TODO 8.53 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* SAKER ATT KOLLA

  XEmacs 20.3 kanske har init-filer i .xemacs/init.el. Kolla att vi
  fortfarande kan spara variabelinställningar där. Om inte där så
  kommer den kanske att spara saker i custom-file eller nåt sånt. 
  .xemacs-options är det väl. Hur ser man till att inte XEmacs
  zappar sånt som LysKOM sätter dit?


15
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
16

David Byers's avatar
David Byers committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
** CACHE

  Det kan hända att inläggstexter kastas ur cachen så fort man har
  läst dem. Om det är så, så är det *inte* bra, för att om man
  kommenterar så måste inlägget hämtas igen. [DET VERKAR INTE VARA
  SÅ]

** HOOKAR

  Det verkar som om ens lapp på dörren visas innan lyskom-login-hook
  har körts. Det är inte så bra. Den verkar köras innan user-arean
  har lästs in. Det är för tidigt. Alla inställningar för
  inläggsformattering blir default, inte vad man har i sin
  user-area.


** MULE-RELATERAT SKRÄP

  Vi har nog inte satt enable-multibyte-characters till nil i
  minibufferten.

  Alla bakslaskade tecken skall bytas mot sina riktiga tecken, för
  annars kan skrotet som läser in dem bli förvirrad. Kanske. De
  svenska tecknen är nämligen ogiltiga enligt MULE.


43
44
** VIKTIGA BUGGAR

David Byers's avatar
David Byers committed
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
  Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
  läst inlägget. Man borde få inlägget läsmarkerat och få end of
  command.

  lyskom-w3-region får inte krascha. Stoppa condition-case runt.

  lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
  inte går att ladda w3.

  Komplettering av "Link" i LysKOM ofungerar. Alternativen skall
  vara "(lokalt) Linköping (och övriga) Östergötland" och "Linköpings
  Science Fiction-Förening (info och stuff)". Det går bra att lista
  completions, men inte att trycka på TAB.

  ** Observationer
    
    Det bidde fel på RST, men kanske inte hemma. Det verkar ha att
    göra med att ö betraktas som whitespace. Det hänger när
    completion har kommit fram till "ötland" vs.
    "Fiction-Förening". 

    Workaround: (require 'iso-syntax)
    Snabbfix:  Byt ut `\\s' mot `[ \t]' och `\\S' mot `[^ \t]'.

    Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
    Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
    tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
    Man borde få match när det inträffar.

    Man skulle kunna tänka sig att lyskom-complete-string upptäcker
    om den itererar över samma tecken mer än en gång och i så fall
    avbryta och ta vad den har som completion (och skicka
    bugrapport.)

79
80
81
  Ingen av initiate-funktionerna fungerar i något annat än LysKOMs
  huvudbuffert. De borde alla undersöka om det finns några köer i
  den aktuella bufferten, och om det inte gör det, försöka hitta en
David Byers's avatar
David Byers committed
82
  LysKOM-buffert att göra anropet i. [KANSKE FIXAT]
83

David Byers's avatar
David Byers committed
84
85
86
87
88
89

** OMBRYTNING

  Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.


90
** DEFERRED INSERT
91

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
92
93
94
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
95

96
97
98
99
100
101
102
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
  jag hade fixat det.


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
103
104
105
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
106

107
108
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

109
110
111
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

112
113
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

114
115
116

** COMPLETING READ

David Byers's avatar
David Byers committed
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

127
128
129

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
130
131
132
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

133
134
135
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
136
137
138
139
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
140

141
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
142

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
143
144
145
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

146
147

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
148

149
150
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
151
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
152

David Byers's avatar
David Byers committed
153

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
  modem.



David Byers's avatar
David Byers committed
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
* FÖRBÄTTRINGAR

** SKRIVA INLÄGG

  Skicka Brev skall inte lägga till författaren som mottagare om
  författaren är medlem i någon av mottagarena.

  C-u i borde fråga efter mottagare, och alltså fungera på samma
  sätt som Skicka Brev efter ovanstående ändring.

175
176

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
177

David Byers's avatar
David Byers committed
178
179
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.

David Byers's avatar
David Byers committed
180

181
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
182

183
184
185
186
187
188
189
190
191
  Ny filter-edit-mode

  Använd den nya filterkompilatorn.

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
192

David Byers's avatar
David Byers committed
193
194
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
195

196
197
198
199
200
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
201
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
202
203
204
205
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
206
207
208
209
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

210
211
212

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
213
214
215
216
217
218
219
220
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
221
222
  Strunta i hemliga texter vid åar.

223
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
224

225

226
227
228
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
229

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
230
231
232
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

233
  Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
234

235
236
237
238
239
240

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
241

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
242
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
243

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
244
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
245
246
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
247
248
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
249

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
250

251
252
** ANVäNDARVäNLIGHET

David Byers's avatar
David Byers committed
253
254
255
256
  Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
  olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
  KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.

257
  Klickbara kommandon, vad nu det är.
258

David Byers's avatar
David Byers committed
259
260
261
262
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

David Byers's avatar
David Byers committed
263
  Språkgranskning av den engelska versionen.
264
265


266
** DIVERSE OSORTERAT
267

268
  Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
David Byers's avatar
David Byers committed
269

270
271
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer.
David Byers's avatar
David Byers committed
272

273
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
274

David Byers's avatar
David Byers committed
275
276
277
  Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
  vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.

David Byers's avatar
David Byers committed
278

279
280
281
282
283
284

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: