NEWS-0.41 4.48 KB
Newer Older
1
2
3
4

		    Nyheter i lyskom.el 0.41
		    ========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Version 0.41 av elispklienten finns nu tillgänglig. Den innehåller
rättningar på ett par mer eller mindra allvarligar buggar i 0.40 och
ett par nya finesser.

* Fitjurs och förbättringar

** Innehållet i bufferten scrollas mer kontinuerligt allteftersom
  utmatning kommer. Tidigare scrollade den bara när man fick en
  prompt. Med det nyare beteendet är det lättare att se att något
  händer och man får se information tidigare. Detta beteende kan
  styras med variabeln kom-continuous-scrolling.

** Man blir inte längre ombedd att skriva en presentation när man
  skapar hemliga möten.

20
21
** Kommandot "Återse det föregående kommenterade"
  (kom-view-previous-commented-text) är nytt, och finns på åK.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
22
23
24
25

** Information om vem som har adderat en kommentarslänk visas nu i
  kommentaren.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
** Det kan gå mycket fortare än förut. Detta görs genom att utskrift
  av namn och information om kommentarslänkar fördröjs om de inte
  redan finns i cachen. Detta kan eventuellt bli besvärligt om man
  använder en långsam terminal. Beteendet kan styras med variabeln
  kom-delayed-printing.

  I denna version är detta avslaget per default, eftersom vi inte har
  testat att det fungerar tillfredsställande, men vi uppmanar alla
  att testa att sätta kom-delayed-printing till t och berätta om
  eventuella problem.

37
38
39
** Nu används de särskilda anrop som finns i protokollet för att berätta för
  servern vad klienten heter.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
* Bugfixar

** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta
  kommando borde vara lösta i denna version.

** lyskom.el går nu igenom bytekompileringen nästan helt utan
  varningar. De återstående varningarna om odefinierade funktioner
  kan lugnt ignoreras.

** Bufferten positioneras rätt från början om man använder
  kom-page-before-command.

** Det är svårare att få klienten att stoppa köerna av misstag.

** Man kan nu trycka 'åak' direkt efter att ha skrivit en kommentar
55
  genom att trycka på 'k' igen.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
56

57
58
** Ett antal mindre buggar har fixats.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))

** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
  är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
  eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör
  poll() med timeout satt till noll sekunder upprepat, trots att det
  rimligen borde finnas data tillgängligt. Det kan vara ett
  kodningsfel, det kan vara en bug i emacs och det kan kanske vara så
  att svaret helt enkelt dröjer. Vi har numera en explicit timeout
  som per default är satt till en sekund, så emacs bör inte dra 100%
  CPU även om den fortfarande stannar ibland.

** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
  inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.

** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
  kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
  är har låg prioritet.


Migrering från 0.38 till nyare versioner
----------------------------------------

Prioritera om möten med prioritet 0 till en högre prioritet. I
framtiden (och delvis redan nu) så kommer prioritet 0 att betyda
passivt medlemsskap (man läser inte mötet men servern minns vad man
har läst tidigare).

Vissa variabler skall ha nya värden. Följande variabler är av
speciellt intresse (se dokumentationen för respektive variabel i Ändra
variabler eller med C-h v):

kom-ding-on-personal-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-group-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-common-messages (sätt till siffra, antal pip)

LysKOM använder andra hookar än förr. Numera används i första hand
kom-login-hook, lyskom-after-load-hook och lyskom-mode-hook.
kom-login-hook lagras i servern och körs när en session loggar in.
lyskom-after-load-hook körs när lyskom.elc har laddats in i Emacs.
lyskom-mode-hook körs när man går in i lyskom-mode. Saker som
kom-do-when-starting och liknande finns inte längre. Om din LysKOM
inte beter sig som du förväntar vid inloggningen så kan det vara så
att du använder en hook som inte längre finns.

Om du har gjort egen färgsättning i elispklienten så fär du göra om.
Färger som definieras i .emacs kommer att skrivas över. Definiera i
stället om färgerna i lyskom-after-load-hook. Se dokumentationen av
kom-default-face-scheme och lyskom-face-schemes för mer information. 

Hanteringen av färger kan nog ändras igen om vi kommer på ett
smidigare sätt att göra det.
111
112
113
114

Local variables:
mode: outline
End: