elisp-client.texinfo 61.1 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
% -*-texinfo-*-
\input svensktexinfo

@setfilename elisp-client
@settitle Användarhandledning elispklienten
@setchapternewpage odd

@comment @documentstyle[12pt,latexinfo,lyskom]{rapport} @c -*- latexinfo -*- This must be the first line.

@ifinfo
$Id$
@end ifinfo

@iftex
@hyphenation{data-bas-filen}
@hyphenation{med-lem-mar}
@hyphenation{name-server}
@hyphenation{email-adress}
@comment @hyphenation{använ-dar-namn}
@comment @hyphenation{Lösen-ordet}
@hyphenation{kom-man-don}
@hyphenation{versions-nummer}
@hyphenation{kom-men-tar}
@hyphenation{kom-men-tarer}
@hyphenation{kom-men-taren}
@hyphenation{tangent-bords-bind-ningar}
@hyphenation{even-tu-ella}
@hyphenation{per-sonen}
@hyphenation{default-prio-ri-tet}
@end iftex

@titlepage
@title Användarhandledning för elispklienten
@subtitle En LysKOM-klient för GNU emacs.

@author Per Cederqvist @file{ceder@@lysator.liu.se}
@author Inge Wallin @file{ingwa@@isy.liu.se} eller @file{inge@@lysator.liu.se}
@author Linus Tolke @file{linus@@lysator.liu.se}

@c 
@c Jag har bara anvent funktions och variable indexet.
@c
@page
Copyright @copyright{} 1991,1992,1993 Lysator

This file is part of the LysKOM server.

LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
any later version.

LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, 
MA 02139, USA.

Please mail bug reports to bug-lyskom@@lysator.liu.se.

Tillstånd ges att kopiera denna manual och distribuera kopiorna, under
förutsättning att denna copyrightnot och denna text finns med på alla
kopior.


@ifinfo

Författarna till denna klient är alla medlemmar i Datorföreningen
Lysator vid Linköpings Tekniska Högskola --- LiTH.

De som för tillfället arbetar mest med klienten är:

Per Cederqvist --- @file{ceder@@lysator.liu.se}
Inge Wallin --- @file{ingwa@@isy.liu.se} eller @file{inge@@lysator.liu.se}
Linus Tolke --- @file{linus@@lysator.liu.se}
@end ifinfo
@end titlepage


@node Top, Förord, (dir), (dir)
@ifinfo
LysKOM-Projektet

En klient skriven i GNU-emacs-lisp.

Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.37
@end ifinfo

@menu
* Förord::			Förord
* Bakgrund::			Lite om koms historia fram till LysKOM.

Uppstart

* Servern::			Servern
* Uppstart::			Uppstart
* Första gången::		Första gången du kör LysKOM
* Köra LysKOM::			Köra LysKOM
* Namn::			Namn
* Skriva inlägg::		Att skriva inlägg
* Vilkabufferten::		Vilkabufferten
* Flaggor::			Flaggor
* Variabler::			Variabler
* Hookar::			Hookar
* Environmentvariabler::	Environmentvariabler
* Buggrapporter::		Buggrapporter
* Filer::			Filer
* Index::			Index
* Tangenterna::			Tangenterna
* Variabelindex::		Variabelindex
@end menu

@node Förord, Bakgrund, Top, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Förord

Meningen med detta dokument är att den ska beskriva allt man behöver
veta om elisp-klienten (se nedan) för att kunna använda den. Det
förutsätts att läsaren känner till GNU-emacs. Om användaren har använt
QZ-KOM är detta en fördel, men det är på inget vis nödvändigt för
förståelsen av LysKOM.

@menu
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
@end menu

@node Bakgrund, Servern, Förord, Top
@chapter Bakgrund

LysKOM är ett konferenssystem som är inspirerat av KOM, det
konferenssystem som skapades av QZ i Stockholm. Orsaken till att
LysKOM skrevs var att det KOMsystem Lysators medlemmar hade tillgång
till lades ner. QZ-KOM gick att köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner och
den sista DEC-20-maskinen på LiTH som studenterna hade tillgång till
såldes och försvann. KOM hade blivit vanebildande för en del och det
bedömdes att en ersättning var nödvändig.

En tidig tanke när vi började jobba med LysKOM var att det skulle gå
att ha flera olika användarinterface samtidigt. Någon vill se en
grafisk struktur på hur inläggen hänger ihop på sin grafiska skärm,
någon annan vill kunna fortsätta att använda sin gamla vt100. Det var
också klart att systemet skulle köra under UNIX eftersom detta
operativsystem bedömdes som vanligt i framtiden. Lysators medlemmar
hade dessutom stor erfarenhet av UNIX och Lysator äger ett antal UNIX-
maskiner.

Bland annat av dessa orsaker valde vi att använda en server-klient-
modell. En central server tar hand om alla inlägg och LysKOM:s hela
databas. Mot denna server kan flera stycken klienter koppla upp sig
via TCP/IP.

Vi började tidigt skriva på en klient i C som skulle bli en ganska
trogen kopia av QZ-kom. Det har dock visat sig att det finns många
problem, som kanske var större än vi trodde från början. Den här
klienten är inte klar än på ett tag. Det är Thomas Bellman som jobbar
med C-klienten (även kallad tty-klienten eftersom den går att köra på
vilken tty som helst).

Jag, Per Cederqvist, har i stället skrivit en klient i elisp, det
programspråk som finns inbyggt i GNU-Emacs. Denna klient har därefter
byggts ut till en ganska omfattande klient av ett antal
Lysatormedlemmar och har visat sig vara enkel att modifiera med nya
funktioner och att hitta fel i. Detta dokument är en enkel
användarhandledning och beskriver hur man använder elispklienten.


@node Servern, Uppstart, Bakgrund, Top
@chapter Servern

Servern, databashanteraren, är skriven i C och körs på
@file{varg.lysator.liu.se} (IP-nummer 130.236.254.151). Databasfilen är 
läsbar för flera av lysators medlemmar, vilket kan tyckas vara en
bugg, men den är medveten. Vi vill inte ge någon en falsk känsla av
säkerhet och på ett system sådant som Lysators är det alltför många
som har privilegier för att man skall kunna garantera någon hemlighet.
På andra serverinstallationer i framtiden blir naturligtvis
situationen en annan.


@node Uppstart, Första gången, Servern, Top
@chapter Uppstart
@ifinfo
Det är olika procedurer för att komma in i LysKOM beroende på 
vilken maskin du kopplar upp dig ifrån. De är alla beskrivna här 
nedan.


@menu
* Lysator::			Koppla upp sig från lysator.
* IDA::				Koppla upp sig från elev-sparcarna på IDA.
* Andra maskiner::		Hur du för annars.

@end menu
@end ifinfo
@node Lysator, IDA, Uppstart, Uppstart
@section Från Lysators maskiner

Enklast är att köra LysKOM från någon av Lysators UNIX-maskiner.
När man har startat emacs räcker det med att skriva:
@example
M-x lyskom
@end example
för att sätta igång. Svara på frågan om server med
att trycka @key{RET}.


@node IDA, Andra maskiner, Lysator, Uppstart
@section Från elev-sparcarna på IDA (Inst. för Datavetenskap på LiTH):

Lägg in
@example
(autoload 'lyskom "~d88perce/lyskom" "Köra LysKOM" t)
@end example
i din @file{.emacs}. Starta om emacs eller läs in @file{.emacs} i din emacs igen.
Skriv @code{M-x lyskom}. När du får frågan om server svarar du @code{diag19} och
hoppas att allt fungerar. Kör inte från IDA:s maskiner om de är
nerlastade - vi vill inte att någon ska få för sig att stänga
denna möjlighet att köra LysKOM. På @file{diag19.ida.liu.se} ligger ett litet
program som reläar anropen vidare till @file{varg.lysator.liu.se} där
databasen för närvarande ligger.
@node Andra maskiner, , IDA, Uppstart
@section Från andra maskiner

Om du vill hämta LysKOMklienten från någonstans utanför LiTH kan du
hämta den senaste versionen via anonym ftp från @file{ftp.lysator.liu.se
(130.236.254.153)}. Skriv @code{ftp ftp.lysator.liu.se} och ge @code{ftp} som
användarnamn. Ange din emailadress som lösenord. Lösenordet ekas
inte. Gå ner i directoryt @file{pub/lyskom/elisp-client} och skriv @code{bin}.
Detta sätter om ftp till BINARY MODE vilket är nödvändigt för att få
över elispklienten korrekt. Skriv sedan @code{get lyskom-X.elc.Z} där @code{X}
är det högsta nummer du kan hitta i det directoryt. Filen med det
högsta numret är alltid den senaste versionen. När överföringen
är klar, bryt förbindelsen genom att skriva @code{quit}.

Denna dokumentation finner du på samma ställe.

Om Emacs säger @code{"Unknown host"} måste du be din systemadministratör att
lägga in 
@example
130.236.254.151 kom.lysator.liu.se
@end example
i host-tabellen @footnote{Om detta sätt tillämpas måste denna rad
uppdateras varje gång vi flyttar servern till en ny maskin.}, eller länka emacs med @code{-lresolv} för att använda
nameserver. Tyvärr går det inte att ge IP-nummer till Emacs.


@node Första gången, Köra LysKOM, Uppstart, Top
@chapter Första gången du kör LysKOM

När du har svarat på frågan om server och uppkopplingen mellan klient
och server är klar så får du en ny fråga; ditt namn. Det är sed att
ange både för och efternamn samt den organisation du arbetar för, t ex
@example
Inge Wallin, ISY
@end example
Om det inte fanns någon med det namn du angav så får du bekräfta att
du har stavat ditt namn rätt. Därefter får du uppge ett personligt lösenord.
Kom ihåg att nästan vem som helst kan läsa databasfilen, så använd
inte ett lösen som du använder någon annanstans!


@node Köra LysKOM, Namn, Första gången, Top
@chapter Köra LysKOM


@menu
* Prompten::			Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning::			Hur LysKOM scrollar och varför.
* Kommandon::			Vilka kommandon finns och vad gör de.

* Administratörskommandon::	Administratörskommandon
@end menu
@node Prompten, Scrollning, Köra LysKOM, Köra LysKOM
@section Prompten

När LysKOM är klart att ta emot ett kommando skrivs en prompt ut. Den
kan se ut på t.ex följande sätt:

@example
Gå till nästa möte -
Läsa nästa text -
Se tiden - 
@end example
När du ser prompten kan du ge ett kommando. Var snäll mot klienten!
Tryck inte på en massa knappar innan du ser prompten! Det blir bara
problem om du gör det! Speciellt känslig är den i inloggningsfasen.
Kom ihåg att elispklienten från början var avsedd bara som ett
surrogat för den egentliga klienten och att det som du nu kör är en
alfarelease.


@node Scrollning, Kommandon, Prompten, Köra LysKOM
@section Scrollning

Om inte allt ryms på skärmsidan så syns en procentsats i mode-raden.
Tryck på mellanslag när du läst klart så scrollas nästa sida fram.

@node Kommandon, Administratörskommandon, Scrollning, Köra LysKOM
@section Kommandon

Det finns två slags kommandon, dels de som är bundna till enskilda
tangenter, dels de som du måste ange i klartext. Många kommandon kan
anges på båda sätten. För att ange ett kommando med dess fulla namn
trycker du tangenten @kbd{a}, vilket skall uttydas @code{(Något) Annat},
@kindex a
ett kommando som fanns i gamla QZ-KOM. Detta ger dig en fråga på emacs
meddelanderad och du kan nu trycka @kbd{?} och få en lista på vilka
kommandon som finns.

Antalet kommandon ökar hela tiden med ökande versionsnummer.
Följande kommandon finns i elispklienten i den version 
som anges i titeln på detta dokument. Först visas vilken tangent
som funktionen ligger på och därefter vad man anger under @kbd{a}.
I mötet @samp{LysKOM Elispklient; diskussion och ideer} på Lysators
LysKOM-system diskuteras nyheter om klienten. När en ny version
släpps annonseras det också i det mötet, för det mesta
tillsammans med en lista på de ändringar som är gjorda sen
förra versionen.

@menu
* Läsa::			De vanligaste kommandona för att läsa texter.
* Få hjälp::			Hjälpkommandot är beskrivet

* Skriva::			Skriva
* Lista::			Kommandon för att lista information.
* Bli medlem::			Hur du blir medlem i och utträder ur möten.
* Sluta::			När du har läst klart

* Annat::			
* Ändra::			Kommandon för att ändra dina parametrar.

* Återse::			Kommandon för att återse texter.
* Status::			Kommandon för att få status.

* Spara text::			Spara text
* Markeringar::			Kommandon för att hantera markeringar.
* Kommandon under annat::	Kommandon under annat
* Skapa::			Kommandon för att skapa möten.
* Kommandon för att addera och subtrahera:: Kommandon för att addera och subtrahera.
* Ändra personuppgifter::	
* Ändra mötesuppgifter::	
* Meddelande::			Meddelande
* Prioritera::			Kommando för att prioritera om möten.

* Ändra inställningarna::	
@end menu
@node Läsa, Få hjälp, Kommandon, Kommandon
@subsection Kommandon för att läsa texter.

@table @asis

@item @key{SPC}
@itemx (mellanslag)
@itemx @key{RET}
@kindex{ }
@kindex SPC
@kindex mellanslag
@kindex rymdkrogen
@kindex RETURN
Utför defaulthandlingen, dvs det som står i prompten.


@item @key{LFD}
@itemx (eller @key{NEWLINE})
@kindex NEWLINE
@kindex LINEFEED
Samma som mellanslag eller @key{RET}, men placera först markören
överst på skärmen.


@item @kbd{ni}
@itemx @code{Läsa nästa inlägg}
@findex Läsa nästa inlägg
@kindex ni
Gå till nästa text och visa den. Om du håller på att återse sparas
informationen om vad du återser undan. Med @code{ån} kan du sedan
återse nästa inlägg.


@item @kbd{nm}
@itemx @code{Gå till nästa möte}
@findex Gå till nästa möte
@kindex nm
Går till nästa möte med olästa inlägg. Alla olästa i det nuvarande
mötet sparas och mötet placeras sist i listan över möten med
olästa inlägg.


@item @kbd{h}
@itemx @code{Hoppa över alla kommentarer}
@findex Hoppa över alla kommentarer
@kindex h
Hoppa över alla kommentarer till det senast lästa inlägget, dvs
markera dem som lästa utan att visa dem. Detta sker rekursivt så
att alla kommentarer till kommentarerna också markeras som lästa,
osv.


@item @kbd{e}
@itemx @code{Endast läsa senaste}
@findex Endast läsa senaste
@kindex e
Man får ange ett antal inlägg som man vill läsa i det nuvarande
mötet. Alla andra inlägg i mötet markeras såsom lästa. 


@item 
@itemx @code{Uppskjuta läsning}
@findex Uppskjuta läsning
Man får ange hur många inlägg i mötet man vill läsa nu.
Klienten kommer att "glömma bort" att du borde få läsa alla utom
de sista N inläggen i det möte du befinner dig i. Nästa gång du
startar klienten kommer du att få läsa de "bortglömda" inläggen.
De glöms bara tillfälligt.


@item @kbd{M-p}
@itemx @code{(Spring till) början av texten}
@findex (Spring till) början av texten
@findex Början av texten
@findex Föregående text
@kindex M-p
Detta kommando är bara till för att snabbare kunna hitta början på
den text man är vid, eller hitta föregående text.

@item @kbd{M-n}
@itemx @code{(Spring till) nästa text}
@findex (Spring till) nästa text
@findex Nästa text
@kindex M-n
Detta kommando är motsatsen till @kbd{M-p}. Det springer till nästa text
istället.


@item @key{DEL}
@itemx @code{Scrolla ner}
@findex Scrolla ner
@findex scroll-down
@kindex DEL
Detta kommando rullar tillbaka skärmen så att man kan se det som skrevs
innan. För att komma framåt igen är det bara att trycka @key{SPC}. 
@end table
@node Få hjälp, Skriva, Läsa, Kommandon
@subsection Få hjälp

Du kan alltid få hjälp.

@table @asis
@item @kbd{?}
@itemx @code{Hjälp}
@findex Hjälp
@kindex ?
Beskriv LysKOM-moden och alla dess tangentbordsbindningar.
Om du redan gett en del av ett kommando och trycker @kbd{?} så får du en
lista på vilka alternativa kommandon som finns från det läget.
Alternativlistan innehåller vad du skulle tryckt för att välja
just det alternativet samt kommandots namn.

@end table
@node Skriva, Lista, Få hjälp, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Skriva

Här är samtliga kommandon som används för att skriva en text listade.

@table @asis

@item @kbd{b}
@itemx @code{Skicka brev}
@findex Skicka brev
@kindex b
Skicka ett brev till en person eller ett möte. Programmet frågar
efter vilket möte/person som man vill skicka brevet till. Man kan
skicka brev även till slutna möten. Om personen eller mötet har en
lapp på dörren så visas lappen i LysKOM-bufferten. 


@item @kbd{i}
@itemx @code{Skriva ett inlägg}
@findex Skriva ett inlägg
@kindex i
Skriv ett inlägg i det möte där du befinner dig för tillfället. Se
avsnittet nedan som beskriver vad du kan göra medan du skriver.


@item @kbd{k}
@itemx @code{Kommentera inlägget}
@findex Kommentera inlägget
@kindex k
Kommentera det senast lästa eller skrivna inlägget. Man kan också
kommentera ett valfritt inlägg genom att istället för att trycka
@kbd{k} trycka inläggsnummret för det inlägg man vill kommentera
följt av @kbd{k}.

Om inlägget skulle ha flera mottagare så får man, för var och 
en av dessa mottagare en kontrollfråga om man vill att den skall vara
kvar som mottagare eller inte. Detta går givetvis att stänga av.


@item @kbd{K}
@itemx @code{Kommentera föregående inlägg}
@findex Kommentera föregående inlägg
@kindex K
Kommentera det näst senast lästa eller skrivna inlägget. Det kan 
vara bra om man gör @kbd{åk} (@code{Återse det kommenterade}) innan man
bestämmer sig för att kommentera.


@item @kbd{F}
@itemx @code{Fotnot till inlägg}
@findex Fotnot till inlägg
@kindex F
Skriv en fotnot till det senast lästa eller skrivna inlägget. Kommandot
fungerar som kommandot @code{Kommentera inlägget}.


@item @kbd{p}
@itemx @code{Personligt svar}
@findex Personligt svar
@kindex p
Skriv ett personligt svar till författaren av det senast lästa
inlägget. Detta är detsamma som att skicka ett brev till honom som
är en kommentar till inlägget.


@item @kbd{P}
@itemx @code{Personligt svar på föregående inlägg}
@findex Personligt svar på föregående inlägg
@kindex P
Skriv ett personligt svar till författaren av det näst senast
lästa inlägget. Jämför kommentera föregående 
inlägg.

@end table

@node Lista, Bli medlem, Skriva, Kommandon
@subsection Lista

Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.

@table @asis
@item @kbd{v}
@itemx @code{Vilka är inloggade}
@findex Vilka är inloggade
@kindex v
Visa en lista över de personer som är inloggade i LysKOM för
ögonblicket. Man får dessutom reda på vilken maskin de kör ifrån
samt vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessions-
nummerordning och den egna inloggningen markeras med en asterisk
precis efter sessionsnumret.


@item @kbd{lm}
@itemx @code{Lista möten}
@findex Lista möten
@kindex lm
Lista alla möten som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar. En asterisk (@code{*}) skrivs
ut framför namnet på alla möten som man inte är medlem i.


@item @kbd{ln}
@itemx @code{Lista nyheter}
@findex Lista nyheter
@kindex ln
Lista alla nyheter, dvs alla möten i vilka du har olästa inlägg.
Talar också om hur många olästa du har i resp. möte.


@item @kbd{lN}
@findex Lista nyheter
@kindex lN
Samma som @kbd{ln}, men använder en något långsammare metod. Detta anrop
finns endast med som kontroll eftersom metoden som används för
@kbd{ln} visserligen är snabbare, men också mycket mer komplicerad.
Detta kommando kommer att försvinna snart(?).


@item @kbd{lp}
@itemx @code{Lista personer}
@findex Lista personer
@kindex lp
Lista alla personer som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar.


@item @kbd{ls}
@itemx @code{Lista medlemsskap}
@findex Lista medlemsskap
@kindex ls
Listar vilka möten du är medlem i, vilka prioriteter som gäller
för mötena samt hur många olästa du har i varje möte.


@item @kbd{lä}
@itemx @code{Lista ärenden}
@findex Lista ärenden
@kindex lä
Listar ärenden och författare på de inlägg som du har olästa i
mötet, eller på dina markerade inlägg, när du har prompten 
@code{Återse nästa markerade -}.
@end table

@node Bli medlem, Sluta, Lista, Kommandon
@subsection Bli medlem

Här beskriver vi hur du kan bli medlem i ett möte, samt hur du gör för
att utträda.

@table @asis
@item @kbd{g}
@itemx @code{Gå till möte}
@findex Gå till möte
@kindex g
Gå till ett nytt möte för att börja läsa inlägg där. LysKOM frågar
efter vilket möte du vill gå till.

Om du inte är medlem i mötet så frågar LysKOM om du vill bli medlem
i mötet och om man då svarar @kbd{j} så blir man medlem i mötet på samma
sätt som om man hade gjort @kbd{m} (@code{Bli medlem i möte}). Efter det så går
man till mötet på vanligt sätt.


@item @kbd{m}
@itemx @code{Bli medlem i möte}
@findex Bli medlem i möte
@kindex m
Frågar efter ett möte och ser till att du blir medlem i det. I
samband med detta får du ange en prioritet för mötet och var mötet
skall läsas i förhållande till andra möten med samma prioritet.
LysKOM kommer att sätta prioriteten till @code{100} om du inte har 
ändrat den variabeln @code{kom-membership-default-priority} som 
kontrollerar detta.

För att LysKOM skall veta i vilken ordning du vill läsa dina
möten måste du ange det för varje möte du går med i.
Du kan (givetvis) sätta en variabel som kontrollerar detta också,
nämligen @code{kom-membership-default-placement}, men om du inte anger
något så måste du ange det. LysKOM frågar var du vill lägga det.
0 är allra först (före din brevlåda) och det högsta numret
som finns som alternativ är sist i listan.

Om mötet är slutet så kan man inte gå med i det. Detta kommando
kan även användas för att ändra prioritet för ett möte som du
redan är medlem i.


@item @code{Utträda ur}
@findex Utträda ur
Frågar efter namnet på ett möte och gör så att du utträder ur
mötet. Alla markeringar om eventuella lästa texter försvinner.
Detta kommando har inte någon egen tangent.
@end table

@node Sluta, Annat, Bli medlem, Kommandon
@subsection Sluta

@table @asis
@item @kbd{S}
@itemx @kbd{q}
@itemx @code{Sluta}
@findex Sluta
@kindex S
@kindex q
Avslutar LysKOM. Det går lika bra att sluta genom att gå ur Emacs
eller ta bort LysKOM-bufferten.
@end table

@node Annat, Ändra, Sluta, Kommandon
@subsection övriga kommandon i LysKOM.

@table @asis
@item @kbd{r}
@itemx @code{återstarta kom}
@findex återstarta kom
@kindex r
Nollställer diverse interna strukturer i klienten. Används då
klienten har hängt sig eller då klienten och servern har kommit ur
fas. Det kan de göra om man trycker @code{C-g} @kindex C-g
vid olämpliga tillfällen.


@item @kbd{t}
@itemx @code{Se tiden}
@findex Se tiden
@kindex r
Visar vad klockan är.


@item @kbd{fu}
@itemx @code{Få uppmuntran}
@findex Få uppmuntran
@kindex fu
Ger den dystre användaren lite ljus i mörkret.


@item @kbd{fs}
@itemx @code{Få skäll}
@findex Få skäll
@kindex fs
Tar ner den uppblåste användaren på jorden.


@item @kbd{V}
@itemx @code{Vänta på ett inlägg}
@findex Vänta på ett inlägg
@kindex V
Stoppar LysKOM och väntar på att ett inlägg med prioritet högre än
nästa möte man kommer till skall skrivas. Vill man bryta av innan
är det bara att ge ett kommando.

Om du inte vill att inlägg med låg prioritet, men högre än nästa
möte, ska avbryta väntafunktionen så kan du ange prioriteten som
måste överskridas med ett prefixargument.


@item 
@itemx @code{Visa vilkalistan}
@findex Visa vilkalistan
LysKOM underhåller en lista över alla personer som är inne
i LysKOM just nu och den kan man får fram i ett temporärt fönster
med detta kommando. Höjden på detta fönster regleras med 
variabeln @code{kom-who-buffer-size-when-displaying}.

@item 
@itemx @code{Kasta ut en session}
@findex Kasta ut en session
Du kan slänga ut en session som har hängt sig eller som du
glömt på någon annan maskin. Du kan bara slänga ut 
sessioner där personer som du är organisatör för är
inloggade om du inte är i administratörsmode.

@end table

@ifinfo
@node Ändra, Återse, Annat, Kommandon
@subsection Ändra

Du kan ändra dina egna parametrar med olika kommandon.

Presentationen ändrar du med:
@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{äp}
@itemx @code{Ändra presentation}
@findex Ändra presentation
@kindex äp
ändrar presentationen för ett möte eller en person. LysKOM frågar
efter vilken person/möte som presentationen skall ändras för och
placerar dig i redigeringsläge. Om du bara trycker @kbd{RET} så
ändrar du din egen presentation.
@end table
@menu
* Ändra personuppgifter::	övriga ändrakommandon för personer.
* Ändra mötesuppgifter::övriga ändrakommandon för möten.
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
@end menu

@ifinfo
@node Återse, Status, Ändra, Kommandon
@subsection Återse

Det finns flera olika kommandon för att återse olika texter. De är 
listade nedan.

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{å @key{SPC}}
@itemx @code{Återse text}
@findex Återse text
@kindex å 
Återse en eventuellt tidigare läst text. Om du anger ett nummer
direkt efter @kbd{å}:et så visar LysKOM denna text. Om du ger ett
mellanslag så frågar LysKOM efter textnummer.


@item @kbd{åo}
@itemx @code{Återse omodifierat}
@findex Återse omodifierat
@kindex åo
Återse den senast föregående lästa texten utan att konvertera enligt
konverteringstabellen.


@item @kbd{åk}
@itemx @code{Återse det kommenterade}
@findex Återse det kommenterade
@kindex åk
Återse det eller de inlägg som det senast lästa inlägget är en
kommentar till. Om inte det senast lästa är en kommentar utan ett
originalinlägg så ger LysKOM ett felmeddelande.


@item @kbd{åak}
@itemx @code{Återse alla kommentarer}
@findex Återse alla kommentarer
@kindex åak
Återse alla inlägg som är kommentarer till det senast lästa
inlägget.


@item @kbd{åar}
@itemx @code{Återse alla kommentarer rekursivt}
@findex Återse alla kommentarer rekursivt
@kindex åar
Återse alla inlägg som är kommentarer till det senast lästa
inlägget. Detta sker rekursivt så att även kommentarer till dessa
kommentarer återses. 


@item @kbd{år}
@itemx @code{Återse urinlägget}
@findex Återse urinlägget
@kindex år
återser originalinlägget som gav upphov till den kommentarkedja
som det senast lästa inlägget ingår i.


@item @kbd{ån}
@itemx @code{Återse nästa}
@findex Återse nästa
@kindex ån
återser nästa inlägg i återsestacken.


@item @kbd{ås}
@itemx @code{Återse senaste}
@findex Återse senaste
@kindex ås
återse de senaste N inläggen av X i mötet M. LysKOM frågar efter
personen X och mötet M. N är prefixargument. 

Om man inte ger något prefixargument sätts N@code{=1}. Om man anger N@code{=0}
får man se @emph{alla} inlägg av X till M. Om N är negativt så får du se
de abs(N) första inläggen av X i mötet M.

Om man inte anger X får man se de senaste N inläggen i mötet M.
Default för mötet är det möte du är i. Om man inte anger M får man
se de senaste N inläggen av X. 

M kan vara din egen brevlåda, men du kan inte återse texter till
någon annans brevlåda. Det beror på en bug i server som kommer att
rättas, förhoppningsvis före sommaren 1991.


@item @kbd{åi}
@itemx @code{Återse igen}
@findex Återse igen
@kindex åi
Återse de senaste X normalt lästa inlägg.


@item @kbd{åh}
@itemx @code{Återse hoppa}
@findex Återse hoppa
@kindex åh
Avslutar alla återsekommandon.


@item @kbd{ål}
@itemx @code{Återse lista}
@findex Återse lista
@kindex ål
Visar vilka inlägg som kommer att återses, dvs resulatet av alla
fortfarande aktiva återsekommandon. 


@item @kbd{åp}
@itemx @code{Återse presentation}
@findex Återse presentation
@kindex åp
Frågar efter namnet på en person eller ett möte och visar
presentationen för denna person/möte.


@item @kbd{åt}
@itemx @code{Återse träd}
@findex Återse träd
@kindex åt
Samma som @code{Återse urinlägget} + @code{Återse alla kommentarer rekursivt}
för det senast lästa inlägget.


@item @kbd{B}
@itemx @code{(Återse) Baklänges}
@findex Baklänges
@kindex B
Vänder på ordningen som de inlägg man gör återse på presenteras.
Om man t ex återser de senaste N av någon så vill man kanske
återse dem bakifrån i stället för framifrån.

@end table

@ifinfo
@node Status, Spara text, Återse, Kommandon
@subsection Status

Du kan få status för personer och möten med dessa olika kommandon.

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{sm}
@itemx @code{Status (för) möte}
@findex Status (för) möte
@kindex sm
Visar upp en del intressanta data för ett möte. Om mötet har en
lapp på dörren så visas denna.

Om man vill se en lista på alla medlemmar i mötet och hur många 
olästa de olika personerna har så skall man svara @kbd{j} på 
frågan. Annars skall man svara @kbd{n}.

@item @kbd{sp}
@itemx @code{Status (för) person}
@findex Status (för) person
@kindex sp
Visar upp en del intressanta data om en person. Om personen har en
lapp på dörren så visas denna. 

Efter eventuell lapp så kan man få en lista på vilka möten 
personen är medlem i och hur många olästa han har i dem.
Vill man inte ha denna lista skall man svara @kbd{n} på frågan.
@end table

@node Spara text, Markeringar, Status, Kommandon
@subsection Spara text

@table @asis
@item @kbd{st}
@itemx @code{Spara text (på fil)}
@findex Spara text (på fil)
@kindex st
Spara den senast lästa texten på fil. Programmet frågar efter filnamn.
@end table

@ifinfo
@node Markeringar, Kommandon under annat, Spara text, Kommandon
@subsection Markeringar

En markering är ett litet märke som du sätter på ett inlägg som gör
att du snabbt kan hitta tillbaka till det inlägget igen.

Du hanterar markeringar med följande kommandon:

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{M}
@itemx @code{Markera (inlägg)}
@findex Markera (inlägg)
@kindex M
Frågar efter inläggsnummer och markerar inlägget med ett nummer.
Det senast lästa inlägget är default att markeras. Alla markerade
inlägg eller markerade inlägg med en viss markering kan senare
återses (se nedan).

Om man inte har satt variabeln @code{kom-default-mark} till någonting
så markeras inlägget med markeringen @code{100}. Om man satt variabeln
@code{kom-default-mark} till @code{nil} så frågar den även efter vilket
nummer markeringen skall ha.

@item @kbd{A}
@itemx @code{Avmarkera (inlägg)}
@findex Avmarkera (inlägg)
@kindex A
Frågar efter inläggsnummer och tar bort den eventuella markeringen
från det inlägget. Det senast lästa inlägget är default.


@item @kbd{åam}
@itemx @code{Återse alla markerade}
@findex Återse alla markerade
@kindex åam
återser alla inlägg som tidigare markerats med hjälp av @code{M} eller
@code{Markera (inlägg)}.


@item @kbd{åm}
@itemx @code{Återse markerade}
@findex Återse markerade
@kindex åm
Frågar efter en markering och visar upp alla markerade inlägg med
just den markeringen.

@end table

@node Kommandon under annat, Skapa, Markeringar, Kommandon
@subsection Kommandon under annat
Här följer några funktioner som inte ligger på några egna tangenter,
men som kan hittas under @kbd{a}

@node Skapa, Kommandon för att addera och subtrahera, Kommandon under annat, Kommandon