TODO 5.11 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

6
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
7

8
** DEFERRED INSERT
9

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
10
11
12
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
13

14
15
16
17
18
19
20
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
  jag hade fixat det.


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
21
22
23
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
24

25
26
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

27
28
29
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

30
31
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

32
33
34

** COMPLETING READ

David Byers's avatar
David Byers committed
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

45
46
47

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48
49
50
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

51
52
53
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
54
55
56
57
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
58

59
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
60

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
61
62
63
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

64
65

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
66

67
68
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
69
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
70

David Byers's avatar
David Byers committed
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
  modem.



* FöRBäTTRINGAR

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
86

David Byers's avatar
David Byers committed
87
88
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.

David Byers's avatar
David Byers committed
89

90
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
  Ny filter-edit-mode

  Använd den nya filterkompilatorn.

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
101

David Byers's avatar
David Byers committed
102
103
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
104

105
106
107
108
109
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
110
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
111
112
113
114
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
115
116
117
118
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

119
120
121

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
122
123
124
125
126
127
128
129
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
130
131
  Strunta i hemliga texter vid åar.

132
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
133

134

135
136
137
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
138

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
139
140
141
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

142
  Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
143

144
145
146
147
148
149

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
150

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
151
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
152

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
153
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
154
155
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
156
157
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
158

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
159

160
161
162
** ANVäNDARVäNLIGHET

  Klickbara kommandon, vad nu det är.
163

David Byers's avatar
David Byers committed
164
165
166
167
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

David Byers's avatar
David Byers committed
168
  Språkgranskning av den engelska versionen.
169
170


171
** DIVERSE OSORTERAT
172

173
  Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
David Byers's avatar
David Byers committed
174

175
176
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer.
David Byers's avatar
David Byers committed
177

178
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
179

David Byers's avatar
David Byers committed
180

181
182
183
184
185
186

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: