distribuera 2.86 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#!/bin/sh

# Distributionsskript.
# KISS - Keep it simple stupid.

# Nej, detta {r inte en mailinglista
# Nej, detta {r inte en mailinglista
# Nej, detta {r inte en mailinglista

# Extract version once and for all
( cd ../src ; make vars.el )
version=`grep "lyskom-clientversion " ../src/vars.el | \
	sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion[^"]*"\([^"]*\)".*$/\1/p'`

# Per Cederqvist <d88perce@und.ida.liu.se>
# Message-Id: <199308312037.WAA05810@astrid.lysator.liu.se>
#
# Jag vill ha en uuenodead fil, som packar upp sig i
# 
# 	pub/lyskom.elc
# 
# med mode 644. Default-server ska vara satt till n}got l{mpligt (jag
# har gl|mt vad bryggan heter!!!)
# 
# 				/ceder

echo Skickar brev till ceder.
( cd ../src ; make lyskom.elc )
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
29
30
31
32
33
gawk '{ sub("\"kom.lysator.liu.se\"", "\"diag22.ida.liu.se\""); 
	print;
      }' < ../src/lyskom.elc |
gzip |
uuencode pub/lyskom.elc.gz | 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
34
35
36
	Mail -s "lyskom.elc version $version" d88perce@und.ida.liu.se


Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
# From: Uwe Geuder < Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de>
#
# H{r hittade jag ett gammalt brev. Visst tar jag klientkoden g{rna {ven
# i forts{ttningen. Jag tror att jag fick den komprimerad och uuencodad
# hittills. Och dokumentation tar jag ocks}, om det {r m|jligt att v{lja
# denna option.

# detta {r lite v{l diffust. Jag forts{tter senare...
# suck, inget svar. Jag l{gger v{l in n}got.

echo Skicka klienten till Uwe
( cd ../src ; make lyskom.el )
gzip < ../src/lyskom.el |
uuencode lyskom.el.gz |
	Mail -s "lyskom.el version $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
# H{r skickar vi info-filen.
( cd ../doc ; make elisp-client )
gzip < ../doc/elisp-client |
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
55
56
57
58
59
60
uuencode elisp-client.gz |
Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
for fil in `cd ../doc ; echo elisp-client-?`
do
	gzip < ../doc/$fil |
	uuencode ${fil}.gz |
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
61
	Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
62
done
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
63

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
# Klaus Zeuge <sojge@Minsk.DoCS.UU.SE>
# Message-Id: <9308312234.AA17309@Minsk.DoCS.UU.SE>
#
# Jag vill ha ett kort meddelande om att klienten lyskom.el finns att
# h{mta. Jag vill inte ha sj{lva klientkoden skickad till mig.

echo Skicka mail till sojge
Mail -s "Ny version av LysKOM elisp-klient version $version ute nu" sojge@minsk.docs.uu.se <<EOLETTER
Hej sojge!

Nu finns det en ny version av elisp-klienten att h{mta fr}n
ftp.lysator.liu.se.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
77
Klienten har versionsnummer $version.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

H}ll till godo.
EOLETTER

# Luddioterna

echo Skickar brev till luddioterna
Mail -s "Ny version $version av elisp-klienten sl{ppt" luddkom@mother.ludd.luth.se <<EOLETTER
Hej alla Luddisar!

Nu finns det en ny version av LysKOM elisp-klienten att h{mta fr}n
ftp.lysator.liu.se och det {r version $version.
EOLETTER


# Lokalt

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
95
echo 'Skickar brev till lyskom-gruppen p} lysator'
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
96
97
98
Mail -s "LysKOM elisp-klienten version $version sl{ppt" lyskom@lysator.liu.se <<EOLETTER
Vars}goda!
EOLETTER