TODO 2.71 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Dessa behöver en mer intelligent implementation
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
  Återse senaste
7

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
8
Buggar
9

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10
  Återse urinlägget hänger ibland. Fixat?
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
12
  åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
13

14
15
16
17
  Prefetchhanteringen buggar. Om man går ur ett möte, går med i ett
  möte, och går ur det igen, allt utan att göra något annat, så får
  man ingen prompt. lyskom-last-conf-done hamnar i osynk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18
19
20
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
21

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
22
  kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
24
25
  Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
  missat. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
26

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
27
28
29
  Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
  använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
  kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31
32
  När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
  att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten".
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
33

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
35

36
37
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
38
  Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
39

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
41
42
  Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
  vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
  ut.
43

44
  Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg. (FIXAT)
45

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46
  Bättre dokumentation på URL-variablerna.
47

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
49

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
50
  Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom.
51

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
52
53
54
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
55

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
56
57
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
58

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
59
  Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
60

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
61
  Återinför Olästa
62
63

  text 1306827
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
64
65
66
  
  Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
  ett annat? Och vad menar Rickard?
67

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
>Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
>(1234928) -----------------------------------
>Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Läsa nästa kommentar.
>1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte). Mottagare:
>Plötsliga plötsligheter <<6239>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------