TODO 3.87 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

6
7
8
9
10
11
12
13
  Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern.

  Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
  komplettera det till alla personer. Det vill man *inte*.

  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
  inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
  prefix till existerande namn]
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
  samtidigt. Dvs när jag läst 1449843 och 1449847 dykt upp
  automatiskt och väljer "Spara text (på fil)" så vill jag spara
  båda dessa inläggen.

  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

28
  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
29
  till nil. (FIXAT)
30

31
  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
32
  (FIXAT)
33
34
35
36

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
37
  "(foo) link (bar)". (FUNKTIONEN ERSATT; FIXAT)
38

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
39
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
40
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
41

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
42
43
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
44
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
45

46
47
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48
49
50
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
51
52
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

53
  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
54

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
56
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

57
58
59
60
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
61
  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
62
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
63

64
  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
65

66
67
68
69
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

70
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
71

72
73
74
75
  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

76
77
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
78
79
80
  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

81
82
83
84
85
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
86
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
87

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
88
89
90
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

91
92
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
93
94
95
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
96

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
97
98
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
99

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
100
  Klickbara kommandon.
101

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
102
  Återinför Olästa
103

David Byers's avatar
David Byers committed
104
  Reentrant blocking-do