ChangeLog 15.7 KB
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1
2
3
4
Tue May 19 01:16:07 1992 Per Cederqvist (ceder@lysator)

	* Makefile: Server version is 1.2.0 (never released for ftp).

5
6
7
8
9
10
11
Mon Feb 10 03:07:33 1992 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* Config: The installation of config files is now the
	 responsibility of the source directory. The makefiles in the
	 config dir and in the src/include/ansi/<machine> have new
	 targets config to handle this.

12
13
14
15
16
Fri Jan 24 19:23:36 1992 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* (scripts/install-includes.make): Install include files without
	 read permisson, to prevent editing of the copies.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sun Jan 5 19:05:31 1992 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* (INSTALL): Stronger warning about using -lresolv on SunOS 4.1.1.

	* (Build): Changed the all-too-optimisitic message "All binaries
	 built succesfully." to "All binaries should be built."

	* LIBRESOLV (config/*-defs.make): New define.

26
27
28
29
Wed Dec 18 00:09:29 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* Version 1.0.4 was never released. New version: 1.1.0.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
30
31
32
33
Tue Oct 29 04:18:26 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* Makefile: next server-version is 1.0.4.

34
35
36
37
38
Wed Oct 16 18:04:46 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* INSTALL: Better instructions on the elisp-client installation
	 procedure. 

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
39
40
41
42
Wed Sep 25 12:38:03 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* Makefile: Server version is 1.0.3.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
43
44
Sat Sep 21 03:23:30 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
45
46
	* Makefile: Server version is 1.0.2.

47
48
	* run-support/updateLysKOM: lyskomd, not ramkomd!

49
50
51
	* Makefile (distribution): Copy the man pages to doc/man, not
	 doc/man/man. 

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
52
53
	* INSTALL: Told about how to select the port (/etc/services).

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
54
55
56
57
58
59
Fri Sep 20 20:18:02 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* Makefile: Current serverversion is 1.0.1.

	* db-{no,}crypt/db/ramkomd-*: Name changed from ram* to lys*.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
60
61
Mon Sep 16 19:20:12 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
62
63
	* Released LysKOM server v1.0.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
64
65
	* Makefile: Added COPYING.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
66
67
68
69
	* Makefile: Added README-serverrelease.

	* INSTALL: Ber{ttade om tmp-limits.h.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
70
71
72
73
74
75
76
Fri Sep 13 22:17:26 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* Makefile: ta inte med all doc n{r man g|r distribution.

	* Build: Exportera inte TOPDIR. Topdir.make inkluderas ju i
	 Makefilen.

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
Tue Mar 5 17:13:25 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Depend.make: Bytt -MM mot -M, eftersom vi har includefiler inom
	 <> som {ndrar p} sig.

Thu Feb 14 03:39:16 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* include/kom-types.h: Lagt till EMPTY_CONF_NO_LIST_i och
	 EMPTY_CONF_NO_LIST.

Sat Dec 15 20:46:41 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* Depend.make: Jag bytte @\{63\} mot @@@* som {r mer portabelt.

Tue Sep 18 20:46:42 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* get_time(): nytt format. Se services.h.

Thu Sep 13 21:32:41 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Ny port: 4894. Jag vill kunna k|ra nya ramkomd och gamla ramkomd
	 p} lave samtidigt...

Tue Aug 28 13:53:36 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Datafilerna heter nu ramkomd-data-2 och ramkomd-backup-2. De
	 anv{nds av den nya servern och inneh}ller de nya formaten p}
	 tider och textstatusar.

	 De gamla filerna ramkomd-data och ramkomd-backup finns
	 fortfarande kvar och anv{nds av den gamla servern. Personer som
	 skapas i den kommer inte att finnas i den nya servern...

Sun Aug 26 16:40:58 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* En klient i elisp har p}b|rjats. Den ligger under
	 2kom/elisp-client/.

	* [ndringar p}g}r i servern. Just nu g}r den inte att k|ra. Jag
	 byter externt format p} Text_stat och time_t. I forts{ttningen
	 blir det en struct tm som |verf|rs.

Tue Aug 21 19:27:07 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* get_text() tar nu tv} nya parametrar som anger f|rsta och sista
	 tecken i texten som man h{mtar. (Normalt torde det l|na sig att
	 h{mta hela texten p} en g}ng. Det {r nog bara om man k|r |ver
	 atlantlinan som det kanske blir segt.)

Sat Aug 11 00:31:32 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Nya funktioner: get_membership(), get_created_texts()
	 och get_members().

	* Namnbyte: query_unread() heter nu query_read_texts(). S}
	 sm}ningom kommer jag att skriva en annan query_unread() som
	 returnerar antalet ol{sta brev en person har.

	* Till slut s} lyckades jag f} allt genom kompilatorn. Det gick }t
	 en del tid efter alla odokumenterade omorganisationer... Nu {r 
	 bara fr}gan hur mycket som fungerar i verkligheten...

	* kom-types.c {r flyttad till server/ resp. isc-client/. Det gick inte
	 att ha det i samma fil l{ngre.

Thu Aug 9 05:20:20 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Makefilen {nnu mer f|rb{ttrad. Make depend mycket snyggare,
	 anv{nder ${MAKE} i st f make direkt.

	* Makefilen i toppdirret f|rb{ttrad, likaledes ig}r. Make clean i
	 toppdirret g}r nu ner och g|r make clean i underdirren ocks}.
	 Diverse andra f|rb{ttringar ocks} gjorda.

	* Lite omorganisationer gjorda ig}r. En del grejer nedflyttade i
	 directories f|r att f} ett renare toppdir.

Fri Jul 27 01:21:45 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* Nu {r funktionerna i services.h dokumenterade, i alla fall lite
	 grann. Kommentarerna finns i server/services.c. De borde v{l
	 kopieras till services.h ocks}. Vi f}r v{l se om jag hinner det
	 n}gon g}ng p} denna sida ny}r...

Wed Jul 25 14:35:52 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* F|ljande filer installerade:

		  /usr/local/etc/ramkomd
		  /usr/local/etc/updateLysKOM
		  /usr/local/bin/kompost
		  /usr/local/bin/komlisten

	* ramkomd sparar numera alla texter, m|ten och personer var 15:e
	 minut. Det {r programmet /usr/local/etc/updateLysKOM som kopplar
	 upp sig och skickar anropet kom_sync() som vem som helst kan
	 g|ra. (Man beh|ver inte ens vara inloggad). updateLysKOM startas
	 fr}n min crontab p} lave. stdout skickas till 2kom/stdout,
	 stderr till 2kom/stderr. Alla logg-meddelanden kommer till
	 stderr.

	 Om ramkomd inte {r ig}ng f|rs|ker updateLysKOM starta om
	 ramkomd. 

	 Data lagras i filerna /usr/local/src/2kom/db/ramkomd-data och
	 ramkomd-backup.

Tue Jul 24 13:37:03 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* komlisten - ett program f|r att lyssna p} de asynkrona
	 meddelanden som skickas. 'komlisten lave 5 pw' eller 'komlisten
	 lave'. Den f|rsta varianten loggar in som person nummer 5 med
	 l|sen 'pw'. P} s} s{tt f}r den se alla texter som skapas i m|ten
	 d{r p 5 {r medlem.

Mon Jul 23 04:01:55 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* kompost - ett program f|r att kolla om man har n}gon post i kom.
	 'kompost lave 5' ser efter hur m}nga ol{sta brev person 5 har p}
	 det kom som k|r p} lave.

Sun Jul 22 02:17:57 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* I kom/isc-client/ ligger k{llkoden till klient-sidan. Synopsis:

	 #define CLIENT
	 #include "/usr/local/2kom/services.h"

	 cc main.o ... -L/usr/local/2kom -lyskom

	* isc b|rjar bli klart (tror jag). Jag har i alla fall lyckats
	 koppla upp en micro-klient mot servern och skapat en person och
	 ett m|tet, och l}tit personen g} med i m|tet.

Fri Jul 20 01:00:00 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Backup tagen av hela LysKOM p} Inge Wallins optiska disk.
	 F|rhoppningsvis {r det helt i on|dan...

Tue Jul 17 15:19:29 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* kom-types.h: Sista (?) {ndringen i Person-structen:
	 confs och no_of_confs har slagits ihop till
	 Membership_list conferences.

	 Nu har vi inga pekare i Person-structen. Alla 'array/listor'
	 ligger inbakade i en list-typ. Det {r bara f|rvirrande att ha
	 det p} olika s{tt. Jag har just suttit i ett halvt dygn och
	 letat felet innan jag kom p} att confs pekade p} en variabel
	 lista...

Sun Jul 15 04:43:20 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Eftersom serverskrivarna (l{s Ceder) hade en del underliga
	 |nskem}l om att f} anv{nda konstiga funktioner som smalloc och
	 annat f|r minneshantering {ven i str{ngfunktionerna, tvingar jag
	 dem nu att anropa funktionen s_set_storage_management() f|r att
	 ange vilka funktioner som ska anv{ndas i st{llet f|r de vanliga.
	 Tyv{rr m}ste jag sj{lv g|ra det ocks}, men det {r betydligt
	 snyggare {n det s{tt som det l|stes p} innan.

Fri Jul 13 13:12:23 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* kom-types.h: Jag lade till ett antal bitar i Personal_flags och
	 Priv_bits f|r framtida bruk.

	* kom-types.h: Person-structen: f{ltet 'texts' har bytt namn och
	 typ till 'Text_list created_texts'.

	* OMORGANISATION!!! Saker som l}g i kom-types.h som ska se
	 olika ut f|r server och klient, {r flyttade fr}n
	 client/client-types.h resp. server/server-types.h tillbaka till
	 kom-types.h. client/client-types.h och server/server-types.h {r
	 borttagna.

Sat Jul 7 07:44:45 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Det gick inte alls bra. Tydligen m}ste filerna som man cat:ar
	 ihop utg} fr}n samma directory... :-(

	* TAGS-filerna: I varje directory g|rs en TAGS-fil p} de filer som
	 finns d{r. I kom:/ g|rs en total TAGS-fil genom att cat:a ihop
	 dom. Jag {r inte helt s{ker p} att det {r s} smart, men vi f}r
	 se hur det g}r.

Thu Jul 5 13:13:41 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* services.h: Ny funktion: delete_text(Text_no text_no);

Tue Jul 3 01:12:50 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* services.h: Ny maskbit f|r get_person_stat(), GETP_READ_TEXTS,
	 som inneb{r att man vill ha listorna av l{sta texter tillsammans
	 med medlemskapslistan. Dessa ska inte skickas med om man inte
	 explicit ber om det; det finns query_unread().

Wed Jun 27 05:13:01 1990 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* services.h: Alla funktionsdeklarationer {r omg{rdade av makrot
	 KOM_ som ser till att funktionerna heter 'kom_foo' p}
	 klientsidan och 'foo' p} serversidan. Detta {r beroende p} om
	 makrona CLIENT respektive SERVER {r definierade. Detta f|r att
	 vi ska slippa ha tv} services.h att underh}lla.

Wed Jun 6 00:14:35 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* services.h: [ndrade 'String' till 'const String' i alla 
	 funktionshuvuden.

	* glue: Directory som inneh}ller klister f|r att klistra ihop en
	 klient med servern.

	* services.h: Alla funktioner som f|rut hette 'foo' heter nu
	 'kom_foo'. Anledningen {r att man vill kunna l{nka ihop klienten
	 och servern och f} ett singeluserkom innan Peter {r klar med
	 sitt paket... ;-)

Tue May 29 16:17:53 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* services.h {r nu splittrad. server/services.h inneh}ller
	 funktionerna som de ser ut p} server-sidan, services.h som de
	 ser ut f|r klienten.

Mon May 28 23:02:24 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Summarize-Headers: Shell-script f|r att sammanfatta inneh}llet
	 i en .h-fil.

	* (Egentligen den 26:e) FileList inf|rd! En fil som inneh}ller
	 beskrivningar p} alla filer i ett dir. Shell-scriptet
	 List-Files f|r att lista vilka filer som inte {r beskrivna.

	* s-string.[ch]: Fler funktioner: s_skip_blanks(), s_strtol().

Sat May 26 15:02:48 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* Mailinglist: Ny fil som inneh}ller email-adresser p} alla de som
	 svarat p} mitt inl{gg i Linus-kom om mailinglistan. Det vore
	 fint om n}gon skickar ett mail till dom n{r LysKom {r ig}ng...
	 Tills vidare tar jag p} mig ansvaret f|r utskicken.

Sat May 26 01:36:02 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* s-string.[hc]: Nya funktioner s_strhead() och s_usr_strhead().
	 Testar om en str{ng {r en b|rjan p} en annan.

Fri May 25 02:37:55 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* s-string.h: Nytt macro s_empty(str) som returnerar TRUE omm str
	 {r tom.

	* kom-types.h: Tog bort f{ltet 'Conf_type type' ur
	 Membership-structen. Det visar sig att det {r b{ttre att cacha
	 Conf_type tillsammans med namnet.

Tue May 15 17:49:47 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* kom-types.h: Info_type och Info_datum: Ny typ: sent_at.
	 S} att man vet n{r en text {r skickad n{r den skickas i efterhand.

Mon May 14 08:59:14 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Biblioteket kom:/ansi-include skapat. Detta bibliotek
	 genoms|kes av cpp enligt Makefile (Template). I biblioteket
	 finns {n s} l{nge stdio.h, malloc.h och string.h. Strunta i
	 filen kom:/ansi.h. NU ska vi v{l {ntligen slippa ifr}n alla
	 problem vi haft med include-filer och odeklarerade funktioner.
	 Fyll g{rna p} med fler generella .h-filer.

Sun May 13 23:12:23 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* kom-errno.[hc]: s} heter den nu.

Sun May 13 23:05:23 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* s-string.[ch]: Skapad. V}r egen str{ngtyp (String) samt
	 funktioner f|r att manipulera dessa. 

Thu May 10 16:27:35 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* config.h: DEFENSIVE_CHECKS - definierad om vi {r defensiva.

Wed May 9 17:34:31 1990 Linus Tolke (linus at laila)

	* Person-strukten anv{nder String och Mark_list ist{llet f|r
	 char * och Mark

	* Jag justerade ordningen f|r filerna som argument till etags.
	 Jag vill n{mligen n} typen Person p} mindre {n 3 steg!

Tue May 8 19:36:44 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* bool heter numera Bool.

	* Ny typ: Success. Att anv{ndas av alla funktioner som returnerar 
	 OK eller FAILURE.

Fri May 4 01:25:23 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* services.h: create_conf tar nu {ven Conf_type type som argument.
	 P} s} vis kan ett hemligt m|te vara hemligt fr}n b|rjan.

Thu May 3 00:56:35 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* kom-types.h: Nytt f{lt i Membership: Conf_type type

	* jin_errno heter numera kom_errno.

	* query_unread_mail heter numera query_unread och {r lite mer
	 flexibel - man kan fr}ga hur mycket ol{sta en viss person har
	 i ett visst m|te.

Thu Apr 26 01:52:51 1990 Thomas Bellman (bellman at lage)

	* P{rm f|r listningar inskaffad. Gamla listningar av 2kom/ och
	 2kom/client/ finns insatta. N{r ni tar ut listningar, s{tt in
	 dem i p{rmen. Den ligger i hyllan ovanf|r LLL. En gul p{rm
	 m{rkt "LysKOM". Observera att listningarna som sitter i den
	 just nu {r inaktuella, p g a....

	* OMORGANISATION!!! Saker som l}g i kom-types.h som ska se
	 olika ut f|r server och klient, {r flyttade till
	 client/client-types.h resp. server/server-types.h. Samtidigt
	 togs types.h bort.

	* Listor i Person- och Conference-structarna {r nu egna typer.

	* 'get_person_stat()' och 'get_conf_stat()' tar numera en pekare
	 till en area d{r resultatet ska l{ggas. Dessutom skickar man
	 med en mask som talar om hur mycket information man vill ha.

Wed Apr 25 02:38:32 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* Lade till 'footnote to' och 'footnote in' i misc_info.

	* Skapade 'kom-types.c' som typiskt inneh}ller konstanter och
	 annat som man tycker borde ligga i en .h-fil, men som inte kan
	 g|ra det om filen inkluderas i mer {n en k{llkodsfil.

Wed Apr 25 00:49:01 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* services.h: add_member tar numera tv} parametrar f|r att ange
	 prioritet p} m|tet. add_member anv{nds {ven f|r att {ndra
	 prioritet p} ett m|te man redan {r med i.

Sat Apr 21 13:52:12 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Fixade en Makefile som generarar en TAGS-fil som inneh}ller allt
	 till servern.

	* kom-types.h: Nya privilegiebitar: admin och statistic.

Fri Apr 20 14:09:26 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* kom-types.h: Ny typ Conf_nos.

	* services.h: Ny definition av lookup_name. Nu returneras en lista
	 med alla konferenser som matchar argumentet.

	* P} beg{ran av Bellman {r nu jin_errno en enum.

Thu Apr 19 02:47:05 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* kom-types.h: Conf_type: nytt f{lt "no_stat".
		    Sec_bits: ny typ som anger vad en person vill h}lla
				 hemligt.
		    Person: nytt f{lt "flags".

Wed Apr 18 00:08:22 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)

	* services.h: get_marks har nu ingen parameter. Man kan bara titta
		   p} sina egna markeringar.

	* kom-types.h inkluderar nu {ven <stddef.h>

	* Skapade jin_errno.h.

	* services.h: alla funktioner som returnerade en struct
		   returnerar nu en pekare till motsvarande struct. 

	* Ny funktion i services: query_unread_mail. (Se m 230)