swedish-strings.el 45.7 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
;;;;;
;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991 Lysator Academic Computer Association.
;;;;;
;;;;; This file is part of the LysKOM server.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
;;;;; under the terms of the GNU General Public License as published by 
;;;;; the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
;;;;; any later version.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
;;;;; ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
;;;;; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
;;;;; for more details.
;;;;; 
;;;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;;;; along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
;;;;; Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
;;;;; or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, 
;;;;; MA 02139, USA.
;;;;;
;;;;; Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se. 
;;;;;
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
;;;; ================================================================
;;;; ================================================================
;;;;
;;;; File: swedish-strings.el
;;;;
;;;; This file contains all strings in the LysKOM elisp client.
;;;; Language: Swedish.
;;;;
;;;; ================================================================
;;;;


37
38
39
40
41
(setq lyskom-clientversion-long 
   (concat lyskom-clientversion-long
	   "$Id$\n"))


42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
;;; ================================================================
;;; lyskom-edit-mode-map

(defvar lyskom-edit-mode-map nil
 "Mode map for LysKOM edit.")

;;; Set the keymap for lyskom-edit-mode

(if lyskom-edit-mode-map
  nil
 (setq lyskom-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
53
54
55
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-insert-prefix)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c"	'lyskom-edit-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}"	'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c]"	'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci"	'lyskom-edit-insert-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-c"	'kom-edit-send)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ck"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-k"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}k"	'kom-edit-show-commented)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cik"	'kom-edit-insert-commented)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci1"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci2"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci3"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci4"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci5"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci6"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci7"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci8"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci9"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci "	'kom-edit-insert-text)
78
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-add-prefix)
79
80
81
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-edit-add-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cam" 'kom-edit-add-recipient)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cak" 'kom-edit-add-copy)
82
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cae" 'kom-edit-add-copy)
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))


(defvar lyskom-header-separator
 (substitute-command-keys
  "\\<lyskom-edit-mode-map>\
--- Skriv nedan. \
Skicka in=\\[kom-edit-send], \
Avbryt=\\[kom-edit-quit], \
Annat se \\[describe-mode] ---")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
93
94
95
 "*String to separate headers from text body.")


96
97
98
99
(defvar lyskom-header-subject "rende: "
 "*String to prompt for subject in the edit buffer.")


Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
(defconst lyskom-strings 
 '(
  ; From vars.el: 
  ; From komtypes.el: nil
  ; From clienttypes.el: nil
  ; From startup.el:
  (server-q . "Lyskom-server? (%#1s) ")
  (try-connect . "LysKOM elisp-klient version %#1s.\nFrsker koppla upp mot %#2s.\n")
  (protocoll-error . "Protocol error. Servers says: %#1s")
  (connection-done . "Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer r %#1s.\n\n")
  (what-is-your-name . "Vad heter du? ")
  (password . "Lsenord? ")
  (wrong-password . "Fel lsen.\n")
  (are-logged-in . "Du r nu inloggad. Vnta ett tag.\n")
  (you-have-motd . "\nDu har en lapp p drren:\n\n")
115
116
117
  (presentation-encouragement . 
   "Du har ingen presentation. Det skulle vara trevligt om du skrev en.
Anvnd kommandot p. Om du inte vill skriva ngon presentation tryck fs.\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
118
119
120
121
122
123
124
125

  (first-greeting . "%#1s
Det tycks vara frsta gngen du anvnder LysKOM. Vlkommen!
Kontrollera att du stavat ditt namn rtt. Anvnd grna ditt fullstndiga
namn och organisation, t ex \"Eskil Block, FOA\". Om du stavat ditt namn
fel, eller vill ndra ditt namn, svara nej p frgan nedan.

Observera att all information n s lnge sparas s att vem som helst
inge's avatar
inge committed
126
kan lsa den. Dock r lsenordet krypterat.
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Om du r osker p hur man anvnder LysKOM kan du hmta en manual via
anonym ftp frn ftp.lysator.liu.se. Frga din systemadministratr om
du r osker.\n")

  (is-name-correct . "r namnet %#1s korrekt? ")
  (personal-password . "Ange ett personligt lsen: ")
  (repeat-password . "Repetera fr kontroll: ")
  (repeat-failure . "Du angav inte samma lsenord bgge gngerna.\n")

  (could-not-create-you . "Det gick inte att skapa personen.\n")
  (presentation-subject . "%#1s")
  (presentation-form . "Namn:\t\nAdress:\t\n\t\nTelefon:
140
Email-adress:\n\nAnnat:\t")
141
  (presentation-help . "Du skriver just nu din presentation.\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
  (not-present-anywhere . "Ej nrvarande i ngot mte.")  ; From internal.el:
  (shaky-tcp . "Nu nr jag inte servern. TCP/IP-frbindelsen r skakig%#1s")
  (retrying-tcp . "Jag frsker igen.")

  ; From parse.el:
  ; No entries.

  ; From services.el:
  ; No entries.

  ; From cache.el:
  ; No entries.

  ; From commands1.el:
  (appreciation . "Du r mycket vacker och mycket klok. Mnga lskar dig bde till kropp
och till sjl. Du kommer att versas med rikedom och f stor lycka i ditt
liv. Var glad att just du r du. Det har du all anledning att vara.
Fantomen nskar dig en bra dag.\n\n")
  (abuse . "Du r mycket ful och mycket dum. Mnga hatar dig bde till kropp
och till sjl. Du kommer att versas med sjukdomar och inte f ngon som
helst lycka i ditt liv. Du borde verkligen ta dig samman och gra ngot av
ditt liv ven om det inte r mycket att starta med.
Guran vill helst stta en giftpil i dig.\n\n")

  (what-conf-to-delete . "Vilket mte/person vill du utplna: ")
  (confirm-delete-pers-or-conf . "Ta bort %#1s %#2s? ")
  (the-pers . "personen")
  (the-conf . "mtet")
  (deletion-not-confirmed . "Utplningen avbruten\n")
  (somebody-else-deleted-that-conf . "Ngon annan tog precis bort mtet.\n")
  (conf-is-deleted . "Ok, nu r %#1s utplnad.\n")
  (you-could-not-delete . "%#1s kunde inte utplnas av dig.\n")

  (what-text-to-delete . "Vilket inlgg skall tas bort?")
  (deleting-text . "Radering av text %#1d...")

  (presentation-for-whom . "Vilket mte/person? ")
  (somebody-deleted-that-conf . "Ngon tog precis bort mtet.\n")
  (review-presentation-of . "terse presentation av %#1s.\n")
  (has-no-presentation . "%#1s har ingen presentation.\n")

  (have-to-read . "Du mste lsa ett inlgg frst.\n")

  (review-text-no . "terse text nummer %#1d.\n")
  (no-comment-to . "Det finns inget kommenterat inlgg att titta p.\n")

  (who-letter-to . "Vem vill du skicka brev till? ")
  (has-motd . "%#1s har en lapp p drren:\n\n")
  (motd-persist-q . "Vill du fortfarande skicka brevet? ")

  (who-to-add . "Vem vill du addera? ")
  (where-to-add . "Vilket mte skall han/hon adderas till? ")
  (where-to-add-self . "Vilket mte vill du bli medlem i? ")
  (priority-q . "Prioritet p mtet? (0 (lg) - 255 (hg)) ")
  (done . "klart.\n")
  (nope . "Det gick inte.\n")

  (conf-does-not-exist . "\nMtet finns inte.\n")

  (who-to-exclude . "Vem vill du utesluta? ")
  (where-from-exclude . "Vilket mte skall han/hon uteslutas ifrn? ")

  (leave-what-conf . "Vilket mte vill du g ur? ")

  (error-fetching-person . "Fel i personhmtningen\n")
  (error-fetching-conf . "Fel i mteshmtningen.\n")

  (name-of-conf . "Vad ska mtet heta? ")
  (anyone-member . "Fr vem som helst bli medlem? ")
  (secret-conf . "Hemligt mte? ")
  (comments-allowed . "Fr man skriva kommentarer? ")
  (confusion-what-to-comment . "Jag frstr inte vilken text du vill kommentera.\n")
  (confusion-what-to-footnote . "Jag frstr inte vilken text du vill skriva en fotnot till.\n")

  (confusion-who-to-reply-to . "Jag frstr inte vems inlgg du vill skriva ett privat svar till.\n")
  (confusion-what-to-answer-to . "Jag frstr inte vilken text du vill besvara.")
  (really-quit . "Vill du verkligen avsluta sessionen? ")
  (session-ended . "
*****************************
Lyskom-sessionen r avslutad.
*****************************\n")
  (what-to-change-pres-you . "Vilket mte/person vill du ndra presentationen fr (dig sjlv): ")
  (who-to-put-motd-for . "Vilket mte/person vill du stta lapp p drr fr (dig sjlv): ")

  (cant-get-conf-stat . "Kan ej hmta mtesstatus fr mtet.")
231
  (go-to-conf-p . "G till mte: ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
232
233
234
  (want-become-member . "Vill du bli medlem? ")
  (no-ok . "Nehej.\n")

235
  (who-to-remove-motd-for . "Vilket mte/person vill du ta bort lapp p drr fr (dig sj{lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
236

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
237
  (conf-all-read . "%#1s - inga olsta.\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
  (no-in-conf . "Du r inte nrvarande i ngot mte.\n")

  (search-for-pers . "Ange skvillkor (RETURN fr alla personer) ")
  (search-for-conf . "Ange skvillkor (RETURN fr alla mten) ")
  (name-to-be-changed . "Ange det namn som skall ndras: ")
  (no-such-conf-or-pers . "Mtet eller personen finns ej.\n")
  (new-name . "Nytt namn: ")
  (who-to-change-supervisor-for . "Vem vill du ndra organisatr fr? ")
  (new-supervisor . "Ny organisatr: ")
  (text-to-mark . "Vilket inlgg vill du markera? ")
  (text-to-unmark . "Vilket inlgg vill du avmarkera? ")
  (what-mark . "Vilken markering vill du stta? ")
  (unmarking-textno . "Avmarkering av text %#1d...")
  (marking-textno . "Markering av text %#1d...")

  (new-passwd-again . "Mata in det nya lsenordet igen fr kontroll: ")
  (what-mark-to-view . "Vilken markering vill du terse? ")
255
  (whos-passwd . "Vem vill du ndra lsenord fr (dig sjlv)? ")
256
  (old-passwd . "Mata in ditt lsenord: ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
257
258
259
260
261
262
263
264
265
  (new-passwd . "Mata in det nya lsenordet: ")
  (changing-passwd . "ndrar lsenordet...")
  (retype-dont-match . "Lsenorden r inte samma. Gr om.\n")
  (palindrome . "(ett palindrom!) ")
  (lyskom-name . "Anvndare")
  (is-in-conf . "Nrvarande i mte")
  (from-machine . "Kr frn")
  (is-doing . "Gr")
  (text-to-add-recipient . "Vilket inlgg vill du addera mottagare till")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
266
  (text-to-add-copy . "Vilket inlgg vill du addera en extra kopia till")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
  (text-to-delete-recipient . "Vilket inlgg vill du subtrahera mottagare frn")
  (text-to-add-comment-to . "Vilket inlgg vill du addera en kommentar till")
  (text-to-delete-comment-from . "Vilket inlgg vill du subtrahera en kommentar frn")

  (where-on-list-q . "Placering p listan? (0-%#1d) ")
  (member-in-conf . "Bli medlem i %#1s...")
  (add-member-in . "Addera %#1s som medlem i %#2s...")
  (unsubscribe-to . "Uttrda ur %#1s...")

  (exclude-from . "Utesluta %#1s frn %#2s...")

  (unsubscribe-failed . "\nDet gick inte. %#1s var kanske aldrig medlem i %#2s?\n")

  (You . "Du")
  (could-not-create-conf . "Mtet \"%#1s\" kunde ej skapas.\nFelkod: %#2d.\n")
  (created-conf-no-name . "Mte nummer %#1d %#2s, skapat.\n")
  (cant-read-textno . "Du fr inte lsa text %#1d")

  (not-supervisor-for . "Du r inte organisatr fr %#1s.\n")
  (not-supervisor-for . "Du r inte organisatr fr %#1s.\n")
  (go-to-conf . "G till %#1s.\n")
  (cant-go-to-his-mailbox . "Du fr inte g till %#1ss brevlda.\n")
  (not-member-of-conf . "Du r inte medlem i %#1s.\n")
  (change-name-done . "\nKlart. Nytt namn: %#1s.\n")
  (change-name-nope . "\nDet gick inte bra. Kanske ngot annat redan heter %#1s?\n")
  (change-supervisor-from-to . "ndra organisatr fr %#1s till %#2s...")
  (change-supervisor-nope . 
   "\nDet gick inte. Kanske du inte fr ndra organisatr fr %#1s?\n")
  
  (no-marked-texts . "Du har inga markerade inlgg.\n")
  (no-marked-texts-mark . 
   "Du har inga markerade inlgg med markeringen %#1d.\n")
  (time-is . "Klockan r %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d %#7s(enligt servern).\n")
  (total-users . "  Sammanlagt %#1d anvndare.\n")
  (who-to-add-q . "Vilket mte/person vill du addera som mottagare? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
302
  (who-to-add-copy-q . "Vilket mte/person vill du addera som kopiemottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
303
304
305
  (who-to-sub-q . "Vilket mte/person vill du subtrahera som mottagare? ")

  (adding-name-as-recipient . "Adderar %#1s som mottagare till text %#2d...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
306
  (adding-name-as-copy . "Adderar %#1s som kopiemottagare till text %#2d...")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
307
308
309
310
311
312
  (remove-name-as-recipient .
   "Subtraherar %#1s som mottagare frn text %#2d...")
  (text-to-add-q . "Vilket inlgg vill du addera som kommentar? ")
  (text-to-remove-q . "Vilket inlgg vill du subtrahera som kommentar? ")
  (add-comment-to . "Adderar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
  (sub-comment-to . "Subtraherar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
313
  (comment-keep-recpt-p ."Ska %#1s vara mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

  ; From commands2.el:

  (your-memberships . "Ditt medlemskap i olika KOM-mten:\n")
  (memberships-header . "Senast inne	  Prio	Olsta	Mtesnamn\n")
  
  (conf-for-status . "Vilket mte vill du se statusen fr? ")
  (no-such-conf . "Mtet finns ej.")
  (status-record . "Status fr mte %#1s (%#2s) %#3s\n\n")
  (Mailbox . "Brevlda")
  (Protected . "Skyddat")
  (no-comments . "original")
  (closed . "slutet")

  (created-by . "Skapat av person %#1s %#2s\n")
329
330
  (created-at . "Skapad:%35#1s\n")
  (members .  "Antal medlemmar: %25#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
  (garb-nice . "Livslngd p inlgg (dagar):%14#1d\n")
  (lowest-local-no . "Lgsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
  (highest-local-no . "Hgsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
  (last-text-time . 
   "Tid fr senaste inlgg: %18#1s (str det i din cache)\n")
  (no-of-motd . "Lapp p drren i text nummer: %12#1d\n")
  (superconf-is-no-name . "Supermte:    %25#1d %#2s\n")
  (permitted-submitters-no-name . "Tilltna frfattare:%22#1d %#2s\n")
  (supervisor-is-no-name . "Organisatr:   %25#1d %#2s\n")
  (presentation-no . "Presentation:  %25#1d\n")
  (conf-has-motd . "\n%#1s har en lapp p drren:\n")

  (Everybody . "Alla")
  (show-members-list-also-q . "Vill du se medlemslistan ocks? ")
  (conf-has-these-members . "\n%#1s har fljande medlemmar:\n")
  (member-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (secret-membership . "*** Hemlig rad ***\n")
  (pers-for-status . "Vem vill du se statusen fr? ")
  (no-such-pers . "Det finns ingen sdan person.")
350
351
  (pers-status-record . "Status fr person %#1s (%#2d)\n")
  (created-time . "Skapad:%34#1s\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
352
  (created-confs . "Skapade mten:%27#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
353
  (created-persons . "Skapade personer:%24#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
  (created-texts . "Skapade texter:%26#1d\n")
  (created-lines . "Skapade rader:%27#1d\n")
  (created-chars . "Antal skapade tecken:%20#1d\n")
  (no-of-sessions . "Antal sessioner:%25#1d\n")
  (present-time-d-h-m-s . "Nrvarotid:%19#1d d %02#2d:%02#3d:%02#4d\n")
  (last-log-in . "Senast inne:%29#1s\n")
  (user-name . "Anvndare: %30#1s\n")

  (read-texts . "Lsta texter:%28#1d\n")
  (time-for-last-letter . "Tid fr senaste brev:%20#1s (str det i din cache)\n")
  (superconf . "Supermte:%31#1d %#2s\n")
  (supervisor . "Organisatr:%29#1d %#2s\n")
  (member-of-confs . "Medlem i (antal mten):%18#1d\n")
  (presentation . "Presentation:  %24#1d\n")
  (show-membership-list-also-q . "Vill du se vilka mten personen r medlem i ocks? ")
  (not-allowed-see-confs . "Du fr inte se vilka mten %#1s r medlem i.\n")
  (is-member-of . "\n%#1s r medlem i fljande mten:\n")
  (membership-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (who-to-send-message-to . "Vem vill du skicka meddelandet till? (Alla) ")
  (his-total-unread . "\n%#1s har totalt %#2d olsta.\n")
  (message-prompt . "Meddelande: ")
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
  (message-sent-to-user . 
"================================================================
Ditt meddelande till %#2s:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-sent-to-all . 
"================================================================
Ditt allm\344nna meddelande l\366d:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
  (message-nope .
 "Du kunde inte skicka meddelandet. Mottagaren var kanske inte inloggad.\n")
  (only-last . "Endast lsa senaste (0 - %#1d) i %#2s? ")
  (only-error . "Nt gick galet. Sorry.\n")

  (you-have-unreads . "Du har %#1d olsta inlgg i %#2s\n")
  (you-have-an-unread . "Du har 1 olst inlgg i %#1s\n")
  (you-have-read-everything . "Du har sett alla nyheter\n")
  (total-unreads . "\nDu har %#1d olsta inlgg.\n")
  (total-unread . "\nDu har 1 olst inlgg.\n")
  (waiting-for-anything .
   "Du vntar p ett inlgg i vilket mte som helst.\n")
  (waiting-higher-than . 
   "Du vntar p ett inlgg i ett mte med hgre prioritet n %#1d.\n")

  (have-to-be-in-conf . "Du mste g till ett mte frst.\n")
  (Texts . "Inlgg")
  (Date . "Datum")
  (Lines . "Rader")
  (Author . " Frfattare")
  (Subject . " rende")
  (could-not-read . "Du fick inte lsa denna text (%#1d).\n")
  (multiple-choice . "Flera alternativ finns.")
  (does-not-exist . "Detta kommando finns inte.")

  ; Only people fixing bugs or recieving bugg-reports should change these:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
415
416
  (buggreport-compilestart . "Compiling...")
  (buggreport-compileend . "Compiling...done")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
417
  (buggreport-description . "Detta gjorde jag:
418
(Fyll i dina kommentarer)\n\n\n
419
Nr du skrivit klart skall du skicka in din buggrapport till
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
420
LysKOM-utvecklarna. Det sker antingen med email till 
421
bug-lyskom@lysator.liu.se eller i Lysators LysKOM till mtet
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
422
423
424
\"LysKOM; Elispklientens buggrapporter\" eller om inget annat
fungerar med vanligt brev till:
Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN.
425
Mrk kuvertet LysKOM buggrapport.\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
426
427
  (buggreport-internals . "LysKOMs interna information:\n\n")
  (buggreport-version . "lyskom-version:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
428
429
430
  (buggreport-emacs-version . "emacs-version:")
  (buggreport-system-id . "system-id:")
  (buggreport-ctl-arrow-doc . "ctrl-doc:")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
431
  (buggreport-unparsed . "\nlyskom-unparsed-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
432
  (buggreport-command-keys . "Nyss tryckta tangenter:")
433
  (buggreport-backtrace . "\n*Backtrace*:\n%#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
434
  (buggreport-communications . "\nlyskom-debug-communications-to-buffer-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
435
  (buggreport-all-kom-variables . "\n\nAndra variabler:\n***** *********")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
436
  (buggreport-instead-of-byte-comp . "byte-code(\"byte-string\"")
437
  (buggreport-subject . "Bugg-rapport elisp-klienten version %#1s")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
438
439
440
441
442
443


  (not-logged-in . "Du r inte inloggad. ")
  (name-is-not-in-conf . "%#1s r inte nrvarande i ngot mte.\n")
  (name-is-in-conf . "%#1s r nrvarande i\n%#2s\n")
  (connected-during . "Uppkopplingstid: %#1d sekunder.\n")
inge's avatar
inge committed
444
445
446
447
448

  (conf-to-set-super-conf-q . "Vilket mte vill du stta supermte fr? ")
  (new-super-conf-q . "Vilket mte vill du ha som supermte? ")
  (super-conf-for-is . "ndra supermte fr %#1s till %#2s...")

Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
449
450
451
452
453
454
455
456
457
  (conf-to-set-garb-nice-q . "Vilket mte vill du stta livslngd fr? ")
  (new-garb-nice-q . "Vilket vrde vill du stta livslngden till? ")
  (garb-nice-for-is . "ndra livslngden fr %#1s till %#2d...")

  (really-shutdown . "r du sker p att du vill stnga av servern? ")
  (closing-server . "Stnga av servern...")
  (administrator . "administratr")
  (no-longer-administrator . "en normal anvndare igen")
  (you-are-now . "Ok, du kr nu som %#1s.\n")
458
459
  (setting-motd . "Stter loginmeddelandet till text %#1d.\n")
  (set-motd-success . "Du har satt ett nytt loginmeddelande.\n")
460
  (set-motd-failed . "Det gick inte. Du var kanske inte administratr.\n")
461
462
  (removing-motd . "Tar bort loginmeddelandet.\n")
  (removed-motd . "Du har tagit bort loginmeddelandet.\n")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
463
464
  (who-to-throw-out . "Vilken session vill du kasta ut? ")
  (throwing-out . "Kastar nu ut session %#1d... ")
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
465
  (postpone-prompt . "Hur lite vill du lsa nu? ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
466
467
468
469
470
471

  ; From review.el:
  (latest-n . "senaste %#1d")
  (first-n . "frsta %#1d")
  (info-by-whom . "%#1s av vem: ")
  (info-to-conf . "%#1s till mte: ")
472
  (info-by-to . "%#1s av %#2s till %#3s framt.")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
  (all-confs . "alla mten")
  (no-get-conf . "Du fr inte hmta mtet.\n")
  (no-get-pers . "Du fr inte hmta personen.\n")
  (no-review-info . "Ej tilltet terse %#1s\n")
  (review-info . "terse %#1s\n")
  (you-review . "Du terser nu %#1s.\n")
  (read-text-first . "Du mste lsa en text frst.\n")
  (cannot-read-last-text . "Du kan inte lsa den senast lsta texten.\n")
  (review-n-texts . "terse %#1d inlgg.\n")
  (review-marked . "terse %#1d markerade.\n")
  (review-text-no . "terse text nummer %#1d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
484
485
  (review-one-comment . "terse en kommentar till inlgg %#1d.\n")
  (review-many-comments . "terse %#2d kommentarer till inlgg %#1d.\n")
486
  (read-normally-read . "Hur mnga vill du se igen?")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
487
488
489
490
491

  ; From edit-text.el:
  (press-C-c-C-c . "Tryck C-c C-c fr att skicka in texten.")
  (recipient . "Mottagare:")
  (carbon-copy . "Extra kopia:")
492
  (text-mass . "%#4s%#1s\n%#2s\n%#3s")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
  (comment-to-by . "%#1s till text %#2d%#3s.\n")
  (already-sent . "Du har redan skickat denna text en gng. Snd nd? ")
  (subject . "rende: ")
  (which-text-include . "Vilken text skall vi inkludera? ")
  (added-recipient . "Mottagare som skall adderas: ")
  (added-carbon-copy . "Extra kopia till mte: ")
  (conf-has-motd-no . "Mtet har en lapp p drren. (%#1d)\n\n%#2s")
  (still-want-to-add . "Vill du fortfarande addera mtet? ")
  (could-not-create-text . "\nTexten kunde ej skapas. Felkod: %#1d.\n")
  (no-get-text . "Du fick inte hmta texten.")


  ; From view-text.el:
  (line . " /1 rad/ ")
  (lines ." /%#1d rader/ ")

  (marked-by-you . "Markerad av dig.\n")
  (marked-by-you-and-one . "Markerad av dig och ngon annan.\n")
  (marked-by-you-and-several . "Markerad av dig och %#1d andra.\n")
  (marked-by-one . "Markerad av 1 person.\n")
  (marked-by-several . "Markerad av %#1d personer.\n")

;; The format of this function should coincide with the format of the 
;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other.

; used by lyskom-print-time
  (time-y-m-d-h-m . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d ")
; used by lyskom-return-time
  (time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
  (no-such-text-no . "Det finns ingen sdan text. (%#1d)\n")

  (head-Subject . "rende: ")
  (Recipient . "Mottagare")
  (Extra-recipient . "Extra kopia")
  (send-at . "  Snt:   %#1s\n")
  (sent-by . "  Snt av ")
  (recieved-at . "  Mottaget: %#1s\n")
  (written-by . "av %#1s")
  (comment-to-text-by . "Kommentar till text %#1d %#2s\n")
  (footnote-to-text-by . "Fotnot till text %#1d %#2s\n")
  (comment-in-text-by . "Kommentar i text %#1d %#2s\n")
  (footnote-in-text-by . "Fotnot i text %#1d %#2s\n")

  ; From async.el:

  (name-has-changed-to-name . "%#1s har nu bytt namn till %#2s")
  (name-has-changed-to-name-r . "%#1s har nu bytt namn till %#2s\n")
  (database-sync . "Databasen synkas.")
  (lyskom-is-full . "\
===========================================================
Meddelande frn LysKOM-systemet: Ngon frskte koppla upp,
men misslyckades eftersom alla tillgngliga frbindelser r
upptagna. Logga ut och kom tillbaks senare om du vntar nu.
===========================================================\n")
  (has-entered . "Nu har %#1s gtt in i LysKOM.")
  (has-entered-r . "Nu har %#1s gtt in i LysKOM.\n")
  (has-left . "Nu har %#1s gtt ur LysKOM.")
  (has-left-r . "Nu har %#1s gtt ur LysKOM.\n")
  (unknown . "oknd")

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
  (message-broadcast . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Allmnt meddelande frn %#1s (%#3s):

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-from . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Personligt meddelande frn %#1s (%#3s):

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
  (text-is-created . "Text %#1d r skapad!")


  ; From completing-read.el:

  (person-or-conf-no-regexp . "\\`[ \t]*[mpMP]\\w*[ \t]+\\([0-9]+\\)\\'")

  ; From prioritize.el:
  (cannot-get-membership . "Kan ej hmta medlemsskap fr dig.")
  (cannot-get-pers-stat . "Kan ej hmta personstatus fr dig.")
  (your-membship . "Ditt medlemsskap i olika KOM-mten:
 Prio Mtesnr Mtesnamn\n")
  (prio-row . " %5#1d%5#2d %#3s\n")
  (too-high-goto-2 . "Du str fr hgt upp. G ner till rad 2.")
  (too-low-go-up . "Du kan inte pusha sista raden. G upp en rad.")
  (all-confs-popped . "Alla mten r poppade.")
  (prio-died . "Flyttningen misslyckades. Sorry. Dda bufferten.")
  (new-priority . "Ny prioritet? (0 (lg) - 255 (hg)) ")
  (new-prio . "%6#1d")

  ; From flags.el:
  (saving-settings . "Sparar flaggorna")
  (hang-on . "Vnta ett tag...\n")
  (could-not-create-area . "Kunde ej skapa texten.\n")
  (could-not-set-user-area . "Kunde ej stlla om user-arean. Servern sger felmeddelande: %#1d\n")
  (you-dont-exist . "Du finns inte.\n")

  ; From elib-string.el:
  ; No entries.

  ; From lyskom-rest.el:

  (error-code . "Felkod %#2d: %#1s.\n")
  (extended-command . "LysKOM: ")
  (wait-for-server . "LysKOM vntar p svar frn servern. Vnta tills du fr en prompt.\n")
  (review-text-q . "terse text nummer: ")
  (review-text-no . "terse text nummer %#1d.\n")

  (completely-read-conf . "Du har sett alla texter i detta mte.\n")
  (not-in-any-conf . "Du lser inte ngot mte just nu.\n")

  (all-conf-unread-r . "Du har lst ut alla mten.\n")
  (all-conf-unread-s . "Du har lst ut alla mten. ")
  (one-unread . " - 1 olst\n")
  (several-unread . " - %#1d olsta\n")

613
  (save-on-file-q . "Spara inlgg p fil: (%#1s) ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
  (wait-for-prompt . "Vnta p prompten!")
  (go-to-pri-conf-prompt . "G till nsta prioriterade mte")
  (read-pri-text-conf . "Lsa nsta prioriterade text")
  (review-next-text-prompt . "terse nsta text")
  (review-next-comment-prompt . "terse nsta kommentar")
  (review-next-marked-prompt . "terse nsta markerade")
  (read-next-letter-prompt . "Lsa nsta brev")
  (read-next-footnote-prompt . "Lsa nsta fotnot")
  (read-next-comment-prompt . "Lsa nsta kommentar")
  (read-next-text-prompt . "Lsa nsta text")
  (go-to-conf-of-marked-prompt . "terse (nsta) markerade")
  (go-to-next-conf-prompt . "G till nsta mte")
  (go-to-your-mailbox-prompt . "G till din brevlda")
  (the-command . "Kommandot:%#1s")
  (error-in-do-when-starting . "Fel i din kom-do-when-starting. %#1s\n")

  (give-a-number . "Mata in ett tal: ")

  (yes-regexp . "\\`[jJ][aA]\\'")
  (no-regexp . "\\`[nN][eE][jJ]\\'")
  (yes-or-no-nag . "Svara bara ja eller nej.")
  (yes-or-no . "(ja eller nej) ")

637
  (y-or-n-instring . "jJnN")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
638
639
  (j-or-n-nag . "Svara bara j eller n. ")
  (j-or-n . "(j eller n) ")
640
  (y-instring . "jJ")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

  (person-does-not-exist . "Person %#1d (finns inte).")
  (conf-does-not-exist . "Mte %#1d (finns inte).")

  (process-signal . "Signal frn processen.")
  (closed-connection . "
**************************************************
Lyskom-sessionen onormalt stngd.
Felmeddelande: %#1s**************************************************")
  (error-not-found . "Fel nummer %#1d. Ingen klartextfrklaring finns.")

  ; Useful in more place than one:
  (illegal-command . "Otilltet kommando.\n")
  (no-such-text . "Det finns inget sdant inlgg.\n")
  (no-such-text-m . "Det finns inget sdant inlgg.")
  (everybody . "alla")
  (anybody . "vem som helst")
  (forward . "framt")
  (backward . "bakt")
  (wait . "Vnta ett tag...\n")
  (comment . "Kommentar")
  (footnote . "Fotnot")
  (by . " av %#1s")
  (text-created . "Text nummer %#1d r skapad.\n")
  )
 "Assoc list containing pairs of atoms and strings");;; ================================================================
;;;       The commands and their associated functions


(defconst lyskom-commands
 '(
  (describe-mode       "Hjlp")
677
678
  (kom-slow-mode       "Lngsamma kommandon")
  (kom-quick-mode       "Snabba kommandon")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
  (kom-send-message      "Snda meddelande")
  (kom-create-conf		"Skapa mte")
  (kom-delete-conf      "Utplna")
  (kom-delete-text      "Radera inlgg")
  (kom-display-time		"Se tiden")
  (kom-go-to-conf		"G till mte")
  (kom-go-to-next-conf	"G till nsta mte")
  (kom-jump			"Hoppa ver alla kommentarer")
  (kom-list-conferences 	"Lista mten") 
  (kom-list-persons		"Lista personer")
  (kom-list-news       "Lista nyheter")
  (kom-membership		"Lista medlemsskap")
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
691
  (kom-postpone		"Uppskjuta lsning")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
  (kom-prioritize		"Prioritera mten")
  (kom-status-person		"Status (fr) person")
  (kom-status-conf		"Status (fr) mte")
  (kom-add-self		"Bli medlem i mte")
  (kom-list-summary		"Lista renden")
  (kom-sub-self        "Uttrda ur mte")
  (kom-quit			"Sluta")
  (kom-recover		"terstarta kom") 
  (kom-start-anew		"Brja med nytt namn")
  (kom-view			"terse inlgg")
  (kom-find-root-review	"terse trd")
  (kom-review-comments	"terse alla kommentarer")
  (kom-review-tree		"terse alla kommentarer rekursivt")
  (kom-review-clear      "terse hoppa")
706
707
  (kom-review-last-normally-read
   				"terse igen")
708
  (kom-review-noconversion  "terse omodifierat")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
  (kom-review-next      "terse nsta")
  (kom-find-root		"terse urinlgget")
  (kom-review-by-to      "terse senaste")
  (kom-view-commented-text  "terse det kommenterade")
  (kom-review-stack      "terse lista")
  (kom-review-presentation  "terse presentation")
  (kom-review-backward    "(terse) Baklnges")
  (kom-view-next-text		"Lsa nsta inlgg")
  (kom-who-is-on		"Vilka r inloggade") 
  (kom-display-who-buffer	"Visa vilkalistan")
  (kom-busy-wait		"Vnta p ett inlgg")
  (kom-write-comment		"Kommentera inlgget")
  (kom-comment-previous	"Kommentera fregende inlgg")
  (kom-write-footnote     "Fotnot till inlgg")
  (kom-private-answer     "Personligt svar")
724
725
  (kom-private-answer-previous
   "Personligt svar p fregende inlgg")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
  (kom-set-unread		"Endast lsa senaste")
  (kom-write-text		"Skriva ett inlgg")
  (kom-send-letter		"Skicka brev")
  (kom-change-name		"ndra namn")
  (kom-change-password    "ndra lsenord")
  (kom-change-supervisor	"ndra organisatr")
  (kom-change-presentation	"ndra presentation")
  (kom-get-appreciation    "F uppmuntran")
  (kom-get-abuse       "F skll")
  (kom-mark-text       "Markera (inlgg)")
  (kom-unmark-text      "Avmarkera (inlgg)")
  (kom-review-marked-texts  "terse markerade")
  (kom-review-all-marked-texts "terse alla markerade")
  (kom-add-recipient     "Addera mottagare")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
740
  (kom-add-copy		"Addera extra kopiemottagare")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
741
742
743
744
745
746
747
  (kom-sub-recipient     "Subtrahera mottagare")
  (kom-add-comment		"Addera kommentar")
  (kom-sub-comment		"Subtrahera kommentar")
  (kom-add-member		"Addera medlem")
  (kom-sub-member       "Uteslut medlem")
  (kom-change-conf-motd	"Stt lapp p drren")
  (kom-set-garb-nice     "ndra livslngd")
inge's avatar
inge committed
748
  (kom-set-super-conf     "ndra supermte")
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
  (kom-unset-conf-motd	"Ta bort lapp p drren")
  (kom-save-text		"Spara text (p fil)")
  (kom-edit-options		"ndra variabler")
  (kom-shutdown-server    "Stng av servern")
  (kom-enable-adm-caps    "verg till administratrsmod")
  (kom-disable-adm-caps    "verg till normalmod")
  (kom-set-motd        "Stt loginmeddelande")
  (kom-remove-motd      "Ta bort loginmeddelande")
  (kom-force-logout      "Kasta ut en session")
  )
 "A list of LysKOM-commands that the extended parser understands.")


(defvar lyskom-text-start "
[0-9]+ 199[0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] +[0-2][0-9]:[0-5][0-9] /[0-9]+ rad\\(er\\)?/ "
 "Regexp matching beginning of a text in lyskom buffer.
Cf. paragraph-start.")


(if lyskom-mode-map
  nil
 (setq lyskom-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-mode-map)
772
773
774
775
776
777
 (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-change-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-next-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-list-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-get-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-S-prefix)
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
 (define-key lyskom-mode-map "{" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "[" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\344" 'lyskom-change-prefix) ; 8-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\304" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\033{" 'lyskom-change-prefix) ; 7(8)-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\033[" 'lyskom-change-prefix) 
 (define-key lyskom-mode-map "}" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "]" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\345" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\305" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\033}" 'lyskom-review-prefix) ; 7(8)-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\033]" 'lyskom-review-prefix) 
 (define-key lyskom-mode-map "f" 'lyskom-get-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "n" 'lyskom-next-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "l" 'lyskom-list-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "s" 'lyskom-S-prefix)

	;(define-key lyskom-mode-map "vi" 'vilka)

 ; These should be first in order to be last in the menu of alternatives.
 (define-key lyskom-mode-map "{?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "f?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "n?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "l?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "s?" 'lyskom-help)
 

 (define-key lyskom-mode-map "e" 'kom-set-unread)
 (define-key lyskom-mode-map "a" 'kom-extended-command)
 (define-key lyskom-mode-map " " 'kom-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\n" 'kom-page-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\r" 'kom-line-next-command)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
811
 (define-key lyskom-mode-map "j" 'kom-page-next-command)
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
812
813
814
815
816
817
818
819
820

 (define-key lyskom-mode-map "?" 'describe-mode)
 (define-key lyskom-mode-map "b" 'kom-send-letter)
 (define-key lyskom-mode-map "g" 'kom-go-to-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "i" 'kom-write-text)
 (define-key lyskom-mode-map "k" 'kom-write-comment)
 (define-key lyskom-mode-map "K" 'kom-comment-previous)
 (define-key lyskom-mode-map "F" 'kom-write-footnote)
 (define-key lyskom-mode-map "p" 'kom-private-answer)
821
 (define-key lyskom-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
 (define-key lyskom-mode-map "h" 'kom-jump)
 (define-key lyskom-mode-map "lm" 'kom-list-conferences)
 (define-key lyskom-mode-map "ln" 'kom-list-news)
 (define-key lyskom-mode-map "lN" 'kom-list-news-old)
 (define-key lyskom-mode-map "lp" 'kom-list-persons)
 (define-key lyskom-mode-map "ls" 'kom-membership)
 (define-key lyskom-mode-map "l{" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\344" 'kom-list-summary) ; 8-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\304" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\033{" 'kom-list-summary) ; 7(8)-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\033[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "m" 'kom-add-self)
 (define-key lyskom-mode-map "M" 'kom-mark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "A" 'kom-unmark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "ni" 'kom-view-next-new-text)
 (define-key lyskom-mode-map "nm" 'kom-go-to-next-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "S" 'kom-quit)
 (define-key lyskom-mode-map "q" 'kom-quit)
 (define-key lyskom-mode-map "r" 'kom-recover)
 (define-key lyskom-mode-map "t" 'kom-display-time)
 (define-key lyskom-mode-map "fu" 'kom-get-appreciation)
 (define-key lyskom-mode-map "fs" 'kom-get-abuse)
 (define-key lyskom-mode-map "v" 'kom-who-is-on)
 (define-key lyskom-mode-map "V" 'kom-busy-wait)
 (define-key lyskom-mode-map "{p" 'kom-change-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "} " 'kom-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}0" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}1" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}2" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}3" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}4" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}5" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}6" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}7" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}8" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}9" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}k" 'kom-view-commented-text)
 (define-key lyskom-mode-map "}a?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}ak" 'kom-review-comments)
 (define-key lyskom-mode-map "}ar" 'kom-review-tree)
 (define-key lyskom-mode-map "}h" 'kom-review-clear)
864
 (define-key lyskom-mode-map "}i" 'kom-review-last-normally-read)
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
 (define-key lyskom-mode-map "}n" 'kom-review-next)
 (define-key lyskom-mode-map "}r" 'kom-find-root)
 (define-key lyskom-mode-map "}s" 'kom-review-by-to)
 (define-key lyskom-mode-map "B" 'kom-review-backward)
 (define-key lyskom-mode-map "}l" 'kom-review-stack)
 (define-key lyskom-mode-map "}p" 'kom-review-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "}t" 'kom-find-root-review)
 (define-key lyskom-mode-map "}m" 'kom-review-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "}am" 'kom-review-all-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "sm" 'kom-status-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "sp" 'kom-status-person)

 ;; Running in buffer

 (define-key lyskom-mode-map "\033p" 'backward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "\033n" 'forward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "st" 'kom-save-text)

 (define-key lyskom-mode-map "\C-?" 'scroll-down)
)


887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
(defvar lyskom-prioritize-mode-map nil
 "Keymap used in lyskom-prioritize-mode.")


(if lyskom-prioritize-mode-map
  nil
 (setq lyskom-prioritize-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-prioritize-mode-map)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'previous-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map " "  'next-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-k" 'kom-prioritize-kill)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-y" 'kom-prioritize-yank)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "p"   'kom-prioritize-set-priority)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "q"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "S"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "u"   'kom-prioritize-move-up)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "n"   'kom-prioritize-move-down)
)
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994

;;;; ================================================================
;;;; Tell phrases should be configured with the default language used
;;;; at the server and not for person reading if they happens to
;;;; differ. This is of coarse because they are sent to the server for
;;;; everybody else to see.

;;;; Aronsson was here 4 DEC 1990, thus creating version 0.18
					; Created *-tell-*


(defconst kom-tell-phrases
 '(
  (kom-tell-silence		"") ; Why ?
  (kom-tell-send		"Frsker lgga in en text.")
  (kom-tell-login		"Loggar in.")
  (kom-tell-read		"Lser.")
  (kom-tell-1st-pres		"Skriver den frsta presentationen.")
  (kom-tell-write-comment	"Skriver en kommentar.")
  (kom-tell-write-footnote	"Skriver en fotnot.")
  (kom-tell-write-letter	"Skriver ett brev.")
  (kom-tell-write-reply	"Skriver ett privat svar.")
  (kom-tell-write-text	"Skriver inlgg.")
  (kom-tell-conf-pres		"Skriver presentation fr ett nytt mte.")
  (kom-tell-recover		"Trycker 'r'. Suck.")
  (kom-tell-wait		"Vntar.")
  (kom-tell-regret		"ngrar sig och slnger inlgget.")
  (kom-tell-review		"terser.")
  (kom-tell-change-name    "ndrar sitt namn till ngot annat.")
  (kom-tell-change-supervisor "ndrar organisatr fr ngot.")
  )
 "These texts are used as arguments to lyskom-tell-server.
The variable kom-mercial defaults to kom-tell-wait.
Users are encouraged to change this dictionary for fun.")


;; Placed here because this must NOT be evaluated before 
;; kom-tell-phrases is defined:

(defvar kom-mercial (car (cdr (assoc 'kom-tell-wait kom-tell-phrases)))
 "*When the user has seen all texts and has reached the view-time prompt,
this string is used as the argument to lyskom-tell-server.
Users are encouraged to use their best sense of humor.")


(defconst lyskom-error-texts
 '((0 . "Inget fel har intrffat")
  (2 . "nnu ej implementerat")
  (3 . "Inte lngre implementerat")
  (4 . "Felaktigt lsenord")
  (5 . "Strngen fr lng")
  (6 . "Du r inte inloggad")
  (7 . "Ingen fr logga in i LysKOM just nu")
  (8 . "Du frskte anvnda mte nummer 0")
  (9 . "Odefinierat eller hemligt mte")
  (10 . "Odefinierad eller hemlig person")
  (11 . "Ingen skriv- eller lsrttighet")
  (12 . "Otillten operation")
  (13 . "Du r inte medlem i mtet")
  (14 . "Inget sdant textnummer")
  (15 . "Du kan inte anvnda globalt text nummer 0")
  (16 . "Inget sdant lokalt textnummer")
  (17 . "Du kan inte anvnda lokalt text nummer 0")
  (18 . "Felaktiga tecken i namnet")
  (19 . "Index utanfr grnserna")
  (20 . "Mtet existerar redan")
  (21 . "Personen existerar redan")
  (22 . "Hemligt, men ej lsskyddat")
  (23 . "Du fr inte ndra person/mtesflaggan")
  (24 . "Fel i databasen. Attans otur.")
  (25 . "Otilltet misc-flt. (Internt fel)")
  (26 . "Otillten infotyp. (Bug i klienten)")
  (27 . "Redan mottagare till denna text")
  (28 . "Redan kommentar till denna text")
  (29 . "Redan fotnot till denna text")
  (30 . "Inte mottagare till denna text")
  (31 . "Inte kommentar till denna text")
  (32 . "Inte fotnot till denna text")
  (33 . "Fr mnga mottagare")
  (34 . "Fr mnga kommentarer")
  (35 . "Fr mnga fotnoter")
  (36 . "Fr mnga markeringar")
  (37 . "Du r inte frfattare till texten")
  (38 . "Du kan inte koppla upp dig till servern")
  (39 . "Minnet slut")
  (40 . "Servern har ballat ur")
  (41 . "Klienten tror att servern sger att den inte frstr klienten")
  (42 . "Ingen sdan session finns"))
 "All the errors reported from the server in plain text.")
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058


   
;;;; This file contains the code that makes it possible to run a 
;;;; long-commands mode in the lyskom-buffer.
;;;;

;;; Author: Linus Tolke 

(setq lyskom-slow-mode-map
   (make-sparse-keymap))
(define-key lyskom-slow-mode-map "\r" 'lyskom-parse-command-and-execute)

(defun lyskom-parse-command-and-execute ()
 "Reads a command from the last line in the buffer and executes it."
 (interactive)
 (goto-char (point-max))
 (save-restriction
  (narrow-to-region lyskom-last-viewed (point-max))
  (search-backward lyskom-prompt-text))
 (forward-char (length lyskom-prompt-text))
 (while (looking-at "\\s-")
  (forward-char 1))
 (let* ((text (buffer-substring (point) (point-max)))
	 (completion-ignore-case t)
	 (alternatives (mapcar (function reverse)
			    (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
				  lyskom-commands
				 lyskom-swascii-commands)))
	 (completes (all-completions text alternatives)))
  (cond
   ((zerop (length text))
   (kom-next-command))
   ((> (length completes) 1)
   (lyskom-insert "\nDu kan mena n}gon av f|ljande:\n")
   (mapcar (function (lambda (string) 
			 (lyskom-insert string)
			 (lyskom-insert "\n")))
	   completes)
   (lyskom-end-of-command))
   ((= (length completes) 1)
   (delete-region (point) (point-max))
   (call-interactively (car (reverse-assoc (car completes)
					   (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
						 lyskom-commands
						lyskom-swascii-commands)))))
   (t
   (lyskom-insert "Det finns inget s}dant kommando.\n")
   (lyskom-end-of-command)))
 ))


(defun kom-slow-mode ()
 "Starts the slow-command-mode."
 (interactive)
 (lyskom-start-of-command 'kom-slow-mode)
 (use-local-map lyskom-slow-mode-map)
 (lyskom-end-of-command))

(defun kom-quick-mode ()
 "Starts the quick-command-mode."
 (interactive)
 (lyskom-start-of-command 'kom-quick-mode)
 (use-local-map lyskom-mode-map)
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
 (lyskom-end-of-command))


;; Review a non-converted text
;; Author: Linus Tolke
 

(defun kom-review-noconversion (&optional text-no)
 "Displays the last read text without any conversion."
 (interactive (list 
		(cond
		 ((null current-prefix-arg)
		 lyskom-current-text)
		 ((integerp current-prefix-arg)
		 current-prefix-arg)
		 ((and (listp current-prefix-arg) 
		    (integerp (car current-prefix-arg)) 
		    (null (cdr current-prefix-arg)))
		 (car current-prefix-arg))
		 (t
		 (signal 'lyskom-internal-error '(kom-review-noconversion))))))
 (lyskom-start-of-command 'kom-review-noconversion)
 (let ((knows-iso-8859-1 kom-emacs-knows-iso-8859-1))
  (setq kom-emacs-knows-iso-8859-1 t)
  (lyskom-view-text 'main text-no)
  (lyskom-run 'main 'set 'kom-emacs-knows-iso-8859-1 knows-iso-8859-1)
  (lyskom-run 'main 'lyskom-end-of-command)))