TODO 442 Bytes
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1 2 3
* Use an autoconf check for the buggy inet_ntoa (search for __GNU__ in
  src/isc_socket.c to see what I'm talking about).

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Anvnd ett IscMessage som sendbuffert

* Kolla upp s att inte tecken i sendbuf[] snds frn isc_flush() verkligen
  har gjorts (manuellt). Vi vill inte ha en-teckens-paket..

* Ta bort isc_setlogfn() et al - ska styras via IscMasterConfig-structen.

* IscHandlerCache: Direkta funktionspekare ocks.

* Man-sidorna