SERVER-RELEASE 522 Bytes
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Att g|ra inf|r varje server-release: (Denna lista {r ej n|dv{ndigtvis
fullst{ndig).

Fixa versionsnumret i:

	doc/ADMINISTRATION
	Makefile
	src/server/version.h

Skriv en rad i:
	
	ChangeLog

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
14
Fixa till config/sun4os4-defs.make enligt kommentarerna i den filen.
15 16 17 18 19 20 21 22
Dessutom: 
	Sl} av profilering
	Sl} p} lagom med optimering	

Kolla igenom alla config/filer.

Fixa en copyleftad vfprintf.c till vax.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
23 24 25 26 27 28
G|r:

	make distribution

G|r:

29
	cvs tag server-1-1-1 ; # Eller vad det nu ska va'.
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
30 31 32 33

Testa tarfilen.

Flytta till ftp-arean.