ChangeLog 280 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
Wed Feb 12 14:43:31 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* defvar.el (lyskom-save-variables): Fixade buggen med lokala
 	variabler.

	* buffers.el (lyskom-buffer-list): Bytte namn till
 	lyskom-associated-buffer-list

9
10
Sun Feb 9 11:25:35 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
11
12
	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Skrev om.

13
14
15
16
17
18
19
20
	* utilities.el (lyskom-apo-timeout): Ny variabel.
	(lyskom-apo-timeout-index): Dito.
	(lyskom-apo-timeout-vector): Dito.
	(lyskom-apo-timeout-vector-max): Dito.
	(lyskom-accept-process-output): Ny definition.
	(lyskom-next-apo-timeout): Ny funktion.
	(lyskom-reset-apo-timeout): Ny funktion.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fri Feb 7 18:03:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ny parameter,
 	force-prompt-update.

	* language.el (lyskom-set-language): Uppdatera prompten.

	* compatibility.el Bort bed rassq, rassoc och annat som finns i
 	alla Emacs vi stdjer. (replace-in-string): Ny funktion snodd frn
 	XEmacs.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
33
34
35
36
37
38
39
Fri Feb 7 16:20:49 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-text-list-continue): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Hantera TEXT-LIST.
	(lyskom-prefetch-one-request): Hanter TEXT-LIST
	(lyskom-prefetch-text-list-handler): Ny funktion.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Fri Feb 7 16:36:32 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-setup-local-variables): Hantera
 	lyskom-local-hooks.

	* defvar.el (def-kom-var): Lade till local-hook och server-hook.

	* vars.el.in: Zappa event-joxet till frmn fr vanliga hookar.

	* utilities.el: Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
51
52
53
54
Thu Feb 6 00:41:34 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-async-new-text): Prefetch all the information.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Tue Feb 4 10:52:19 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* defvar.el: Stoppade in edebug-form-spec fr ngra makron.

	* utilities.el (lyskom-string-assoc): Ny funktion.

	* command.el (lyskom-read-extended-command): Anvnd inte backquote
 	fr filtret (man kan inte edebugga d). Anvnd
 	lyskom-with-lyskom-minibuffer.
	(lyskom-read-extended-command): Anvnd lyskom-string-assoc.

Sun Feb 2 16:10:27 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Anvnd
 	lyskom-view-mode och anvnd lyskom-view-text fr att stoppa in
 	texten i bufferten.

	* buffers.el (lyskom-display-buffer): Gr intern-soft, inter
 	intern s att saknad kontrollvariabel inte orsakar fel.

	* view-mode.el (lyskom-view-base-mode): Ny funktion, ny fil.
	(lyskom-view-mode): Ny funktion
	(lyskom-view-mode-map): Ny variabel.

	* vars.el.in: Tog bort lyskom-list-of-edit-buffers.

	* edit-text.el (lyskom-count-down-edits): Tog bort.
	(lyskom-edit-send): Anvnd inte lyskom-count-down-edits.
	(kom-edit-quit): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
85
86
87
88
89
90
91
Fri Jan 31 16:37:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-texttree-handler): Anropa
 	lyskom-prefetch-texttree med t som tredje argument.
	(lyskom-prefetch-texttree): Nytt tredje argument som gr att den
 	inte prefetchar redan hmtade texter.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
Thu Jan 30 16:27:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-replace-membership): Ny
 	funktion.
	(lyskom-prioritize-remove-membership): Ny funktion
	(lyskom-prioritize-add-membership): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-add-membership-event-hook): Ny variabel
	(lyskom-replace-membership-event-hook): Dito
	(lyskom-remove-membership-event-hook): Dito

	* utilities.el (lyskom-signal-event): Ny funktion (experiment).
	(lyskom-handle-event): Dito.
	(lyskom-unhandle-event): Dito.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	inte lyskom-blocking-process.

	* services.el (lyskom-wait-queue): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* utilities.el (lyskom-unicase): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* vars.el.in (lyskom-doing-default-command): Tog bort
 	lyskom-blocking-process

Thu Jan 30 14:02:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * vars.el.in (lyskom-buffer): rv till minibufferar.
    (lyskom-proc): Dito.

    * defvar.el (lyskom-setup-minibuffer-variables): Ny funktion.
    (lyskom-with-lyskom-minibuffer): Nytt makro.

Wed Jan 29 14:35:20 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-princ): Ny funktion.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Anvnd
 	lyskom-princ, inte princ, annars frsvinner text properties.
	(lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Ny goto-char fr att f rtt rad
 	verst.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Jag fattar inte att koden fr
 	att kolla medlemskap fr kommenterad frfattare ngonsin
 	fungerade. Nu gr den det.

	* completing-read.el (lyskom-minibuffer-local-must-match-map):
 	Definiera om keymap-parent i XEmacs.

Mon Jan 27 15:40:05 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * swedish-strings.el (lyskom-sv-customize-map): Gr mappen
    sprkberoende.

    * cache.el (lyskom-what-i-am-doing): Anvnd def-kom-var

    * prefetch.el (lyskom-prefetch-in-action): Anvnd def-kom-var
    (lyskom-inhibit-prefetch): Dito.
    (lyskom-prefetch-stack): Dito.

Sun Jan 26 15:44:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * filter-edit.el (lyskom-format-filter-pattern-insert): Anvnd
    inte lyskom-emacs19-p

    * lyskom-rest.el: Stt inte lyskom-emacs19-p

    * vars.el.in: Anvnd def-kom-var

Sat Jan 25 20:56:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Ny variabel.
    (lyskom-gnu-keysym): Ny variabel
    (lyskom-keysym): Ny funktion.
    (lyskom-keys): Ny funktion.

    * swedish-strings.el,english-strings.el: Anvnd lyskom-keys.

    * vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lgg URL-regexparna i rtt
    ordning.

    * lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-browse-url): Ny funktion.
    (lyskom-button-open-url): Rensa whitespace i URLerna.

Fri Jan 24 15:40:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * command.el (lyskom-command-name): Bugga inte ur om kommandot
    inte finns.

Thu Jan 23 13:24:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till <URL:> som specifik
    knapp. Tillt inte : i slutet av en URL.

	* utilities.el (lyskom-make-face): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd den.

Sun Jan 19 12:05:24 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd ny
 	bufferthantering.
	(lyskom-edit-mode): Tog bort lyskom-protect-environment.

	* utilities.el (lyskom-set-default): Ny funktion.
	(lyskom-default-value): Bytt namn frn
 	lyskom-default-symbol-value.

	* macros.el (lyskom-protect-variable): Nytt makro
	(lyskom-setq-default): Nytt makro

Sat Jan 18 13:37:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anropa
    lyskom-add-edit-mode-menus

    * language.el (lyskom-set-language): Anropa lyskom-clear-menus.

    * vars.el.in (lyskom-mode-menu-list): Ny variabel.

	* compatibility.el (lyskom-xemacs-or-gnu): Nytt makro.

Fri Jan 17 12:14:51 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Bygg menyer fr
 	bde XEmacs och Gnu Emacs.
	(lyskom-button-menu): Anvnd popup-menu istf x-popup-menu.
	(kom-popup-menu): Bytt namn frn kom-mouse-3. Fungera i XEmacs.
	(kom-button-click): Bytt namn frn kom-mouse-2. Fungera i XEmacs.
	(kom-button-press): Bytt namn frn kom-key-mouse-2. 
	(lyskom-button-menu): Fix i doc-strng.

	* compatibility.el (popup-menu): Ny funktion.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: Bytte ut
 	kom-mouse-* mor nya namn.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-mode): Anvnd
 	lyskom-use-local-map.

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-mode): Anvnd
 	lyskom-use-local-map.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anvnd lyskom-use-local-map fr
 	att stta keymap.

	* macros.el (lyskom-use-local-map): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr keymap-variabler
 	buffertlokala. Gr lyskom-language buffertlokal.

	* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Don't make a new
 	keymap every time through.

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Definierade om alla
 	prefixkommndon s de r sprkspecifika.

Thu Jan 16 09:36:39 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map): Bind svenska
 	tecken fr bde Gnu Emacs och XEmacs. 

Wed Jan 15 17:40:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options): Gr inte setq med ett argument.

	* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Skrev om med
 	set-keymap-parent. Experimentiellt.

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map): Bind inte [?\344] och
 	liknande. Det fungerar inte i XEmacs. Bind i stllet [] direkt;
 	det fungerar i XEmacs och Gnu Emacs.
	(lyskom-sv-prioritize-mode-map): Definiera inte M-up eller
 	liknande. Anvnd [( ... )]-notation i stllet.

	* english-strings.el (lyskom-en-prioritize-mode-map): Dito.

Tue Jan 14 11:03:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-forget-created-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-create-buffer): Dito.
	(lyskom-buffers-of-type): Dito.
	(lyskom-first-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-buffer-is-of-type): Dito.
	(lyskom-add-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-forget-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-set-buffers-of-type): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Tog bort kom-prompt-format. Lade
 	till kom-user-prompt-format, kom-user-prompt-format-executing,
 	kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
 	som lokala variabler.

Sat Jan 11 14:01:49 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* slow.el (lyskom-get-entered-slow-command): Anvnd
 	lyskom-current-prompt-text istf lyskom-prompt-text.

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Tog bort
 	kom-prompt-format och lyskom-prompt-executing-default-command-text
 	och lyskom-prompt-text. Lade till kom-user-prompt-format och
 	kom-user-prompt-format-executing.
	(lyskom-customize-buffer-format): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Dito. Lade till
 	kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing.
	(kom-user-prompt-format): Ny variabel.
 	(kom-user-prompt-format-executing): Dito.
 	(kom-enabled-prompt-format): Dito.
	(lyskom-current-prompt-text): Dito.
 	(kom-enabled-prompt-format-executing): Dito. (kom-prompt-format):
 	Tog bort. (lyskom-prompt-text): Dito.
 	(lyskom-prompt-executing-default-command-text): Dito.

	* command.el (lyskom-start-of-command): Anvnd inte
 	lyskom-prompt-executing-default-command-text

	* swedish-strings.el, engligh-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till prompt-several-messages, prompt-single-message,
 	secret-person, conference-no, person-no (lyskom-custom-strings):
 	Tog bort referenser till kom-prompt-format och lyskom-prompt-text
 	och lyskom-prompt-executing-default-command-text. Tog bort
 	prompt-modifier-messages och prompt-modifier-ansaphone.

	* review.el (lyskom-find-root): Skrev om i iterativ version. Ny
 	parameterlista och mhnda annorlunda beteende om det finns flera
 	urinlgg.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Anvnd
 	lyskom-default-pers-string.
	(lyskom-who-is-on-8): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd
 	lyskom-default-pers-string fr personer.
	(lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-user-prompt-* och
 	kom-enabled-prompt-* (lyskom-format-prompt): Ny funktion
	(lyskom-build-prompt): Ny funktion. (lyskom-update-prompt): Stt
 	lyskom-current-prompt-text.

	* vars.el.in (lyskom-default-pers-string): Ny variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
337
338
339
340
341
Thu Jan 9 11:06:19 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Lgg inte till dubletter i
 	lyskom-buffer-list.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
342
343
344
345
346
Fri Jan 3 17:20:00 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-times): S fnigt det blev p nyrsafton.
 	Alla har visst inte 12-timmarsklocka.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
347
348
349
350
351
Tue Dec 31 11:14:20 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-times): Nyret infaller vid midnatt och
 	inte mitt p dagen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
Sat Nov 30 18:22:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-2): Gr presentationen
	en kommentar till den frra presentationen.

Fri Nov 29 14:50:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Stt inte om lyskom-pers-no om man
 	avbrt under lsenordsinmatningen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
362
363
364
365
366
Wed Nov 20 04:03:46 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* language.el (lyskom-languages): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Stt den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
367
368
369
370
371
Mon Nov 11 10:06:28 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Gjorde inte rtt nr strngen
 	var av samma lngd som default.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
Mon Oct 28 00:03:12 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-delete-conf): Anvnd lyskom-pending-commands
 	fr att f en ny inloggning nr man utplnat sig sjlv.

	* command.el (lyskom-end-of-command): Anvnd
 	lyskom-pending-commands.

	* vars.el.in (lyskom-pending-commands): Ny variabel.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): La till
 	ett WWW-flt i presentation-form.

	* prioritize.el (kom-prioritize): Anvnd inhibit-read-only.
	(lyskom-prioritize-redraw-entry): Dito.
	(lyskom-prioritize-redraw-buffer): Dito.
	(lyskom-prioritize-move-entry): Dito.
	(kom-prioritize-reprioritize): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Anvnd
 	inhibit-read-only.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anvnd inhibit-read-only.

	* filter-edit.el (lyskom-format-filter-list): Anvnd
 	inhibit-read-only.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.
	(lyskom-filter-edit-delete-pattern): Dito.
	(lyskom-filter-edit-delete-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-revert): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-permanent): Dito
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(kom-filter-edit): Dito.

	* commands1.el (kom-write-comment): Gr textnumret som skrivs ut
 	till en knapp.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
410
411
412
413
414
Sun Oct 27 16:30:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Anvnd inte ', och
 	specifiera rtt sprk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
415
416
Sun Oct 27 02:21:42 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
417
418
419
420
421
422
423
424
	* commands1.el (kom-delete-conf): Slng upp en inloggningsprompt
 	om man utplnar sig sjlv.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Rensade bort allt junk om
 	lyskom-edit-mode-mode-*.
	(lyskom-edit-mode-mode-hook): Tog bort.
	(lyskom-edit-mode-mode-map): Tog bort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
	* option-edit.el (lyskom-widget-command-action): Gr inte car-safe
 	p svaret frn lyskom-read-extended-command.
	(lyskom-widget-command-value-create): Anvnd lyskom-get-string fr
 	att hitta namn p kommandon.

Sat Oct 26 19:48:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Byt ut overlay-map mot ngot
 	enklare.
	(lyskom-count-down-edits): signal anropades p fel.

436
437
438
439
440
441
442
443
444
Thu Oct 24 10:38:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-message): ndra
 	comment-to-by, by
	(lyskom-sv-edit-mode-map): Lade till bindningar av musknappar.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Stt properties p
 	mtesnumret. (lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
445
446
447
448
Tue Oct 22 02:47:55 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* language.el: Tog bort lyskom-language-symbols.

449
450
451
452
453
454
455
456
Mon Oct 21 12:41:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-display-buffer): Lgg till en
 	kill-buffer-hoom ven om man gr display i samma fnster.

	* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till email som
 	action.

457
458
459
460
461
462
463
Mon Oct 21 00:54:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-language-sv): Rensade bort
 	kom-put-files, kom-get-files och kom-list files.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
464
465
	* vars.el.in (lyskom-commands): Dito.

466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
	* macros.el (map-keymap): Ignorera symboler i keymapen.

	* language.el (lyskom-language-keymaps): Ny variabel
	(lyskom-language-keymap-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-keymap): Nytt makro.
	(lyskom-set-language-keymaps): Ny funktion.
	(lyskom-set-language-vars): Ny funktion.
	(lyskom-set-language): Anropa lyskom-set-language-vars och
 	lyskom-set-language-keymaps.

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-error-text): Anvnd
 	lyskom-get-string-internal.

	* language.el (lyskom-language-strings): Gjorde om till ett makro.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
481
482
Sun Oct 20 03:46:22 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

483
484
485
486
487
	* lyskom-rest.el: La till ett anrop av lyskom-set-language, ngot
 	malplacerat.

	* language.el (lyskom-set-language): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
	* swedish-strings.el: Flyttade alla defvar till vars.el.in (med
 	nil-vrden) och ersatte med lyskom-language-var.

	* startup.el (lyskom-mode): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit.

	* macros.el (lyskom-expected-unresolved-functions): Anvnd inte
 	eval-when-compile.
	Flyttade ut def-kom-command till command.el.

	* utilities.el (device-class): Hantera icke-X.

	* command.el: Ny fil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-tell-string): Anvnd lyskomg-et-string.
	Flyttade ngra funktioner till command.el.

	* english-strings.el (lyskom-menu): ndrade "Person" till "User".

	* La till en massa provide och require p olika stllen. Inte
 	klart.

	* Makefile: Modifierade sttet som enskilda filer byggs. La till
 	command.el.

	* flags.el (lyskom-read-options): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* lyskom-rest.el (lyskom-missing-fields): Tog bort.
	(lyskom-tell-phrases-validate): Tog bort.

	* command.el: Ny fil.

	* language.el (lyskom-language-strings): Bytte namn frn
 	lyskom-define-language.
	(lyskom-language-var): Nytt makro.
	(lyskom-language-var-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-vars): Ny variabel.

529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
Thu Oct 17 16:28:54 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade in i
 	english-strings.el
	(lyskom-customize-map): Dito.

Wed Oct 16 11:24:41 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-out-person): Gjorde s att
 	kom-presence-messages kan vara en lista av vilka som skall visas.
	(lyskom-show-logged-in-person): Dito.
	(lyskom-show-changed-person): Dito.
	(lyskom-show-presence): Ny funktion.


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
544
545
546
547
548
Tue Oct 15 03:30:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): Tog bort specialhacket fr
 	icke-prefetchade mten.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
549
550
Fri Oct 11 02:52:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
551
552
553
554
555
556
557
	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit frn
 	swedish-strings.el och english-strings.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Anvnd defsubst.

	* commands1.el (kom-write-comment): Anvnd lyskom-command-name.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
558
559
560
561
	* vars.el.in (kom-allow-incompleteness): Ny variabel.

	* commands2.el (kom-list-news): Anvnd den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
562
563
564
565
566
567
568
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr
 	lyskom-wait-for-membership.
	(lyskom-wait-for-membership): Skriv ut det totala antalet mten
 	ocks.

	* vars.el.in (lyskom-fetched-texts): Tog bort.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
Thu Oct 10 01:01:41 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-emacs-knows-iso-8859-1): Borta.

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings 

	* menus.el (lyskom-menus): Ny layouten.
	(lyskom-popup-menus): Ny variabel.
	(lyskom-edit-menus): Ny layout. Tog bort kom-edit-send-anonymous och
	kom-edit-insert-commented 
	(lyskom-popup-menu-map): Ny variabel.
	(lyskom-build-menus): Skapa lyskom-popup-menu-map.
	(lyskom-define-menu): Lt hline ta ett argument.
	(lyskom-background-menu): Anvnd lyskom-pupup-menu-map.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Rtt argument till
	lyskom-get-string. 
	(lyskom-read-extended-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings. 
	(lyskom-read-extended-command): assoc, inte assq
	(lyskom-message): Tog bort swasciistd. Funktionen borde nog
	ersttas med ett makro som r att alias fr message.
	(lyskom-error): Dito.

	* language.el (lyskom-language-symbols): Ny variabel.
	(lyskom-language-categories): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
	property r borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
	(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
	(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
	(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
	(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna r inte hrdkodade,
	anvnds direkt som properties, och ska vara unika, som
	'lyskom-message. 
	(lyskom-string-check-category): Ny funktion.

	* filter.el (lyskom-filter-read-action): Tog bort swasciivarianten
	av lyskom-filter-actions.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-format-entry-header): Tog bort
 	swasciivarianten av lyskom-filter-actions.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(lyskom-format-filter-pattern-insert): Tog bort swasciivarianten
 	av lyskom-filter-what.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-miscs): Gr
	substitute-command-keys p header-separator strngen 
	(lyskom-edit-mode): Dito.
	(lyskom-edit-parse-headers): Dito.
	(lyskom-edit-extract-text): Dito.

	* commands2.el (kom-bug-report): Tog bort lyskom-swascii* 

	* commands1.el (kom-write-comment): Rtt argument till
	lyskom-get-string 

	* async.el (lyskom-show-changed-person): Tog bort swasciistd
	(lyskom-handle-as-personal-message): Dito.
	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Dito.
	* lyskom-rest.el: Kommenterade ut alla swasciivariabler. 
	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Dito.
	(lyskom-insert): Dito.
	(lyskom-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-insert-before-prompt): Dito.
	(kom-save-text): Dito.
	(lyskom-update-prompt): Dito.
	(lyskom-read-string): Dito.
	(lyskom-unread-mode-line): Dito

641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
Thu Oct 10 00:32:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL,SRC-ELC): Flyttade upp prefetch.el.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anvnd
 	lyskom-try-get-membership.

	* prioritize.el (lyskom-get-membership-in-conf): Tog bort.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	lyskom-get-membership istllet.
	(lyskom-prioritize-tell-server): Dito.

	* startup.el (lyskom-refetch): Stt lyskom-membership till nil.

	* swedish-strings.el: (messages) La till waiting-for-membership.
	* english-strings.el: (messages) Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): Ny funktion.
	(lyskom-get-membership): Ny funktion.
	(lyskom-is-read-handler): Anvnd den
	(lyskom-try-get-membership): Bytte namn frn lyskom-member-p.

	* services.el (blocking-do): Anvnd lyskom-accept-process-output.

	* utilities.el (lyskom-accept-process-output): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-set-unread): Gr inte lyskom-refetch, utan
 	hmta bara den information som behvs.

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd
 	lyskom-insert-membership.
	(lyskom-sub-member): ndra interna strukturer istllet fr att
 	hmta om medlemskapslistan.
	(lyskom-comment-recipients): Anvnd lyskom-get-membership.
	(lyskom-change-pres-or-motd-2): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(lyskom-go-to-conf): Dito.
	(lyskom-list-conf-print): Dito.
	(lyskom-add-membership): Ta conf-no som argument istllet fr
 	conf-stat.
	(lyskom-do-go-to-conf): Skrev om s att den hanterar
 	icke-prefetchade mten bttre.

	* reading.el (lyskom-add-memberships-to-membership): Bytte namn
 	frn lyskom-add-membership-to-membership.
	(lyskom-insert-membership): Ny funktion.
	(lyskom-remove-membership): Ny funtion.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-map-from): Gamla lyskom-prefetch-map.
	(lyskom-prefetch-one-request): Anvnd den nya funktionen.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Nytt termineringsvillkor.
	(lyskom-reset-prefetch): Anropa lyskom-setup-prefetch, helt
 	enkelt.
	(lyskom-membership-is-read): Ny funktion.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
Wed Oct 9 15:59:06 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (message): Tog bort substitute-comamnd-keys
	frn strngen header-separator. Fr gras dr den anvnds
	istllet.
	
	* menus.el (lyskom-define-menu): Ta hand om argument till hline

	* swedish-strings.el (menu): Lade till nya menynamn

707
708
709
710
711
712
713
Tue Oct 8 18:06:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Frsk stta
 	lyskom-button-text ven om argumentet inte anger det genom att
 	gra cache-get-* p personer och mten. Lev med att man kanske
 	inte alltid fr tag p texten.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
Tue Oct 8 14:33:24 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-inherited-variables): Lade till
	lyskom-language
	
	* language.el (lyskom-get-string): Bantade cond-konstruktionen,
	till frmn fr uppslagning i lyskom-category-properties

	* menus.el (lyskom-edit-menus): 
	(lyskom-build-menus): Menyer fr edit-bufferten

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* vars.el.in (lyskom-language): Ny variabel

	* edit-text.el : Anvnder lyskom-get-string fr att f fram
	header-subject och header-separator

	* Makefile (HEADER-EL): Lade till language.el

	* commands1.el (kom-write-comment): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* lyskom-rest.el (iso-8859-1-to-swascii) : flyttad till
	swedish-strings.el
	lyskom-rest.el: Anpassad till lyskom-get-string

	* swedish-strings.el (iso-8859-1-to-swascii): flyttad hit frn
	swedish-strings.el
	swedish-strings.el: Anpassad till lyskom-get-string

746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
758
759
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
760
761
	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Kopiera listorna.

762
763
	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
764
765
	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

766
767
768
769
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 
	
770
771
772
773
Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
774
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.
775

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
776
777
778
779
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
Mon Oct 7 12:10:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Lade till
 	kom-ding-on-new-letter.
	(lyskom-customize-buffer-format): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade till
 	kom-ding-on-new-letter.

	* async.el (lyskom-async-new-text): Pip vid brev.

	* vars.el.in (kom-ding-on-new-letter): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till den.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Bugfix. Hantera
 	TAB p namn som inte finns med vissa predikatkombinationer.

Sun Oct 6 16:28:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* compatibility.el (compiled-function-p): Definiera
 	compiled-function-p, inte byte-code-function-p s klagar XEmacs
 	mindre.
 	
	* utilities.el (functionp): Anvnd compiled-function-p.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Hantera
 	email-urler ocks.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	email-popup-title.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till regexp fr
 	mail-adresser.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
814
815
816
817
818
819
820
Sun Oct 6 10:11:25 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Anvnd device-class istllet
 	fr console-type.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Anvnd en marker.

821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
Sun Oct 6 02:55:49 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-mark-as-read): Markera texten som lst ven
 	i mten man inte r med i. Det kan vara s att de inte har hmtats
 	n.

	* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Flyttade hit frn
 	vars.el.in.
	(lyskom-setup-faces): Dito.
	(lyskom-set-face-background): Dito.
	(lyskom-set-face-foreground): Dito.
	(lyskom-emacs-version): Ny funktion.
	(lyskom-face-resource): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd lyskom-face-resource.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Lt den vara nil s lnge.

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Stt kom-default-face-scheme
 	om den inte r satt.

	* macros.el (unless): Nytt makro.

	* utilities.el (lyskom-delete-frame-hook): Anvnd ett bttre test.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Skrev om lite renare.

	* Rensade upp bland oanvnda variabler.

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Anvnd console-type
	(kom-default-face-scheme): Dito.
	(lyskom-set-face-scheme): Dito.

	* macros.el (map-keymap): Tog bort en ondig lokal variabel.

	* utilities.el (console-type): Ny funktion.
	(device-class): Ny funktion.
	(frame-property): Ny funktion.
	(lyskom-background-mode): Ny funktion.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Anvnd dem.

862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
Sat Oct 5 19:23:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gr inte om
 	vektorn till en lista i ondan.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local ofrndrat. Den
 	gjorde detta tv gnger, vilket gjorde att man frlorade hlften
 	av de lokala textnumren.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd en marker fr att stta
 	kom-first-line-face korrekt nr kom-max-buffer-size anvnds.

	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Stt inhibit-read-only.

875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
Sat Oct 5 14:58:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-partial-window-configuration): Hantera
 	att fnster byter buffert p rtt stt.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-customize-format.

	* swedish-strings.el (lyskom-customize-map): Flyttade hit
 	variabeln.
	(lyskom-custom-strings): Dito.
	(lyskom-commands): Lade till kom-customize.

	* prioritize.el (kom-prioritize): Anvnda
 	kom-dont-restore-window-after-prioritize

Thu Oct 3 09:49:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Hantera prefixargumentet - p
 	Rtt Stt.

	* commands2.el (kom-set-unread): Stt in strng med \n p slutet.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Use lyskom-protect-environment.
	(kom-start-anew): Set lyskom-current-conf to nil.

	* compatibility.el: Flyttade kompatibilitetsfunktioner hit.

	* utilities.el: Flyttade kompatiibilitetsfunktioner till
 	compatibility.el.
	
	* macros.el: Dito

	* vars.el.in (lyskom-prefetch-limit): Stt default till 10.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
910
911
912
913
914
915
916
917
Thu Oct 3 01:30:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-binsearch-internal): Tro inte att tv
 	element bara r ett.

	* Rensade bort referenser till lyskom-last-conf-*.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-prefetch-in-action,
918
919
 	lyskom-prefetch-pending-prefetch, lyskom-pending-prefetch och
 	lyskom-prefetch-stack lokala.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
920
921
922
923
924
925
926
927
928

	* vars.el.in (lyskom-last-conf-fetched): Tog bort.
	(lyskom-last-conf-received): Tog bort.
	(lyskom-prefetch-limit): Flyttade frn prefetch.el.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-size): Tog bort
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Kommenterade bort.
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Kommenterade bort.

929
930
Wed Oct 2 16:41:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

931
932
	* startup.el (lyskom): Tm minibufferten.

933
	* lyskom-rest.el (lyskom-list-unread): Ny implementation.
934
935
	(lyskom-binsearch): Ny funktion.
	(lyskom-binsearch-internal): Ny funktion.
936

937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
Wed Oct 2 16:37:31 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Mikrooptimeringar i
 	parse-koden fr mindre consning och mindre bytekod.
	(Mnga funktioner) Testa inte TAB och RET som whitespace.

Tue Oct 1 15:27:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-partial-window-configuration): Ny
 	funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Anvnd den.
	(buffer-live-p): Ny kompatibilitetsfunktion. Jag r trtt p Emacs
 	19.28.

Mon Sep 30 11:03:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till formatkod fr att f in tiden ocks.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Lade till current-time-string
 	i argumentlistan vid onormalt stng session.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Mon Sep 30 01:25:23 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands1.el (lyskom-quit): Ta bort rtt sak ur listorna.

	* startup.el (lyskom-mode): Stng av undo-information och gr
 	KOM-bufferten skrivskyddad.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd strngen
 	total-visible-users.
	(lyskom-who-is-on-9): Anvnd rtt strng p slutet.

970
971
Sun Sep 29 15:21:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

972
973
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting...

974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
	* view-text.el (lyskom-view-text): Prefetcha inlggstrdet.

	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-prefetch.
	(lyskom-refetch): Anpassa till nya prefetchen.

	* prefetch.el (lyskom-inhibit-prefetch): Ny variabel.
	(lyskom-setup-prefetch): Stt lyskom-membership-is-read till 0.
	(lyskom-prefetch-membership): ...istllet fr hr.
	(lyskom-prefetch-map): Ta membership som parameter.
	(lyskom-prefetch-map-using-conf-stat): Dito.
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Ny funktion (som inte anvnds).
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Dito.
	(lyskom-continue-prefetch): Anvnd lyskom-inibit-prefetch fr att
 	frhindra rekursion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Prefetcha alla texter nr hela
 	medlemsskapslistan r inlst. Dett r dock bortkopplat just nu,
 	eftersom det strular.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka med membership-argumentet
 	vid CONFSTATFORMAP och MAP.
	(lyskom-prefetch-membership-handler): Testa om medlemsskapet r
 	synligt.
	(lyskom-prefetch-confstatformap-handler): Ta och skicka
 	membership.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Dito. Och gr inte listify-vector i
 	ondan. Uppdatera prompten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do): Nytt test fr nr
 	medlemskapet r inlst.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Gr ingen prefetch. Funktionen
 	borde byta namn, eller frsvinna.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting. Detta fr "Lista
 	nyheter" att bete sig lite lustigt i inledningefasen.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Anvnd nya prefetchen.
	(lyskom-prefetch-conf,lyskom-prefetch-done)
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map)
	(lyskom-conf-fetched-p,lyskom-prefetch-text)
	(lyskom-prefetch-from-rlist,lyskom-prefetch-from-list)
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Bortkommenterade.

	* internal.el (lyskom-apply-handler,lysom-apply-multi-hander)
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anpassad till nya prefetchen.

	* Makefile (PARTS-EL): La till prefetch.el

	* En hel del ndringar i prefetch-koden gjordes tidigare, men jag
 	skriver in den i ChangeLog nu.

Fri Sep 27 01:47:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd prefetch fr att
 	hmta mappen istllet.

1029
1030
1031
1032
1033
1034
Thu Sep 26 10:19:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* option-edit.el (lyskom-widget-kbd-macro-action): Stt buffert
 	via property istf hrdkodat namn.
	(lyskom-kbd-macro-widget): Stt :macro-buffer propery p widgeten.

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
Thu Sep 26 00:08:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Se till att de saker som
 	skrivs ut innan prompten brjar en ny rad.

	* services.el (blocking-do): Strunta i att fnga quit.

	* macros.el (def-kom-command): Fnga quit, och skriv ut "Kommandot
 	avbrutet".

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Testa om quit-flag r satt nr
 	funktionen avslutas, och stt i s fall lyskom-quit-flag.

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.

	* reading.el (lyskom-enter-map-in-to-do-list): Anvnd
 	lyskom-list-unread.

Wed Sep 25 13:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Om mtet redan fanns
 	med i rlist, lgg till texterna p slutet i den read-infon
 	istllet fr att lgga till den nya read-infon separat.
	(read-info-append-text-list): Ny funktion.
	(read-info-enter-text-last): Ny funktion.
	(read-list-enter-text): Anvnd den.

David Byers's avatar
David Byers committed
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
Wed Sep 25 12:14:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Anvnd
 	%C i the-command.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera format-letter C
 	(fr kommandon och kbd-macros.) Hantera format-letter S (fr allt.)

	* macros.el (set-keymap-parent): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Hantera att efterskt
 	inlgg inte finns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1081
1082
1083
1084
1085
Wed Sep 25 00:03:10 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el: Stdade upp s att make
 	check inte klagar s mycket.

David Byers's avatar
David Byers committed
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
Tue Sep 24 13:23:40 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fixade mismatchande
 	formatstrngar.

	* review.el (kom-review-next): Definiera med def-kom-command.
	(kom-review-clear): Dito.
	(kom-review-stack): Dito.
	(kom-review-last-normally-read): Dito.

	* prioritize.el (kom-prioritize-quit): Anvnd
 	lyskom-undisplay-buffer.
	(kom-prioritize): Anvnd lyskom-associate-buffer mfl.

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Bufferthantering via
 	lyskom-display-bufffer och vnner. Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-mode): Skapa inte lyskom-proc. Det grs av
 	lyskom-associate-buffer.
	(lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Dito.
	(kom-edit-insert-text): Dito.
	(lyskom-edit-get-commented): Dito.
	(lyskom-edit-add-recipient/copy): Dito.
	(lyskom-create-text-handler): Dito.

Mon Sep 23 15:57:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-type): Skrev om s den anvnder
 	parse-bitstring.
	(lyskom-parse-privs): Dito.
	(lyskom-parse-flags): Dito.
	(lyskom-parse-session-flags): Dito.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Tog bort funktionen.

Sun Sep 22 11:00:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* review.el (lyskom-last-review-by): Ny variabel.
	(lyskom-last-review-to): Dito.
	(lyskom-last-review-num): Dito.
	(lyskom-last-review-pmark): Dito.
	(lyskom-last-review-cmark): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-by-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-to-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-size): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-smallest): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-largest): Dito.
	(lyskom-have-review): Dito.

	* english-strings,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	review-more-info-by-to, no-review-done och review-how-many-more.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Lade till parametern
 	again s man kan fortstta terse.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Dito.
	(lyskom-get-texts-by): Dito.
	(lyskom-get-texts-to): Dito.
	(lyskom-review-by-to): Hmta inte conf-stattar fr att skriva ut
 	vad man terser.
	(kom-review-more): Ny funktion.

Thu Sep 19 09:31:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Fixade s man inte
 	fr SPC i slutet av completion fullt s ofta.
	(lyskom-completing-use-dynamic-info): Ny variabel.
	(lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	lyskom-completing-use-dynamic-info istf use-dynamic-info.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.

	* commands1.el (lyskom-add-member-by-no): Anvnd
 	blocking-do-multiple.
	(lyskom-try-add-member): ndrade tillbaka (igen!) s man inte kan
 	bli passiv medlem nr man adderas till ett mte.

	* utilities.el (lyskom-undisplay-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-associate-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-display-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-protected-variables): Ny variabel
	(lyskom-default-symbol-value): Ny funktion

Mon Sep 16 16:02:23 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-protect-environment): Nytt makro.
	(lyskom-inherited-variables): Ny variabel.
	(lyskom-delete-frame-hook): Ny funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Ny funktion.

Sun Sep 15 19:44:43 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Gjorde s att
 	new-frame fungerar

Sat Sep 14 10:15:16 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): ndrade
 	nedre grns i priority-q till 1.

	* lyskom-rest.el (lyskom-next-command): Hantera vektorer frn
 	lyskom-what-to-do-when-done s man kan ha vektorer som innehll i
 	kom-do-when-done.

Sun Sep 8 13:19:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Gjorde `t' till
 	defaultvrde.

Fri Sep 6 10:39:56 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-extended-command): Satte
 	EMPTY-parametern till `t', inte `nil' i
 	lyskom-read-extended-command.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
Fri Sep 6 20:22:53 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Kolla bara den
 	dynamiskt bundna use-dynamic-info om minibufferten anvnds.

Thu Sep 5 23:04:33 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	search-re.

	* commands1.el (kom-list-re): Hrdkoda inte prompten.

Wed Sep 4 22:58:19 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* vars.el.in (lyskom-set-face-scheme): Kolla efter window-system
 	'win32.

1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
Tue Sep 3 03:39:58 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	who-is-on-dynamic om den finns.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
	(lyskom-session-from-conf): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-membership-default-priority buffertlokal.

	* commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillt prioritet 0 nr man
 	gr med i nya mten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Stt lyskom-is-parsing med en
 	let istllet fr med setq.

David Byers's avatar
David Byers committed
1238
1239
Mon Sep 2 08:47:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1240
1241
	* Version 0.44.1 slppt.
	
David Byers's avatar
David Byers committed
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Returnera t fr
 	'lambda vid lite fler tillfllen, hantera try-completion p det
 	stt som C-koden sger att det skall fungera, inte som
 	info-manualen sger.

Sun Sep 1 09:48:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-dired): Hantera ftp-URL
 	enligt RFC 1738.
	(lyskom-view-url-telnet): Hantera telnet-url enligt RFC.
	

Sat Aug 31 11:37:45 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-string): Lade till assoc-list som
 	optional parameter.
	(lyskom-read-extended-command): Ny funktion.
	(kom-extended-command): Anvnd lyskom-read-extended-command.

	* commands2.el (kom-send-message): Stt mustmatch s inte
 	oinloggade personer gr att man snder allnna meddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1264
1265
1266
1267
Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Version 0.44 slppt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
Fri Aug 30 05:52:09 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* slow.el: Ny fil.
	(kom-expand-slow-command): Anvnd lyskom-strings.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	no-such-command och command-completions.

1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
Thu Aug 29 22:31:04 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Frsk inte
 	anvnda buffertens fnster om den inte syns i ngot fnster.

	* commands1.el (lyskom-insert-deferred-session-info): Hantera att
 	session-info blir nil. Inte s sannolikt, men det verkar ha hnt
 	Bellman.

1285
1286
1287
1288
1289
Thu Aug 29 11:32:28 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (rassq): Definiera med lyskom-provide-function.
	(rassoc): Dito.

1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
Wed Aug 28 11:00:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received):
	Frsk inte hmta fr stora mappar.

Tue Aug 27 17:35:06 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Stt inhibit-read-only.

	* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-insert istllet fr insert.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Anvnd inhibit-read-only
 	istllet fr buffer-read-only.

1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
Tue Aug 27 08:49:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-quit): Fnga C-g.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till person-not-logged-in-r och no-such-session-r

	* macros.el: Lade till kommentarer.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Flytta
 	markren till inlggshuvudet medan man frgar om mottagarna r
 	relevanta.

	* clienttypes.el (collector-push): Ny funktion.
	(set-value-of-collector): Ny funktion.
	(set-collector->value): Ny funktion.
	(collector->value): Ny funktion.
	(make-collector): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-by): Anvnd collectors istf skumma
 	kombinationer av initiate och cache-funktioner.

	* prioritize.el: Anvnd lyskom-wait-queue hr.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	collector-strukturen istf en global variabel.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Fixade bugen
 	som gjorde att man slapp skriva texter som var kommentarer till
 	mnga texter. (lyskom-edit-send-check-recipients): Anvnd
 	collector-strukturen istf dynamiska variabler.

1335
1336
1337
1338
1339
Tue Aug 27 00:51:35 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* startup.el (lyskom): Anvnd prefix-argumentet som startvrde p
 	lyskom-session-priority.

1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
Mon Aug 26 13:04:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-session-from-conf): Ny funktion.
	(lyskom-read-session-no): Omskriven att anvnda lyskom-read-conf.
	(lyskom-read-conf-internal): Hantera sessionsnummer.

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-permissive-completion.

	* commands2.el (kom-send-message): Anvnd
 	kom-permissive-completion fr att styra lyskom-read-conf-no.

	* commands1.el (kom-status-session): Hantera prefixargument.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Stt
 	buffert s lyskom-unicase-char skert fungerar.

1357
1358
1359
1360
1361
1362
Sat Aug 24 23:54:55 1996 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Use equal instead of = so
	that this doesn't fail on user-areas who don't have the "elisp"
	and/or "common" part.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1363
1364
1365
1366
Sat Aug 24 00:29:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-create-conf): Skriv ut bttre felmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1367
1368
1369
1370
1371
Fri Aug 23 15:11:17 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* review.el (kom-review-tree): Anvnd def-kom-command.
	(kom-find-root): Dito.

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
Fri Aug 23 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd no-such-text-no istllet
 	fr no-such-text som felmeddelande nr ett inlgg inte finns.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Stt
 	ingen knapp p textnumret i no-such-text-no.

	* async.el (lyskom-parse-async): ndra i cachen om ett namn har
 	ndrats.

Thu Aug 22 16:52:15 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rtt
 	KOM-buffert.

1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
Thu Aug 22 08:50:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Lade till lyskom-collate-table
 	som buffertlokal variabel i vntan p serveranrop fr att hmta
 	tabellen.

Wed Aug 21 09:52:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-missing-commands): Ny variabel
	(lyskom-mode-map): Bind b till lyskom-previous-prefix. Bind bl
 	till kom-previous-lyskom.

	* english-strings.el (lyskom-missing-strings): Ny konstant.
	(lyskom-strings): Fixade felstavning av "report", lade till
 	prioritize-help, change-type-prompt, filter-which-text,
 	enter-conf, your-priorities och andra som saknades.


	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	lyskom-unicase istf downcase.
	(lyskom-completing-cache-completion): Dito.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Dito.
	(lyskom-completing-member): Dito.

	* utilities.el (lyskom-collate-table): Ny variabel, tagen frn
 	lyskomd-ssen. (lyskom-unicase): Ny funktion.
 	(lyskom-unicase-char): Ny funktion.

Tue Aug 20 10:11:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* macros.el (match-string): Ny kompatibilitetsdefinition.
	(map-keymap): Definiera med lyskom-provide-macro.
	(lyskom-provide-function): Definiera med lyskom-provide.
 	(lyskom-provide-subst): Nytt makro, definierat med lyskom-provide.
 	(facep): Definiera med lyskom-provide-function. (internal-facep):
 	Definiera med lyskom-provide-subst. (lyskom-provide): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Lade in ;;;###autoload fre.

Mon Aug 19 15:10:50 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-view-text-hook): Ny variabel.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anropa lyskom-view-text-hook

	* macros.el (lyskom-provide-macro): Nytt makro
	(lyskom-provide-function): Nytt makro
	(byte-code-function-p): Definiera med lyskom-provide-macro
	(save-selected-window): Definiera med lyskom-provide-macro

1439
1440
Thu Aug 15 21:15:10 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1441
1442
	* Version 0.43.2 slppt.

1443
1444
	* startup.el (lyskom): teranvnd inte levande sessioner.

1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
Thu Aug 15 10:08:21 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Kanske lite
 	smartare expansion av strngar (mindre onskade SPC i slutet av
 	expansionen.) Backa markren till position fr frsta mismatch.
 	Expandera strngar med "Foofum X, Foobar (b) X" rtt.

1452
1453
Wed Aug 14 17:03:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1454
1455
1456
1457
1458
	* Version 0.43.1 slppt.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt, om det redan fanns en prompt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1459
1460
	* Version 0.43 slppt.

1461
1462
1463
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa inte
 	lyskom-dont-change-prompt hr.

1464
1465
Wed Aug 14 13:19:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
1466
1467
1468
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till send-empty-message-p

1469
1470
	* vars.el.in (lyskom-send-message-setup-hook): Ny variabel.
	(lyskom-send-message-exit-hook): Ny variabel.
David Byers's avatar
David Byers committed
1471
	(lyskom-send-message-hook): Nu variabel.
1472
1473
1474

	* commands2.el (lyskom-send-message): Anropa
 	lyskom-send-message-setup-hook fre lsning av meddelande och
David Byers's avatar
David Byers committed
1475
1476
 	lyskom-send-message-exit-hook eftert, Bytte variabelnamn,
 	omstrukturerade funktionen, anropa lyskom-send-message-hook.
1477
1478
1479
1480
	(lyskom-send-message-auto-fill): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-resize-minibuffer): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1481
1482
1483
1484
1485
Wed Aug 14 03:54:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frsk inte
 	lgga till Anonym person som mottagare.

1486
1487
1488
1489
1490
Tue Aug 13 14:58:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-after-load-hook): Bytte namn frn
 	kom-after-load-hook. Gjorde om till anvndarvariabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
Tue Aug 13 00:01:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	start-new-session-same-server och new-session-in-buffer.

	* startup.el (lyskom): Kolla om bufferten fanns.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-from-list): Anvnd kn 'prefetch
 	som k istllet fr 'background.
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Dito.

Mon Aug 12 00:40:50 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde ngra server-flaggor
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el: Stt prioriteter fr ngra ker.

	* internal.el (lyskom-set-queue-priority): Ny funktion.
	(lyskom-queue-priority): Ny funktion.

	* cache.el: Skrev en ny implemetation av cachen, men den r
 	utkommenterad tills vidare.

	* services.el (z-initiate-get-map): En variant som delar upp
 	frgan i mindre bitar. Inte riktigt skert att den fungerar i alla
 	fall. Borde skrivas om med lyskom-fake-call.
	(lyskom-receive-partial-map): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-output-queues): Ersatte lyskom-output-queue.

	* parse.el (lyskom-parse-success): Anvnd assq.
	(lyskom-parse-error): Dito.

Sun Aug 11 22:16:33 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Gjorde
 	s att total-users innehller "aktiva".

1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
Sun Aug 11 12:32:14 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-garb-nice): Stt MUSTMATCH till t i anrop
 	till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-set-permitted-submitters): Dito.
	(kom-set-super-conf): Dito.

	* commands1.el (kom-review-presentation): Stt MUSTMATCH till t i
 	anrop till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-add-member): Dito.
	(kom-sub-member): Dito.
	(kom-sub-self): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(kom-change-name): Dito.
	(kom-change-supervisor): Dito.
	(lyskom-add-sub-recipient): Dito.

1547
1548
Sat Aug 10 12:24:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrivt av
 	idletid. Skriv inte ut idletid om klienten inte har skickat
 	user-active. (lyskom-format-secs-aux): Ny funktion.
	(lyskom-format-secs): Ny funktion.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-is-active.

	* komtypes.el (def-komtype): Fixade buggen som gjorde att
 	def-komtype var obra genom att returnera en progn med defsubstarna
 	i istf att evaluera defsubstarna.

1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
	* vars.el.in (lyskom-server-features): Lgg in information om
 	protokollversion fr servrar med version lgre n 1.7.0
	(lyskom-server-features): Lade in lyskom-dynamic-session-info-flag
 	och lyskom-idle-time-flag. (lyskom-dynamic-session-info-flag): Ny
 	variabel. (lyskom-idle-time-flag): Ny variabel.
	
	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Hantera
 	relationen "<".

	* english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, session-status-9,
 	session-status-invisible

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, byggde om session-status-9

	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrift om
 	anvndaren inte r idle. (lyskom-who-is-on-9): Hantera
 	kom-idle-hide som inte r en siffra. Hantera prefixargumentet -
 	som man fr om man trycker C-u - 0 v (kom-who-is-on): Testa
 	lyskom-dynamic-session-info-flag istf protokollversion.
	(kom-status-session): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Testa p
 	lyskom-idle-time-flag istf protokollversion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Anvnd lookup-name om
 	servern inte klarar lookup-z-name.
	(initiate-compat-lookup-z-name-2): Ny funktion.
	(initiate-compat-lookup-z-name-3): Ny funktion.

	* internal.el (lyskom-complete-call): Ny funktion.
	(lyskom-fake-call): Ny funktion.

1595
1596
Sat Aug 10 04:30:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1597
1598
1599
	* commands1.el (kom-send-letter): Flyttade ett anrop till
 	cache-del-conf-stat.
	
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Flytta text".

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do-when-done): Hantera en trasig
 	kom-when-do-when-done en aning snyggare.

	* commands1.el (kom-sub-recipient): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-add-sub-recipient): Skrev om fr att skta flyttning
 	ocks.
	(kom-move-text): Nytt kommando.

1610
1611
Fri Aug 9 01:18:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
	* commands1.el (kom-who-is-on): Skriv ut felmeddelande om det inte
 	fanns ngra inloggade.
	(lyskom-who-is-on-9): Signalera om det inte fanns ngra inloggade.

	* swedish-strings.el,english-strings (lyskom-strings): La till
 	null-who-info.

1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
	* vars.el.in (kom-idle-hide): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Hantera username utan
 	"%".
	(lyskom-insert-deferred-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-who-is-on-9): Frdrj utskrifter av static-session-info.

1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
	* swedish-strings.el (lyskom-parse-command-and-execute): Bort med
 	swascii och lite kosmetiska fixar.
	(kom-expand-slow-command): Ny funktion.
	(kom-parse-command-and-execute): Bytte namn frn
 	lyskom-parse-command-and-execute.
	(lyskom-get-entered-slow-command): Ny funktion.
	(kom-expand-slow-or-next-command): Ny funktion.

1634
1635
Thu Aug 8 12:33:03 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1636
1637
	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anropa modfun *en* gng.

1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-changes.

	* flags.el (kom-edit-options-send): Bugga inte ur om inga
 	ndringar har gjorts genom att stta bufferten rtt. Fixade en
 	kosmesisk bug som dk upp nr den riktiga blev rttad.

1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
Thu Aug 8 00:04:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Ny funktion.

	* services.el (initiate-get-static-session-info): Anvnd cache.

	* cache.el (cache-get-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-add-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-del-static-session-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-static-session-info-cache): Ny variabel.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Anvnd en sparad
 	kopia av lyskom-last-viewed.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Infrde session-status-9
 	och session-is-invisible.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-8): Gamla kom-who-is-on.
	(kom-who-is-on): Numera en dispatcher till de riktiga
 	funktionerna.
	(lyskom-who-is-on-9): Ny funktion.
	(lyskom-status-session-8): Bytte namn frn
 	lyskom-status-session-2.
	(lyskom-status-session-9): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till who-is-active,
 	who-is-active-last-minutes och showing-invisibles.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* komtypes.el (def-komtype): Nytt makro. Det kommer att flyttas
 	till macros.el senare.
	(session-flags): Ny typ.
	(dynamic-session-info): Ny typ.
	(static-session-info): Ny typ.

	* parse.el (lyskom-parse-session-flags): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info-list): Ny funktion.

	* services.el (initiate-who-is-on-dynamic): Ny funktion.
	(initiate-get-static-session-info): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Kolla om
 	lyskom-executing-command r satt.

1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
Wed Aug 7 20:35:59 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile: Frbttrade nnu mer.

	* swedish-strings.el: Tog bort bindningar av M-e etc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): recenter buggade
 	ur om minibufferten var aktiv.

	* Slppte 0.42
	
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
Tue Aug 6 23:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Jag gick igenom och uppdaterade Copyright-rtal och GPL-version
 	i alla filerna, genom att anvnda M-x copyright-update.

	* Makefile: Rensade bort lite gammalt skrp.

1710
1711
1712
1713
1714
Mon Aug 5 02:16:04 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt.

1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
Sun Aug 4 12:51:38 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* services.el (initiate-query-async): Ny funktion.
	
	* services.el (initiate-accept-async): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-number-array): Ny funktion.

1723
1724
Fri Aug 2 00:00:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1725
1726
	* services.el (initiate-user-active): Ny funktion.

1727
1728
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kolla om sessionen r
 	dd.
1729
	(lyskom-update-prompt): Se till att point hamnar rtt.
1730
1731
1732
	(lyskom-update-prompt): Hantera tom prompt p ett bttre stt.
	(lyskom-end-of-command): Skicka user-active om protokollversionen
 	r minst 9.
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): La till
 	dead-session.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Gr inte lyskom-clear-vars.

	* commands1.el (lyskom-quit): Dito.
	
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte
 	lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, s att den inte
 	uppdaterar prompten om det inte behvs.
	(lyskom-start-of-command): Justerad drefter.
	(lyskom-end-of-command): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
 	drefter.
	
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn frn
 	lyskom-print-prompt.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad drefter.

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
 	prompten. Lt lyskom-update-prompt gra det sjlv istllet.

1761
1762
Thu Aug 1 22:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1763
1764
1765
1766
	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Anvnd
 	inhibit-read-only istllet fr buffer-read-only.
	(lyskom-default-new-text-hook): Gr inte (lyskom-run 'async ...)

1767
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Skrev om.
1768
	(kom-page-next-command): Hoppa till slutet frst, om det syns.
1769

David Byers's avatar
David Byers committed
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
Wed Jul 31 10:11:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-sync-database): Tillt inte operationen om
 	serverversionen r 1.8 eller ldre.

Tue Jul 30 10:06:00 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* filter.el (kom-filter-text): Stt point fre initialt innehll
 	nr man frgar efter mte. (kom-filter-subject): Dito.
 	(kom-filter-author): Dito fr bde frfattare och mte.

1781
1782
1783
1784
1785
Mon Jul 29 11:14:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-error-texts): Lade
 	till strngar fr felkoderna 43-47.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
Mon Jul 29 04:30:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-no): Hantera ven en
 	conf-stat.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.	
	(lyskom-read-conf-name): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Tog bort (interactive).

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
Sat Jul 27 00:32:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-next-kom,kom-previous-kom): Ta bort dda
 	buffertar ur lyskom-sessions-with-unread(-letters).
	(kom-next-unread-kom): Anvnd lyskom-buffer istllet fr
 	lyskom-proc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Anvnd lyskom-buffer
 	istllet fr lyskom-proc i lyskom-sessions-with-unread(-letters).

	* commands2.el (kom-next-unread-kom): Fungerade inte om
 	current-buffer inte var en LysKOM-buffert, och det inte fanns
 	ngra olsta.

1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
Fri Jul 26 12:27:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Hantera att
 	lyskom-lookup-conf-by-name returnerar conf-z-info.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till unknown-doing-what.

	* commands1.el (lyskom-status-session-2): Snyggare utskrift om
 	doing-what r tom strng.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type): Ny
 	semantik fr x-list parametern. Den skall vara en lista, inte en
 	conf-info-list.
	(lyskom-completing-cache-completion): Ny funktion.
	(lyskom-read-conf-no): Hantera conf-z-info istf conf-stat internt.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito, samt returnera conf-z-info.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Returnera conf-z-info.
	(lyskom-read-conf-internal): Anvnd conf-z-info istf conf-stat
 	internt. Cacha expansionen av strngar fr att undvika extra
 	uppslagningar.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Erstter
 	lyskom-completing-lookup-name.
	(lyskom-read-session-internal): Hantera conf-z-info frn
 	lyskom-read-conf-internal.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-object): Lade in std fr
 	formattering av t och nil som boolean.

	* komtypes.el (lyskom-create-version-info): Ny funktion
	(version-info->protocol-version): Ny funktion.
	(version-info->server-software): Ny funktion.
	(version-info->software-version): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-version-info): Ny funktion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Ny funktion.
	(initiate-get-version-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-dont-debug-what-i-am-doing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Option att inte logga
 	what-i-am-doing-meddelanden.

1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
Thu Jul 25 11:35:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Skrare
 	hantering av C-g. (lyskom-read-conf-internal): Hantera tomma
 	strngen med ngra specialfall. (lyskom-complete-string): Total
 	omskrivning fr att f den lite korrektare.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrare
 	hantering av C-g vid mottagarkontroll.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1865
1866
Thu Jul 25 03:01:52 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Gjorde om mellanslagen runt
 	mode-line-unread och mode-line-letters.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Flyttade en parentes,
 	vilket helt pltsligt fick lyskom-sessions-with-unread att brja
 	fungera.

	* commands1.el (lyskom-quit): Saknades ett -letters.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
	* review.el (kom-review-last-normally-read): Bytte reverse mot
 	nreverse.

	* vars.el.in (kom-bury-buffers): Ny variabel
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Kommenterade
 	bort.
	(kom-next-kom, kom-previous-kom): Skrev om.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde
 	lyskom-normally-read-texts lokal. Lgg till lysikom-buffer till
 	lyskom-buffer-list.

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
Wed Jul 24 17:44:59 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Gr let p inhibit-quit isllet.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.

	* services.el (blocking-do): Testa quit-flag ocks. Vid vissa
 	tillfllen kommer inhibit-quit att vara satt av ngon anledning.
 	(lyskom-wait-queue): Dito.

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
Tue Jul 23 11:28:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrev om till
 	att anvnda query-read-texts istf get-membership.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Ny funktion.
	(kom-edit-options): Byt ut Edit-options-modify mot
 	lyskom-Edit-options-modify s att den hanterar buffertlokala
 	variabler lite bttre. Denna patch r dock helt beroende av
 	implementationen av edit-options och fungerar kanske inte s bra i
 	alla emacsversioner.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-save): Spara ndringarna i
 	rtt buffert s inte buffertlokala variabler skrivs ver med nil
 	eller defaultvrden.

Mon Jul 22 14:10:51 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Eventuellt r
 	scrollning till botten vid promptbyte eliminerad.

	* vars.el.in (lyskom-noadmin-removed-commands): Lade till
 	kom-sync-database.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till syncing-database
 	och really-sync

	* commands2.el (kom-sync-database): Ny funktion

	* services.el (initiate-sync): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el: Tog bort kom-dict och relaterade funktioner.
 	Removes lyskom-put-back-on-to-do-list Removed lyskom-return-time.
	(lyskom-insert-before-prompt): Inlajnade
 	lyskom-do-insert-before-prompt

	* commands2.el (kom-shutdown-server): Gr def-kom-command, anvnd
 	blocking-do.

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Hantera C-g ven om read-char normalt
 	inte kan lsa C-g. Hantera C-l ocks.
	Tog bort lyskom-handle-command-answer.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Hantera ndra mtestyp p
 	personer. Spara de flaggor som inte explicit stts av funktionen.
 	Visa aktuell mtestyp innan frgorna stlls. Anvnd
 	lyskom-j-or-n-p fr att stlla frgorna.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Fri Jul 19 18:29:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Det stod comments p ett
 	stllet dr det skulle ha sttt footnotes.

Thu Jul 18 10:53:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny kod frn David.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte lsa hemliga
 	kommentarer om kom-follow-comments-outside-membership var t.
 	Gjorde om frsket att f fotnoter att lsas frst om
 	kom-show-footnotes-immediately r nil. Frhoppningsvis lyckades
 	det den hr gngen (Jag tjuvkikade p 0.38.2).

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Thu Jul 18 10:18:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Bugfix (det fungerade
 	helt enkelt inte).

Wed Jul 17 11:35:10 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kontroll av
 	mottagare hoppar ver kommenterade frfattare om deras brevldor
 	r mottagare och hoppar ven ver lyskom-pers-no (man ser ju
 	alltid texter man skriver sjlv.) Detta gr att det gr snabbare
 	att skicka personliga svar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1978
1979
1980
1981
1982
Wed Jul 17 01:07:40 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte fixa s att
 	fotnoter fr lsas frst om kom-show-footnotes-immediately r nil.

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
Tue Jul 16 10:25:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte \345 -> \344 p en
 	del hll. Bytte \345 -> \366 p en del andra.

	* commands1.el (kom-delete-conf): Stt mustmatch till t i anropet
 	till lyskom-read-conf-stat.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till saving-settings-done, ndrade saving-settings.
	(lyskom-commands): Lade till kom-save-options.

	* flags.el (kom-save-options): Nytt kommando.

	* commands2.el (kom-send-message): Bugfix: snda allmnt
 	meddelande fungerar igen.

Mon Jul 15 12:14:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Krv match vid
 	lsning av mte.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Korrigera hanteringen av
 	korta conf-types. Den satte in 'space p femte bitten...

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Formattera lnga
 	conf-types enbart om server klarar sdana.

	* services.el (initiate-set-last-read-2): Ny funktion.
	(initiate-set-last-read): Fungerar ven med servrar som inte kan
 	set-last-read.

	* review.el (lyskom-review-by-to): Stll markren fre mtesnamnet
 	nr man frgar till vilket mte.

	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-features): Ny variabel.
	(lyskom-server-supports): Ny variabel.
	(lyskom-long-conf-types-flag): Ny variabel
	(lyskom-set-last-read-flag): Ny variabel
	(lyskom-uconf-stats-flag): Ny variabel
	(lyskom-z-lookup-flag): Ny variabel
	(lyskom-accept-async-flag): Ny variabel

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-server-supports,
 	diverse flaggor och lyskom-server-version buffertlokala. (lyskom):
 	Anropa lyskom-setup-client-for-server-version.
	(lyskom-setup-client-for-server-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-version): Lade till
 	lyskom-server-version.

	* startup.el (lyskom): Tilldela lyskom-server-version s andra
 	funktioner kan f information om serverversionen p ett enkelt
 	stt.

Sun Jul 14 13:55:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Lade till parametern quittable (C-g
 	avbryter och signalerar quit)
	(lyskom-ja-or-nej-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit.
	(lyskom-j-or-n-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit; ny
 	parameter quittable.

	* vars.el.in: Lade till kom-check-commented-author-membership.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Hantera att case
 	inte spelar ngon roll i strngar (s tex "lysator" ger en exakt
 	match.) (lyskom-completing-member): Ny funktion fr att leta
 	strngar i listor.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Konfirmera multipla
 	mottagare bara om kom-confirm-multiple-recipients r before.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till comment-all-relevant-p.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type):
 	Fixade s inte ingen match accepterades som conf.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Specialhantering av tomma strngen.
	(lyskom-read-conf-internal): Returnera rtt conf-stat om strngen
 	matchar prefix p ngon conf och hela namnet p ngon annan.

Fri Jul 12 17:11:52 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny funktion. Se ven
 	lyskom-status-session och lyskom-status-session-2

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till strngar fr sessionsstatus. Lade till Status fr session
 	till kommandona.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-no): Definiera
 	lyskom-blocking-process; det fungerar inte alls annars.

	* ChangeLog: Saknar motivation att skrica lic. Formatterate drfr
 	istllet om mina gamla, felformatterade ChangeLog-entries.

Wed Jul 10 12:39:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Patch so sojge kan slippa se lappar
 	p drren. Markerad med +++SOJGE.

2087
2088
Mon Jul 8 10:37:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde fler variabler
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el (lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-prompt-format.

	* commands2.el (kom-who-am-i): Lade till kom-who-am-i

2096
2097
2098
2099
2100
2101
	* vars.el.in (lyskom-login-hook): Defvarade denna.
	(kom-login-hook): Uppdaterade dokumentationen.

	* startup.el (kom-start-anew): Bytte ordningen mellan
 	kom-login-hook och lyskom-login-hook.

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
	* filter.el (kom-super-jump): Vljer mottagare att filtrera som
 	aktuellt mte om inlgget har aktuellt mte som mottagare, annars
 	inlggets frsta mottagare.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-recipient.

2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
Thu Jul 4 23:45:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-follow-comments-outside-membership): Ny
 	variabel.
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* view-text.el: Anvnd den.

2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
Thu Jul 4 14:10:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el: Totalt omskriven. Strre, kanske
 	lngsammare, men jag vet hur den fungerar nu.
	(lyskom-read-conf-no): Ny betydelse av PREDICATE-parametern.
	(lyskom-read-conf-stat): Ny parameterlista (nytt PREDICATE,
 	MUSTMATCH tillagt.)
	(lyskom-read-conf-name): Nu parameterlista. Ny ordning, lagt till
 	EMPTY-parametern.
	(lyskom-read-conf-internal): Ny funktion som gr allt jobb.
	(lyskom-read-conf-name-internal): Utbytt mot
 	lyskom-read-conf-internal.
	(lyskom-read-conf-get-logins, lyskom-read-conf-expand-specials,
 	lyskom-read-conf-lookup-specials, lyskom-lookup-conf-by-name,
 	lyskom-complete-collect, lyskom-read-conf-internal-verify-type,
 	lyskom-complete-string, lyskom-complete-string-up-level,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-backup-others,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-2,
 	lyskom-complete-string-next-word,
 	lyskom-complete-string-reset-position): Nya funktioner.


	* startup.el (kom-start-anew): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting. Anvnd lyskom-lookup-conf-by-name.

	* review.el (lyskom-review-by-to): ndrade predicate-parametern
 	till lyskom-read-conf-nnting.

	* commands2.el (kom-status-conf, kom-status-person,
 	kom-send-message, kom-set-garb-nice, kom-set-permitted-submitters,
 	kom-set-super-conf, kom-change-conf-type): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* filter.el (kom-filter-subject, kom-filter-author,
 	kom-filter-text): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.
	
	* commands1.el (kom-delete-conf, kom-review-presentation,
 	kom-send-letter, kom-add-member, kom-add-self, kom-sub-member,
 	kom-sub-self, kom-change-presentation, kom-change-conf-motd,
 	kom-unset-conf-motd, kom-go-to-conf, kom-change-name,
 	kom-change-supervisor, kom-change-password,
 	lyskom-add-sub-recipient): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa lyskom-login-hook oxo. Den
 	sparas *inte* i servern.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Ny definition av regexpen fr
 	textnummer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2171
2172
2173
2174
Tue Jul 2 09:14:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-comment-stats): Ny funktion.

2175
2176
Sun Jun 23 02:16:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2177
2178
2179
2180
	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-faces

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Ny funktion.

2181
2182
2183
	* edit-text.el (lyskom-edit-parse-headers): Kr
 	lyskom-swascii-header-subject genom regexp-quote innan matchning.

2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
Sat Jun 22 17:15:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* ansaphone.el (lyskom-ansaphone-message-handler): Spara
 	meddelanden enbart om kom-ansaphone-record-messages r icke-nil
 	(request frn Tommy Persson). Visa inte alltid meddelanden som
 	spelas in.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-ansaphone-record-messages och kom-ansaphone-show-messages.
	(kom-ansaphone-record-messages): Ny variabel.
	(kom-ansaphone-show-messages): Nu variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2196
2197
2198
2199
2200
2201
Thu Jun 20 01:08:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Hantera hemliga
	personer.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

2202
2203
Tue Jun 11 09:25:24 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2204
2205
	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Ny funktion.
2206

2207
2208
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till anonymous-allowed.
2209

2210
2211
	* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man fr skriva anonyma
 	texter.
2212

2213
2214
2215
2216
2217
	* komtypes.el (conf-type->anarchy): Ny funktion.
	(lyskom-create-conf-type): Hantera anarkibiten.
	(conf-type->rsv1): Ny funktion.
	(conf-type->rsv2): Ny funktion.
	(conf-type->rsv3): Ny funktion.
2218

2219
2220
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Skicka alltid
 	extended-conf-type till servern.
2221

2222
2223
	* commands2.el (kom-change-conf-type): Frga om man fr skriva
 	anonyma texter.
2224

2225
2226
Thu Jun 6 02:59:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2227
2228
2229
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till kolon p ngra
 	frgor.

2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
	* startup.el (kom-start-anew): Anropa clear-all-caches.

	* cache.el (cache-clear): Ny funktion.
	(cache-add,cache-del): Bytte namn p lokala variabler.
	(clear-all-caches): Ny funktion.
	(cache-create): Ny funktion.

2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
Wed May 29 13:10:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Lgg till ett mellanslag
	ven nr det inte finns ngot defaultvrde.

	* commands1.el (kom-delete-text): Anvnd zerop.

David Byers's avatar
David Byers committed
2244
2245
Mon May 27 10:39:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2246
2247
2248
	* startup.el (lyskom): Stt face-scheme hr och inte i vars.el

	* vars.el.in: Ta bort sttning av face-scheme
David Byers's avatar
David Byers committed
2249

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
Sun May 26 03:01:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La in en radbrytning i
 	message-from-to.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

Fri May 24 03:24:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-send-message): Skriv ut vart meddelandet
 	skickas.

David Byers's avatar
David Byers committed
2262
2263
Wed May 22 16:56:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2264
2265
2266
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-friends,kom-permanent-filter-list, kom-session-filter-list
 	buffertlokala
David Byers's avatar
David Byers committed
2267
2268


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
Wed May 22 06:27:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Satte in nya
	buffertar p fel stlle ibland.

Tue May 21 23:45:56 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-status-conf): Frga om medlemslistan ska vara
	snabb eller fullstndig (ungefr).

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till strngen
 	show-membership-info-q.

2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
Mon May 20 11:29:39 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el: En bunt ndringar frn Bellman.
	(lyskom-buffer-p): Ny funktion.
	(lyskom-update-lyskom-buffer-list): Dito.
	(kom-next-kom): Ny implementation.
	(kom-previous-kom): Ny funktion.
	(kom-next-unread-kom): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-buffer-list): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (backward-text): La till ett anrop till
 	beginning-of-line fr att det inte ska bli fel i gamla Emacsar.

2296
2297
Thu May 9 11:50:39 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2298
	* commands1.el (kom-list-clients): Lade till en kommentar.
2299

2300
2301
	* services.el (initiate-find-next-text-no): Ny funktion.
	(initiate-find-previous-text-no): Ny funktion.
2302

2303
2304
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
	tll cant-review-everything.
2305

2306
2307
2308
2309
	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Ny funktion.
	(lyskom-get-texts-by-to): Anropa lyskom-get-texts-globally fr att
 	tserse globalt. (lyskom-review-by-to): Tillt terse av alla till
 	allt.
2310

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2311
2312
Wed May 8 01:10:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
	* commands2.el (kom-status-conf): Uppskjut utskrifen av
 	medlemmarnas namn.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Kolla process-status.

	* services.el (blocking-do): Kolla process-status.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Gissa om det
 	r en person p ett bttre stt.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Returnera nil om
	kom-text-properties r nil.

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Respektera
 	kom-text-properties.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Dito.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd inte kom-first-line-face
	om kom-text-properties r nil.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): ndra default till t.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Var lite mer
	defensiv i scrollningen. Dvs. scrolla aldrig.

2340
2341
Tue May 7 11:00:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2342
2343
2344
	* review.el (lyskom-review-by-to): Anvnd blocking-do-multiple fr
 	att snabba upp frsta utskriften. (lyskom-get-texts-by-and-to):
 	Anvnd blocking-do-multiple fr att skynda p uppstarten.
2345

2346
2347
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2348
2349
2350
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Hoppa till slutet p
 	bufferten om det syns i fnstret.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
	* commands1.el (kom-list-re): Stt knapp p raderna.
	
	* commands1.el (kom-send-letter): Gr (recenter 1) istllet fr
 	(recenter 0).

	* lyskom-rest.el (kom-page-next-command): Dito.
	(kom-view,lyskom-start-of-command): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Frskte gra s att den inte
 	hoppar ner s ofta.

	* commands1.el (kom-list-clients): Uppskjut utskrift av
 	klientnamn.
	(lyskom-deferred-client-1): Ny funktion.
	(lyskom-deferred-client-2): Ny funktion.

2367
2368
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Liten ndring av
 	formatstrngen fr uppskjutna mtesnamn.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2369
2370
	(lyskom-format-aux-help): Nytt format-element "D" som tar en
 	strng eller defer-info som argument.
2371
2372
2373
2374

	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Anvnd redan
 	satta properties.

2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
Mon May 6 00:27:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-faces): Ny variabel.
	Leta efter X-resurser som bestmmer utseendet p faces.

	* deferred-insert.el (lyskom-defer-insertion): Gjorde s att man
 	anger serveranrop p samma stt som i blocking-do.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-header-comm): Skrev om.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Gjorde om till en
 	funktion.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Gr om drefter.

2391
2392
Sun May 5 12:53:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2393
2394
2395
2396
	* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Lista i rtt
 	ordning. En fatal bug rttad. (lyskom-remote-list-messages): Lista
 	meddelanden i rtt ordning. (lyskom-remote-erase-messages):
 	Rttade en fatal bug.
2397

2398
2399
2400
2401
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Lade till
 	predikatet persnone fr att stda ndringen i kom-start-anew.
	(lyskom-read-conf-name-internal-verify-type): Lade till predikatet
 	persnone.
2402

2403
2404
	* startup.el (kom-start-anew): kom-start-anew lser in personnamn
 	s att gamla personer har prioritet ver nya.
2405

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
Sun May 5 03:18:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL): Flyttade deferred-insert.el till HEADER-EL.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Nytt makro.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Skrev om med makrot.

	* view-text.el (lyskom-insert-deferred-header-comm): Dito.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anpassa bredden p
 	sessionsfltet.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Skicka bara mtesnummer till
 	lyskom-print-header-recpt.
	(lyskom-print-header-recpt): Frdrj utskrifter.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Anpassa bredden p sessionsnumret och tillt lite defer.

	* commands2.el (kom-status-conf): Tillt defer. Formateringen
 	ndrades lite ocks.
	(kom-status-person): Dito.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Anpassar bredden p frsta fltet
 	s att sessionsnumret precis fr plats.
	(kom-list-clients): Tillt defer.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lsmarkera texter efter att
 	de har skrivits ut. Frhoppningsvis fr detta inga otrevliga
 	bieffekter.

2437
2438
Sat May 4 00:07:06 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2439
2440
2441
	* view-text.el (lyskom-insert-header-comm): Ta insert-funktionen
 	som parameter.

2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
	* Jag plockade koden fr "Lista (med) regexpar" frn 0.38.2.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-z-info-list): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-z-info): Dito.

	* komtypes.el: La till funktioner fr conf-z-info-list och
 	conf-z-info.

	* services.el (initiate-re-z-lookup): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Lista (med)
 	regexpar".
	(lyskom-mode-map): La in kommandot p "lr".

	* english-strings.el: Dito.

2458
2459
2460
2461
2462
2463
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Inga knappar p mte
	0.

	* vars.el.in (lyskom-default-conf-string): Ny variabel.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Stt lyskom-default-conf-string
2464
 	lokalt.
2465

2466
2467
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2468
2469
2470
	* english-strings.el,swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Lade till M-DEL som bindning fr
 	kom-prioritize-deselect-all
2471

2472
2473
	* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
 	kommando.
2474

2475
2476
2477
	* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten
 	rtt. (lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse
 	av en flitig frfattare till ett litet mte.
2478

2479
2480
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra
 	nya strngar fr rapportering av fel i terse.
2481

2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev
 	effektivare. Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
 	Kontrollera att man verkligen fr lsa conf-mappen.
 	(lyskom-get-texts-generic): Tog bort denna eftersom den bara
 	anvndes av lyskom-get-texts-by. (lyskom-get-texts-to): Inlineade
 	koden frn lyskom-get-texts-generic. Stt maxinkrement till
 	lyskom-fetch-map-nos. (lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement
 	satt till lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr
 	lsa conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
2491

2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508