TODO 3.59 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Dessa behöver en mer intelligent implementation
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
  Återse senaste
7

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
8
Buggar
9

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10
  Återse urinlägget hänger ibland. Fixat?
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
12
  åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
13

14
15
16
17
  Prefetchhanteringen buggar. Om man går ur ett möte, går med i ett
  möte, och går ur det igen, allt utan att göra något annat, så får
  man ingen prompt. lyskom-last-conf-done hamnar i osynk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18
19
20
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
21

22
  kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables. (IGNORERAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
24
25
  Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
  missat. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
26

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
27
28
29
  Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
  använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
  kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
30
  (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
  När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
33
  att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten". (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34

35
36
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
37
38
39
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
41
42
43
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.

44
45
  Spara text sparar hela bufferten.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46
47
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
49

50
51
52
53
54
55
56
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
  det.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
57
58
59
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

60
61
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
62
  Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
63

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
64
65
  Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
  vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
66
  ut. (BORDE VARA FIXAT)
67

68
  Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg. (FIXAT)
69

70
  Bättre dokumentation på URL-variablerna. (FIXAT)
71

72
  Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom. (FIXAT)
73

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
74
75
76
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
77

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
78
79
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
80

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
81
  Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
82

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
83
  Återinför Olästa
84

85
  text 1306827 (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
86
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
87
88
89
90
  text 1319383

  text 1321912

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
91
92
  Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
  ett annat? Och vad menar Rickard?
93

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
>Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
>(1234928) -----------------------------------
>Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Läsa nästa kommentar.
>1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte). Mottagare:
>Plötsliga plötsligheter <<6239>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------
109
110

  (IGNORERAT)