TODO 3 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Dessa behöver en mer intelligent implementation
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
  Återse senaste
7

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
8
Buggar
9

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10
  Återse urinlägget hänger ibland. Fixat?
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
12
  åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
13

14
15
16
17
  Prefetchhanteringen buggar. Om man går ur ett möte, går med i ett
  möte, och går ur det igen, allt utan att göra något annat, så får
  man ingen prompt. lyskom-last-conf-done hamnar i osynk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18
19
20
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
21

22
  kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables. (IGNORERAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
24
25
  Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
  missat. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
26

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
27
28
29
  Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
  använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
  kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
30
  (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
  När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
33
  att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten". (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34

35
36
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
37
38
39
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
41
42
43
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
44
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
45

46
47
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48
  Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
49

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
50
51
  Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
  vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
52
  ut. (BORDE VARA FIXAT)
53

54
  Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg. (FIXAT)
55

56
  Bättre dokumentation på URL-variablerna. (FIXAT)
57

58
  Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom. (FIXAT)
59

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
60
61
62
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
63

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
64
65
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
66

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
67
  Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
68

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
69
  Återinför Olästa
70

71
  text 1306827 (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
72
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
73
74
75
76
  text 1319383

  text 1321912

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
77
78
  Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
  ett annat? Och vad menar Rickard?
79

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
>Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
>(1234928) -----------------------------------
>Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Läsa nästa kommentar.
>1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte). Mottagare:
>Plötsliga plötsligheter <<6239>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------
95
96

  (IGNORERAT)