help-swedish.xml 16.5 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<!-- -*-mode: xml-*- -->
<help language="sv">
 <section id="conferences" prompt="Veta mer om möten">

  <h1>Möten</h1>

  <p>
   Varje LysKOM-system är uppdelat i ett antal olika möten som alla
   behandlar olika ämnen. Vem som helst kan skapa möten, men man
   ska tänka efter ordenligt innan man skapar ett möte. I ett
   gammalt LysKOM-system så finns det ofta redan möten som handlar
   om det man är intresserad av.
  </p>

  <p>
   Möten kan vara öppna, slutna och hemliga. Vem som helst kan gå
   med i och läsa inlägg i alla öppna möten. För att gå med i
   slutna möten måste mötesorganisatören lägga till medlemskapet.
   Hemliga möten går inte ens att se, och servern gör sitt bästa
   för att inte läcka någon information om dessa. De flesta möten
   brukar vara öppna. Slutna och hemliga möten är mycket
   ovanligare.
  </p>

  <p>
   Följande kommandon kan vara av intresse för att komma igång:
  </p>

  <inline id="kom-list-conferences" />
David Byers's avatar
David Byers committed
30
  <inline id="kom-list-re" />
David Byers's avatar
David Byers committed
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  <inline id="kom-review-presentation" />
  <inline id="kom-add-self" />
  <inline id="kom-go-to-conf" />

  <h2>Prioriteter</h2>

  <p>
   Dina medlemskap i möten har prioriteter. Möten med högre
   prioritet kommer att presenteras före möten med lägre prioritet
David Byers's avatar
David Byers committed
40
   när du loggar in. Använd <cref id="kom-prioritize" /> för att
David Byers's avatar
David Byers committed
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
   prioritera möten.
  </p>
 </section>

 <section id="persons" prompt="Veta mer om personer">
  <h1>Personer</h1>

  <p>
   Varje användare i LysKOM har en person. En person innehåller en
   del statistik om vad användaren har gjort (skapade inlägg, lästa
   inlägg, närvarotid och en del annat). Varje person är dessutom
   kopplad till en brevlåda med samma namn som personen. Brevlådan
   är i princip ett vanligt möte, men från början är det slutet.
  </p>
 </section>

 <section id="texts" prompt="Veta mer om inlägg">
  <h1>Inlägg</h1>

  <p>
   Inlägg är LysKOMs syfte. Inlägg är helt enkelt texter skrivna av
   någon medlen i LysKOM.
  </p>

  <h2>Mottagare</h2>

  <p>
   Varje inlägg har en eller flera mottagare; möten som inlägget är
   skickat till. Mottagare finns i tre olika smaker: vanlig
   mottagare, extra-kopiemottagare och dold mottagare.
  </p>

  <p>
   <b>Vanlig mottagare</b> är det normala. En vanlig mottagare
   betyder att inlägget hör hemma i det angivna mötet (eller i alla
   angivna möten). Kommentarer till inlägget kommer automatiskt att
   skickas till samma mottagare.
  </p>

  <p>
   <b>Extra-kopiemottagare</b> används när man vill skicka en kopia
   av ett inlägg till ett möte utan att kommentarer till inlägget
   skall hamna i mötet.
  </p>

  <p>
   <b>Dold mottagare</b> är ganska ovanligt. Bara den som har rätt
   att vara medlem i mötet som är dold mottagare kan överhuvudtaget
   se den dolda mottagaren. Detta kan alltså användas för att
   skicka inlägg till någons brevlåda eller till ett slutet möte
   utan att andra kan se det.
  </p>

  <h2>Kommentarer</h2>

  <p>
   Ett inlägg kan ha kommentarer. Kommentarer till kommentarer till
   kommentarer bildar trådar, kommentarskedjor, kommentarsträd och
   inläggsträd. Vem som helst kan skriva kommentarer till vilket
   inlägg som helst. Det finns inget krav på att kommentarer ska
   skickas till samma möten som det som kommenteras. Det är till
   exempel rätt vanligt med kommentarer som bara skickas till
   författaren för det kommenterade inlägget.
  </p>

  <h2>Speciella inlägg</h2>

  <p>
   Det finns tre speciella inläggstyper: presentationer, FAQer och
   Lappar. En presentation är ett inlägg kopplat till ett möte
   eller en brevlåda som innehåller en presentation av mötet eller
   personen. Dessa ligger normalt i speciella möten. En FAQ är ett
   inlägg som svarar på frågor som ofta ställs i mötet. Varje FAQ
   är kopplad till ett eller flera möten, och man erbjuds att läsa
   nya FAQer så fort elispklienten ser att de har skapats. Lappar
   är inlägg som är kopplade till möten, brevlådor eller till hela
   servern som innehåller viktig information. Till exempel är det
   vanligt att tala om att man reser bort och inte kan läsa LysKOM
   genom att sätta en lapp på sin brevlåda.
  </p>
 </section>

 <section id="settings" prompt="Veta mer om inställningar">
  <h1>Inställningar</h1>

  <p>
   Elispklienten har ett stort antal inställningar. Med några få
   undantag kan man ändra alla via kommandot <cref
   id="kom-customize" />.
  </p>

  <p>
   Inställningar kan sparas antingen i servern eller i din .emacs.
   Inställningar som sparas i servern gäller per användare och
   endast för en session. Inställningar som sparas i .emacs gäller
   i alla sessioner, oavsett om samma inställningar även har
   sparats i servern.
  </p>
 </section>

 <section id="reading" prompt="Läsa inlägg">
  <h1>Att läsa inlägg</h1>

  <p>
   För att bara läsa inlägg i den ordning de presenteras i LysKOM
   räcker det att trycka på SPC. Ett inlägg i taget kommer att
   visas tills det inte finns några kvar. Det finns även ett antal
   mer avancerade kommandon. Använd kommandot <cref
   id="kom-list-summary" /> för att se vilka inlägg som ligger på
   kö för att läsas.
  </p>

153
154
155
156
157
  <list header="Se även:">
   <item><refer id="filter" /></item>
   <item><refer id="review" /></item>
   <item><refer id="mark" /></item>
  </list>
David Byers's avatar
David Byers committed
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
 </section>

 <section id="filter" prompt="Slippa läsa inlägg">
  <h1>Kommandon för att slippa läsa inlägg</h1>

  <p>
   Ibland vill man inte läsa en del inlägg. Då kan följande
   kommandon komma väl till pass. Förutom dessa finns ett antal
   kommandon för att filtrera inlägg, om det är någon typ av inlägg
   som man aldrig vill se.
  </p>

  <inline id="kom-set-unread" />
  <inline id="kom-jump" />
  <inline id="kom-super-jump" />
 </section>

 <section id="mark" prompt="Komma ihåg inlägg">
  <h1>Kommandon för att komma ihåg inlägg</h1>

  <p>
   Ibland hittar man ett inlägg som man vill komma ihåg. Då kan man
   markera inlägget. I grund och botten är varje markering ett
   heltal mellan 0 och 255, men med elispklienten kan man ge ett
   namn till varje typ av markering.
  </p>

  <inline id="kom-mark-text" />
  <inline id="kom-unmark-text" />
  <inline id="kom-review-all-marked-texts" />
  <inline id="kom-review-marked-texts" />
  <inline id="kom-list-marks" />
 </section>

 <section id="review" prompt="Hitta gamla inlägg">
  <h1>Kommandon för att hitta gamla inlägg</h1>

  <p>
   Ibland vill man hitta gamla inlägg. Det finns ett stort antal
   kommadon för att göra detta, och alla har namn som börjar med
   "Återse".
  </p>

  <inline id="kom-review-by-to" />
  <inline id="kom-review-first" />
  <inline id="kom-review-more" />
  <inline id="kom-review-clear" />
  <inline id="kom-view-commented-text" />
  <inline id="kom-review-comments" />
  <inline id="kom-find-root-review" />
  <inline id="kom-find-root" />
  <inline id="kom-review-tree" />
 </section>

 <section id="writing" prompt="Skriva eller ändra inlägg">
  <h1>Att skriva eller ändra inlägg</h1>

  <p>
   Det finns i grund och botten tre sorters inlägg: urinlägg,
   kommentarer och fotnoter. Alla är inlägg, men de hänger ihop med
   andra inlägg på olika sätt.
  </p>

  <h2>Urinlägg</h2>

  <p>
   Urinlägg är inlägg som inte är kommentarer till något annat
   inlägg. Dessa inleder i allmänhet nya diskussioner. Kom ihåg att
   skriva en vettig ärenderad när du skriver nya urinlägg. Brev är
   vanliga inlägg som skickas till någons brevlåda.
  </p>

  <inline id="kom-write-text" />
  <inline id="kom-send-letter" />

  <h2>Kommentarer</h2>

  <p>
   Kommentarer är, som det låter, kommentarer till andra inlägg.
   När du skriver en kommentar, kolla att ärenderaden fortfarande
   är vettig, och kolla att mottagarna till inlägget är vettiga.
   Ändra det som inte är vettigt. Personliga svar är kommentarer
   som skickas till författarens brevlåda. Det är egentligen bara
   vanliga kommentarer där man har bytt mottagare.
  </p>

  <inline id="kom-write-comment" />
  <inline id="kom-private-answer" />

  <h2>Fotnoter</h2>

  <p>
   Fotnoter är speciella kommentarer som bara författaren till ett
   inlägg kan skriva. De visas före vanliga kommentarer och är bra
   när man vill klargöra något man har skrivit i ett inlägg så att
   det visas innan folk börjar kommentera inlägget.
  </p>

  <inline id="kom-write-footnote" />

  <h2>Prefixargument</h2>

  <p>
   Det finns flera sätt att ange vilket inlägg man vill kommentera
   eller skriva en fotnot till. När man ger något av ovanstående
   kommando utan extra argument så gäller kommandot det senaste
   inlägg som man läste (för fotnoter det senaste man skrev eller
   läste som man var författare till).
  </p>

  <p>
   Ibland vill man ha en annan text. Dels finns kommandon som
   kommenterar den näst sista text man läste (<cref
   id="kom-comment-previous" />, <cref
   id="kom-private-answer-previous" />). Dessutom finns möjligheter
   att ge prefixargument till alla kommandon som hanterar inlägg.
   Ange prefixargument som vanligt i Emacs genom C-u följt av
   argumentets värde, eller genom att bara skriva in argumentets
   värde direkt.
  </p>

  <p>
   Ange ett textnummer <i>N</i> genom att ge inläggsnumret som
   prefixargument. Ange inlägget som markören står i genom att ge
   prefixargument 0. Ange inlägget <i>N</i> inlägg bakåt i
   bufferten från där markören står genom att ge argument
   -<i>N</i>. Få en prompt att mata in inläggsnumret vid genom att
   skriva C-u före kommandot.
  </p>

  <h2>Hantera mottagare</h2>

  <p>
   Ibland vill man ändra mottagare på ett inlägg. Till det finns
   kommandona <cref id="kom-add-recipient" /> för att lägga till
   och <cref id="kom-sub-recipient" /> för att ta bort mottagare.
  </p>

  <h2>Meddelanden och anmärkningar</h2>

  <p>
   Använd aldrig meddelanden eller anmärkningar istället för
   vanliga inlägg. Det fungerar inte och folk blir sura.
  </p>
 </section>


 <section id="kom-list-conferences" prompt="">
  <h3><cref id="kom-list-conferences" /></h3>

  <p>
David Byers's avatar
David Byers committed
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
   Lista möten som finns i systemet. Använd detta kommando med
   fantasifulla sökbegrepp för att hitta möten som du är
   intresserad av.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-list-re" prompt="">
  <h3><cref id="kom-list-re" /></h3>

  <p>
   Lista möten som finns i systemet. Använd detta kommando med
   fantasifulla sökbegrepp för att hitta möten som du är
   intresserad av.
David Byers's avatar
David Byers committed
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-presentation" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-presentation" /></h3>

  <p>
   Visa presentationen för ett möte eller en person. Använd detta
   för att få mer information om ett möte.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-add-self" prompt="">
  <h3><cref id="kom-add-self" /></h3>

  <p>
   Gå med i ett möte så att du kan läsa inläggen i mötet och så du
   får veta när det kommer nya inlägg.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-go-to-conf" prompt="">
  <h3><cref id="kom-go-to-conf" /></h3>

  <p>
   Gå till ett möte som du vill läsa inlägg i. Om du inte redan är
   medlem i mötet så kommer du att erbjudas att bli medlem.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-write-footnote" prompt="">
  <h3><cref id="kom-write-footnote" /></h3>

  <p>
   Skapar en ny fotnot till ett befintligt inlägg.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-private-answer" prompt="">
  <h3><cref id="kom-private-answer" /></h3>

  <p>
   Skapar ett personligt svar till ett befintligt inlägg.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-write-comment" prompt="">
  <h3><cref id="kom-write-comment" /></h3>

  <p>
   Skapar en ny kommentar till ett befintligt inlägg.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-send-letter" prompt="">
  <h3><cref id="kom-send-letter" /></h3>

  <p>
   Skapar ett nytt brev.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-write-text" prompt="">
  <h3><cref id="kom-write-text" /></h3>

  <p>
   Skapar ett nytt urinlägg.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-tree" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-tree" /></h3>

  <p>
   Återser hela kommentarsträdet under det angivna inlägget.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-find-root" prompt="">
  <h3><cref id="kom-find-root" /></h3>

  <p>
   Återser urinlägget till det angivna inlägget.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-find-root-review" prompt="">
  <h3><cref id="kom-find-root-review" /></h3>

  <p>
   Återser hela kommentarsträdet som det angivna inlägget är en del
   av. Ungefär samma sak som att göra <cref id="kom-find-root" />
   följt av <cref id="kom-review-tree" />.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-comments" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-comments" /></h3>

  <p>
   Återser alla kommentarer till det angivna inlägget, men inte
   kommentarer till kommentarerna.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-view-commented-text" prompt="">
  <h3><cref id="kom-view-commented-text" /></h3>

  <p>
   Återser inlägget som det angivna inlägget är en kommentar till.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-clear" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-clear" /></h3>

  <p>
   Avbryter alla återsekommandon som är aktiva.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-more" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-more" /></h3>

  <p>
   Återser fler inlägg med samma kriterier som senaste <cref
   id="kom-review-by-to" />, eller <cref id="kom-review-first" />.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-first" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-first" /></h3>

  <p>
   Återser de första inläggen skrivna av en viss person till ett
   visst möte. Om du inte anger en viss parameter (eller sätter
   antal till noll) så tas ingen hänsyn till den parametern, så man
   kan återse allt av en viss person, fösta 5 av en viss person
   till alla möten och så vidare.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-by-to" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-by-to" /></h3>

  <p>
   Återser de senaste inläggen skrivna av en viss person till ett
   visst möte. Om du inte anger en viss parameter (eller sätter
   antal till noll) så tas ingen hänsyn till den parametern, så man
   kan återse allt av en viss person, fösta 5 av en viss person
   till alla möten och så vidare.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-list-marks" prompt="">
  <h3><cref id="kom-list-marks" /></h3>

  <p>
   Listar alla inlägg markerade med en viss markeringstyp.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-marked-texts" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-marked-texts" /></h3>

  <p>
   Återser inlägg markerade med en viss markeringstyp.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-review-all-marked-texts" prompt="">
  <h3><cref id="kom-review-all-marked-texts" /></h3>

  <p>
   Återser alla markerade inlägg.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-unmark-text" prompt="">
  <h3><cref id="kom-unmark-text" /></h3>

  <p>
   Avmarkerar ett inlägg. 
  </p>
 </section>

 <section id="kom-mark-text" prompt="">
  <h3><cref id="kom-mark-text" /></h3>

  <p>
   Markerar ett inlägg. Frågar normalt efter inläggstyp.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-super-jump" prompt="">
  <h3><cref id="kom-super-jump" /></h3>

  <p>
   Skapar ett filter som hoppar över inlägg som har samma ärenderad
   som det angivna inlägget och som har aktuellt möte som mottagare.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-jump" prompt="">
  <h3><cref id="kom-jump" /></h3>

  <p>
   Hoppar över kommentarsträdet rotat i det senast lästa inlägget.
   Praktiskt när man ser att ett inlägg inleder en diskussion som
   man inte är intresserad av.
  </p>
 </section>

 <section id="kom-set-unread" prompt="">
  <h3><cref id="kom-set-unread" /></h3>

  <p>
   Sätter antalet olästa i aktuellt möte. Kan vara bra om man har
   många gamla inlägg att läsa ikapp eller helt enkelt inte är
   intresserad av någonting i mötet. 
  </p>
 </section>
David Byers's avatar
David Byers committed
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553

 <section id="kom-prioritize" prompt="">
  <h3><cref id="kom-prioritize" /></h3>

  <p>
   Ändra interaktivt prioriteter och placeringar på dina medlemskap
   i olika möen. Tryck C-h m eller ? när du har gett kommandot för
   mer information.
  </p>
 </section>
David Byers's avatar
David Byers committed
554
</help>