ChangeLog 118 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
Sun Jul 5 05:02:37 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

3
4
5
	* commands1.el (lyskom-write-comment, lyskom-comment-recipients):
	 Now writing footnotes keep the cc-recipients.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
6
7
8
9
10
	* review.el (lyskom-review-by-to): Fixed the bug that made the
	 function sometimes miss articles. 
	 Optimized so that searching from the end, stopped when found the
	 first article in a conf or that a person wrote.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
11
12
13
14
15
Tue Jun 30 00:25:13 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): kom-review-noconversion
	 put on }o.

16
17
18
19
20
Wed Jun 17 21:33:24 1992 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el (lyskom-global-boolean-variables): added 
	 kom-confirm-multiple-recipients.

21
22
23
24
25
Tue Jun 16 00:34:42 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* commands2.el, completing-read.el, edit-text.el, lyskom-rest.el
	 (keymaps are no longer always arrays): Works no for lucid-emacs.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Sat Jun 13 18:50:21 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* swedish-string.el (*-mode-map): replaced 
	 (fset 'name-of-map (make-keymap)) with 
	 (define-prefix-command 'name-of-map)

	* startup.el, swedish-strings.el (lyskom-start-anew-login-2): A
	 text encouraging people that login to write presentations if
	 they don't have any and have written a text.

	* swedish-strings.el (kom-review-noconversion): Show last or given
	 text without the iso-to-swascii conversion. ]terse omodifierat

	* commands2.el, async.el (lyskom-handle-as-personal-message,
	 lyskom-insert-personal-message, lyskom-send-message-2): No beep
	 when I sent the message.

	* async.el (lyskom-parse-async): Broadcasts should not use the
	 follow queue.

	* commands1.el (lyskom-private-answer-soon,
	 lyskom-private-answer): If a number of a non-existant text is
	 supplied to the private-answer this is caught.

50
51
Mon May 11 03:50:07 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

52
53
54
55
56
57
58
59
60
	* swedish-strings.el (kom-slow-mode, kom-quick-mode,
	 kom-slow-mode-map, lyskom-parse-command-and-execute): New
	 command-giving mode for the swedish-client. Commands can be
	 typed in and are parsed when return is pressed. No arguments can
	 yet be given in this way!

	* startup.el (lyskom-mode): LysKOM-buffer no longer in read-only
	 mode.

61
62
63
64
	* clienttypes.el, cache.el, view-text.el (textpointers): removed
	 the special pointer-representation of the texts. They are now
	 deleted from the cache when read.

65
66
Mon May 4 02:38:59 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

67
68
	* Distribuerat version 0.34.5	 	03:06

69
70
71
72
	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): Use a new insert
	 function that converts the data in the who-info buffer according
	 to the value of kom-emacs-knows-iso-8859-1.

73
74
75
76
77
78
79
Wed Apr 29 14:47:33 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): defensive programming.
	 Racing conditions, (most dominant when user has user-area and
	 motd and a lot of presence messages) at login and this function
	 was called before the buffer was set.

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Wed Apr 15 10:32:41 1992 Inge Wallin (inge@robert)

	* cache.el(lyskom-set-who-info-buffer-2): Use insert instead of
	 lyskom-insert in the who-buffer. Send 'insert to the call to
	 lyskom-print-who-info. 

	* commands1.el(lyskom-print-who-info): Take new optional parameter
	 INSERT-FUNCTION telling which function to use for text insertion
	 into the buffer. Use lyskom-insert as default.

90
91
92
93
94
95
Tue Mar 24 03:03:41 1992 Lars Willf|r (willfor@lysator)

	* lyskom-rest.el: Har lagt in s} att den s{tter lyskom-last-viewed
	 i lyskom-start-of-command. Borde g|ra s} att scrollningen funkar
	 b{ttre.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
96
97
98
99
Mon Mar 23 00:09:41 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* Distribuerat version 0.34.4	 	  23:00

100
101
102
103
104
105
106
Thu Mar 12 04:23:51 1992 Linus Tolke Y (linus@ruben)

	* async.el, cache.el (logga ut, logga in): Nu klarar who-bufferten
	 ocks} snabba in och utloggningar. (Postmaster). Det var lite
	 problem annars om man hinner logga ut innan klienten hinner sl}
	 upp namnet p} personen den skall stoppa in i who-bufferten.

Lars Willför's avatar
Lars Willför committed
107
108
109
110
111
112
Sat Mar 7 20:36:07 1992 Lars Willf|r (willfor@robert)

	* lyskom-rest.el: Skrev om scroll-rutinerna och point-flyttningen
	 i lyskom-insert. Nu ska klienten inte bugga ur d} raderna {r
	 l{ngre {n sk{rmraderna.

113
114
115
116
117
118
119
120
Fri Mar 6 16:49:24 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* commands1.el (kom-add-recipient, kom-add-copy,
	 kom-sub-recipient, lyskom-add-sub-rcpt,
	 lyskom-add-sub-recipient, lyskom-add-sub-recipient-2):
	 vars.el (lyskom-last-added-rcpt, lyskom-last-added-ccrcpt):
	 Added defaults for subtract, add recipient.

121
122
123
124
125
126
127
Sat Feb 29 00:37:24 1992 Per Cederqvist (ceder@lysator)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Bound
	 kom-private-answer-previous to "P".

	* commands1.el (kom-private-answer-previous): New command.

128
129
Sat Jan 25 00:47:53 1992 Linus Tolke Y (linus at ruben)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
130
131
132
	* swedish-strings.el (kom-page-next-command): Nu {ven bunden till
	 "j".

133
134
135
	* commands1.el (lyskom-change-name): A quit in the reading of the
	 name to change to will now give a new prompt.

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Fri Jan 24 22:14:20 1992 Linus Tolke Y (linus at ruben)

	* async.el (lyskom-handle-as-personal-message): New function.
	 (lyskom-show-personal-message, lyskom-insert-personal-message):
	 now uses the lyskom-handle-as-personal-message.

	 commands2.el (lyskom-send-message, lyskom-send-message-2): Now
	 prints the personal messages locally usin the
	 lyskom-handle-as-personal-message function.

	* commands2.el, swedish-strings.el (lyskom-send-message,
	 lyskom-send-message-2): Nu f}r man ett meddelande i bufferten
	 som inneh}ller vad man s{nde och till vem.

	* commands1.el (kom-unset-conf-motd, lyskom-unset-conf-motd)
	 swedish-strings.el: Default for remove note on the door is
	 yourself.

154
155
156
157
158
Wed Jan 22 00:22:02 1992 Inge Wallin (inge at lysator)

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Rewritten it into an
	 iterative function instead of a recursive one.

159
160
161
162
163
Mon Jan 13 21:35:29 1992 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Catch quits via a
	 condition-case.

164
165
166
167
168
169
170
Sun Jan 12 06:00:17 1992 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el(lyskom-filter),
	 startup.el(lyskom-connect-filter): Stoppat in (sit-for 0) som
	 Klaus Zeuge har f|reslagit f|r att inte klienten skall sv{lta ut
	 andra emacsprocesser.

171
172
173
174
175
Mon Jan 6 19:46:50 1992 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* swedish-strings.el, english-strings.el, commands1.el
	 (go-to-conf): Fixat s} att namnen {r unika.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
176
177
Wed Dec 18 04:33:02 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
178
179
	* Distribuerat version 0.34.3		  05:12

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
180
181
182
183
184
	* vars.el (lyskom-who-info-buffer-is-on): Default on.

	* cache.el, startup.el (lyskom-who-info-buffer): Nu skapas
	 bufferten senare och bara ifall det beh|vs.

185
186
187
188
189
190
Mon Dec 16 01:03:06 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* async.el (lyskom-add-new-text): om vi inte f}r h{mta
	 conf-statusen f|r ett m|te som inl{gget skickades till s}
	 sm{ller denna funktion. Nu hanterar den det.

191
192
193
194
195
196
197
Fri Dec 13 19:50:56 1991 Linus Tolke Y (linus at ruben)

	* lyskom-rest.el, review.el, swedish-strings.el, vars.el
	 (lyskom-is-read, lyskom-normally-read-texts,
	 kom-review-last-normally-read): Nu finns det m|jlighet att
	 }terse senaste normalt l{sta igen.

inge's avatar
inge committed
198
199
200
201
202
203
204
Fri Dec 13 19:17:48 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el: Nytt kommando "[ndra
	 superm|te"  Nya funktioner: kom-set-super-conf,
	 lyskom-set-super-conf, lyskom-set-super-conf-2,
	 lyskom-set-super-conf-3 

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
205
206
Wed Nov 27 23:21:43 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

207
208
209
	* swedish-strings.el (y-or-n-instring, y-instring): SPC och DEL
	 borttagna.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
210
211
212
213
	* completing-read.el (lyskom-hack-minibuf): Raden 
	 "(setq foo minibuffer-scroll-window)" (som antagligen bara var
	 en bortgl|md debugrad) borttagen.

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Sun Nov 24 03:41:56 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* commands1.el (lyskom-write-comment-soon): Skrev lite kommentarer.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: (comment-keep-recpt-p)
	 Ny text }t featuren nedan.

	* vars.el (kom-confirm-multiple-recipients): Ny variabel som g|r
	 att man kan st{nga av fr}gan nedan.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Om
	 kom-confirm-multiple-recipients {r non-nil s} m}ste anv{ndaren
	 trycka "j" f|r att bekr{fta att de ska st} kvar som mottagare i
	 kommentaren man skriver. Fr}gan st{lls n{r man trycker "k".

229
230
231
232
233
Tue Nov 12 23:40:16 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el, async.el, cache.el (lyskom-who-info-buffer-is-on): Ny
	 variabel som g|r att man kan st{nga av who-bufferten.

234
235
236
237
238
239
240
241
Fri Nov 8 13:51:32 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

	* lyskom-rest.el, edit-text.el, commands2.el, vars.el:
	 lyskom-swascii-commands, lyskom-swascii-header-subject,
	 lyskom-swascii-header-separator, New variables, added to make it
	 possible to switch the value of kom-emacs-knows-iso-8859-1 after
	 loading.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
242
243
244
245
Sat Nov 2 19:03:57 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* commands1.el, swedish-strings.el (kom-add-copy): New command.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
246
247
248
249
250
Mon Oct 28 23:29:39 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-compile-bug-report):
	 Rewritten to provide us with more information.

251
252
253
254
255
256
Mon Oct 28 11:39:21 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-edit-mode-map): kom-edit-add-copy
	 (Extra Kopia) finns nu {ven p} "\C-cae", och inte bara p}
	 "\C-cak".

257
258
Fri Oct 25 16:22:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

259
260
261
	* lyskom-rest.el (kom-save-text): read-file-name gets
	 iso-to-swascii converted prompt.

262
263
264
	* lyskom-rest.el (lyskom-maybe-do-when-starting): Now the commands
	 are executed with the kom-buffer as a selected-buffer.

265
266
	* vars.el (kom-page-before-command): Default nil.

267
268
Wed Oct 23 19:04:14 1991 Linus Tolke Y (linus at ruben)

269
270
271
	* commands2.el: (lyskom-status-conf-4): If 0 unread leave that
	 field white.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
272
273
	* lyskom-rest.el (kom-view): Tommys patch once more.

274
275
276
277
278
279
280
281
282
	* swedish-string.el, prioritize.el (lyskom-prioritize-mode-map):
	 Moved the map to swedish-strings.el.

	* swedish-strings.el (lyskom-header-separator): Now accepts
	 different keyboard bindings.

	* swedish-strings.el, edit-text.el: (lyskom-edit-mode-map):
	 Moved the map to swedish-strings.el.

283
284
285
	* vars.el, lyskom-rest.el (kom-start-of-command): Tommys
	 kom-page-before-command included.

286
287
288
289
290
291
292
Thu Oct 17 04:08:53 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* async.el (lyskom-parse-async): lyskom-show-logged-in-person
	 skall anropas {ven om kom-presence-messages {r nil. Det kan
	 n{mligen vara s} att kom-presence-messages-in-buffer {r
	 icke-nil.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
293
294
295
296
297
298
Wed Oct 16 17:54:19 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* view-text.el (lyskom-is-read) Better doc-string.

	* lyskom-rest.el (lyskom-mark-as-read) Better doc-string.

299
300
Tue Oct 8 17:06:05 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
301
302
	* Distributed version 0.34.2		20:50

303
304
305
306
	* edit-text.el, lyskom-rest.el (lyskom-edit-text, lyskom-filter):
	 Found and fixed the bug that made the first char in the
	 edit-buffer arrive in the *kom*-buffer.

307
308
Mon Oct 7 16:29:42 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

309
310
311
312
	* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-3): Now we get the
 	 empty form if we are changing presentation and we didn't have
	 any before. 

313
314
315
316
317
318
	* commands1.el, swedish-string.el (lyskom-go-to-empty-conf): when
	 going to an empty conf the conf-name will be shown.

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): The map of texts i the
	 conferences will no be refetched if we go to an empty one.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
319
320
321
322
323
324
325
Sun Oct 6 10:37:07 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

	* vars.el (kom-do-when-done): Changed the default to a language
	 independent one.

	* english-strings.el: New file, written by David Byers.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
326
327
Thu Oct 3 16:52:43 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
328
329
330
	* edit-text.el, swedish-strings.el (lyskom-edit-mode): Better
	 documentation. Help on the separator line.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
331
332
333
	* edit-text.el (kom-edit-insert-text): Buggfix, this stopped
	 working when the strings where put in a separate file.

334
335
Wed Oct 2 17:35:34 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
336
337
338
339
340
	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-compile-bug-report): The
	 default conference (number 79) to which the bug-report was send
	 by default is removed and substituted buy an instruction where
	 to send the bug-report to.

341
342
343
344
	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Man vill ha
	 display-buffer f|r att visa meddelandebufferten, inte
	 pop-to-buffer.

345
346
Sun Sep 29 04:26:52 1991 Per Cederqvist (ceder at ruben)

347
348
349
	* flags.el (lyskom-read-options-2): Run lyskom-login-hook even if
	 the person has no userarea.

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
	* vars.el (kom-show-personal-message-in-buffer,
	 kom-pop-personal-message, kom-ding-on-personal-messages,
	 lyskom-personal-messages-hook): added.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Beeps only if
	 kom-ding-on-personal-messages is non-nil.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Pops to the buffer if
	 kom-pop-personal-message is set.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Created. Does the
	 acual job that lyskom-show-personal-message used to do.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Run
	 lyskom-personal-message-hook when a message arrives.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Insert the message in
	 the normal buffer, or a special buffer, or not at all depending
	 on how kom-show-personal-messages-in-buffer is set.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
370
371
372
373
Sat Sep 28 21:33:38 1991 Per Cederqvist (ceder at ruben)

	* async.el (lyskom-parse-async): Removed the "info" backdoor.

inge's avatar
inge committed
374
375
376
377
378
379
Tue Sep 24 06:30:37 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): first-greeting: Bytt ut
	 passusen som sade att vem som helst kunde se l|senordet i
	 databasen mot en mening som sa att det {r krypterat.

380
381
382
Tue Sep 17 18:44:08 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el, prioritize.el (lyskom-start-of-command): Nu
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
383
	 konverterar vi {ven error-meddelanden bl.a. V{nta p} prompten.
384
385
	 Ny funktion: lyskom-error.		   

386
387
Mon Sep 16 18:10:59 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
388
389
	* Distribuerat version 0.34.1		22:00

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
390
391
392
393
	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lagt till ett anrop som
	 t|mmer lyskom-to-do-list ocks} n}r man l{ser. ]terse markerade
	 buggen berodde av detta.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
394
395
	* clienttypes.el (read-list-delete-text): Justerat doc-str{ngen.

396
397
398
399
400
401
402
	* prioritize.el (lyskom-prioritize-1,lyskom-prioritize-2): Fixat
	 s} att ledtexterna l{ggs in med lyskom-insert (blir
	 iso->swascii-konverterade.

	* edit-text.el (lyskom-edit-read-misc-list): Buggfix. Det jag
	 gjorde ig}r. Nu funkar det att l{gga in texter ocks}.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
403
404
Sun Sep 15 18:17:11 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
	* lyskom-rest.el, edit-text.el, swedish-strings.el
	 (lyskom-edit-insert-misc, lyskom-edit-read-misc-list): Fixat s}
	 att den konverterar {ver [rende raden och skriv texten raden.

	* commands1.el (lyskom-change-name): Scrollar p} r{tt st{lle.

	* edit-text.el, startup.el, commands1.el (kom-list-persons,
	 kom-list-conferences, kom-edit-send, kom-create-conf):
	 read-string ersatt med lyskom-read-string.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Nu skall vi inte f} f|rsta
	 tangenttryckningen att betyda lyskom-kommandon.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
418
419
	* vars.el, commands1.el: Inlagt en kom-quit-hook.

420
421
422
423
424
425
Fri Sep 13 23:50:56 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el(lyskom-set-mode-line): Nu rapporterar klienten
	 b}de antal ol{sta i nuvarande m|te och totalt antal ol{sta i
	 status-raden. 

426
427
Mon Sep 9 16:35:39 1991 Lars Willf|r (willfor at robin)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
428
	* async.el: Tog bort hanteringen av den gamla typen av
429
430
	 broadcast-meddelanden.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
431
432
433
434
	* async.el: Tog bort den gamla funktionen
	 lyskom-show-broadcast-message (ers{tts av
	 lyskom-show-personal-message) och den av den funktionen
	 anv{nda str{ngen broadcast-from.
435

436
437
438
	* async.el och swedish-strings.el: Nu visas tiden (enligt
	 klienten) n{r man f}r ett personligt eller allm{nt meddelande.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
439
440
441
442
443
Sun Sep 8 21:51:41 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* commands1.el (lyskom-jump): Stabiliserat. Nu g|rs n}got vettigt
	 n{r mark-as-read {r nil.

444
445
Thu Sep 5 15:55:30 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

446
447
448
	* lyskom-rest.el, vars.el, swedish-strings.el (kom-save-text): Nu
	 kommer den ih}g default fil och dir.

449
450
451
	* view-text.el (lyskom-print-text): Nu uppdaterar vi sk{rmen innan
	 vi jobbar vidare med parsningen av cachen.

452
453
454
455
456
Wed Sep 4 17:21:17 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Det funkade inte att
	 }terskapa felet.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
457
458
459
460
Tue Sep 3 18:43:43 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* misc/To-do heter numera misc/TODO.

461
462
463
464
465
Mon Sep 2 00:26:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* review.el (kom-review-backward): Fixat s} att den skriver ut
	 korrekta texter om huruvida vi l{ser fram}t eller bak}t.

466
467
468
469
470
Sun Sep 1 18:03:44 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* commands1.el (kom-write-comment): Lagt till s} att vi visar
	 vilken text vi kommenterar i bufferten.

471
472
Wed Aug 28 22:06:21 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

473
474
475
	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): paragraph-separate initierades
	 fr}n paragraph-start.

476
477
478
	* internal.el (lyskom-apply-handler): h{r f}ngade vi quit utan att
	 }terskapa det igen.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
479
480
481
482
483
Wed Aug 28 05:18:27 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* commands2.el (lyskom-status-pers-2), swedish-strings.el
	 (lyskom-strings): Fixade ledtexten vid skapade personer.

484
485
486
487
488
Fri Aug 23 02:38:58 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Tagit bort ett space f|r
	 mycket vid ]terse senaste av (info-by-to).

489
490
491
492
493
Wed Aug 21 17:43:13 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* Alla filer (lyskom-clientversion-long): Lagt till rcs
	 identifierare.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
494
495
496
497
Wed Aug 21 02:15:04 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* Distribuerat version 0.34		02:10

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
498
499
Tue Aug 20 22:58:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
500
501
	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Bugfix kom-do-when-done.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
502
503
504
	* commands2.el (kom-postpone): Klarar nu {ven fallet att man g|r
	 uppskjut p} fler inl{gg {n man har ol{sta.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
505
506
507
	* vars.el, flags.el (lyskom-elisp-variables,
	 lyskom-read-options-eval): Till{gg av en lyskom-login-hook.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
508
509
Tue Aug 20 19:15:07 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

510
511
512
513
514
515
516
	* commands1.el (lyskom-print-who-is-on, lyskom-print-who-info)
	 [ndrade anropen till lyskom-return-who-info s} att
	 sessionsnumret skrivs i 4 positioner.

	* commands1.el (lyskom-return-who-info-line) Sessionsnumret skrivs
	 i 4 positioner i st{llet f|r tre.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
517
518
519
	* commands2.el (kom-postpone): Funkar nu {ven om man skjuter upp
	 alla inl{gg.

520
521
Tue Aug 20 17:16:14 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

522
523
524
	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Nu initieras
	 lyskom-do-when-done {ven efter inl{sning av user-arean.

525
526
527
528
529
530
531
532
	* vars.el, flags.el (lyskom-read-options-eval,
	 kom-edit-options-send): Nu anv{nder den 2 variabler f|r att
	 spara till common-arean: lyskom-global-boolean-variables och
	 lyskom-global-non-boolean-variables.
	 Dessutom sparas alla ok{nda variabler fr}n common-arean som
	 UNK-`common-area-namnet'.
	 Detta inneb{r att buggen med att markera inte fungerar {r fixad.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
533
534
Tue Aug 20 01:18:17 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

535
536
537
538
539
540
541
	* clienttypes.el (read-list-delete-text) Om text-no {r nil s}
	 plockar vi bara bort tomma read-infos fr}n rlist.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Se till att tomma
	 read-infos tas bort fr}n lyskom-reading-list {ven n{r vi
	 }terser. (lyskom-is-read 0) hade den effekten.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
542
543
544
	* clienttypes.el (read-list-delete-text) Tog bort en gammal,
	 bortkommenterad, rekursiv, version.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
545
546
547
548
549
550
551
Mon Aug 19 03:35:15 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-postpone) Nyskriven.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text) Anropa aldrig lyskom-is-read
	 med textnummer 0.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
552
553
Mon Aug 19 01:08:49 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

554
555
556
	* commands2.el (lyskom-set-motd): Nu f}r meddelandet ingen
	 mottagare per default.

557
558
559
560
	* commands2.el, swedish-strings.el (lyskom-set-motd-2,
	 lyskom-set-motd-3, lyskom-remove-motd): Nu s{tter den
	 lyskom-server-info ocks} om det gick bra.

561
562
563
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Klarare n{r det g{ller
	 {ndra l|senord.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
564
565
566
	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Nu klarar den {ven fallet
	 n{r lyskom-edit-mode-mode-hook inte s{tter current-local-map.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
567
568
569
570
571
 Sun Aug 18 19:32:00 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter) Nu sparas match-data alltid. R{tt
	 buffert }terst{lls. Inhibit-quit s{tts ej globalt.

572
573
Sun Aug 18 02:07:59 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

574
575
576
577
	* commands2.el (lyskom-status-conf, lyskom-status-pers-2): Bytt
	 n}gra gl|mda 
	 (lyskom-insert (lyskom-format )) till (lyskom-format-insert )

578
579
580
	* lyskom-rest.el (iso-8859-1-table): Patchat tabellen f|r thorn,
	 eth. N}gon annan sm}sak ocks}.

581
582
583
584
	* commands2.el, swedish-strings.el (lyskom-status-conf,
	 lyskom-status-pers-2): Nu skriver den ut n{r personer och m|ten
	 skapades.

585
586
587
588
589
Sat Aug 17 04:30:01 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el (lyskom-elisp-variables): Nu {r den defconst f|r att man
	 skall kunna {ndra mellan versionerna.

590
591
592
593
Thu Aug 15 18:43:17 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* startup.el (lyskom-mode): (put 'lyskom-mode 'mode-class 'special)

594
595
Sat Aug 17 00:50:34 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

596
597
598
599
600
	* commands1.el (lyskom-change-pres-of-motd-2,
	 lyskom-unset-conf-motd): Till{gg s} att den accepterar att vi
	 {ndrar presentation f|r vem som helst om vi {r administrat|r.
	 Variabeln lyskom-is-administrator kollas.

601
602
603
604
	* edit-text.el (lyskom-edit-read-misc-list): Internationaliserad.
	 Vi anv{nder f|rsta bokstaven av recipient, carbon-copy, comment
	 och footnote elementen fr}n lyskom-string.

605
606
Fri Aug 16 18:24:35 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

607
608
609
610
611
	* edit-text.el (kom-edit-send): Nu f}r vi inte med de speciella
	 inl{ggshanterande kommandona n{r vi l{ser in {rendet. Bara det
	 ombindningar som man g|r f|r moden.
	 Ny intern variabel: lyskom-edit-mode-mode-map

612
613
614
615
	* edit-text.el (lyskom-edit-extract-text): Ny och omskriven s} att
	 den kollar lyskom-header-separator. Detta kr{vdes f|r att man
	 skall kunna {ndra texten efter: C-c C-c C-x o

616
	* commands1.el (lyskom-return-username): Nu kan den {ven matcha
617
	 maskinnamn som har andra tecken {n bokst{ver i sig.	 
618

619
620
621
622
	* vars.el (lyskom-elisp-variables): Lagt till lyskom-prompt-text
	 och lyskom-prompt-executing-default-command-text till listan av
	 variabler som sparas f|r denna klient.

623
624
625
626
627
628
	* swedish-strings.el, commands2.el (kom-compile-bug-report): Lite
	 sk|nhets{ndringar. Nu skall Backtracen hanteras snyggare.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): buggreport-subject hade en
	 %s f|r mycket.

629
630
631
632
633
634
Wed Aug 14 02:46:40 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command,
	 lyskom-insert-before-prompt): nu sl{nger den inte om lagrade
	 meddelanden i omv{nd ordning. Vi anv{nder nu lyskom-queue.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
635
636
Tue Aug 13 03:05:27 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
637
638
639
	* swedish-string.el, review.el (kom-review-stack): Fixat en
	 kvargl|md text.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
640
	* commands1.el: lyskom-sub-member-answer, nu r{knar den bara ner
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
641
642
643
644
645
	 lyskom-last-conf-received om man subtraherar sig sj{lv.

	* edit-text.el: lyskom-edit-get-commented s|ker nu f|rst efter
	 kommenterade och sedan fotnoterade inl{gg.

Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
Wed Jul 31 06:59:14 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* commands2.el: lyskom-list-summary. R{knar nu r{tt p} vilken
	 m}nad det {r.

Fri Jul 19 12:39:19 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* swedish-strings.el: Tagit bort bindningen till 'u' f|r kommandot
	 Uttr{da eftersom det inte {r ett kommando som man vill trycka av
	 misstag. 

Fri Jul 19 12:30:17 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* edit-text.el: gurksallad-k|n bytt till edit-2.

Tue Jul 9 01:04:59 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el: kom-force-logout: Nytt kommando "Kasta ut en
	 session".

	* commands2.el: lyskom-set-motd: Nu blir det ingen newline extra
	 n{r man editerar ett gammalt loginmeddelande.

	* startup.el: lyskom-store-server-info: Ny hantering av
	 loginmeddelandet. Nu skriver den ut snyggare. 

Sun Jul 7 17:47:14 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
674
	* swedish-strings.el, lyskom-rest.el: Nu ger str{ngen som
Per Cederqvist's avatar
.    
Per Cederqvist committed
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
	 talar om vilken felkod vi har f}tt {ven numret p} felkoden.

	* startup.el: Nu skickar bara klienten meddelandet kom-tell-login
	 om vi redan var inloggade.

	* commands1.el: I lyskom-add-sub-recipient-2 var inte
	 lyskom-add-sub-recipient-answer ersatt med
	 lyskom-handle-command-answer.

	* lyskom-rest.el, startup.el: Nu kollar lyskom-start-of-command
	 v{rdet p} first-time-around. S}lunda skall doing-default-command
	 inte vara bundet n{r vi loggar in f|rsta g}ngen.

Sat Jul 6 04:31:51 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el: Ny funktion lyskom-format-insert som g|r
	 detsamma som (lyskom-insert (lyskom-format ...)). Dessutom
	 {ndrat alla f|rekomster i alla filer av det senare till det
	 f|rstn{mnda.

	* commands1.el: lyskom-change-presentation-or-motd med
	 underfunktioner har nu vettiga docstr{ngar.

Fri Jul 5 02:14:35 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el: Nytt kommando Ta bort
	 loginmeddelande. 

	* lyskom-rest.el, m}nga andra: Skrivit lyskom-insert-string och
	 bytt ut alla f|rekomster av (lyskom-insert (lyskom-get-string...
	 mot anrop till den.

Thu Jul 4 01:25:50 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* startup.el, commands2.el: Nya funktioner: kom-set-motd med
	 underfunktioner implementerar kommandot S{tt loginmeddelande som
	 s{tter loginmeddelandet fr}n administrat|ren f|r LysKOM.

Wed Jul 3 02:29:47 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* swedish-strings.el: Nu {r anv{ndar-f{ltet i Status Person lite
	 snyggare. 

	* completing-read.el: lyskom-completing-read-2: Nu g|r den om
	 prompten till swascii om n|dv{ndigt.

	* commands1.el: {lys,}kom-change-password: Nu fr}gar klienten vem
	 den skall {ndra l|senord f|r.

	* vars.el, startup.el(lyskom-clear-vars),
	 commands2({lys,}kom-{dis,en}able-adm-caps): Ny variabel
	 lyskom-is-administrator som {r t om anv{ndaren {r i
	 administrat|rsmod och annars nil.

Wed Jul 3 02:00:32 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el: lyskom-enter-conf funkar nu {ven med
	 kom-print-number-of-unread-on-entrance satt till nil.

Tue Jul 2 00:37:46 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el: Nu konverterar lyskom-read-number och
	 lyskom-read-string sina promptstr{ngar till swascii om
	 n|dv{ndigt.

	* lyskom-rest.el: lyskom-set-mode-line anropar nu
	 iso-8859-1-to-swascii om n|dv{ndigt.

	* lyskom-rest.el: Ny funktion lyskom-message som {r samma som
	 message men som konverterar till swascii om n|dv{ndigt.
	 Dessutom bytt alla (message ...) mot (lyskom-message ...) mha
	 tags-query-replace utom de som s}g ut som: (message "").

	* lyskom-rest.el: lyskom-do-format, lyskom-format-help: Nu funkar
	 det med en nolla f|rst i formatstr{ngen n{r man formatterar tal.

	* vars.el: F|rb{ttrat docstr{ngen f|r
	 kom-membership-default-placement s} att man kanske kan begripa
	 den {ven om man inte har hackat p} klienten i ett halv}r.

	* Makefile: swedish-strings.el ligger nu direkt efter vars.el
	 eftersom det definieras variabler d{r som kan beh|vas p} andra
	 st{llen i klienten.

	* Definitionen av lyskom-header-separator flyttad fr}n vars.el
	 till swedish-strings.el

	* commands1.el: F|ljande funktioner ersatta av
	 lyskom-handle-command-answer:
	   lyskom-delete-text
	   lyskom-change-password
	   lyskom-add-sub-recipient-answer
	   lyskom-add-sub-comment-answer
	   lyskom-shutdown-server

	 F|ljande funktioner f|renklade genom anrop till
	 lyskom-handle-command-answer: 
	   lyskom-add-member-answer

	* lyskom-rest.el: funktionen lyskom-handle-command-anwer skall ta
	 hand om alla svar till olika kommandon som slutar med texterna
	 "klart"/"det gick inte".

	* flags.el: Den h{r filen har nu en likadan filheader i b|rjan som
	 alla andra filer.

	* swedish-strings.el: Kommandot S{tt livsl{ngd heter nu [ndra
	 livsl{ngd f|r att f|lja den tidigare standarden.

	* startup.el, commands2.el: tagit bort lyskom-unread och ersatt
	 den med lyskom-count-var.

	* commands2.el: Ersatt lyskom-status-pers-unread med
	 lyskom-count-var.

	* vars.el, startup.el: Ny variabel: lyskom-count-var som kan
	 anv{ndas till att r{kna lite olika saker i klienten.

Mon Jul 1 04:09:30 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* swedish-strings.el: Fixat buggen Duvar kanske aldrig medlem.

	* commands2.el, swedish-strings.el: Fixat s} att status skriver ut
	 n}rvarotiden i dagar timmer....

	* view-text.el: Fixat buggen som gjorde att ledtexten S{nt av inte
	 skrevs ut. Detta hade tillkommit under flyttandet av texter.

	* vars.el, swedish-strings.el; flyttat definitionen av
	 lyskom-text-start till swedish-strings.el

	* swedish-strings.el: [ndrat endast prompten.

	* cache.el: I cache-add-session-info kollade vi aldrig om vi fick
	 felmeddelande tillbaka. Det small om n}gon hann logga ut snabbt
	 igen. Nu kollar vi det.

Sun Jun 30 03:16:30 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* vars.el: lyskom-header-separator {r nu 8-bitsascii.

	* commands1.el, swedish-strings.el: name-to-be-changedd ->
	 name-to-be-changed. 

	* async.el, swedish-strings.el: lyskom-is-fyll -> lyskom-is-full.

	* swedish-strings.el: lyskom-change-prefix var omblandat f|r 
	 och .

Thu Jun 27 18:17:28 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* commands1.el: lyskom-sub-member Nu kan man utesluta medlemmar ur
	 brevl}dor ocks}.

	* parse.el: lyskom-parse-success lyskom-decrease-pending-calls
	 anropades felaktigt med unparsed-bufferten vilket gjorde att
	 lyskom-number-of-pending-calls n{r den blev lokal inte
	 fungerade l{ngre.
	* startup.el: lyskom-number-of-pending-calls {r lokal igen.

Thu Jun 27 14:27:49 1991 Thomas Bellman (bellman at lysator)

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Kommenterat bort
	 lyskom-number-of-pending-calls. Klienten h{ngde sig ibland
	 annars. DETTA [R ETT SYMPTOM, INTE EN ORSAK!

Thu Jun 27 02:29:50 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el: lyskom-get-error-text: ny funktion som sl}r upp
	 en felkod i lyskom-error-texts och returnerar klartexten om den
	 fanns. 

	* swedish-strings.el: lyskom-error-texts: en assoclista |ver alla 
	 felkoder i klartext (svenska).

Thu Jun 27 02:12:35 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* startup.el: lyskom-clear-vars lyskom-number-of-pending-calls {r
	 ju ganska lokal lagt till bland de lokala.
	 Motsvarande f|r variabeln lyskom-status-pers-unread fr}n
	 commands2.el	

Wed Jun 26 22:04:57 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* flyttat texterna f|r filerna: startup.el, internal.el,
	 commands1.el, commands2.el, view-text.el, async.el, flags.el och 
	 lyskom-rest.el till swedish-strings.el

	* commands2.el: kom-compile-bugreport: [ndrat antalet rader i
	 unparsed-bufferten som skall skickas med till det dubbla (10.)

	* lyskom-rest.el: iso-8859-1-map {ndrad n}got. sz => B ^0 > 0

Wed Jun 26 03:56:55 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el: lyskom-status-pers-[4-6]: Status person skriver
	 nu ut hur mnga olsta personen i frga har totalt om man
	 vljer att titta p medlemsskapen.

	* commands2.el: lyskom-status-pers-5: Alla m|ten d{r man har 0
	 ol{sta visar ingen siffra, utan bara en tom kolumn f|r antal
	 ol{sta. Det blir mer |versk}dligt p} det viset.

Wed Jun 26 02:58:38 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* edit-text.el: Lagt till funktionen overlay-map som anvnds fr
	 att man skall kunna ha keymappen frn 2 moder samtidigt.
	 Behvs om man har en egen mode-map plus de lokala fr
	 edit-bufferten.

Mon Jun 24 19:20:17 1991 Linus Tolke (linus at robert)

	* commands1.el: lyskom-delete-conf vi skall g|ra
	 lyskom-end-of-command {ven n{r n}gon annan precis tog bort m|tet.

Sun Jun 23 05:38:44 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* startup.el: lyskom: [ndrat "LysKOM server" till "LysKOM-server". 

	* Fixat str{ngarna i parse.el, services.el, cache.el, review.el,
	 prioritize.el, edit-text.el och elib-string.el.

	* Ny fil: swedish-strings som skall inneh}lla alla str{ngar p}
	 svenska i elispklienten. Lagt till den tillf{lligt i Makefilen.

	* lyskom-rest.el: Nya funktioner: lyskom-format med
	 underfunktioner. 

	* commands2.el, startup.el: kom-{dis,en}able-adm-caps +
	 underfunktioner. Nya kommandon: \verg} till administrat|rs-/
	 normalmod.

Sat Jun 22 13:57:48 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el: I funktionen lyskom-set-mode-line hanterades
	 inte fallet att man skickade med en conf-stat som argument
	 korrekt.

Sat Jun 22 00:45:18 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* de flesta filer: [ndrat namn p} lyskom-format till
	 lyskom-format-objects. Jag vill anv{nda namnet lyskom-format
	 till den funktion som skall anv{ndas i st{llet f|r format n{r vi
	 internationaliserar klienten.

Wed Jun 19 06:14:55 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* startup.el: lyskom-start-anew-login-{1-5,2}: Nu talar klienten
	 om om man har en lapp p} d|rren vid inloggning

	* commands1.el: lyskom-{add,sub}-recipient med underfunktioner. Nu
	 talar funktionerna om vem man adderar resp. subtraherar som
	 mottagare. 

Mon Jun 17 21:02:26 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el: Nytt kommando: St{ng av servern.
	 Nya funktioner: {,lys}kom-shutdown-server.

Sat Jun 15 18:08:04 1991 Inge Wallin (inge at robert)

	* Releaseade 0.33.1 som fixar problemet med userarean. 

	* vars.el: 0.33 -> 0.33.1

Thu Jun 13 03:49:11 1991 Peter Eriksson (pen at lysator)

	* vars.el: laila.lysator.liu.se -> kom.lysator.liu.se
	      (foo de som inte k|r DNS)

Thu Jun 13 02:07:23 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* flags.el: Hmmmm Fixat buggen som gjorde att man inte kan anv{nda
	 en userarea utan separata areor f|r andra klienter {n
	 elisp-klienten. 

	* cache.el: cache-del-who-info 
	 fixat buggen som gjorde att man ibland f}r markerp nil n{r man
	 loggar in. N{mligen n}gon som {nnu inte {r inh{mtad loggar ut.

Wed Jun 12 21:13:32 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

  	* Distribuerat version 0.33      22:35.

	* startup.el: lyskom-previous-text skall ocks} vara bufferlokal.

Wed Jun 12 19:53:24 1991 Inge Wallin (inge at lage)

	* commands2.el: lyskom-status-pers-5: Skriver ut "O" f|r alla
	 m|ten som personen {r organisat|r f|r.

Wed Jun 12 03:37:17 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* startup.el: define-key funkade inte l{ngre med 8-bitars emacs.
	 Jag har bytat \M- (vilket betyder s{tta }ttonde biten) mot \033
	 (escape) Detta {r egentligen ganska fult men jag {r inte helt p}
	 det klara med hur man skall hantera flaggorna meta-flag och
	 meta-prefix-char f|r att det skall bli snyggt.

	* lyskom-rest.el: lyskom-set-mode-line
	 Fixat s} att den klarar att man h}ller p} att }terse ocks}.

	* commands2.el: oktetter till tecken i status person.

Wed Jun 12 02:46:55 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest: lyskom-set-mode-line: Ta reda p} antalet ol{sta i
	 det nuvarande m|tet och skriv det i moderaden.
	 lyskom-print-prompt: Anropa lyskom-set-mode-line.
	 lyskom-add-new-text: Anropa lyskom-set-mode-line.

Wed Jun 12 00:16:40 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el: Ny funktion lyskom-set-mode-line
	 startup.el, commands1.el, lyskom-rest.el. Olika funktioner
	 anropar nu denna funktion ist{llet.

Tue Jun 11 21:52:11 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* startup.el: lyskom-debug-communications-to-buffer{,-buffer}
	 skall vara bufferlokala.
	 [ndring i lyskom-clear-vars

	* completing-read.el: Nu {r `-' }terigen del av ett ord.

Mon Jun 10 23:10:23 1991 Thomas Bellman (bellman at lysator)

	* edit-text.el (kom-edit-send): G} till slutet av LysKOM-buffern
	 n{r ett inl{gg skickas in.

Mon Jun 10 15:19:26 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el, startup.el: Nu anv{nder vi variablerna
	 lyskom-prompt-text och lyskom-prompt-executing-default-command-text.

	* flags.el, startup.el: N}gon (beroende p} om man har user-area
	 eller inte) lyskom-read-options s{tter lyskom-do-when-starting
	 ist{llet f|r lyskom-clear-vars. Nu har jag lyckats f} den att
	 exekvera de kommandon som fanns i user-arean.

	* lyskom-rest.el: Flyttade exekveringen av lyskom-do-when-starting
	 till en egen funktion: lyskom-maybe-do-when-starting.

	* flags.el, startup.el, vars.el: Nu kommer elisp-klienten ih}g
	 andra clienters delar av user-arean och sparar med den.
	 Variabeln heter lyskom-other-clients-user-areas.

	* internal.el: Nu fixar vi s} att om man f}r "no more processes"
	 felet s} behandlas det precis som "message to long". Jag tror
	 att detta {r r{tt s{tt att behandla det p}.

Mon Jun 10 05:00:23 1991 Inge Wallin (inge at ruben)

	* commands1.el: lyskom-write-comment: Nu talar klienten om f|r
	 servern att anv{ndaren skriver en fotnot.

Mon Jun 10 04:37:28 1991 Thomas Bellman (bellman at lysator)

	* edit-text.el (kom-edit-send): Stoppat in save-excursion inuti
	 let-satsen och delat upp den p} tv}. Detta f|r att edit-buffern
	 inte ska scrollas.

Mon Jun 10 01:11:09 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* flags.el: Annat (snyggare) format f|r user-arean.

	* lyskom-read.el: lyskom-insert-before-prompt har nu till}telse
	 att skriva ett meddelande {ven n{r man v{ntar.

	* lyskom-rest.el: Ny funktion iso-8859-1-to-swascii som
	 konverterar en str{ng.
	 Om variabeln kom-emacs-knows-iso-8859-1 {r sann s} g|r vi ingen
	 konvertering. Annars g|r vi det.

	* commands1.el: Nya funktioner lyskom-add-membership,
	 lyskom-add-membership-2 som adderar ett medlemsskap till listan
	 av medlemsskap och l{gger in korrekt post i lyskom-to-do-list.
	 [ndringarna ber|r {ven n{r man g}r till ett m|te som man inte
	 var medlem i f|rut. (det fungerar.)
	 Kan t{nkas att lyskom-go-to-conf-handle-map inte l{ngre anv{nds
	 men jag vill kolla detta ett par g}nger till.

	* startup.el: lyskom-start-anew-login-1-5
	 Nu st{lls globala lyskom-default-password ocks} till nil n{r vi
	 anv{nt det.

Sun Jun 9 18:46:12 1991 Inge Wallin (inge at ruben)

	* commands1.el: Nytt kommando: Fotnot. Ny funktion:
	 kom-write-footnote. kom-write-comment med underfunktioner
	 {ndrade.

	* commands1.el: {lys,}kom-review-presentation: Snyggat upp koden
	 samt gjort s} att den skriver ut vilket m|te/person man f}r
	 presentationen f|r.

	* startup.el: [ndrat lite i ledtexten n{r man loggar in f|rsta
	 g}ngen f|r att det skall bli tydligare. [ndrat fr}gan ocks}.

Sun Jun 9 13:27:34 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* commands1.el, vars.el: lyskom-add-member-3
	 Nya variabler: kom-membership-default-placement
	 kom-membership-default-priority som g{ller n{r man blir medlem i
	 ett m|te.

	* commands1.el: lyskom-add-member, kom-add-self, 
	 lyskom-add-member-[23], lyskom-create-conf-handler
	 Nu anropas inte l{ngre lyskom-add-member-3 "utifr}n". Allt skall
	 g} genom lyskom-add-member-2 som ser till att
	 lyskom-add-member-3 f}r r{tt argument. ] andra sidan tar nu
	 lyskom-add-member-2 {ven argument f|r vilken funktion som skall
	 anropas sedan.

	* edit-text.el: kom-edit-send, lyskom-create-text-handler 
	 Nu kommer man tillbaka till den window-configuration som g{llde
	 n{r man startade editeringen direkt n{r man trycker 
	 C-c C-c <RET>

	* lyskom-rest.el: kom-extended-command funkar nu {ven om man anger
	 ett ord som matchar fullst{ndigt med felaktigt case.

Sat Jun 8 18:58:42 1991 Linus Tolke (linus at lysator)

	* commands2.el: lyskom-status-pers-2. bytes -> skapade oktetter.

	* startup.el: lyskom-default-password m}ste beh}llas.

	* commands1.el: (kom-create-conf, lyskom-create-conf-handler,
	 lyskom-create-conf-handler-2) Nu blir man direkt medlem i m|tet
	 n{r man skapar det.
	 Ny funktion: lyskom-create-conf-handler-2.

	* vars.el: Fixat formatet p} lyskom-text-start och lagt in en
	 varningstext i view-text.el (vid lyskom-print-date-and-time) s}
	 att vi inte skall r}ka ut f|r samma problem igen.

Sat Jun 8 03:55:00 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands2.el, startup.el: Nytt kommando S{tt livsl{ngd. Nya
	 funktioner: kom-set-garb-nice med underfunktioner.

Wed Jun 5 23:53:34 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* edit-text.el: Lagt in Gertz bug-fix.

Tue Jun 4 19:29:25 1991 Thomas Bellman (bellman at nanny)

	* edit-text.el (kom-edit-send): Lagt en save-excursion runt hela
	 let-satsen, och tagit bort det avslutande (set-buffer buffer),
	 som inte beh|vs l{ngre.

Tue Jun 4 15:34:48 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* edit-text.el: Lagt in Anders Gertz addera mottagare med check
	 efter om han har en lapp p} d|rren. Eftersom
	 lyskom-edit-insert-misc nu (helt pl|tsligt :-) tar 4 argument
	 ist{llet f|r 3 s} funkade inte de i original men de funkar nu.
	 [ndringar: lyskom-edit-add-recipient/copy
	 Nya funktioner: lyskom-edit-add-recipient/copy-2 och
			 lyskom-edit-add-recipient/copy-3

	* edit-text.el: lyskom-edit-add-misc. Dokumenterat extra
	 argumentet (=> Inge du som lade till det f}r korrekturl{sa
	 kommentaren) och en save-excursion som g|r att det funkar lite
	 b{ttre. Vi skulle beh|va en save-excursion som sparade point och
	 mark i alla buffertar (eller i alla fall s{kert i
	 edit-bufferten) f|r att det skall fungera.

Tue Jun 4 00:54:32 1991 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* startup.el (lyskom-commands): Bytt namn p} "Subtrahera medlem"
	 till "Uteslut medlem".

	* commands1.el (lyskom-add-member-3): Placerar m|tet sist i en ny
	 medlems m|teslista och ger det prioritet 100, om det inte {r en
	 sj{lv man adderar -- d} fr}gar den.

	* commands1.el (lyskom-add-member-2, lyskom-add-member-3):
	 Personstatusen f|r personen plockas fram och skickas med till
	 l-a-m-3. Denna anv{nds i l-a-m-3 f|r att ta reda p} hur m}nga
	 m|ten personen {r med i.

Mon Jun 3 21:33:56 1991 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* elib-string.el: Ny fil. Kopia av den fr}n elib-paketet. B|r
	 tas bort i framtiden och laddas via (require 'elib-string).

	* startup.el (lyskom-mode): F|rst|r inte l{ngre
	 mode-line-buffer-identification lika illa som den gjorde innan.

Mon Jun 3 21:03:38 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands1.el, lyskom-rest.el: format funkar ej som det skall med
	 argumentet %-s27s s} jag bytte till concat.
	 [ndringar i lyskom-do-go-to-conf och lyskom-go-to-next-conf

Sun Jun 2 13:35:33 1991 Inge Wallin (inge at lave)

	* commands2.el: Nu ger Status f|r Person ocks} vilka m|ten som
	 personen {r medlem i om anv{ndaren vill det. [ndring i
	 lyskom-status-pers-2. Nya funktioner: lyskom-status-pers-[3-5].

Sat Jun 1 19:42:06 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* view-text.el: lyskom-print-date-and-time har nu tv} mellanslag
	 mellan datum och tid i st{llet f|r ett.

	* commands2.el: Nu funkar Status f|r M|te n{r man v{ljer att titta
	 p} medlemmarna ocks} precis som i gamla QZ-KOM. Ny funktion:
	 lyskom-status-conf-4.

	* services.el: Ny initiate-function initiate-query-read-texts

Thu May 30 22:23:29 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands2.el: kom-status-conf med underfunktioner. Nu kan man
	 f} upp vilka medlemmar som ett m|te har n{r man g|r Status f|r
	 m|te. 

	* commands2.el: kom-status-conf utnyttjar nu
	 lyskom-completing-read-conf-stat i st{llet. 

Mon May 27 00:10:58 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* flags.el: Testad och funkar.

	* flags.el: Ny fil. Inneh}ller allt f|r att skapa sin user-area
	 och evaluera det hela. 
	 Otestat pga en serverbegr{nsning. Servern {r fixad men inte
	 startad. S} fort det {r startad skall jag testa.

Sun May 26 04:25:43 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands1.el : lyskom-print-who-is-on anv{nder nu
	 lyskom-session-info ist{llet f|r f|rsta elementet i listan.
	 asterisken kommer allts} p} r{tt plats.

	* src: rensat lite. Flyttat peters grejor till -eng, willf|rs till
	 lw och bellmans till test-async. Uppmaning till dessa personer
	 att g|ra klart projekten! (Obs att ursprungskoden kan ha
	 utvecklats.)
	 Nu funkar grep hyfsat igen. :-)

	* commands2.el: lagt in funktionen kom-display-who-buffer.
	 vars.el: variabeln kom-who-buffer-size-when-displaying
	 startup.el: kommandot Visa vilka-listan.

	* lyskom-rest.el (commands1.el): lyskom-maybe-save-unread, heter
	 numera lyskom-maybe-move-unread och flyttar det m|tet man var i
	 sist i lista om den anropas med non-nil argument. (N{sta m|te
	 fungerar som det skall.)

	* commands2.el: lyskom-list-summary-all {ndrat Namn till
	 f|rfattare. 

Thu May 23 05:08:15 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* review.el: kom-review-tree anropar nu lyskom-follow-comments
	 direkt och inte end-of-command bara en g}ng.

	* lyskom-rest.el: kom-view-next-text skall inte markera som l{st
	 om vi h}ller p} att }terse. (ful patch. med 0)

	* startup.el: Lagt till s} att vi b}de skall klara 8-bitar emacs
	 och 7-bitars emacs som tror att den {r 8-bitars.
	 Som tangentkommandon.

	* Dokumenterat {ndra organisat|r.

	* Dokumenterat scroll-down, M-p och M-n.

	* commands1.el: lyskom-write-comment, lyskom-write-comment-soon:
	 tar nu argument s} att man f}r r{tt text n{r man g|r kommentera
	 f|reg}ende.
	 startup.el, docen: Inlagt under 'annat'-menyn och dokumenterat.

Wed May 22 14:41:21 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* doc/elisp-client-0.33.latexinfo: Skapat och stoppat in doc f|r
	 nya {rende-hanteringen.

	* commands1.el,commands2.el: lagt till s} att vi nu bara f}r
	 fr}gan om {rende efter det att vi skrivit texten. [ndringar i
	 kom-write-text, lyskom-do-send-letter

	* Skapat ett nytt dir (doc) d}r jag lagt alla doc-filerna. Jag har
	 {ndrat i makefilen men ej testat.

	* startup.el: Lagt till s} att l{, }terse och {ndra
	 tangenttryckningarna borde fungera p} iso-tangentbord.

	* who-buffer.el: Lite grejor som kanske borde stoppas in
	 n}gonstans. 

Mon May 20 04:24:45 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* lyskom-rest.el,commands1.el,startup.el: Lagt till s} att vi
	 visar aktuellt m|te p} mode-raden.
	 [ndringar i: lyskom-clear-vars, lyskom-mode,
	 lyskom-do-go-to-conf och lyskom-go-to-next-conf

	* startup.el: scroll-down bundet till delete.

Mon May 20 02:36:42 1991 Inge Wallin (inge at lage)

	* commands1.el: Nytt kommando, [ndra organisat|r. Nya funktioner:
	 kom-change-supervisor med underfunktioner.

	* commands1.el: kom-change-name med underfunktioner anv{nder nu
	 lyskom-completing-read-conf-stat i st{llet f|r
	 lyskom-completing-read. 

Sun May 19 23:49:09 1991 Inge Wallin (inge at lage)

	* commands1.el: En kultpryl i lyskom-display-time (se sj{lva i
	 koden) . Linus:-)

Thu May 16 00:55:16 1991 Inge Wallin (inge at lave)

	* cache.el, async.el, services.el, parse.el: Fixat s} att klienten
	 inte h{mtar alla who-info varje g}ng n}gon loggar in. Detta
	 anv{nder initiate-get-session-info som jag ocks} fick skriva
	 samt lyskom-parse-session-info.

	* cache.el, async.el: Fixat s} att klienten inte h{mtar alla
	 who-info varje g}ng n}gon loggar ut. 

Thu May 16 00:52:26 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* lyskom-rest.el, parse.el : Flyttat nollst{llningen av
	 mode-radens saving till lyskom-parse-unparsed.

Wed May 15 11:30:50 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* commands1.el: Felkontroll i }terse det kommenterade {ven om man
	 inte har l{st ett inl{gg.

Mon May 13 01:39:20 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* Makefile, README, vars.el: Lagt till not i koden om att vi g{rna
	 vill ha f|rb{ttringar oss tillhanda (inge och jag eller kom).

	* startup.el: Fixat en bug. (kom-comment-previous)

	* internal.el: Nu f}r man g|ra quit under det att en handler
	 anropas.

	* lyskom-rest.el: Lagt in Tommys nya kom-page-next-command.

	* edit-text.el: Fixat s} att den fr}gar efter {rende en extra
	 g}ng. Super-KOM g|r s} och det verkar smart.

Mon May 13 00:00:40 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands1.el: Flyttat anropet till lyskom-end-of-command fr}n
	 kom-send-message till lyskom-send-message.

Sun May 12 18:53:06 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* edit-text.el: lyskom-edit-insert-misc-conf + funktioner som
	 anropar den. Tog hand om fallet att personen/m|tet inte finns
	 l{ngre. 

Wed May 8 07:38:07 1991 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* startup.el: Definierat "K" i lyskom-mode-map till
	 kom-comment-previous.

	* commands1.el: Lagt till funktionen kom-comment-previous som
	 kommenterar det n{st senast l{sta inl{gget.

	* vars.el: Lagt till variabeln lyskom-previous-text som h}ller
	 reda p} det n{st senast l{sta inl{gget.

Mon May 6 02:59:07 1991 Inge Wallin (inge at lave)

	* startup.el: Nu skrivs serverns versionsnummer ut snyggt igen.

	* commands2.el: Fixat en bug som gjorde att raden med till}tna
	 f|rfattare blev konstig.

Sat May 4 13:15:18 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* internals.el: Nu kan man addera kommentarer igen. Bugfix.

Fri May 3 23:04:45 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* kom-quit: La till en bortgl|md lyskom-end-of-command (om man
	 svarar q).

Thu May 2 18:39:10 1991 Peter Eriksson (pen at lage)

	* startup.el: 'nanny.lysator.liu.se' -> 'ftp.lysator.liu.se'
	       Tog bort punkten i "V{nta p} ett inl{gg.".

     startup-eng.el: Engelsktalande variant av startup.el

	 commands1.el: F} uppmuntran/F} sk{ll.. Skrev ut lite
	        extra mycket "F} uppmuntran"/"F} sk{ll".

	 commands1-eng.el: B|rjan till engelsktalande variant..
	 	   
Thu May 2 15:01:36 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* lyskom-rest.el: lyskom-array-to-list - F|renklat betydligt och
	 gissningsvis {r det ocks} snabbare nu.

Thu May 2 01:37:47 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* Gjort om docen f|r info-tr{det och stoppat in den p} lll (export
	 till nanny)

Wed May 1 00:24:47 1991 Linus Tolke (linus at laila)

    * Distribuerat klient version 0.32	04:00

	* lyskom-rest.el: lyskom-next-command-or-scroll fixat s} att det
	 klarar g} till n{sta prioriterade m|te. (Har inte detta funkat
	 tidigare.)

	* Dokumenterat hookar, Lista {renden. V{nta.

	* vars.el: lyskom-login-hook borttagen.

Tue Apr 30 21:15:33 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands1.el:kom-delete-text, lyskom-do-send-letter,
	 kom-write-text, kom-quit
	 lyskom-rest.el: ja-or-nej-p
	 ersatt read-string med lyskom-read-string och uppdaterat.

	* lyskom-rest.el: ny funktion: lyskom-read-string. Som read-string
	 men g|r lyskom-end-of-command om man trycker quit.

	* commands1.el: lyskom-send-letter ersatt av en
	 lyskom-completing-read-conf-stat in kom-send-letter.
	 Doc-str{ngar i lyskom-send-letter-3 och lyskom-do-send-letter.

	* lyskom-rest.el: lyskom-start-of-command st{ller nu point i
	 b|rjan av raden igen. Dessutom l}ter kom-page-before-command
	 promptens rad vara kvar p} sk{rmen.

	* lyskom-rest.el: {ndrat kom-view s} att den g|r
	 lyskom-start-of-command innan den fr}gar efter numret
	 (lyskom-read-number fungerar allts}).

	* commands2.el: [ndrat ledtexten till endast-fr}gan.

	* completing-read.el: fixat bug som gjorde att man var i fel
	 f|nster n{r man hade gjort completion.

	* Makefile, distribution-makefile, bin/lyskom-do-send:
	 Nya b{ttre skript f|r att s{nda iv{g klienten automatiskt.
	 Det skickas nu med make send

Tue Apr 30 18:28:19 1991 Inge Wallin (inge at lave)

	* startup.el: Fixat en ful bug som gjorde att de sista 3 tecknen i
	 presentationen av serverinfot togs bort. Det visade sig vara
	 lyskom-start-of-command som gjorde det. Fixat genom att l{gga
	 till tv} mellanslag till "\n"-str{ngen. Fult, eller??

Tue Apr 30 15:11:04 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands2.el: kom-busy-wait scrollar nu snyggt, dessutom s}
	 skriver den inte ut prioritet -2 l{ngre.

	* commands1.el: lyskom-jump. Bug-fix.

	* vars.el, cache.el: inf|rde lyskom-who-info-has-changed-hook,
	 som k|rs n{r who-bufferten {ndras.

	* async.el: Nu skall who-bufferten uppdateras n{r n}gon loggar in.

Mon Apr 29 13:28:56 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands1.el: Nu hoppar Hoppa |ver fotnoter ocks} (tror jag).

	* prefetch-new.el: R{ttat ett antal buggar.

Mon Apr 29 11:38:24 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* services.el: Nu {r alla anrop utom query-read-texts, sync,
	 shutdown och n}gra *-old implementerade. (Dock inte provk|rda).

Mon Apr 29 00:04:32 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* prefetch-new.el: Skrivit om prefetchen till att anv{nda en
	 kombination av stack och k|er. Ny fil: prefetch-new.el

Sun Apr 28 16:25:26 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* commands1.el: kom-sub-self, nu kan man g} ur brevl}dor.

Sun Apr 28 15:59:32 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands2.el, startup.el: S{nda allm{nt meddelande borttaget.
	 S{nda personligt meddelande omd|pt till S{nda meddelande.
	 Dokumenterat.

	* clienttypes.el: Skapat typen lyskom-stack.

Sun Apr 28 03:59:02 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* review.el: kom-review-clear tar nu bort {ven ur lyskom-to-do-list.

	* cache.el: patchat lyskom-set-who-info-2 (nu funkar who-bufferten
	 ser det ut som.)

	* lyskom-rest.el:lyskom-print-promt, jag flyttade
	 lyskom-start-of-command s} att nu hamnar den r{tt.

	* lyskom-rest.el:lyskom-start-of-command Nu byter vi till punkt
	 n{r vi ger defaultkommandot.

	* async.el:lyskom-add-new-text, nu skall den kunna fixa s} att man
	 f}r nya prompten L{sa n{sta text - om det kommer en text i det
	 m|tet.

	* lyskom-rest.el: lyskom-sentinel, lade till ett kolon i texten.

Sat Apr 27 18:05:05 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* conf-stat->no-of-texts uppdateras i cachen varje g}ng en ny text
	 skapas i m|tet.

	* Gjorde conf-stat med mktype f|r att skaffa modifiers. (N{r
	 conf-stat genererades med mktype gjorde inte mktype n}gra
	 modifiers...) 

Fri Apr 26 22:01:06 1991 Per Cederqvist (ceder at laila)

	* Nu skickas h|gst lyskom-max-pending-calls (fn. 20) anrop iv{g }t
	 g}ngen. [ndringar i lyskom-clear-vars, lyskom-parse-err,
	 lyskom-parse-success, lyskom-send-packet. Nya variabler:
	 lyskom-output-queue, lyskom-max-pending-calls,
	 lyskom-number-of-pending-calls. [ndringen ligger p} s} l}g niv}
	 att den inte borde p}verka n}got.

	* kom-prioritze-kill: Nu kan man inte l{ngre pusha raden efter den
	 sista raden. 

	* kom-membership med underfunktioner omskrivna fr}n grunden.

Fri Apr 26 20:10:10 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* elisp-client-0.32.doc: Markeras default.

Fri Apr 26 12:44:03 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* kom-membership: lyskom-membership skickas inte med som
	 parameter. Den {r ju global i alla fall... En "(let () ...)"
	 borttagen.

	* [ndrade p} alla st{llen d{r initiate-get-map anropas s} att inte
	 mer {n n|dv{ndigt h{mtas. [ndringar i: kom-membership med
	 underfunktioner , lyskom-list-unread-maybe-get-map och
	 lyskom-prefetch-handle-conf.

	* initiate-get-map: Nu h{mtas mappen i sm} delar om 50 texter.
	 [ndringen {r osynlig f|r programmeraren, men leder till stora
	 tidsvinster f|r stora mappar.

Wed Apr 24 17:54:28 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* komtypes.el: Ett bindestreck fattades i set-text-list->texts.
	 (Det stog textlist i st{llet f|r text-list inne i
	 funktionskroppen).

	* clienttypes.el: read-list-delete-text: Den gamla varianten var
	 rekursiv. Skrev en iterativ variant efter klagom}l fr}n MeTa.
	 Den gamla varianten gick igenom cdr till varje cons-cell TV]
	 g}nger vilket resulterar i att den b|r ha tagit O(n^2/2) i
	 st{llet f|r det mer rimliga O(n) (n=antal m|ten med ol{sta
	 inl{gg i).

Wed Apr 24 03:53:51 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* async.el:N{r n}gon loggar ut h{mtar vi all who-info till
	 who-info-bufferten p} nytt.

Tue Apr 23 10:29:56 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* komtypes.el, clienttypes.el: Flyttat textpointers till
	 clienttypes (den hamnade fel f|rst.)

	* completing-read.el: lyskom-complete-test-exact-name struntar nu
	 i om det {r stora eller sm} bokst{ver. Dessutom {r docen f|r
	 denna funktion r{ttad.

Tue Apr 23 00:35:38 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Nya prefetchfunktioner.

	* diverse filer: Sett till att det read-info av typ CONF som {r
	 det m|te vi l{ser just nu kopieras till lyskom-reading-list i
	 st{llet f|r att flyttas. Det ligger allts} kvar i
	 lyskom-to-do-list. Linus hj{lpte till att r{tta buggar. Detta {r
	 ytterligare en f|rberedelse inf|r de nya prefetchfunktionerna.

  	* startup.el: lyskom-start-anew-new-person: Lagt till info om hur
	 man f}r fatt p} manualen. 

Mon Apr 22 00:13:48 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* cache.el, async.el, clienttypes.el: Nu funkar who-bufferten
	 n{stan. Den fylls och uppdateras i alla fall.
	 Jag lade till ett f{lt till i who-buffer-info.
	 Dessutom anv{nds cache-add, cache-assoc 
	 cache-del ist{llet f|r n}gra skumma cons.
	 Ny funktion: cache-add-who-info-list.

	* cache.el: slagit p} *laila*-who bufferten n{r man loggar in.
	 [ndringar i lyskom-set-who-info-buffer-2

	* cache.el,view-text.el,komtypes.el:Nu lagras texter som {r
	 inlagda i bufferten i form av fyra integer (positioner i
	 bufferten)
	 [ndringar i: cache-get-text, lyskom-print-text
	 Nya typ: textpointers med f{lten: text-no start-subject
				      end-subject start-text end-text.

	* commands2.el: V (kom-busy-wait) tar nu ett prefix-argument.

	* commands2.el: justerat formatet p} {rendelistan.

Sat Apr 20 00:43:01 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands2.el, startup.el: Nya funktioner kom-list-summary resp
	 lyskom-list-summary. Man kan lista i det m|te man {r i. Eller
	 sina markerade (om man har prompten ]terse n{sta markerade -)
	 Lista {renden 
	 Ej dokumenterat.

	* lyskom-rest.el lyskom-queue-print-name (-2) tar nu ett format
	 argument som g|r att man kan skriva i kolummer.

	* commands2.el: lyskom-help. Nu mappas inte lyskom-help bort.

	* elisp-client-0.32.doc: skapad och kom-write-texts-in-window
	 dokumenterad (det nya anv{ndningss{ttet.)
	 Dokumenterat kom-edit-add-recipient, kom-edit-add-copy

	* edit-text.el: namnbyte: lyskom-edit-send => kom-edit-send
				 lyskom-edit-quit => kom-edit-quit.

	* edit-text.el: F|rkortat funktionerna kom-edit-add-recipient och
	 kom-edit-add-copy.

	* lyskom-rest.el: lyskom-read-num. Bugfix. Nu g}r det att k|ra
	 denna funktion utan att den g|r lyskom-end-of-command alltid.

	* edit-text.el: lagt till felkontroll s} att den m{rker att en rad
	 {r inkorrekt n{r den skall stoppa in texten.

	* startup.el: Tagit bort texten B|rja med ny person f|rsta g}ngen.

Fri Apr 19 18:54:33 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* edit-text.el, vars.el: kom-write-texts-in-other-window tar nu
	 andra v{rden. nil som tidigare, other ist{llet f|r t och eller
	 en buffert eller en bufferts namn f|r att ta det f|nster som den
	 bufferten visas i.
	 kom-write-texts-in-other-window omd|pt till
	 kom-write-texts-in-window.

	* edit-text.el:Jag lade in Anders Gertz funktioner f|r att addera
	 mottagare.

Tue Apr 16 23:38:34 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* edit-text.el: B{ttre doc till lyskom-edit-insert-misc-conf.

	* completing-read.el : lyskom-completing-read-2, lyskom-complete,
	 lyskom-complete-and-exit, lyskom-complete-quit och
	 lyskom-complete-help.
	 Nu bytar vi inte tillbaka window-conf n{r vi g|r en liten
	 utflykt f|r att h{mta info.

Tue Apr 16 23:06:00 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* lyskom-rest.el: lyskom-start-of-command: Ny hamnar point p}
	 b|rjan av raden n{r man ger ett kommando.

Tue Apr 16 20:13:31 1991 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* startup.el (lyskom): Vid *fr}gan* om server, kollade den b}de
	 lyskom-default-server och KOMSERVER, men n{r man bara tryckte
	 return, kollade den bara lyskom-default-server. Fixat.

Mon Apr 15 15:25:00 1991 Linus Tolke (linus at lll)

	* Distribuerat klient version 0.31  15:30 (Inges f|delsedag)

Sat Apr 13 02:05:55 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* vars.el,lyskom-rest.el: kom-higher-priority-breaks som avg|r hur
	 man skall bryta textl{sningen n{r nya texter kommer.

	* vars.el,commands1.el: defaultmarkering nu f|r nyb|rjare 100.

	* lyskom-rest.el: Nu skriver inte kom-extended-command ut texten
	 en extra g}ng.

Fri Apr 12 07:22:38 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* lyskom-rest.el: lyskom-read-number g|r nu lyskom-end-of-command
	 om man trycker quit.

	* lyskom-rest.el: forward-text och backward-text g|r inte l{ngre
	 recenter. regexpen lyskom-start-text {r ocks} {ndrad lite f|r
	 att passa med det nya formatet.

	* lyskom-rest.el, parse.el: lyskom-string-bytes-missing b|r ju
	 h|ra till parse-bufferten. Jag gjorde den bufferlokal i
	 parse-bufferten ist{llet.

	* commands1.el, review.el: lyskom-view-commented-text,
	 lyskom-review-marked-texts, lyskom-review-by-to,
	 lyskom-review-comments tar nu och best{mmer prioriteten beroende
	 p} den prioritet som man l{ser med f|r tillf{llet.
	 Ny funktion: lyskom-get-current-priority talar om vilken den {r
	 och jag tror att kom-review-priority kan tas bort.
	 lyskom-review-tree anv{nder nu ocks} lyskom-get-current-priority
	 och jag plockar bort kom-review-priority.

	* commands1.el: [ndrad i kom-who-info-list,
	 lyskom-print-who-info-list s} att funktionen blev snyggare. 
	 Nya funktioner lyskom-return-username och
	 lyskom-return-who-info-line.

	* commands2.el: Bugg i lyskom-help. Nu klarar den {ven att anropas
	 fr}n edit-bufferten.

Thu Apr 11 01:34:50 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* edit-text.el: kom-queue f|r s{ndning av text {ndrad till
	 sending. main h{ngde sig (dvs jag kunde inte forts{tta att l{sa
	 f|rr{n texten accepterats eller f|rkastats.)

Wed Apr 10 03:42:15 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* lyskom-rest.el:lagt in underst|d f|r funktionen med att visa
	 texter ur h|gre prioriterade m|ten.
	 [ndringar i bl.a.: lyskom-what-to-do, lyskom-print-prompt,
	 lyskom-next-command-or-scroll
	 Nya funktioner: lyskom-view-priority-text och
	 lyskom-go-to-pri-conf.
	 Lite }teranv{ndning gav {ndring i kom-go-to-next-conf och ny
	 funktion lyskom-go-to-next-conf.
	 Ny variabel lyskom-break-comment-tree som talar om ifall man
	 vill f} ny prompt direkt eller v{nta tills man l{st klart
	 tr{det.

	* commands1.el, lyskom-rest.el: Nya funktioner lyskom-enter-conf
	 och lyskom-maybe-save-unread inf|rda f|r l{slighet och
	 }teranv{ndning av kod.

	* commands1.el: kom-change-presentation och kom-change-conf-motd
	 har nu defaultv{rde sig sj{lv. Detta default funkar inte p}
	 samma s{tt som m|tet i kom-review-by-to.

	* startup.el: Lagt in en del gl|mda variabler i lyskom-clear-vars.
	 lyskom-server-info, lyskom-to-be-printed-before-prompt mfl.

	* commands2.el: lyskom-help skriver ut en liten lista av vilka
	 alternativ som finns.

	* completing-read.el: buggfix Kunde inte matcha namn med t i sig.

	* commands1.el: I lyskom-review-marked-texts kollar man nu p}
	 doing-default-command.

	* lyskom-rest.el: I lyskom-next-command-or-scroll, lagt till
	 variabeln doing-default-command som skall se till att
	 meddelandet om vad man g|r f|r kommando inte skrivs ut om man
	 g|r det normala. (reglerar ocks} proriteten vid }terse alla
	 markerade och m|jligtvis andra kommando i kom-do-when-done. F|r
	 tillf{llet inga.)

	* commands2.el: kom-compile-bug-report, lagt till versionen.
	 Dessutom skapas nu direkt filen som en text till lyskom-elisp...

	* startup.el: uppdaterat lyskom-mode beskrivningen. (Korrekturl{s
	 detta n{r du f}r tid Inge och andra.)

Tue Apr 9 19:24:33 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* startup.el, lyskom-rest.el, commands2.el, edit-text.el : ny funktion
	 lyskom-help som talar om vad man har f|r alternativ n{r man
	 trycker ? efter ett kommando som kr{ver flera
	 tangent-tryckningar.

	* lyskom-rest.el: lyskom-scroll nu }terst{lld. scrollar bara n{r
	 man {r i r{tt m|te.
	 lyskom-start-of-command scrollar inte l{ngre.

Mon Apr 8 00:08:54 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* lyskom-rest.el, alla andra: lyskom-start-of-command tar nu
	 argumenten i andra ordningen. F|rsta argumentet {r obligatoriskt.

	* lyskom-rest.el: f|rs|kt f} lyskom-scroll att fungera men har
	 inte lyckats f} det hela b{ttre, bara "s{krare".

	* async.el : lyskom-default-new-text-hook Numera
	 lyskom-save-excursion ist{llet f|r save-excursion.

Sun Apr 7 19:32:01 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* completing-read.el: buggfix klarar nu }ven completion-auto-help
	 nil alternativet. Dessutom r{knas `-' som whitespace.

Sun Apr 7 14:57:04 1991 Inge Wallin (inge at lave)

	* Lagt till variabeln lyskom-string-bytes-missing som talar om hur
	 m}nga bytes som m}ste komma fr}n servern f|r att den str{ng som
	 h}ller p} att parsas skall bli komplett. Innan den {r det {r det
	 ingen ide att parsa igen. Detta {r en optimering som snabbar upp
	 inl{sningen av l}nga texter avsev{rt. 

Sat Apr 6 23:11:02 1991 Inge Wallin (inge at lage)

	* Flyttat ut allt som har med start av lyskom att g|ra till en ny
	 fil: startup.el. [ndrat Makefilen ocks}.

Sat Apr 6 03:31:04 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* commands1.el: lyskom-do-go-to-conf felkontroll ifall n}gon
	 raderar m|tet precis n{r man skall g} till det. Samt bugfix s}
	 att man kan g} till m|ten {ven n{r man har fler ol{sta markerade
	 kvar att l{sa.

	* ../lib/mailing-list, ../bin/lyskom-send, Makefile : Nu anv{nds
	 lyskom-send ist{llet f|r att vi mailar direkt fr}n make.
	 mailing-list {r en lista som inneh}ller alla som vill ha
	 klienten och hur.

Fri Apr 5 19:57:31 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* parse.el: Nu har unparsed-bufferten reda p} vilken process den
	 tillh|r.
	 commands2.el: kom-compile-bug-report funkar om det blir fel i
	 parse-bufferten ocks}. Dessutom censurerar den byte-codens
	 str{ng och slutet p} unparsed-bufferten.
	 dessutom f}r man nu lyskom-reading-list och lyskom-to-do-list.

	* Makefile: nu skall vi f} r{tt skyddskod p} det som vi skickar
	 till sparcarna. alpha och beta installeringarna borttagna.

Wed Apr 3 15:04:56 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands2.el : Ny funktion kom-compile-bug-report

	* lyskom-rest.el : nu talar kom-busy-wait om vad den v{ntar p} f|r
	 niv}. Dessutom f}r man en beep n{r det kommer n}t.

	* lyskom-rest.el : kom-save-text anv{nder nu append-to-file
	 ist{llet f|r write-region.

	* review.el: Fixat s} att }terse root och }terse tr{d inte h{nger
	 sig om man inte f}r l{sa current-text.

Tue Apr 2 00:59:32 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* internal.el: Skrivit om hela hanteringen av kom-k|erna s} att
	 det blir effektivare och renare. kom-queue {r nu en egen typ,
	 och hanteringen av lyskom-collect/lyskom-use {r nu mycket
	 effektivare. Inneh}llet i denna fil {r n{stan helt utbytt.

Mon Apr 1 07:21:37 1991 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* lyskom-rest.el (kom-view): Defaultar inl{ggsnumret till senast
	 l{sta eller skrivna text. Senast l{sta {r egentligen
	 ointressant, men det tycks inte finnas n}gon variabel f|r bara
	 senast skrivna.

Fri Mar 29 01:53:48 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* internal.el: lyskom-check-call-sub: Bytt ut tv} stycken append
	 mot nconc (ceder trodde det skulle g} bra.) Troligen kommer nu
	 allting som anv{nder lyskom-collect & friends att g} N g}nger
	 snabbare. 

Thu Mar 28 23:15:37 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* clienttypes.el: Skapat typen lyskom-queue som {r en generisk
	 k|typ. Kommer att anv{ndas f|r att skriva om hanteringen av
	 k|anrop som tydligen {r lite h}rig just nu.

Thu Mar 28 20:37:41 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Ny flagga: kom-page-before-command. Om non-nil s} utf|rs
	 (recenter 0) i lyskom-start-of-command, vilket borde f} som
	 effekt att sk{rmen alltid t|ms f|re alla kommandon. Flaggan
	 definieras i vars.el. lyskom-start-of-command finns f|r
	 n{rvarande i lyskom-rest.el.

Wed Mar 27 06:13:15 1991 Lars Willf|r (willfor at lage)

	* Sl{ngde ihop lite rutiner f|r addera/subtrahera kommentarer
	 (kom-add-comment, kom-sub-comment, lyskom-add-sub-comment och
	 lyskom-add-sub-comment-answer i commands1.el samt
	 initiate-add-comment och initiate-sub-comment i services.el)

Mon Mar 25 18:17:18 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* kom-list-persons uppsnabbad med en faktor ca 20 (i alla fall om
	 man r{knar antalet garbningar). Det {r lyskom-collect som {r
	 mycket sl|. (Kommer att skrivas om i samband med byte till
	 protokoll B).

	* kom-prioritize.el inlagd i Makefilen. Inneh}ller en mode f|r att
	 {ndra i medlemsskapslistan. Integrerade kommandot med resten av
	 LysKOM. Dokumenterade.

Mon Mar 25 02:23:15 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* B|rjat p} who-info-buffertkoden. Nya lokala variabler:
	 lyskom-who-info-buffer och lyskom-who-info-cache.

Sun Mar 24 23:34:44 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* completing-read.el: lyskom-completing-read-conf-stat funkar nu
	 som det {r t{nkt.

	* lyskom-rest.el, commands1.el: Nu har vi en sentinel ocks}. Som
	 piper om f|rbindelsen g}r ner ov{ntat.

Sun Mar 24 23:18:32 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands1.el: lyskom-add-sub-recipient anv{nder nu
	 lyskom-read-number. 

Sun Mar 24 05:44:15 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* completing-read.el: lyskom-complete-and-edit buggfix (att ingen
	 hittat denna bug? lyskom-show-completion- funktionen fanns ju
	 inte.)
	 Nu f}r man [Not sole completion] om man trycker return direkt.

	* async.el: lyskom-add-new-text tog bort den lyskom-check-to-do
	 som l}g d{r. Nu kraschar det inte om man v{ntar n{r man skickar
	 in en text. (samma session.).

	* parse.el, lyskom-rest.el: Nu g|r vi st|rre delen av parsningen
	 med inhibit-quit satt till t.

	* internal.el: fixat s} att felet "host is unreachable" tas om
	 hand lite snyggare. Vi kommer att loopa tills paketet kommer
	 fram utan error.

	* Nu skall vi kunna ta emot meddelanden {ven n{r vi v{ntar
	 (aktivt.)

Sat Mar 23 20:49:10 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* view-text.el: lyskom-maybe-follow-comments: Om
	 + text 3 {r en kommentar till text 1
	 + m|te A och m|te B {r mottagare till 1 och 3
	 + m|te B {r mottagare till text 2
	 + Uwe har l{st 1 och 2 i m|te A (men inte m|te B)
	 + Uwe g}r med i m|te B
	 s} f}r Uwe l{sa texterna i ordningsf|ljd 1, 2, 3, hela tiden med
	 prompten "L{sa n{sta text - ". Orsak: om man har l{st en
	 kommentar i _n}got_ m|te s} v{grar lyskom-maybe-follow-comments
	 att l{gga upp den som kommentar. Fixat. lyskom-text-not-read
	 beh|vs troligen inte l{ngre. och {r bortkommenterad.
	 lyskom-text-read-p skapad.

Fri Mar 22 23:43:15 1991 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* completing-read.el: Linus {ndring nedan f|r C-M-v -> /dev/null.
	 Lagt in annan, b{ttre, men mycket fulare, l|sning. Se
	 funktionerna lyskom-completing-read-3 och lyskom-hack-minibuf.

Fri Mar 22 03:21:27 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* completing-read.el: [ndrat namnen p} bufferten med completions
	 till att b|rja med ett mellanslag.
	 Fixat s} att den scrollar r{tt Completions-f|nstret n{r man {r i
	 minibufferten och trycker M-C-v

	* commands1.el: Hittade ett st{lle som ceder missat ((format "..."
	 name "...")).

Thu Mar 21 19:45:29 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* Bytt alla (format "x%sy" foo) d{r foo kan t{nkas inneh}lla ett
	 NUL-tecken mot (concat "x" foo "y"). Nu _ska_ det g} att ha NUL
	 i texter...

	* commands2.el: lyskom-status-conf-2: En brevl}da kan vara sluten,
	 |ppen, osv. Fixat s} att alla fyra flaggorna skrivs ut oberoende
	 av varandra.

	* commands1.el: lyskom-add-sub-recipient: lyskom-current-text
	 formatterades med %s. Visserligen korrekt, men jag bytte till
	 %d.

	* vars.el: Dokumenterat att lyskom-current-text {r ett text-no, 
	 inte en str{ng. (Kan lyskom-current-text vara nil nu? Jag vet
	 inte om doken st{mmer i det fallet).

	* parse.el: Det finns tv} lyskom-parse-num. V}gade inte ta bort
	 den f|rsta.

	* Makefile: [ndrat file-label i uuencode p} det som skickas iv{g
	 till mig p} IDA.

Thu Mar 21 01:00:36 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* completing-read.el: [ndrat i docstr{ngar s} att empty {r bytt
	 mot 'empty. Klarare enligt Inge.

	* commands2.el: kom-send-message Nu accepteras {ven defaultv{rdet
	 (Alla). 

Thu Mar 21 00:17:11 1991 Thomas Bellman (bellman at lave)

	* lyskom-rest.el (lyskom): Fixat buggen (JA!) som gjorde att den
	 aldrig fr}gade efter vilken maskin man ville k|ra p}.

Wed Mar 20 21:32:34 1991 Linus Tolke (linus at laila)

    * commands1.el: lyskom-do-go-to-conf
	 Fixat en bug som gjorde att man inte kunde g} till ett m|te utan
	 ol{sta samt att man inte kunde g} till f|rsta m|tet i listan.

	* Distribuerat klient version 0.30 21:10

Wed Mar 20 20:14:49 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands1.el: Fixat en bug i lyskom-review-marked-texts som
	 gjorde att man inte kunde avmarkera en text och sedan }terse den
	 som markerad utan att det h{ngde sig.

Wed Mar 20 03:21:15 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* commands2.el: lyskom-send-message-2 anv{nder nu
	 lyskom-insert-before-prompt ist{llet.

	* lyskom-rest.el: Lagt in Tommys kom-page-next-command

	* Sl{ppt alpha varianten av 0.30  03:15

Wed Mar 20 02:53:56 1991 Thomas Bellman (bellman at laila)

	* commands1.el (kom-quit): Tar nu prefix-argument. Om man ger
	 prefix-argument, fr}gar den inte om man verkligen vill sluta.

Wed Mar 20 00:21:32 1991 Linus Tolke (linus at nanny)

	* Makefile: Nu kan vi ge ut alpha och beta release (bara p} lll
	 och nanny.)

	* edit-text.el: Nu s{tts lyskom-current-text till den senast
	 inlagda texten varje g}ng en text l{ggs in.

    * view-text.el (lyskom-read.el): lyskom-print-text tar nu ett
	 text-no ocks} som argument och det s{tts som current text om
	 texten man f|rs|ker l{sa inte finns.

	* review.el: Nya funktioner kom-review-comments och
	 lyskom-review-comments i princip kopior av
	 {,lys}kom-view-commented-text. Bundna till }ak.
	 kom-review-tree bunden till }ar.
	 Lagt in i docen.

	* commands1.el: lyskom-comment-recipients Nu kommer den inte att
	 dubblera m|ten n{r man kommenterar om ett inl{gg skickas b}de
	 till ett m|te och dess superm|te.

Tue Mar 19 21:26:57 1991 Linus Tolke (linus at nanny)

	* commands1.el: lyskom-review-marked-texts skapar nu en lista med
	 prioritet 256 (den f}r l{sas innan man l{ser ut m|tet.

	* lyskom-rest.el: I lyskom-store-server-info Nu klaras serverns
	 versionnummer 0.26 liksom 0.26.1 och 0.26.10 gr{nsen g}r vid
	 100.

Tue Mar 19 04:09:37 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Brutit ur cache-rutinerna. Ny fil: cache.el

	* Dokumenterat kom-do-when-starting.

	* Dokumenterat det nya markeringss{ttet i elisp-client.doc.

	* lyskom-rest.el: bundit "}m" till "]terse markerade" och "}am"
	 till "]terse alla markerade". [ndrat default f|r
	 kom-do-when-done till ("{am" "t") i st{llet f|r ("{m" "t").

	* commands1.el: ]terse markerade uppdelad i kom-review-marked-texts
	 och kom-review-all-marked-texts. 

	* commands1.el: lyskom-mark-text: Nu kan man markera med ett tal
	 mellan 1 och 255. Anv{nder lyskom-read-number och
	 lyskom-read-num-range.

Mon Mar 18 22:49:04 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Nu kastar kom-view-next-new-text bort alla kommentar-entryn. 

Mon Mar 18 13:35:08 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands1.el: lyskom-do-go-to-conf Nu kan man {ven g} till en
	 conf som har nya texter. Texter som inte finns redovisade i
	 conf-statusen. 

	* async.el: Nu skall den byta prompt oavsett vad prompten {r n{r
	 det kommer en ny text. Detta kommer att underl{tta n{r vi skall
	 l{gga in s} att brev bryter igenom m|tena.

	* commands1.el: I lyskom-comment-recipients Nu kollar den. Om man
	 skickar ett inl{gg bara till m|ten man inte {r medlem i s}
	 kommer man sj{lv att stoppas in som mottagare.

	* commands1.el: Buggfix i kom-who-is-on. Nu anropas inte l{ngre
	 lyskom-halt, lyskom-resume utan lyskom-who-is-on annropar
	 lyskom-end-of-command direkt.

	* lyskom-rest.el, vars.el: lyskom-print-prompt Nu skall
	 kom-do-when-starting fungera. Syntax som kom-do-when-done.

	* lyskom-rest.el (commands2.el): lyskom-prefetch tar nu {ven hand
	 om marks.

	* edit-text.el: lyskom-create-text-handler anv{nder nu
	 lyskom-print-before-prompt ist{llet f|r en extra
	 lyskom-end-of-command. 

	* lyskom-rest.el: lyskom-print-prompt testar inte l{ngre om vi
	 v{ntar innan den ger den nya kom-mercial till lyskom-tell-server.

	* async.el, vars.el: lyskom-new-hook anropas nu med text-stat
!	 s{kert bundet till current-text. Dessutom {r default p}
!	 lyskom-new-text-hook numera nil. [ndringen av prompten kan
	 allts} inte l{ngre st{ngas av.

Mon Mar 18 00:20:44 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Underst|d f|r ny funktion i servern: "skicka meddelande" som kan
	 skicka antingen till alla eller till bara en person. Tar
	 dessutom hand om det asynkrona meddelandet som kommer, nr
	 12. Dessutom dokumenterat detta i doken.

Sun Mar 17 15:07:16 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* services.el: initiate-logout skriven. quit-kommandot anropar nu
	 den. 

	* quit-kommandot flyttat till S och allt {r nu p} svenska.
	 Dokumenterat detta i anv{ndarhandledningen.

	* lyskom-rest.el: j-or-n-p samt ja-or-nej-p skapade. Samtliga
	 y-or-n-p och yes-or-no-p {ndrade.

	* Ny funktion: lyskom-read-number som har default. Klarar
	 (interactive P)-argument. lyskom-read-num-range n}got f|renklad. 

	* Bytt namn p} lyskom-check-to-do till
	 lyskom-prefetch-and-print-prompt. Detta {r en inledning till det
	 nya prefetchschema som jag skissar p}.

Sat Mar 16 20:19:19 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Dokumenterat allt som har med KOMSERVER, KOMNAME och KOMPASSWORD
	 att g|ra.

	* Lagt till lyskom-login-hook p} Bellmans beg{ran. Den k|rs n{r en
	 person precis har loggat in i lyskom.

Fri Mar 15 03:56:39 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* lyskom-rest.el: Funktionen lyskom tar nu {ven parametrarna
	 username och password.

	* Nu kan den modige anv{nda environmentvariabeln KOMPASSWORD.
	 Varje g}ng man startar upp en ny lyskombuffert med "M-X lyskom"
	 s} anv{nds l|senordet som default en g}ng.

	* review.el: kom-review-clear: Nu kollar den f|rst om
	 lyskom-reading-list {r tom innan den f|rs|ker utnyttja f|rsta
	 elementet i den. Allts} h{nger sig inte "}h" l{ngre om man inte
	 {r i n}got m|te f|r tillf{llet.

	* Tagit bort allt som hade med variabeln lyskom-unparsed att g|ra. 

Thu Mar 14 17:06:22 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* macros.el: Nya makron ++ och --.

	* Fixat lite i dokumentationen om kom-do-when-done.

Thu Mar 14 01:00:49 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* edit-text.el:lyskom-edit-mode edit-bufferten har nu
	 auto-save-mode satt.

	* async.el:lyskom-add-new-text. Nu k|r vi lyskom-run p}
	 lyskom-check-to-do s} att texten "s{kert" ligger i listorna n{r
	 vi forts{tter.

	* lyskom-rest.el: lyskom-check-to-do klarar nu lyskom-is-waiting.
	 lyskom-start-of-command likas}.
	 commands2.el: lyskom-busy-wait tillagd v{ntar tills det kommer
	 ett inl{gg med h|gre prioritet.
	 vars.el: lyskom-is-waiting.

Wed Mar 13 15:00:38 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* lyskom-rest.el:kom-view-next-text f|r att f} n}gon prioritet
	 m}ste (read-info->priority (read-list->first lyskom-reading-list))
	 anropas f|re lyskom-is-read.

	* lyskom-rest.el: Fixat s} att man nu kan b|rja med en ny person
	 ocks}. 

	* vars.el, lyskom-rest.el: [ndrat defaultv{rdet p}
	 lyskom-is-parsing till t. Det skall inte kunna h}nda saker medan
	 man g|r lyskom-clear-vars.
	 S{tts nu nil av lyskom-connect-filter f|rsta g}ngen.

	* clienttypes.el: read-info har nu en ordningspost som talar om
	 ifall man l{ser fram}t eller bak}t.
	 Jag har skapat read-info med mktype s} ordningen {r inte riktigt
	 densamma.
	 commands1.el: lagt in s} att markeras l{ses fram}t.
	 review.el: lyskom-review-by-to motsvarande {ndring.
	 kom-review-backward klarar nu det nya formatet.

	* lyskom-rest.el:lyskom-put-back-on-to-do-list stoppar nu {ven
	 tillbaka }terse markerade-listor.
	 lyskom-print-prompt och kom-go-to-next-conf beh|vde ocks} lite
	 {ndringar.

	* [ndrat dokumentation om kom-do-when-done s} att det
	 inte {r lispfunktioner utan keyboard macros i den.
	 Kolla g{rna detta Inge.

	* commands1.el:lyskom-write-comment-soon felstavning %d\n. skall
	 vara %d.\n givetvis.

Tue Mar 12 14:35:48 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* vars.el: [ndrat defaultv{rdet f|r kom-do-when-done till
	 ("}m" "t").

	* Lagt tillbaka gamla lista nyheter under "lN". Funktionen heter
	 nu kom-list-news-old och ligger i commands2.el

	* Flyttat kom-list-news med underfunktioner till commands2.el. 

	* commands1.el: kom-jump: Fixat en bugg som Linus antagligen
	 introducerat i f|rrg}r. Felaktigt matchande parenteser.

	* lyskom-rest.el: Bytt namn p} kom-prefetch-all-confs till
	 kom-list-news. [ven flyttat p} lyskom-prefetch-all-confs till
	 lyskom-prefetch-conf. En extra parameter: continuation som
	 anropas n{r alla m|ten har h{mtats.

	* commands1.el: kom-review-marked-texts: Nu l{ser man sina
	 markerade med de senast markerade f|rst.

Sun Mar 10 11:42:10 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* commands1.el,review.el,view-text.el: Fixat s} att
	 lyskom-current-text {r ett text-no och inte en text-stat l{ngre.
	 
	 [ndringar commands1.el:kom-delete-text,kom-view-commented-text,
	 kom-write-comment, kom-write-private-answer,lyskom-mark-text,
	 kom-jump, lyskom-add-sub-recipient.
	 Ny funktion commands1.el: lyskom-view-commented-text
	 [ndringar review.el: kom-review-tree,kom-find-root
	 [ndringar view-text.el: lyskom-print-text

	 Vid {ndringarna i kom-write-comment, kom-write-private-answer,
	 kom-review-tree och kom-find-root passade jag p} att l{gga in s}
	 att den ber{knar textnumret i interactive-niv}n. Vi skall str{va
	 dit}t. 
	 Kanske att lyskom-write-comment och lyskom-write-private-answer
	 inte beh|vs l{ngre. Kolla noga!

	* commands1.el:kom-view-commented-text Nu {r docstr{ngen
	 uppdaterad till samma niv} som sj{lva funktionen var redan 0.27.

	* edit-text.el:lyskom-edit-quit st{ller nu tillbaka
	 lyskom-is-writing ocks}.

Sat Mar 9 01:41:44 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands1.el: Kommandot Radera text har nu samma slags default
	 som Markera, dvs senast l{sta.

Fri Mar 8 13:40:07 1991 Linus Tolke (linus at lave)

	* lyskom-rest.el:lyskom-connect-filter. Felmeddelanden kommer {ven
	 i bufferten.

	* Makefile: Nu anv{nder vi nya byte-compilatorn och macros.el
	 kommer med i tags-filen.

	* review.el,lyskom-rest.el: lyskom-read-list-rotate finns inte.
	 Bytt mot read-list-rotate.

	* lyskom-rest.el:[ndring i lyskom-print-prompt. Ett LysKOMkommando
	 som skrivs in som keyboard macro f}r nu r{tt prompt.

	* commands1.el: kom-quit g|r nu scroll s} att man s{kert f}r se
	 texten Lyskom-sessionen {r avslutad.

	* parse.el:lyskom-parse-unparse sparar nu undan match-data.

Thu Mar 7 14:42:25 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands1.el: Nu tar kommandot "G} till m|te" bort entryt f|r
	 m|tet ur lyskom-to-do-list n{r det har lagt in det i
	 lyskom-reading-list. Allts} f}r man inte l{ngre tv} entries f|r
	 m|tet n{r man g|r Lista nyheter.

Thu Mar 7 02:42:53 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* elisp-client.0.30.doc: documenterat kom-do-when-done och nya
	 kom-quit.

	* vars.el,lyskom-rest.el:Nu finns variabeln kom-do-when-done som
	 man kan s{tta till en lista av funktioner som skall utf|ras i
	 tur och ordning ist{llet f|r Se tiden - sista elementet i listan
	 {r det som kommer att vara kvar hela sessionen.

	* commands1.el:Nu raderas inte bufferten n{r man g|r quit ur
	 lyskom. Men alla variabler raderas (s} att emacsen kan
	 }teranv{nda de cons-cellerna.

Wed Mar 6 18:40:35 1991 Linus Tolke (linus at lage)

	* async.el: [ndrat texten som skrivs ut n{r lyskom {r fullt till
	 ceders tegelstensf|rslag.

	* lyskom-rest.el:Lyskom-filter och lyskom-connect-filter anv{nder
	 inte l{ngre format f|r att skriva debug-texterna. Kan {ven
	 debugga meddelanden som inneh}ller NULL.

	* async.el: Nu f}r man se alla allm{nna meddelanden. [ven sina
	 egna och de som {r skrivna av person nummer 0.

Wed Mar 6 03:08:14 1991 Linus Tolke (linus at lave)

    * Distribuerat klient version 0.29.	03:00

Mon Mar 4 13:21:12 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* lyskom-rest.el: kom-save-text (p} beg{ran av jsk) sitter nu p}
	 st. Dokumenterat.

	* vars.el: [ndrat default f|r kom-review-priority till 256.

	* async.el: Tar hand om det nya asyncrona meddelandet som s{ger
	 att n}gon f|rs|ker logga in. (Anv{nder
	 lyskom-show-broadcast-message med f|rfattare ok{nd.
	 Otestat eftersom servern inte supportar det {n.

	* parse.el: Jag skulle tvunget p} och pilla lite. lyskom-parse-num
	 och signal tar en lista. Signal {r inte noeval. (list "str{ng...
	 fick ers{tta ("str{ng...

	* async.el: Tog bort raderna. Jag tror jag var lite optimistisk
	 n{r jag lade dit dem.

Mon Mar 4 00:22:54 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* lyskom-rest.el: kom-go-to-next-conf: Fixat en bug som gjorde
	 att to-do-listan blev helt konstig. Detta berodde p} att
	 lyskom-reading-list aldrig t|mdes n{r man gick till n{sta m|te.

Mon Mar 4 00:01:15 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* view-text.el: lyskom-print-text: Nu markeras texter som l{sta
	 enbart om argumentet mark-as-read inte {r nil.

Sun Mar 3 20:34:51 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)

	* async.el: Kommenterat bort accept-process-output i
	 lyskom-async-new-text. Anropet fick klienten att h{nga sig och
	 v{nta p} input. Jag kan inte se n}gon anledning att ha anropet
	 d{r det var. Linus: ta bort de tre raderna s} snart som m|jligt.
Linus: Klart!

	* R{ttade en bug i lyskom-parse-num. signal tar en lista som andra
	 argument...

Sun Mar 3 04:26:42 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Tog bort gamla lista nyheter.

	* lyskom-rest.el: Nytt kommando: S{nda allm{nt meddelande.
	 services.el: initiate-broadcast
	 commands2.el: kom-send-broadcast()

	* Ny fil: macros.el som laddas in varje g}ng en fil
	 bytekompileras. vars.el {r nu en vanlig elispfile som kompileras
	 f|r sig.

	* Asynkrona meddelandet nr 10 (broadcast) tas nu emot och
	 meddelandet visas upp i bufferten samtidigt som terminalen piper
	 till.

Sat Mar 2 09:58:58 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* diverse filer: Ny typ f|r READ-INFO: REVIEW-MARK. Nu f}r man
	 prompten "]terse n{sta markerade" om man g}r ]terse alla
	 markerade.

Fri Mar 1 19:23:26 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* lyskom-rest.el: Om ens KOMNAME matchar flera alternativ f}r man
	 nu forts{tta och ange nytt namn.

	* parse.el: fixat s} att alla cache-funtioner nu arbetar i r{tt
	 buffert. Nu funkar allts} cachen igen.

	* commands1.el: Nu sk|ts flaggan originalinl{gg snyggt. Den byter
	 m|tet som inl{gget {r adresserat till.

Fri Mar 1 01:17:24 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* parse.el: Nu g|rs parsningen av nummer med read ist{llet f|r att
	 kolla om ett tecken {r en siffra och addera. Det blev bara n{tt
	 och j{mnt m{rkbara minskningar p} antalet garbningar vid lm och lp.

Thu Feb 28 19:57:18 1991 Linus Tolke (linus at laila)

	* parse.el,async.el: Lagt om s} att all parsning sker i
	 unparsed-bufferten och funktionerna:
	 lyskom-parse-success, lyskom-parse-error och lyskom-parse-async
	 tar en buffert som argument nummer 2. Den som sj{lva lyskom k|rs i.

	* commands1.el:Ledtexten till {ndra namn {ndrad.

	* lyskom-parse-incomplete definitionerna flyttade till parse.el

	* vars.el,lyskom-rest.el:lyskom-parse-pos finns inte l{ngre.
	 (Den {r nu lokal i lyskom-parse-unparsed och underfunktioner.)

	* parse.el,lyskom-parse.el:sedan lyskom-parse-unparsed inte
	 anropar sig sj{lv recursivt l{ngre s} har jag flyttat
	 nollst{llningen av lyskom-parse-pos till lyskom-parse-unparsed.

	* parse.el: Ny funktion lyskom-init-parse som skapar buffert mm.
	 [ndringar i lyskom-rest.el

	* lyskom-rest.el:Lokala varablerna lyskom-unparsed,
	 lyskom-unparsed-marker och lyskom-unparsed-buffer.

	* lyskom-rest.el,parse.el:Flyttat funktionen lyskom-parse-unparsed
	 till parse.el (sist)

Thu Feb 28 02:30:14 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* commands2.el: Status f|r m|te visar nu eventuell lapp p} d|rren.

	* commands2.el: Lagt till s} att man f}r se en eventuell lapp p}
	 d|rren n{r man g|r status p} en person. Tagit bort visning av
	 presentationen. 

	* clienttypes.el: Gjort klart datatypen to-read-list och bytt namn
	 p} den till read-list. Datatypen to-read-info bytte namn till
	 read-info eftersom det blev s} erbarmligt l}nga namn. 

	 Diverse filer: de abstrakta funktionerna f|r read-info anv{nds
	 nu. 

Wed Feb 27 21:48:29 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* Distribuerat version 0.28 klockan 23:13.

	* commands1.el: Fixat buggen i lyskom-create-conf-handler som
	 gjorde att man fick en massa fel n{r man f|rs|kte skapa ett m|te
	 med ett namn som redan fanns. Nu ger den ett snyggt
	 felmeddelande i st{llet.

	* lyskom-rest.el: Flyttat kom-extended-command fr}n 'E'-tangenten
	 till 'a'. Dessutom dokumenterat det i dok-filen.

Wed Feb 27 02:19:29 1991 Inge Wallin (inge at lage)

	* commands1.el: Nu kan man addera medlemmar till brevl}dor ocks}.

	* commands1.el: Fixat buggen som g|r att det inte g}r att
	 kommentera ett inl{gg man inte f}r l{sa.

	* clienttypes.el: Fortsatt att skapa datatypen to-read-list och
	 n|dv{ndiga funktioner till den datatypen.

	* lyskom-rest.el: Fixat en bugg som gjorde att kommandot 'm' (bli
	 medlem) inte fungerade. 

Tue Feb 26 06:12:44 1991 Inge Wallin (inge at laila)

	* clienttypes.el: B|rjat lite grann p} funktioner till typen
	 to-read-list. 

	* lyskom-rest.el:Fixat s} att inloggning med environment-
	 variablerna KOMNAME och KOMSERVER satta }t