swedish-strings.el 48.2 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
;;;;;
;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991 Lysator Academic Computer Association.
;;;;;
;;;;; This file is part of the LysKOM server.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
;;;;; under the terms of the GNU General Public License as published by 
;;;;; the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
;;;;; any later version.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
;;;;; ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
;;;;; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
;;;;; for more details.
;;;;; 
;;;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;;;; along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
;;;;; Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
;;;;; or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, 
;;;;; MA 02139, USA.
;;;;;
;;;;; Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se. 
;;;;;
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
;;;; ================================================================
;;;; ================================================================
;;;;
;;;; File: swedish-strings.el
;;;;
;;;; This file contains all strings in the LysKOM elisp client.
;;;; Language: Swedish.
;;;;
;;;; ================================================================
;;;;


37
38
39
40
41
(setq lyskom-clientversion-long 
   (concat lyskom-clientversion-long
	   "$Id$\n"))


42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
;;; ================================================================
;;; lyskom-edit-mode-map

(defvar lyskom-edit-mode-map nil
 "Mode map for LysKOM edit.")

;;; Set the keymap for lyskom-edit-mode

(if lyskom-edit-mode-map
  nil
 (setq lyskom-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
53
54
55
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-insert-prefix)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c"	'lyskom-edit-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}"	'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c]"	'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci"	'lyskom-edit-insert-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-c"	'kom-edit-send)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ck"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-k"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}k"	'kom-edit-show-commented)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cik"	'kom-edit-insert-commented)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci1"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci2"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci3"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci4"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci5"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci6"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci7"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci8"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci9"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci "	'kom-edit-insert-text)
78
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-add-prefix)
79
80
81
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-edit-add-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cam" 'kom-edit-add-recipient)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cak" 'kom-edit-add-copy)
82
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cae" 'kom-edit-add-copy)
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))


(defvar lyskom-header-separator
 (substitute-command-keys
  "\\<lyskom-edit-mode-map>\
--- Skriv nedan. \
Skicka in=\\[kom-edit-send], \
Avbryt=\\[kom-edit-quit], \
Annat se \\[describe-mode] ---")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
93
94
95
 "*String to separate headers from text body.")


96
97
98
99
(defvar lyskom-header-subject "rende: "
 "*String to prompt for subject in the edit buffer.")


Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
100
101
102
103
104
105
106
(defconst lyskom-strings 
 '(
  ; From vars.el: 
  ; From komtypes.el: nil
  ; From clienttypes.el: nil
  ; From startup.el:
  (server-q . "Lyskom-server? (%#1s) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
107
  (try-connect . "LysKOM elisp-klient version %#1s.\nF\366rs\366ker koppla upp mot %#2s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
108
  (protocoll-error . "Protocol error. Servers says: %#1s")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
109
  (connection-done . "Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer \344r %#1s.\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
110
  (what-is-your-name . "Vad heter du? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
111
112
113
114
  (password . "L\366senord? ")
  (wrong-password . "Fel l\366sen.\n")
  (are-logged-in . "Du \344r nu inloggad. V\344nta ett tag.\n")
  (you-have-motd . "\nDu har en lapp p\345 d\366rren:\n\n")
115
116
  (presentation-encouragement . 
   "Du har ingen presentation. Det skulle vara trevligt om du skrev en.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
117
Anv\344nd kommandot p. Om du inte vill skriva n\345gon presentation tryck fs.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
118
119

  (first-greeting . "%#1s
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
120
121
Det tycks vara f\366rsta g\345ngen du anv\344nder LysKOM. V\344lkommen!
Kontrollera att du stavat ditt namn r\344tt. Anv\344nd g\344rna ditt fullst\344ndiga
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
122
namn och organisation, t ex \"Eskil Block, FOA\". Om du stavat ditt namn
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
123
fel, eller vill \344ndra ditt namn, svara nej p\345 fr\345gan nedan.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
124

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
125
126
Observera att all information \344n s\345 l\344nge sparas s\345 att vem som helst
kan l\344sa den. Dock \344r l\366senordet krypterat.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
127

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
128
129
130
Om du \344r os\344ker p\345 hur man anv\344nder LysKOM kan du h\344mta en manual via
anonym ftp fr\345n ftp.lysator.liu.se. Fr\345ga din systemadministrat\366r om
du \344r os\344ker.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
131
132

  (is-name-correct . "r namnet %#1s korrekt? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
133
134
135
  (personal-password . "Ange ett personligt l\366sen: ")
  (repeat-password . "Repetera f\366r kontroll: ")
  (repeat-failure . "Du angav inte samma l\366senord b\344gge g\345ngerna.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
136
137
138

  (could-not-create-you . "Det gick inte att skapa personen.\n")
  (presentation-subject . "%#1s")
139
  (presentation-form . "Namn:\t\nAdress:\t\nStad:\t\nTelefon:
140
Email-adress:\n\nAnnat:\t")
141
  (presentation-help . "Du skriver just nu din presentation.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
142
  (not-present-anywhere . "Ej n\344rvarande i n\345got m\366te.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
143
144
145
146  ; From internal.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
147
148
  (shaky-tcp . "Nu n\345r jag inte servern. TCP/IP-f\366rbindelsen \344r skakig%#1s")
  (retrying-tcp . "Jag f\366rs\366ker igen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

  ; From parse.el:
  ; No entries.

  ; From services.el:
  ; No entries.

  ; From cache.el:
  ; No entries.

  ; From commands1.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
  (appreciation . "Du \344r mycket vacker och mycket klok. M\345nga \344lskar dig b\345de till kropp
och till sj\344l. Du kommer att \366ver\366sas med rikedom och f\345 stor lycka i ditt
liv. Var glad att just du \344r du. Det har du all anledning att vara.
Fantomen \366nskar dig en bra dag.\n\n")
  (abuse . "Du \344r mycket ful och mycket dum. M\345nga hatar dig b\345de till kropp
och till sj\344l. Du kommer att \366ver\366sas med sjukdomar och inte f\345 n\345gon som
helst lycka i ditt liv. Du borde verkligen ta dig samman och g\366ra n\345got av
ditt liv \344ven om det inte \344r mycket att starta med.
Guran vill helst s\344tta en giftpil i dig.\n\n")

  (what-conf-to-delete . "Vilket m\366te/person vill du utpl\345na: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
171
172
  (confirm-delete-pers-or-conf . "Ta bort %#1s %#2s? ")
  (the-pers . "personen")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
173
174
175
176
177
  (the-conf . "m\366tet")
  (deletion-not-confirmed . "Utpl\345ningen avbruten\n")
  (somebody-else-deleted-that-conf . "N\345gon annan tog precis bort m\366tet.\n")
  (conf-is-deleted . "Ok, nu \344r %#1s utpl\345nad.\n")
  (you-could-not-delete . "%#1s kunde inte utpl\345nas av dig.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
178

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
179
  (what-text-to-delete . "Vilket inl\344gg skall tas bort?")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
180
181
  (deleting-text . "Radering av text %#1d...")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
182
183
184
  (presentation-for-whom . "Vilket m\366te/person? ")
  (somebody-deleted-that-conf . "N\345gon tog precis bort m\366tet.\n")
  (review-presentation-of . "\305terse presentation av %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
185
186
  (has-no-presentation . "%#1s har ingen presentation.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
187
  (have-to-read . "Du m\345ste l\344sa ett inl\344gg f\366rst.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
188

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
189
190
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d.\n")
  (no-comment-to . "Det finns inget kommenterat inl\344gg att titta p\345.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
191
192

  (who-letter-to . "Vem vill du skicka brev till? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
193
  (has-motd . "%#1s har en lapp p\345 d\366rren:\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
194
195
196
  (motd-persist-q . "Vill du fortfarande skicka brevet? ")

  (who-to-add . "Vem vill du addera? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
197
198
199
  (where-to-add . "Vilket m\366te skall han/hon adderas till? ")
  (where-to-add-self . "Vilket m\366te vill du bli medlem i? ")
  (priority-q . "Prioritet p\345 m\366tet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
200
201
202
  (done . "klart.\n")
  (nope . "Det gick inte.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
203
  (conf-does-not-exist . "\nM\366tet finns inte.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
204
205

  (who-to-exclude . "Vem vill du utesluta? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
206
  (where-from-exclude . "Vilket m\366te skall han/hon uteslutas ifr\345n? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
207

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
208
  (leave-what-conf . "Vilket m\366te vill du g\345 ur? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
209

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
210
211
  (error-fetching-person . "Fel i personh\344mtningen\n")
  (error-fetching-conf . "Fel i m\366tesh\344mtningen.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
212

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
213
214
215
216
217
218
  (name-of-conf . "Vad ska m\366tet heta? ")
  (anyone-member . "F\345r vem som helst bli medlem? ")
  (secret-conf . "Hemligt m\366te? ")
  (comments-allowed . "F\345r man skriva kommentarer? ")
  (confusion-what-to-comment . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill kommentera.\n")
  (confusion-what-to-footnote . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill skriva en fotnot till.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
219

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
220
221
  (confusion-who-to-reply-to . "Jag f\366rst\345r inte vems inl\344gg du vill skriva ett privat svar till.\n")
  (confusion-what-to-answer-to . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill besvara.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
222
223
224
  (really-quit . "Vill du verkligen avsluta sessionen? ")
  (session-ended . "
*****************************
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
225
Lyskom-sessionen \344r avslutad.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
226
*****************************\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
227
228
  (what-to-change-pres-you . "Vilket m\366te/person vill du \344ndra presentationen f\366r (dig sj\344lv): ")
  (who-to-put-motd-for . "Vilket m\366te/person vill du s\344tta lapp p\345 d\366rr f\366r (dig sj\344lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
229

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
230
231
  (cant-get-conf-stat . "Kan ej h\344mta m\366tesstatus f\366r m\366tet.")
  (go-to-conf-p . "G\345 till m\366te: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
232
233
234
  (want-become-member . "Vill du bli medlem? ")
  (no-ok . "Nehej.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
235
  (who-to-remove-motd-for . "Vilket m\366te/person vill du ta bort lapp p\345 d\366rr f\366r (dig sj{lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
236

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
237
238
  (conf-all-read . "%#1s - inga ol\344sta.\n")
  (no-in-conf . "Du \344r inte n\344rvarande i n\345got m\366te.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
239

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
240
241
242
243
  (search-for-pers . "Ange s\366kvillkor (RETURN f\366r alla personer) ")
  (search-for-conf . "Ange s\366kvillkor (RETURN f\366r alla m\366ten) ")
  (name-to-be-changed . "Ange det namn som skall \344ndras: ")
  (no-such-conf-or-pers . "M\366tet eller personen finns ej.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
244
  (new-name . "Nytt namn: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
245
246
247
248
249
  (who-to-change-supervisor-for . "Vem vill du \344ndra organisat\366r f\366r? ")
  (new-supervisor . "Ny organisat\366r: ")
  (text-to-mark . "Vilket inl\344gg vill du markera? ")
  (text-to-unmark . "Vilket inl\344gg vill du avmarkera? ")
  (what-mark . "Vilken markering vill du s\344tta? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
250
251
252
  (unmarking-textno . "Avmarkering av text %#1d...")
  (marking-textno . "Markering av text %#1d...")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
253
254
255
256
257
258
259
  (new-passwd-again . "Mata in det nya l\366senordet igen f\366r kontroll: ")
  (what-mark-to-view . "Vilken markering vill du \345terse? ")
  (whos-passwd . "Vem vill du \344ndra l\366senord f\366r (dig sj\344lv)? ")
  (old-passwd . "Mata in ditt l\366senord: ")
  (new-passwd . "Mata in det nya l\366senordet: ")
  (changing-passwd . "ndrar l\366senordet...")
  (retype-dont-match . "L\366senorden \344r inte samma. G\366r om.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
260
  (palindrome . "(ett palindrom!) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
  (lyskom-name . "Anv\344ndare")
  (is-in-conf . "N\344rvarande i m\366te")
  (from-machine . "K\366r fr\345n")
  (is-doing . "G\366r")
  (text-to-add-recipient . "Vilket inl\344gg vill du addera mottagare till")
  (text-to-add-copy . "Vilket inl\344gg vill du addera en extra kopia till")
  (text-to-delete-recipient . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera mottagare fr\345n")
  (text-to-add-comment-to . "Vilket inl\344gg vill du addera en kommentar till")
  (text-to-delete-comment-from . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera en kommentar fr\345n")

  (where-on-list-q . "Placering p\345 listan? (0-%#1d) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
272
273
  (member-in-conf . "Bli medlem i %#1s...")
  (add-member-in . "Addera %#1s som medlem i %#2s...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
274
  (unsubscribe-to . "Uttr\344da ur %#1s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
275

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
276
  (exclude-from . "Utesluta %#1s fr\345n %#2s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
277
278
279
280

  (unsubscribe-failed . "\nDet gick inte. %#1s var kanske aldrig medlem i %#2s?\n")

  (You . "Du")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
281
282
283
284
285
286
287
288
289
  (could-not-create-conf . "M\366tet \"%#1s\" kunde ej skapas.\nFelkod: %#2d.\n")
  (created-conf-no-name . "M\366te nummer %#1d %#2s, skapat.\n")
  (cant-read-textno . "Du f\345r inte l\344sa text %#1d")

  (not-supervisor-for . "Du \344r inte organisat\366r f\366r %#1s.\n")
  (not-supervisor-for . "Du \344r inte organisat\366r f\366r %#1s.\n")
  (go-to-conf . "G\345 till %#1s.\n")
  (cant-go-to-his-mailbox . "Du f\345r inte g\345 till %#1ss brevl\345da.\n")
  (not-member-of-conf . "Du \344r inte medlem i %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
290
  (change-name-done . "\nKlart. Nytt namn: %#1s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
291
292
  (change-name-nope . "\nDet gick inte bra. Kanske n\345got annat redan heter %#1s?\n")
  (change-supervisor-from-to . "ndra organisat\366r f\366r %#1s till %#2s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
293
  (change-supervisor-nope . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
294
   "\nDet gick inte. Kanske du inte f\345r \344ndra organisat\366r f\366r %#1s?\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
295
  
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
296
  (no-marked-texts . "Du har inga markerade inl\344gg.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
297
  (no-marked-texts-mark . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
298
299
300
301
302
303
   "Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n")
  (time-is . "Klockan \344r %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d %#7s(enligt servern).\n")
  (total-users . "  Sammanlagt %#1d anv\344ndare.\n")
  (who-to-add-q . "Vilket m\366te/person vill du addera som mottagare? ")
  (who-to-add-copy-q . "Vilket m\366te/person vill du addera som kopiemottagare? ")
  (who-to-sub-q . "Vilket m\366te/person vill du subtrahera som mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
304
305

  (adding-name-as-recipient . "Adderar %#1s som mottagare till text %#2d...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
306
  (adding-name-as-copy . "Adderar %#1s som kopiemottagare till text %#2d...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
307
  (remove-name-as-recipient .
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
308
309
310
   "Subtraherar %#1s som mottagare fr\345n text %#2d...")
  (text-to-add-q . "Vilket inl\344gg vill du addera som kommentar? ")
  (text-to-remove-q . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera som kommentar? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
311
312
  (add-comment-to . "Adderar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
  (sub-comment-to . "Subtraherar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
313
  (comment-keep-recpt-p ."Ska %#1s vara mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
314
315
316

  ; From commands2.el:

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
317
318
  (your-memberships . "Ditt medlemskap i olika KOM-m\366ten:\n")
  (memberships-header . "Senast inne	  Prio	Ol\344sta	M\366tesnamn\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
319
  
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
320
321
322
323
  (conf-for-status . "Vilket m\366te vill du se statusen f\366r? ")
  (no-such-conf . "M\366tet finns ej.")
  (status-record . "Status f\366r m\366te %#1s (%#2s) %#3s\n\n")
  (Mailbox . "Brevl\345da")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
324
325
326
327
328
  (Protected . "Skyddat")
  (no-comments . "original")
  (closed . "slutet")

  (created-by . "Skapat av person %#1s %#2s\n")
329
330
  (created-at . "Skapad:%35#1s\n")
  (members .  "Antal medlemmar: %25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
331
332
333
  (garb-nice . "Livsl\344ngd p\345 inl\344gg (dagar):%14#1d\n")
  (lowest-local-no . "L\344gsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
  (highest-local-no . "H\366gsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
334
  (last-text-time . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
335
336
337
338
339
   "Tid f\366r senaste inl\344gg: %18#1s (st\345r det i din cache)\n")
  (no-of-motd . "Lapp p\345 d\366rren i text nummer: %12#1d\n")
  (superconf-is-no-name . "Superm\366te:    %25#1d %#2s\n")
  (permitted-submitters-no-name . "Till\345tna f\366rfattare:%22#1d %#2s\n")
  (supervisor-is-no-name . "Organisat\366r:   %25#1d %#2s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
340
  (presentation-no . "Presentation:  %25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
341
  (conf-has-motd . "\n%#1s har en lapp p\345 d\366rren:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
342
343

  (Everybody . "Alla")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
344
345
  (show-members-list-also-q . "Vill du se medlemslistan ocks\345? ")
  (conf-has-these-members . "\n%#1s har f\366ljande medlemmar:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
346
347
  (member-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (secret-membership . "*** Hemlig rad ***\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
348
349
350
  (pers-for-status . "Vem vill du se statusen f\366r? ")
  (no-such-pers . "Det finns ingen s\345dan person.")
  (pers-status-record . "Status f\366r person %#1s (%#2d)\n")
351
  (created-time . "Skapad:%34#1s\n\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
352
  (created-confs . "Skapade m\366ten:%27#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
353
  (created-persons . "Skapade personer:%24#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
354
355
356
357
  (created-texts . "Skapade texter:%26#1d\n")
  (created-lines . "Skapade rader:%27#1d\n")
  (created-chars . "Antal skapade tecken:%20#1d\n")
  (no-of-sessions . "Antal sessioner:%25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
358
  (present-time-d-h-m-s . "N\344rvarotid:%19#1d d %02#2d:%02#3d:%02#4d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
359
  (last-log-in . "Senast inne:%29#1s\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
360
  (user-name . "Anv\344ndare: %30#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
361

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
362
363
364
365
366
  (read-texts . "L\344sta texter:%28#1d\n")
  (time-for-last-letter . "Tid f\366r senaste brev:%20#1s (st\345r det i din cache)\n")
  (superconf . "Superm\366te:%31#1d %#2s\n")
  (supervisor . "Organisat\366r:%29#1d %#2s\n")
  (member-of-confs . "Medlem i (antal m\366ten):%18#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
367
  (presentation . "Presentation:  %24#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
368
369
370
  (show-membership-list-also-q . "Vill du se vilka m\366ten personen \344r medlem i ocks\345? ")
  (not-allowed-see-confs . "Du f\345r inte se vilka m\366ten %#1s \344r medlem i.\n")
  (is-member-of . "\n%#1s \344r medlem i f\366ljande m\366ten:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
371
372
  (membership-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (who-to-send-message-to . "Vem vill du skicka meddelandet till? (Alla) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
373
  (his-total-unread . "\n%#1s har totalt %#2d ol\344sta.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
374
  (message-prompt . "Meddelande: ")
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
  (message-sent-to-user . 
"================================================================
Ditt meddelande till %#2s:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-sent-to-all . 
"================================================================
Ditt allm\344nna meddelande l\366d:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
389
390
  (message-nope .
 "Du kunde inte skicka meddelandet. Mottagaren var kanske inte inloggad.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
391
392
  (only-last . "Endast l\344sa senaste (0 - %#1d) i %#2s? ")
  (only-error . "N\345t gick galet. Sorry.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
393

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
394
395
  (you-have-unreads . "Du har %#1d ol\344sta inl\344gg i %#2s\n")
  (you-have-an-unread . "Du har 1 ol\344st inl\344gg i %#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
396
  (you-have-read-everything . "Du har sett alla nyheter\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
397
398
  (total-unreads . "\nDu har %#1d ol\344sta inl\344gg.\n")
  (total-unread . "\nDu har 1 ol\344st inl\344gg.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
399
  (waiting-for-anything .
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
400
   "Du v\344ntar p\345 ett inl\344gg i vilket m\366te som helst.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
401
  (waiting-higher-than . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
402
   "Du v\344ntar p\345 ett inl\344gg i ett m\366te med h\366gre prioritet \344n %#1d.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
403

404
  (have-to-be-in-conf-with-unread . "Du m\345ste g\345 till ett icketomt m\366te f\366rst.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
405
  (Texts . "Inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
406
407
  (Date . "Datum")
  (Lines . "Rader")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
408
  (Author . " F\366rfattare")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
409
  (Subject . " rende")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
410
  (could-not-read . "Du fick inte l\344sa denna text (%#1d).\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
411
412
413
414
  (multiple-choice . "Flera alternativ finns.")
  (does-not-exist . "Detta kommando finns inte.")

  ; Only people fixing bugs or recieving bugg-reports should change these:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
415
416
  (buggreport-compilestart . "Compiling...")
  (buggreport-compileend . "Compiling...done")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
417
  (buggreport-description . "Detta gjorde jag:
418
(Fyll i dina kommentarer)\n\n\n
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
419
N\344r du skrivit klart skall du skicka in din buggrapport till
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
420
LysKOM-utvecklarna. Det sker antingen med email till 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
421
bug-lyskom@lysator.liu.se eller i Lysators LysKOM till m\366tet
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
422
423
424
\"LysKOM; Elispklientens buggrapporter\" eller om inget annat
fungerar med vanligt brev till:
Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
425
M\344rk kuvertet LysKOM buggrapport.\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
426
427
  (buggreport-internals . "LysKOMs interna information:\n\n")
  (buggreport-version . "lyskom-version:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
428
429
430
  (buggreport-emacs-version . "emacs-version:")
  (buggreport-system-id . "system-id:")
  (buggreport-ctl-arrow-doc . "ctrl-doc:")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
431
  (buggreport-unparsed . "\nlyskom-unparsed-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
432
  (buggreport-command-keys . "Nyss tryckta tangenter:")
433
  (buggreport-backtrace . "\n*Backtrace*:\n%#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
434
  (buggreport-communications . "\nlyskom-debug-communications-to-buffer-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
435
  (buggreport-all-kom-variables . "\n\nAndra variabler:\n***** *********")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
436
  (buggreport-instead-of-byte-comp . "byte-code(\"byte-string\"")
437
  (buggreport-subject . "Bugg-rapport elisp-klienten version %#1s")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
438
439


Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
440
441
442
  (not-logged-in . "Du \344r inte inloggad. ")
  (name-is-not-in-conf . "%#1s \344r inte n\344rvarande i n\345got m\366te.\n")
  (name-is-in-conf . "%#1s \344r n\344rvarande i\n%#2s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
443
  (connected-during . "Uppkopplingstid: %#1d sekunder.\n")
inge's avatar
inge committed
444

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
  (conf-to-set-permitted-submitters-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta till\345tna f\366rfattare f\366r? ")
  (conf-to-set-super-conf-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta superm\366te f\366r? ")
  (new-super-conf-q . "Vilket m\366te vill du ha som superm\366te? ")
  (new-permitted-submitters-q . "M\366te med till\345tna f\366rfattare till %#1s? (alla) ")
  (super-conf-for-is . "ndra superm\366te f\366r %#1s till %#2s...")
  (permitted-submitters-removed-for-conf . "Till\345t alla f\366rfattare i m\366te %#1s...")
  (submitters-conf-for-is . "\304ndra till\345tna f\366rfattare f\366r m\366te %#1s till\nmedlemmarna i %#2s...")

  (conf-to-set-garb-nice-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta livsl\344ngd f\366r? ")
  (new-garb-nice-q . "Vilket v\344rde vill du s\344tta livsl\344ngden till? ")
  (garb-nice-for-is . "ndra livsl\344ngden f\366r %#1s till %#2d...")

  (really-shutdown . "r du s\344ker p\345 att du vill st\344nga av servern? ")
  (closing-server . "St\344nga av servern...")
  (administrator . "administrat\366r")
  (no-longer-administrator . "en normal anv\344ndare igen")
  (you-are-now . "Ok, du k\366r nu som %#1s.\n")
  (setting-motd . "S\344tter loginmeddelandet till text %#1d.\n")
463
  (set-motd-success . "Du har satt ett nytt loginmeddelande.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
464
  (set-motd-failed . "Det gick inte. Du var kanske inte administrat\366r.\n")
465
466
  (removing-motd . "Tar bort loginmeddelandet.\n")
  (removed-motd . "Du har tagit bort loginmeddelandet.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
467
468
  (who-to-throw-out . "Vilken session vill du kasta ut? ")
  (throwing-out . "Kastar nu ut session %#1d... ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
469
  (postpone-prompt . "Hur lite vill du l\344sa nu? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
470
471
472

  ; From review.el:
  (latest-n . "senaste %#1d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
473
  (first-n . "f\366rsta %#1d")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
474
  (info-by-whom . "%#1s av vem: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
  (info-to-conf . "%#1s till m\366te: ")
  (info-by-to . "%#1s av %#2s till %#3s fram\345t.")
  (all-confs . "alla m\366ten")
  (no-get-conf . "Du f\345r inte h\344mta m\366tet.\n")
  (no-get-pers . "Du f\345r inte h\344mta personen.\n")
  (no-review-info . "Ej till\345tet \345terse %#1s\n")
  (review-info . "\305terse %#1s\n")
  (you-review . "Du \345terser nu %#1s.\n")
  (read-text-first . "Du m\345ste l\344sa en text f\366rst.\n")
  (cannot-read-last-text . "Du kan inte l\344sa den senast l\344sta texten.\n")
  (review-n-texts . "\305terse %#1d inl\344gg.\n")
  (review-marked . "\305terse %#1d markerade.\n")
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d")
  (review-one-comment . "\305terse en kommentar till inl\344gg %#1d.\n")
  (review-many-comments . "terse %#2d kommentarer till inl\344gg %#1d.\n")
  (read-normally-read . "Hur m\345nga vill du se igen?")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
491
492

  ; From edit-text.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
493
  (press-C-c-C-c . "Tryck C-c C-c f\366r att skicka in texten.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
494
495
  (recipient . "Mottagare:")
  (carbon-copy . "Extra kopia:")
496
  (text-mass . "%#4s%#1s\n%#2s\n%#3s")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
497
  (comment-to-by . "%#1s till text %#2d%#3s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
498
  (already-sent . "Du har redan skickat denna text en g\345ng. S\344nd \344nd\345? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
499
500
501
  (subject . "rende: ")
  (which-text-include . "Vilken text skall vi inkludera? ")
  (added-recipient . "Mottagare som skall adderas: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
502
503
504
  (added-carbon-copy . "Extra kopia till m\366te: ")
  (conf-has-motd-no . "M\366tet har en lapp p\345 d\366rren. (%#1d)\n\n%#2s")
  (still-want-to-add . "Vill du fortfarande addera m\366tet? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
505
  (could-not-create-text . "\nTexten kunde ej skapas. Felkod: %#1d.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
506
  (no-get-text . "Du fick inte h\344mta texten.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
507
508
509
510
511
512
513


  ; From view-text.el:
  (line . " /1 rad/ ")
  (lines ." /%#1d rader/ ")

  (marked-by-you . "Markerad av dig.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
514
  (marked-by-you-and-one . "Markerad av dig och n\345gon annan.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
  (marked-by-you-and-several . "Markerad av dig och %#1d andra.\n")
  (marked-by-one . "Markerad av 1 person.\n")
  (marked-by-several . "Markerad av %#1d personer.\n")

;; The format of this function should coincide with the format of the 
;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other.

; used by lyskom-print-time
  (time-y-m-d-h-m . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d ")
; used by lyskom-return-time
  (time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
526
  (no-such-text-no . "Det finns ingen s\345dan text. (%#1d)\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
527
528
529
530

  (head-Subject . "rende: ")
  (Recipient . "Mottagare")
  (Extra-recipient . "Extra kopia")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
531
532
  (send-at . "  S\344nt:   %#1s\n")
  (sent-by . "  S\344nt av ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
  (recieved-at . "  Mottaget: %#1s\n")
  (written-by . "av %#1s")
  (comment-to-text-by . "Kommentar till text %#1d %#2s\n")
  (footnote-to-text-by . "Fotnot till text %#1d %#2s\n")
  (comment-in-text-by . "Kommentar i text %#1d %#2s\n")
  (footnote-in-text-by . "Fotnot i text %#1d %#2s\n")

  ; From async.el:

  (name-has-changed-to-name . "%#1s har nu bytt namn till %#2s")
  (name-has-changed-to-name-r . "%#1s har nu bytt namn till %#2s\n")
544
  (you-changed-name-to . "Nu har du bytt namn till %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
545
546
547
  (database-sync . "Databasen synkas.")
  (lyskom-is-full . "\
===========================================================
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
548
549
550
Meddelande fr\345n LysKOM-systemet: N\345gon f\366rs\366kte koppla upp,
men misslyckades eftersom alla tillg\344ngliga f\366rbindelser \344r
upptagna. Logga ut och kom tillbaks senare om du v\344ntar nu.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
551
===========================================================\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
552
553
554
555
556
  (has-entered . "Nu har %#1s g\345tt in i LysKOM.")
  (has-entered-r . "Nu har %#1s g\345tt in i LysKOM.\n")
  (has-left . "Nu har %#1s g\345tt ur LysKOM.")
  (has-left-r . "Nu har %#1s g\345tt ur LysKOM.\n")
  (unknown . "ok\344nd")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
557

558
559
  (message-broadcast . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
560
Allm\344nt meddelande fr\345n %#1s (%#3s):
561
562
563
564
565
566

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-from . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
567
Personligt meddelande fr\345n %#1s (%#3s):
568
569
570
571

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
572
  (text-is-created . "Text %#1d \344r skapad!")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
573
574
575
576
577
578
579


  ; From completing-read.el:

  (person-or-conf-no-regexp . "\\`[ \t]*[mpMP]\\w*[ \t]+\\([0-9]+\\)\\'")

  ; From prioritize.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
580
581
582
583
  (cannot-get-membership . "Kan ej h\344mta medlemsskap f\366r dig.")
  (cannot-get-pers-stat . "Kan ej h\344mta personstatus f\366r dig.")
  (your-membship . "Ditt medlemsskap i olika KOM-m\366ten:
 Prio M\366tesnr M\366tesnamn\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
584
  (prio-row . " %5#1d%5#2d %#3s\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
585
586
587
588
589
  (too-high-goto-2 . "Du st\345r f\366r h\366gt upp. G\345 ner till rad 2.")
  (too-low-go-up . "Du kan inte pusha sista raden. G\345 upp en rad.")
  (all-confs-popped . "Alla m\366ten \344r poppade.")
  (prio-died . "Flyttningen misslyckades. Sorry. D\366da bufferten.")
  (new-priority . "Ny prioritet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
590
591
592
593
  (new-prio . "%6#1d")

  ; From flags.el:
  (saving-settings . "Sparar flaggorna")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
594
  (hang-on . "V\344nta ett tag...\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
595
  (could-not-create-area . "Kunde ej skapa texten.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
596
  (could-not-set-user-area . "Kunde ej st\344lla om user-arean. Servern s\344ger felmeddelande: %#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
597
598
599
600
601
602
603
604
605
  (you-dont-exist . "Du finns inte.\n")

  ; From elib-string.el:
  ; No entries.

  ; From lyskom-rest.el:

  (error-code . "Felkod %#2d: %#1s.\n")
  (extended-command . "LysKOM: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
  (wait-for-server . "LysKOM v\344ntar p\345 svar fr\345n servern. V\344nta tills du f\345r en prompt.\n")
  (review-text-q . "\305terse text nummer: ")
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d.\n")

  (completely-read-conf . "Du har sett alla texter i detta m\366te.\n")
  (not-in-any-conf . "Du l\344ser inte n\345got m\366te just nu.\n")

  (all-conf-unread-r . "Du har l\344st ut alla m\366ten.\n")
  (all-conf-unread-s . "Du har l\344st ut alla m\366ten. ")
  (one-unread . " - 1 ol\344st\n")
  (several-unread . " - %#1d ol\344sta\n")

  (save-on-file-q . "Spara inl\344gg p\345 fil: (%#1s) ")
  (wait-for-prompt . "V\344nta p\345 prompten!")
  (go-to-pri-conf-prompt . "G\345 till n\344sta prioriterade m\366te")
  (read-pri-text-conf . "L\344sa n\344sta prioriterade text")
  (review-next-text-prompt . "\305terse n\344sta text")
  (review-next-comment-prompt . "\305terse n\344sta kommentar")
  (review-next-marked-prompt . "\305terse n\344sta markerade")
  (read-next-letter-prompt . "L\344sa n\344sta brev")
  (read-next-footnote-prompt . "L\344sa n\344sta fotnot")
  (read-next-comment-prompt . "L\344sa n\344sta kommentar")
  (read-next-text-prompt . "L\344sa n\344sta text")
  (go-to-conf-of-marked-prompt . "\305terse (n\344sta) markerade")
  (go-to-next-conf-prompt . "G\345 till n\344sta m\366te")
  (go-to-your-mailbox-prompt . "G\345 till din brevl\345da")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
  (the-command . "Kommandot:%#1s")
  (error-in-do-when-starting . "Fel i din kom-do-when-starting. %#1s\n")

  (give-a-number . "Mata in ett tal: ")

  (yes-regexp . "\\`[jJ][aA]\\'")
  (no-regexp . "\\`[nN][eE][jJ]\\'")
  (yes-or-no-nag . "Svara bara ja eller nej.")
  (yes-or-no . "(ja eller nej) ")

642
  (y-or-n-instring . "jJnN")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
643
644
  (j-or-n-nag . "Svara bara j eller n. ")
  (j-or-n . "(j eller n) ")
645
  (y-instring . "jJ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
646
647

  (person-does-not-exist . "Person %#1d (finns inte).")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
648
  (conf-does-not-exist . "M\366te %#1d (finns inte).")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
649

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
650
  (process-signal . "Signal fr\345n processen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
651
652
  (closed-connection . "
**************************************************
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
653
Lyskom-sessionen onormalt st\344ngd.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
654
Felmeddelande: %#1s**************************************************")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
655
  (error-not-found . "Fel nummer %#1d. Ingen klartextf\366rklaring finns.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
656
657

  ; Useful in more place than one:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
658
659
660
  (illegal-command . "Otill\345tet kommando.\n")
  (no-such-text . "Det finns inget s\345dant inl\344gg.\n")
  (no-such-text-m . "Det finns inget s\345dant inl\344gg.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
661
662
  (everybody . "alla")
  (anybody . "vem som helst")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
663
664
665
  (forward . "fram\345t")
  (backward . "bak\345t")
  (wait . "V\344nta ett tag...\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
666
667
668
  (comment . "Kommentar")
  (footnote . "Fotnot")
  (by . " av %#1s")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
669
  (text-created . "Text nummer %#1d \344r skapad.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
  )
 "Assoc list containing pairs of atoms and strings");;; ================================================================
;;;       The commands and their associated functions


(defconst lyskom-commands
 '(
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
681
682
  (describe-mode       "Hj\344lp")
  (kom-slow-mode       "L\345ngsamma kommandon")
683
  (kom-quick-mode       "Snabba kommandon")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
684
685
686
687
  (kom-send-message      "S\344nda meddelande")
  (kom-create-conf		"Skapa m\366te")
  (kom-delete-conf      "Utpl\345na")
  (kom-delete-text      "Radera inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
688
  (kom-display-time		"Se tiden")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
689
690
691
692
  (kom-go-to-conf		"G\345 till m\366te")
  (kom-go-to-next-conf	"G\345 till n\344sta m\366te")
  (kom-jump			"Hoppa \366ver alla kommentarer")
  (kom-list-conferences 	"Lista m\366ten") 
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
693
694
695
  (kom-list-persons		"Lista personer")
  (kom-list-news       "Lista nyheter")
  (kom-membership		"Lista medlemsskap")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
696
697
698
699
700
701
702
  (kom-postpone		"Uppskjuta l\344sning")
  (kom-prioritize		"Prioritera m\366ten")
  (kom-status-person		"Status (f\366r) person")
  (kom-status-conf		"Status (f\366r) m\366te")
  (kom-add-self		"Bli medlem i m\366te")
  (kom-list-summary		"Lista \344renden")
  (kom-sub-self        "Uttr\344da ur m\366te")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
703
  (kom-quit			"Sluta")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
704
705
706
707
708
709
710
  (kom-recover		"\305terstarta kom") 
  (kom-start-anew		"B\366rja med nytt namn")
  (kom-view			"\305terse inl\344gg")
  (kom-find-root-review	"\305terse tr\344d")
  (kom-review-comments	"\305terse alla kommentarer")
  (kom-review-tree		"\305terse alla kommentarer rekursivt")
  (kom-review-clear      "\305terse hoppa")
711
  (kom-review-last-normally-read
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
   				"\305terse igen")
  (kom-review-noconversion  "\305terse omodifierat")
  (kom-review-next      "\305terse n\344sta")
  (kom-find-root		"\305terse urinl\344gget")
  (kom-review-by-to      "\305terse senaste")
  (kom-view-commented-text  "\305terse det kommenterade")
  (kom-review-stack      "\305terse lista")
  (kom-review-presentation  "\305terse presentation")
  (kom-review-backward    "(\305terse) Bakl\344nges")
  (kom-view-next-text		"L\344sa n\344sta inl\344gg")
  (kom-who-is-on		"Vilka \344r inloggade") 
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
723
  (kom-display-who-buffer	"Visa vilkalistan")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
724
725
726
727
  (kom-busy-wait		"V\344nta p\345 ett inl\344gg")
  (kom-write-comment		"Kommentera inl\344gget")
  (kom-comment-previous	"Kommentera f\366reg\345ende inl\344gg")
  (kom-write-footnote     "Fotnot till inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
728
  (kom-private-answer     "Personligt svar")
729
  (kom-private-answer-previous
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
730
731
732
   "Personligt svar p\345 f\366reg\345ende inl\344gg")
  (kom-set-unread		"Endast l\344sa senaste")
  (kom-write-text		"Skriva ett inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
733
734
  (kom-send-letter		"Skicka brev")
  (kom-change-name		"ndra namn")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
735
736
  (kom-change-password    "ndra l\366senord")
  (kom-change-supervisor	"ndra organisat\366r")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
737
  (kom-change-presentation	"ndra presentation")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
738
739
740
741
742
743
  (kom-get-appreciation    "F\345 uppmuntran")
  (kom-get-abuse       "F\345 sk\344ll")
  (kom-mark-text       "Markera (inl\344gg)")
  (kom-unmark-text      "Avmarkera (inl\344gg)")
  (kom-review-marked-texts  "\305terse markerade")
  (kom-review-all-marked-texts "\305terse alla markerade")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
744
  (kom-add-recipient     "Addera mottagare")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
745
  (kom-add-copy		"Addera extra kopiemottagare")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
746
747
748
749
750
  (kom-sub-recipient     "Subtrahera mottagare")
  (kom-add-comment		"Addera kommentar")
  (kom-sub-comment		"Subtrahera kommentar")
  (kom-add-member		"Addera medlem")
  (kom-sub-member       "Uteslut medlem")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
751
752
753
754
755
756
  (kom-change-conf-motd	"S\344tt lapp p\345 d\366rren")
  (kom-set-garb-nice     "ndra livsl\344ngd")
  (kom-set-super-conf     "ndra superm\366te")
  (kom-set-permitted-submitters "\304ndra till\345tna f\366rfattare")
  (kom-unset-conf-motd	"Ta bort lapp p\345 d\366rren")
  (kom-save-text		"Spara text (p\345 fil)")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
757
  (kom-edit-options		"ndra variabler")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
758
759
760
761
  (kom-shutdown-server    "St\344ng av servern")
  (kom-enable-adm-caps    "\326verg\345 till administrat\366rsmod")
  (kom-disable-adm-caps    "\326verg\345 till normalmod")
  (kom-set-motd        "S\344tt loginmeddelande")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
  (kom-remove-motd      "Ta bort loginmeddelande")
  (kom-force-logout      "Kasta ut en session")
  )
 "A list of LysKOM-commands that the extended parser understands.")


(defvar lyskom-text-start "
[0-9]+ 199[0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] +[0-2][0-9]:[0-5][0-9] /[0-9]+ rad\\(er\\)?/ "
 "Regexp matching beginning of a text in lyskom buffer.
Cf. paragraph-start.")


(if lyskom-mode-map
  nil
 (setq lyskom-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-mode-map)
778
779
780
781
782
783
 (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-change-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-next-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-list-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-get-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-S-prefix)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
 (define-key lyskom-mode-map "{" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "[" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\344" 'lyskom-change-prefix) ; 8-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\304" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\033{" 'lyskom-change-prefix) ; 7(8)-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\033[" 'lyskom-change-prefix) 
 (define-key lyskom-mode-map "}" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "]" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\345" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\305" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\033}" 'lyskom-review-prefix) ; 7(8)-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\033]" 'lyskom-review-prefix) 
 (define-key lyskom-mode-map "f" 'lyskom-get-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "n" 'lyskom-next-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "l" 'lyskom-list-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "s" 'lyskom-S-prefix)

	;(define-key lyskom-mode-map "vi" 'vilka)

 ; These should be first in order to be last in the menu of alternatives.
 (define-key lyskom-mode-map "{?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "f?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "n?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "l?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "s?" 'lyskom-help)
 

 (define-key lyskom-mode-map "e" 'kom-set-unread)
 (define-key lyskom-mode-map "a" 'kom-extended-command)
 (define-key lyskom-mode-map " " 'kom-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\n" 'kom-page-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\r" 'kom-line-next-command)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
817
 (define-key lyskom-mode-map "j" 'kom-page-next-command)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
818
819
820
821
822
823
824
825
826

 (define-key lyskom-mode-map "?" 'describe-mode)
 (define-key lyskom-mode-map "b" 'kom-send-letter)
 (define-key lyskom-mode-map "g" 'kom-go-to-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "i" 'kom-write-text)
 (define-key lyskom-mode-map "k" 'kom-write-comment)
 (define-key lyskom-mode-map "K" 'kom-comment-previous)
 (define-key lyskom-mode-map "F" 'kom-write-footnote)
 (define-key lyskom-mode-map "p" 'kom-private-answer)
827
 (define-key lyskom-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
 (define-key lyskom-mode-map "h" 'kom-jump)
 (define-key lyskom-mode-map "lm" 'kom-list-conferences)
 (define-key lyskom-mode-map "ln" 'kom-list-news)
 (define-key lyskom-mode-map "lN" 'kom-list-news-old)
 (define-key lyskom-mode-map "lp" 'kom-list-persons)
 (define-key lyskom-mode-map "ls" 'kom-membership)
 (define-key lyskom-mode-map "l{" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\344" 'kom-list-summary) ; 8-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\304" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\033{" 'kom-list-summary) ; 7(8)-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\033[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "m" 'kom-add-self)
 (define-key lyskom-mode-map "M" 'kom-mark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "A" 'kom-unmark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "ni" 'kom-view-next-new-text)
 (define-key lyskom-mode-map "nm" 'kom-go-to-next-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "S" 'kom-quit)
 (define-key lyskom-mode-map "q" 'kom-quit)
 (define-key lyskom-mode-map "r" 'kom-recover)
 (define-key lyskom-mode-map "t" 'kom-display-time)
 (define-key lyskom-mode-map "fu" 'kom-get-appreciation)
 (define-key lyskom-mode-map "fs" 'kom-get-abuse)
 (define-key lyskom-mode-map "v" 'kom-who-is-on)
 (define-key lyskom-mode-map "V" 'kom-busy-wait)
 (define-key lyskom-mode-map "{p" 'kom-change-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "} " 'kom-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}0" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}1" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}2" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}3" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}4" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}5" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}6" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}7" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}8" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}9" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}k" 'kom-view-commented-text)
 (define-key lyskom-mode-map "}a?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}ak" 'kom-review-comments)
 (define-key lyskom-mode-map "}ar" 'kom-review-tree)
 (define-key lyskom-mode-map "}h" 'kom-review-clear)
870
 (define-key lyskom-mode-map "}i" 'kom-review-last-normally-read)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
871
 (define-key lyskom-mode-map "}n" 'kom-review-next)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
872
 (define-key lyskom-mode-map "}o" 'kom-review-noconversion)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
873
 (define-key lyskom-mode-map "}r" 'kom-find-root)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
874
 (define-key lyskom-mode-map "}u" 'kom-find-root)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
 (define-key lyskom-mode-map "}s" 'kom-review-by-to)
 (define-key lyskom-mode-map "B" 'kom-review-backward)
 (define-key lyskom-mode-map "}l" 'kom-review-stack)
 (define-key lyskom-mode-map "}p" 'kom-review-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "}t" 'kom-find-root-review)
 (define-key lyskom-mode-map "}m" 'kom-review-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "}am" 'kom-review-all-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "sm" 'kom-status-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "sp" 'kom-status-person)

 ;; Running in buffer

 (define-key lyskom-mode-map "\033p" 'backward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "\033n" 'forward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "st" 'kom-save-text)

 (define-key lyskom-mode-map "\C-?" 'scroll-down)
)


895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
(defvar lyskom-prioritize-mode-map nil
 "Keymap used in lyskom-prioritize-mode.")


(if lyskom-prioritize-mode-map
  nil
 (setq lyskom-prioritize-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-prioritize-mode-map)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'previous-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map " "  'next-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-k" 'kom-prioritize-kill)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-y" 'kom-prioritize-yank)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "p"   'kom-prioritize-set-priority)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "q"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "S"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "u"   'kom-prioritize-move-up)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "n"   'kom-prioritize-move-down)
)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

;;;; ================================================================
;;;; Tell phrases should be configured with the default language used
;;;; at the server and not for person reading if they happens to
;;;; differ. This is of coarse because they are sent to the server for
;;;; everybody else to see.

;;;; Aronsson was here 4 DEC 1990, thus creating version 0.18
					; Created *-tell-*


(defconst kom-tell-phrases
 '(
  (kom-tell-silence		"") ; Why ?
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
928
  (kom-tell-send		"F\366rs\366ker l\344gga in en text.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
929
  (kom-tell-login		"Loggar in.")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
930
931
  (kom-tell-read		"L\344ser.")
  (kom-tell-1st-pres		"Skriver den f\366rsta presentationen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
932
933
934
935
  (kom-tell-write-comment	"Skriver en kommentar.")
  (kom-tell-write-footnote	"Skriver en fotnot.")
  (kom-tell-write-letter	"Skriver ett brev.")
  (kom-tell-write-reply	"Skriver ett privat svar.")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
936
937
  (kom-tell-write-text	"Skriver inl\344gg.")
  (kom-tell-conf-pres		"Skriver presentation f\366r ett nytt m\366te.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
938
  (kom-tell-recover		"Trycker 'r'. Suck.")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
939
940
941
942
943
  (kom-tell-wait		"V\344ntar.")
  (kom-tell-regret		"\305ngrar sig och sl\344nger inl\344gget.")
  (kom-tell-review		"\305terser.")
  (kom-tell-change-name    "ndrar sitt namn till n\345got annat.")
  (kom-tell-change-supervisor "ndrar organisat\366r f\366r n\345got.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
  )
 "These texts are used as arguments to lyskom-tell-server.
The variable kom-mercial defaults to kom-tell-wait.
Users are encouraged to change this dictionary for fun.")


;; Placed here because this must NOT be evaluated before 
;; kom-tell-phrases is defined:

(defvar kom-mercial (car (cdr (assoc 'kom-tell-wait kom-tell-phrases)))
 "*When the user has seen all texts and has reached the view-time prompt,
this string is used as the argument to lyskom-tell-server.
Users are encouraged to use their best sense of humor.")


(defconst lyskom-error-texts
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
960
 '((0 . "Inget fel har intr\344ffat")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
961
  (2 . "nnu ej implementerat")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
962
963
964
965
966
967
968
  (3 . "Inte l\344ngre implementerat")
  (4 . "Felaktigt l\366senord")
  (5 . "Str\344ngen f\366r l\345ng")
  (6 . "Du \344r inte inloggad")
  (7 . "Ingen f\345r logga in i LysKOM just nu")
  (8 . "Du f\366rs\366kte anv\344nda m\366te nummer 0")
  (9 . "Odefinierat eller hemligt m\366te")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
969
  (10 . "Odefinierad eller hemlig person")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
970
971
972
973
974
975
976
  (11 . "Ingen skriv- eller l\344sr\344ttighet")
  (12 . "Otill\345ten operation")
  (13 . "Du \344r inte medlem i m\366tet")
  (14 . "Inget s\345dant textnummer")
  (15 . "Du kan inte anv\344nda globalt text nummer 0")
  (16 . "Inget s\345dant lokalt textnummer")
  (17 . "Du kan inte anv\344nda lokalt text nummer 0")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
977
  (18 . "Felaktiga tecken i namnet")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
978
979
  (19 . "Index utanf\366r gr\344nserna")
  (20 . "M\366tet existerar redan")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
980
  (21 . "Personen existerar redan")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
981
982
  (22 . "Hemligt, men ej l\344sskyddat")
  (23 . "Du f\345r inte \344ndra person/m\366tesflaggan")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
983
  (24 . "Fel i databasen. Attans otur.")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
984
985
  (25 . "Otill\345tet misc-f\344lt. (Internt fel)")
  (26 . "Otill\345ten infotyp. (Bug i klienten)")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
986
987
988
989
990
991
  (27 . "Redan mottagare till denna text")
  (28 . "Redan kommentar till denna text")
  (29 . "Redan fotnot till denna text")
  (30 . "Inte mottagare till denna text")
  (31 . "Inte kommentar till denna text")
  (32 . "Inte fotnot till denna text")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
992
993
994
995
996
  (33 . "F\366r m\345nga mottagare")
  (34 . "F\366r m\345nga kommentarer")
  (35 . "F\366r m\345nga fotnoter")
  (36 . "F\366r m\345nga markeringar")
  (37 . "Du \344r inte f\366rfattare till texten")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
997
998
999
  (38 . "Du kan inte koppla upp dig till servern")
  (39 . "Minnet slut")
  (40 . "Servern har ballat ur")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1000
  (41 . "Klienten tror att servern s\344ger att den inte f\366rst\345r klienten")
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame