To-do 914 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
dbck: Fixa s} att membership-list och member-list st{mmer |verens.

-----------------

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Borde ha en skedjuler f|r sync&garb. Sync&garb borde returnera antalet
millisekunder tills de skall bli anropade igen. Det minsta av dessa
v{rden borde vara timeout till isc_getnextevent.

-----------------

membership.c : adjust_read() har l|ss. (Suck. Vilka l|ss? Jag minns
inte nu. D{remot s} b|rjar det ju dyka upp rapporter om att folk f}r
l{sa samma inl{gg flera g}nger, s} det st{mmer nog... /ceder)

-----------------

log() borde se ut s} h{r:

void
log ( Severity sev
	char *format;
	...)

enum severity {
	MSG,
	ERR,
	FATAL
}

typedef enum severity Severity;

Om log() f}r FATAL s} {r det samma sak som restart_lyskom(). Om log f}r f|r m}nga ERR f|r snabbt (eller f|r m}nga likadana?) s} startas lyskom om.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
34
35
36
-------------------------
Om diskomd misslyckas med att spara borde den ha en alternativ
disk att spara p}.