TODO 5.78 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* SAKER ATT KOLLA

  XEmacs 20.3 kanske har init-filer i .xemacs/init.el. Kolla att vi
  fortfarande kan spara variabelinställningar där. Om inte där så
  kommer den kanske att spara saker i custom-file eller nåt sånt. 
  .xemacs-options är det väl. Hur ser man till att inte XEmacs
  zappar sånt som LysKOM sätter dit?


15
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
16

17
18
19
20
21
22
23
** VIKTIGA BUGGAR

  Ingen av initiate-funktionerna fungerar i något annat än LysKOMs
  huvudbuffert. De borde alla undersöka om det finns några köer i
  den aktuella bufferten, och om det inte gör det, försöka hitta en
  LysKOM-buffert att göra anropet i.

David Byers's avatar
David Byers committed
24
25
26
27
28
29

** OMBRYTNING

  Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.


30
** DEFERRED INSERT
31

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
32
33
34
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
35

36
37
38
39
40
41
42
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
  jag hade fixat det.


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
43
44
45
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46

47
48
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

49
50
51
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

52
53
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

54
55
56

** COMPLETING READ

David Byers's avatar
David Byers committed
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

67
68
69

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
70
71
72
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

73
74
75
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
76
77
78
79
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
80

81
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
82

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
83
84
85
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

86
87

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
88

89
90
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
91
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
92

David Byers's avatar
David Byers committed
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
  modem.



* FöRBäTTRINGAR

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
108

David Byers's avatar
David Byers committed
109
110
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.

David Byers's avatar
David Byers committed
111

112
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
  Ny filter-edit-mode

  Använd den nya filterkompilatorn.

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
123

David Byers's avatar
David Byers committed
124
125
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
126

127
128
129
130
131
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
132
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
133
134
135
136
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
137
138
139
140
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

141
142
143

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
144
145
146
147
148
149
150
151
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
152
153
  Strunta i hemliga texter vid åar.

154
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
155

156

157
158
159
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
160

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
161
162
163
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

164
  Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
165

166
167
168
169
170
171

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
172

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
173
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
174

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
175
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
176
177
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
178
179
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
180

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
181

182
183
184
** ANVäNDARVäNLIGHET

  Klickbara kommandon, vad nu det är.
185

David Byers's avatar
David Byers committed
186
187
188
189
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

David Byers's avatar
David Byers committed
190
  Språkgranskning av den engelska versionen.
191
192


193
** DIVERSE OSORTERAT
194

195
  Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
David Byers's avatar
David Byers committed
196

197
198
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer.
David Byers's avatar
David Byers committed
199

200
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
201

David Byers's avatar
David Byers committed
202

203
204
205
206
207
208

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: