TODO 2.45 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Dessa behöver en mer intelligent implementation
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
  Återse senaste
7

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
8
Buggar
9

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10
  Återse urinlägget hänger ibland. Fixat?
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
12
  åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
13

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
14
15
16
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
17

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18
  kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
19

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
20
21
  Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
  missat. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
22

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23
24
25
  Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
  använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
  kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
26

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
27
28
  När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
  att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten".
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
29

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
  Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
33

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34
35
36
  Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
  vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
  ut.
37

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
38
  Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg.
39

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
  Bättre dokumentation på URL-variablerna.
41

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
42
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
43

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
44
  Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom.
45

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46
47
48
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
49

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
50
51
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
52

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
53
  Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
54

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
56
57
58
  Återinför Olästa
  
  Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
  ett annat? Och vad menar Rickard?
59

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
>Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
>(1234928) -----------------------------------
>Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Läsa nästa kommentar.
>1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte). Mottagare:
>Plötsliga plötsligheter <<6239>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------