TODO 2.08 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
7
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
8

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
9
10
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
11
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
12

13
14
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
15
16
17
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18
19
20
21
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
22
23
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

24
25
26
27
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
28
29
30
  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
  tror klienten att man inte finns.

31
  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32

33
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34

35
36
37
38
39
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
40
  det. 
41

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
42
43
44
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

45
46
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
47
48
49
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
50

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
51
52
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
53

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
54
  Klickbara kommandon.
55

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
56
  Återinför Olästa
57
58
59
60
61

  Man skall få en lista av alternativ om man matar in ett namn som
  har flera kompletteringar när man loggar in. Skall vi använda en
  riktig completing-read vid inloggningen? Se inlägg 1375140
  (markerat av David Byers) i LysKOM.