ChangeLog 310 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tue Sep 16 11:24:24 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom.el: Release av version 0.45.

	* envcheck.el: Snyggare meddelanden.

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Lade tillbaks
 	save-excursion kring funktionen.

David Byers's avatar
David Byers committed
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Sat Sep 13 15:31:51 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-commented): Hmta
 	kom-cite-string mha lyskom-default-value.

Fri Sep 12 12:25:37 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Spara senast skrivna
 	text.

	* commands1.el (kom-write-footnote): Smartare defaulttext.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till what-footnote-no

David Byers's avatar
David Byers committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Wed Sep 10 11:23:33 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-replace-miscs): Ny funktion.
	(lyskom-edit-translate-miscs): Ny funktion.
	(lyskom-edit-move-recipients): Ny funktion.
	(kom-edit-move-recipients): Ny funktion.
	(lyskom-edit-add-recipient/copy): Tar ett extra argument
 	what-to-do.

	* compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Lade till C- och C-
	(lyskom-gnu-keysym): Dito.
	(characerp): Lade till definition fr icke-MULEiserade Emacsen.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map):
 	Bytte ut alla C-c <bokstav> mot C-c C-<bokstav>

	* edit-text.el (kom-edit-add-comment): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till text-to-comment-q

	* edit-text.el (kom-edit-insert-text): Lade till window-argumented
 	till kom-edit-insert-text.

Tue Sep 9 12:05:32 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-help): Fixade buggen.

Mon Sep 8 15:49:30 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map):
 	Bind frhelvete inte C-c k!

Thu Sep 4 18:07:14 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-add-bcc): Nytt kommando

	* services.el (initiate-add-recipient): Std fr bcc-recpt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-misc-item): Std fr bcc-recpt.

	* vars.el.in (lyskom-bcc-flag): Ny variabel.

	* edit-text.el (kom-edit-add-bcc): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-last-added-bccrcpt): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Lade till std fr
 	bcc-recpt.
	(lyskom-add-sub-recipient): Dito.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till BCC-RECPT relaterade strngar.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Hantera BCC-RECPT
	(lyskom-text-read-p): Dito.
	(lyskom-text-read-at-least-once-p): Dito.
	(lyskom-mark-as-read): Dito.
	(lyskom-print-header-recpt): Dito.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-all-handler): Hantera BCC-RECPT
	(lyskom-prefetch-texttree-handler): Dito.
	(lyskom-prefetch-texts-handler): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-is-read-handler): Hantera BCC-RECPT.

	* komtypes.el (lyskom-create-misc-info): Uppdaterade doc-strngen.

	* filter.el (kom-super-jump): Hantera BCC-RECPT

	* commands1.el (lyskom-get-recipients-from-misc-list): Hantera
 	BCC-RECPT

	* async.el (lyskom-async-new-text): Std fr BCC-RECPT

	* filter.el (lyskom-filter-text-p-2): Std fr BCC-RECPT

	* parse.el (lyskom-parse-misc-info-list-sub): Parsea bcc-recpt.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Mon Aug 18 10:15:45 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (find-face): Deklarerade extern.

	* option-edit.el (widget-default-format-handler): Deklarerade extern.

	* menus.el (set-buffer-menubar): Deklarerade extern
	(popup-menu): Dito.
	(toplevel): Lade till clientversion

	* lyskom-buttons.el (glyph-property): Deklarerade extern.
	(wiget-at): Dito
	(wiget-get): Dito
	(w3-widget-button-click): Dito
	(w3-popup-menu): Dito
	(Info-goto-node): Dito
	(term-char-mode): Dito

	* view-mode.el (view-major-mode): Lade till som extern fn.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till info-node.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
 	Lade till info-node
 	(Teddy)

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-goto-info-node): Ny funktion
 	(Teddy)
	(lyskom-button-transform-text): Lade till info-node (Teddy)

	* compatibility.el (buffer-live-p): Lade till.

David Byers's avatar
David Byers committed
135
136
137
138
139
Mon Aug 11 11:03:21 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Testa characters med eq, inte
 	=.

David Byers's avatar
David Byers committed
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Fri Aug 8 13:40:06 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Workaround fr bug i
 	fill-region.

Thu Aug 7 09:33:16 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Nu fungerar det att stta
 	kom-autowrap till en siffra.

Fri Aug 1 10:44:59 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Byt plats p URL och e-mail.

David Byers's avatar
David Byers committed
154
155
Tue Jul 29 11:30:48 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
156
157
	* filter.el (kom-super-jump): Hoppa ver Fwd: ocks.

David Byers's avatar
David Byers committed
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
	* parse.el (lyskom-parse-num): FIXADE BUGGEN!

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): kom-autowrap kan vara ett
 	nummer.

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Fixade kom-autowrap.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): JySKom-enhancements tillter
 	vi utan den extra parentesen.

	* filter.el (kom-super-jump): Luddig matching av mellanslag och
 	Re:

Fri Jul 25 09:43:04 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el: Definiera ngra ispell-variabler vid
 	kompileringen.

	* commands1.el (lyskom-quit): (setq lyskom-proc nil) r bttre n
 	ett felmeddelande.

Wed Jul 23 16:52:42 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till terse
 	omodifierat.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-review-noconversion): Ny
 	funktion.

Sat Jul 19 13:55:29 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-language-history): Ny variabel.

	* commands2.el (kom-change-language): Anvnd
 	lyskom-language-history.

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Lade till history-argument.
	(ja-or-nej-p): Ingen history.

	* commands2.el (lyskom-send-message): Anvnd lyskom-message-history.

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-string): Lade till history-argument.

	* vars.el.in (lyskom-command-history): Ny variabel.
	(lyskom-expression-history): Dito.
	(lyskom-message-history): Dito.

	* command.el (lyskom-read-extended-command): Anvnd
 	lyskom-command-history.

	* utilities.el (lyskom-try-require): Ny funktion.

	* commands2.el (lyskom-expr-history): Ny variabel.
	(kom-calculate): Ny funktion.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-command): Lade
 	till kom-calculate.
 	(lyskom-message): Lade till need-library och calc-expression.
	
	* vars.el.in (lyskom-commands): Lade till kom-calculate.

Fri Jul 18 13:01:15 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Skicka HTTP/1.0 ocks.

David Byers's avatar
David Byers committed
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Thu Jul 17 09:55:37 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Kasta undoinformation
 	fre insttning av miscs.

	* lyskom-rest.el (lyskom-next-command): Bugga inte om kommandot r
 	nil.
	(lyskom-format-aux-help): Skriv ut kommandot nil ocks.
	(lyskom-what-to-do-when-done): nil r inte ett giltigt kommando.
	(lyskom-what-to-do-when-done): kom-display-time fr man om man
 	inget annat har i listan.

	* startup.el (lyskom): Fixade s www-proxy faktist fungerade.

Wed Jul 16 11:05:21 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Kunna kra genom www-proxy.

	* buffers.el (lyskom-undisplay-buffer): ndra inte
 	fnsterkonfigurationen bufferten inte r roten i hierarkin man
 	hller p dda.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Stt bara buffert till
 	old-buffer om den fortfarande r vid liv.

David Byers's avatar
David Byers committed
248
249
Tue Jul 15 10:56:50 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
250
251
252
253
254
255
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-format): Lgg till D,S och C i
 	regexpen.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (kom-tell-phrases): Anvnd
 	anvndarens kom-tell-phrases om den finns.

David Byers's avatar
David Byers committed
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
	* vars.el.in (lyskom-line-start-chars): Stt till nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-line-start-chars): Stt vrdet hr.

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Skicka med
 	edit-fnstret till thendo.
	(lyskom-edit-show-commented): Bibehll valt fnster.
	(lyskom-edit-insert-commented): Ta emot ett till argument.

	* vars.el.in (kom-print-number-of-unread-on-entrance): rv
 	variabeln.
	(kom-show-author-at-end): Dito.
	(kom-dashed-lines): Dito.
	(kom-reading-puts-comments-in-pointers-last): Dito.

Mon Jul 14 11:24:09 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Klara att fill-column inte
 	r ett heltal.

	* command.el (lyskom-read-extended-command): Visa prefixargumentet
 	(om det finns.)
	(kom-extended-command): Skicka prefixargument till
 	lyskom-read-extended-command.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd
 	dynamic-session-info. Prefix gr att man fr osynliga anvndare.

	* lyskom-rest.el (forward-text): Stt paragraph-ignore-fill-prefix
 	till t.
	(backward-text): Dito.

	* commands1.el (kom-list-clients): Skriv ut total-users istf
 	total-visible-users.

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Bindestreck och plus kan
 	ocks inleda stycken.

	* vars.el.in (lyskom-line-start-chars): Definiera frn
 	lyskom-line-start-chars-string.
	(lyskom-line-start-chars-string): Ny variabel.
	(kom-dont-read-saved-variables): Ls inte lyskom-login-hook frn
 	servern.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-message): Minde
 	whitespace efter terse hur mnga etc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Nu bryter vi tvradare med
 	nollskild konstant radlngdsskillnad.
	(lyskom-minimum-triagle-size): Ny variabel.
	(lyskom-fill-message): Massera fill-column lite snyggare.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Kr anvndarhookar efter att ha
 	kollat rende osv.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-edit-mode-map):
 	Bind mouse-2 till kom-button-click-or-yank.

	* lyskom-buttons.el (kom-button-click-or-yank): Ny funktion.
	(kom-button-click): Lade till do-default-argumentet.

	* option-edit.el: Lgg till kom-show-namedays.

	* vars.el.in (kom-show-namedays): Stt defaultvrdet till nil och
 	spara i servern.

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-current-entry): Hantera att
 	markren inte str i brjan av raden.
	(kom-prioritize-select): Flytta inte markren nr man markerar.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): I
 	priority-q skriv ut vad prioritet noll betyder.
	(lyskom-sv-prioritize-mode-map): Bind kom-next-link och
 	kom-previous-link.

	* commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillt att man explicit
 	anger prioritet noll.

334
335
Sun Jul 13 12:06:20 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
	* menus.el (lyskom-do-popup-menu): Frsk inte anropa nil.

	* view-mode.el: Flyttade om lite i filen s att keymappen
 	definieras innan moden.
	(lyskom-view-base-mode): Fifflade s att det fungerar ven om
 	view-mode r en minor mode och det inte finns en view-major-mode.
	
	* compatibility.el (lyskom-gnu-keysym): Fixade en typo.
	(lyskom-xemacs-keysym): Dito.
	(lyskom-keysym): Skrev om s den fungerar i Gnu Emacs.

	* option-edit.el (kom-customize): D inte bara fr att
 	kom-active-face inte finns.
	(lyskom-create-widget): Stt menu-tag.
	(lyskom-make-menu-tag): Ny funktion.

	* check-strings.el (lcs-dont-check-ending-categories): Ny
 	variabel.
	(lcs-check-strings): Kontrollera att strngar avslutas p samma
 	stt. Radbrytningar, punkt, kolon, frgetecken mm skall vara lika
 	i alla sprk.
	(lcs-match-endings): Ny variabel.
	(lcs-check-string-ending): Ny funktion.

	* english-strings.el,swedish-strings.el: Synkroniserade, fixade
 	icke-matchande avslutningar.

	* Makefile, distribution-Makefile (SOURCES): Lade till
 	view-mode.el.

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till
 	more-than-one-root och more-than-one-root-review.

	* review.el (kom-find-root-review): Varna om det finns mer n ett
 	urinlgg.
	(kom-find-root): Visa alla urinlgg.

	* vars.el.in (kom-show-namedays): Lade till kom-show-namedays.

	* commands1.el (kom-display-time): Visa namnsdagar enbart om
 	kom-show-nameday r satt.

	* option-edit.el (lyskom-create-widget): Lgg till help-echo
	(lyskom-create-widget): Dito.
	(lyskom-widget-help-format-handler): Hantera nytt argsformat.
	(lyskom-widget-help-action): Dito, byt ut help-echo.
	(lyskom-custom-variables): Lade till help-echo p ngra variabler.
	(lyskom-url-viewer-widget): Lade till help-echo
	(lyskom-ding-widget): Dito
	(lyskom-name): Dito.
	(lyskom-command): Dito.

388
389
390
391
	* macros.el: Require custom och widget fr att undvika fel pga att
 	man har autoloads definierade fr en massa andra
 	widget-funktioner.

David Byers's avatar
David Byers committed
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
Sat Jul 12 12:46:46 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-custom-strings):
 	Lade till dokumentation och tag fr kom-autowrap.

	* edit-text.el: Zappa lite varningar.

	* option-edit.el: Dito.

	* menus.el: Dito.

	* lyskom-buttons.el: Dito.

	* commands1.el (kom-display-time): Bind
 	lyskom-last-text-format-flags.

	* remote-control.el (lyskom-remote-set-message): Dito.

	* ansaphone.el (kom-change-auto-reply): Dito.

	* async.el (lyskom-format-as-personal-message): Dito.

	* commands2.el (lyskom-send-message): Dito.

	* view-text.el (lyskom-print-text): Skriv ut om texten r
 	omformatterad.
	(lyskom-deferred-insert-footer): Dito.
	(lyskom-view-text): Bind lyskom-last-text-format-flags.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till reformat-*

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-message): Ny funktion.
	(lyskom-format-text-body): Anropa lyskom-fill-message.
	(lyskom-signal-reformatted-text): Ny funktion.

	* vars.el.in (kom-autowrap): Ny variabel.
	(lyskom-line-start-chars): Ny variabel.

	* review.el (kom-review-noconversion): Sl av massor av
 	formattering.

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map): Bind [] mfl ven
 	i XEmacs, men bind *dessutom* aring och liknande.
	(lyskom-sv-mode-map): Dito.

438
439
Fri Jul 11 09:17:28 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
	* compatibility.el: Tog bort popup-menu eftersom vissa Gnu Emacs
 	definierar en okompatibel variant av den hr funktionen. Vi
 	anvnder lyskom-do-popup-menu istllet.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-menu): Anvnd
 	lyskom-do-popup-menu.

	* menus.el (lyskom-background-menu): Tog bort event-argumentet
 	frn anropet.
	(lyskom-do-popup-menu): Ny funktion. 
	(lyskom-background-menu): Anvnd den.

	* lyskom-rest.el (lyskom-w3-region): Ny funktion.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-menu): Tog bort
 	event-argumentet frn popup-menu.

	* compatibility.el (next-text-property-bounds): Lade till igen
 	tack vare den elndiga danske faan.

	* option-edit.el (lyskom-customize-send): Skriv ut listor mm med
 	quote.

	* edit-text.el (kom-ispell-message): Requirea ispell.

	* macros.el (define-widget): Wrappa med lyskom-widget-wrapper.

David Byers's avatar
Bugfix    
David Byers committed
467
468
469
	* compatibility.el (char-to-int): Function, not subst, and things
 	work better.

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-custom-strings):
 	Lade till kom-ispell-dictionary-doc och kom-ispell-dictionary-tag.

	* option-edit.el (lyskom-ispell-dictionary-widget): Ny funktion.
	(lyskom-customize-buffer-format): Lade till kom-ispell-dictionary
	(lyskom-custom-variables): Dito.
	(lyskom-widget-functions): Lade till ispell-dictionary

	* menus.el (lyskom-edit-menu-template): Lgg in kom-ispell-message
 	i edit-text-menyn.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-menu): Text fr
 	kom-ispell-message.
	
	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Avsluta med
 	lyskom-edit-text-abort.
	(kom-ispell-message): Nytt kommando.
	(lyskom-ispell-text): Anvnd kom-ispell-message

	* macros.el (lyskom-widget-wrapper): Nytt makro.
	(widget-setup): Definiera med l-w-w
	(widget-at): Dito
	(widget-value): Dito
	(widget-button-click): Dito
	(widget-value-set): Dito
	(widget-insert): Dito
	(widget-create): Dito
	(widget-get): Dito
	(widget-put): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Fixade liten regexpbug.

David Byers's avatar
David Byers committed
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
Thu Jul 10 10:16:35 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Testa att console-type
 	inte r tty. Det r antagligen marginellt bttre n att testa
 	explicit fr x eller win32.

	* slow.el (kom-expand-slow-or-next-command): Sl av undo vid
 	exekvering av kommando.
	(lyskom-get-entered-slow-command): Frsk hantera att prompten
 	saknas.
	(kom-parse-command-and-execute): Disabla undo medan man kr
 	kommandot.

	* command.el (lyskom-end-of-command): Sl p undo efter prompten
 	r utskriven.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Gr prompten read-only om
 	man har lngsamma kommandon p.

	* vars.el.in (lyskom-saved-read-only): Ny variabel.
	(lyskom-slow-mode): Ny variabel.

David Byers's avatar
David Byers committed
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Wed Jul 9 11:55:47 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-default-collate-table): Rttat strngen som
 	ngon hade frstrt.

	* compatibility.el (char-to-int): Nu kompatibilitetssubst.

	* utilities.el (lyskom-unicase-char): Anvnd char-to-int.

	* vars.el.in (kom-dont-read-saved-variables): Ny variabel.

	* flags.el (lyskom-maybe-set-var-from-string): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-change-conf-hook): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-go-to-empty-conf): Kr den.
	(lyskom-sub-member): Kr den.

	* lyskom-rest.el (lyskom-enter-conf): Kr den.

	* startup.el (kom-start-anew): Kr den.

	* prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Fixade en bug.

David Byers's avatar
David Byers committed
548
549
550
551
552
Mon Jul 7 17:25:46 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* Makefile: Rensade snt som inte fungerade, gjorde lite mer lik
 	distribution-Makefile

David Byers's avatar
David Byers committed
553
554
Sun Jul 6 14:41:16 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
555
556
557
558
559
560
561
562
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-html): Markera bara att texten 
	r HTML. 
	(lyskom-do-insert): Ny funktion. Rtt ondig just nu, men bra 
	om man skall experimentera.
	(lyskom-insert): Anvnd den.
	(lyskom-insert-at-point): Anvnd den.
	(lyskom-insert-before-prompt): Anvnd den.

David Byers's avatar
David Byers committed
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
	* language.el (lyskom-set-language): Byt bara om sprket finns.

	* option-edit.el (lyskom-language-widget): Anvnd 
	lyskom-language-name

	* english-strings.el (lyskom-language-codes): Ny variabel.

	* vars.el.in (lyskom-language-codes): Ny variabel.

	* startup.el (kom-start-anew): Skriv ut sprkbyte.

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till 
	changing-language-to

	* english-strings.el (lyskom-en-edit-mode-map): Rttade ngra
	referenser till lyskom-sv-edit-mode-map
	(kom-mercial): Stt p ett vettigt stt.
	(lyskom-message): Lade till changing-language-to

	* vars.el.in (kom-default-language): Default r nil
	(lyskom-language): Dito

	* language.el (lyskom-define-language): Stt kom-default-language 
	och lyskom-language om de inte r satta. 

David Kågedal's avatar
foo    
David Kågedal committed
588
589
590
591
592
Fri Jul 4 16:10:15 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-message): versatte which-language
 	och send-formatted.

593
594
Thu Jul 3 11:13:03 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
595
596
597
598
599
600
	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Bytte ut NUL mot \000 och ^L 
	mot \014

	* english-strings.el (lyskom-customize-map): Definierad en
	engelsk version.

601
602
603
604
605
606
607
608
	* compatibility.el: Inga meddelanden.
	(lyskom-compatibility-definition): Dito. Fixade en bug.

	* commands1.el (lyskom-nameday): Anvnd lyskom-butlast.

	* utilities.el (lyskom-butlast): Nu funktion.
	(lyskom-nbutlast): Ny funktion.

David Byers's avatar
David Byers committed
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
Wed Jul 2 15:35:16 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Synkade alla strngar.

	* vars.el.in (lyskom-commands): Lade till kom-change-language. 
	Varfr har vi egentligen den hr variabeln?

	* startup.el (kom-start-anew): Stt sprk enligt 
	kom-default-language i slutet av inloggningen.

	* services.el (lyskom-blocking-do-multiple-1): Flyttade frn 
	macros.el.
	(lyskom-blocking-do-multiple): Dito.
	(lyskom-multiple-blocking-return): Dito.

	* vars.el.in (kom-default-language): Ny variabel.

	* option-edit.el: Lade till kom-default-language

	* commands2.el (kom-change-language): Ny funktion

	* services.el (blocking-do): terstllde.
	(lyskom-wait-queue): terstllde.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): terstllde.

	* filter.el (lyskom-filter-text-p): terstllde.

	* utilities.el: terstllde.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): terstllde.

Peter Liljenberg's avatar
Peter Liljenberg committed
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
Wed Jul 2 13:07:38 1997 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Tog bort
	(lyskom-reset-apo-timeout).

	* utilities.el: Kommenterade bort lyskom-accept-process-output och
	vnner.

	* filter.el (lyskom-filter-text-p),
	macros.el (lyskom-blocking-do-multiple),
	services.el (blocking-do): Fixade accept-process-output.

David Byers's avatar
David Byers committed
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
Wed Jul 2 10:44:38 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-send-text-transform-function): Ny variabel.

	* defvar.el (def-kom-var): Gr variabler i common-arean 
	lokala ocks.

	* edit-text.el (lyskom-send-transform-text): Hantera att det 
	blir fel nr man frsker skicka in.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-special): Bytt namn frn 
	lyskom-format-experimental. Flyttad till vars.el.in
	(lyskom-format-html): Ny funktion.
	(lyskom-format-enriched): Ny funktion.
	(lyskom-format-text-body): Anvnd dem.

Peter Liljenberg's avatar
Peter Liljenberg committed
669
670
671
672
673
Tue Jul 1 18:26:42 1997 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* check-strings.el: Helt omskriven fr att klara det nya
	strngsystemet. 

David Byers's avatar
David Byers committed
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
Mon Jun 30 14:01:31 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* review.el (kom-review-noconversion): Ignorera dynamiskt 
	bunden variabel. 

	* commands2.el (kom-membership): Tog bort ondig variabel.
	(kom-set-unread): Ignorera tempvariabel

	* utilities.el (lyskom-modify-face): Tog bort ondig variabel.

	* compatibility.el (map-keymap): Tog bort ondig variabel.

	* option-edit.el (lyskom-widget-click): Nu funktion.

David Byers's avatar
David Byers committed
688
Sun Jun 29 12:41:14 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
689

David Byers's avatar
David Byers committed
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
	* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade till Lynx.

	* option-edit.el (lyskom-url-viewer-widget): Lade till Lynx.

	* prioritize.el (kom-prioritize-goto-priority): Fixa en prompt. 
	(kom-prioritize-set-priority): Fixa en prompt.

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Nya strngar.

	* lyskom-buttons.el (kom-popup-menu): Grokka w3s lnkar.
	(kom-button-click): Dito.

	* compatibility.el (event-glyph): Lade till funktionen.

	* edit-text.el (lyskom-send-experimental): Ny variabel.
	(lyskom-send-transform-text): Anvnd den. Frga om man vill skicka
	 in formatterat. 

    * lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Anvnd w3-region
    och fixa s inte extents lcker till resten av bufferten. 
    (lyskom-format-experimental): Default r pslaget. Numera en
    lista av format som skall formateras.

Fri Jun 6 10:40:51 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

    * commands1.el (kom-display-calendar): Brjade skriva. Kom inte s
    lngt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
717

Peter Liljenberg's avatar
Peter Liljenberg committed
718
719
720
721
722
723
724
725
726
Wed May 14 13:08:50 1997 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-lynx): Lynx kan anvndas fr
	att visa URL:er.
	
	* vars.el.in (kom-lynx-terminal): Ny variabel.
	(kom-lynx-xterm-command): Ny variabel.
	(kom-lynx-terminal-command): Ny variabel.

David Byers's avatar
David Byers committed
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
Sun May 11 15:47:23 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* cache.el: Gr alltid i LysKOM-bufferten.

Sun Apr 27 12:51:39 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-ispell-text): Ny funktion.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (kom-ispell-dictionary):
 	Ny variabel.

	* vars.el.in (lyskom-send-text-hook): Ny variabel.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Anropa lyskom-send-text-hook.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-fix-pseudo-url): Ny funktion.
	(lyskom-button-open-url): Hantera pseudo-URLer.
	(lyskom-button-transform-text): Specialhantering av pseudourler.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Knn igen trasiga URLer.

Fri Apr 25 16:55:10 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-send-message-minibuffer-setup-hook): Ny
 	funktion.
	(lyskom-send-message-minibuffer-exit-hook): Nu funktion.
	(lyskom-send-message): Gr inte minibuffer-setup-hook med vnner
 	lokal. Det fungerar inte om man laddar rsz-mini i hooken.

Thu Apr 10 19:16:47 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* utilities.el (lyskom-default-collate-table): Bytte ^Z mot \032.
Peter Liljenberg's avatar
Peter Liljenberg committed
759

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
760
761
762
763
764
Tue Apr 8 22:49:59 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frga bara om
	man ska skicka in trots olsta kommentarer en gng.

David Byers's avatar
David Byers committed
765
766
767
768
769
Sun Mar 30 12:56:10 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* flags.el (lyskom-save-options): Bind print-readably till t.
	(kom-edit-options-send): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
Thu Mar 27 02:51:57 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* utilities.el (functionp): byte-code-p heter egentligen
 	byte-code-function-p.

Tue Mar 18 17:24:19 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-find-root): Klarade inte av kommentarer till
 	hemliga texter.

	* commands1.el (kom-mark-text): Fixade dokumentationen.

David Byers's avatar
David Byers committed
782
783
784
785
786
787
788
789
Thu Mar 13 09:23:25 1997 David Byers <davby@sen21.ida.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-deferred-insert-footer): Bugfix.

Wed Mar 12 17:33:25 1997 David Byers <davby@sen21.ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Frga inte om man vill dda processen.

David Byers's avatar
David Byers committed
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
Tue Mar 11 11:35:35 1997 David Byers <davby@sen21.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-face-default-p): Skrev s den fungerar i
 	XEmacs.

Mon Mar 10 16:42:18 1997 David Byers <davby@sen21.ida.liu.se>

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Bytte ut
 	lyskom-ding-on-no-subject mot kom-ding-on-no-subject.

	* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Uppdaterade strngar
 	fr customize.

	* vars.el.in (kom-show-author-at-end): Ny variabel.
	Flyttade om lite definitioner.
	(lyskom-commands): Lade till kom-customize

Mon Mar 10 16:19:29 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-text): Skriv ut frfattaren i slutet
 	av texten om kom-show-author-at-end r satt till t.

Sat Mar 8 16:46:54 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* defvar.el (def-kom-var): Hantera medlemmar i lyskom-global-boolean-a

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Anvnd kom-ding-on-no-subject.

	* vars.el.in (kom-ding-on-no-subject): Bytte namn frn
 	lyskom-ding-on-no-subject.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
821
822
823
824
Sat Mar 8 03:55:07 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-list-summary): Gr (sit-for 0).

David Byers's avatar
David Byers committed
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
Fri Mar 7 10:40:35 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Hackade om
 	kommentarskontrollen. Tog bort lyskom-add-comments-list.

	* view-text.el (lyskom-text-read-at-least-once-p): Ny funktion.

Thu Mar 6 13:43:42 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kontrollera
 	kommenterade texter fr nya kommentarer. Anvnd
 	lyskom-symbol-value p rtt stllen.
	(lyskom-dispatch-edit-text): Hll reda p vilka kommentarer som
 	finns till den kommenterade texten.
	(lyskom-edit-add-comments-list): Ny funktion.
	(top level): Tog bord lyskom-is-dedicated-edit-window

	* vars.el.in (kom-check-for-new-comments): Ny variabel.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till texter fr kontroll av kommentarer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
847
848
849
850
851
852
853
Wed Mar 5 17:22:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-get-recipients-from-misc-list): Ny
 	funktion.
	(lyskom-change-pres-or-motd-2): Anvnd samma mottagare som den
 	frra presentationen som default.

David Byers's avatar
David Byers committed
854
855
856
857
858
859
860
Wed Mar 5 15:10:38 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Tog bort
 	process-kill-qithout-query.

	* buffers.el (lyskom-quit-query): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
Mon Mar 3 20:43:28 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* compatibility.el (lyskom-gnu-keysym): Anvnd tecken istllet fr
 	symboler fr .

Sat Mar 1 10:55:04 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* async.el (lyskom-handle-as-personal-message): Anvnd rtt vrde
 	p kom-pop-personal-messages och se till att meddelande-bufferten
 	scrollar till slutet.

David Byers's avatar
David Byers committed
872
873
874
875
Fri Feb 28 14:45:04 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* utilities.el (functionp): Ny definition.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
876
877
878
879
Sat Feb 22 13:54:02 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): La till (sit-for 0).

David Byers's avatar
David Byers committed
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
Tue Feb 18 13:30:34 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-close-parens-2):
 	Skrev om.

Mon Feb 17 09:18:07 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-scroll): Stt inte point bortom fnstrets
 	sisa kolumn. Det r inte s himla skoj om man har automatisk
 	horisontell scrollning.

Fri Feb 14 18:35:39 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Fixade bug re
 	multipla mottagare och kommenterad-frfattare-kontroll.

Thu Feb 13 14:25:51 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* clienttypes.el (lyskom-queue-isempty): Gjorde till defsubst
 	eftersom den ibland anropas *mycket*.
	(lyskom-queue->first): Dito.
	(lyskom-queue-p): Dito.
	(lyskom-stack-isempty): Dito.
	(lyskom-queue->all-entries): Dito.
	(lyskom-queue-enter): Dito.
	(lyskom-queue->last): Dito.
	(lyskom-queue-make-empty): Dito.
	(lyskom-queue-delete-first): Dito.

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Tog bort while-loopen fr att
 	radera whitespace. Anvnd match-data itsllet.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
912
913
Thu Feb 13 12:28:55 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
914
915
916
917
918
919
920
	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list-continue): Kommenterade
 	bort.
	(lyskom-prefetch-texts): Bytte namn frn
 	lyskom-prefetch-text-list.
	(lyskom-prefetch-texts-handler): Bytte namn frn
 	lyskom-prefetch-text-list-handler.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
	* komtypes.el (text-list->empty): Ny funktion.
	(text-list->length): Ny funktion.
	(text-list->delq): Ny funktion.
	(text-list->append): Ny funktion.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list): Anvnd text-list->empty.

	* lyskom-rest.el (lyskom-enter-conf): Anvnd text-list->length.
	(lyskom-set-mode-line): Dito.
	(lyskom-what-to-do): Dito.

	* clienttypes.el (read-info-append-text-list): Anvnd
	text-list->append.
	(read-list-delete-text): Anvnd text-list->delq.

David Byers's avatar
David Byers committed
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
Thu Feb 13 09:41:52 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-text): Tog bort utkommenterad kod.
 	Lade till dashed lines fre rendelsa inlgg.

	* parse.el (lyskom-parse-num): Skrivit om helt, utan read,
 	condition-case och specialhack fr strngar som nd inte anvnds.

	* services.el (blocking-do): Signalera quit om lyskom-quit-flag r
 	t fr att undvika att returnera not-yet-gotten.

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Defensivt hack om
 	lyskom-parse-pos blir fr stor.

David Byers's avatar
David Byers committed
950
951
Wed Feb 12 14:43:31 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
952
953
954
955
956
957
958
	* parse.el (lyskom-fill-vector): Anvnd funcall istf apply.
	(lyskom-parse-char): Flytta grenar i cond
	(lyskom-parse-num): Flyttade grenar i cond
	(lyskom-parse-nonwhite-char): Gjorde iterativ
	(lyskom-parse-num): Tog bort while-loopar med looking-at. 
	(lyskom-parse-num): Strunta i \t och \r i regexparna

David Byers's avatar
David Byers committed
959
960
961
962
963
964
	* defvar.el (lyskom-save-variables): Fixade buggen med lokala
 	variabler.

	* buffers.el (lyskom-buffer-list): Bytte namn till
 	lyskom-associated-buffer-list

965
966
Sun Feb 9 11:25:35 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
967
968
	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Skrev om.

969
970
971
972
973
974
975
976
	* utilities.el (lyskom-apo-timeout): Ny variabel.
	(lyskom-apo-timeout-index): Dito.
	(lyskom-apo-timeout-vector): Dito.
	(lyskom-apo-timeout-vector-max): Dito.
	(lyskom-accept-process-output): Ny definition.
	(lyskom-next-apo-timeout): Ny funktion.
	(lyskom-reset-apo-timeout): Ny funktion.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
Fri Feb 7 18:03:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ny parameter,
 	force-prompt-update.

	* language.el (lyskom-set-language): Uppdatera prompten.

	* compatibility.el Bort bed rassq, rassoc och annat som finns i
 	alla Emacs vi stdjer. (replace-in-string): Ny funktion snodd frn
 	XEmacs.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
988
989
990
991
992
993
994
995
Fri Feb 7 16:20:49 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-text-list-continue): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Hantera TEXT-LIST.
	(lyskom-prefetch-one-request): Hanter TEXT-LIST
	(lyskom-prefetch-text-list-handler): Ny funktion.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
Fri Feb 7 16:36:32 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-setup-local-variables): Hantera
 	lyskom-local-hooks.

	* defvar.el (def-kom-var): Lade till local-hook och server-hook.

	* vars.el.in: Zappa event-joxet till frmn fr vanliga hookar.

	* utilities.el: Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1007
1008
1009
1010
Thu Feb 6 00:41:34 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-async-new-text): Prefetch all the information.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
Tue Feb 4 10:52:19 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* defvar.el: Stoppade in edebug-form-spec fr ngra makron.

	* utilities.el (lyskom-string-assoc): Ny funktion.

	* command.el (lyskom-read-extended-command): Anvnd inte backquote
 	fr filtret (man kan inte edebugga d). Anvnd
 	lyskom-with-lyskom-minibuffer.
	(lyskom-read-extended-command): Anvnd lyskom-string-assoc.

Sun Feb 2 16:10:27 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Anvnd
 	lyskom-view-mode och anvnd lyskom-view-text fr att stoppa in
 	texten i bufferten.

	* buffers.el (lyskom-display-buffer): Gr intern-soft, inter
 	intern s att saknad kontrollvariabel inte orsakar fel.

	* view-mode.el (lyskom-view-base-mode): Ny funktion, ny fil.
	(lyskom-view-mode): Ny funktion
	(lyskom-view-mode-map): Ny variabel.

	* vars.el.in: Tog bort lyskom-list-of-edit-buffers.

	* edit-text.el (lyskom-count-down-edits): Tog bort.
	(lyskom-edit-send): Anvnd inte lyskom-count-down-edits.
	(kom-edit-quit): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
Fri Jan 31 16:37:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-texttree-handler): Anropa
 	lyskom-prefetch-texttree med t som tredje argument.
	(lyskom-prefetch-texttree): Nytt tredje argument som gr att den
 	inte prefetchar redan hmtade texter.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
Thu Jan 30 16:27:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-replace-membership): Ny
 	funktion.
	(lyskom-prioritize-remove-membership): Ny funktion
	(lyskom-prioritize-add-membership): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-add-membership-event-hook): Ny variabel
	(lyskom-replace-membership-event-hook): Dito
	(lyskom-remove-membership-event-hook): Dito

	* utilities.el (lyskom-signal-event): Ny funktion (experiment).
	(lyskom-handle-event): Dito.
	(lyskom-unhandle-event): Dito.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	inte lyskom-blocking-process.

	* services.el (lyskom-wait-queue): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* utilities.el (lyskom-unicase): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* vars.el.in (lyskom-doing-default-command): Tog bort
 	lyskom-blocking-process

Thu Jan 30 14:02:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * vars.el.in (lyskom-buffer): rv till minibufferar.
    (lyskom-proc): Dito.

    * defvar.el (lyskom-setup-minibuffer-variables): Ny funktion.
    (lyskom-with-lyskom-minibuffer): Nytt makro.

Wed Jan 29 14:35:20 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-princ): Ny funktion.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Anvnd
 	lyskom-princ, inte princ, annars frsvinner text properties.
	(lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Ny goto-char fr att f rtt rad
 	verst.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Jag fattar inte att koden fr
 	att kolla medlemskap fr kommenterad frfattare ngonsin
 	fungerade. Nu gr den det.

	* completing-read.el (lyskom-minibuffer-local-must-match-map):
 	Definiera om keymap-parent i XEmacs.

Mon Jan 27 15:40:05 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * swedish-strings.el (lyskom-sv-customize-map): Gr mappen
    sprkberoende.

    * cache.el (lyskom-what-i-am-doing): Anvnd def-kom-var

    * prefetch.el (lyskom-prefetch-in-action): Anvnd def-kom-var
    (lyskom-inhibit-prefetch): Dito.
    (lyskom-prefetch-stack): Dito.

Sun Jan 26 15:44:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * filter-edit.el (lyskom-format-filter-pattern-insert): Anvnd
    inte lyskom-emacs19-p

    * lyskom-rest.el: Stt inte lyskom-emacs19-p

    * vars.el.in: Anvnd def-kom-var

Sat Jan 25 20:56:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Ny variabel.
    (lyskom-gnu-keysym): Ny variabel
    (lyskom-keysym): Ny funktion.
    (lyskom-keys): Ny funktion.

    * swedish-strings.el,english-strings.el: Anvnd lyskom-keys.

    * vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lgg URL-regexparna i rtt
    ordning.

    * lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-browse-url): Ny funktion.
    (lyskom-button-open-url): Rensa whitespace i URLerna.

Fri Jan 24 15:40:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * command.el (lyskom-command-name): Bugga inte ur om kommandot
    inte finns.

Thu Jan 23 13:24:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till <URL:> som specifik
    knapp. Tillt inte : i slutet av en URL.

	* utilities.el (lyskom-make-face): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd den.

Sun Jan 19 12:05:24 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd ny
 	bufferthantering.
	(lyskom-edit-mode): Tog bort lyskom-protect-environment.

	* utilities.el (lyskom-set-default): Ny funktion.
	(lyskom-default-value): Bytt namn frn
 	lyskom-default-symbol-value.

	* macros.el (lyskom-protect-variable): Nytt makro
	(lyskom-setq-default): Nytt makro

Sat Jan 18 13:37:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anropa
    lyskom-add-edit-mode-menus

    * language.el (lyskom-set-language): Anropa lyskom-clear-menus.

    * vars.el.in (lyskom-mode-menu-list): Ny variabel.

	* compatibility.el (lyskom-xemacs-or-gnu): Nytt makro.

Fri Jan 17 12:14:51 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Bygg menyer fr
 	bde XEmacs och Gnu Emacs.
	(lyskom-button-menu): Anvnd popup-menu istf x-popup-menu.
	(kom-popup-menu): Bytt namn frn kom-mouse-3. Fungera i XEmacs.
	(kom-button-click): Bytt namn frn kom-mouse-2. Fungera i XEmacs.
	(kom-button-press): Bytt namn frn kom-key-mouse-2. 
	(lyskom-button-menu): Fix i doc-strng.

	* compatibility.el (popup-menu): Ny funktion.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: Bytte ut
 	kom-mouse-* mor nya namn.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-mode): Anvnd
 	lyskom-use-local-map.

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-mode): Anvnd
 	lyskom-use-local-map.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anvnd lyskom-use-local-map fr
 	att stta keymap.

	* macros.el (lyskom-use-local-map): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr keymap-variabler
 	buffertlokala. Gr lyskom-language buffertlokal.

	* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Don't make a new
 	keymap every time through.

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Definierade om alla
 	prefixkommndon s de r sprkspecifika.

Thu Jan 16 09:36:39 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map): Bind svenska
 	tecken fr bde Gnu Emacs och XEmacs. 

Wed Jan 15 17:40:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options): Gr inte setq med ett argument.

	* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Skrev om med
 	set-keymap-parent. Experimentiellt.

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map): Bind inte [?\344] och
 	liknande. Det fungerar inte i XEmacs. Bind i stllet [] direkt;
 	det fungerar i XEmacs och Gnu Emacs.
	(lyskom-sv-prioritize-mode-map): Definiera inte M-up eller
 	liknande. Anvnd [( ... )]-notation i stllet.

	* english-strings.el (lyskom-en-prioritize-mode-map): Dito.

Tue Jan 14 11:03:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-forget-created-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-create-buffer): Dito.
	(lyskom-buffers-of-type): Dito.
	(lyskom-first-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-buffer-is-of-type): Dito.
	(lyskom-add-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-forget-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-set-buffers-of-type): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Tog bort kom-prompt-format. Lade
 	till kom-user-prompt-format, kom-user-prompt-format-executing,
 	kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
 	som lokala variabler.

Sat Jan 11 14:01:49 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* slow.el (lyskom-get-entered-slow-command): Anvnd
 	lyskom-current-prompt-text istf lyskom-prompt-text.

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Tog bort
 	kom-prompt-format och lyskom-prompt-executing-default-command-text
 	och lyskom-prompt-text. Lade till kom-user-prompt-format och
 	kom-user-prompt-format-executing.
	(lyskom-customize-buffer-format): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Dito. Lade till
 	kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing.
	(kom-user-prompt-format): Ny variabel.
 	(kom-user-prompt-format-executing): Dito.
 	(kom-enabled-prompt-format): Dito.
	(lyskom-current-prompt-text): Dito.
 	(kom-enabled-prompt-format-executing): Dito. (kom-prompt-format):
 	Tog bort. (lyskom-prompt-text): Dito.
 	(lyskom-prompt-executing-default-command-text): Dito.

	* command.el (lyskom-start-of-command): Anvnd inte
 	lyskom-prompt-executing-default-command-text

	* swedish-strings.el, engligh-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till prompt-several-messages, prompt-single-message,
 	secret-person, conference-no, person-no (lyskom-custom-strings):
 	Tog bort referenser till kom-prompt-format och lyskom-prompt-text
 	och lyskom-prompt-executing-default-command-text. Tog bort
 	prompt-modifier-messages och prompt-modifier-ansaphone.

	* review.el (lyskom-find-root): Skrev om i iterativ version. Ny
 	parameterlista och mhnda annorlunda beteende om det finns flera
 	urinlgg.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Anvnd
 	lyskom-default-pers-string.
	(lyskom-who-is-on-8): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd
 	lyskom-default-pers-string fr personer.
	(lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-user-prompt-* och
 	kom-enabled-prompt-* (lyskom-format-prompt): Ny funktion
	(lyskom-build-prompt): Ny funktion. (lyskom-update-prompt): Stt
 	lyskom-current-prompt-text.

	* vars.el.in (lyskom-default-pers-string): Ny variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1293
1294
1295
1296
1297
Thu Jan 9 11:06:19 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Lgg inte till dubletter i
 	lyskom-buffer-list.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
1298
1299
1300
1301
1302
Fri Jan 3 17:20:00 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-times): S fnigt det blev p nyrsafton.
 	Alla har visst inte 12-timmarsklocka.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1303
1304
1305
1306
1307
Tue Dec 31 11:14:20 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-times): Nyret infaller vid midnatt och
 	inte mitt p dagen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
Sat Nov 30 18:22:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-2): Gr presentationen
	en kommentar till den frra presentationen.

Fri Nov 29 14:50:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Stt inte om lyskom-pers-no om man
 	avbrt under lsenordsinmatningen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1318
1319
1320
1321
1322
Wed Nov 20 04:03:46 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* language.el (lyskom-languages): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Stt den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1323
1324
1325
1326
1327
Mon Nov 11 10:06:28 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Gjorde inte rtt nr strngen
 	var av samma lngd som default.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
Mon Oct 28 00:03:12 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-delete-conf): Anvnd lyskom-pending-commands
 	fr att f en ny inloggning nr man utplnat sig sjlv.

	* command.el (lyskom-end-of-command): Anvnd
 	lyskom-pending-commands.

	* vars.el.in (lyskom-pending-commands): Ny variabel.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): La till
 	ett WWW-flt i presentation-form.

	* prioritize.el (kom-prioritize): Anvnd inhibit-read-only.
	(lyskom-prioritize-redraw-entry): Dito.
	(lyskom-prioritize-redraw-buffer): Dito.
	(lyskom-prioritize-move-entry): Dito.
	(kom-prioritize-reprioritize): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Anvnd
 	inhibit-read-only.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anvnd inhibit-read-only.

	* filter-edit.el (lyskom-format-filter-list): Anvnd
 	inhibit-read-only.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.
	(lyskom-filter-edit-delete-pattern): Dito.
	(lyskom-filter-edit-delete-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-revert): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-permanent): Dito
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(kom-filter-edit): Dito.

	* commands1.el (kom-write-comment): Gr textnumret som skrivs ut
 	till en knapp.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1366
1367
1368
1369
1370
Sun Oct 27 16:30:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Anvnd inte ', och
 	specifiera rtt sprk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1371
1372
Sun Oct 27 02:21:42 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
	* commands1.el (kom-delete-conf): Slng upp en inloggningsprompt
 	om man utplnar sig sjlv.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Rensade bort allt junk om
 	lyskom-edit-mode-mode-*.
	(lyskom-edit-mode-mode-hook): Tog bort.
	(lyskom-edit-mode-mode-map): Tog bort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
	* option-edit.el (lyskom-widget-command-action): Gr inte car-safe
 	p svaret frn lyskom-read-extended-command.
	(lyskom-widget-command-value-create): Anvnd lyskom-get-string fr
 	att hitta namn p kommandon.

Sat Oct 26 19:48:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Byt ut overlay-map mot ngot
 	enklare.
	(lyskom-count-down-edits): signal anropades p fel.

1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
Thu Oct 24 10:38:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-message): ndra
 	comment-to-by, by
	(lyskom-sv-edit-mode-map): Lade till bindningar av musknappar.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Stt properties p
 	mtesnumret. (lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
1401
1402
1403
1404
Tue Oct 22 02:47:55 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* language.el: Tog bort lyskom-language-symbols.

1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
Mon Oct 21 12:41:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-display-buffer): Lgg till en
 	kill-buffer-hoom ven om man gr display i samma fnster.

	* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till email som
 	action.

1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
Mon Oct 21 00:54:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-language-sv): Rensade bort
 	kom-put-files, kom-get-files och kom-list files.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1420
1421
	* vars.el.in (lyskom-commands): Dito.

1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
	* macros.el (map-keymap): Ignorera symboler i keymapen.

	* language.el (lyskom-language-keymaps): Ny variabel
	(lyskom-language-keymap-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-keymap): Nytt makro.
	(lyskom-set-language-keymaps): Ny funktion.
	(lyskom-set-language-vars): Ny funktion.
	(lyskom-set-language): Anropa lyskom-set-language-vars och
 	lyskom-set-language-keymaps.

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-error-text): Anvnd
 	lyskom-get-string-internal.

	* language.el (lyskom-language-strings): Gjorde om till ett makro.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1437
1438
Sun Oct 20 03:46:22 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1439
1440
1441
1442
1443
	* lyskom-rest.el: La till ett anrop av lyskom-set-language, ngot
 	malplacerat.

	* language.el (lyskom-set-language): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
	* swedish-strings.el: Flyttade alla defvar till vars.el.in (med
 	nil-vrden) och ersatte med lyskom-language-var.

	* startup.el (lyskom-mode): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit.

	* macros.el (lyskom-expected-unresolved-functions): Anvnd inte
 	eval-when-compile.
	Flyttade ut def-kom-command till command.el.

	* utilities.el (device-class): Hantera icke-X.

	* command.el: Ny fil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-tell-string): Anvnd lyskomg-et-string.
	Flyttade ngra funktioner till command.el.

	* english-strings.el (lyskom-menu): ndrade "Person" till "User".

	* La till en massa provide och require p olika stllen. Inte
 	klart.

	* Makefile: Modifierade sttet som enskilda filer byggs. La till
 	command.el.

	* flags.el (lyskom-read-options): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* lyskom-rest.el (lyskom-missing-fields): Tog bort.
	(lyskom-tell-phrases-validate): Tog bort.

	* command.el: Ny fil.

	* language.el (lyskom-language-strings): Bytte namn frn
 	lyskom-define-language.
	(lyskom-language-var): Nytt makro.
	(lyskom-language-var-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-vars): Ny variabel.

1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
Thu Oct 17 16:28:54 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade in i
 	english-strings.el
	(lyskom-customize-map): Dito.

Wed Oct 16 11:24:41 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-out-person): Gjorde s att
 	kom-presence-messages kan vara en lista av vilka som skall visas.
	(lyskom-show-logged-in-person): Dito.
	(lyskom-show-changed-person): Dito.
	(lyskom-show-presence): Ny funktion.


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1500
1501
1502
1503
1504
Tue Oct 15 03:30:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): Tog bort specialhacket fr
 	icke-prefetchade mten.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1505
1506
Fri Oct 11 02:52:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit frn
 	swedish-strings.el och english-strings.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Anvnd defsubst.

	* commands1.el (kom-write-comment): Anvnd lyskom-command-name.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1514
1515
1516
1517
	* vars.el.in (kom-allow-incompleteness): Ny variabel.

	* commands2.el (kom-list-news): Anvnd den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr
 	lyskom-wait-for-membership.
	(lyskom-wait-for-membership): Skriv ut det totala antalet mten
 	ocks.

	* vars.el.in (lyskom-fetched-texts): Tog bort.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
Thu Oct 10 01:01:41 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-emacs-knows-iso-8859-1): Borta.

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings 

	* menus.el (lyskom-menus): Ny layouten.
	(lyskom-popup-menus): Ny variabel.
	(lyskom-edit-menus): Ny layout. Tog bort kom-edit-send-anonymous och
	kom-edit-insert-commented 
	(lyskom-popup-menu-map): Ny variabel.
	(lyskom-build-menus): Skapa lyskom-popup-menu-map.
	(lyskom-define-menu): Lt hline ta ett argument.
	(lyskom-background-menu): Anvnd lyskom-pupup-menu-map.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Rtt argument till
	lyskom-get-string. 
	(lyskom-read-extended-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings. 
	(lyskom-read-extended-command): assoc, inte assq
	(lyskom-message): Tog bort swasciistd. Funktionen borde nog
	ersttas med ett makro som r att alias fr message.
	(lyskom-error): Dito.

	* language.el (lyskom-language-symbols): Ny variabel.
	(lyskom-language-categories): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
	property r borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
	(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
	(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
	(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
	(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna r inte hrdkodade,
	anvnds direkt som properties, och ska vara unika, som
	'lyskom-message. 
	(lyskom-string-check-category): Ny funktion.

	* filter.el (lyskom-filter-read-action): Tog bort swasciivarianten
	av lyskom-filter-actions.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-format-entry-header): Tog bort
 	swasciivarianten av lyskom-filter-actions.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(lyskom-format-filter-pattern-insert): Tog bort swasciivarianten
 	av lyskom-filter-what.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-miscs): Gr
	substitute-command-keys p header-separator strngen 
	(lyskom-edit-mode): Dito.
	(lyskom-edit-parse-headers): Dito.
	(lyskom-edit-extract-text): Dito.

	* commands2.el (kom-bug-report): Tog bort lyskom-swascii* 

	* commands1.el (kom-write-comment): Rtt argument till
	lyskom-get-string 

	* async.el (lyskom-show-changed-person): Tog bort swasciistd
	(lyskom-handle-as-personal-message): Dito.
	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Dito.
	* lyskom-rest.el: Kommenterade ut alla swasciivariabler. 
	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Dito.
	(lyskom-insert): Dito.
	(lyskom-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-insert-before-prompt): Dito.
	(kom-save-text): Dito.
	(lyskom-update-prompt): Dito.
	(lyskom-read-string): Dito.
	(lyskom-unread-mode-line): Dito

1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
Thu Oct 10 00:32:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL,SRC-ELC): Flyttade upp prefetch.el.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anvnd
 	lyskom-try-get-membership.

	* prioritize.el (lyskom-get-membership-in-conf): Tog bort.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	lyskom-get-membership istllet.
	(lyskom-prioritize-tell-server): Dito.

	* startup.el (lyskom-refetch): Stt lyskom-membership till nil.

	* swedish-strings.el: (messages) La till waiting-for-membership.
	* english-strings.el: (messages) Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): Ny funktion.
	(lyskom-get-membership): Ny funktion.
	(lyskom-is-read-handler): Anvnd den
	(lyskom-try-get-membership): Bytte namn frn lyskom-member-p.

	* services.el (blocking-do): Anvnd lyskom-accept-process-output.

	* utilities.el (lyskom-accept-process-output): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-set-unread): Gr inte lyskom-refetch, utan
 	hmta bara den information som behvs.

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd
 	lyskom-insert-membership.
	(lyskom-sub-member): ndra interna strukturer istllet fr att
 	hmta om medlemskapslistan.
	(lyskom-comment-recipients): Anvnd lyskom-get-membership.
	(lyskom-change-pres-or-motd-2): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(lyskom-go-to-conf): Dito.
	(lyskom-list-conf-print): Dito.
	(lyskom-add-membership): Ta conf-no som argument istllet fr
 	conf-stat.
	(lyskom-do-go-to-conf): Skrev om s att den hanterar
 	icke-prefetchade mten bttre.

	* reading.el (lyskom-add-memberships-to-membership): Bytte namn
 	frn lyskom-add-membership-to-membership.
	(lyskom-insert-membership): Ny funktion.
	(lyskom-remove-membership): Ny funtion.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-map-from): Gamla lyskom-prefetch-map.
	(lyskom-prefetch-one-request): Anvnd den nya funktionen.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Nytt termineringsvillkor.
	(lyskom-reset-prefetch): Anropa lyskom-setup-prefetch, helt
 	enkelt.
	(lyskom-membership-is-read): Ny funktion.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
Wed Oct 9 15:59:06 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (message): Tog bort substitute-comamnd-keys
	frn strngen header-separator. Fr gras dr den anvnds
	istllet.
	
	* menus.el (lyskom-define-menu): Ta hand om argument till hline

	* swedish-strings.el (menu): Lade till nya menynamn

1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
Tue Oct 8 18:06:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Frsk stta
 	lyskom-button-text ven om argumentet inte anger det genom att
 	gra cache-get-* p personer och mten. Lev med att man kanske
 	inte alltid fr tag p texten.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
Tue Oct 8 14:33:24 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-inherited-variables): Lade till
	lyskom-language
	
	* language.el (lyskom-get-string): Bantade cond-konstruktionen,
	till frmn fr uppslagning i lyskom-category-properties

	* menus.el (lyskom-edit-menus): 
	(lyskom-build-menus): Menyer fr edit-bufferten

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* vars.el.in (lyskom-language): Ny variabel

	* edit-text.el : Anvnder lyskom-get-string fr att f fram
	header-subject och header-separator

	* Makefile (HEADER-EL): Lade till language.el

	* commands1.el (kom-write-comment): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* lyskom-rest.el (iso-8859-1-to-swascii) : flyttad till
	swedish-strings.el
	lyskom-rest.el: Anpassad till lyskom-get-string

	* swedish-strings.el (iso-8859-1-to-swascii): flyttad hit frn
	swedish-strings.el
	swedish-strings.el: Anpassad till lyskom-get-string

1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1714
1715
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1716
1717
	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Kopiera listorna.

1718
1719
	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1720
1721
	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

1722
1723
1724
1725
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 
	
1726
1727
1728
1729
Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1730
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.
1731

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
1732
1733
1734
1735
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 

1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
Mon Oct 7 12:10:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Lade till
 	kom-ding-on-new-letter.
	(lyskom-customize-buffer-format): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade till
 	kom-ding-on-new-letter.

	* async.el (lyskom-async-new-text): Pip vid brev.

	* vars.el.in (kom-ding-on-new-letter): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till den.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Bugfix. Hantera
 	TAB p namn som inte finns med vissa predikatkombinationer.

Sun Oct 6 16:28:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* compatibility.el (compiled-function-p): Definiera
 	compiled-function-p, inte byte-code-function-p s klagar XEmacs
 	mindre.
 	
	* utilities.el (functionp): Anvnd compiled-function-p.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Hantera
 	email-urler ocks.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	email-popup-title.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till regexp fr
 	mail-adresser.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
Sun Oct 6 10:11:25 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Anvnd device-class istllet
 	fr console-type.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Anvnd en marker.

1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
Sun Oct 6 02:55:49 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-mark-as-read): Markera texten som lst ven
 	i mten man inte r med i. Det kan vara s att de inte har hmtats
 	n.

	* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Flyttade hit frn
 	vars.el.in.
	(lyskom-setup-faces): Dito.
	(lyskom-set-face-background): Dito.
	(lyskom-set-face-foreground): Dito.
	(lyskom-emacs-version): Ny funktion.
	(lyskom-face-resource): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd lyskom-face-resource.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Lt den vara nil s lnge.

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Stt kom-default-face-scheme
 	om den inte r satt.

	* macros.el (unless): Nytt makro.

	* utilities.el (lyskom-delete-frame-hook): Anvnd ett bttre test.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Skrev om lite renare.

	* Rensade upp bland oanvnda variabler.

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Anvnd console-type
	(kom-default-face-scheme): Dito.
	(lyskom-set-face-scheme): Dito.

	* macros.el (map-keymap): Tog bort en ondig lokal variabel.

	* utilities.el (console-type): Ny funktion.
	(device-class): Ny funktion.
	(frame-property): Ny funktion.
	(lyskom-background-mode): Ny funktion.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Anvnd dem.

1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
Sat Oct 5 19:23:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gr inte om
 	vektorn till en lista i ondan.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local ofrndrat. Den
 	gjorde detta tv gnger, vilket gjorde att man frlorade hlften
 	av de lokala textnumren.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd en marker fr att stta
 	kom-first-line-face korrekt nr kom-max-buffer-size anvnds.

	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Stt inhibit-read-only.

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
Sat Oct 5 14:58:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-partial-window-configuration): Hantera
 	att fnster byter buffert p rtt stt.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-customize-format.

	* swedish-strings.el (lyskom-customize-map): Flyttade hit
 	variabeln.
	(lyskom-custom-strings): Dito.
	(lyskom-commands): Lade till kom-customize.

	* prioritize.el (kom-prioritize): Anvnda
 	kom-dont-restore-window-after-prioritize

Thu Oct 3 09:49:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Hantera prefixargumentet - p
 	Rtt Stt.

	* commands2.el (kom-set-unread): Stt in strng med \n p slutet.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Use lyskom-protect-environment.
	(kom-start-anew): Set lyskom-current-conf to nil.

	* compatibility.el: Flyttade kompatibilitetsfunktioner hit.

	* utilities.el: Flyttade kompatiibilitetsfunktioner till
 	compatibility.el.
	
	* macros.el: Dito

	* vars.el.in (lyskom-prefetch-limit): Stt default till 10.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
Thu Oct 3 01:30:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-binsearch-internal): Tro inte att tv
 	element bara r ett.

	* Rensade bort referenser till lyskom-last-conf-*.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-prefetch-in-action,
1874
1875
 	lyskom-prefetch-pending-prefetch, lyskom-pending-prefetch och
 	lyskom-prefetch-stack lokala.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

	* vars.el.in (lyskom-last-conf-fetched): Tog bort.
	(lyskom-last-conf-received): Tog bort.
	(lyskom-prefetch-limit): Flyttade frn prefetch.el.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-size): Tog bort
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Kommenterade bort.
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Kommenterade bort.

1885
1886
Wed Oct 2 16:41:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1887
1888
	* startup.el (lyskom): Tm minibufferten.

1889
	* lyskom-rest.el (lyskom-list-unread): Ny implementation.
1890
1891
	(lyskom-binsearch): Ny funktion.
	(lyskom-binsearch-internal): Ny funktion.
1892

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
Wed Oct 2 16:37:31 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Mikrooptimeringar i
 	parse-koden fr mindre consning och mindre bytekod.
	(Mnga funktioner) Testa inte TAB och RET som whitespace.

Tue Oct 1 15:27:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-partial-window-configuration): Ny
 	funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Anvnd den.
	(buffer-live-p): Ny kompatibilitetsfunktion. Jag r trtt p Emacs
 	19.28.

Mon Sep 30 11:03:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till formatkod fr att f in tiden ocks.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Lade till current-time-string
 	i argumentlistan vid onormalt stng session.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
Mon Sep 30 01:25:23 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands1.el (lyskom-quit): Ta bort rtt sak ur listorna.

	* startup.el (lyskom-mode): Stng av undo-information och gr
 	KOM-bufferten skrivskyddad.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd strngen
 	total-visible-users.
	(lyskom-who-is-on-9): Anvnd rtt strng p slutet.

1926
1927
Sun Sep 29 15:21:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1928
1929
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting...

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
	* view-text.el (lyskom-view-text): Prefetcha inlggstrdet.

	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-prefetch.
	(lyskom-refetch): Anpassa till nya prefetchen.

	* prefetch.el (lyskom-inhibit-prefetch): Ny variabel.
	(lyskom-setup-prefetch): Stt lyskom-membership-is-read till 0.
	(lyskom-prefetch-membership): ...istllet fr hr.
	(lyskom-prefetch-map): Ta membership som parameter.
	(lyskom-prefetch-map-using-conf-stat): Dito.
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Ny funktion (som inte anvnds).
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Dito.
	(lyskom-continue-prefetch): Anvnd lyskom-inibit-prefetch fr att
 	frhindra rekursion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Prefetcha alla texter nr hela
 	medlemsskapslistan r inlst. Dett r dock bortkopplat just nu,
 	eftersom det strular.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka med membership-argumentet
 	vid CONFSTATFORMAP och MAP.
	(lyskom-prefetch-membership-handler): Testa om medlemsskapet r
 	synligt.
	(lyskom-prefetch-confstatformap-handler): Ta och skicka
 	membership.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Dito. Och gr inte listify-vector i
 	ondan. Uppdatera prompten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do): Nytt test fr nr
 	medlemskapet r inlst.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Gr ingen prefetch. Funktionen
 	borde byta namn, eller frsvinna.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting. Detta fr "Lista
 	nyheter" att bete sig lite lustigt i inledningefasen.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Anvnd nya prefetchen.
	(lyskom-prefetch-conf,lyskom-prefetch-done)
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map)
	(lyskom-conf-fetched-p,lyskom-prefetch-text)
	(lyskom-prefetch-from-rlist,lyskom-prefetch-from-list)
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Bortkommenterade.

	* internal.el (lyskom-apply-handler,lysom-apply-multi-hander)
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anpassad till nya prefetchen.

	* Makefile (PARTS-EL): La till prefetch.el

	* En hel del ndringar i prefetch-koden gjordes tidigare, men jag
 	skriver in den i ChangeLog nu.

Fri Sep 27 01:47:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd prefetch fr att
 	hmta mappen istllet.

1985
1986
1987
1988
1989
1990
Thu Sep 26 10:19:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* option-edit.el (lyskom-widget-kbd-macro-action): Stt buffert
 	via property istf hrdkodat namn.
	(lyskom-kbd-macro-widget): Stt :macro-buffer propery p widgeten.

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Thu Sep 26 00:08:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Se till att de saker som
 	skrivs ut innan prompten brjar en ny rad.

	* services.el (blocking-do): Strunta i att fnga quit.

	* macros.el (def-kom-command): Fnga quit, och skriv ut "Kommandot
 	avbrutet".

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Testa om quit-flag r satt nr
 	funktionen avslutas, och stt i s fall lyskom-quit-flag.

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.

	* reading.el (lyskom-enter-map-in-to-do-list): Anvnd
 	lyskom-list-unread.

Wed Sep 25 13:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Om mtet redan fanns
 	med i rlist, lgg till texterna p slutet i den read-infon
 	istllet fr att lgga till den nya read-infon separat.
	(read-info-append-text-list): Ny funktion.
	(read-info-enter-text-last): Ny funktion.
	(read-list-enter-text): Anvnd den.

David Byers's avatar
David Byers committed
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Wed Sep 25 12:14:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Anvnd
 	%C i the-command.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera format-letter C
 	(fr kommandon och kbd-macros.) Hantera format-letter S (fr allt.)

	* macros.el (set-keymap-parent): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Hantera att efterskt
 	inlgg inte finns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2037
2038
2039
2040
2041
Wed Sep 25 00:03:10 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el: Stdade upp s att make
 	check inte klagar s mycket.

David Byers's avatar
David Byers committed
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
Tue Sep 24 13:23:40 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fixade mismatchande
 	formatstrngar.

	* review.el (kom-review-next): Definiera med def-kom-command.
	(kom-review-clear): Dito.
	(kom-review-stack): Dito.
	(kom-review-last-normally-read): Dito.

	* prioritize.el (kom-prioritize-quit): Anvnd
 	lyskom-undisplay-buffer.
	(kom-prioritize): Anvnd lyskom-associate-buffer mfl.

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Bufferthantering via
 	lyskom-display-bufffer och vnner. Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-mode): Skapa inte lyskom-proc. Det grs av
 	lyskom-associate-buffer.
	(lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Dito.
	(kom-edit-insert-text): Dito.
	(lyskom-edit-get-commented): Dito.
	(lyskom-edit-add-recipient/copy): Dito.
	(lyskom-create-text-handler): Dito.

Mon Sep 23 15:57:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-type): Skrev om s den anvnder
 	parse-bitstring.
	(lyskom-parse-privs): Dito.
	(lyskom-parse-flags): Dito.
	(lyskom-parse-session-flags): Dito.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Tog bort funktionen.

Sun Sep 22 11:00:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* review.el (lyskom-last-review-by): Ny variabel.
	(lyskom-last-review-to): Dito.
	(lyskom-last-review-num): Dito.
	(lyskom-last-review-pmark): Dito.
	(lyskom-last-review-cmark): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-by-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-to-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-size): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-smallest): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-largest): Dito.
	(lyskom-have-review): Dito.

	* english-strings,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	review-more-info-by-to, no-review-done och review-how-many-more.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Lade till parametern
 	again s man kan fortstta terse.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Dito.
	(lyskom-get-texts-by): Dito.
	(lyskom-get-texts-to): Dito.
	(lyskom-review-by-to): Hmta inte conf-stattar fr att skriva ut
 	vad man terser.
	(kom-review-more): Ny funktion.

Thu Sep 19 09:31:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Fixade s man inte
 	fr SPC i slutet av completion fullt s ofta.
	(lyskom-completing-use-dynamic-info): Ny variabel.
	(lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	lyskom-completing-use-dynamic-info istf use-dynamic-info.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.

	* commands1.el (lyskom-add-member-by-no): Anvnd
 	blocking-do-multiple.
	(lyskom-try-add-member): ndrade tillbaka (igen!) s man inte kan
 	bli passiv medlem nr man adderas till ett mte.

	* utilities.el (lyskom-undisplay-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-associate-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-display-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-protected-variables): Ny variabel
	(lyskom-default-symbol-value): Ny funktion

Mon Sep 16 16:02:23 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-protect-environment): Nytt makro.
	(lyskom-inherited-variables): Ny variabel.
	(lyskom-delete-frame-hook): Ny funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Ny funktion.

Sun Sep 15 19:44:43 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Gjorde s att
 	new-frame fungerar

Sat Sep 14 10:15:16 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): ndrade
 	nedre grns i priority-q till 1.

	* lyskom-rest.el (lyskom-next-command): Hantera vektorer frn
 	lyskom-what-to-do-when-done s man kan ha vektorer som innehll i
 	kom-do-when-done.

Sun Sep 8 13:19:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Gjorde `t' till
 	defaultvrde.

Fri Sep 6 10:39:56 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-extended-command): Satte
 	EMPTY-parametern till `t', inte `nil' i
 	lyskom-read-extended-command.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
Fri Sep 6 20:22:53 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Kolla bara den
 	dynamiskt bundna use-dynamic-info om minibufferten anvnds.

Thu Sep 5 23:04:33 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	search-re.

	* commands1.el (kom-list-re): Hrdkoda inte prompten.

Wed Sep 4 22:58:19 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* vars.el.in (lyskom-set-face-scheme): Kolla efter window-system
 	'win32.

2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
Tue Sep 3 03:39:58 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	who-is-on-dynamic om den finns.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
	(lyskom-session-from-conf): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-membership-default-priority buffertlokal.

	* commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillt prioritet 0 nr man
 	gr med i nya mten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Stt lyskom-is-parsing med en
 	let istllet fr med setq.

David Byers's avatar
David Byers committed
2194
2195
Mon Sep 2 08:47:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2196
2197
	* Version 0.44.1 slppt.
	
David Byers's avatar
David Byers committed
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Returnera t fr
 	'lambda vid lite fler tillfllen, hantera try-completion p det
 	stt som C-koden sger att det skall fungera, inte som
 	info-manualen sger.

Sun Sep 1 09:48:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-dired): Hantera ftp-URL
 	enligt RFC 1738.
	(lyskom-view-url-telnet): Hantera telnet-url enligt RFC.
	

Sat Aug 31 11:37:45 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-string): Lade till assoc-list som
 	optional parameter.
	(lyskom-read-extended-command): Ny funktion.
	(kom-extended-command): Anvnd lyskom-read-extended-command.

	* commands2.el (kom-send-message): Stt mustmatch s inte
 	oinloggade personer gr att man snder allnna meddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2220
2221
2222
2223
Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Version 0.44 slppt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
Fri Aug 30 05:52:09 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* slow.el: Ny fil.
	(kom-expand-slow-command): Anvnd lyskom-strings.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	no-such-command och command-completions.

2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
Thu Aug 29 22:31:04 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Frsk inte
 	anvnda buffertens fnster om den inte syns i ngot fnster.

	* commands1.el (lyskom-insert-deferred-session-info): Hantera att
 	session-info blir nil. Inte s sannolikt, men det verkar ha hnt
 	Bellman.

2241
2242
2243
2244
2245
Thu Aug 29 11:32:28 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (rassq): Definiera med lyskom-provide-function.
	(rassoc): Dito.

2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
Wed Aug 28 11:00:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received):
	Frsk inte hmta fr stora mappar.

Tue Aug 27 17:35:06 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Stt inhibit-read-only.

	* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-insert istllet fr insert.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Anvnd inhibit-read-only
 	istllet fr buffer-read-only.

2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
Tue Aug 27 08:49:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-quit): Fnga C-g.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till person-not-logged-in-r och no-such-session-r

	* macros.el: Lade till kommentarer.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Flytta
 	markren till inlggshuvudet medan man frgar om mottagarna r
 	relevanta.

	* clienttypes.el (collector-push): Ny funktion.
	(set-value-of-collector): Ny funktion.
	(set-collector->value): Ny funktion.
	(collector->value): Ny funktion.
	(make-collector): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-by): Anvnd collectors istf skumma
 	kombinationer av initiate och cache-funktioner.

	* prioritize.el: Anvnd lyskom-wait-queue hr.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	collector-strukturen istf en global variabel.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Fixade bugen
 	som gjorde att man slapp skriva texter som var kommentarer till
 	mnga texter. (lyskom-edit-send-check-recipients): Anvnd
 	collector-strukturen istf dynamiska variabler.

2291
2292
2293
2294
2295
Tue Aug 27 00:51:35 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* startup.el (lyskom): Anvnd prefix-argumentet som startvrde p
 	lyskom-session-priority.

2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
Mon Aug 26 13:04:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-session-from-conf): Ny funktion.
	(lyskom-read-session-no): Omskriven att anvnda lyskom-read-conf.
	(lyskom-read-conf-internal): Hantera sessionsnummer.

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-permissive-completion.

	* commands2.el (kom-send-message): Anvnd
 	kom-permissive-completion fr att styra lyskom-read-conf-no.

	* commands1.el (kom-status-session): Hantera prefixargument.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Stt
 	buffert s lyskom-unicase-char skert fungerar.

2313
2314
2315
2316
2317
2318
Sat Aug 24 23:54:55 1996 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Use equal instead of = so
	that this doesn't fail on user-areas who don't have the "elisp"
	and/or "common" part.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2319
2320
2321
2322
Sat Aug 24 00:29:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-create-conf): Skriv ut bttre felmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2323
2324
2325
2326
2327
Fri Aug 23 15:11:17 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* review.el (kom-review-tree): Anvnd def-kom-command.
	(kom-find-root): Dito.

2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
Fri Aug 23 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd no-such-text-no istllet
 	fr no-such-text som felmeddelande nr ett inlgg inte finns.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Stt
 	ingen knapp p textnumret i no-such-text-no.

	* async.el (lyskom-parse-async): ndra i cachen om ett namn har
 	ndrats.

Thu Aug 22 16:52:15 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rtt
 	KOM-buffert.

2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
Thu Aug 22 08:50:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Lade till lyskom-collate-table
 	som buffertlokal variabel i vntan p serveranrop fr att hmta
 	tabellen.

Wed Aug 21 09:52:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-missing-commands): Ny variabel
	(lyskom-mode-map): Bind b till lyskom-previous-prefix. Bind bl
 	till kom-previous-lyskom.

	* english-strings.el (lyskom-missing-strings): Ny konstant.
	(lyskom-strings): Fixade felstavning av "report", lade till
 	prioritize-help, change-type-prompt, filter-which-text,
 	enter-conf, your-priorities och andra som saknades.


	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	lyskom-unicase istf downcase.
	(lyskom-completing-cache-completion): Dito.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Dito.
	(lyskom-completing-member): Dito.

	* utilities.el (lyskom-collate-table): Ny variabel, tagen frn
 	lyskomd-ssen. (lyskom-unicase): Ny funktion.
 	(lyskom-unicase-char): Ny funktion.

Tue Aug 20 10:11:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* macros.el (match-string): Ny kompatibilitetsdefinition.
	(map-keymap): Definiera med lyskom-provide-macro.
	(lyskom-provide-function): Definiera med lyskom-provide.
 	(lyskom-provide-subst): Nytt makro, definierat med lyskom-provide.
 	(facep): Definiera med lyskom-provide-function. (internal-facep):
 	Definiera med lyskom-provide-subst. (lyskom-provide): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Lade in ;;;###autoload fre.

Mon Aug 19 15:10:50 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-view-text-hook): Ny variabel.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anropa lyskom-view-text-hook

	* macros.el (lyskom-provide-macro): Nytt makro
	(lyskom-provide-function): Nytt makro
	(byte-code-function-p): Definiera med lyskom-provide-macro
	(save-selected-window): Definiera med lyskom-provide-macro

2395
2396
Thu Aug 15 21:15:10 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2397
2398
	* Version 0.43.2 slppt.

2399
2400
	* startup.el (lyskom): teranvnd inte levande sessioner.

2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
Thu Aug 15 10:08:21 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Kanske lite
 	smartare expansion av strngar (mindre onskade SPC i slutet av
 	expansionen.) Backa markren till position fr frsta mismatch.
 	Expandera strngar med "Foofum X, Foobar (b) X" rtt.

2408
2409
Wed Aug 14 17:03:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2410
2411
2412
2413
2414
	* Version 0.43.1 slppt.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt, om det redan fanns en prompt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2415
2416
	* Version 0.43 slppt.

2417
2418
2419
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa inte
 	lyskom-dont-change-prompt hr.

2420
2421
Wed Aug 14 13:19:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
2422
2423
2424
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till send-empty-message-p

2425
2426
	* vars.el.in (lyskom-send-message-setup-hook): Ny variabel.
	(lyskom-send-message-exit-hook): Ny variabel.
David Byers's avatar
David Byers committed
2427
	(lyskom-send-message-hook): Nu variabel.
2428
2429
2430

	* commands2.el (lyskom-send-message): Anropa
 	lyskom-send-message-setup-hook fre lsning av meddelande och
David Byers's avatar
David Byers committed
2431
2432
 	lyskom-send-message-exit-hook eftert, Bytte variabelnamn,
 	omstrukturerade funktionen, anropa lyskom-send-message-hook.
2433
2434
2435
2436
	(lyskom-send-message-auto-fill): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-resize-minibuffer): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2437
2438
2439
2440
2441
Wed Aug 14 03:54:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frsk inte
 	lgga till Anonym person som mottagare.

2442
2443
2444
2445
2446
Tue Aug 13 14:58:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-after-load-hook): Bytte namn frn
 	kom-after-load-hook. Gjorde om till anvndarvariabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
Tue Aug 13 00:01:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	start-new-session-same-server och new-session-in-buffer.

	* startup.el (lyskom): Kolla om bufferten fanns.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-from-list): Anvnd kn 'prefetch
 	som k istllet fr 'background.
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Dito.

Mon Aug 12 00:40:50 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde ngra server-flaggor
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el: Stt prioriteter fr ngra ker.

	* internal.el (lyskom-set-queue-priority): Ny funktion.
	(lyskom-queue-priority): Ny funktion.

	* cache.el: Skrev en ny implemetation av cachen, men den r
 	utkommenterad tills vidare.

	* services.el (z-initiate-get-map): En variant som delar upp
 	frgan i mindre bitar. Inte riktigt skert att den fungerar i alla
 	fall. Borde skrivas om med lyskom-fake-call.
	(lyskom-receive-partial-map): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-output-queues): Ersatte lyskom-output-queue.

	* parse.el (lyskom-parse-success): Anvnd assq.
	(lyskom-parse-error): Dito.

Sun Aug 11 22:16:33 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Gjorde
 	s att total-users innehller "aktiva".

2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
Sun Aug 11 12:32:14 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-garb-nice): Stt MUSTMATCH till t i anrop
 	till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-set-permitted-submitters): Dito.
	(kom-set-super-conf): Dito.

	* commands1.el (kom-review-presentation): Stt MUSTMATCH till t i
 	anrop till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-add-member): Dito.
	(kom-sub-member): Dito.
	(kom-sub-self): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(kom-change-name): Dito.
	(kom-change-supervisor): Dito.
	(lyskom-add-sub-recipient): Dito.

2503
2504
Sat Aug 10 12:24:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrivt av
 	idletid. Skriv inte ut idletid om klienten inte har skickat
 	user-active. (lyskom-format-secs-aux): Ny funktion.
	(lyskom-format-secs): Ny funktion.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-is-active.

	* komtypes.el (def-komtype): Fixade buggen som gjorde att
 	def-komtype var obra genom att returnera en progn med defsubstarna
 	i istf att evaluera defsubstarna.

2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
	* vars.el.in (lyskom-server-features): Lgg in information om
 	protokollversion fr servrar med version lgre n 1.7.0
	(lyskom-server-features): Lade in lyskom-dynamic-session-info-flag
 	och lyskom-idle-time-flag. (lyskom-dynamic-session-info-flag): Ny
 	variabel. (lyskom-idle-time-flag): Ny variabel.
	
	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Hantera
 	relationen "<".

	* english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, session-status-9,
 	session-status-invisible

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, byggde om session-status-9

	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrift om
 	anvndaren inte r idle. (lyskom-who-is-on-9): Hantera
 	kom-idle-hide som inte r en siffra. Hantera prefixargumentet -
 	som man fr om man trycker C-u - 0 v (kom-who-is-on): Testa
 	lyskom-dynamic-session-info-flag istf protokollversion.
	(kom-status-session): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Testa p
 	lyskom-idle-time-flag istf protokollversion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Anvnd lookup-name om
 	servern inte klarar lookup-z-name.
	(initiate-compat-lookup-z-name-2): Ny funktion.
	(initiate-compat-lookup-z-name-3): Ny funktion.

	* internal.el (lyskom-complete-call): Ny funktion.
	(lyskom-fake-call): Ny funktion.

2551
2552
Sat Aug 10 04:30:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2553
2554
2555
	* commands1.el (kom-send-letter): Flyttade ett anrop till
 	cache-del-conf-stat.
	
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Flytta text".

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do-when-done): Hantera en trasig
 	kom-when-do-when-done en aning snyggare.

	* commands1.el (kom-sub-recipient): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-add-sub-recipient): Skrev om fr att skta flyttning
 	ocks.
	(kom-move-text): Nytt kommando.

2566
2567
Fri Aug 9 01:18:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
	* commands1.el (kom-who-is-on): Skriv ut felmeddelande om det inte
 	fanns ngra inloggade.
	(lyskom-who-is-on-9): Signalera om det inte fanns ngra inloggade.

	* swedish-strings.el,english-strings (lyskom-strings): La till
 	null-who-info.

2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
	* vars.el.in (kom-idle-hide): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Hantera username utan
 	"%".
	(lyskom-insert-deferred-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-who-is-on-9): Frdrj utskrifter av static-session-info.

2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
	* swedish-strings.el (lyskom-parse-command-and-execute): Bort med
 	swascii och lite kosmetiska fixar.
	(kom-expand-slow-command): Ny funktion.
	(kom-parse-command-and-execute): Bytte namn frn
 	lyskom-parse-command-and-execute.
	(lyskom-get-entered-slow-command): Ny funktion.
	(kom-expand-slow-or-next-command): Ny funktion.

2590
2591
Thu Aug 8 12:33:03 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2592
2593
	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anropa modfun *en* gng.

2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-changes.

	* flags.el (kom-edit-options-send): Bugga inte ur om inga
 	ndringar har gjorts genom att stta bufferten rtt. Fixade en
 	kosmesisk bug som dk upp nr den riktiga blev rttad.

2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
Thu Aug 8 00:04:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Ny funktion.

	* services.el (initiate-get-static-session-info): Anvnd cache.

	* cache.el (cache-get-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-add-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-del-static-session-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-static-session-info-cache): Ny variabel.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Anvnd en sparad
 	kopia av lyskom-last-viewed.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Infrde session-status-9
 	och session-is-invisible.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-8): Gamla kom-who-is-on.
	(kom-who-is-on): Numera en dispatcher till de riktiga
 	funktionerna.
	(lyskom-who-is-on-9): Ny funktion.
	(lyskom-status-session-8): Bytte namn frn
 	lyskom-status-session-2.
	(lyskom-status-session-9): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till who-is-active,
 	who-is-active-last-minutes och showing-invisibles.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* komtypes.el (def-komtype): Nytt makro. Det kommer att flyttas
 	till macros.el senare.
	(session-flags): Ny typ.
	(dynamic-session-info): Ny typ.
	(static-session-info): Ny typ.

	* parse.el (lyskom-parse-session-flags): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info-list): Ny funktion.

	* services.el (initiate-who-is-on-dynamic): Ny funktion.
	(initiate-get-static-session-info): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Kolla om
 	lyskom-executing-command r satt.

2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
Wed Aug 7 20:35:59 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile: Frbttrade nnu mer.

	* swedish-strings.el: Tog bort bindningar av M-e etc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): recenter buggade
 	ur om minibufferten var aktiv.

	* Slppte 0.42
	
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
Tue Aug 6 23:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Jag gick igenom och uppdaterade Copyright-rtal och GPL-version
 	i alla filerna, genom att anvnda M-x copyright-update.

	* Makefile: Rensade bort lite gammalt skrp.

2666
2667
2668
2669
2670
Mon Aug 5 02:16:04 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt.

2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
Sun Aug 4 12:51:38 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* services.el (initiate-query-async): Ny funktion.
	
	* services.el (initiate-accept-async): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-number-array): Ny funktion.

2679
2680
Fri Aug 2 00:00:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2681
2682
	* services.el (initiate-user-active): Ny funktion.

2683
2684
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kolla om sessionen r
 	dd.
2685
	(lyskom-update-prompt): Se till att point hamnar rtt.
2686
2687
2688
	(lyskom-update-prompt): Hantera tom prompt p ett bttre stt.
	(lyskom-end-of-command): Skicka user-active om protokollversionen
 	r minst 9.
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): La till
 	dead-session.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Gr inte lyskom-clear-vars.

	* commands1.el (lyskom-quit): Dito.
	
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte
 	lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, s att den inte
 	uppdaterar prompten om det inte behvs.
	(lyskom-start-of-command): Justerad drefter.
	(lyskom-end-of-command): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
 	drefter.
	
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn frn
 	lyskom-print-prompt.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad drefter.

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
 	prompten. Lt lyskom-update-prompt gra det sjlv istllet.

2717
2718
Thu Aug 1 22:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2719
2720
2721