TODO 1.79 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
7
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
  så scrollar klienten fel ibland.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
8

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
9
  åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10

11
12
13
14
  Prefetchhanteringen buggar. Om man går ur ett möte, går med i ett
  möte, och går ur det igen, allt utan att göra något annat, så får
  man ingen prompt. lyskom-last-conf-done hamnar i osynk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
15
16
17
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18

19
20
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
21
22
23
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
24
25
26
27
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.

28
29
  Spara text sparar hela bufferten.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30
31
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
33

34
35
36
37
38
39
40
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
  det.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
41
42
43
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

44
45
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46
47
48
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
49

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
50
51
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
52

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
53
  Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
54

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
  Återinför Olästa