TODO 2.58 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Content-Type: text/enriched
Text-Width: 70

<center>

<bold>Att göra i elisp-klienten

=========================

</bold>


</center><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Dessa behöver en mer intelligent implementation</x-bg-color></x-color></bold>

<indent>Återse senaste


</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Buggar</x-bg-color></x-color></bold>

    Å<indent>terse urinl</indent>ä<indent>gget h</indent>ä<indent>nger ibland. Fixat?


åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.


sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat f</indent>ö<indent>nster. Eller kanske till och med
bara i en g</indent>ö<indent>md buffert.


31
32
33
Det verkar inte hj</indent>älpa att göra aBörja för att få se texter man

<indent>missat.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34
35

</indent>
36
37
38
39
40

    Lista ärenden formaterar fel.<indent>


</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
41
42
43
44
45
46

<indent>Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut.


47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Felmeddelande f</indent>ör trasiga headerrader vid inskick av inlägg.<indent>


B</indent>ä<indent>ttre dokumentation p</indent>å URL-variablerna.<indent>


Visa fotnoter p</indent>å ett bättre sätt.


<indent>G</indent>ö<indent>r knapparna i vilka listan smalare. Inte s</indent>å<indent> randigt, liksom.


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.


Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.


Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade


Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?


75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
</indent>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person

Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>

Ärende: Exempel på anonym text.
------------------------------------------------------------

Apropå debatten om anonyma inlägg . . .

(1234928) -----------------------------------

Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)

Läsa nästa kommentar.
1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)

Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte).
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6239>

Ärende: Exempel på anonym text.

------------------------------------------------------------
Jaså, du säger det, Anders.

(1234929) -----------------------------------