menus.el 4.28 KB
Newer Older
Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
(setq lyskom-menus
   '((menu lyskom
	   ((menu read ((item kom-view-next-text)
			  hline
			  (item kom-view-commented-text)
			  (item kom-view-previous-commented-text)
			  (item kom-review-comments)
			  (item kom-review-tree)
			  (item kom-find-root)))
	    (menu dont-read((item kom-jump)
			    (item kom-set-unread)))
	    (menu write ((item kom-write-text)
			  (item kom-send-letter)
			  (item kom-write-comment)
			  (item kom-comment-previous)
			  hline
			  (item kom-send-message)))
	    (menu move ((item kom-go-to-conf)
			  (item kom-go-to-next-conf)))
	    (menu info ((item kom-who-is-on)
			  (item kom-list-news)
			  hline
			  (item kom-status-person)
			  (item kom-status-conf)
			  (item kom-review-presentation)
			  hline
			  (item kom-list-conferences)
			  (item kom-list-persons)))))))

(setq lyskom-menu-names
   '((lyskom . "Lyskom")
	(read . "Ls")
	(dont-read . "Hoppa")
	(write . "Skriv")
	(move . "G")
	(info . "Om")))

(setq lyskom-menu-map (make-sparse-keymap))

(defun lyskom-build-menus ()
 (define-key lyskom-mode-map [menu-bar]
  lyskom-menu-map)
43 44
 (define-key lyskom-mode-map [menu-bar edit]
  'undefined)
Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 (lyskom-define-menu lyskom-menu-map lyskom-menus))

(defun lyskom-define-menu (map menus)
 (when menus
  (lyskom-define-menu map (cdr menus))
  (cond ((eq 'hline (car menus))
	  ; ignore
	  t)
	 ((eq 'menu (car (car menus)))
	  (let* ((symbol (car (cdr (car menus))))
		 (name (lyskom-get-string symbol lyskom-menu-names))
		 (submenu (car (cdr (cdr (car menus)))))
		 (submap (make-sparse-keymap name)))
	   (define-key map (vector symbol)
	    (cons name submap))
	   (lyskom-define-menu submap submenu)))
	 ((eq 'item (car (car menus)))
	  (let* ((symbol (car (cdr (car menus))))
63
		 (name (lyskom-get-string symbol lyskom-commands)))
Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
	   (define-key map (vector symbol)
	    (cons name symbol))))
	 (t (error "Menu description invalid in lyskom-define-menu")))))

		  
	   ;;;;(terse) Baklnges		  Addera extra kopiemottagare
;;;;Addera kommentar		  Addera medlem
;;;;Addera mottagare		  Automatsvar
;;;;Avmarkera (inlgg)		  Bli medlem i mte
;;;;Brja med nytt namn		  Endast lsa senaste
;;;;Filtrera frfattare		  Filtrera innehll
;;;;Filtrera rende			  Fjrrkontrollera automatsvar
;;;;Fjrrkontrollera avsluta	  Fjrrkontrollera lista meddelanden
;;;;Fjrrkontrollera radera meddelanden
;;;;Fjrrkontrollera ndra svarsmeddelande
;;;;Flytta inlgg			  Fotnot till inlgg
;;;;F skll			  F uppmuntran
;;;;G till mte			  G till nsta mte
;;;;Hjlp				  Hoppa ver alla kommentarer
;;;;Kasta ut en session		  Kommentera fregende inlgg
;;;;Kommentera inlgget		  Ladda ner fil
;;;;Ladda upp fil			  Lista (med) regexpar
;;;;Lista filarean			  Lista filter
;;;;Lista klienter			  Lista meddelanden
;;;;Lista medlemsskap		  Lista mten
;;;;Lista nyheter			  Lista personer
;;;;Lista renden			  Lsa nsta inlgg
;;;;Lngsamma kommandon		  Markera (inlgg)
;;;;Personligt svar			  Personligt svar p fregende inlgg
;;;;Prioritera mten		  Radera inlgg
;;;;Radera meddelanden		  Se tiden
;;;;Skapa mte			  Skicka brev
;;;;Skriva ett inlgg		  Sluta
;;;;Snabba kommandon		  Spara text (p fil)
;;;;Spara variabler			  Status (fr) mte
;;;;Status (fr) person		  Status (fr) session
;;;;Subtrahera kommentar		  Subtrahera mottagare
;;;;Superhoppa			  Snda meddelande
;;;;Stt lapp p drren		  Stt lsniv
;;;;Ta bort lapp p drren		  Uppskjuta lsning
;;;;Uteslut medlem			  Utplna
;;;;Uttrda ur mte			  Var (r) jag
;;;;Vilka r inloggade		  Visa user-arean
;;;;Vnta p ett inlgg		  ndra filter
;;;;ndra livslngd			  ndra lsenord
;;;;ndra mtestyp			  ndra namn
;;;;ndra organisatr		  ndra presentation
;;;;ndra supermte			  ndra svarsmeddelande
;;;;ndra tilltna frfattare	  ndra variabler
;;;;terse alla			  terse alla kommentarer
;;;;terse alla kommentarer rekursivt terse alla markerade
;;;;terse det fregende kommenterade
;;;;terse det kommenterade		  terse frsta
;;;;terse hoppa			  terse igen
;;;;terse inlgg			  terse lista
;;;;terse markerade		  terse nsta
;;;;terse omodifierat		  terse presentation
;;;;terse senaste			  terse trd
;;;;terse urinlgget		  terstarta kom
;;;;verg till administratrsmod