TODO 13 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8
9
      Om du fixar någonting som står med på den här
      listan, glöm inte att ta bort det från listan!


David Byers's avatar
David Byers committed
10
11
* SAKER ATT KOLLA

David Byers's avatar
David Byers committed
12
13
  Hur och var skall man egentligen spara inställningar? .emacs är
  kanske inte det bästa alternativet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
14
15


16
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
17

David Byers's avatar
David Byers committed
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
** OSORTERADE

  Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
  och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
  blev det rätt. 

  Race condition när man skickar in inlägg. Fönsterkonfigurationen
  återställs asynkront, och det går att trycka C-c C-c k
  tillräckligt fort att man skapar den nya inläggsbufferten innan
  den gamla fönsterkonfigurationen (för den förra inläggsbufferten)
  återställs. Resultatet är att man aldrig ser den nya bufferten.

  Endast gör fortfarande fel. Den klarar inte hål och använder inte
  set-last-read, utan set-unread.


David Byers's avatar
David Byers committed
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
** CACHE

  Det kan hända att inläggstexter kastas ur cachen så fort man har
  läst dem. Om det är så, så är det *inte* bra, för att om man
  kommenterar så måste inlägget hämtas igen. [DET VERKAR INTE VARA
  SÅ]


** MULE-RELATERAT SKRÄP

David Byers's avatar
David Byers committed
44
45
  Vi har kanske inte satt enable-multibyte-characters till nil i
  minibufferten. 
David Byers's avatar
David Byers committed
46
47


48
49
** VIKTIGA BUGGAR

David Byers's avatar
David Byers committed
50
51
52
53
54
55
56
57
58
  Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
  läst inlägget. Man borde få inlägget läsmarkerat och få end of
  command.

  lyskom-w3-region får inte krascha. Stoppa condition-case runt.

  lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
  inte går att ladda w3.

David Byers's avatar
David Byers committed
59
60
61
62

** OMBRYTNING

  Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.
David Byers's avatar
David Byers committed
63
64
65
66
67
  Klienten tror att den indragna fortsättningen är början på ett
  nytt stycke. Man skulle kunna tänka sig att nytt-stycke-regeln
  inte gör nytt stycke om alla rader har börjat med ord: och man
  hamnar på en indragen rad. Indragna rader skulle inte sabotera
  ord:-prefixet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
68
69


70
** DEFERRED INSERT
71

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
72
73
74
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
75

76
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
David Byers's avatar
David Byers committed
77
78
79
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. David Kågedal
  trodde att han hade fixat det. (Detta är en gammal rapport. Den
  kanske inte stämmer.)
80
81
82
83


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
84
85
86
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
87

88
89
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

90
91
92
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

93
94
95

** COMPLETING READ

David Byers's avatar
David Byers committed
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
  I LysKOM verkar "Da " expanderas till "D", vilket är Helt Fel.

  Man kan få oländiga loopar i completion. Just nu är det inte så
  lätt, men det går fortfarande. Problemet uppstår då två teckern
  har spacesemantik men inte mappas till samma tecken av
  collate-tabellen. Den riktiga fixen är i två steg: (1) se till att
  collate-tabellen alltid mappar alla space till space (2) se till
  att lyskom-complete-string kan detektera en oländig loop och
  stoppa den. 

    Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
    Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
    tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
    Man borde få match när det inträffar.

David Byers's avatar
David Byers committed
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

121
122
123

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
124
125
126
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

127
128
129
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
130
131
132
133
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
134

135
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
136

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
137
138
139
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

140
141

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
142

143
144
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
145
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
146

David Byers's avatar
David Byers committed
147

148
149
150
151
152
153
154
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
David Byers's avatar
David Byers committed
155
156
157
  modem. Tyvärr var det någon annan som också fick det, som kanske
  inte sitter bakom modem. Nu fick Kågedal också problemet, men
  fortfarande kan ingen reproducera det. 
158
159
160



David Byers's avatar
David Byers committed
161
162
* FÖRBÄTTRINGAR

163
164
165
166
167
168
169
170
171
** LÄSA INLÄGG

  Problem: När ett inlägg är längre än en skärm så är det jobbigt
  att tappa bort sig när inlägget är slut och man scrollar mindre än
  en skärmlängd. Lösningsförslag: Använd Emacs' kod för att blinka
  parentesmatchning (finns i simple.el(blink-matching-open)) för att
  blinka på första kolumnen i raden som var längst ner på skärmen
  innan man tryckte space. Från Teddy (inlägg 2495321.)

David Byers's avatar
David Byers committed
172
173
    * En testimplementation av detta finns nu och fungerar rätt så
     bra. Att använda simple.el var dock inte en bra idé.
174
175
176


  Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
David Byers's avatar
David Byers committed
177
178
179
180
181
182
  föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
  ungefär] och applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget
  skulle ha formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
  omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
  fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras som
  läst automatiskt.
183
184
185
186
187
188
189
190

    * Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
     det finns en fotnot.

    * Krävs mer flexibel formatmarkering.

    * Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.

David Byers's avatar
David Byers committed
191
    * Troligtvis är det bättre att använda aux-items för detta.
192
193


David Byers's avatar
David Byers committed
194

David Byers's avatar
David Byers committed
195
** SKRIVA INLÄGG
David Byers's avatar
David Byers committed
196

David Byers's avatar
David Byers committed
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
  Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
  arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
  lägger till en mottagare till en existerande. Den kanske inte
  behöver ställas om man har arrangerat om alla mottagare. Frågan är
  vad som händer mittemellan.

  Varningen om olästa kommentarer är inte perfekt. Det finns flera
  förslag till ändringar. Ett är att varna bara för kommentarer som
  skapades efter man började skriva kommentaren, men det verkar vara
  en kompromiss. Minst en som efterfrågade det ville i själva verket
  kunna slå på/av varningarna per möte. Bellman ville att varningen
  inte skulle gå att slå av helt med mindre än att man explicit slår
  av den i alla möten som man är med i.

    * Den rätta saken att göra är antagligen att göra det möjligt
     att ge variabeln ett defaultvärde och ha möjlighet att ge
     undantag. 

    * Defaultvärden skulle kunna vara varna, varna inte och varna
     för nya. Ett förslag är också att varna för nya enbart om
     man har läst minst en eller kanske alla av kommentarerna
     till inlägget man kommenterar.

    * Eventuellt skulle det vara bra med en varning innan man
     börjar kommentera om kommentarer som redan finns där. Den
     varningen borde vara oberoende av den som kommer när man
     skickar in.

  Addera det kommenterades författare som mottagare vid behov när
  man börjar skriva inlägget. Se till att inte gnälla om denna
  mottagare när man skickar in inlägget.

    * När man börjar skriva inlägg, håll reda på att man har lagt
     till författare automatiskt, och försök låta bli att gnälla
     om dessa. 

    * Hans Persson ville att att det kommenterades författare
     skulle läggas till automatiskt, men att om man har editerad
     headrarna så skulle kontrollen göras om igen när man
     skickade in inlägget. Dock skulle den *inte* göras om man
     manuellt tog bort det kommenterades författare (det här
     skulle hindra att man tog bort mottagare så att det
     kommenterades författare blev utan.) Hans Persson har helt
     rätt.
David Byers's avatar
David Byers committed
241

242
243

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
244

David Byers's avatar
David Byers committed
245
246
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.

247
248
249
250
251
252
253
  Borde kolla efter dublettmottagare innan man skickar in inlägget.
  Annars så får man ett tråkigt felmeddelande från servern.

  Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt
  ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
  göra det (och göra det till defaultkommandot.)

David Byers's avatar
David Byers committed
254
255
256
257
258
259
260
  Det borde gå att ändra mottagare till cc-mottagare genom att bara
  lägga till mottagaren igen som cc-mottagare. Motsvarande för bcc
  och så vidare.

  Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta
  bort, ändra typ.)

David Byers's avatar
David Byers committed
261

262
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
263

264
265
266
267
268
269
270
271
272
  Ny filter-edit-mode

  Använd den nya filterkompilatorn.

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
273

David Byers's avatar
David Byers committed
274
275
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
276

277
278
279
280
281
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
282
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
283
284
285
286
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
287
288
289
290
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

291
292
293

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
294
295
296
297
298
299
300
301
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
302
303
  Strunta i hemliga texter vid åar.

304
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
305

David Byers's avatar
David Byers committed
306
307
308
  Det vore trevligt om inlägg man återsåg inte bidde varnade för när
  man skriver kommentarer.

309

310
311
312
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
313

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
314
315
316
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

317
  Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
318

319
320
321
322
323
324

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
325

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
326
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
327

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
328
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
329
330
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
331
332
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
333

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
334

335
336
** ANVäNDARVäNLIGHET

David Byers's avatar
David Byers committed
337
338
339
  Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
  olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
  KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
340
  Klickbara kommandon, vad nu det är.
341

David Byers's avatar
David Byers committed
342
343
344
345
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

David Byers's avatar
David Byers committed
346
  Språkgranskning av den engelska versionen.
347

David Byers's avatar
David Byers committed
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
  Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
  skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
  det behövs ett gränssnitt för det.


** AUX-ITEMS

  Implementera en FAQ aux-item. Detta kommer att kräva en flagga
  till i servern som talar om för servern att inte garba ett inlägg.
  Det i sin tur kräver att man fixar dbck att forcera garb av inlägg
  med den här flaggan som inte borde ha den eller nåt sånt.
359
360


David Byers's avatar
David Byers committed
361
** MARKERINGAR
David Byers's avatar
David Byers committed
362

David Byers's avatar
David Byers committed
363
364
365
366
  JySKomska markeringstyper.


** DIVERSE OSORTERAT
David Byers's avatar
David Byers committed
367

368
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
369

David Byers's avatar
David Byers committed
370
371
372
  Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
  vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.

David Byers's avatar
David Byers committed
373
374
375
376
377
378
  Man borde använda get-unread-confs för att lista ut vilka
  medlemsskap som skall prefetchas först. Då måste man ordna så att
  ingenting är beroende av att medlemsskapslistan hämtas i
  prioritetsordning. Prefetchen måste kunna sortera in medlemsskap i
  prioritetsordning när den får dem från servern.

David Byers's avatar
David Byers committed
379

380
381
382
383
384
385

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: