TODO 5.37 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

6
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
7

8
9
10
11
12
13
14
** VIKTIGA BUGGAR

  Ingen av initiate-funktionerna fungerar i något annat än LysKOMs
  huvudbuffert. De borde alla undersöka om det finns några köer i
  den aktuella bufferten, och om det inte gör det, försöka hitta en
  LysKOM-buffert att göra anropet i.

15
** DEFERRED INSERT
16

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
17
18
19
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
20

21
22
23
24
25
26
27
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
  jag hade fixat det.


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
28
29
30
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31

32
33
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

34
35
36
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

37
38
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

39
40
41

** COMPLETING READ

David Byers's avatar
David Byers committed
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

52
53
54

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
56
57
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

58
59
60
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
61
62
63
64
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
65

66
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
67

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
68
69
70
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

71
72

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
73

74
75
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
76
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
77

David Byers's avatar
David Byers committed
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
  modem.



* FöRBäTTRINGAR

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
93

David Byers's avatar
David Byers committed
94
95
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.

David Byers's avatar
David Byers committed
96

97
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
  Ny filter-edit-mode

  Använd den nya filterkompilatorn.

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
108

David Byers's avatar
David Byers committed
109
110
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
111

112
113
114
115
116
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
117
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
118
119
120
121
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
122
123
124
125
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

126
127
128

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
129
130
131
132
133
134
135
136
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
137
138
  Strunta i hemliga texter vid åar.

139
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
140

141

142
143
144
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
145

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
146
147
148
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

149
  Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
150

151
152
153
154
155
156

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
157

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
158
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
159

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
160
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
161
162
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
163
164
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
165

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
166

167
168
169
** ANVäNDARVäNLIGHET

  Klickbara kommandon, vad nu det är.
170

David Byers's avatar
David Byers committed
171
172
173
174
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

David Byers's avatar
David Byers committed
175
  Språkgranskning av den engelska versionen.
176
177


178
** DIVERSE OSORTERAT
179

180
  Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
David Byers's avatar
David Byers committed
181

182
183
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer.
David Byers's avatar
David Byers committed
184

185
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
186

David Byers's avatar
David Byers committed
187

188
189
190
191
192
193

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: