ChangeLog 280 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thu Feb 13 12:28:55 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* komtypes.el (text-list->empty): Ny funktion.
	(text-list->length): Ny funktion.
	(text-list->delq): Ny funktion.
	(text-list->append): Ny funktion.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list): Anvnd text-list->empty.

	* lyskom-rest.el (lyskom-enter-conf): Anvnd text-list->length.
	(lyskom-set-mode-line): Dito.
	(lyskom-what-to-do): Dito.

	* clienttypes.el (read-info-append-text-list): Anvnd
	text-list->append.
	(read-list-delete-text): Anvnd text-list->delq.

David Byers's avatar
David Byers committed
18
19
20
21
22
23
24
25
Wed Feb 12 14:43:31 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* defvar.el (lyskom-save-variables): Fixade buggen med lokala
 	variabler.

	* buffers.el (lyskom-buffer-list): Bytte namn till
 	lyskom-associated-buffer-list

26
27
Sun Feb 9 11:25:35 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
28
29
	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Skrev om.

30
31
32
33
34
35
36
37
	* utilities.el (lyskom-apo-timeout): Ny variabel.
	(lyskom-apo-timeout-index): Dito.
	(lyskom-apo-timeout-vector): Dito.
	(lyskom-apo-timeout-vector-max): Dito.
	(lyskom-accept-process-output): Ny definition.
	(lyskom-next-apo-timeout): Ny funktion.
	(lyskom-reset-apo-timeout): Ny funktion.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Fri Feb 7 18:03:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ny parameter,
 	force-prompt-update.

	* language.el (lyskom-set-language): Uppdatera prompten.

	* compatibility.el Bort bed rassq, rassoc och annat som finns i
 	alla Emacs vi stdjer. (replace-in-string): Ny funktion snodd frn
 	XEmacs.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
49
50
51
52
53
54
55
56
Fri Feb 7 16:20:49 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-list): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-text-list-continue): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Hantera TEXT-LIST.
	(lyskom-prefetch-one-request): Hanter TEXT-LIST
	(lyskom-prefetch-text-list-handler): Ny funktion.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Fri Feb 7 16:36:32 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-setup-local-variables): Hantera
 	lyskom-local-hooks.

	* defvar.el (def-kom-var): Lade till local-hook och server-hook.

	* vars.el.in: Zappa event-joxet till frmn fr vanliga hookar.

	* utilities.el: Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
68
69
70
71
Thu Feb 6 00:41:34 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-async-new-text): Prefetch all the information.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Tue Feb 4 10:52:19 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* defvar.el: Stoppade in edebug-form-spec fr ngra makron.

	* utilities.el (lyskom-string-assoc): Ny funktion.

	* command.el (lyskom-read-extended-command): Anvnd inte backquote
 	fr filtret (man kan inte edebugga d). Anvnd
 	lyskom-with-lyskom-minibuffer.
	(lyskom-read-extended-command): Anvnd lyskom-string-assoc.

Sun Feb 2 16:10:27 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Anvnd
 	lyskom-view-mode och anvnd lyskom-view-text fr att stoppa in
 	texten i bufferten.

	* buffers.el (lyskom-display-buffer): Gr intern-soft, inter
 	intern s att saknad kontrollvariabel inte orsakar fel.

	* view-mode.el (lyskom-view-base-mode): Ny funktion, ny fil.
	(lyskom-view-mode): Ny funktion
	(lyskom-view-mode-map): Ny variabel.

	* vars.el.in: Tog bort lyskom-list-of-edit-buffers.

	* edit-text.el (lyskom-count-down-edits): Tog bort.
	(lyskom-edit-send): Anvnd inte lyskom-count-down-edits.
	(kom-edit-quit): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
102
103
104
105
106
107
108
Fri Jan 31 16:37:48 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-texttree-handler): Anropa
 	lyskom-prefetch-texttree med t som tredje argument.
	(lyskom-prefetch-texttree): Nytt tredje argument som gr att den
 	inte prefetchar redan hmtade texter.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
Thu Jan 30 16:27:58 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-replace-membership): Ny
 	funktion.
	(lyskom-prioritize-remove-membership): Ny funktion
	(lyskom-prioritize-add-membership): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-add-membership-event-hook): Ny variabel
	(lyskom-replace-membership-event-hook): Dito
	(lyskom-remove-membership-event-hook): Dito

	* utilities.el (lyskom-signal-event): Ny funktion (experiment).
	(lyskom-handle-event): Dito.
	(lyskom-unhandle-event): Dito.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	inte lyskom-blocking-process.

	* services.el (lyskom-wait-queue): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* utilities.el (lyskom-unicase): Anvnd inte
 	lyskom-blocking-process.

	* vars.el.in (lyskom-doing-default-command): Tog bort
 	lyskom-blocking-process

Thu Jan 30 14:02:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * vars.el.in (lyskom-buffer): rv till minibufferar.
    (lyskom-proc): Dito.

    * defvar.el (lyskom-setup-minibuffer-variables): Ny funktion.
    (lyskom-with-lyskom-minibuffer): Nytt makro.

Wed Jan 29 14:35:20 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-princ): Ny funktion.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Anvnd
 	lyskom-princ, inte princ, annars frsvinner text properties.
	(lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Ny goto-char fr att f rtt rad
 	verst.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Jag fattar inte att koden fr
 	att kolla medlemskap fr kommenterad frfattare ngonsin
 	fungerade. Nu gr den det.

	* completing-read.el (lyskom-minibuffer-local-must-match-map):
 	Definiera om keymap-parent i XEmacs.

Mon Jan 27 15:40:05 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * swedish-strings.el (lyskom-sv-customize-map): Gr mappen
    sprkberoende.

    * cache.el (lyskom-what-i-am-doing): Anvnd def-kom-var

    * prefetch.el (lyskom-prefetch-in-action): Anvnd def-kom-var
    (lyskom-inhibit-prefetch): Dito.
    (lyskom-prefetch-stack): Dito.

Sun Jan 26 15:44:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * filter-edit.el (lyskom-format-filter-pattern-insert): Anvnd
    inte lyskom-emacs19-p

    * lyskom-rest.el: Stt inte lyskom-emacs19-p

    * vars.el.in: Anvnd def-kom-var

Sat Jan 25 20:56:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Ny variabel.
    (lyskom-gnu-keysym): Ny variabel
    (lyskom-keysym): Ny funktion.
    (lyskom-keys): Ny funktion.

    * swedish-strings.el,english-strings.el: Anvnd lyskom-keys.

    * vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lgg URL-regexparna i rtt
    ordning.

    * lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-browse-url): Ny funktion.
    (lyskom-button-open-url): Rensa whitespace i URLerna.

Fri Jan 24 15:40:30 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * command.el (lyskom-command-name): Bugga inte ur om kommandot
    inte finns.

Thu Jan 23 13:24:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till <URL:> som specifik
    knapp. Tillt inte : i slutet av en URL.

	* utilities.el (lyskom-make-face): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd den.

Sun Jan 19 12:05:24 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd ny
 	bufferthantering.
	(lyskom-edit-mode): Tog bort lyskom-protect-environment.

	* utilities.el (lyskom-set-default): Ny funktion.
	(lyskom-default-value): Bytt namn frn
 	lyskom-default-symbol-value.

	* macros.el (lyskom-protect-variable): Nytt makro
	(lyskom-setq-default): Nytt makro

Sat Jan 18 13:37:53 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

    * edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anropa
    lyskom-add-edit-mode-menus

    * language.el (lyskom-set-language): Anropa lyskom-clear-menus.

    * vars.el.in (lyskom-mode-menu-list): Ny variabel.

	* compatibility.el (lyskom-xemacs-or-gnu): Nytt makro.

Fri Jan 17 12:14:51 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Bygg menyer fr
 	bde XEmacs och Gnu Emacs.
	(lyskom-button-menu): Anvnd popup-menu istf x-popup-menu.
	(kom-popup-menu): Bytt namn frn kom-mouse-3. Fungera i XEmacs.
	(kom-button-click): Bytt namn frn kom-mouse-2. Fungera i XEmacs.
	(kom-button-press): Bytt namn frn kom-key-mouse-2. 
	(lyskom-button-menu): Fix i doc-strng.

	* compatibility.el (popup-menu): Ny funktion.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: Bytte ut
 	kom-mouse-* mor nya namn.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-mode): Anvnd
 	lyskom-use-local-map.

	* prioritize.el (lyskom-prioritize-mode): Anvnd
 	lyskom-use-local-map.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Anvnd lyskom-use-local-map fr
 	att stta keymap.

	* macros.el (lyskom-use-local-map): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr keymap-variabler
 	buffertlokala. Gr lyskom-language buffertlokal.

	* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Don't make a new
 	keymap every time through.

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Definierade om alla
 	prefixkommndon s de r sprkspecifika.

Thu Jan 16 09:36:39 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map): Bind svenska
 	tecken fr bde Gnu Emacs och XEmacs. 

Wed Jan 15 17:40:46 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options): Gr inte setq med ett argument.

	* language.el (lyskom-set-language-keymaps): Skrev om med
 	set-keymap-parent. Experimentiellt.

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map): Bind inte [?\344] och
 	liknande. Det fungerar inte i XEmacs. Bind i stllet [] direkt;
 	det fungerar i XEmacs och Gnu Emacs.
	(lyskom-sv-prioritize-mode-map): Definiera inte M-up eller
 	liknande. Anvnd [( ... )]-notation i stllet.

	* english-strings.el (lyskom-en-prioritize-mode-map): Dito.

Tue Jan 14 11:03:59 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-forget-created-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-create-buffer): Dito.
	(lyskom-buffers-of-type): Dito.
	(lyskom-first-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-buffer-is-of-type): Dito.
	(lyskom-add-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-forget-buffer-of-type): Dito.
	(lyskom-set-buffers-of-type): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Tog bort kom-prompt-format. Lade
 	till kom-user-prompt-format, kom-user-prompt-format-executing,
 	kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
 	som lokala variabler.

Sat Jan 11 14:01:49 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* slow.el (lyskom-get-entered-slow-command): Anvnd
 	lyskom-current-prompt-text istf lyskom-prompt-text.

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Tog bort
 	kom-prompt-format och lyskom-prompt-executing-default-command-text
 	och lyskom-prompt-text. Lade till kom-user-prompt-format och
 	kom-user-prompt-format-executing.
	(lyskom-customize-buffer-format): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Dito. Lade till
 	kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing.
	(kom-user-prompt-format): Ny variabel.
 	(kom-user-prompt-format-executing): Dito.
 	(kom-enabled-prompt-format): Dito.
	(lyskom-current-prompt-text): Dito.
 	(kom-enabled-prompt-format-executing): Dito. (kom-prompt-format):
 	Tog bort. (lyskom-prompt-text): Dito.
 	(lyskom-prompt-executing-default-command-text): Dito.

	* command.el (lyskom-start-of-command): Anvnd inte
 	lyskom-prompt-executing-default-command-text

	* swedish-strings.el, engligh-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till prompt-several-messages, prompt-single-message,
 	secret-person, conference-no, person-no (lyskom-custom-strings):
 	Tog bort referenser till kom-prompt-format och lyskom-prompt-text
 	och lyskom-prompt-executing-default-command-text. Tog bort
 	prompt-modifier-messages och prompt-modifier-ansaphone.

	* review.el (lyskom-find-root): Skrev om i iterativ version. Ny
 	parameterlista och mhnda annorlunda beteende om det finns flera
 	urinlgg.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Anvnd
 	lyskom-default-pers-string.
	(lyskom-who-is-on-8): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd
 	lyskom-default-pers-string fr personer.
	(lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-user-prompt-* och
 	kom-enabled-prompt-* (lyskom-format-prompt): Ny funktion
	(lyskom-build-prompt): Ny funktion. (lyskom-update-prompt): Stt
 	lyskom-current-prompt-text.

	* vars.el.in (lyskom-default-pers-string): Ny variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
354
355
356
357
358
Thu Jan 9 11:06:19 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Lgg inte till dubletter i
 	lyskom-buffer-list.

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
359
360
361
362
363
Fri Jan 3 17:20:00 1997 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-times): S fnigt det blev p nyrsafton.
 	Alla har visst inte 12-timmarsklocka.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
364
365
366
367
368
Tue Dec 31 11:14:20 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-times): Nyret infaller vid midnatt och
 	inte mitt p dagen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
Sat Nov 30 18:22:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-2): Gr presentationen
	en kommentar till den frra presentationen.

Fri Nov 29 14:50:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Stt inte om lyskom-pers-no om man
 	avbrt under lsenordsinmatningen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
379
380
381
382
383
Wed Nov 20 04:03:46 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* language.el (lyskom-languages): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Stt den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
384
385
386
387
388
Mon Nov 11 10:06:28 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Gjorde inte rtt nr strngen
 	var av samma lngd som default.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
Mon Oct 28 00:03:12 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-delete-conf): Anvnd lyskom-pending-commands
 	fr att f en ny inloggning nr man utplnat sig sjlv.

	* command.el (lyskom-end-of-command): Anvnd
 	lyskom-pending-commands.

	* vars.el.in (lyskom-pending-commands): Ny variabel.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-message): La till
 	ett WWW-flt i presentation-form.

	* prioritize.el (kom-prioritize): Anvnd inhibit-read-only.
	(lyskom-prioritize-redraw-entry): Dito.
	(lyskom-prioritize-redraw-buffer): Dito.
	(lyskom-prioritize-move-entry): Dito.
	(kom-prioritize-reprioritize): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Anvnd
 	inhibit-read-only.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anvnd inhibit-read-only.

	* filter-edit.el (lyskom-format-filter-list): Anvnd
 	inhibit-read-only.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.
	(lyskom-filter-edit-delete-pattern): Dito.
	(lyskom-filter-edit-delete-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-revert): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-permanent): Dito
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(kom-filter-edit): Dito.

	* commands1.el (kom-write-comment): Gr textnumret som skrivs ut
 	till en knapp.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
427
428
429
430
431
Sun Oct 27 16:30:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Anvnd inte ', och
 	specifiera rtt sprk.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
432
433
Sun Oct 27 02:21:42 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
434
435
436
437
438
439
440
441
	* commands1.el (kom-delete-conf): Slng upp en inloggningsprompt
 	om man utplnar sig sjlv.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Rensade bort allt junk om
 	lyskom-edit-mode-mode-*.
	(lyskom-edit-mode-mode-hook): Tog bort.
	(lyskom-edit-mode-mode-map): Tog bort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
	* option-edit.el (lyskom-widget-command-action): Gr inte car-safe
 	p svaret frn lyskom-read-extended-command.
	(lyskom-widget-command-value-create): Anvnd lyskom-get-string fr
 	att hitta namn p kommandon.

Sat Oct 26 19:48:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Byt ut overlay-map mot ngot
 	enklare.
	(lyskom-count-down-edits): signal anropades p fel.

453
454
455
456
457
458
459
460
461
Thu Oct 24 10:38:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-message): ndra
 	comment-to-by, by
	(lyskom-sv-edit-mode-map): Lade till bindningar av musknappar.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-misc-conf): Stt properties p
 	mtesnumret. (lyskom-edit-insert-commented-author): Dito.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
462
463
464
465
Tue Oct 22 02:47:55 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* language.el: Tog bort lyskom-language-symbols.

466
467
468
469
470
471
472
473
Mon Oct 21 12:41:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-display-buffer): Lgg till en
 	kill-buffer-hoom ven om man gr display i samma fnster.

	* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till email som
 	action.

474
475
476
477
478
479
480
Mon Oct 21 00:54:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-language-sv): Rensade bort
 	kom-put-files, kom-get-files och kom-list files.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
481
482
	* vars.el.in (lyskom-commands): Dito.

483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
	* macros.el (map-keymap): Ignorera symboler i keymapen.

	* language.el (lyskom-language-keymaps): Ny variabel
	(lyskom-language-keymap-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-keymap): Nytt makro.
	(lyskom-set-language-keymaps): Ny funktion.
	(lyskom-set-language-vars): Ny funktion.
	(lyskom-set-language): Anropa lyskom-set-language-vars och
 	lyskom-set-language-keymaps.

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-error-text): Anvnd
 	lyskom-get-string-internal.

	* language.el (lyskom-language-strings): Gjorde om till ett makro.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
498
499
Sun Oct 20 03:46:22 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

500
501
502
503
504
	* lyskom-rest.el: La till ett anrop av lyskom-set-language, ngot
 	malplacerat.

	* language.el (lyskom-set-language): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
	* swedish-strings.el: Flyttade alla defvar till vars.el.in (med
 	nil-vrden) och ersatte med lyskom-language-var.

	* startup.el (lyskom-mode): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit.

	* macros.el (lyskom-expected-unresolved-functions): Anvnd inte
 	eval-when-compile.
	Flyttade ut def-kom-command till command.el.

	* utilities.el (device-class): Hantera icke-X.

	* command.el: Ny fil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-tell-string): Anvnd lyskomg-et-string.
	Flyttade ngra funktioner till command.el.

	* english-strings.el (lyskom-menu): ndrade "Person" till "User".

	* La till en massa provide och require p olika stllen. Inte
 	klart.

	* Makefile: Modifierade sttet som enskilda filer byggs. La till
 	command.el.

	* flags.el (lyskom-read-options): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* lyskom-rest.el (lyskom-missing-fields): Tog bort.
	(lyskom-tell-phrases-validate): Tog bort.

	* command.el: Ny fil.

	* language.el (lyskom-language-strings): Bytte namn frn
 	lyskom-define-language.
	(lyskom-language-var): Nytt makro.
	(lyskom-language-var-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-vars): Ny variabel.

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Thu Oct 17 16:28:54 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade in i
 	english-strings.el
	(lyskom-customize-map): Dito.

Wed Oct 16 11:24:41 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-out-person): Gjorde s att
 	kom-presence-messages kan vara en lista av vilka som skall visas.
	(lyskom-show-logged-in-person): Dito.
	(lyskom-show-changed-person): Dito.
	(lyskom-show-presence): Ny funktion.


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
561
562
563
564
565
Tue Oct 15 03:30:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): Tog bort specialhacket fr
 	icke-prefetchade mten.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
566
567
Fri Oct 11 02:52:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
568
569
570
571
572
573
574
	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit frn
 	swedish-strings.el och english-strings.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Anvnd defsubst.

	* commands1.el (kom-write-comment): Anvnd lyskom-command-name.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
575
576
577
578
	* vars.el.in (kom-allow-incompleteness): Ny variabel.

	* commands2.el (kom-list-news): Anvnd den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
579
580
581
582
583
584
585
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr
 	lyskom-wait-for-membership.
	(lyskom-wait-for-membership): Skriv ut det totala antalet mten
 	ocks.

	* vars.el.in (lyskom-fetched-texts): Tog bort.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
Thu Oct 10 01:01:41 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-emacs-knows-iso-8859-1): Borta.

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings 

	* menus.el (lyskom-menus): Ny layouten.
	(lyskom-popup-menus): Ny variabel.
	(lyskom-edit-menus): Ny layout. Tog bort kom-edit-send-anonymous och
	kom-edit-insert-commented 
	(lyskom-popup-menu-map): Ny variabel.
	(lyskom-build-menus): Skapa lyskom-popup-menu-map.
	(lyskom-define-menu): Lt hline ta ett argument.
	(lyskom-background-menu): Anvnd lyskom-pupup-menu-map.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Rtt argument till
	lyskom-get-string. 
	(lyskom-read-extended-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings. 
	(lyskom-read-extended-command): assoc, inte assq
	(lyskom-message): Tog bort swasciistd. Funktionen borde nog
	ersttas med ett makro som r att alias fr message.
	(lyskom-error): Dito.

	* language.el (lyskom-language-symbols): Ny variabel.
	(lyskom-language-categories): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
	property r borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
	(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
	(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
	(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
	(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna r inte hrdkodade,
	anvnds direkt som properties, och ska vara unika, som
	'lyskom-message. 
	(lyskom-string-check-category): Ny funktion.

	* filter.el (lyskom-filter-read-action): Tog bort swasciivarianten
	av lyskom-filter-actions.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-format-entry-header): Tog bort
 	swasciivarianten av lyskom-filter-actions.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(lyskom-format-filter-pattern-insert): Tog bort swasciivarianten
 	av lyskom-filter-what.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-miscs): Gr
	substitute-command-keys p header-separator strngen 
	(lyskom-edit-mode): Dito.
	(lyskom-edit-parse-headers): Dito.
	(lyskom-edit-extract-text): Dito.

	* commands2.el (kom-bug-report): Tog bort lyskom-swascii* 

	* commands1.el (kom-write-comment): Rtt argument till
	lyskom-get-string 

	* async.el (lyskom-show-changed-person): Tog bort swasciistd
	(lyskom-handle-as-personal-message): Dito.
	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Dito.
	* lyskom-rest.el: Kommenterade ut alla swasciivariabler. 
	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Dito.
	(lyskom-insert): Dito.
	(lyskom-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-insert-before-prompt): Dito.
	(kom-save-text): Dito.
	(lyskom-update-prompt): Dito.
	(lyskom-read-string): Dito.
	(lyskom-unread-mode-line): Dito

658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
Thu Oct 10 00:32:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL,SRC-ELC): Flyttade upp prefetch.el.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anvnd
 	lyskom-try-get-membership.

	* prioritize.el (lyskom-get-membership-in-conf): Tog bort.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	lyskom-get-membership istllet.
	(lyskom-prioritize-tell-server): Dito.

	* startup.el (lyskom-refetch): Stt lyskom-membership till nil.

	* swedish-strings.el: (messages) La till waiting-for-membership.
	* english-strings.el: (messages) Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): Ny funktion.
	(lyskom-get-membership): Ny funktion.
	(lyskom-is-read-handler): Anvnd den
	(lyskom-try-get-membership): Bytte namn frn lyskom-member-p.

	* services.el (blocking-do): Anvnd lyskom-accept-process-output.

	* utilities.el (lyskom-accept-process-output): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-set-unread): Gr inte lyskom-refetch, utan
 	hmta bara den information som behvs.

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd
 	lyskom-insert-membership.
	(lyskom-sub-member): ndra interna strukturer istllet fr att
 	hmta om medlemskapslistan.
	(lyskom-comment-recipients): Anvnd lyskom-get-membership.
	(lyskom-change-pres-or-motd-2): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(lyskom-go-to-conf): Dito.
	(lyskom-list-conf-print): Dito.
	(lyskom-add-membership): Ta conf-no som argument istllet fr
 	conf-stat.
	(lyskom-do-go-to-conf): Skrev om s att den hanterar
 	icke-prefetchade mten bttre.

	* reading.el (lyskom-add-memberships-to-membership): Bytte namn
 	frn lyskom-add-membership-to-membership.
	(lyskom-insert-membership): Ny funktion.
	(lyskom-remove-membership): Ny funtion.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-map-from): Gamla lyskom-prefetch-map.
	(lyskom-prefetch-one-request): Anvnd den nya funktionen.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Nytt termineringsvillkor.
	(lyskom-reset-prefetch): Anropa lyskom-setup-prefetch, helt
 	enkelt.
	(lyskom-membership-is-read): Ny funktion.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
Wed Oct 9 15:59:06 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (message): Tog bort substitute-comamnd-keys
	frn strngen header-separator. Fr gras dr den anvnds
	istllet.
	
	* menus.el (lyskom-define-menu): Ta hand om argument till hline

	* swedish-strings.el (menu): Lade till nya menynamn

724
725
726
727
728
729
730
Tue Oct 8 18:06:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Frsk stta
 	lyskom-button-text ven om argumentet inte anger det genom att
 	gra cache-get-* p personer och mten. Lev med att man kanske
 	inte alltid fr tag p texten.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Tue Oct 8 14:33:24 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-inherited-variables): Lade till
	lyskom-language
	
	* language.el (lyskom-get-string): Bantade cond-konstruktionen,
	till frmn fr uppslagning i lyskom-category-properties

	* menus.el (lyskom-edit-menus): 
	(lyskom-build-menus): Menyer fr edit-bufferten

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* vars.el.in (lyskom-language): Ny variabel

	* edit-text.el : Anvnder lyskom-get-string fr att f fram
	header-subject och header-separator

	* Makefile (HEADER-EL): Lade till language.el

	* commands1.el (kom-write-comment): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* lyskom-rest.el (iso-8859-1-to-swascii) : flyttad till
	swedish-strings.el
	lyskom-rest.el: Anpassad till lyskom-get-string

	* swedish-strings.el (iso-8859-1-to-swascii): flyttad hit frn
	swedish-strings.el
	swedish-strings.el: Anpassad till lyskom-get-string

763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
775
776
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
777
778
	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Kopiera listorna.

779
780
	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
781
782
	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

783
784
785
786
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 
	
787
788
789
790
Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
791
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.
792

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
793
794
795
796
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 

797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
Mon Oct 7 12:10:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): Lade till
 	kom-ding-on-new-letter.
	(lyskom-customize-buffer-format): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade till
 	kom-ding-on-new-letter.

	* async.el (lyskom-async-new-text): Pip vid brev.

	* vars.el.in (kom-ding-on-new-letter): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till den.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Bugfix. Hantera
 	TAB p namn som inte finns med vissa predikatkombinationer.

Sun Oct 6 16:28:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* compatibility.el (compiled-function-p): Definiera
 	compiled-function-p, inte byte-code-function-p s klagar XEmacs
 	mindre.
 	
	* utilities.el (functionp): Anvnd compiled-function-p.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Hantera
 	email-urler ocks.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	email-popup-title.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Lade till regexp fr
 	mail-adresser.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
831
832
833
834
835
836
837
Sun Oct 6 10:11:25 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Anvnd device-class istllet
 	fr console-type.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Anvnd en marker.

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
Sun Oct 6 02:55:49 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-mark-as-read): Markera texten som lst ven
 	i mten man inte r med i. Det kan vara s att de inte har hmtats
 	n.

	* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Flyttade hit frn
 	vars.el.in.
	(lyskom-setup-faces): Dito.
	(lyskom-set-face-background): Dito.
	(lyskom-set-face-foreground): Dito.
	(lyskom-emacs-version): Ny funktion.
	(lyskom-face-resource): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd lyskom-face-resource.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Lt den vara nil s lnge.

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Stt kom-default-face-scheme
 	om den inte r satt.

	* macros.el (unless): Nytt makro.

	* utilities.el (lyskom-delete-frame-hook): Anvnd ett bttre test.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Skrev om lite renare.

	* Rensade upp bland oanvnda variabler.

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Anvnd console-type
	(kom-default-face-scheme): Dito.
	(lyskom-set-face-scheme): Dito.

	* macros.el (map-keymap): Tog bort en ondig lokal variabel.

	* utilities.el (console-type): Ny funktion.
	(device-class): Ny funktion.
	(frame-property): Ny funktion.
	(lyskom-background-mode): Ny funktion.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Anvnd dem.

879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
Sat Oct 5 19:23:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gr inte om
 	vektorn till en lista i ondan.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local ofrndrat. Den
 	gjorde detta tv gnger, vilket gjorde att man frlorade hlften
 	av de lokala textnumren.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd en marker fr att stta
 	kom-first-line-face korrekt nr kom-max-buffer-size anvnds.

	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Stt inhibit-read-only.

892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
Sat Oct 5 14:58:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-partial-window-configuration): Hantera
 	att fnster byter buffert p rtt stt.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-customize-format.

	* swedish-strings.el (lyskom-customize-map): Flyttade hit
 	variabeln.
	(lyskom-custom-strings): Dito.
	(lyskom-commands): Lade till kom-customize.

	* prioritize.el (kom-prioritize): Anvnda
 	kom-dont-restore-window-after-prioritize

Thu Oct 3 09:49:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9): Hantera prefixargumentet - p
 	Rtt Stt.

	* commands2.el (kom-set-unread): Stt in strng med \n p slutet.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Use lyskom-protect-environment.
	(kom-start-anew): Set lyskom-current-conf to nil.

	* compatibility.el: Flyttade kompatibilitetsfunktioner hit.

	* utilities.el: Flyttade kompatiibilitetsfunktioner till
 	compatibility.el.
	
	* macros.el: Dito

	* vars.el.in (lyskom-prefetch-limit): Stt default till 10.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
927
928
929
930
931
932
933
934
Thu Oct 3 01:30:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-binsearch-internal): Tro inte att tv
 	element bara r ett.

	* Rensade bort referenser till lyskom-last-conf-*.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-prefetch-in-action,
935
936
 	lyskom-prefetch-pending-prefetch, lyskom-pending-prefetch och
 	lyskom-prefetch-stack lokala.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
937
938
939
940
941
942
943
944
945

	* vars.el.in (lyskom-last-conf-fetched): Tog bort.
	(lyskom-last-conf-received): Tog bort.
	(lyskom-prefetch-limit): Flyttade frn prefetch.el.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-size): Tog bort
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Kommenterade bort.
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Kommenterade bort.

946
947
Wed Oct 2 16:41:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

948
949
	* startup.el (lyskom): Tm minibufferten.

950
	* lyskom-rest.el (lyskom-list-unread): Ny implementation.
951
952
	(lyskom-binsearch): Ny funktion.
	(lyskom-binsearch-internal): Ny funktion.
953

954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
Wed Oct 2 16:37:31 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Mikrooptimeringar i
 	parse-koden fr mindre consning och mindre bytekod.
	(Mnga funktioner) Testa inte TAB och RET som whitespace.

Tue Oct 1 15:27:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-set-partial-window-configuration): Ny
 	funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Anvnd den.
	(buffer-live-p): Ny kompatibilitetsfunktion. Jag r trtt p Emacs
 	19.28.

Mon Sep 30 11:03:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till formatkod fr att f in tiden ocks.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Lade till current-time-string
 	i argumentlistan vid onormalt stng session.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
Mon Sep 30 01:25:23 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands1.el (lyskom-quit): Ta bort rtt sak ur listorna.

	* startup.el (lyskom-mode): Stng av undo-information och gr
 	KOM-bufferten skrivskyddad.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd strngen
 	total-visible-users.
	(lyskom-who-is-on-9): Anvnd rtt strng p slutet.

987
988
Sun Sep 29 15:21:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

989
990
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting...

991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
	* view-text.el (lyskom-view-text): Prefetcha inlggstrdet.

	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-prefetch.
	(lyskom-refetch): Anpassa till nya prefetchen.

	* prefetch.el (lyskom-inhibit-prefetch): Ny variabel.
	(lyskom-setup-prefetch): Stt lyskom-membership-is-read till 0.
	(lyskom-prefetch-membership): ...istllet fr hr.
	(lyskom-prefetch-map): Ta membership som parameter.
	(lyskom-prefetch-map-using-conf-stat): Dito.
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame