TODO 5.71 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

6
7
8
9
10
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.

David Byers's avatar
David Byers committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  kom-review-tree måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
  rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
  sådant.

  Bygga Ändra Variabler mha widget.el.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
27
28
29
30
31
32
  Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
  döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
  
  Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
  får se textnumret.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
33
34
  lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
35
36
37
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
38
39
  Endast gör fel ibland.

40
41
42
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
43
  samtidigt.
44

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
45
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46
47
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde. [Troligen
  fixat]
48

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
49
50
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
51
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
52

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
53
  text 1306568 [omöjligt att spåra]
54

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
56
57
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
58
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
59

60
61
62
63
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

64
65
66
67
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

68
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
69

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
70
71
  Strunta i hemliga texter vid åar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
72
73
74
  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
75
76
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
77
  Fixa klart z-initiate-get-map. (BEHÖVS INTE)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
78

79
80
81
  När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
  kommentarer till texten har skrivits under tiden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
82
  Inför en membership-cache.
83

84
85
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

86
87
88
89
90
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
91
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
92

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
93
94
95
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

96
97
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
98
99
100
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
101

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
102
103
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
104

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
105
  Klickbara kommandon.
106

David Byers's avatar
David Byers committed
107
  Reentrant blocking-do
108
109
110
111


Fixade saker

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
  Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern. (FIXAT)

  Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
  komplettera det till alla personer. Det vill man *inte*. (FIXAT)
  (lyskom-lookup-conf-by name är snabbare på att returnera nil).

  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
  till nil. (FIXAT)

  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
  (FIXAT)

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)". (FUNKTIONEN ERSATT; FIXAT)

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)

  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)

  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)

149
150
  Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler. FIXAT.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
151
152
  Återinför Olästa

David Byers's avatar
David Byers committed
153
154
155
156
157
158
159
160
  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
  inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
  prefix till existerande namn]

  När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
  vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
  [FIXAT]