distribuera 2.95 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#!/bin/sh

# Distributionsskript.
# KISS - Keep it simple stupid.

# Nej, detta {r inte en mailinglista
# Nej, detta {r inte en mailinglista
# Nej, detta {r inte en mailinglista

# Extract version once and for all
( cd ../src ; make vars.el )
version=`grep "lyskom-clientversion " ../src/vars.el | \
	sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion[^"]*"\([^"]*\)".*$/\1/p'`

# Per Cederqvist <d88perce@und.ida.liu.se>
# Message-Id: <199308312037.WAA05810@astrid.lysator.liu.se>
#
# Jag vill ha en uuenodead fil, som packar upp sig i
# 
# 	pub/lyskom.elc
# 
# med mode 644. Default-server ska vara satt till n}got l{mpligt (jag
# har gl|mt vad bryggan heter!!!)
# 
# 				/ceder
26
# Fast den skall vara byte-kompilerad med compatibility (suck).
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
27
28

echo Skickar brev till ceder.
29
( cd ../src ; make lyskom.elc-compatibility )
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
30
31
gawk '{ sub("\"kom.lysator.liu.se\"", "\"diag22.ida.liu.se\""); 
	print;
32
      }' < ../src/lyskom.elc-compatibility |
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
33
34
gzip |
uuencode pub/lyskom.elc.gz | 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
35
36
37
	Mail -s "lyskom.elc version $version" d88perce@und.ida.liu.se


Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
# From: Uwe Geuder < Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de>
#
# H{r hittade jag ett gammalt brev. Visst tar jag klientkoden g{rna {ven
# i forts{ttningen. Jag tror att jag fick den komprimerad och uuencodad
# hittills. Och dokumentation tar jag ocks}, om det {r m|jligt att v{lja
# denna option.

# detta {r lite v{l diffust. Jag forts{tter senare...
# suck, inget svar. Jag l{gger v{l in n}got.

echo Skicka klienten till Uwe
( cd ../src ; make lyskom.el )
gzip < ../src/lyskom.el |
uuencode lyskom.el.gz |
	Mail -s "lyskom.el version $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
# H{r skickar vi info-filen.
( cd ../doc ; make elisp-client )
gzip < ../doc/elisp-client |
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
56
57
58
59
60
61
uuencode elisp-client.gz |
Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
for fil in `cd ../doc ; echo elisp-client-?`
do
	gzip < ../doc/$fil |
	uuencode ${fil}.gz |
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
62
	Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
63
done
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
64

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
# Klaus Zeuge <sojge@Minsk.DoCS.UU.SE>
# Message-Id: <9308312234.AA17309@Minsk.DoCS.UU.SE>
#
# Jag vill ha ett kort meddelande om att klienten lyskom.el finns att
# h{mta. Jag vill inte ha sj{lva klientkoden skickad till mig.

echo Skicka mail till sojge
Mail -s "Ny version av LysKOM elisp-klient version $version ute nu" sojge@minsk.docs.uu.se <<EOLETTER
Hej sojge!

Nu finns det en ny version av elisp-klienten att h{mta fr}n
ftp.lysator.liu.se.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
78
Klienten har versionsnummer $version.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

H}ll till godo.
EOLETTER

# Luddioterna

echo Skickar brev till luddioterna
Mail -s "Ny version $version av elisp-klienten sl{ppt" luddkom@mother.ludd.luth.se <<EOLETTER
Hej alla Luddisar!

Nu finns det en ny version av LysKOM elisp-klienten att h{mta fr}n
ftp.lysator.liu.se och det {r version $version.
EOLETTER


# Lokalt

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
96
echo 'Skickar brev till lyskom-gruppen p} lysator'
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
97
98
99
Mail -s "LysKOM elisp-klienten version $version sl{ppt" lyskom@lysator.liu.se <<EOLETTER
Vars}goda!
EOLETTER