ChangeLog 251 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
6
7
8
9
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10
11
12
13
14
15
16
Sun Oct 6 10:11:25 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Anvnd device-class istllet
 	fr console-type.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Anvnd en marker.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Sun Oct 6 02:55:49 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-mark-as-read): Markera texten som lst ven
 	i mten man inte r med i. Det kan vara s att de inte har hmtats
 	n.

	* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Flyttade hit frn
 	vars.el.in.
	(lyskom-setup-faces): Dito.
	(lyskom-set-face-background): Dito.
	(lyskom-set-face-foreground): Dito.
	(lyskom-emacs-version): Ny funktion.
	(lyskom-face-resource): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd lyskom-face-resource.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Lt den vara nil s lnge.

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Stt kom-default-face-scheme
 	om den inte r satt.

	* macros.el (unless): Nytt makro.

	* utilities.el (lyskom-delete-frame-hook): Anvnd ett bttre test.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Skrev om lite renare.

	* Rensade upp bland oanvnda variabler.

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Anvnd console-type
	(kom-default-face-scheme): Dito.
	(lyskom-set-face-scheme): Dito.

	* macros.el (map-keymap): Tog bort en ondig lokal variabel.

	* utilities.el (console-type): Ny funktion.
	(device-class): Ny funktion.
	(frame-property): Ny funktion.
	(lyskom-background-mode): Ny funktion.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Anvnd dem.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Sat Oct 5 19:23:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gr inte om
 	vektorn till en lista i ondan.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local ofrndrat. Den
 	gjorde detta tv gnger, vilket gjorde att man frlorade hlften
 	av de lokala textnumren.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd en marker fr att stta
 	kom-first-line-face korrekt nr kom-max-buffer-size anvnds.

	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Stt inhibit-read-only.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
71
72
73
74
75
76
77
78
Thu Oct 3 01:30:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-binsearch-internal): Tro inte att tv
 	element bara r ett.

	* Rensade bort referenser till lyskom-last-conf-*.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-prefetch-in-action,
79
80
 	lyskom-prefetch-pending-prefetch, lyskom-pending-prefetch och
 	lyskom-prefetch-stack lokala.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
81
82
83
84
85
86
87
88
89

	* vars.el.in (lyskom-last-conf-fetched): Tog bort.
	(lyskom-last-conf-received): Tog bort.
	(lyskom-prefetch-limit): Flyttade frn prefetch.el.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-size): Tog bort
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Kommenterade bort.
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Kommenterade bort.

90
91
Wed Oct 2 16:41:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

92
93
	* startup.el (lyskom): Tm minibufferten.

94
	* lyskom-rest.el (lyskom-list-unread): Ny implementation.
95
96
	(lyskom-binsearch): Ny funktion.
	(lyskom-binsearch-internal): Ny funktion.
97

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Mon Sep 30 01:25:23 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands1.el (lyskom-quit): Ta bort rtt sak ur listorna.

	* startup.el (lyskom-mode): Stng av undo-information och gr
 	KOM-bufferten skrivskyddad.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd strngen
 	total-visible-users.
	(lyskom-who-is-on-9): Anvnd rtt strng p slutet.

109
110
Sun Sep 29 15:21:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

111
112
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting...

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
	* view-text.el (lyskom-view-text): Prefetcha inlggstrdet.

	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-prefetch.
	(lyskom-refetch): Anpassa till nya prefetchen.

	* prefetch.el (lyskom-inhibit-prefetch): Ny variabel.
	(lyskom-setup-prefetch): Stt lyskom-membership-is-read till 0.
	(lyskom-prefetch-membership): ...istllet fr hr.
	(lyskom-prefetch-map): Ta membership som parameter.
	(lyskom-prefetch-map-using-conf-stat): Dito.
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Ny funktion (som inte anvnds).
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Dito.
	(lyskom-continue-prefetch): Anvnd lyskom-inibit-prefetch fr att
 	frhindra rekursion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Prefetcha alla texter nr hela
 	medlemsskapslistan r inlst. Dett r dock bortkopplat just nu,
 	eftersom det strular.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka med membership-argumentet
 	vid CONFSTATFORMAP och MAP.
	(lyskom-prefetch-membership-handler): Testa om medlemsskapet r
 	synligt.
	(lyskom-prefetch-confstatformap-handler): Ta och skicka
 	membership.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Dito. Och gr inte listify-vector i
 	ondan. Uppdatera prompten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do): Nytt test fr nr
 	medlemskapet r inlst.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Gr ingen prefetch. Funktionen
 	borde byta namn, eller frsvinna.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting. Detta fr "Lista
 	nyheter" att bete sig lite lustigt i inledningefasen.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Anvnd nya prefetchen.
	(lyskom-prefetch-conf,lyskom-prefetch-done)
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map)
	(lyskom-conf-fetched-p,lyskom-prefetch-text)
	(lyskom-prefetch-from-rlist,lyskom-prefetch-from-list)
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Bortkommenterade.

	* internal.el (lyskom-apply-handler,lysom-apply-multi-hander)
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anpassad till nya prefetchen.

	* Makefile (PARTS-EL): La till prefetch.el

	* En hel del ndringar i prefetch-koden gjordes tidigare, men jag
 	skriver in den i ChangeLog nu.

Fri Sep 27 01:47:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd prefetch fr att
 	hmta mappen istllet.

Thu Sep 26 00:08:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Se till att de saker som
 	skrivs ut innan prompten brjar en ny rad.

	* services.el (blocking-do): Strunta i att fnga quit.

	* macros.el (def-kom-command): Fnga quit, och skriv ut "Kommandot
 	avbrutet".

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Testa om quit-flag r satt nr
 	funktionen avslutas, och stt i s fall lyskom-quit-flag.

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.

	* reading.el (lyskom-enter-map-in-to-do-list): Anvnd
 	lyskom-list-unread.

Wed Sep 25 13:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Om mtet redan fanns
 	med i rlist, lgg till texterna p slutet i den read-infon
 	istllet fr att lgga till den nya read-infon separat.
	(read-info-append-text-list): Ny funktion.
	(read-info-enter-text-last): Ny funktion.
	(read-list-enter-text): Anvnd den.

David Byers's avatar
David Byers committed
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Wed Sep 25 12:14:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Anvnd
 	%C i the-command.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera format-letter C
 	(fr kommandon och kbd-macros.) Hantera format-letter S (fr allt.)

	* macros.el (set-keymap-parent): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Hantera att efterskt
 	inlgg inte finns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
214
215
216
217
218
Wed Sep 25 00:03:10 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el: Stdade upp s att make
 	check inte klagar s mycket.

David Byers's avatar
David Byers committed
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
Tue Sep 24 13:23:40 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fixade mismatchande
 	formatstrngar.

	* review.el (kom-review-next): Definiera med def-kom-command.
	(kom-review-clear): Dito.
	(kom-review-stack): Dito.
	(kom-review-last-normally-read): Dito.

	* prioritize.el (kom-prioritize-quit): Anvnd
 	lyskom-undisplay-buffer.
	(kom-prioritize): Anvnd lyskom-associate-buffer mfl.

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Bufferthantering via
 	lyskom-display-bufffer och vnner. Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-mode): Skapa inte lyskom-proc. Det grs av
 	lyskom-associate-buffer.
	(lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Dito.
	(kom-edit-insert-text): Dito.
	(lyskom-edit-get-commented): Dito.
	(lyskom-edit-add-recipient/copy): Dito.
	(lyskom-create-text-handler): Dito.

Mon Sep 23 15:57:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-type): Skrev om s den anvnder
 	parse-bitstring.
	(lyskom-parse-privs): Dito.
	(lyskom-parse-flags): Dito.
	(lyskom-parse-session-flags): Dito.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Tog bort funktionen.

Sun Sep 22 11:00:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* review.el (lyskom-last-review-by): Ny variabel.
	(lyskom-last-review-to): Dito.
	(lyskom-last-review-num): Dito.
	(lyskom-last-review-pmark): Dito.
	(lyskom-last-review-cmark): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-by-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-to-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-size): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-smallest): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-largest): Dito.
	(lyskom-have-review): Dito.

	* english-strings,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	review-more-info-by-to, no-review-done och review-how-many-more.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Lade till parametern
 	again s man kan fortstta terse.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Dito.
	(lyskom-get-texts-by): Dito.
	(lyskom-get-texts-to): Dito.
	(lyskom-review-by-to): Hmta inte conf-stattar fr att skriva ut
 	vad man terser.
	(kom-review-more): Ny funktion.

Thu Sep 19 09:31:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Fixade s man inte
 	fr SPC i slutet av completion fullt s ofta.
	(lyskom-completing-use-dynamic-info): Ny variabel.
	(lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	lyskom-completing-use-dynamic-info istf use-dynamic-info.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.

	* commands1.el (lyskom-add-member-by-no): Anvnd
 	blocking-do-multiple.
	(lyskom-try-add-member): ndrade tillbaka (igen!) s man inte kan
 	bli passiv medlem nr man adderas till ett mte.

	* utilities.el (lyskom-undisplay-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-associate-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-display-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-protected-variables): Ny variabel
	(lyskom-default-symbol-value): Ny funktion

Mon Sep 16 16:02:23 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-protect-environment): Nytt makro.
	(lyskom-inherited-variables): Ny variabel.
	(lyskom-delete-frame-hook): Ny funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Ny funktion.

Sun Sep 15 19:44:43 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Gjorde s att
 	new-frame fungerar

Sat Sep 14 10:15:16 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): ndrade
 	nedre grns i priority-q till 1.

	* lyskom-rest.el (lyskom-next-command): Hantera vektorer frn
 	lyskom-what-to-do-when-done s man kan ha vektorer som innehll i
 	kom-do-when-done.

Sun Sep 8 13:19:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Gjorde `t' till
 	defaultvrde.

Fri Sep 6 10:39:56 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-extended-command): Satte
 	EMPTY-parametern till `t', inte `nil' i
 	lyskom-read-extended-command.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
Fri Sep 6 20:22:53 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Kolla bara den
 	dynamiskt bundna use-dynamic-info om minibufferten anvnds.

Thu Sep 5 23:04:33 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	search-re.

	* commands1.el (kom-list-re): Hrdkoda inte prompten.

Wed Sep 4 22:58:19 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* vars.el.in (lyskom-set-face-scheme): Kolla efter window-system
 	'win32.

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Tue Sep 3 03:39:58 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	who-is-on-dynamic om den finns.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
	(lyskom-session-from-conf): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-membership-default-priority buffertlokal.

	* commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillt prioritet 0 nr man
 	gr med i nya mten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Stt lyskom-is-parsing med en
 	let istllet fr med setq.

David Byers's avatar
David Byers committed
371
372
Mon Sep 2 08:47:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

373
374
	* Version 0.44.1 slppt.
	
David Byers's avatar
David Byers committed
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Returnera t fr
 	'lambda vid lite fler tillfllen, hantera try-completion p det
 	stt som C-koden sger att det skall fungera, inte som
 	info-manualen sger.

Sun Sep 1 09:48:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-dired): Hantera ftp-URL
 	enligt RFC 1738.
	(lyskom-view-url-telnet): Hantera telnet-url enligt RFC.
	

Sat Aug 31 11:37:45 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-string): Lade till assoc-list som
 	optional parameter.
	(lyskom-read-extended-command): Ny funktion.
	(kom-extended-command): Anvnd lyskom-read-extended-command.

	* commands2.el (kom-send-message): Stt mustmatch s inte
 	oinloggade personer gr att man snder allnna meddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
397
398
399
400
Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Version 0.44 slppt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
401
402
403
404
405
406
407
408
Fri Aug 30 05:52:09 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* slow.el: Ny fil.
	(kom-expand-slow-command): Anvnd lyskom-strings.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	no-such-command och command-completions.

409
410
411
412
413
414
415
416
417
Thu Aug 29 22:31:04 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Frsk inte
 	anvnda buffertens fnster om den inte syns i ngot fnster.

	* commands1.el (lyskom-insert-deferred-session-info): Hantera att
 	session-info blir nil. Inte s sannolikt, men det verkar ha hnt
 	Bellman.

418
419
420
421
422
Thu Aug 29 11:32:28 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (rassq): Definiera med lyskom-provide-function.
	(rassoc): Dito.

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
Wed Aug 28 11:00:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received):
	Frsk inte hmta fr stora mappar.

Tue Aug 27 17:35:06 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Stt inhibit-read-only.

	* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-insert istllet fr insert.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Anvnd inhibit-read-only
 	istllet fr buffer-read-only.

437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
Tue Aug 27 08:49:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-quit): Fnga C-g.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till person-not-logged-in-r och no-such-session-r

	* macros.el: Lade till kommentarer.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Flytta
 	markren till inlggshuvudet medan man frgar om mottagarna r
 	relevanta.

	* clienttypes.el (collector-push): Ny funktion.
	(set-value-of-collector): Ny funktion.
	(set-collector->value): Ny funktion.
	(collector->value): Ny funktion.
	(make-collector): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-by): Anvnd collectors istf skumma
 	kombinationer av initiate och cache-funktioner.

	* prioritize.el: Anvnd lyskom-wait-queue hr.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	collector-strukturen istf en global variabel.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Fixade bugen
 	som gjorde att man slapp skriva texter som var kommentarer till
 	mnga texter. (lyskom-edit-send-check-recipients): Anvnd
 	collector-strukturen istf dynamiska variabler.

468
469
470
471
472
Tue Aug 27 00:51:35 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* startup.el (lyskom): Anvnd prefix-argumentet som startvrde p
 	lyskom-session-priority.

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
Mon Aug 26 13:04:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-session-from-conf): Ny funktion.
	(lyskom-read-session-no): Omskriven att anvnda lyskom-read-conf.
	(lyskom-read-conf-internal): Hantera sessionsnummer.

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-permissive-completion.

	* commands2.el (kom-send-message): Anvnd
 	kom-permissive-completion fr att styra lyskom-read-conf-no.

	* commands1.el (kom-status-session): Hantera prefixargument.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Stt
 	buffert s lyskom-unicase-char skert fungerar.

490
491
492
493
494
495
Sat Aug 24 23:54:55 1996 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Use equal instead of = so
	that this doesn't fail on user-areas who don't have the "elisp"
	and/or "common" part.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
496
497
498
499
Sat Aug 24 00:29:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-create-conf): Skriv ut bttre felmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
500
501
502
503
504
Fri Aug 23 15:11:17 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* review.el (kom-review-tree): Anvnd def-kom-command.
	(kom-find-root): Dito.

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
Fri Aug 23 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd no-such-text-no istllet
 	fr no-such-text som felmeddelande nr ett inlgg inte finns.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Stt
 	ingen knapp p textnumret i no-such-text-no.

	* async.el (lyskom-parse-async): ndra i cachen om ett namn har
 	ndrats.

Thu Aug 22 16:52:15 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rtt
 	KOM-buffert.

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
Thu Aug 22 08:50:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Lade till lyskom-collate-table
 	som buffertlokal variabel i vntan p serveranrop fr att hmta
 	tabellen.

Wed Aug 21 09:52:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-missing-commands): Ny variabel
	(lyskom-mode-map): Bind b till lyskom-previous-prefix. Bind bl
 	till kom-previous-lyskom.

	* english-strings.el (lyskom-missing-strings): Ny konstant.
	(lyskom-strings): Fixade felstavning av "report", lade till
 	prioritize-help, change-type-prompt, filter-which-text,
 	enter-conf, your-priorities och andra som saknades.


	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	lyskom-unicase istf downcase.
	(lyskom-completing-cache-completion): Dito.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Dito.
	(lyskom-completing-member): Dito.

	* utilities.el (lyskom-collate-table): Ny variabel, tagen frn
 	lyskomd-ssen. (lyskom-unicase): Ny funktion.
 	(lyskom-unicase-char): Ny funktion.

Tue Aug 20 10:11:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* macros.el (match-string): Ny kompatibilitetsdefinition.
	(map-keymap): Definiera med lyskom-provide-macro.
	(lyskom-provide-function): Definiera med lyskom-provide.
 	(lyskom-provide-subst): Nytt makro, definierat med lyskom-provide.
 	(facep): Definiera med lyskom-provide-function. (internal-facep):
 	Definiera med lyskom-provide-subst. (lyskom-provide): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Lade in ;;;###autoload fre.

Mon Aug 19 15:10:50 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-view-text-hook): Ny variabel.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anropa lyskom-view-text-hook

	* macros.el (lyskom-provide-macro): Nytt makro
	(lyskom-provide-function): Nytt makro
	(byte-code-function-p): Definiera med lyskom-provide-macro
	(save-selected-window): Definiera med lyskom-provide-macro

572
573
Thu Aug 15 21:15:10 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
574
575
	* Version 0.43.2 slppt.

576
577
	* startup.el (lyskom): teranvnd inte levande sessioner.

578
579
580
581
582
583
584
Thu Aug 15 10:08:21 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Kanske lite
 	smartare expansion av strngar (mindre onskade SPC i slutet av
 	expansionen.) Backa markren till position fr frsta mismatch.
 	Expandera strngar med "Foofum X, Foobar (b) X" rtt.

585
586
Wed Aug 14 17:03:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
587
588
589
590
591
	* Version 0.43.1 slppt.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt, om det redan fanns en prompt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
592
593
	* Version 0.43 slppt.

594
595
596
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa inte
 	lyskom-dont-change-prompt hr.

597
598
Wed Aug 14 13:19:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
599
600
601
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till send-empty-message-p

602
603
	* vars.el.in (lyskom-send-message-setup-hook): Ny variabel.
	(lyskom-send-message-exit-hook): Ny variabel.
David Byers's avatar
David Byers committed
604
	(lyskom-send-message-hook): Nu variabel.
605
606
607

	* commands2.el (lyskom-send-message): Anropa
 	lyskom-send-message-setup-hook fre lsning av meddelande och
David Byers's avatar
David Byers committed
608
609
 	lyskom-send-message-exit-hook eftert, Bytte variabelnamn,
 	omstrukturerade funktionen, anropa lyskom-send-message-hook.
610
611
612
613
	(lyskom-send-message-auto-fill): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-resize-minibuffer): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
614
615
616
617
618
Wed Aug 14 03:54:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frsk inte
 	lgga till Anonym person som mottagare.

619
620
621
622
623
Tue Aug 13 14:58:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-after-load-hook): Bytte namn frn
 	kom-after-load-hook. Gjorde om till anvndarvariabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
Tue Aug 13 00:01:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	start-new-session-same-server och new-session-in-buffer.

	* startup.el (lyskom): Kolla om bufferten fanns.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-from-list): Anvnd kn 'prefetch
 	som k istllet fr 'background.
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Dito.

Mon Aug 12 00:40:50 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde ngra server-flaggor
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el: Stt prioriteter fr ngra ker.

	* internal.el (lyskom-set-queue-priority): Ny funktion.
	(lyskom-queue-priority): Ny funktion.

	* cache.el: Skrev en ny implemetation av cachen, men den r
 	utkommenterad tills vidare.

	* services.el (z-initiate-get-map): En variant som delar upp
 	frgan i mindre bitar. Inte riktigt skert att den fungerar i alla
 	fall. Borde skrivas om med lyskom-fake-call.
	(lyskom-receive-partial-map): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-output-queues): Ersatte lyskom-output-queue.

	* parse.el (lyskom-parse-success): Anvnd assq.
	(lyskom-parse-error): Dito.

Sun Aug 11 22:16:33 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Gjorde
 	s att total-users innehller "aktiva".

663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
Sun Aug 11 12:32:14 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-garb-nice): Stt MUSTMATCH till t i anrop
 	till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-set-permitted-submitters): Dito.
	(kom-set-super-conf): Dito.

	* commands1.el (kom-review-presentation): Stt MUSTMATCH till t i
 	anrop till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-add-member): Dito.
	(kom-sub-member): Dito.
	(kom-sub-self): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(kom-change-name): Dito.
	(kom-change-supervisor): Dito.
	(lyskom-add-sub-recipient): Dito.

680
681
Sat Aug 10 12:24:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrivt av
 	idletid. Skriv inte ut idletid om klienten inte har skickat
 	user-active. (lyskom-format-secs-aux): Ny funktion.
	(lyskom-format-secs): Ny funktion.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-is-active.

	* komtypes.el (def-komtype): Fixade buggen som gjorde att
 	def-komtype var obra genom att returnera en progn med defsubstarna
 	i istf att evaluera defsubstarna.

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
	* vars.el.in (lyskom-server-features): Lgg in information om
 	protokollversion fr servrar med version lgre n 1.7.0
	(lyskom-server-features): Lade in lyskom-dynamic-session-info-flag
 	och lyskom-idle-time-flag. (lyskom-dynamic-session-info-flag): Ny
 	variabel. (lyskom-idle-time-flag): Ny variabel.
	
	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Hantera
 	relationen "<".

	* english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, session-status-9,
 	session-status-invisible

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, byggde om session-status-9

	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrift om
 	anvndaren inte r idle. (lyskom-who-is-on-9): Hantera
 	kom-idle-hide som inte r en siffra. Hantera prefixargumentet -
 	som man fr om man trycker C-u - 0 v (kom-who-is-on): Testa
 	lyskom-dynamic-session-info-flag istf protokollversion.
	(kom-status-session): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Testa p
 	lyskom-idle-time-flag istf protokollversion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Anvnd lookup-name om
 	servern inte klarar lookup-z-name.
	(initiate-compat-lookup-z-name-2): Ny funktion.
	(initiate-compat-lookup-z-name-3): Ny funktion.

	* internal.el (lyskom-complete-call): Ny funktion.
	(lyskom-fake-call): Ny funktion.

728
729
Sat Aug 10 04:30:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
730
731
732
	* commands1.el (kom-send-letter): Flyttade ett anrop till
 	cache-del-conf-stat.
	
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Flytta text".

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do-when-done): Hantera en trasig
 	kom-when-do-when-done en aning snyggare.

	* commands1.el (kom-sub-recipient): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-add-sub-recipient): Skrev om fr att skta flyttning
 	ocks.
	(kom-move-text): Nytt kommando.

743
744
Fri Aug 9 01:18:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

745
746
747
748
749
750
751
	* commands1.el (kom-who-is-on): Skriv ut felmeddelande om det inte
 	fanns ngra inloggade.
	(lyskom-who-is-on-9): Signalera om det inte fanns ngra inloggade.

	* swedish-strings.el,english-strings (lyskom-strings): La till
 	null-who-info.

752
753
754
755
756
757
758
	* vars.el.in (kom-idle-hide): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Hantera username utan
 	"%".
	(lyskom-insert-deferred-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-who-is-on-9): Frdrj utskrifter av static-session-info.

759
760
761
762
763
764
765
766
	* swedish-strings.el (lyskom-parse-command-and-execute): Bort med
 	swascii och lite kosmetiska fixar.
	(kom-expand-slow-command): Ny funktion.
	(kom-parse-command-and-execute): Bytte namn frn
 	lyskom-parse-command-and-execute.
	(lyskom-get-entered-slow-command): Ny funktion.
	(kom-expand-slow-or-next-command): Ny funktion.

767
768
Thu Aug 8 12:33:03 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

769
770
	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anropa modfun *en* gng.

771
772
773
774
775
776
777
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-changes.

	* flags.el (kom-edit-options-send): Bugga inte ur om inga
 	ndringar har gjorts genom att stta bufferten rtt. Fixade en
 	kosmesisk bug som dk upp nr den riktiga blev rttad.

778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
Thu Aug 8 00:04:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Ny funktion.

	* services.el (initiate-get-static-session-info): Anvnd cache.

	* cache.el (cache-get-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-add-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-del-static-session-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-static-session-info-cache): Ny variabel.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Anvnd en sparad
 	kopia av lyskom-last-viewed.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Infrde session-status-9
 	och session-is-invisible.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-8): Gamla kom-who-is-on.
	(kom-who-is-on): Numera en dispatcher till de riktiga
 	funktionerna.
	(lyskom-who-is-on-9): Ny funktion.
	(lyskom-status-session-8): Bytte namn frn
 	lyskom-status-session-2.
	(lyskom-status-session-9): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till who-is-active,
 	who-is-active-last-minutes och showing-invisibles.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* komtypes.el (def-komtype): Nytt makro. Det kommer att flyttas
 	till macros.el senare.
	(session-flags): Ny typ.
	(dynamic-session-info): Ny typ.
	(static-session-info): Ny typ.

	* parse.el (lyskom-parse-session-flags): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info-list): Ny funktion.

	* services.el (initiate-who-is-on-dynamic): Ny funktion.
	(initiate-get-static-session-info): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Kolla om
 	lyskom-executing-command r satt.

825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
Wed Aug 7 20:35:59 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile: Frbttrade nnu mer.

	* swedish-strings.el: Tog bort bindningar av M-e etc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): recenter buggade
 	ur om minibufferten var aktiv.

	* Slppte 0.42
	
836
837
838
839
840
841
842
Tue Aug 6 23:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Jag gick igenom och uppdaterade Copyright-rtal och GPL-version
 	i alla filerna, genom att anvnda M-x copyright-update.

	* Makefile: Rensade bort lite gammalt skrp.

843
844
845
846
847
Mon Aug 5 02:16:04 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt.

848
849
850
851
852
853
854
855
Sun Aug 4 12:51:38 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* services.el (initiate-query-async): Ny funktion.
	
	* services.el (initiate-accept-async): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-number-array): Ny funktion.

856
857
Fri Aug 2 00:00:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

858
859
	* services.el (initiate-user-active): Ny funktion.

860
861
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kolla om sessionen r
 	dd.
862
	(lyskom-update-prompt): Se till att point hamnar rtt.
863
864
865
	(lyskom-update-prompt): Hantera tom prompt p ett bttre stt.
	(lyskom-end-of-command): Skicka user-active om protokollversionen
 	r minst 9.
866
867
868
869
870
871
872
873

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): La till
 	dead-session.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Gr inte lyskom-clear-vars.

	* commands1.el (lyskom-quit): Dito.
	
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte
 	lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, s att den inte
 	uppdaterar prompten om det inte behvs.
	(lyskom-start-of-command): Justerad drefter.
	(lyskom-end-of-command): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
 	drefter.
	
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn frn
 	lyskom-print-prompt.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad drefter.

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
 	prompten. Lt lyskom-update-prompt gra det sjlv istllet.

894
895
Thu Aug 1 22:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

896
897
898
899
	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Anvnd
 	inhibit-read-only istllet fr buffer-read-only.
	(lyskom-default-new-text-hook): Gr inte (lyskom-run 'async ...)

900
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Skrev om.
901
	(kom-page-next-command): Hoppa till slutet frst, om det syns.
902

David Byers's avatar
David Byers committed
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
Wed Jul 31 10:11:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-sync-database): Tillt inte operationen om
 	serverversionen r 1.8 eller ldre.

Tue Jul 30 10:06:00 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* filter.el (kom-filter-text): Stt point fre initialt innehll
 	nr man frgar efter mte. (kom-filter-subject): Dito.
 	(kom-filter-author): Dito fr bde frfattare och mte.

914
915
916
917
918
Mon Jul 29 11:14:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-error-texts): Lade
 	till strngar fr felkoderna 43-47.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
919
920
921
922
923
924
925
926
927
Mon Jul 29 04:30:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-no): Hantera ven en
 	conf-stat.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.	
	(lyskom-read-conf-name): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Tog bort (interactive).

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
Sat Jul 27 00:32:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-next-kom,kom-previous-kom): Ta bort dda
 	buffertar ur lyskom-sessions-with-unread(-letters).
	(kom-next-unread-kom): Anvnd lyskom-buffer istllet fr
 	lyskom-proc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Anvnd lyskom-buffer
 	istllet fr lyskom-proc i lyskom-sessions-with-unread(-letters).

	* commands2.el (kom-next-unread-kom): Fungerade inte om
 	current-buffer inte var en LysKOM-buffert, och det inte fanns
 	ngra olsta.

942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
Fri Jul 26 12:27:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Hantera att
 	lyskom-lookup-conf-by-name returnerar conf-z-info.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till unknown-doing-what.

	* commands1.el (lyskom-status-session-2): Snyggare utskrift om
 	doing-what r tom strng.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type): Ny
 	semantik fr x-list parametern. Den skall vara en lista, inte en
 	conf-info-list.
	(lyskom-completing-cache-completion): Ny funktion.
	(lyskom-read-conf-no): Hantera conf-z-info istf conf-stat internt.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito, samt returnera conf-z-info.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Returnera conf-z-info.
	(lyskom-read-conf-internal): Anvnd conf-z-info istf conf-stat
 	internt. Cacha expansionen av strngar fr att undvika extra
 	uppslagningar.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Erstter
 	lyskom-completing-lookup-name.
	(lyskom-read-session-internal): Hantera conf-z-info frn
 	lyskom-read-conf-internal.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-object): Lade in std fr
 	formattering av t och nil som boolean.

	* komtypes.el (lyskom-create-version-info): Ny funktion
	(version-info->protocol-version): Ny funktion.
	(version-info->server-software): Ny funktion.
	(version-info->software-version): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-version-info): Ny funktion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Ny funktion.
	(initiate-get-version-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-dont-debug-what-i-am-doing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Option att inte logga
 	what-i-am-doing-meddelanden.

988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
Thu Jul 25 11:35:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Skrare
 	hantering av C-g. (lyskom-read-conf-internal): Hantera tomma
 	strngen med ngra specialfall. (lyskom-complete-string): Total
 	omskrivning fr att f den lite korrektare.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrare
 	hantering av C-g vid mottagarkontroll.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
998
999
Thu Jul 25 03:01:52 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Gjorde om mellanslagen runt
 	mode-line-unread och mode-line-letters.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Flyttade en parentes,
 	vilket helt pltsligt fick lyskom-sessions-with-unread att brja
 	fungera.

	* commands1.el (lyskom-quit): Saknades ett -letters.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
	* review.el (kom-review-last-normally-read): Bytte reverse mot
 	nreverse.

	* vars.el.in (kom-bury-buffers): Ny variabel
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Kommenterade
 	bort.
	(kom-next-kom, kom-previous-kom): Skrev om.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde
 	lyskom-normally-read-texts lokal. Lgg till lysikom-buffer till
 	lyskom-buffer-list.

1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
Wed Jul 24 17:44:59 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Gr let p inhibit-quit isllet.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.

	* services.el (blocking-do): Testa quit-flag ocks. Vid vissa
 	tillfllen kommer inhibit-quit att vara satt av ngon anledning.
 	(lyskom-wait-queue): Dito.

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
Tue Jul 23 11:28:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrev om till
 	att anvnda query-read-texts istf get-membership.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Ny funktion.
	(kom-edit-options): Byt ut Edit-options-modify mot
 	lyskom-Edit-options-modify s att den hanterar buffertlokala
 	variabler lite bttre. Denna patch r dock helt beroende av
 	implementationen av edit-options och fungerar kanske inte s bra i
 	alla emacsversioner.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-save): Spara ndringarna i
 	rtt buffert s inte buffertlokala variabler skrivs ver med nil
 	eller defaultvrden.

Mon Jul 22 14:10:51 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Eventuellt r
 	scrollning till botten vid promptbyte eliminerad.

	* vars.el.in (lyskom-noadmin-removed-commands): Lade till
 	kom-sync-database.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till syncing-database
 	och really-sync

	* commands2.el (kom-sync-database): Ny funktion

	* services.el (initiate-sync): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el: Tog bort kom-dict och relaterade funktioner.
 	Removes lyskom-put-back-on-to-do-list Removed lyskom-return-time.
	(lyskom-insert-before-prompt): Inlajnade
 	lyskom-do-insert-before-prompt

	* commands2.el (kom-shutdown-server): Gr def-kom-command, anvnd
 	blocking-do.

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Hantera C-g ven om read-char normalt
 	inte kan lsa C-g. Hantera C-l ocks.
	Tog bort lyskom-handle-command-answer.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Hantera ndra mtestyp p
 	personer. Spara de flaggor som inte explicit stts av funktionen.
 	Visa aktuell mtestyp innan frgorna stlls. Anvnd
 	lyskom-j-or-n-p fr att stlla frgorna.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
Fri Jul 19 18:29:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Det stod comments p ett
 	stllet dr det skulle ha sttt footnotes.

Thu Jul 18 10:53:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny kod frn David.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte lsa hemliga
 	kommentarer om kom-follow-comments-outside-membership var t.
 	Gjorde om frsket att f fotnoter att lsas frst om
 	kom-show-footnotes-immediately r nil. Frhoppningsvis lyckades
 	det den hr gngen (Jag tjuvkikade p 0.38.2).

1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
Thu Jul 18 10:18:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Bugfix (det fungerade
 	helt enkelt inte).

Wed Jul 17 11:35:10 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kontroll av
 	mottagare hoppar ver kommenterade frfattare om deras brevldor
 	r mottagare och hoppar ven ver lyskom-pers-no (man ser ju
 	alltid texter man skriver sjlv.) Detta gr att det gr snabbare
 	att skicka personliga svar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1111
1112
1113
1114
1115
Wed Jul 17 01:07:40 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte fixa s att
 	fotnoter fr lsas frst om kom-show-footnotes-immediately r nil.

1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
Tue Jul 16 10:25:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte \345 -> \344 p en
 	del hll. Bytte \345 -> \366 p en del andra.

	* commands1.el (kom-delete-conf): Stt mustmatch till t i anropet
 	till lyskom-read-conf-stat.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till saving-settings-done, ndrade saving-settings.
	(lyskom-commands): Lade till kom-save-options.

	* flags.el (kom-save-options): Nytt kommando.

	* commands2.el (kom-send-message): Bugfix: snda allmnt
 	meddelande fungerar igen.

Mon Jul 15 12:14:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Krv match vid
 	lsning av mte.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Korrigera hanteringen av
 	korta conf-types. Den satte in 'space p femte bitten...

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Formattera lnga
 	conf-types enbart om server klarar sdana.

	* services.el (initiate-set-last-read-2): Ny funktion.
	(initiate-set-last-read): Fungerar ven med servrar som inte kan
 	set-last-read.

	* review.el (lyskom-review-by-to): Stll markren fre mtesnamnet
 	nr man frgar till vilket mte.

	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-features): Ny variabel.
	(lyskom-server-supports): Ny variabel.
	(lyskom-long-conf-types-flag): Ny variabel
	(lyskom-set-last-read-flag): Ny variabel
	(lyskom-uconf-stats-flag): Ny variabel
	(lyskom-z-lookup-flag): Ny variabel
	(lyskom-accept-async-flag): Ny variabel

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-server-supports,
 	diverse flaggor och lyskom-server-version buffertlokala. (lyskom):
 	Anropa lyskom-setup-client-for-server-version.
	(lyskom-setup-client-for-server-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-version): Lade till
 	lyskom-server-version.

	* startup.el (lyskom): Tilldela lyskom-server-version s andra
 	funktioner kan f information om serverversionen p ett enkelt
 	stt.

Sun Jul 14 13:55:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Lade till parametern quittable (C-g
 	avbryter och signalerar quit)
	(lyskom-ja-or-nej-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit.
	(lyskom-j-or-n-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit; ny
 	parameter quittable.

	* vars.el.in: Lade till kom-check-commented-author-membership.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Hantera att case
 	inte spelar ngon roll i strngar (s tex "lysator" ger en exakt
 	match.) (lyskom-completing-member): Ny funktion fr att leta
 	strngar i listor.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Konfirmera multipla
 	mottagare bara om kom-confirm-multiple-recipients r before.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till comment-all-relevant-p.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type):
 	Fixade s inte ingen match accepterades som conf.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Specialhantering av tomma strngen.
	(lyskom-read-conf-internal): Returnera rtt conf-stat om strngen
 	matchar prefix p ngon conf och hela namnet p ngon annan.

Fri Jul 12 17:11:52 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny funktion. Se ven
 	lyskom-status-session och lyskom-status-session-2

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till strngar fr sessionsstatus. Lade till Status fr session
 	till kommandona.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-no): Definiera
 	lyskom-blocking-process; det fungerar inte alls annars.

	* ChangeLog: Saknar motivation att skrica lic. Formatterate drfr
 	istllet om mina gamla, felformatterade ChangeLog-entries.

Wed Jul 10 12:39:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Patch so sojge kan slippa se lappar
 	p drren. Markerad med +++SOJGE.

1220
1221
Mon Jul 8 10:37:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde fler variabler
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el (lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-prompt-format.

	* commands2.el (kom-who-am-i): Lade till kom-who-am-i

1229
1230
1231
1232
1233
1234
	* vars.el.in (lyskom-login-hook): Defvarade denna.
	(kom-login-hook): Uppdaterade dokumentationen.

	* startup.el (kom-start-anew): Bytte ordningen mellan
 	kom-login-hook och lyskom-login-hook.

1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
	* filter.el (kom-super-jump): Vljer mottagare att filtrera som
 	aktuellt mte om inlgget har aktuellt mte som mottagare, annars
 	inlggets frsta mottagare.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-recipient.

1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
Thu Jul 4 23:45:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-follow-comments-outside-membership): Ny
 	variabel.
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* view-text.el: Anvnd den.

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
Thu Jul 4 14:10:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el: Totalt omskriven. Strre, kanske
 	lngsammare, men jag vet hur den fungerar nu.
	(lyskom-read-conf-no): Ny betydelse av PREDICATE-parametern.
	(lyskom-read-conf-stat): Ny parameterlista (nytt PREDICATE,
 	MUSTMATCH tillagt.)
	(lyskom-read-conf-name): Nu parameterlista. Ny ordning, lagt till
 	EMPTY-parametern.
	(lyskom-read-conf-internal): Ny funktion som gr allt jobb.
	(lyskom-read-conf-name-internal): Utbytt mot
 	lyskom-read-conf-internal.
	(lyskom-read-conf-get-logins, lyskom-read-conf-expand-specials,
 	lyskom-read-conf-lookup-specials, lyskom-lookup-conf-by-name,
 	lyskom-complete-collect, lyskom-read-conf-internal-verify-type,
 	lyskom-complete-string, lyskom-complete-string-up-level,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-backup-others,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-2,
 	lyskom-complete-string-next-word,
 	lyskom-complete-string-reset-position): Nya funktioner.


	* startup.el (kom-start-anew): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting. Anvnd lyskom-lookup-conf-by-name.

	* review.el (lyskom-review-by-to): ndrade predicate-parametern
 	till lyskom-read-conf-nnting.

	* commands2.el (kom-status-conf, kom-status-person,
 	kom-send-message, kom-set-garb-nice, kom-set-permitted-submitters,
 	kom-set-super-conf, kom-change-conf-type): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* filter.el (kom-filter-subject, kom-filter-author,
 	kom-filter-text): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.
	
	* commands1.el (kom-delete-conf, kom-review-presentation,
 	kom-send-letter, kom-add-member, kom-add-self, kom-sub-member,
 	kom-sub-self, kom-change-presentation, kom-change-conf-motd,
 	kom-unset-conf-motd, kom-go-to-conf, kom-change-name,
 	kom-change-supervisor, kom-change-password,
 	lyskom-add-sub-recipient): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa lyskom-login-hook oxo. Den
 	sparas *inte* i servern.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Ny definition av regexpen fr
 	textnummer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1304
1305
1306
1307
Tue Jul 2 09:14:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-comment-stats): Ny funktion.

1308
1309
Sun Jun 23 02:16:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1310
1311
1312
1313
	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-faces

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Ny funktion.

1314
1315
1316
	* edit-text.el (lyskom-edit-parse-headers): Kr
 	lyskom-swascii-header-subject genom regexp-quote innan matchning.

1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
Sat Jun 22 17:15:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* ansaphone.el (lyskom-ansaphone-message-handler): Spara
 	meddelanden enbart om kom-ansaphone-record-messages r icke-nil
 	(request frn Tommy Persson). Visa inte alltid meddelanden som
 	spelas in.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-ansaphone-record-messages och kom-ansaphone-show-messages.
	(kom-ansaphone-record-messages): Ny variabel.
	(kom-ansaphone-show-messages): Nu variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1329
1330
1331
1332
1333
1334
Thu Jun 20 01:08:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Hantera hemliga
	personer.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

1335
1336
Tue Jun 11 09:25:24 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1337
1338
	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Ny funktion.
1339

1340
1341
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till anonymous-allowed.
1342

1343
1344
	* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man fr skriva anonyma
 	texter.
1345

1346
1347
1348
1349
1350
	* komtypes.el (conf-type->anarchy): Ny funktion.
	(lyskom-create-conf-type): Hantera anarkibiten.
	(conf-type->rsv1): Ny funktion.
	(conf-type->rsv2): Ny funktion.
	(conf-type->rsv3): Ny funktion.
1351

1352
1353
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Skicka alltid
 	extended-conf-type till servern.
1354

1355
1356
	* commands2.el (kom-change-conf-type): Frga om man fr skriva
 	anonyma texter.
1357

1358
1359
Thu Jun 6 02:59:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1360
1361
1362
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till kolon p ngra
 	frgor.

1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
	* startup.el (kom-start-anew): Anropa clear-all-caches.

	* cache.el (cache-clear): Ny funktion.
	(cache-add,cache-del): Bytte namn p lokala variabler.
	(clear-all-caches): Ny funktion.
	(cache-create): Ny funktion.

1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
Wed May 29 13:10:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Lgg till ett mellanslag
	ven nr det inte finns ngot defaultvrde.

	* commands1.el (kom-delete-text): Anvnd zerop.

David Byers's avatar
David Byers committed
1377
1378
Mon May 27 10:39:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1379
1380
1381
	* startup.el (lyskom): Stt face-scheme hr och inte i vars.el

	* vars.el.in: Ta bort sttning av face-scheme
David Byers's avatar
David Byers committed
1382

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
Sun May 26 03:01:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La in en radbrytning i
 	message-from-to.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

Fri May 24 03:24:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-send-message): Skriv ut vart meddelandet
 	skickas.

David Byers's avatar
David Byers committed
1395
1396
Wed May 22 16:56:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1397
1398
1399
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-friends,kom-permanent-filter-list, kom-session-filter-list
 	buffertlokala
David Byers's avatar
David Byers committed
1400
1401


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
Wed May 22 06:27:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Satte in nya
	buffertar p fel stlle ibland.

Tue May 21 23:45:56 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-status-conf): Frga om medlemslistan ska vara
	snabb eller fullstndig (ungefr).

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till strngen
 	show-membership-info-q.

1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
Mon May 20 11:29:39 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el: En bunt ndringar frn Bellman.
	(lyskom-buffer-p): Ny funktion.
	(lyskom-update-lyskom-buffer-list): Dito.
	(kom-next-kom): Ny implementation.
	(kom-previous-kom): Ny funktion.
	(kom-next-unread-kom): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-buffer-list): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (backward-text): La till ett anrop till
 	beginning-of-line fr att det inte ska bli fel i gamla Emacsar.

1429
1430
Thu May 9 11:50:39 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1431
	* commands1.el (kom-list-clients): Lade till en kommentar.
1432

1433
1434
	* services.el (initiate-find-next-text-no): Ny funktion.
	(initiate-find-previous-text-no): Ny funktion.
1435

1436
1437
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
	tll cant-review-everything.
1438

1439
1440
1441
1442
	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Ny funktion.
	(lyskom-get-texts-by-to): Anropa lyskom-get-texts-globally fr att
 	tserse globalt. (lyskom-review-by-to): Tillt terse av alla till
 	allt.
1443

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1444
1445
Wed May 8 01:10:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
	* commands2.el (kom-status-conf): Uppskjut utskrifen av
 	medlemmarnas namn.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Kolla process-status.

	* services.el (blocking-do): Kolla process-status.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Gissa om det
 	r en person p ett bttre stt.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Returnera nil om
	kom-text-properties r nil.

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Respektera
 	kom-text-properties.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Dito.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd inte kom-first-line-face
	om kom-text-properties r nil.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): ndra default till t.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Var lite mer
	defensiv i scrollningen. Dvs. scrolla aldrig.

1473
1474
Tue May 7 11:00:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1475
1476
1477
	* review.el (lyskom-review-by-to): Anvnd blocking-do-multiple fr
 	att snabba upp frsta utskriften. (lyskom-get-texts-by-and-to):
 	Anvnd blocking-do-multiple fr att skynda p uppstarten.
1478

1479
1480
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1481
1482
1483
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Hoppa till slutet p
 	bufferten om det syns i fnstret.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
	* commands1.el (kom-list-re): Stt knapp p raderna.
	
	* commands1.el (kom-send-letter): Gr (recenter 1) istllet fr
 	(recenter 0).

	* lyskom-rest.el (kom-page-next-command): Dito.
	(kom-view,lyskom-start-of-command): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Frskte gra s att den inte
 	hoppar ner s ofta.

	* commands1.el (kom-list-clients): Uppskjut utskrift av
 	klientnamn.
	(lyskom-deferred-client-1): Ny funktion.
	(lyskom-deferred-client-2): Ny funktion.

1500
1501
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Liten ndring av
 	formatstrngen fr uppskjutna mtesnamn.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1502
1503
	(lyskom-format-aux-help): Nytt format-element "D" som tar en
 	strng eller defer-info som argument.
1504
1505
1506
1507

	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Anvnd redan
 	satta properties.

1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
Mon May 6 00:27:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-faces): Ny variabel.
	Leta efter X-resurser som bestmmer utseendet p faces.

	* deferred-insert.el (lyskom-defer-insertion): Gjorde s att man
 	anger serveranrop p samma stt som i blocking-do.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-header-comm): Skrev om.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Gjorde om till en
 	funktion.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Gr om drefter.

1524
1525
Sun May 5 12:53:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1526
1527
1528
1529
	* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Lista i rtt
 	ordning. En fatal bug rttad. (lyskom-remote-list-messages): Lista
 	meddelanden i rtt ordning. (lyskom-remote-erase-messages):
 	Rttade en fatal bug.
1530

1531
1532
1533
1534
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Lade till
 	predikatet persnone fr att stda ndringen i kom-start-anew.
	(lyskom-read-conf-name-internal-verify-type): Lade till predikatet
 	persnone.
1535

1536
1537
	* startup.el (kom-start-anew): kom-start-anew lser in personnamn
 	s att gamla personer har prioritet ver nya.
1538

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
Sun May 5 03:18:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL): Flyttade deferred-insert.el till HEADER-EL.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Nytt makro.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Skrev om med makrot.

	* view-text.el (lyskom-insert-deferred-header-comm): Dito.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anpassa bredden p
 	sessionsfltet.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Skicka bara mtesnummer till
 	lyskom-print-header-recpt.
	(lyskom-print-header-recpt): Frdrj utskrifter.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Anpassa bredden p sessionsnumret och tillt lite defer.

	* commands2.el (kom-status-conf): Tillt defer. Formateringen
 	ndrades lite ocks.
	(kom-status-person): Dito.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Anpassar bredden p frsta fltet
 	s att sessionsnumret precis fr plats.
	(kom-list-clients): Tillt defer.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lsmarkera texter efter att
 	de har skrivits ut. Frhoppningsvis fr detta inga otrevliga
 	bieffekter.

1570
1571
Sat May 4 00:07:06 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1572
1573
1574
	* view-text.el (lyskom-insert-header-comm): Ta insert-funktionen
 	som parameter.

1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
	* Jag plockade koden fr "Lista (med) regexpar" frn 0.38.2.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-z-info-list): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-z-info): Dito.

	* komtypes.el: La till funktioner fr conf-z-info-list och
 	conf-z-info.

	* services.el (initiate-re-z-lookup): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Lista (med)
 	regexpar".
	(lyskom-mode-map): La in kommandot p "lr".

	* english-strings.el: Dito.

1591
1592
1593
1594
1595
1596
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Inga knappar p mte
	0.

	* vars.el.in (lyskom-default-conf-string): Ny variabel.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Stt lyskom-default-conf-string
1597
 	lokalt.
1598

1599
1600
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1601
1602
1603
	* english-strings.el,swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Lade till M-DEL som bindning fr
 	kom-prioritize-deselect-all
1604

1605
1606
	* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
 	kommando.
1607

1608
1609
1610
	* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten
 	rtt. (lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse
 	av en flitig frfattare till ett litet mte.
1611

1612
1613
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra
 	nya strngar fr rapportering av fel i terse.
1614

1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev
 	effektivare. Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
 	Kontrollera att man verkligen fr lsa conf-mappen.
 	(lyskom-get-texts-generic): Tog bort denna eftersom den bara
 	anvndes av lyskom-get-texts-by. (lyskom-get-texts-to): Inlineade
 	koden frn lyskom-get-texts-generic. Stt maxinkrement till
 	lyskom-fetch-map-nos. (lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement
 	satt till lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr
 	lsa conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
1624

1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
Fri May 3 03:24:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Ny defer-hantering.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Ny funktion.
	(lyskom-insert-header-comm): Detta r
	lyskom-print-delayed-header-comm i ny skepnad.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): Bytte namn frn
 	kom-delayed-printing.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Ny defer-kod
	(lyskom-format-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-format-aux-help): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Bytte -> .

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Tog bort.

	* deferred-insert.el: Ny fil.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Ny funktion, eller snarare
	lyskom-delayed-print-conf under nytt namn.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): 

	* commands2.el (lyskom-list-summary): Justerade formatering.
	(lyskom-print-summary-line): Anvnd lyskom-format-insert.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Skrev om.

	* lyskom-rest.el (lyskom-queue-print-name): Tog bort.
	(lyskom-queue-print-name-2): Tog bort.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till kommandot "Lista
 	klienter".

	* english-strings.el (lyskom-commands): Dito.

	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): Kommenterade bort
 	innehllet..
	(lyskom-set-session-info): Dito.

	* commands1.el (lyskom-info-line-format-string): Ny funktion.
	(kom-who-is-on): Skrev om med hjlp av den.
	(lyskom-return-who-info-line): Tog bort.
	(lyskom-fix-str): Tog bort.
	(lyskom-return-who-info-line-as-state): Tog bort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1673
1674
Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1675
1676
	* 0.41 release

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1677
1678
1679
1680
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Nytt
	format p de strngar som anvnds i
	lyskom-print-delayed-header-comm.

1681
	* english-strings.el (lyskom-strings):
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1682

1683
1684
Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1685
1686
1687
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
 	kom-review-all (lyskom-mode-map): Lade in kom-review-all p "}A"
 	och "a ". Bytte ut ttabitarstecken mot oktala koder.
1688

1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
	* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
	(lyskom-review-by-to): Anvnd strngen everything fr att skriva
 	ut "alla". (lyskom-get-texts-generic): Hantera terse alla.
	(lyskom-get-texts-by): Hantera terse alla.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Returnera rtt antal inlgg vid
 	terse frsta. (lyskom-get-texts-by-and-to): Hantera terse alla.
	(kom-review-all): Lade till detta kommando.
1696

1697
1698
1699
1700
	* english-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till everything som strng.

	* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
1701

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-display-time): Skydda med condition-case.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Skriver ut
	kommentarlnkar till olsliga texter igen.

	* commands1.el (lyskom-format-time): Ny funktion.
	(kom-display-time): Omskriven av Bellman.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Nya strngar fr
 	kom-display-time.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kr
 	lyskom-before-command-hook.

1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Klarade inte av
	en skrivskyddad buffert.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Dito.

David Byers's avatar
David Byers committed
1727
1728
Thu May 2 15:03:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1729
	* prioritize.el (kom-prioritize-reprioritize): Rttade ett fel.
David Byers's avatar
David Byers committed
1730

1731
1732
Wed May 1 20:53:30 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1733
1734
1735
	* lyskom-buttons.el (lyskom-generate-button): La till
	'(rear-nonsticky t) till alla knappar.

1736
1737
1738
1739
1740
1741
	* internal.el (lyskom-queue-collect-p): Kommenterade bort denna
 	funktion.
	
	* services.el (z-initiate-get-map): Dito.

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
1742
 	lyskom-last-conf-fetched som den borde.
1743

1744
1745
Wed May 1 11:34:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1746
1747
1748
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till newline i ngra strngar. Lade till ngra strngar, rttade
 	andra.
1749

1750
1751
	* prioritize.el (kom-prioritize-help): Ny funktion
	(lyskom-prioritize-mode): Bttre doc-strng
1752

1753
1754
	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Byggde om keymappen lite.
1755

1756
1757
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Generera knappar fr ?M
 	och ?P ven om argumentet inte r en conf-stat.
1758

1759
1760
	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Hantera knappskapande
 	fr mten och personer utan att ha hela conf-staten.
1761

1762
	* cache.el (cache-construct-uconf-stat): Rttade en bug.
1763

1764
1765
	* komtypes.el (lyskom-uconf-stat-p): Lade till denna funktion.
	(uconf-stat->garb-nice): Rttade en bug.
1766

1767
1768
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
 	Kommenterade bort srbehandling av textnumret i inlggsfoten.
1769

1770
1771
Mon Apr 29 09:24:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1772
1773
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Fixade s inte information om
 	hemliga texter returneras.
1774

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1775
1776
1777
1778
Mon Apr 29 02:26:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera mte 0 fr sig.

1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
Sun Apr 28 04:01:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Flyttade terstartning av
	strngar...

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): ...hit

1786
1787
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1788
1789
1790
1791
	* commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen.

	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Tillt directorynamn.

1792
1793
	* startup.el (kom-start-anew): Tm completion-cachen.

1794
1795
Thu Apr 25 14:04:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1796
1797
1798
	* prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Stt mark nr man
 	trycker "p".
	
1799
1800
1801
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Nu borde den
1802
 	skriva saker p rtt stlle.
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

	* services.el (initiate-set-client-version): Ny funktion.
	(initiate-get-client-name): Ny funktion.
	(initiate-get-client-version): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Bertta fr servern vad vi heter.

	* lyskom-rest.el (kom-go-to-next-conf): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-go-to-pri-conf,lyskom-go-to-next-conf): Flyttade p
	anropet av lyskom-end-of-command.
	(lyskom-maybe-move-unread): Felstavat argument.
	(lyskom-go-to-next-conf): Flyttade om lite.

1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
Thu Apr 25 01:42:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): ndrade default till nil.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Radera efter
	att den nya texten skrivits in. P s stt blandas inte markers s
	ltt ihop.

	* commands1.el (kom-list-conferences): Skicka mtesnummer till
	lyskom-list-conf-print.
	(lyskom-list-conf-print): Anvnd mtesnummer istllet fr
	conf-stat, s att utskriften kan frdrjas.
	(kom-list-persons,lyskom-list-pers-print): Samma trick.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Skrev om testet efte newline.

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd den.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Dito.

1838
1839
Wed Apr 24 17:49:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1840
1841
1842
	* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade bug som gjorde
 	att man kunde missa de allra frsta texterna i ett mte om man
 	tersg senaste.
1843
1844
1845
1846

Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
1847
 	lyskom-first-time-around r definierad.
1848
1849
1850

Tue Apr 23 11:26:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1851
1852
	* startup.el (kom-start-anew): Rensa completing-read-cachen innan
 	frsk att konvertera det inmatade anvndarnamnet.
1853

1854
1855
	* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
 	sista inlggsnumret som skrivs ut.
1856

1857
1858
	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
 	sista inlggsnumret som skrivs ut.
1859

1860
1861
	* vars.el.in (kom-inhibit-typeahead): Lade till
 	kom-inhibit-typeahead.
1862

1863
1864
	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): terimplementerade
 	bortkastning av typeahead.
1865

1866
1867
	* view-text.el (lyskom-print-text): Lade till sttning av
 	lyskom-current-function och lyskom-current-function-phase.
1868

1869
1870
1871
	* lyskom-buttons.el (lyskom-get-button-hint): Ny funktion.
	(lyskom-generate-button): Anvnd lyskom-get-button-hint fr att
 	hitta hinten.
1872

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
Wed Apr 24 03:44:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Delade upp den s att
	utskriften kan frdrjas.
	(lyskom-print-delayed-header-comm): Den frdrjda utskriften.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Ny funktion.
	(lyskom-format-insert-at-point): Ny funktion.

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
	lyskom-first-time-around r definierad.

Mon Apr 22 05:57:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-insert-person-name),
	(lyskom-insert-conf-name): Dessa funktioner anvnds inte, s jag
 	tog bort dem.
	(lyskom-print-header-comm): Duplicera inte jobbet i lyskom-format.

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Ny funktion.

	* clienttypes.el (format-state->delayed-content),
	(set-format-state->delayed-content): Nya funktioner

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Returnera state istllet fr
	bara den frdiga strngen.
	(lyskom-format-insert-before-prompt,lyskom-format-insert),
	(lyskom-format): Justerade drefter.
1903

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-error): Gr s att en bug inte blir s
 	ddlig.

Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
 	lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1914
1915
1916
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
1917
 	ett anrop till lyskom-view-text.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1918

1919
1920
Wed Apr 10 10:16:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1921
1922
	* prioritize.el (kom-prioritize): En numera avrttad bug gjorde
 	att medlemskapslistan blev reverserad.
1923
1924
1925

Mon Apr 8 18:42:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1926
	* prioritize.el: Skrev om frn scratch.
1927
1928
1929

Sat Apr 6 18:13:25 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1930
1931
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Fixade lyskom-insert s den ger
 	rtt beteende om kom-continuous-scrolling inte r satt.
1932

1933
1934
Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1935
1936
1937
1938
1939
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gr lyskom-scroll i
 	lyskom-insert bara om kom-continuous-scrolling r satt.
 	(lyskom-start-of-command): Tilldela nil till lyskom-is-waiting
 	varje gng ett nytt kommando startas. (lyskom-print-prompt): Tog
 	bort tilldelningar av lyskom-is-waiting.
1940

1941
1942
	* vars.el.in (kom-continuous-scrolling): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-continuous-scrolling.
1943

1944
1945
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Lade
 	till kom-review-first.
1946

1947
1948
	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till lyskom-review-how-many.
1949

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
	* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Skrev helt om den hr
 	funktionen s den anropar olika funktioner fr att gra jobbet
 	beroende p inputmnster. (lyskom-get-texts-by-and-to): Ny
 	funktion som hmtar texter av en person till ett mte.
 	(lyskom-get-texts-generic): Ny funktion som hmtar texter av en
 	person eller till ett mte.
	(lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hmtar texter av en person.
	(lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hmtar texter till ett
 	mte.
1959

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1960
1961
1962
Wed Apr 3 12:33:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-create-conf-handler-2): Testa inte om mtet
1963
 	r hemligt. Detta grs i kom-create-conf istllet.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1964

1965
1966
Wed Apr 3 12:56:19 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1967
1968
1969
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till confusion-what-to-view. (lyskom-mode-map): Lade till
 	tangentbindningar fr lyskom-view-previous-commented-text.
1970

1971
1972
	* commands1.el (kom-view-previous-commented-text): Lade till denna
 	funktion (skriven av Teddy).
1973

1974
1975
1976
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Lade in ett anrop till
 	lyskom-scroll om point hamnar utanfr skrmen. Detta fr betraktas
 	som ett experiment.
1977

1978
1979
	* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Fixade buggar i David
 	Kgedals version och tog bort den gamla versionen.
1980

1981
	* utilities.el (nfirst): Flyttade frn review.el
1982

1983
1984
Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1985
1986
	* Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
 	kompatibilitetskod fr Emacs 18 och Lucid Emacs.
1987

1988
1989
	* lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i
 	kom-initial-digit-view.
1990

1991
	* prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.
1992

1993
	* macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.
1994

1995
1996
	* flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p
 	s en kompilatorvarning frsvann.
1997

1998
	* utilities.el: Lade till regexpp.
1999