ChangeLog 196 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-prioritize-mode-map):
  Lade till M-DEL som bindning fr kom-prioritize-deselect-all

  * prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
  kommando.

  * review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten rtt.
  (lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse av en
  flitig frfattare till ett litet mte.

  * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra nya
  strngar fr rapportering av fel i terse.

  * review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev effektivare.
  Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos. Kontrollera att man
  verkligen fr lsa conf-mappen. (lyskom-get-texts-generic): Tog bort
  denna eftersom den bara anvndes av lyskom-get-texts-by.
  (lyskom-get-texts-to): Inlineade koden frn lyskom-get-texts-generic.
  Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
  (lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement satt till
  lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr lsa
  conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
26
27
Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
28
29
	* 0.41 release

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30
31
32
33
34
35
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Nytt
	format p de strngar som anvnds i
	lyskom-print-delayed-header-comm.

	* english-strings.el (lyskom-strings): 

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
  kom-review-all (lyskom-mode-map): Lade in kom-review-all p "}A" och
  "a ". Bytte ut ttabitarstecken mot oktala koder.

  * review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
  (lyskom-review-by-to): Anvnd strngen everything fr att skriva ut
  "alla". (lyskom-get-texts-generic): Hantera terse alla.
  (lyskom-get-texts-by): Hantera terse alla.
  (lyskom-get-texts-by-and-to): Returnera rtt antal inlgg vid terse
  frsta. (lyskom-get-texts-by-and-to): Hantera terse alla.
  (kom-review-all): Lade till detta kommando.

  * english-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
  everything som strng.

  * review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-display-time): Skydda med condition-case.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Skriver ut
	kommentarlnkar till olsliga texter igen.

	* commands1.el (lyskom-format-time): Ny funktion.
	(kom-display-time): Omskriven av Bellman.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Nya strngar fr
 	kom-display-time.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kr
 	lyskom-before-command-hook.

73
74
75
76
77
78
79
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Klarade inte av
	en skrivskyddad buffert.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Dito.

David Byers's avatar
David Byers committed
80
81
82
83
Thu May 2 15:03:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * prioritize.el (kom-prioritize-reprioritize): Rttade ett fel.

84
85
Wed May 1 20:53:30 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

86
87
88
	* lyskom-buttons.el (lyskom-generate-button): La till
	'(rear-nonsticky t) till alla knappar.

89
90
91
92
93
94
95
96
	* internal.el (lyskom-queue-collect-p): Kommenterade bort denna
 	funktion.
	
	* services.el (z-initiate-get-map): Dito.

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
	lyskom-last-conf-fetched som den borde.

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Wed May 1 11:34:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
  newline i ngra strngar. Lade till ngra strngar, rttade andra.

  * prioritize.el (kom-prioritize-help): Ny funktion
  (lyskom-prioritize-mode): Bttre doc-strng

  * english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-prioritize-mode-map):
  Byggde om keymappen lite.

  * lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Generera knappar fr ?M och
  ?P ven om argumentet inte r en conf-stat.

  * lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Hantera knappskapande fr
  mten och personer utan att ha hela conf-staten.

  * cache.el (cache-construct-uconf-stat): Rttade en bug.

  * komtypes.el (lyskom-uconf-stat-p): Lade till denna funktion.
  (uconf-stat->garb-nice): Rttade en bug.

  * english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
  Kommenterade bort srbehandling av textnumret i inlggsfoten.

122
123
Mon Apr 29 09:24:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

124
  * review.el (lyskom-get-texts-by): Fixade s inte information om
125
126
  hemliga texter returneras.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
127
128
129
130
Mon Apr 29 02:26:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera mte 0 fr sig.

131
132
133
134
135
136
137
Sun Apr 28 04:01:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Flyttade terstartning av
	strngar...

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): ...hit

138
139
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

140
141
142
143
	* commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen.

	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Tillt directorynamn.

144
145
	* startup.el (kom-start-anew): Tm completion-cachen.

146
147
148
149
150
Thu Apr 25 14:04:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Stt mark nr man
  trycker "p".

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Nu borde den
	skriva saker p rtt stlle.

	* services.el (initiate-set-client-version): Ny funktion.
	(initiate-get-client-name): Ny funktion.
	(initiate-get-client-version): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Bertta fr servern vad vi heter.

	* lyskom-rest.el (kom-go-to-next-conf): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-go-to-pri-conf,lyskom-go-to-next-conf): Flyttade p
	anropet av lyskom-end-of-command.
	(lyskom-maybe-move-unread): Felstavat argument.
	(lyskom-go-to-next-conf): Flyttade om lite.

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Thu Apr 25 01:42:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): ndrade default till nil.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Radera efter
	att den nya texten skrivits in. P s stt blandas inte markers s
	ltt ihop.

	* commands1.el (kom-list-conferences): Skicka mtesnummer till
	lyskom-list-conf-print.
	(lyskom-list-conf-print): Anvnd mtesnummer istllet fr
	conf-stat, s att utskriften kan frdrjas.
	(kom-list-persons,lyskom-list-pers-print): Samma trick.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Skrev om testet efte newline.

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd den.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Dito.

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
Wed Apr 24 17:49:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade bug som gjorde att
  man kunde missa de allra frsta texterna i ett mte om man tersg
  senaste.

Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
	lyskom-first-time-around r definierad.

Tue Apr 23 11:26:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * startup.el (kom-start-anew): Rensa completing-read-cachen innan
  frsk att konvertera det inmatade anvndarnamnet.

  * english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
  sista inlggsnumret som skrivs ut.

  * swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
  sista inlggsnumret som skrivs ut.

  * vars.el.in (kom-inhibit-typeahead): Lade till kom-inhibit-typeahead.

  * lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): terimplementerade
  bortkastning av typeahead.

  * view-text.el (lyskom-print-text): Lade till sttning av
  lyskom-current-function och lyskom-current-function-phase.

  * lyskom-buttons.el (lyskom-get-button-hint): Ny funktion.
  (lyskom-generate-button): Anvnd lyskom-get-button-hint fr att hitta
  hinten.

224
225
226
227
228
229
230
231
232
Wed Apr 24 03:44:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Delade upp den s att
	utskriften kan frdrjas.
	(lyskom-print-delayed-header-comm): Den frdrjda utskriften.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Ny funktion.
	(lyskom-format-insert-at-point): Ny funktion.

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
	lyskom-first-time-around r definierad.

Mon Apr 22 05:57:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-insert-person-name),
	(lyskom-insert-conf-name): Dessa funktioner anvnds inte, s jag
 	tog bort dem.
	(lyskom-print-header-comm): Duplicera inte jobbet i lyskom-format.

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Ny funktion.

	* clienttypes.el (format-state->delayed-content),
	(set-format-state->delayed-content): Nya funktioner

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Returnera state istllet fr
	bara den frdiga strngen.
	(lyskom-format-insert-before-prompt,lyskom-format-insert),
	(lyskom-format): Justerade drefter.
254

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-error): Gr s att en bug inte blir s
 	ddlig.

Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
 	lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
265
266
267
268
269
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
	ett anrop till lyskom-view-text.

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Wed Apr 10 10:16:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * prioritize.el (kom-prioritize): En numera avrttad bug gjorde att
  medlemskapslistan blev reverserad.

Mon Apr 8 18:42:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * prioritize.el: Skrev om frn scratch.

Sat Apr 6 18:13:25 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Fixade lyskom-insert s den ger
  rtt beteende om kom-continuous-scrolling inte r satt.

284
285
286
Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gr lyskom-scroll i lyskom-insert
287
288
289
290
  bara om kom-continuous-scrolling r satt. (lyskom-start-of-command):
  Tilldela nil till lyskom-is-waiting varje gng ett nytt kommando
  startas. (lyskom-print-prompt): Tog bort tilldelningar av
  lyskom-is-waiting.
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

  * vars.el.in (kom-continuous-scrolling): Ny variabel.
  (lyskom-elisp-variables): Lade till kom-continuous-scrolling.

  * english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Lade till
  kom-review-first.

  * swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
  lyskom-review-how-many.

  * review.el (lyskom-get-texts-by-to): Skrev helt om den hr funktionen
  s den anropar olika funktioner fr att gra jobbet beroende p
  inputmnster. (lyskom-get-texts-by-and-to): Ny funktion som hmtar
  texter av en person till ett mte. (lyskom-get-texts-generic): Ny
  funktion som hmtar texter av en person eller till ett mte.
  (lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hmtar texter av en person.
  (lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hmtar texter till ett mte.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
309
310
311
312
313
Wed Apr 3 12:33:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-create-conf-handler-2): Testa inte om mtet
	r hemligt. Detta grs i kom-create-conf istllet.

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
Wed Apr 3 12:56:19 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
  confusion-what-to-view. (lyskom-mode-map): Lade till tangentbindningar
  fr lyskom-view-previous-commented-text.

  * commands1.el (kom-view-previous-commented-text): Lade till denna
  funktion (skriven av Teddy).

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Lade in ett anrop till lyskom-scroll
  om point hamnar utanfr skrmen. Detta fr betraktas som ett
  experiment.

  * review.el (lyskom-get-texts-by-to): Fixade buggar i David Kgedals
  version och tog bort den gamla versionen.

  * utilities.el (nfirst): Flyttade frn review.el

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
  kompatibilitetskod fr Emacs 18 och Lucid Emacs.

  * lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i kom-initial-digit-view.

  * prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.

  * macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.

  * flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p s
  en kompilatorvarning frsvann.

  * utilities.el: Lade till regexpp.

  * filter.el: Dokumenterade lyskom-filter-hack. Anvnd
  lyskom-apo-timeous-s och lyskom-apo-timeout-ms i lyskom-filter-text-p.
  Skydda anrop till filterfunktionerne i lyskom-check-filter-list med
  condition-case fr att undvika otrevligheter. Fixade bug i kompilering
  av tomma filter. Flyttade regexpp till utilities.el. Anvnd
  def-kom-command till anvndarkommandon.

  * completing-read.el: Lade till hantering af typen conflogin fr alla
  inloggade personer eller mten. Tog bort emacs 18-kompatibilitet i
  anrop till completing-read.

  * edit-text.el: lyskom-edit-text anropar inte lngre
  lyskom-end-of-command. Tog bort Emacs 18.55-kompatibilitet frn anrop
  till processs-kill-without-query. Tog bort variabeln kom-buffer. Tog
  bort kompatibilitet med Emacs 18 och Lucid emacs frn
  kom-edit-insert-digit-text. Anropar alltid lyskom-send-transform-text
  nr texter skickas in. Infrde kom-cite-string som i stllet fr ">"
  framfr kommentarer. Flyttade sit-for i lyskom-edit-get-commented fr
  att f bort momentana markrfrflyttningar vid insttning av
  kommenterad text.

  * commands1.el: Gjorde om alla kommentarfunktioner med def-kom-command
  och tog bort explicita lyskom-end-of-command.

  * commands2.el: Tog bort lite kompatibilitet med Emacs 18. Anvnd
  lyskom-beep fr att pipa nr vnta avslutas.
  (kom-set-session-priority): Anvnd lyskom-read-num-range. Skrev om
  referenser till debugger-old-buffer fr att slippa
  kompileringsvarningar. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
378
379
380
381
382
383
384
385
386
Tue Apr 2 00:45:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Anropa lyskom-view-text
 	med fler argument.

	* commands1.el (kom-create-conf): Slog ihop med
 	lyskom-create-conf-handler. Skriv inga presentationer till hemliga
 	mten.

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
Mon Apr 1 14:57:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * commands1.el: Prioritet stts mellan 1 och 255, aldrig till noll.
  Man blir inte lngree erbjuden att skriva presentation till hemliga
  mten. Fixade ngra formatstrngar. Anvnde def-kom-command p ngra
  fler stllen.

  * english-strings.el: Nya appreciation och abuse strngar (frn
  misc/F}-uppmuntran).

  * cache.el: Ersatte anrop till eval med anrop till symbol-value.

  * internal.el (lyskom-check-call): Skydda anrop till kom-queue-resume
  med unwind-protect.

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Flytta inte point vid
  insert. Det r *irriterande*. lyskom-modify-prompt: Lade in antal
  inspelade meddelanden i prompten (om man har ngra).

  * utilities.el, filter-edit.el, macros.el, filter.el: Flyttade ngra
  funktioner till utilities.el.

  * Anrop till lyskom-message har nu en korrekt formatstrng som frsta
  argument.

  * lyskom-rest.el (lyskom-print-prompt): Stt lyskom-is-waiting till
  nil om man inte r vid sista prompten. lyskom-is-waiting mste vara
  nil om asynkrona texter skall sparas och inte skrivas ut.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
416
417
418
419
420
421
422
423
Sat Mar 30 00:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Fungerade dligt om
	man hade satt kom-page-before-command.

	* review.el (kom-review-comments): Bakade in
	lyskom-review-comments.

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
Fri Mar 29 03:26:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-review-comments,kom-review-comments): Skrev om
	icke-asynkron. Kunde i sllsynta fall generera allvarliga fel
	genom att anropa lyskom-view-text nr cachen inte var fylld. Nu
	anropas bara lyskom-review-comments synkront, s vi r utom fara.

	* commands1.el (kom-add-comment,kom-sub-comment): Anvnd
	def-kom-command.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Visa nr
	kommentarslnken adderades.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
437
438
439
440
441
442
443
444
Thu Mar 28 15:11:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Se till att mode-raden
 	uppdateras.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Se till att kommentarer
	till fotnoter som lses omedelbart lggs p lsstacken.

David Byers's avatar
David Byers committed
445
446
447
448
Wed Mar 27 16:19:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * Version 0.40.1 release

449
450
451
452
Tue Mar 26 15:54:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * edit-text.el: Bttre hantering av oknda headrar.

David Byers's avatar
David Byers committed
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
Tue Mar 26 12:22:34 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Makefile: Satte versionsnumret till 0.40.1

	* Gjorde kompatibilitetsdefinitioner av facep och
 	save-selected-window s klienten fungerar med emacs 19.28 ocks.

	* completing-read.el: Viss cachning av who-info nr man lser in
 	namn p inloggade personer. Samma med anrop till lookup-name. Det
 	gr mycket snabbare.

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
Tue Mar 26 08:21:18 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Satte cvs-version till 40.0 och symbolisk tag till v0-40

	* lyskom-rest.el, view-text.el: face-equal bortbytt mod
 	lyskom-face-default-p som fungerar om man inte kr med
 	fnstersystem.

	* vars.el.in: Bttre val av face scheme.

David Byers's avatar
David Byers committed
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
Mon Mar 25 16:22:42 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Formatteringen tcker inte padding.

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Bugfixar

	* filter.el: Bugfixar

	* vars.el.in, lyskom-rest.el, startup.el: Gjorde s frger stts
 	vid load, inte vid inloggning. Bytte ngra defaultfrger.

	* Makefile: Satte versionsnummer till 0.40

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
487
488
489
490
491
492
493
Mon Mar 25 06:48:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Se till att meddelandet
 	"Databasen synkas" tas bort.

	* review.el (lyskom-review-comments): Se fotnoter frst.

David Byers's avatar
David Byers committed
494
495
496
497
498
499
500
501
502
Fri Mar 22 13:49:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter.el: Fixade buggar.

	* edit-text.el: Fixad buggar. Lade in s man kan skicka in
 	enriched text om lyskom-format-experimental r satt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Fixade buggar.
	
503
504
505
506
Fri Mar 22 12:48:06 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Felhanteringen buggade.

507
508
Thu Mar 21 20:51:58 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
509
510
511
	* view-text.el (lyskom-view-text): Markera filtrerade texter som
 	lsta.

512
513
514
	* filter.el (lyskom-filter-text-p-3): Hngde om frfattaren inte
 	fanns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
515
516
Tue Mar 19 00:03:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Gr (sit-for 0)
	oftare.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Byt till kom-bufferten
	frst.

	* services.el (blocking-do): Testa efter parserrekursion.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-really-serious-bug): Ny funktion fr
	debugndaml.
	
	* commands2.el (kom-bug-report): Fixade en liten bug.

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
	* vars.el.in (when): Flyttade frn macros.el.

	* Makefile (HEADER-ELC): Bytte ordningen mellan vars.el och
	macros.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-membership-highest-index): Bytte namn
	frn lyskom-membership-count, eftersom det gamla namnet var
	missvisande.

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Ignorera alla
	lyskom-edit-error.
	(lyskom-edit-parse-headers): Signalera felmeddelande.
	(lyskom-edit-send): Kombinera min och Byers felhantering.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
546
547
	* async.el (lyskom-parse-async): Ignorera kom-presence-messages.

David Byers's avatar
David Byers committed
548
549
Mon Mar 18 12:34:47 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
550
551
552
553
554
555
	* startup.el: Lade till s man kan lta bli att lsa user-arean
 	vid inloggning via variabeln lyskom-dont-read-user-area,

	* view-text.el: Gjorde s text props inte hamnar i
 	lyskom-current-subject.

David Byers's avatar
David Byers committed
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
	* services.el, lyskom-rest.el, lyskom-buttons.el, view-text.el,
 	macros.el: Lade till stllbar timeout till accept-process-output
	i form av variablerna lyskom-apo-timeout-s och lyskom-apo-timeout-ms

	* filter-edit.el: lyskom-format-filter-pattern klarar av att
 	skriva i en skrivskyddad buffert.

	* vars.el.in: Uppdaterade dokumentationsstrngar.

	* lyskom-buttons.el: Hantera fallet d kom-netscape-command och
 	kom-mosaic-command r listor.

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
Mon Mar 18 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
	lyskom-last-conf-done.

	* lyskom-rest.el: Jag gjorde ett tappert frsk att snygga till
	lite i prefetch-koden.
	(lyskom-membership-count): Ny funktion.
	(lyskom-what-to-do): Anvnd den.
	(lyskom-prefetch-conf): Anvnd den.
	(lyskom-prefetch-done): Anvnd den.
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map):
	Omfrdelade lite kod.

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Kr argumentet till
	looking-at genom regexp-quote frst.
	(lyskom-edit-parse-headers): Signalera felaktiga headers.
	(lyskom-edit-get-commented): Ignorera dess fel.
	(lyskom-edit-send): Hantera dem.

588
589
590
591
592
593
594
Sun Mar 17 00:10:47 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): verlev trasiga variabler.
	(lyskom-set-var-from-string): Ny funktion.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Hmta bara texten en gng.

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
Sat Mar 16 04:41:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-debug-insert): Fungerade inte srskilt
	bra.
	(lyskom-filter): Tog bort testet efter newline, eftersom det fick
	emacs att hnga.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Signalera 'quit nr
 	lyskom-quit-flag r satt.
	(lyskom-quit-flag): Flyttade deklaration frn vars.el.in.

Fri Mar 15 22:53:55 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Sl ven upp $KOMSERVER i
 	kom-server-aliases.

David Byers's avatar
David Byers committed
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
Fri Mar 15 16:28:17 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* edit-text.el: lyskom-send-text: C-C i inlggskropp med tomt
 	rende flyttar markren och sger ifrn.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: Lade till
 	enter-subject-idi

	* lyskom-buttons.el: Anvnd kom-text-no-face, lade till terse
 	trd och terse urinlgg som knappactions.

	* vars.el.in: Lade till lyskom-ding-on-no-subject, lade till
 	terse trd och terse urinlgg till hgerknappsmenyerna.

	* review.el: Lade till optional arg till kom-find-root.

David Byers's avatar
David Byers committed
627
628
629
630
631
632
633
634
Thu Mar 14 09:01:48 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter-edit.el: filter-edit-save now recompiles filters when
	saving, thus making the changes actually stick.

	* filter.el: make-filter now does the right thing with empty
	filters.

David Byers's avatar
David Byers committed
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
Wed Mar 13 14:30:08 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* view-text.el, vars.el.in: decode-time kommer inte att anvndas
	i emacs < 19.28.

	* macros.el: lyskom-blocking-do-multiple kan avbrytas. 

	* vars.el.in: Fler variabler i lyskom-elisp-variables.
 	Omflyttningar, rttad dokumentation. Frger allokerat fail-safe.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
645
646
647
648
Tue Mar 12 17:45:16 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in: Anvnd alltid "grey" fr kom-presence-face.

David Byers's avatar
David Byers committed
649
650
651
652
653
Mon Mar 11 11:30:45 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: kom-initial-digit-view: Corrected variable name
	so first digit is not lost.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
Fri Mar 8 23:02:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Stt bara
	lyskom-dont-change-prompt om kom-created-texts-are-read r satt.

Thu Mar 7 00:06:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el: Frskte byta ut "subscription" mot
 	"membership" p ett konsekvent stt.

Wed Mar 6 00:07:24 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-review-tree): Anropa inte
	lyskom-end-of-command.
	(kom-find-root-review): Blockande.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity): Gr
	lyskom-scroll.

Mon Mar 4 21:54:24 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-set-motd-2): Kludge.

	* startup.el (lyskom): Kontrollera att motd-of-lyskom verkligen
	finns.

680
681
682
683
684
685
686
687
688
Mon Mar 4 11:29:53 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter.el, commands1.el, commands2.el, review.el: ndrade anrop
	av lyskom-read-conf-no till mustmatch s den inte returnerar nil
	till ofrberedda funktioner.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: ndrade memberships-line
	s datumet skrivs ut med fix bredd.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
Sat Mar 2 00:11:02 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-busy-wait): Skrev om synkron.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Flyttade kod
 	till kom-busy-wait.

	* commands2.el (kom-bury): Lmna debug-bufferten ifred.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Markera filterade texter som
	lsta.

Fri Mar 1 01:29:14 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Stt lyskom-pending-calls till
 	nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-debug-insert): Ny funktion.
	(lyskom-filter): Anvnd den.	

	* internal.el (lyskom-process-send-string): Anvnd den.

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): terstll
 	lyskom-dont-change-prompt ven nr kom-created-texts-are-read r
 	nil.

	* vars.el.in (kom-after-load-hook): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el: Kr lyskom-after-load-hook.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
719
720
721
722
723
Tue Feb 27 03:26:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde lyskom-last-group-message
 	recipient och lyskom-last-personal-message-sender buffertlokala.

David Byers's avatar
David Byers committed
724
725
726
727
728
Mon Feb 26 12:31:30 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* completing-read.el: Fixade bug i inlsning av mtesnamn och
	mtesstatus.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
Sat Feb 24 20:00:45 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-visible-membership): Gr s att mten med
	prioritet 0 alltid r inaktiva.

Sat Feb 24 20:00:45 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-visible-membership): Gr s att mten med
	prioritet 0 alltid r inaktiva.

739
740
741
742
743
Fri Feb 23 13:27:46 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-buttons.el: Lade till lyskom-add-button-action och
 	lyskom-set-default-action

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
Fri Feb 23 03:17:25 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Band
 	mouse-3 till kom-mouse-null.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-mouse-3): Tog bort read-event-anropet.
	(kom-mouse-null): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom-mode): Skrev om kommandobeskrivningen i
 	dokumentation.

Wed Feb 21 03:34:34 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-send-message): Stavfel.

	* vars.el.in (kom-server-aliases): Bytte namn frn
 	lyskom-server-aliases.

Tue Feb 20 13:28:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-get-texts-by-to): terstllde den gamla koden
 	s lnge.

	* vars.el.in: Putsade p frgvalet.

769
770
Sun Feb 18 06:30:46 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Ltt
	optimering.

	* macros.el (when): Fugnerade inte.

	* vars.el.in (lyskom-is-saving): Ny variabel.

	* async.el (lyskom-parse-async): Stt den.

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): terstll mode-line-process
	efter att server slutat spara. Tog bort lite annan kod.

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
	* services.el (blocking-do): terstll lyskom-quit-flag p rtt
 	stt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Stt mode-line-process till
 	ngot lmpligt.

	* async.el (lyskom-parse-async): Dito.

	* startup.el (lyskom-mode): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command)
	(lyskom-end-of-command): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
796
797
Sat Feb 17 00:24:23 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

798
799
800
	* lyskom-buttons.el (lyskom-mouse-3): Ta bort ett musklick ur
 	event-kn.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
801
802
803
804
	* commands1.el (lyskom-fixup-and-go-to-conf): Tog bort.
	(lyskom-add-member-by-no): Anropa lyskom-add-member-answer fr att
	uppdatera cache mm.

David Byers's avatar
David Byers committed
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
Fri Feb 16 12:42:15 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: lyskom-is-read r nu asynkron eftersom den
	anropas av lyskom-create-text-handler.

	* view-text.el: Gjorde s lyskom-print-date-and-time och
	lyskom-return-date-and-time kan ta ett extra agurment
	(formatstrng) vilket gr att den kan anvndas istf
	lyskom-return-time. 

	* commands2.el: Bytte ut lyskom-return-time mot
	lyskom-return-date-and-time i alla funktioner.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
Fri Feb 16 05:41:31 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-start-anew-new-person)
	(lyskom-start-anew-create-handler)
	(lyskom-add-for-new-person): Tog bort.
	(lyskom-create-new-person): Ny funktion.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-no): Anropade
	lyskom-read-conf-name med fel MUSTMATCH.

	* startup.el (kom-start-anew): Kunde inte skapa nya personer.

	* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Skrivfel.

	* messages.el (lyskom-add-personal-message-handler): Skrivfel.

	* commands2.el (kom-enable-adm-caps,kom-disable-adm-caps):
	Anropade lyskom-enable-adm-caps fel.

	* lyskom-rest.el(listify-vector,reverse-assoc,skip-first-zeros):
	Flyttade till macros.el.

	* Flyttade face-definitionerna till vars.el.in.

Wed Feb 14 00:45:52 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* flags.el (kom-edit-options-send): Kunde inte avsluta utan
 	ndring.

	* ansaphone.el (kom-list-messages): Lista ldsta meddelandet
	frst.

Mon Feb 12 00:06:58 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): terstllde inte vid fel.

Sun Feb 11 23:08:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-inhibit-minibuffer-messages): Ny variabel.

	* async.el (lyskom-is-in-minibuffer): Anvnd den.

	* startup.el (kom-start-anew): Frhindra minibuffertmeddelanden
	under lsenordsinmatning.

David Byers's avatar
David Byers committed
863
864
865
866
867
868
869
870
Thu Feb 8 17:12:06 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* vars.el.in: Lade till skicka gruppmeddelande till
 	lyskom-button-actions.

	* async.el,swedish-strings.el,english-strings.el: Fixade
 	formattering av gruppmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
871
872
873
874
875
876
877
878
879
Tue Feb 6 17:52:34 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el : Lade till kom-presence-face.

	* macros.el (when): Gav upp och skrev detta makro.

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person)
	(lyskom-show-logged-out-person): Anvnd kom-presence-face.

880
881
882
Mon Feb 5 12:32:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* vars.el.in: Lade till kom-print-complex-dates, fixade fel som
David Byers's avatar
David Byers committed
883
884
	uppstod vid tidigare incheckning. Tog bort ett antal symboler som
	stod fel i filen. Lade till kom-ansaphone-replies.
885
886
887
888
889
890
891
892

	* view-text.el: lyskom-print-date-and-time kan nu skriva ut idag
	och igr.

	* english-strings.el, swedish-strings.el: Lade till idag och igr.

	* commands2.el: Lade till argument till ngra funktioner.

David Byers's avatar
David Byers committed
893
894
895
896
897
Mon Feb 5 12:32:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* ansaphone.el: Fixade bug i hantering av allmnna
	meddelanden. Flyttade ut kom-ansaphone-replies.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
Sun Feb 4 03:02:40 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-format-as-personal-message): Klara av
 	recipient=nil

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Skrev om felhanteringen.

	* commands2.el (lyskom-list-summary): Ny funktion.
	(kom-list-summary): Faktoriserade, och flyttade kod till
 	lyskom-list-summary.
	(lyskom-print-summary-line): Hette frut lyskom-list-summary.
	(kom-list-marks): Nytt kommando (tas bort och sparas till senare)

Fri Feb 2 06:41:29 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prioritize.el (kom-prioritize-quit): Gr lyskom-end-of-command.

915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
Thu Feb 1 10:30:54 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* commands1.el, commands2.el: Some more interactive functions
			accept optional arguments.

	* async.el: Add optional arg to unconditionally inhibit beeps when
			handling personal messages.

	* lyskom-buttons.el: Bug fixes, changed mouse-3 menus.

	* lyskom-rest.el: New function lyskom-beep. Only signal priority
		break when kom-ding-on-priority-break is set.

	* async.el: kom-ding-on-personal-messages replaced by three
		  variables, kom-ding-on-personal-messages,
		  kom-ding-on-group-messages,
		  kom-ding-on-common-messages.
	
Mon Jan 29 17:23:36 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* edit-text.el: Jump to buffer if there is a subject.

	* lyskom-rest.el: New function lyskom-beep. New mouse-3 menus.

	* async.el: kom-ding-on-personal-message replaced by three
	 variables.

	* lyskom-buttons.el: Rewritten

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
944
	* commands1.el,commands2.el: Some more commands accept arguments
945
946
	

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
Mon Jan 29 00:30:42 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-visible-membership): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-set-session-priority): Nytt kommando.

	* vars.el.in (lyskom-session-priority): Ny variabel.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anvnd
 	lyskom-visible-membership.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-handle-conf): Anvnd
 	lyskom-visible-membership
	(lyskom-set-mode-line): Ange lyskom-session-priority om den r
 	strre n 0.

Sun Jan 28 23:50:15 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-array-to-list): Tog bort.

	* completing-read.el (listify-vector): Flyttade till
 	lyskom-rest.el

Thu Jan 25 19:35:26 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Kunde hamna i ondlig
 	loop.

Tue Jan 23 21:33:49 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-success): Liten fix.

Mon Jan 22 19:23:34 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (kom-review-by-to): Anvnd def-kom-command.

983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
Mon Jan 22 17:27:59 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* commands2.el: kom-throw-out-session: Use lyskom-read-session-no.

	* completing-read.el: Added lyskom-read-session-no to read session
	 numbers of logged-in users. 

	* startup.el: lyskom-session-no is defined again.

	* english-strings.el: Added strings.	

	* swedish-strings.el: Fixed prioritize mode keymap. Added some
	 strings. 

	* ansaphone.el: New file. Answering machine.

	* remote-control.el: New file. Remote control of session.

	* messages.el: New file. Framework for handling personal
	 messages. 

	* async.el: Rewrote handling of personal messages to used a
	 handler queue. See messages.el. Functions that print personal
	 messages now accept time strings and know how to print very old
	 messages. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1009
1010
Sun Jan 21 18:38:26 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1011
1012
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Ltt justering.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1013
1014
1015
	* async.el (lyskom-show-personal-message): Stt bara
 	group-recipient om det var ett gruppmeddelande.

1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
Fri Jan 19 19:21:25 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Rewrote ISO conversion to work in-place.

	* lyskom-buttons.el: Fixed to URLs work in non-windowed emacses.
	 Removes lyskom-button-match-data from the props and added
	 lyskom-button-string which is the entire match (the button
	 title, basically.)

	* filter.el: Fixed bug in kom-list-filters
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
Thu Jan 18 08:01:43 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-list-news): Skrev om enligt ISO9000.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-done): Anvnd
 	lyskom-lsat-conf-done.
	(kom-recover): La till argumentet refetch.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Anvnd
 	lyskom-prefetch-done.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa lyskom-wait-queue innan
 	kom-login-hook. Fast kanske inte, nd...
1040

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1041
1042
Wed Jan 17 07:12:03 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
	* services.el (lyskom-wait-queue): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-view-priority-text): Anvnd lyskom-wait-queue.

	* commands1.el (lyskom-jump): Lgg till parameter sync
 	(EXPERIMENT).

	* parse.el (lyskom-parse-success): Kolla om call-info r nil.

	* services.el (blocking-do): signalera 'quit istllet fr 'error
 	nr lyskom-quit-flag r satt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
	* commands2.el
 	(kom-membership,kom-status-conf,kom-set-unread,kom-status-conf)
	(kom-status-person,kom-list-summary,kom-display-who-buffer)
	(kom-set-garb-nice,kom-set-permitted-submitters,kom-set-super-conf)
	(kom-enable-adm-caps,kom-disable-adm-caps,kom-force-logout)
	(kom-postpone,kom-change-conf-type,kom-send-message,kom-send-alarm):
 	Anvnd def-kom-command.

	* vars.el.in (lyskom-last-grup-message-recipient): Ny variabel.
	(kom-send-message-to-last-sender): Justerade semantiken, s att
 	'always gr att den aldrig freslr mten som mottagare.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Stt den.

	* commands2.el (kom-send-message): Anvnd den.

Tue Jan 16 05:14:08 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* macros.el (def-kom-command): Nytt makro som stter in
 	lyskom-start-of-command/lyskom-end-of-command rtt.

	* commands1.el
 	(kom-get-appreciation,kom-get-appreciation,kom-delete-conf)
	(kom-view-commented-text,kom-add-self,kom-sub-member)
	(kom-sub-self,kom-change-presentation,kom-change-conf-motd)
	(kom-unset-conf-motd,kom-go-to-conf,kom-list-persons)
	(kom-list-conferences,kom-change-name,kom-change-supervisor)
	(kom-mark-text,kom-unmark-text,kom-change-password)
	(kom-display-time,kom-who-is-on): Anvnd def-kom-command.

Mon Jan 15 18:55:42 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (kom-find-root,kom-review-tree): Skrev om blockande.

	* services.el (blocking-do): Anvnd lyskom-quit-flag.

	* macros.el (lyskom-save-excursion): La till en edebug-hint.

	* vars.el.in (lyskom-quit-flag): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Stt lyskom-quit-flag.

Sun Jan 14 16:37:40 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal):
	Kompletterade inte unika trffar s bra.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
Sat Jan 13 00:29:22 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fler fixar.

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Ge ett mer talande
 	felmeddelande vid formatfel. Anvnd det nya felet
 	lyskom-format-error.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal):
 	Abstraherade listify-vector, men var ska den ligga?
	Fixade riktig completion p unika trffar.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): 'conf ->
	'confs. Unwind-protect. 

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-privs): Ny funktion (frn ceder).
	(lyskom-format-object): La till PRIVS.

Tue Jan 9 00:30:15 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): nnu fler fixar.

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Anvnd
	lyskom-edit-parse-header.

1128
1129
1130
1131
Mon Jan 8 23:17:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Fungerade inte riktigt.

1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
Mon Jan 8 08:56:24 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Ny funktion.
	(lyskom-edit-parse-headers): Ny funktion som erstter
	lyskom-edit-read-misc-list. Denna anvnder de fyra frsta teckning
	fr att matcha headers.
	(lyskom-edit-send): Anvnd lyskom-edit-parse-headers och
	lyskom-create-misc-list istllet.

Sun Jan 7 23:37:33 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fler fixar av %s -> %M
	etc.

Sat Jan 6 02:09:41 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-mode-map): Stavfel.
	(lyskom-strings): Fixade lite fler strngar

	* Makefile (english-lyskom.elc): Gr full kompilering.

Thu Jan 4 02:27:29 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-add-member-answer): Typfel.

Tue Dec 19 23:36:58 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-unread): Antog 1 utan prefix.

	* filter.el (lyskom-filter-prompt): Hantera enradare. Visa
	  under tiden.

Fri Nov 24 02:54:25 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-list-summary): Inlggsnumret tar 8 kolumner.

Mon Nov 20 01:47:47 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): La till
	  kom-ding-on-personal-messages.

1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
Sun Nov 19 14:58:59 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-num-range): Allow default.

Sat Nov 18 12:13:59 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Don't call
	 lyskom-end-of-command.

	* commands2.el (kom-set-unread): Fixed bug in handling prefix arg.
	 Explicitly unwind-protect functions that call lyskom-read-number
	 to they call lyskom-end-of-command on C-g

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Read filters correctly.

	* commands1.el (kom-go-to-conf) split in two since other functions
	 may need to go to a conference without user interaction.
	 Explicitly unwind-protect functions that call lyskom-read-number
	 to they call lyskom-end-of-command on C-g

	* startup.el (kom-start-anew): Changed assignment to free variable
	 lyskom-who-am-i to a let statement. I still don't know if it's
	 necessary at all.

	* services.el (z-initiate-get-map): changed
	 lyskom-do-initiate-get-map to initiate-get-map since the former
	 does not exits. Added initiate-get-uconf-stat

	* cache.el: Handle uconf-stats

	* filter-edit.el: Changed names of local variables
		
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1205
1206
Fri Nov 17 00:40:47 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

1207
1208
1209
1210
1211
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Frskt gra
	  synkron. Buggar om den anropas frn kom-login-hook.

	* commands2.el (kom-list-news): Gjord synkron.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
	* flags.el (lyskom-read-options): Tog bort referenser till
	  kom-do-when-starting.
	 (lyskom-read-options-eval): Dito.

	* commands1.el (lyskom-add-member-answer): Kan g} med i tomma
	  mten.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1219
1220
1221
1222
1223
1224
Fri Nov 17 00:30:20 1995 Linus Tolke Y <linus@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Enkel fix som gr att den bara
	 startar parsningen om den mottagit minst ett newline.
	 (det gr mellan tv och tre gnger s snabbt att logga in.)
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
Thu Nov 16 23:24:07 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-login-hook): Ny variabel som erstter
	  kom-do-when-starting.
	 (lyskom-elisp-variables): Bytte kom-do-when-starting mot
	  kom-login-hook.
	 Tog bort lyskom-login-hook.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte ut
	  error-in-do-when-starting mot error-in-login-hook.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa kom-login-hook efter lyckad
	  inloggning.
	 (lyskom-clear-vars): Sorterade listan och la till
	  kom-login-hook, samt tog bort kom-do-when-starting och
	  lyskom-login-hook.

	* lyskom-rest.el (lyskom-print-prompt): Anropa inte
	  lyskom-maybe-do-when-starting.
	 Tog bort lyskom-maybe-do-when-starting.

	* flags.el (lyskom-read-options,lyskom-read-options-eval): Tog
	  bort anrop av lyskom-login-hook.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Diverse fixar. Anvnd %#1P
	  etc. p fler stllen. Samma fix som swedish-strings.el.

	* commands2.el (kom-list-news): Gjorde parametern &optional.

	* Makefile: Anvnd make fast fr att kompilera inkrementellt.

1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
Mon Nov 13 13:38:06 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-unset-conf-motd): Klarade inte tomt svar fr
	  "dig sjlv"

Fri Nov 3 00:18:52 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el
	  (kom-view-commented-text,lyskom-view-commented-text): Gjorde
	  blockande.

Thu Nov 2 02:22:39 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-unread): Anvnd prefix

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
Mon Oct 30 16:31:30 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-text-buttons): JySKom enhanced, preliminrt.

	* startup.el (lyskom): Skicka med buffer till lyskom-init-parse
	(lyskom-clear-vars): Gr lyskom-buffer lokal

	* parse.el (lyskom-init-parse): S{tt lyskom-buffer fr}n
	  parameter.

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Bytte kom-buffer mot
	  lyskom-buffer

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Parsa hela
	  texten f|r varje typ, och anv{nd f|rsta parentesparet f|r
	  lyskom-default-button.
	  (lyskom-button-view-pres): Fixade semantik f|r args
	  (lyskom-button-send-mail): Ny funktion

1290
1291
Sun Oct 29 07:30:14 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1292
1293
1294
1295
1296
	* startup.el (kom-start-anew): Skydda mot avbrott.

	* commands1.el (kom-sub-self): Placera point i b|rjan p}
	  f|reslaget m|tesnamn

1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
	* lyskom-rest.el (skip-first-zeros): Ny funktion.

	* commands1.el
	  (kom-add-member,kom-add-self,lyskom-add-member-by-no,
	  lyskom-try-add-member,lyskom-add-membership): Skrev om
	  blockande, och ser till att uppdatera
	  lyskom-last-conf-received. 
	  (kom-sub-member,kom-sub-self,lyskom-sub-member): Flyttade
	  lyskom-end-of-command till de f|rsta tv}.

	* cache.el (cache-initiate-who-info-buffer): Bytte kom-buffer mot
	  lyskom-buffer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
Sat Oct 28 08:27:02 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* clienttypes.el: Bytte ut en del defun mot defsubst.

	* startup.el (lyskom-read-server-name): Ny funktion.
	 (lyskom): Anv{nd den.

	* vars.el.in (lyskom-server-aliases): Ny variabel som inneh}ller
	  kortnamn f|r k{nda servrar.

	* lyskom-rest.el (lyskom-mode-name-from-host): Anv{nd
	  lyskom-server-aliases.

1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
Fri Oct 27 15:45:01 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Earlier changes (I forgot to add to the ChangeLog)
	 lyskom-rest.el: New lyskom-format
	 swedish-strings.el: New format strings
	 english-strings.el: New format strings
	 filter.el: Filters now byte-compiled functions
	 async.el: Handle group messages

	* async.el: skrev och tog bort (tills vidare) autologout
	 swedish-strings.el: Lade till anonym person, nya bindningar
	 english-strings.el:_ Lade till anonym person, nya bindningar
	 commands1.el: Uteslut, Uttrd, Addera/Ta bort kommentar,
			mottagare
     commands2.el: Visa user-arean, kom-buffer->lyskom-buffer, ndra
			mtestyp. 
	 edit-text.el: kom-edit-send-anonymously
	 filter-edit.el: kom-buffer->lyskom-buffer, deklarera en variabel
	 filter.el: Handle text with no recipients
	 lyskom-buttons.el: kom-buffer->lyskom-buffer, fix bug with boundp  
	 lyskom-rest.el: Handle anonymous person in print routines
	 services.el: initiate-create-anonymous-text
	 vars.el.in: Add kom-quit-when-idle
	 view-text.el: Handle anonymous person
	 startup.el: kom-buffer->lyskom-buffer
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1349
1350
1351
1352
Fri Oct 27 03:36:58 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-text): Bugfix fr enradare utan \n

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1353
1354
1355
Wed Oct 25 05:26:48 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Blockande
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1356
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1357
	* vars.el.in (kom-max-buffer-size): Ny variabel
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1358

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1359
1360
	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Ny funktion som anvnder den

1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
Wed Mar 1 18:42:05 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Fler {ndringar gjorda.
	  view-text.el: fler argument till lyskom-view-text
	  lyskom-rest.el: konvertering av nya strnglistor till swascii
	  vars.el.in: nya variabler
	  startup.el: spara servernamnet i en variabel
	  flags.el: ny funktion f|r att spara user-arean fr}n en funktion
	  filter.el: ny fil
	  filter-edit.el: ny fil
	  Makefile: ta med ignore-edit och ignore
	  swedish-strings.el: nya str{ngar och keymappar
	  english-strings.el: samma
	  commands2.el: defaultargument till s{nda meddelande
             {ndringar i lyskom-view-next-text
      services.el: multiple-blocking-do
David Byers's avatar
David Byers committed
1377
	  async.el: support for default recipient of personal messages
1378

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
Thu Feb 23 21:24:25 1995 Linus Tolke Y <linus@lysator.liu.se>

	* Flera {ndringar gjorda med f|ljande m}l (jag borde ha checkat in
	det h{r f|r l{nge sedan egentligen...):
	 - Allt som pratar direkt med anv{ndaren (inklusive
	  login-proceduren) skall anv{nda sig av blockande read, dvs den
	  nya blocking-domekanismen i sin kommunikation till servern.
	 - Loginfasen helt omskriven.
	 - who-bufferten borttagen.
	 - Det gamla s{ttet att l{sa personnamn med magiska grejor i
	  minibufferten borttaget.
	 F|ljande filer {r (hittills) {ndrade inf|r 0.39:
	 Makefile, async.el, commands1.el, commands2.el,
	 completing-read.el, edit-text.el, flags.el, komtypes.el,
	 lyskom-rest.el, parse.el, review.el, services.el, startup.el,
	 swedish-strings.el, vars.el.in, view-text.el, dvs alla filerna.

Wed Feb 2 22:59:19 1994 Linus Tolke Y (linus@astrid)

	* startup.el,lyskom-rest.el,flags.el: Fler anrop till
	lyskom-tell-phrases-validate, flyttat om anropen till hookarna.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
Fri Jan 14 01:07:39 1994 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* async.el: removed extra function.
	 completing-read.el: fixed lyskom-blocking-process hack.
	 edit-text.el: Added missing defvars. 
	 (lyskom-edit-extract-subject, lyskom-edit-extract-text):
	 Removing extra function definitions.
	 lyskom-rest.el (lyskom-ok-command): Now takes two arguments.
	 scheme-like call.
	 parse.el (lyskom-parse-num): removed extra definition.
	 review.el: Fixed two bugs found by the byte-compiler.
	 services.el: defvar'ed a few forgotten variables.
	 startup.el (lyskom, lyskom-mode): Better doc-string.
	 (lyskom-blocking-return, now made buffer-local).
	 swedish-strings.el: defvar'ed a few forgotten variables.
	 vars.el.in: defvar'ed a few forgotten variables.

1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
Mon Jan 10 19:04:48 1994 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* vars.el.in: new file
	 vars.el: is now generated from Makefile and vars.el.in because
	 Makefile has the clientversion.
	 Makefile: Installation rewritten.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
Sat Jan 8 20:15:31 1994 Linus Tolke Y (linus@astrid)

	* lyskom-rest.el, edit-text.el, startup.el 
	 (lyskom-current-time, emacs-18.55): Now we can time things in
	 older emacses also.
	 vars.el: 0.38.1

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1432
1433
1434
1435
Thu Jan 6 01:53:07 1994 Linus Tolke Y (linus@astrid)

	* Distribuerat version 0.38		01.53

1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
Wed Jan 5 20:16:52 1994 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-bug-report): little
	stabler, new text.

	* review.el (kom-review-by-to): F|rsta 7, wrong sign.
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Now manages
	 the kom-specific Person 7, Mte 8 things.

1445
1446
1447
1448
1449
Sat Dec 18 14:29:42 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* lyskom-rest.el, review.el (kom-view, kom-review-*): They are now
	 sending messages to the server that we are reviewing.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
Fri Dec 17 15:22:03 1993 Linus Tolke Y (linus@varg)

	* commands2.el (kom-send-message): Now completing among persons
	 instead of logins.

Fri Dec 17 04:33:01 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* swedish-strings.el: files. Functions for handling file-area.

1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
Tue Dec 14 00:13:13 1993 Linus Tolke Y (linus@rudolf)

	* completing-read.el (lyskom-try-complete-partials): strange
	 completion behaviour when beginning with whitespace fixed.

Mon Dec 13 23:03:40 1993 Linus Tolke Y (linus@rudolf)

	* commands1.el (lyskom-jump): cutting circular structures short.
	* commands1.el, macros.el, async.el, lyskom-rest.el:
	 lyskom-traverse now has a lisp-indent-hook.
	* async.el (lyskom-parse-async): We don't get any messages when we
	 logout anymore.

Wed Dec 8 15:01:16 1993 Linus Tolke Y (linus@konrad)

	* edit-text.el (lyskom-edit-text): process-kill-without-query
	 backward-compatibility (18.55) added.

Mon Nov 15 03:10:28 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands1.el (lyskom-create-conf-handler): end-of-command when
	 error.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sessions-with-unread): Oups, fixed a
	 simple bug. The evaluations is done when loading. Not when
	 displaying as was possible in earlier versions of emacs 19.

	* edit-text.el: lyskom-proc should be buffer-local.

	* services.el, lyskom-rest.el, startup.el, swedish-strings.el,
	 vars.el: Logging in invisibly when inactive.

1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
Thu Sep 16 15:46:36 1993 Linus Tolke Y (linus@dell)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Klar bugg, glmda ? fr
	 emacs 19.

Tue Sep 14 12:06:42 1993 Linus Tolke Y (linus@dell)

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Fixed an entry in the
	 global minor-mode-alist, like Compiling.

1501
1502
Tue Aug 31 12:23:25 1993 Linus Tolke Y (linus@astrid)

1503
1504
	* Distribuerat version 0.37		17.24

1505
1506
1507
1508
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name): Works with emacs-18.
	(lyskom-read-conf-name-internal): Works correctly when complete
	but not unique.

1509
1510
Fri Aug 20 09:56:47 1993 Linus Tolke Y (linus@dell)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
	* startup.el (lyskom-start-anew-create-handler,
	 lyskom-add-for-new-person): Newly created person are added as
	 members in the conf-pres conference.

	* commands2.el (kom-busy-wait): telling kom-mercial

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command):
	 lyskom-after-command-hook ([ntligen!).

	* vars.el (kom-presence-messages): better doc.

	* swedish-strings.el (lyskom-error-texts): fixed error message 37.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message):
	 kom-ding-on-personal-messages fixed so it works according to the
	 documentation.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode-hook, lyskom-edit-mode-mode-hook):
	 Added documentation.

	* startup.el, flags.el (lyskom-read-options): Now stopping the
	 main queue while running.

	* commands1.el (kom-sub-self): Default is current-conf.
	 (kom-change-presentation, kom-change-motd): Using blocking-do.
	 (kom-change-presentation): No personal default for confs
	 presentations.

	* edit-text.el (lyskom-edit-text): Possible to start edit sessions
	 in new or other frames.

1542
1543
1544
	* vars.el,edit-text.el (kom-dont-restore-window-after-editing,
	 kom-edit-send): New variable.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1545
1546
1547
	* flags.el (lyskom-read-options-eval-get-holerith): Fixed
	 string-to-int problem.

1548
1549
1550
1551
	* lyskom-rest.el (kom-extended-command): Remove functions from the
	 completing possibility if they are not interesting according to
	 whether I am administrator or not.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
Wed Aug 18 17:10:18 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-string): No longer does
	 lyskom-end-of-command when quit is typed.
	* commands1.el, commands2.el, startup.el, lyskom-rest.el
	 (lyskom-j-or-n-p, lyskom-ja-or-nej-p): New functions.

1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
Mon Aug 16 18:36:59 1993 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* lyskom-rest.el, swedish-strings.el (kom-extended-command):
	 Previous change undone.

	* vars.el, swedish-string.el, lyskom-rest.el (kom-tell-phrases):
	 substituted kom-tell-phrases-internal for
	 lyskom-tell-phrases-validation-keyword-list and moved back all
	 language dependent information from vars.el to swedish-strings.el

Fri Aug 13 20:28:11 1993 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* commands1.el (kom-write-letter): Use blocking-do.

	* lyskom-rest.el, swedish-strings.el (kom-extended-command):
	 Maps swedish letters from different isostandards to the same
	 chars.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1577
1578
1579
1580
1581
1582
Wed Aug 11 11:39:44 1993 Linus Tolke Y (linus@rudolf)

	* commands2.el (kom-send-message): Allowed quitting.
	* commands1.el (lyskom-write-comment): No blocking of edit-queue,
	 corrected misspelled blocking-do.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1583
1584
1585
1586
Mon Aug 9 13:29:37 1993 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* commands1.el (kom-send-letter): Now allowed to quit.

1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
Wed Jul 28 20:18:24 1993 Linus Tolke Y (linus@varg)

	* commands1.el, command2.el, completing-read.el, edit-text.el:
	 Some functions rewritten to use the blocking-do construct.

	* startup.el (lyskom-start-anew-create-handler): No presentation
	 offer.
	* services.el (blocking-do): New functions.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1596
1597
1598
1599
1600
1601
Fri Jul 23 09:01:58 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

    * swedish-strings.el, commands2.el (kom-bug-report,
	 kom-compile-bug-report): kom-compile-bug-report is now
	 called kom-bug-report. The texts are changed.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1602
1603
1604
1605
1606
Wed Jul 14 17:37:30 1993 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* commands1.el, swedish-string.el (lyskom-change-name): Better
	 quit recovery, Better error message.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
Thu Jun 24 00:38:01 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil.lysator.liu.se)

	* commands1.el (lyskom-change-name): Initial contents, the old name.

	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): The text popped
	 up is converted according to kom-emacs-knows-iso-8859-1.

1614
1615
Wed Jun 23 12:40:40 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil.lysator.liu.se)

1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
	* edit-text.el, startup.el (lyskom-count-down-edits,
	 lyskom-list-of-edit-buffers): The process-kill-without-query
	 is manipulated to allow killing without query when you have
	 no unsent message but asks if you have unsent message. There
	 is no longer a difference in functioning between emacs-18
	 and emacs-19 (emacs-18 have different defaults on
	 process-kill-without-query for real processes and network
	 streams.)
	 commands1.el (kom-quit): Extra question and popping of
	 unsent window.
	 edit-text.el (lyskom-edit-mode): buffer-offer-save no longer
	 on in the edit-buffer.

    * commands1.el, swedish-strings.el (kom-write-comment,
	 kom-write-footnote): Other behaviour when giving empty
	 prefix arg.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
    * lyskom-rest.el (silent-read): Doesn't barf on other
	 input-events but exits.
	 (lyskom-maybe-move-unread): Update documentation according
	 to the fix made by Inge Wallin Apr 23 1991.
	 (lyskom-insert-before-prompt): Buggfix. lyskom-is-waiting is
	 usually t.

1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
	* swedish-string.el (lyskom-mode-map, lyskom-edit-mode-map):
	 emacs-19 way of giving commands.

	* vars.el, command2.el, swedish-strings.el (kom-next-kom): New
	 command, rotating through several lyskoms.

	* commands2.el (kom-bury): buggfix, could hang

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1648
1649
1650
1651
1652
Fri Jun 18 12:33:32 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil.lysator.liu.se)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-bury): New command.
	 Hides a lyskom-session. ("z")

1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
Tue Jun 1 21:27:09 1993 Linus Tolke Y (linus@mauritz.lysator.liu.se)

	* completing-read.el, edit-text.el, lyskom-rest.el
	 (unread-command-event): (boundp 'unread-command-event) is
	 used instead of (fboundp 'map-keymap) to detect lucid.
	* edit-text.el, completing-read.el (map-keymap): The function
	 called by map-keymap is called with a key event. Not the key
	 sequence. Now we make it into a sequence before calling
	 define-key. Now works with lucid and emacs19 with and
	 without the lucid compatibility library.

1664
1665
1666
1667
1668
Sat May 29 00:15:14 1993 Linus Tolke Y (linus@mauritz)

	* async.el (lyskom-async-new-text): reinserted lost call to
	 lyskom-prefetch-and-print-prompt.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1669
1670
1671
1672
Thu May 27 16:17:18 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* Distribuerat version 0.36	 	16.00

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1673
1674
1675
1676
1677
Tue May 25 17:47:28 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* completing-read.el, edit-text.el: Keymaps look different in
	 emacs19 - special patch updated.

1678
1679
1680
1681
1682
1683
Sat May 22 23:00:27 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* vars.el, swedish-strings.el (kom-tell-phrases-internal): Entered
	 the default server texts in vars.el, the defvar:ed variable is
	 in the language-dependant part.

1684
1685
1686
1687
Fri May 21 17:34:38 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands1.el (lyskom-mark-text): Cleaning cache of the text-stat.

1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
Tue May 11 16:47:38 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* startup.el (lyskom-connect-filter): When emacs is collecting
	 longer initial package from the server we hang. Fixed using a
	 match. I the emacs splits the initial package or splits the
	 following packages there could still be a problem.

	* commands2.el (lyskom-status-pers-4): The old conf-stats are
	 thrown out before refetching them.

1698
1699
1700
1701
1702
Sat May 8 19:48:00 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* swedish-strings.el, english-strings.el (kom-tell-phrases): The
	 encouragement to change this variable is removed.

1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
Wed May 5 04:47:30 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* async.el, commands1.el, commands2.el, completing-read.el,
	 edit-text.el, internal.el, lyskom-rest.el, prioritize.el
     (lyskom-message, lyskom-error): rewritten all the calls to
	 lyskom-message and lyskom-error with explicit format-strings.
	* parse.el, startup.el, lyskom-rest.el, vars.el (debug): rewritten
	 the debug-on-communications format. We now log the process.
	 We also log all lyskom-processes in the same debug-buffert, the
	 replies-buffer becomes visible if debugging.
	* startup.el (lyskom-clear-vars, lyskom): Rewritten the
	 login-procedure. 

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
Thu Apr 29 00:07:36 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Better error message.

	* commands1.el (lyskom-add-member-answer,
	 lyskom-add-member-answer-rd_prot): Better message when trying to
	 join a rd_protected conference.

1724
1725
1726
1727
1728
Tue Apr 27 00:48:00 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands2.el, swedish-strings.el, english-strings.el
	 (have-to-be-in-conf) changed to have-to-be-in-conf-with-unread.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1729
1730
Mon Apr 26 21:25:25 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
	* commands2.el, lyskom-rest.el (kom-list-news, lyskom-list-news,
	 lyskom-prefetch-all-confs): kom-list-news now takes a prefix
	 argument.

	* async.el (lyskom-parse-async): Names can now contain %.
	 Extra text in the buffer when you change name.
	 Clientinformation added.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1739
1740
1741
	* lyskom-rest.el, startup.el, Makefile: rewound to before the
	 testing with prefetch. Some bugs left fixed.

1742
1743
1744
1745
1746
Wed Dec 2 11:32:35 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* lyskom-rest.el (lyskom-message): The arguments to message are
	 format-string, arguments. Not string.

1747
1748
1749
1750
1751
1752
Mon Nov 9 00:15:04 1992 Linus Tolke Y (linus@ruben)

	* startup.el (lyskom-clear-vars): lyskom-default-password shall
	 not be buffer-local. It is used to move information from one
	 buffer to another across process calls.

1753
1754
1755
1756
1757
Wed Nov 4 22:35:51 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* internal.el (lyskom-process-send-string): Errors are logged in
	 the lyskom-debug-communications-to-buffer.

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
Sun Sep 6 23:17:50 1992 Per Cederqvist (ceder@robert)

	* ChangeLog: The last part of this file was lost between
	version 35.59 and 35.60. Reinserted it.

	* lyskom-rest.el (silent-read): Allow LF as well as CR to
	terminate the input string.

1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
Sun Aug 30 20:00:14 1992 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* vars.el,async.el,macros.el,startup.el (lyskom-no-prompt):
	 removed variable.

Sun Aug 16 22:29:19 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command, lyskom-end-of-command):
	 The prefetch is now turned on and of while executing a command.

	* vars.el: The version number is not 0.35

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1778
1779
1780
1781
1782
Wed Aug 12 06:35:09 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* startup.el (lyskom-fetch-until-we-have-unread): Bugfix, it is
	 now possible to login without unread and get the default prompt.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1783
1784
1785
1786
1787
Tue Aug 4 08:07:14 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* reading.el (lyskom-enter-map-in-to-do-list): 0 is removed, not
	 substituted with nil.

1788
1789
Mon Aug 3 05:55:46 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1790
1791
1792
	* swedish-string.el (lyskom-mode-map): ]terse urinl{gget added on
	 ] u.

1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
	* async.el (lyskom-conf-fetched-p): required function.

	* lyskom-rest.el (lyskom-go-to-next-conf): Prefetch of all
	 text-trees started on entrance.
	 (lyskom-end-of-command): Try to shut of prefetch while fetching
	 text to get next prompt.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-limit): limit = 1;
	 MEMBERSHIPISREAD: new special type.
	 (lyskom-prefetch-one-item): Bugfix. lyskom-prefetch-textauth
	 shall fetch text-stat first.
	 (lyskom-prefetch-textauth-handler,
	 lyskom-prefetch-texttree-handler): handle error. This is needed
	 in all the prefetch-function handlers.

	* startup.el (lyskom-fetch-until-we-have-an-unread): New function
	 to be called from lyskom-end-of-command.
	 (lyskom-decide-unread-conf): sets lyskom-membership-is-read to t.

1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
Sat Aug 1 17:45:37 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler,
	 lyskom-prefetch-one-item): lyskom-membership-is-read is set to
	 t when all the membership is read.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): 
	 startup.el (lyskom-start-anew-login-2): prefetched started after
	 first prompt is written.

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do): The decision of when we are
	 done now use an updated algoritm (lyskom-membership-is-read == t)

1825
1826
Thu Jul 30 03:54:50 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

1827
1828
1829
1830
1831
1832
	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Wrong call to map.

	* lyskom-rest.el: Removed old prefetch-functions.	

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): lyskom-after-command-hook.

1833
1834
1835
	* reading.el: New file, to contain functions that sets
	 lyskom-membership, lyskom-to-do-list and lyskom-reading-list.

1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
    * startup.el (lyskom-start-anew-login-3): Started the prefetch
	 *after* stacking all entry prefetch-defaults.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-handler): Bugfix when entering
	 new read-infos.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-who-is-on, lyskom-prefetch-mark):
	 Rewritten to be suspended in the prefetch-stack.

	* prefetch.el, startup.el (lyskom-prefetch-membership-handler,
	 lyskom-append-to-membership): Now we check if we have already
	 gotten this one and if so, don't enter it and correct the count.
	 Defensive programming!

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text, lyskom-prefetch-textall,
	 lyskom-prefetch-text, lyskom-prefetch-texttree,
	 lyskom-prefetch-pers): Bug-fix.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1854
1855
Mon Jul 27 01:14:24 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
    * lyskom-rest.el: Removed obsolete lyskom-prefetch-* functions.
	 lyskom-list-news amongst others won't work at all.
	* prefetch.el: Added a few functions, fixed loads of bugs emergin
	 while testing this for the first time.
	* startup.el: Fetching first conference-procedure rewritten to be
	 faster.

	* services.el, vars.el (initiate-get-part-of-membership): New
	 functions that makes it possible not to retrieve the whole
	 membership always.
1866

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1867
1868
1869
	* flags.el (lyskom-options-done): New variable to tell if we have
	 already read the user-area.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1870
1871
1872
	* clienttypes.el (lyskom-stack-isempty): New function.
	 (lyskom-queue-enter): Replaced docstring.

inge's avatar
inge committed
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
Sun Jul 26 18:10:38 1992 Inge Wallin (inge@lysator)

	* cache.el: cleaned up handling of the who info buffer slightly.
	 This should become very nice once the cookie code is used
	 instead.

	* async.el: Deleted some unnecessary junk.

	* prefetch.el New functions: lyskom-reset-prefetch,
	 lyskom-setup-prefetch, lyskom-prefetch-membership,
	 lyskom-prefetch-all-conf-stats, lyskom-prefetch-marks,
	 lyskom-prefetch-who-is-on. Not all of these functions are
	 working as intended but at least they should do their job.

1887
1888
1889
1890
1891
Sun Jul 19 12:07:22 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

	* commands1.el (lyskom-return-who-info-line): Fixed a bug that
	 resulted in too much truncation.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1892
1893
Sun Jul 5 05:02:37 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
	* completing-read.el (lyskom-completing-read-conf-stat-handler):
	 Fixed a bug when using 'empty, it returned nil instead of 0.

	* commands2.el (kom-set-permitted-submitters): Added a possibility
	 to set permitted submitters.
	 Changes to: kom-set-super-conf, 
	 lyskom-set-conf-for-conf* (was: lyskom-set-super-conf*...).

1902
1903
1904
	* commands1.el (lyskom-return-who-info-line): Now removes all
	 ending spaces.

1905
1906
1907
	* commands1.el (lyskom-write-comment, lyskom-comment-recipients):
	 Now writing footnotes keep the cc-recipients.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1908
1909
1910
1911
1912
	* review.el (lyskom-review-by-to): Fixed the bug that made the
	 function sometimes miss articles. 
	 Optimized so that searching from the end, stopped when found the
	 first article in a conf or that a person wrote.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1913
1914
1915
1916
1917
Tue Jun 30 00:25:13 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): kom-review-noconversion
	 put on }o.

1918
1919
1920
1921
1922
Wed Jun 17 21:33:24 1992 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el (lyskom-global-boolean-variables): added 
	 kom-confirm-multiple-recipients.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1923
1924
1925
1926
Tue Jun 16 13:31:00 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* Distribuerat version 0.34.6		13.31

1927
1928
1929
1930
1931
Tue Jun 16 00:34:42 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* commands2.el, completing-read.el, edit-text.el, lyskom-rest.el
	 (keymaps are no longer always arrays): Works no for lucid-emacs.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
Sat Jun 13 18:50:21 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* swedish-string.el (*-mode-map): replaced 
	 (fset 'name-of-map (make-keymap)) with 
	 (define-prefix-command 'name-of-map)

	* startup.el, swedish-strings.el (lyskom-start-anew-login-2): A
	 text encouraging people that login to write presentations if
	 they don't have any and have written a text.

	* swedish-strings.el (kom-review-noconversion): Show last or given
	 text without the iso-to-swascii conversion. ]terse omodifierat

	* commands2.el, async.el (lyskom-handle-as-personal-message,
	 lyskom-insert-personal-message, lyskom-send-message-2): No beep
	 when I sent the message.

	* async.el (lyskom-parse-async): Broadcasts should not use the
	 follow queue.

	* commands1.el (lyskom-private-answer-soon,
	 lyskom-private-answer): If a number of a non-existant text is
	 supplied to the private-answer this is caught.

1956
1957
Mon May 11 03:50:07 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
	* swedish-strings.el (kom-slow-mode, kom-quick-mode,
	 kom-slow-mode-map, lyskom-parse-command-and-execute): New
	 command-giving mode for the swedish-client. Commands can be
	 typed in and are parsed when return is pressed. No arguments can
	 yet be given in this way!

	* startup.el (lyskom-mode): LysKOM-buffer no longer in read-only
	 mode.

1967
1968
1969
1970
	* clienttypes.el, cache.el, view-text.el (textpointers): removed
	 the special pointer-representation of the texts. They are now
	 deleted from the cache when read.

1971
1972
Mon May 4 02:38:59 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

1973
1974
	* Distribuerat version 0.34.5	 	03:06

1975
1976
1977
1978
	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): Use a new insert
	 function that converts the data in the who-info buffer according
	 to the value of kom-emacs-knows-iso-8859-1.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Wed Apr 29 14:47:33 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): defensive programming.
	 Racing conditions, (most dominant when user has user-area and
	 motd and a lot of presence messages) at login and this function
	 was called before the buffer was set.

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Wed Apr 15 10:32:41 1992 Inge Wallin (inge@robert)

	* cache.el(lyskom-set-who-info-buffer-2): Use insert instead of
	 lyskom-insert in the who-buffer. Send 'insert to the call to
	 lyskom-print-who-info. 

	* commands1.el(lyskom-print-who-info): Take new optional parameter
	 INSERT-FUNCTION telling which function to use for text insertion
	 into the buffer. Use lyskom-insert as default.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
Tue Mar 24 03:03:41 1992 Lars Willf|r (willfor@lysator)

	* lyskom-rest.el: Har lagt in s} att den s{tter lyskom-last-viewed
	 i lyskom-start-of-command. Borde g|ra s} att scrollningen funkar
	 b{ttre.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2002
2003
2004
2005
Mon Mar 23 00:09:41 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* Distribuerat version 0.34.4	 	  23:00

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Thu Mar 12 04:23:51 1992 Linus Tolke Y (linus@ruben)

	* async.el, cache.el (logga ut, logga in): Nu klarar who-bufferten
	 ocks} snabba in och utloggningar. (Postmaster). Det var lite
	 problem annars om man hinner logga ut innan klienten hinner sl}
	 upp namnet p} personen den skall stoppa in i who-bufferten.

Lars Willför's avatar
Lars Willför committed
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sat Mar 7 20:36:07 1992 Lars Willf|r (willfor@robert)

	* lyskom-rest.el: Skrev om scroll-rutinerna och point-flyttningen
	 i lyskom-insert. Nu ska klienten inte bugga ur d} raderna {r
	 l{ngre {n sk{rmraderna.

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Fri Mar 6 16:49:24 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* commands1.el (kom-add-recipient, kom-add-copy,
	 kom-sub-recipient, lyskom-add-sub-rcpt,
	 lyskom-add-sub-recipient, lyskom-add-sub-recipient-2):
	 vars.el (lyskom-last-added-rcpt, lyskom-last-added-ccrcpt):
	 Added defaults for subtract, add recipient.

2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Sat Feb 29 00:37:24 1992 Per Cederqvist (ceder@lysator)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Bound
	 kom-private-answer-previous to "P".

	* commands1.el (kom-private-answer-previous): New command.

2034
2035
Sat Jan 25 00:47:53 1992 Linus Tolke Y (linus at ruben)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2036
2037
2038
	* swedish-strings.el (kom-page-next-command): Nu {ven bunden till
	 "j".

2039
2040
2041
	* commands1.el (lyskom-change-name): A quit in the reading of the
	 name to change to will now give a new prompt.

2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
Fri Jan 24 22:14:20 1992 Linus Tolke Y (linus at ruben)

	* async.el (lyskom-handle-as-personal-message): New function.
	 (lyskom-show-personal-message, lyskom-insert-personal-message):
	 now uses the lyskom-handle-as-personal-message.

	 commands2.el (lyskom-send-message, lyskom-send-message-2): Now
	 prints the personal messages locally usin the
	 lyskom-handle-as-personal-message function.

	* commands2.el, swedish-strings.el (lyskom-send-message,
	 lyskom-send-message-2): Nu f}r man ett meddelande i bufferten
	 som inneh}ller vad man s{nde och till vem.

	* commands1.el (kom-unset-conf-motd, lyskom-unset-conf-motd)
	 swedish-strings.el: Default for remove note on the door is
	 yourself.

2060
2061
2062
2063
2064
Wed Jan 22 00:22:02 1992 Inge Wallin (inge at lysator)

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Rewritten it into an
	 iterative function instead of a recursive one.

2065
2066
2067
2068
2069
Mon Jan 13 21:35:29 1992 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Catch quits via a
	 condition-case.

2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
Sun Jan 12 06:00:17 1992 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el(lyskom-filter),
	 startup.el(lyskom-connect-filter): Stoppat in (sit-for 0) som
	 Klaus Zeuge har f|reslagit f|r att inte klienten skall sv{lta ut
	 andra emacsprocesser.

2077
2078
2079
2080
2081
Mon Jan 6 19:46:50 1992 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* swedish-strings.el, english-strings.el, commands1.el
	 (go-to-conf): Fixat s} att namnen {r unika.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2082
2083
Wed Dec 18 04:33:02 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2084
2085
	* Distribuerat version 0.34.3		  05:12

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2086
2087
2088
2089
2090
	* vars.el (lyskom-who-info-buffer-is-on): Default on.

	* cache.el, startup.el (lyskom-who-info-buffer): Nu skapas
	 bufferten senare och bara ifall det beh|vs.

2091
2092
2093
2094
2095
2096
Mon Dec 16 01:03:06 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* async.el (lyskom-add-new-text): om vi inte f}r h{mta
	 conf-statusen f|r ett m|te som inl{gget skickades till s}
	 sm{ller denna funktion. Nu hanterar den det.

2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
Fri Dec 13 19:50:56 1991 Linus Tolke Y (linus at ruben)

	* lyskom-rest.el, review.el, swedish-strings.el, vars.el
	 (lyskom-is-read, lyskom-normally-read-texts,
	 kom-review-last-normally-read): Nu finns det m|jlighet att
	 }terse senaste normalt l{sta igen.

inge's avatar
inge committed
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
Fri Dec 13 19:17:48 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el: Nytt kommando "[ndra
	 superm|te"  Nya funktioner: kom-set-super-conf,
	 lyskom-set-super-conf, lyskom-set-super-conf-2,
	 lyskom-set-super-conf-3 

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2111
2112
Wed Nov 27 23:21:43 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

2113
2114
2115
	* swedish-strings.el (y-or-n-instring, y-instring): SPC och DEL
	 borttagna.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2116
2117
2118
2119
	* completing-read.el (lyskom-hack-minibuf): Raden 
	 "(setq foo minibuffer-scroll-window)" (som antagligen bara var
	 en bortgl|md debugrad) borttagen.

2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
Sun Nov 24 03:41:56 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* commands1.el (lyskom-write-comment-soon): Skrev lite kommentarer.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: (comment-keep-recpt-p)
	 Ny text }t featuren nedan.

	* vars.el (kom-confirm-multiple-recipients): Ny variabel som g|r
	 att man kan st{nga av fr}gan nedan.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Om
	 kom-confirm-multiple-recipients {r non-nil s} m}ste anv{ndaren
	 trycka "j" f|r att bekr{fta att de ska st} kvar som mottagare i
	 kommentaren man skriver. Fr}gan st{lls n{r man trycker "k".

2135
2136
2137
2138
2139
Tue Nov 12 23:40:16 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el, async.el, cache.el (lyskom-who-info-buffer-is-on): Ny
	 variabel som g|r att man kan st{nga av who-bufferten.

2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
Fri Nov 8 13:51:32 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

	* lyskom-rest.el, edit-text.el, commands2.el, vars.el:
	 lyskom-swascii-commands, lyskom-swascii-header-subject,
	 lyskom-swascii-header-separator, New variables, added to make it
	 possible to switch the value of kom-emacs-knows-iso-8859-1 after
	 loading.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2148
2149
2150
2151
Sat Nov 2 19:03:57 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* commands1.el, swedish-strings.el (kom-add-copy): New command.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2152
2153
2154
2155
2156
Mon Oct 28 23:29:39 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-compile-bug-report):
	 Rewritten to provide us with more information.

2157
2158
2159
2160
2161
2162
Mon Oct 28 11:39:21 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-edit-mode-map): kom-edit-add-copy
	 (Extra Kopia) finns nu {ven p} "\C-cae", och inte bara p}
	 "\C-cak".

2163
2164
Fri Oct 25 16:22:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

2165
2166
2167
	* lyskom-rest.el (kom-save-text): read-file-name gets
	 iso-to-swascii converted prompt.

2168
2169
2170
	* lyskom-rest.el (lyskom-maybe-do-when-starting): Now the commands
	 are executed with the kom-buffer as a selected-buffer.

2171
2172
	* vars.el (kom-page-before-command): Default nil.

2173
2174
Wed Oct 23 19:04:14 1991 Linus Tolke Y (linus at ruben)

2175
2176
2177
	* commands2.el: (lyskom-status-conf-4): If 0 unread leave that
	 field white.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2178
2179
	* lyskom-rest.el (kom-view): Tommys patch once more.

2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
	* swedish-string.el, prioritize.el (lyskom-prioritize-mode-map):
	 Moved the map to swedish-strings.el.

	* swedish-strings.el (lyskom-header-separator): Now accepts
	 different keyboard bindings.

	* swedish-strings.el, edit-text.el: (lyskom-edit-mode-map):
	 Moved the map to swedish-strings.el.

2189
2190
2191
	* vars.el, lyskom-rest.el (kom-start-of-command): Tommys
	 kom-page-before-command included.

2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
Thu Oct 17 04:08:53 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* async.el (lyskom-parse-async): lyskom-show-logged-in-person
	 skall anropas {ven om kom-presence-messages {r nil. Det kan
	 n{mligen vara s} att kom-presence-messages-in-buffer {r
	 icke-nil.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2199
2200
2201
2202
2203
2204
Wed Oct 16 17:54:19 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* view-text.el (lyskom-is-read) Better doc-string.

	* lyskom-rest.el (lyskom-mark-as-read) Better doc-string.

2205
2206
Tue Oct 8 17:06:05 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2207
2208
	* Distributed version 0.34.2		20:50

2209
2210
2211
2212
	* edit-text.el, lyskom-rest.el (lyskom-edit-text, lyskom-filter):
	 Found and fixed the bug that made the first char in the
	 edit-buffer arrive in the *kom*-buffer.

2213
2214
Mon Oct 7 16:29:42 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

2215
2216
2217
2218
	* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-3): Now we get the
 	 empty form if we are changing presentation and we didn't have
	 any before. 

2219
2220
2221
2222
2223
2224
	* commands1.el, swedish-string.el (lyskom-go-to-empty-conf): when
	 going to an empty conf the conf-name will be shown.

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): The map of texts i the
	 conferences will no be refetched if we go to an empty one.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
Sun Oct 6 10:37:07 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

	* vars.el (kom-do-when-done): Changed the default to a language
	 independent one.

	* english-strings.el: New file, written by David Byers.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2232
2233
Thu Oct 3 16:52:43 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2234
2235
2236
	* edit-text.el, swedish-strings.el (lyskom-edit-mode): Better
	 documentation. Help on the separator line.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2237
2238
2239
	* edit-text.el (kom-edit-insert-text): Buggfix, this stopped
	 working when the strings where put in a separate file.

2240
2241
Wed Oct 2 17:35:34 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2242
2243
2244
2245
2246
	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-compile-bug-report): The
	 default conference (number 79) to which the bug-report was send
	 by default is removed and substituted buy an instruction where
	 to send the bug-report to.

2247
2248
2249
2250
	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Man vill ha
	 display-buffer f|r att visa meddelandebufferten, inte
	 pop-to-buffer.

2251
2252
Sun Sep 29 04:26:52 1991 Per Cederqvist (ceder at ruben)

2253
2254
2255
	* flags.el (lyskom-read-options-2): Run lyskom-login-hook even if
	 the person has no userarea.

2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
	* vars.el (kom-show-personal-message-in-buffer,
	 kom-pop-personal-message, kom-ding-on-personal-messages,
	 lyskom-personal-messages-hook): added.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Beeps only if
	 kom-ding-on-personal-messages is non-nil.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Pops to the buffer if
	 kom-pop-personal-message is set.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Created. Does the
	 acual job that lyskom-show-personal-message used to do.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Run
	 lyskom-personal-message-hook when a message arrives.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Insert the message in
	 the normal buffer, or a special buffer, or not at all depending
	 on how kom-show-personal-messages-in-buffer is set.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2276
2277
2278
2279
Sat Sep 28 21:33:38 1991 Per Cederqvist (ceder at ruben)

	* async.el (lyskom-parse-async): Removed the "info" backdoor.

inge's avatar
inge committed
2280
2281
2282
2283
2284
2285
Tue Sep 24 06:30:37 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): first-greeting: Bytt ut
	 passusen som sade att vem som helst kunde se l|senordet i
	 databasen mot en mening som sa att det {r krypterat.

2286
2287
2288
Tue Sep 17 18:44:08 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el, prioritize.el (lyskom-start-of-command): Nu
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2289
	 konverterar vi {ven error-meddelanden bl.a. V{nta p} prompten.
2290
2291
	 Ny funktion: lyskom-error.		   

2292
2293
Mon Sep 16 18:10:59 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2294
2295
	* Distribuerat version 0.34.1		22:00

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2296
2297
2298
2299
	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lagt till ett anrop som
	 t|mmer lyskom-to-do-list ocks} n}r man l{ser. ]terse markerade
	 buggen berodde av detta.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2300
2301
	* clienttypes.el (read-list-delete-text): Justerat doc-str{ngen.

2302
2303
2304