release-HOWTO 885 Bytes
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
2
3
4
5
6

Checklista för att göra en ny release
=====================================

 * Se till att NEWS-xx är uppdaterad.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
7
8
 * Se till att versionsnumret i doc/Makefile (OBS!) och src/Makefile
   är rätt
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
9
10

 * Se till att allt går att kompilera och köra. Även den engelska
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11
12
   versionen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
13
 * Skriv ett ChangeLog-entry om att den nya versionen släpps.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
14

15
16
 * Se till att allt är incheckat

17
18
19
20
21
22
 * Gör make check i src/ för att kontrollera att alla strängar finns med
   i alla språk.

 * Uppdatera revisionsnumret och tagga med en symbol. Symbolen skall vara
   `v-<version>' där <version> är versionsnumret med alla punkter bytta
   mot minustecken.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23
24

	$ cd elisp-client
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
25
26
	$ cvs commit -r 17.0
	$ cvs tag v0-17
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
27
28
29

 * Bygg om

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30
	[ Stå kvar i elisp-client ]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31
	$ make clean
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
	$ make all
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
33
34
35
36

 * Installera på Lysator och ftp

	$ make install
37
	$ make release
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
38

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
39
40
 * Annonsera i KOM

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
41
42
 * Ändra versionsnumret i Makefilen