som misc_item. Det ignoreras, oberoende av var det tr{ffas p}.

Thu Aug 9 05:13:44 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Make depend utg}r fr}n Makefile och inte fr}n Template. Man kan
	 allts} {ndra direkt i Makefile.

	* get_membership() skriven, men gl|mmer titta p} parametrarna
	 'first' och 'no_of_confs'. Det {r inte testat heller...

Sat Aug 4 01:41:41 1990 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* manipulate.c: text_read_access(): Nu kan man inte l{sa
	 texter utan att vara inloggad. ]t minstone enligt
	 k{llkoden. Den server som k|r har fortfarande det gapande
	 s{kerhetsh}let.

Tue Jul 24 04:40:32 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* F|rb{ttrad felhantering n{r f|r l}nga str{ngar kommer till
	 servern. Nu trunkerar isc-parse.c str{ngen till den maximala
	 l{nged +1 och l}ter services.c uppt{cka att str{ngen {r f|r l}ng
	 och protestera. F|rut skrev isc-parse.c '%% LysKOM protocol
	 error.' och det var nog lite v{l h}rt...

Mon Jul 23 23:44:49 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* En b{ttre version av unique_name(), som inte alltid svara TRUE,
	 {r implementerad.

	* Asynkrona meddelanden {r implementerade.

Fri Jul 13 00:11:48 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* services.h kan inte sl{ngas l{ngre. Fast nuf|rtiden s} {r den
	 ganska liten...

Wed Jun 27 07:42:59 1990 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* services.h kan sl{ngas. Filen har ersatts av
	 kom:/services.h, som numera kan anv{ndas b}de i serverdelen
	 och klientdelen. Filerna 'services.c' och 'manipulate.c' {r
	 {ndrade till att inkludera "../services.h" i st{llet.
	 Flaggan SERVER definieras i Makefilen.

Wed Jun 6 04:31:02 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* end-of-atomic.[hc]: Funktion som skall anropas efter varje
	 atomiskt anrop.

Wed May 30 18:47:42 1990 Linus Tolke (linus at lave)

	* cache.c rivet lite (cached_create_person,
	 mark_conferens_as_changed.)

	* cache.[hc] {ndrade i definitionen av cached_lookup_name s} att
	 den skall st{mma med -----------------------------------------\
	 dvs char * -> String 						|
			    						|
Fri May 25 07:32:18 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)		|
									|
	* manipulate.[hc]: Ny fil som inneh}ller hj{lpfunktioner till	|
	 services.c. Skall endast anv{ndas av services.c.		|
									|
	* log.[hc]: Funktioner f|r att skriva till log-fil.		|
									|
Wed May 23 18:30:26 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)		|
									|
	* cache.[hc], services.[hc]: Nu anv{nds String |verallt, och <--/
	 char * inte alls. Det {r nog mycket i cache.[hc] som inte funkar
	 l{ngre...
	 

Tue May 22 22:01:19 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* 2kom/server/services.h skapad. H{r ligger saker som t ex cachen m}ste
	 komma }t, men som klienterna inte ska komma }t. Det som bara
	 klienterna ska komma }t ligger fortfarande i 2kom/services.h

Wed May 9 21:25:13 1990 Linus Tolke (linus at laila)

	* Rev infinitesimalt i cache.[hc]. mark_person_as changed fungerar
	 kanske.

Tue May 8 23:19:37 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* Slog ihop cache.[ch] och unprot.[ch] till cache.[ch].
	 unprot.[ch] finns kvar ett tag till, men inneh}ller bara skr{p.

Mon May 7 16:23:28 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* server.[hc] heter numera lyskomd.[hc] i god UNIX-anda.

Sat May 5 20:53:21 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* unprot.[hc]: Tog bort en massa funktionsstubbar som aldrig
	 kommer att avn{ndas. S}g till att .h och .c inneh}ller samma
	 funktioner. unprot.c g}r nu igenom kompilatorn!

Thu May 3 18:54:46 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* unprot.c: Jag skriver in en kommentar "/****/" f|re
	 de funktioner som jag verkligen anv{nder.

Tue Apr 24 03:34:14 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* smalloc.[hc]: Ny fkn srealloc.

	* server.h: Nytt f{lt i Connection: Person * person.

Sat Apr 21 13:22:26 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Ny Makefile, som regenerar sig sj{lv automagiskt. (make depend)

	* server.h: La till f{ltet ena_level i typen Connection.

Wed Apr 18 01:35:49 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* services.c: get_marks har nu ingen parameter. Man kan bara titta
		   p} sina egna markeringar.

	* unprot.c: Tog bort unprot_change_what_i_am_doing

	* Flyttade minneshanteringen till smalloc.c

	* cache.c: La till ett anrop: get_name.

Tue Apr 17 23:54:52 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* services.{ch}: {ndrade anropet av create_text