TODO 2.97 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Content-Type: text/enriched
Text-Width: 70

<center>

<bold>Att göra i elisp-klienten

=========================

</bold>


</center><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Dessa behöver en mer intelligent implementation</x-bg-color></x-color></bold>

<indent>Återse senaste


</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Buggar</x-bg-color></x-color></bold>

    Å<indent>terse urinl</indent>ä<indent>gget h</indent>ä<indent>nger ibland. Fixat?


åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.


sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat f</indent>ö<indent>nster. Eller kanske till och med
bara i en g</indent>ö<indent>md buffert.


31
32
33
kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables.


34
35
36
Det verkar inte hj</indent>älpa att göra aBörja för att få se texter man

<indent>missat.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
37

38
39
40
41
42

    </indent>Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
<indent>använder insert i stället för lyskom-insert.  Det gör att man inte
kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
43
</indent>
44
45
<bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>

46
47
48
49
50

    Lista ärenden formaterar fel.<indent>


</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
51
52
53
54
55
<indent>Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut.


56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Felmeddelande f</indent>ör trasiga headerrader vid inskick av inlägg.<indent>


B</indent>ä<indent>ttre dokumentation p</indent>å URL-variablerna.<indent>


Visa fotnoter p</indent>å ett bättre sätt.


<indent>G</indent>ö<indent>r knapparna i vilka listan smalare. Inte s</indent>å<indent> randigt, liksom.


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.


Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.


Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade


Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?


84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
</indent>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person

Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>

Ärende: Exempel på anonym text.
------------------------------------------------------------

Apropå debatten om anonyma inlägg . . .

(1234928) -----------------------------------

Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)

Läsa nästa kommentar.
1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)

Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte).
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6239>

Ärende: Exempel på anonym text.

------------------------------------------------------------
Jaså, du säger det, Anders.

(1234929) -----------------------------------