TODO 9.62 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4

5
6
-------- Buggar

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
7
8
9
  När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten
  som följer blir vissa kommandon förvirrade. [ÄR MAN SÅ DUM FÅR MAN
  VÄL SKYLLA SIG SJÄLV. JU!]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
11
12
13
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
14

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
15
  Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
16

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
17
18
19
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
20

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
21
  Gå med i möten startar inte prefetch på mötet. [FIXAT?]
22
23
24

  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

25
26
27
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

28
29
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

30
31
  Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
  nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
32
  [Lustigt. Jag fick rätt prompt]
33

David Byers's avatar
David Byers committed
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
44
45
46
  Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
  döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
47
48
49
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

50
51
52
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
53
54
55
56
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
57

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
58
59
60
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
  jag hade fixat det.
61

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
62
  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
63
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
64
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
65

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
66
67
68
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
69
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
70

71
72
73
74
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

75
-------- Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
76

David Byers's avatar
David Byers committed
77
78
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
79

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
  1385671

  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
  * Gå in i möte (uppdatera datum)
  * Ändra prioritet (det har vi)
  * Ändra olästa
  * Invalidera conf-stat (kanske)
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
99
100
  Strunta i hemliga texter vid åar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
101
102
103
  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
104
105
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
106
  Inför en membership-cache.
107

108
109
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
110
111
112
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

113
114
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
115
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
116
117
  presentationer.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
118
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
119

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
120
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
121
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. 
122

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
123
  Klickbara kommandon.
124

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
125

David Byers's avatar
David Byers committed
126
  Reentrant blocking-do
127

David Byers's avatar
David Byers committed
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
  kom-customize skall nog inte ta med alla variabler, bara sådana
  som många vill ändra på. Annars blir det svåröverskådligt.

  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

  Den engelska översättningen behöver ses över. Den är garanterat ur
  sync, och verktyget för att kolla den fungerar inte längre.
  Verktyget måste repareras så vi kan kolla att alla strängar finns
  på plats, men en språkgranskning behövs också.
139

140
-------- Fixade saker
141

David Byers's avatar
David Byers committed
142
143
144
  När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
  [FIXAT]

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
145
  Fixa klart z-initiate-get-map. [BEHÖVS INTE]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
146

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
147
  Modifiera interna datastrukturer vid utträd. [FIXAT]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
148

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
149
150
151
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet. [FIXAT]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
152

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
153
  Endast gör fel ibland. [FIXAT]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
154

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
  Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern. (FIXAT)

  Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
  komplettera det till alla personer. Det vill man *inte*. (FIXAT)
  (lyskom-lookup-conf-by name är snabbare på att returnera nil).

  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
  till nil. (FIXAT)

  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
  (FIXAT)

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)". (FUNKTIONEN ERSATT; FIXAT)

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)

  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)

  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)

192
193
  Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler. FIXAT.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
194
195
  Återinför Olästa

David Byers's avatar
David Byers committed
196
197
198
199
200
201
202
203
  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
  inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
  prefix till existerande namn]

  När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
  vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
  [FIXAT]

204
205
  Bygga Ändra Variabler mha widget.el. [FIXAT]

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
  kom-recover (antagligen lyskom-refetch) är en no-op. [FIXAT]

  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
  det. [IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb]

  Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
  får se textnumret. [FIXAT -- åam lm så får man se numret]

  Text 1306568 [OMÖJLIGT ATT SPÅRA]

  I vilkalistan borde nog hemliga personer skrivas ut med någon
  annan text än "Ej närvarande i något möte" [FIXAT]

  lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner. [FIXAT]

  kom-find-root måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
  rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
  sådant. [FIXAT]

  prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten. [FIXAT]

  Hanteringen av buffertlokala variabler är kass. Vi borde lista ut
  automagiskt vilka variabler som skall vara lokala: alla i
  user-arean samt alla som deklareras lokala med något makro som vi
  inte har ännu. [FIXAT!!!]

  lyskom-clear-vars är en konstig funktion. Se över hur och var den
  används och se om man inte kan ersätta den med
  lyskom-protect-environment. [FIXAT!!!]

  Prioritera möten i XEmacs resulterar garanterat i
  lyskom-parse-error. [BUG I XEMACS; FIXAT]

  När man startar en ny session i en återanvänd buffert läggs en session
  för mycket till i sessionslistan. Överhuvudtaget bör nl med vänner
  putsas på. [FIXAT]

David Byers's avatar
David Byers committed
247
248
249
  Läsningen av user-arean buggade i XEmacs av någon anledning. Det
  såg ut som en XEmacs-bug. Jag *tror* jag har gjort en workaround.

David Byers's avatar
David Byers committed
250
251
252
253
254
255
256
257
258
  När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
  kommentarer till texten har skrivits under tiden. [FIXAT]

  Trycka C-g medan man loggar in kan göra att man inte kan logga in
  igen. (Rapporterat av Tommy Persson.) Felmeddelandet blir "Illegal
  nånting: listp not-yet-gotten"

  Visa i prompten om man är i administratörsläge.