NEWS-0.46.1 4.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

           Nyheter i lyskom.el 0.46.1
           ==========================

  Version 0.46.1 rättar vissa fel som fanns i 0.46. Den finns att
  hämta på följande adress:

    <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>

  Filen heter lyskom-0.46.1.tar.gz, och en kopia av den text du
  läser just nu finns under namnet NEWS-0.46.1 samt under namnet
  NEWS-0.46.1 i tar-arkivet. Det finns även en zip-fil för folk som
  sitter med system som inte förstår tar-filer.

  För information om nyheterna i 0.46, se NEWS-0.46.

  Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar av att rätta
  den själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera den. 
  Buggar blir omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
  patchar blir inlagda mycket snabbare.

  


             ====================
                VIKTIGT
             ====================

  Gnu Emacs 20.x
  --------------

  Om du använder Gnu Emacs 20.x så måste du se till att du har stöd
  för multibytetecken påslaget. Detta är tvärt emot rekommendationen
  för 0.45. Klienten fungerar antagligen med multibyteteckenstödet
  avslaget, men du kan få smärre problem eftersom det finns buggar i
  Emacs som märks när man inte har multibyteteckenstödet på.

  Titta i dina inställningar (filen .emacs i din hemkatalog). Om du
  hittar "(standard-display-european 1)" eller något liknande
  (första ordet börjar med standard-display eller ettan är något
  annat) så skall du ta bort detta. Detta anrop har varit markerat
  som föråldrat i flera år.

  Du behöver tala om för Emacs vilken typ av teckenuppsättning du
  skall använda. För de flesta så betyder det ISO-8859-1. Se först
  till att omgivningsvariabeln LC_CTYPE är satt rätt. Oftast skall
  det vara något i stil med iso_8859_1. Det brukar räcka med att
  sätta LC_CTYPE, men om du fortfarande har problem (svenska tecken
  visas som frågetecken eller numeriska koder) så kan du ange
  språkomgivning genom att använda set-language-environment,
  antingen interaktivt med M-x eller genom att skriva
  (set-language-environment 'latin-1) i .emacs.

  Om du inte har någon särskild anledning att slå av Emacs stöd för
  multibytetecken så är det oftast bäst att låta bli. Se till att
  omgivningsvariabeln EMACS_UNIBYTE inte är satt, att du inte
  startar Emacs med flaggan --unibyte och att du inte anropar
  standard-display-european (eller annan standard-display-funktion)
  eller set-buffer-multibyte i din .emacs.  Kompilering
  -----------

  Till skillnad från tidigare versioner så måste man kompilera den
  här versionen av klienten för att den skall fungera. This is not a
  bug. It's a feature. Felmeddelandet man får om man inte kompilerar
  är kryptiskt.

  Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Det
  finns kontroller som skall hindra att man försöker köra klienten i
  en version av Emacs som inte är kompatibel med den man kompilerade
  i.


* Funktionalitet

** När man dödar LysKOM-bufferten så körs lyskom-trim-buffer-hook på
  hela bufferten. Praktiskt för den som sparar sina LysKOM-sessioner
  på fil.

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
** Om man ger ett prefixargument till "Lista (med) regexpar" kommer
  kommandot att översätta regexpen så att vissa tecken behandlas
  lika. Vilka tecken som ska behandlas lika avgörs av servern; samma
  ekvivalensklasser används av de vanliga kommandona som listar namn.

  Specialtecken som påverkar regexpens funktion översätts inte.
  Tecken skrivna inom en []-grupp översätts inte.

  Exempel: regexpen "ab[a]" översätts till "[AaÀÁÂÃàáâã][Bb][a]" om
  man kör mot lyskomd version 2.0.4.

  Den här funktionen fungerar bara om man kör mot lyskomd version
  2.0.0 eller nyare.

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

* Bugfixar

** Ändra prioritet ändrar inte automatiskt till ens defaultprioritet,
  så man får en fråga om ny prioritet oavsett om man har ställt in en
  defaultprioritet eller inte.

** Utfyllnaden och igenkänningen av kommandon i minibufferten är
  bättre. Det finns förmodligen ytterligare några oväntade problem.

** Långsamma kommandon fungerar bättre.

** Den engelska versionens tangentbindningar är korrigerade.

111
** En del strängar har rättats.