ChangeLog 239 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Mon Sep 2 08:47:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Returnera t fr
 	'lambda vid lite fler tillfllen, hantera try-completion p det
 	stt som C-koden sger att det skall fungera, inte som
 	info-manualen sger.

Sun Sep 1 09:48:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-dired): Hantera ftp-URL
 	enligt RFC 1738.
	(lyskom-view-url-telnet): Hantera telnet-url enligt RFC.
	

Sat Aug 31 11:37:45 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-string): Lade till assoc-list som
 	optional parameter.
	(lyskom-read-extended-command): Ny funktion.
	(kom-extended-command): Anvnd lyskom-read-extended-command.

	* commands2.el (kom-send-message): Stt mustmatch s inte
 	oinloggade personer gr att man snder allnna meddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
25
26
27
28
Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Version 0.44 slppt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
29
30
31
32
33
34
35
36
Fri Aug 30 05:52:09 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* slow.el: Ny fil.
	(kom-expand-slow-command): Anvnd lyskom-strings.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	no-such-command och command-completions.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
Thu Aug 29 22:31:04 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Frsk inte
 	anvnda buffertens fnster om den inte syns i ngot fnster.

	* commands1.el (lyskom-insert-deferred-session-info): Hantera att
 	session-info blir nil. Inte s sannolikt, men det verkar ha hnt
 	Bellman.

46
47
48
49
50
Thu Aug 29 11:32:28 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (rassq): Definiera med lyskom-provide-function.
	(rassoc): Dito.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Wed Aug 28 11:00:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received):
	Frsk inte hmta fr stora mappar.

Tue Aug 27 17:35:06 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Stt inhibit-read-only.

	* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-insert istllet fr insert.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Anvnd inhibit-read-only
 	istllet fr buffer-read-only.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Tue Aug 27 08:49:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-quit): Fnga C-g.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till person-not-logged-in-r och no-such-session-r

	* macros.el: Lade till kommentarer.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Flytta
 	markren till inlggshuvudet medan man frgar om mottagarna r
 	relevanta.

	* clienttypes.el (collector-push): Ny funktion.
	(set-value-of-collector): Ny funktion.
	(set-collector->value): Ny funktion.
	(collector->value): Ny funktion.
	(make-collector): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-by): Anvnd collectors istf skumma
 	kombinationer av initiate och cache-funktioner.

	* prioritize.el: Anvnd lyskom-wait-queue hr.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	collector-strukturen istf en global variabel.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Fixade bugen
 	som gjorde att man slapp skriva texter som var kommentarer till
 	mnga texter. (lyskom-edit-send-check-recipients): Anvnd
 	collector-strukturen istf dynamiska variabler.

96
97
98
99
100
Tue Aug 27 00:51:35 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* startup.el (lyskom): Anvnd prefix-argumentet som startvrde p
 	lyskom-session-priority.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Mon Aug 26 13:04:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-session-from-conf): Ny funktion.
	(lyskom-read-session-no): Omskriven att anvnda lyskom-read-conf.
	(lyskom-read-conf-internal): Hantera sessionsnummer.

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-permissive-completion.

	* commands2.el (kom-send-message): Anvnd
 	kom-permissive-completion fr att styra lyskom-read-conf-no.

	* commands1.el (kom-status-session): Hantera prefixargument.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Stt
 	buffert s lyskom-unicase-char skert fungerar.

118
119
120
121
122
123
Sat Aug 24 23:54:55 1996 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Use equal instead of = so
	that this doesn't fail on user-areas who don't have the "elisp"
	and/or "common" part.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
124
125
126
127
Sat Aug 24 00:29:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-create-conf): Skriv ut bttre felmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
128
129
130
131
132
Fri Aug 23 15:11:17 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* review.el (kom-review-tree): Anvnd def-kom-command.
	(kom-find-root): Dito.

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Fri Aug 23 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd no-such-text-no istllet
 	fr no-such-text som felmeddelande nr ett inlgg inte finns.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Stt
 	ingen knapp p textnumret i no-such-text-no.

	* async.el (lyskom-parse-async): ndra i cachen om ett namn har
 	ndrats.

Thu Aug 22 16:52:15 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rtt
 	KOM-buffert.

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Thu Aug 22 08:50:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Lade till lyskom-collate-table
 	som buffertlokal variabel i vntan p serveranrop fr att hmta
 	tabellen.

Wed Aug 21 09:52:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-missing-commands): Ny variabel
	(lyskom-mode-map): Bind b till lyskom-previous-prefix. Bind bl
 	till kom-previous-lyskom.

	* english-strings.el (lyskom-missing-strings): Ny konstant.
	(lyskom-strings): Fixade felstavning av "report", lade till
 	prioritize-help, change-type-prompt, filter-which-text,
 	enter-conf, your-priorities och andra som saknades.


	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	lyskom-unicase istf downcase.
	(lyskom-completing-cache-completion): Dito.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Dito.
	(lyskom-completing-member): Dito.

	* utilities.el (lyskom-collate-table): Ny variabel, tagen frn
 	lyskomd-ssen. (lyskom-unicase): Ny funktion.
 	(lyskom-unicase-char): Ny funktion.

Tue Aug 20 10:11:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* macros.el (match-string): Ny kompatibilitetsdefinition.
	(map-keymap): Definiera med lyskom-provide-macro.
	(lyskom-provide-function): Definiera med lyskom-provide.
 	(lyskom-provide-subst): Nytt makro, definierat med lyskom-provide.
 	(facep): Definiera med lyskom-provide-function. (internal-facep):
 	Definiera med lyskom-provide-subst. (lyskom-provide): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Lade in ;;;###autoload fre.

Mon Aug 19 15:10:50 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-view-text-hook): Ny variabel.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anropa lyskom-view-text-hook

	* macros.el (lyskom-provide-macro): Nytt makro
	(lyskom-provide-function): Nytt makro
	(byte-code-function-p): Definiera med lyskom-provide-macro
	(save-selected-window): Definiera med lyskom-provide-macro

200
201
Thu Aug 15 21:15:10 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
202
203
	* Version 0.43.2 slppt.

204
205
	* startup.el (lyskom): teranvnd inte levande sessioner.

206
207
208
209
210
211
212
Thu Aug 15 10:08:21 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Kanske lite
 	smartare expansion av strngar (mindre onskade SPC i slutet av
 	expansionen.) Backa markren till position fr frsta mismatch.
 	Expandera strngar med "Foofum X, Foobar (b) X" rtt.

213
214
Wed Aug 14 17:03:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
215
216
217
218
219
	* Version 0.43.1 slppt.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt, om det redan fanns en prompt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
220
221
	* Version 0.43 slppt.

222
223
224
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa inte
 	lyskom-dont-change-prompt hr.

225
226
Wed Aug 14 13:19:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
227
228
229
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till send-empty-message-p

230
231
	* vars.el.in (lyskom-send-message-setup-hook): Ny variabel.
	(lyskom-send-message-exit-hook): Ny variabel.
David Byers's avatar
David Byers committed
232
	(lyskom-send-message-hook): Nu variabel.
233
234
235

	* commands2.el (lyskom-send-message): Anropa
 	lyskom-send-message-setup-hook fre lsning av meddelande och
David Byers's avatar
David Byers committed
236
237
 	lyskom-send-message-exit-hook eftert, Bytte variabelnamn,
 	omstrukturerade funktionen, anropa lyskom-send-message-hook.
238
239
240
241
	(lyskom-send-message-auto-fill): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-resize-minibuffer): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
242
243
244
245
246
Wed Aug 14 03:54:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frsk inte
 	lgga till Anonym person som mottagare.

247
248
249
250
251
Tue Aug 13 14:58:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-after-load-hook): Bytte namn frn
 	kom-after-load-hook. Gjorde om till anvndarvariabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Tue Aug 13 00:01:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	start-new-session-same-server och new-session-in-buffer.

	* startup.el (lyskom): Kolla om bufferten fanns.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-from-list): Anvnd kn 'prefetch
 	som k istllet fr 'background.
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Dito.

Mon Aug 12 00:40:50 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde ngra server-flaggor
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el: Stt prioriteter fr ngra ker.

	* internal.el (lyskom-set-queue-priority): Ny funktion.
	(lyskom-queue-priority): Ny funktion.

	* cache.el: Skrev en ny implemetation av cachen, men den r
 	utkommenterad tills vidare.

	* services.el (z-initiate-get-map): En variant som delar upp
 	frgan i mindre bitar. Inte riktigt skert att den fungerar i alla
 	fall. Borde skrivas om med lyskom-fake-call.
	(lyskom-receive-partial-map): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-output-queues): Ersatte lyskom-output-queue.

	* parse.el (lyskom-parse-success): Anvnd assq.
	(lyskom-parse-error): Dito.

Sun Aug 11 22:16:33 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Gjorde
 	s att total-users innehller "aktiva".

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
Sun Aug 11 12:32:14 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-garb-nice): Stt MUSTMATCH till t i anrop
 	till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-set-permitted-submitters): Dito.
	(kom-set-super-conf): Dito.

	* commands1.el (kom-review-presentation): Stt MUSTMATCH till t i
 	anrop till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-add-member): Dito.
	(kom-sub-member): Dito.
	(kom-sub-self): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(kom-change-name): Dito.
	(kom-change-supervisor): Dito.
	(lyskom-add-sub-recipient): Dito.

308
309
Sat Aug 10 12:24:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrivt av
 	idletid. Skriv inte ut idletid om klienten inte har skickat
 	user-active. (lyskom-format-secs-aux): Ny funktion.
	(lyskom-format-secs): Ny funktion.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-is-active.

	* komtypes.el (def-komtype): Fixade buggen som gjorde att
 	def-komtype var obra genom att returnera en progn med defsubstarna
 	i istf att evaluera defsubstarna.

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
	* vars.el.in (lyskom-server-features): Lgg in information om
 	protokollversion fr servrar med version lgre n 1.7.0
	(lyskom-server-features): Lade in lyskom-dynamic-session-info-flag
 	och lyskom-idle-time-flag. (lyskom-dynamic-session-info-flag): Ny
 	variabel. (lyskom-idle-time-flag): Ny variabel.
	
	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Hantera
 	relationen "<".

	* english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, session-status-9,
 	session-status-invisible

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, byggde om session-status-9

	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrift om
 	anvndaren inte r idle. (lyskom-who-is-on-9): Hantera
 	kom-idle-hide som inte r en siffra. Hantera prefixargumentet -
 	som man fr om man trycker C-u - 0 v (kom-who-is-on): Testa
 	lyskom-dynamic-session-info-flag istf protokollversion.
	(kom-status-session): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Testa p
 	lyskom-idle-time-flag istf protokollversion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Anvnd lookup-name om
 	servern inte klarar lookup-z-name.
	(initiate-compat-lookup-z-name-2): Ny funktion.
	(initiate-compat-lookup-z-name-3): Ny funktion.

	* internal.el (lyskom-complete-call): Ny funktion.
	(lyskom-fake-call): Ny funktion.

356
357
Sat Aug 10 04:30:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
358
359
360
	* commands1.el (kom-send-letter): Flyttade ett anrop till
 	cache-del-conf-stat.
	
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Flytta text".

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do-when-done): Hantera en trasig
 	kom-when-do-when-done en aning snyggare.

	* commands1.el (kom-sub-recipient): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-add-sub-recipient): Skrev om fr att skta flyttning
 	ocks.
	(kom-move-text): Nytt kommando.

371
372
Fri Aug 9 01:18:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

373
374
375
376
377
378
379
	* commands1.el (kom-who-is-on): Skriv ut felmeddelande om det inte
 	fanns ngra inloggade.
	(lyskom-who-is-on-9): Signalera om det inte fanns ngra inloggade.

	* swedish-strings.el,english-strings (lyskom-strings): La till
 	null-who-info.

380
381
382
383
384
385
386
	* vars.el.in (kom-idle-hide): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Hantera username utan
 	"%".
	(lyskom-insert-deferred-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-who-is-on-9): Frdrj utskrifter av static-session-info.

387
388
389
390
391
392
393
394
	* swedish-strings.el (lyskom-parse-command-and-execute): Bort med
 	swascii och lite kosmetiska fixar.
	(kom-expand-slow-command): Ny funktion.
	(kom-parse-command-and-execute): Bytte namn frn
 	lyskom-parse-command-and-execute.
	(lyskom-get-entered-slow-command): Ny funktion.
	(kom-expand-slow-or-next-command): Ny funktion.

395
396
Thu Aug 8 12:33:03 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

397
398
	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anropa modfun *en* gng.

399
400
401
402
403
404
405
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-changes.

	* flags.el (kom-edit-options-send): Bugga inte ur om inga
 	ndringar har gjorts genom att stta bufferten rtt. Fixade en
 	kosmesisk bug som dk upp nr den riktiga blev rttad.

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
Thu Aug 8 00:04:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Ny funktion.

	* services.el (initiate-get-static-session-info): Anvnd cache.

	* cache.el (cache-get-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-add-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-del-static-session-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-static-session-info-cache): Ny variabel.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Anvnd en sparad
 	kopia av lyskom-last-viewed.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Infrde session-status-9
 	och session-is-invisible.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-8): Gamla kom-who-is-on.
	(kom-who-is-on): Numera en dispatcher till de riktiga
 	funktionerna.
	(lyskom-who-is-on-9): Ny funktion.
	(lyskom-status-session-8): Bytte namn frn
 	lyskom-status-session-2.
	(lyskom-status-session-9): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till who-is-active,
 	who-is-active-last-minutes och showing-invisibles.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* komtypes.el (def-komtype): Nytt makro. Det kommer att flyttas
 	till macros.el senare.
	(session-flags): Ny typ.
	(dynamic-session-info): Ny typ.
	(static-session-info): Ny typ.

	* parse.el (lyskom-parse-session-flags): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info-list): Ny funktion.

	* services.el (initiate-who-is-on-dynamic): Ny funktion.
	(initiate-get-static-session-info): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Kolla om
 	lyskom-executing-command r satt.

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
Wed Aug 7 20:35:59 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile: Frbttrade nnu mer.

	* swedish-strings.el: Tog bort bindningar av M-e etc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): recenter buggade
 	ur om minibufferten var aktiv.

	* Slppte 0.42
	
464
465
466
467
468
469
470
Tue Aug 6 23:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Jag gick igenom och uppdaterade Copyright-rtal och GPL-version
 	i alla filerna, genom att anvnda M-x copyright-update.

	* Makefile: Rensade bort lite gammalt skrp.

471
472
473
474
475
Mon Aug 5 02:16:04 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt.

476
477
478
479
480
481
482
483
Sun Aug 4 12:51:38 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* services.el (initiate-query-async): Ny funktion.
	
	* services.el (initiate-accept-async): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-number-array): Ny funktion.

484
485
Fri Aug 2 00:00:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

486
487
	* services.el (initiate-user-active): Ny funktion.

488
489
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kolla om sessionen r
 	dd.
490
	(lyskom-update-prompt): Se till att point hamnar rtt.
491
492
493
	(lyskom-update-prompt): Hantera tom prompt p ett bttre stt.
	(lyskom-end-of-command): Skicka user-active om protokollversionen
 	r minst 9.
494
495
496
497
498
499
500
501

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): La till
 	dead-session.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Gr inte lyskom-clear-vars.

	* commands1.el (lyskom-quit): Dito.
	
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte
 	lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, s att den inte
 	uppdaterar prompten om det inte behvs.
	(lyskom-start-of-command): Justerad drefter.
	(lyskom-end-of-command): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
 	drefter.
	
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn frn
 	lyskom-print-prompt.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad drefter.

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
 	prompten. Lt lyskom-update-prompt gra det sjlv istllet.

522
523
Thu Aug 1 22:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

524
525
526
527
	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Anvnd
 	inhibit-read-only istllet fr buffer-read-only.
	(lyskom-default-new-text-hook): Gr inte (lyskom-run 'async ...)

528
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Skrev om.
529
	(kom-page-next-command): Hoppa till slutet frst, om det syns.
530

David Byers's avatar
David Byers committed
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Wed Jul 31 10:11:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-sync-database): Tillt inte operationen om
 	serverversionen r 1.8 eller ldre.

Tue Jul 30 10:06:00 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* filter.el (kom-filter-text): Stt point fre initialt innehll
 	nr man frgar efter mte. (kom-filter-subject): Dito.
 	(kom-filter-author): Dito fr bde frfattare och mte.

542
543
544
545
546
Mon Jul 29 11:14:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-error-texts): Lade
 	till strngar fr felkoderna 43-47.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
547
548
549
550
551
552
553
554
555
Mon Jul 29 04:30:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-no): Hantera ven en
 	conf-stat.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.	
	(lyskom-read-conf-name): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Tog bort (interactive).

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
Sat Jul 27 00:32:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-next-kom,kom-previous-kom): Ta bort dda
 	buffertar ur lyskom-sessions-with-unread(-letters).
	(kom-next-unread-kom): Anvnd lyskom-buffer istllet fr
 	lyskom-proc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Anvnd lyskom-buffer
 	istllet fr lyskom-proc i lyskom-sessions-with-unread(-letters).

	* commands2.el (kom-next-unread-kom): Fungerade inte om
 	current-buffer inte var en LysKOM-buffert, och det inte fanns
 	ngra olsta.

570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
Fri Jul 26 12:27:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Hantera att
 	lyskom-lookup-conf-by-name returnerar conf-z-info.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till unknown-doing-what.

	* commands1.el (lyskom-status-session-2): Snyggare utskrift om
 	doing-what r tom strng.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type): Ny
 	semantik fr x-list parametern. Den skall vara en lista, inte en
 	conf-info-list.
	(lyskom-completing-cache-completion): Ny funktion.
	(lyskom-read-conf-no): Hantera conf-z-info istf conf-stat internt.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito, samt returnera conf-z-info.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Returnera conf-z-info.
	(lyskom-read-conf-internal): Anvnd conf-z-info istf conf-stat
 	internt. Cacha expansionen av strngar fr att undvika extra
 	uppslagningar.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Erstter
 	lyskom-completing-lookup-name.
	(lyskom-read-session-internal): Hantera conf-z-info frn
 	lyskom-read-conf-internal.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-object): Lade in std fr
 	formattering av t och nil som boolean.

	* komtypes.el (lyskom-create-version-info): Ny funktion
	(version-info->protocol-version): Ny funktion.
	(version-info->server-software): Ny funktion.
	(version-info->software-version): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-version-info): Ny funktion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Ny funktion.
	(initiate-get-version-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-dont-debug-what-i-am-doing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Option att inte logga
 	what-i-am-doing-meddelanden.

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
Thu Jul 25 11:35:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Skrare
 	hantering av C-g. (lyskom-read-conf-internal): Hantera tomma
 	strngen med ngra specialfall. (lyskom-complete-string): Total
 	omskrivning fr att f den lite korrektare.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrare
 	hantering av C-g vid mottagarkontroll.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
626
627
Thu Jul 25 03:01:52 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Gjorde om mellanslagen runt
 	mode-line-unread och mode-line-letters.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Flyttade en parentes,
 	vilket helt pltsligt fick lyskom-sessions-with-unread att brja
 	fungera.

	* commands1.el (lyskom-quit): Saknades ett -letters.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
	* review.el (kom-review-last-normally-read): Bytte reverse mot
 	nreverse.

	* vars.el.in (kom-bury-buffers): Ny variabel
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Kommenterade
 	bort.
	(kom-next-kom, kom-previous-kom): Skrev om.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde
 	lyskom-normally-read-texts lokal. Lgg till lysikom-buffer till
 	lyskom-buffer-list.

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
Wed Jul 24 17:44:59 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Gr let p inhibit-quit isllet.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.

	* services.el (blocking-do): Testa quit-flag ocks. Vid vissa
 	tillfllen kommer inhibit-quit att vara satt av ngon anledning.
 	(lyskom-wait-queue): Dito.

663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
Tue Jul 23 11:28:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrev om till
 	att anvnda query-read-texts istf get-membership.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Ny funktion.
	(kom-edit-options): Byt ut Edit-options-modify mot
 	lyskom-Edit-options-modify s att den hanterar buffertlokala
 	variabler lite bttre. Denna patch r dock helt beroende av
 	implementationen av edit-options och fungerar kanske inte s bra i
 	alla emacsversioner.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-save): Spara ndringarna i
 	rtt buffert s inte buffertlokala variabler skrivs ver med nil
 	eller defaultvrden.

Mon Jul 22 14:10:51 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Eventuellt r
 	scrollning till botten vid promptbyte eliminerad.

	* vars.el.in (lyskom-noadmin-removed-commands): Lade till
 	kom-sync-database.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till syncing-database
 	och really-sync

	* commands2.el (kom-sync-database): Ny funktion

	* services.el (initiate-sync): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el: Tog bort kom-dict och relaterade funktioner.
 	Removes lyskom-put-back-on-to-do-list Removed lyskom-return-time.
	(lyskom-insert-before-prompt): Inlajnade
 	lyskom-do-insert-before-prompt

	* commands2.el (kom-shutdown-server): Gr def-kom-command, anvnd
 	blocking-do.

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Hantera C-g ven om read-char normalt
 	inte kan lsa C-g. Hantera C-l ocks.
	Tog bort lyskom-handle-command-answer.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Hantera ndra mtestyp p
 	personer. Spara de flaggor som inte explicit stts av funktionen.
 	Visa aktuell mtestyp innan frgorna stlls. Anvnd
 	lyskom-j-or-n-p fr att stlla frgorna.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
Fri Jul 19 18:29:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Det stod comments p ett
 	stllet dr det skulle ha sttt footnotes.

Thu Jul 18 10:53:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny kod frn David.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte lsa hemliga
 	kommentarer om kom-follow-comments-outside-membership var t.
 	Gjorde om frsket att f fotnoter att lsas frst om
 	kom-show-footnotes-immediately r nil. Frhoppningsvis lyckades
 	det den hr gngen (Jag tjuvkikade p 0.38.2).

726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
Thu Jul 18 10:18:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Bugfix (det fungerade
 	helt enkelt inte).

Wed Jul 17 11:35:10 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kontroll av
 	mottagare hoppar ver kommenterade frfattare om deras brevldor
 	r mottagare och hoppar ven ver lyskom-pers-no (man ser ju
 	alltid texter man skriver sjlv.) Detta gr att det gr snabbare
 	att skicka personliga svar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
739
740
741
742
743
Wed Jul 17 01:07:40 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte fixa s att
 	fotnoter fr lsas frst om kom-show-footnotes-immediately r nil.

744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
Tue Jul 16 10:25:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte \345 -> \344 p en
 	del hll. Bytte \345 -> \366 p en del andra.

	* commands1.el (kom-delete-conf): Stt mustmatch till t i anropet
 	till lyskom-read-conf-stat.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till saving-settings-done, ndrade saving-settings.
	(lyskom-commands): Lade till kom-save-options.

	* flags.el (kom-save-options): Nytt kommando.

	* commands2.el (kom-send-message): Bugfix: snda allmnt
 	meddelande fungerar igen.

Mon Jul 15 12:14:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Krv match vid
 	lsning av mte.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Korrigera hanteringen av
 	korta conf-types. Den satte in 'space p femte bitten...

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Formattera lnga
 	conf-types enbart om server klarar sdana.

	* services.el (initiate-set-last-read-2): Ny funktion.
	(initiate-set-last-read): Fungerar ven med servrar som inte kan
 	set-last-read.

	* review.el (lyskom-review-by-to): Stll markren fre mtesnamnet
 	nr man frgar till vilket mte.

	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-features): Ny variabel.
	(lyskom-server-supports): Ny variabel.
	(lyskom-long-conf-types-flag): Ny variabel
	(lyskom-set-last-read-flag): Ny variabel
	(lyskom-uconf-stats-flag): Ny variabel
	(lyskom-z-lookup-flag): Ny variabel
	(lyskom-accept-async-flag): Ny variabel

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-server-supports,
 	diverse flaggor och lyskom-server-version buffertlokala. (lyskom):
 	Anropa lyskom-setup-client-for-server-version.
	(lyskom-setup-client-for-server-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-version): Lade till
 	lyskom-server-version.

	* startup.el (lyskom): Tilldela lyskom-server-version s andra
 	funktioner kan f information om serverversionen p ett enkelt
 	stt.

Sun Jul 14 13:55:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Lade till parametern quittable (C-g
 	avbryter och signalerar quit)
	(lyskom-ja-or-nej-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit.
	(lyskom-j-or-n-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit; ny
 	parameter quittable.

	* vars.el.in: Lade till kom-check-commented-author-membership.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Hantera att case
 	inte spelar ngon roll i strngar (s tex "lysator" ger en exakt
 	match.) (lyskom-completing-member): Ny funktion fr att leta
 	strngar i listor.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Konfirmera multipla
 	mottagare bara om kom-confirm-multiple-recipients r before.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till comment-all-relevant-p.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type):
 	Fixade s inte ingen match accepterades som conf.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Specialhantering av tomma strngen.
	(lyskom-read-conf-internal): Returnera rtt conf-stat om strngen
 	matchar prefix p ngon conf och hela namnet p ngon annan.

Fri Jul 12 17:11:52 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny funktion. Se ven
 	lyskom-status-session och lyskom-status-session-2

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till strngar fr sessionsstatus. Lade till Status fr session
 	till kommandona.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-no): Definiera
 	lyskom-blocking-process; det fungerar inte alls annars.

	* ChangeLog: Saknar motivation att skrica lic. Formatterate drfr
 	istllet om mina gamla, felformatterade ChangeLog-entries.

Wed Jul 10 12:39:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Patch so sojge kan slippa se lappar
 	p drren. Markerad med +++SOJGE.

848
849
Mon Jul 8 10:37:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
850
851
852
853
854
855
856
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde fler variabler
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el (lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-prompt-format.

	* commands2.el (kom-who-am-i): Lade till kom-who-am-i

857
858
859
860
861
862
	* vars.el.in (lyskom-login-hook): Defvarade denna.
	(kom-login-hook): Uppdaterade dokumentationen.

	* startup.el (kom-start-anew): Bytte ordningen mellan
 	kom-login-hook och lyskom-login-hook.

863
864
865
866
867
868
869
	* filter.el (kom-super-jump): Vljer mottagare att filtrera som
 	aktuellt mte om inlgget har aktuellt mte som mottagare, annars
 	inlggets frsta mottagare.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-recipient.

870
871
872
873
874
875
876
877
Thu Jul 4 23:45:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-follow-comments-outside-membership): Ny
 	variabel.
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* view-text.el: Anvnd den.

878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
Thu Jul 4 14:10:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el: Totalt omskriven. Strre, kanske
 	lngsammare, men jag vet hur den fungerar nu.
	(lyskom-read-conf-no): Ny betydelse av PREDICATE-parametern.
	(lyskom-read-conf-stat): Ny parameterlista (nytt PREDICATE,
 	MUSTMATCH tillagt.)
	(lyskom-read-conf-name): Nu parameterlista. Ny ordning, lagt till
 	EMPTY-parametern.
	(lyskom-read-conf-internal): Ny funktion som gr allt jobb.
	(lyskom-read-conf-name-internal): Utbytt mot
 	lyskom-read-conf-internal.
	(lyskom-read-conf-get-logins, lyskom-read-conf-expand-specials,
 	lyskom-read-conf-lookup-specials, lyskom-lookup-conf-by-name,
 	lyskom-complete-collect, lyskom-read-conf-internal-verify-type,
 	lyskom-complete-string, lyskom-complete-string-up-level,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-backup-others,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-2,
 	lyskom-complete-string-next-word,
 	lyskom-complete-string-reset-position): Nya funktioner.


	* startup.el (kom-start-anew): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting. Anvnd lyskom-lookup-conf-by-name.

	* review.el (lyskom-review-by-to): ndrade predicate-parametern
 	till lyskom-read-conf-nnting.

	* commands2.el (kom-status-conf, kom-status-person,
 	kom-send-message, kom-set-garb-nice, kom-set-permitted-submitters,
 	kom-set-super-conf, kom-change-conf-type): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* filter.el (kom-filter-subject, kom-filter-author,
 	kom-filter-text): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.
	
	* commands1.el (kom-delete-conf, kom-review-presentation,
 	kom-send-letter, kom-add-member, kom-add-self, kom-sub-member,
 	kom-sub-self, kom-change-presentation, kom-change-conf-motd,
 	kom-unset-conf-motd, kom-go-to-conf, kom-change-name,
 	kom-change-supervisor, kom-change-password,
 	lyskom-add-sub-recipient): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa lyskom-login-hook oxo. Den
 	sparas *inte* i servern.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Ny definition av regexpen fr
 	textnummer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
932
933
934
935
Tue Jul 2 09:14:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-comment-stats): Ny funktion.

936
937
Sun Jun 23 02:16:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

938
939
940
941
	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-faces

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Ny funktion.

942
943
944
	* edit-text.el (lyskom-edit-parse-headers): Kr
 	lyskom-swascii-header-subject genom regexp-quote innan matchning.

945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
Sat Jun 22 17:15:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* ansaphone.el (lyskom-ansaphone-message-handler): Spara
 	meddelanden enbart om kom-ansaphone-record-messages r icke-nil
 	(request frn Tommy Persson). Visa inte alltid meddelanden som
 	spelas in.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-ansaphone-record-messages och kom-ansaphone-show-messages.
	(kom-ansaphone-record-messages): Ny variabel.
	(kom-ansaphone-show-messages): Nu variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
957
958
959
960
961
962
Thu Jun 20 01:08:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Hantera hemliga
	personer.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

963
964
Tue Jun 11 09:25:24 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

965
966
	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Ny funktion.
967

968
969
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till anonymous-allowed.
970

971
972
	* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man fr skriva anonyma
 	texter.
973

974
975
976
977
978
	* komtypes.el (conf-type->anarchy): Ny funktion.
	(lyskom-create-conf-type): Hantera anarkibiten.
	(conf-type->rsv1): Ny funktion.
	(conf-type->rsv2): Ny funktion.
	(conf-type->rsv3): Ny funktion.
979

980
981
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Skicka alltid
 	extended-conf-type till servern.
982

983
984
	* commands2.el (kom-change-conf-type): Frga om man fr skriva
 	anonyma texter.
985

986
987
Thu Jun 6 02:59:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
988
989
990
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till kolon p ngra
 	frgor.

991
992
993
994
995
996
997
	* startup.el (kom-start-anew): Anropa clear-all-caches.

	* cache.el (cache-clear): Ny funktion.
	(cache-add,cache-del): Bytte namn p lokala variabler.
	(clear-all-caches): Ny funktion.
	(cache-create): Ny funktion.

998
999
1000
1001
1002
1003
1004
Wed May 29 13:10:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Lgg till ett mellanslag
	ven nr det inte finns ngot defaultvrde.

	* commands1.el (kom-delete-text): Anvnd zerop.

David Byers's avatar
David Byers committed
1005
1006
Mon May 27 10:39:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1007
1008
1009
	* startup.el (lyskom): Stt face-scheme hr och inte i vars.el

	* vars.el.in: Ta bort sttning av face-scheme
David Byers's avatar
David Byers committed
1010

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
Sun May 26 03:01:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La in en radbrytning i
 	message-from-to.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

Fri May 24 03:24:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-send-message): Skriv ut vart meddelandet
 	skickas.

David Byers's avatar
David Byers committed
1023
1024
Wed May 22 16:56:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1025
1026
1027
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-friends,kom-permanent-filter-list, kom-session-filter-list
 	buffertlokala
David Byers's avatar
David Byers committed
1028
1029


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
Wed May 22 06:27:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Satte in nya
	buffertar p fel stlle ibland.

Tue May 21 23:45:56 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-status-conf): Frga om medlemslistan ska vara
	snabb eller fullstndig (ungefr).

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till strngen
 	show-membership-info-q.

1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
Mon May 20 11:29:39 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el: En bunt ndringar frn Bellman.
	(lyskom-buffer-p): Ny funktion.
	(lyskom-update-lyskom-buffer-list): Dito.
	(kom-next-kom): Ny implementation.
	(kom-previous-kom): Ny funktion.
	(kom-next-unread-kom): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-buffer-list): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (backward-text): La till ett anrop till
 	beginning-of-line fr att det inte ska bli fel i gamla Emacsar.

1057
1058
Thu May 9 11:50:39 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1059
	* commands1.el (kom-list-clients): Lade till en kommentar.
1060

1061
1062
	* services.el (initiate-find-next-text-no): Ny funktion.
	(initiate-find-previous-text-no): Ny funktion.
1063

1064
1065
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
	tll cant-review-everything.
1066

1067
1068
1069
1070
	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Ny funktion.
	(lyskom-get-texts-by-to): Anropa lyskom-get-texts-globally fr att
 	tserse globalt. (lyskom-review-by-to): Tillt terse av alla till
 	allt.
1071

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1072
1073
Wed May 8 01:10:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
	* commands2.el (kom-status-conf): Uppskjut utskrifen av
 	medlemmarnas namn.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Kolla process-status.

	* services.el (blocking-do): Kolla process-status.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Gissa om det
 	r en person p ett bttre stt.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Returnera nil om
	kom-text-properties r nil.

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Respektera
 	kom-text-properties.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Dito.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd inte kom-first-line-face
	om kom-text-properties r nil.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): ndra default till t.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Var lite mer
	defensiv i scrollningen. Dvs. scrolla aldrig.

1101
1102
Tue May 7 11:00:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1103
1104
1105
	* review.el (lyskom-review-by-to): Anvnd blocking-do-multiple fr
 	att snabba upp frsta utskriften. (lyskom-get-texts-by-and-to):
 	Anvnd blocking-do-multiple fr att skynda p uppstarten.
1106

1107
1108
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1109
1110
1111
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Hoppa till slutet p
 	bufferten om det syns i fnstret.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
	* commands1.el (kom-list-re): Stt knapp p raderna.
	
	* commands1.el (kom-send-letter): Gr (recenter 1) istllet fr
 	(recenter 0).

	* lyskom-rest.el (kom-page-next-command): Dito.
	(kom-view,lyskom-start-of-command): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Frskte gra s att den inte
 	hoppar ner s ofta.

	* commands1.el (kom-list-clients): Uppskjut utskrift av
 	klientnamn.
	(lyskom-deferred-client-1): Ny funktion.
	(lyskom-deferred-client-2): Ny funktion.

1128
1129
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Liten ndring av
 	formatstrngen fr uppskjutna mtesnamn.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1130
1131
	(lyskom-format-aux-help): Nytt format-element "D" som tar en
 	strng eller defer-info som argument.
1132
1133
1134
1135

	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Anvnd redan
 	satta properties.

1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
Mon May 6 00:27:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-faces): Ny variabel.
	Leta efter X-resurser som bestmmer utseendet p faces.

	* deferred-insert.el (lyskom-defer-insertion): Gjorde s att man
 	anger serveranrop p samma stt som i blocking-do.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-header-comm): Skrev om.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Gjorde om till en
 	funktion.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Gr om drefter.

1152
1153
Sun May 5 12:53:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1154
1155
1156
1157
	* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Lista i rtt
 	ordning. En fatal bug rttad. (lyskom-remote-list-messages): Lista
 	meddelanden i rtt ordning. (lyskom-remote-erase-messages):
 	Rttade en fatal bug.
1158

1159
1160
1161
1162
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Lade till
 	predikatet persnone fr att stda ndringen i kom-start-anew.
	(lyskom-read-conf-name-internal-verify-type): Lade till predikatet
 	persnone.
1163

1164
1165
	* startup.el (kom-start-anew): kom-start-anew lser in personnamn
 	s att gamla personer har prioritet ver nya.
1166

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
Sun May 5 03:18:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL): Flyttade deferred-insert.el till HEADER-EL.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Nytt makro.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Skrev om med makrot.

	* view-text.el (lyskom-insert-deferred-header-comm): Dito.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anpassa bredden p
 	sessionsfltet.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Skicka bara mtesnummer till
 	lyskom-print-header-recpt.
	(lyskom-print-header-recpt): Frdrj utskrifter.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Anpassa bredden p sessionsnumret och tillt lite defer.

	* commands2.el (kom-status-conf): Tillt defer. Formateringen
 	ndrades lite ocks.
	(kom-status-person): Dito.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Anpassar bredden p frsta fltet
 	s att sessionsnumret precis fr plats.
	(kom-list-clients): Tillt defer.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lsmarkera texter efter att
 	de har skrivits ut. Frhoppningsvis fr detta inga otrevliga
 	bieffekter.

1198
1199
Sat May 4 00:07:06 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1200
1201
1202
	* view-text.el (lyskom-insert-header-comm): Ta insert-funktionen
 	som parameter.

1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
	* Jag plockade koden fr "Lista (med) regexpar" frn 0.38.2.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-z-info-list): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-z-info): Dito.

	* komtypes.el: La till funktioner fr conf-z-info-list och
 	conf-z-info.

	* services.el (initiate-re-z-lookup): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Lista (med)
 	regexpar".
	(lyskom-mode-map): La in kommandot p "lr".

	* english-strings.el: Dito.

1219
1220
1221
1222
1223
1224
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Inga knappar p mte
	0.

	* vars.el.in (lyskom-default-conf-string): Ny variabel.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Stt lyskom-default-conf-string
1225
 	lokalt.
1226

1227
1228
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1229
1230
1231
	* english-strings.el,swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Lade till M-DEL som bindning fr
 	kom-prioritize-deselect-all
1232

1233
1234
	* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
 	kommando.
1235

1236
1237
1238
	* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten
 	rtt. (lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse
 	av en flitig frfattare till ett litet mte.
1239

1240
1241
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra
 	nya strngar fr rapportering av fel i terse.
1242

1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev
 	effektivare. Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
 	Kontrollera att man verkligen fr lsa conf-mappen.
 	(lyskom-get-texts-generic): Tog bort denna eftersom den bara
 	anvndes av lyskom-get-texts-by. (lyskom-get-texts-to): Inlineade
 	koden frn lyskom-get-texts-generic. Stt maxinkrement till
 	lyskom-fetch-map-nos. (lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement
 	satt till lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr
 	lsa conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
1252

1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
Fri May 3 03:24:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Ny defer-hantering.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Ny funktion.
	(lyskom-insert-header-comm): Detta r
	lyskom-print-delayed-header-comm i ny skepnad.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): Bytte namn frn
 	kom-delayed-printing.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Ny defer-kod
	(lyskom-format-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-format-aux-help): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Bytte -> .

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Tog bort.

	* deferred-insert.el: Ny fil.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Ny funktion, eller snarare
	lyskom-delayed-print-conf under nytt namn.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): 

	* commands2.el (lyskom-list-summary): Justerade formatering.
	(lyskom-print-summary-line): Anvnd lyskom-format-insert.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Skrev om.

	* lyskom-rest.el (lyskom-queue-print-name): Tog bort.
	(lyskom-queue-print-name-2): Tog bort.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till kommandot "Lista
 	klienter".

	* english-strings.el (lyskom-commands): Dito.

	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): Kommenterade bort
 	innehllet..
	(lyskom-set-session-info): Dito.

	* commands1.el (lyskom-info-line-format-string): Ny funktion.
	(kom-who-is-on): Skrev om med hjlp av den.
	(lyskom-return-who-info-line): Tog bort.
	(lyskom-fix-str): Tog bort.
	(lyskom-return-who-info-line-as-state): Tog bort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1301
1302
Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1303
1304
	* 0.41 release

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1305
1306
1307
1308
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Nytt
	format p de strngar som anvnds i
	lyskom-print-delayed-header-comm.

1309
	* english-strings.el (lyskom-strings):
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1310

1311
1312
Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1313
1314
1315
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
 	kom-review-all (lyskom-mode-map): Lade in kom-review-all p "}A"
 	och "a ". Bytte ut ttabitarstecken mot oktala koder.
1316

1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
	* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
	(lyskom-review-by-to): Anvnd strngen everything fr att skriva
 	ut "alla". (lyskom-get-texts-generic): Hantera terse alla.
	(lyskom-get-texts-by): Hantera terse alla.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Returnera rtt antal inlgg vid
 	terse frsta. (lyskom-get-texts-by-and-to): Hantera terse alla.
	(kom-review-all): Lade till detta kommando.
1324

1325
1326
1327
1328
	* english-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till everything som strng.

	* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
1329

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-display-time): Skydda med condition-case.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Skriver ut
	kommentarlnkar till olsliga texter igen.

	* commands1.el (lyskom-format-time): Ny funktion.
	(kom-display-time): Omskriven av Bellman.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Nya strngar fr
 	kom-display-time.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kr
 	lyskom-before-command-hook.

1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Klarade inte av
	en skrivskyddad buffert.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Dito.

David Byers's avatar
David Byers committed
1355
1356
Thu May 2 15:03:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1357
	* prioritize.el (kom-prioritize-reprioritize): Rttade ett fel.
David Byers's avatar
David Byers committed
1358

1359
1360
Wed May 1 20:53:30 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1361
1362
1363
	* lyskom-buttons.el (lyskom-generate-button): La till
	'(rear-nonsticky t) till alla knappar.

1364
1365
1366
1367
1368
1369
	* internal.el (lyskom-queue-collect-p): Kommenterade bort denna
 	funktion.
	
	* services.el (z-initiate-get-map): Dito.

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
1370
 	lyskom-last-conf-fetched som den borde.
1371

1372
1373
Wed May 1 11:34:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1374
1375
1376
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till newline i ngra strngar. Lade till ngra strngar, rttade
 	andra.
1377

1378
1379
	* prioritize.el (kom-prioritize-help): Ny funktion
	(lyskom-prioritize-mode): Bttre doc-strng
1380

1381
1382
	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Byggde om keymappen lite.
1383

1384
1385
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Generera knappar fr ?M
 	och ?P ven om argumentet inte r en conf-stat.
1386

1387
1388
	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Hantera knappskapande
 	fr mten och personer utan att ha hela conf-staten.
1389

1390
	* cache.el (cache-construct-uconf-stat): Rttade en bug.
1391

1392
1393
	* komtypes.el (lyskom-uconf-stat-p): Lade till denna funktion.
	(uconf-stat->garb-nice): Rttade en bug.
1394

1395
1396
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
 	Kommenterade bort srbehandling av textnumret i inlggsfoten.
1397

1398
1399
Mon Apr 29 09:24:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1400
1401
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Fixade s inte information om
 	hemliga texter returneras.
1402

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1403
1404
1405
1406
Mon Apr 29 02:26:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera mte 0 fr sig.

1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
Sun Apr 28 04:01:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Flyttade terstartning av
	strngar...

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): ...hit

1414
1415
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1416
1417
1418
1419
	* commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen.

	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Tillt directorynamn.

1420
1421
	* startup.el (kom-start-anew): Tm completion-cachen.

1422
1423
Thu Apr 25 14:04:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1424
1425
1426
	* prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Stt mark nr man
 	trycker "p".
	
1427
1428
1429
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Nu borde den
1430
 	skriva saker p rtt stlle.
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443

	* services.el (initiate-set-client-version): Ny funktion.
	(initiate-get-client-name): Ny funktion.
	(initiate-get-client-version): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Bertta fr servern vad vi heter.

	* lyskom-rest.el (kom-go-to-next-conf): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-go-to-pri-conf,lyskom-go-to-next-conf): Flyttade p
	anropet av lyskom-end-of-command.
	(lyskom-maybe-move-unread): Felstavat argument.
	(lyskom-go-to-next-conf): Flyttade om lite.

1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
Thu Apr 25 01:42:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): ndrade default till nil.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Radera efter
	att den nya texten skrivits in. P s stt blandas inte markers s
	ltt ihop.

	* commands1.el (kom-list-conferences): Skicka mtesnummer till
	lyskom-list-conf-print.
	(lyskom-list-conf-print): Anvnd mtesnummer istllet fr
	conf-stat, s att utskriften kan frdrjas.
	(kom-list-persons,lyskom-list-pers-print): Samma trick.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Skrev om testet efte newline.

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd den.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Dito.

1466
1467
Wed Apr 24 17:49:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1468
1469
1470
	* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade bug som gjorde
 	att man kunde missa de allra frsta texterna i ett mte om man
 	tersg senaste.
1471
1472
1473
1474

Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
1475
 	lyskom-first-time-around r definierad.
1476
1477
1478

Tue Apr 23 11:26:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1479
1480
	* startup.el (kom-start-anew): Rensa completing-read-cachen innan
 	frsk att konvertera det inmatade anvndarnamnet.
1481

1482
1483
	* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
 	sista inlggsnumret som skrivs ut.
1484

1485
1486
	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
 	sista inlggsnumret som skrivs ut.
1487

1488
1489
	* vars.el.in (kom-inhibit-typeahead): Lade till
 	kom-inhibit-typeahead.
1490

1491
1492
	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): terimplementerade
 	bortkastning av typeahead.
1493

1494
1495
	* view-text.el (lyskom-print-text): Lade till sttning av
 	lyskom-current-function och lyskom-current-function-phase.
1496

1497
1498
1499
	* lyskom-buttons.el (lyskom-get-button-hint): Ny funktion.
	(lyskom-generate-button): Anvnd lyskom-get-button-hint fr att
 	hitta hinten.
1500

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
Wed Apr 24 03:44:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Delade upp den s att
	utskriften kan frdrjas.
	(lyskom-print-delayed-header-comm): Den frdrjda utskriften.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Ny funktion.
	(lyskom-format-insert-at-point): Ny funktion.

1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
	lyskom-first-time-around r definierad.

Mon Apr 22 05:57:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-insert-person-name),
	(lyskom-insert-conf-name): Dessa funktioner anvnds inte, s jag
 	tog bort dem.
	(lyskom-print-header-comm): Duplicera inte jobbet i lyskom-format.

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Ny funktion.

	* clienttypes.el (format-state->delayed-content),
	(set-format-state->delayed-content): Nya funktioner

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Returnera state istllet fr
	bara den frdiga strngen.
	(lyskom-format-insert-before-prompt,lyskom-format-insert),
	(lyskom-format): Justerade drefter.
1531

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-error): Gr s att en bug inte blir s
 	ddlig.

Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
 	lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1542
1543
1544
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
1545
 	ett anrop till lyskom-view-text.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1546

1547
1548
Wed Apr 10 10:16:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1549
1550
	* prioritize.el (kom-prioritize): En numera avrttad bug gjorde
 	att medlemskapslistan blev reverserad.
1551
1552
1553

Mon Apr 8 18:42:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1554
	* prioritize.el: Skrev om frn scratch.
1555
1556
1557

Sat Apr 6 18:13:25 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1558
1559
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Fixade lyskom-insert s den ger
 	rtt beteende om kom-continuous-scrolling inte r satt.
1560

1561
1562
Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1563
1564
1565
1566
1567
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gr lyskom-scroll i
 	lyskom-insert bara om kom-continuous-scrolling r satt.
 	(lyskom-start-of-command): Tilldela nil till lyskom-is-waiting
 	varje gng ett nytt kommando startas. (lyskom-print-prompt): Tog
 	bort tilldelningar av lyskom-is-waiting.
1568

1569
1570
	* vars.el.in (kom-continuous-scrolling): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-continuous-scrolling.
1571

1572
1573
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Lade
 	till kom-review-first.
1574

1575
1576
	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till lyskom-review-how-many.
1577

1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
	* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Skrev helt om den hr
 	funktionen s den anropar olika funktioner fr att gra jobbet
 	beroende p inputmnster. (lyskom-get-texts-by-and-to): Ny
 	funktion som hmtar texter av en person till ett mte.
 	(lyskom-get-texts-generic): Ny funktion som hmtar texter av en
 	person eller till ett mte.
	(lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hmtar texter av en person.
	(lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hmtar texter till ett
 	mte.
1587

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1588
1589
1590
Wed Apr 3 12:33:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-create-conf-handler-2): Testa inte om mtet
1591
 	r hemligt. Detta grs i kom-create-conf istllet.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1592

1593
1594
Wed Apr 3 12:56:19 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1595
1596
1597
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till confusion-what-to-view. (lyskom-mode-map): Lade till
 	tangentbindningar fr lyskom-view-previous-commented-text.
1598

1599
1600
	* commands1.el (kom-view-previous-commented-text): Lade till denna
 	funktion (skriven av Teddy).
1601

1602
1603
1604
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Lade in ett anrop till
 	lyskom-scroll om point hamnar utanfr skrmen. Detta fr betraktas
 	som ett experiment.
1605

1606
1607
	* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Fixade buggar i David
 	Kgedals version och tog bort den gamla versionen.
1608

1609
	* utilities.el (nfirst): Flyttade frn review.el
1610

1611
1612
Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1613
1614
	* Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
 	kompatibilitetskod fr Emacs 18 och Lucid Emacs.
1615

1616
1617
	* lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i
 	kom-initial-digit-view.
1618

1619
	* prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.
1620

1621
	* macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.
1622

1623
1624
	* flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p
 	s en kompilatorvarning frsvann.
1625

1626
	* utilities.el: Lade till regexpp.
1627

1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
	* filter.el: Dokumenterade lyskom-filter-hack. Anvnd
 	lyskom-apo-timeous-s och lyskom-apo-timeout-ms i
 	lyskom-filter-text-p. Skydda anrop till filterfunktionerne i
 	lyskom-check-filter-list med condition-case fr att undvika
 	otrevligheter. Fixade bug i kompilering av tomma filter. Flyttade
 	regexpp till utilities.el. Anvnd def-kom-command till
 	anvndarkommandon.
1635

1636
1637
1638
	* completing-read.el: Lade till hantering af typen conflogin fr
 	alla inloggade personer eller mten. Tog bort emacs
 	18-kompatibilitet i anrop till completing-read.
1639

1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
	* edit-text.el: lyskom-edit-text anropar inte lngre
 	lyskom-end-of-command. Tog bort Emacs 18.55-kompatibilitet frn
 	anrop till processs-kill-without-query. Tog bort variabeln
 	kom-buffer. Tog bort kompatibilitet med Emacs 18 och Lucid emacs
 	frn kom-edit-insert-digit-text. Anropar alltid
 	lyskom-send-transform-text nr texter skickas in. Infrde
 	kom-cite-string som i stllet fr ">" framfr kommentarer.
 	Flyttade sit-for i lyskom-edit-get-commented fr att f bort
 	momentana markrfrflyttningar vid insttning av kommenterad text.
1649

1650
1651
	* commands1.el: Gjorde om alla kommentarfunktioner med
 	def-kom-command och tog bort explicita lyskom-end-of-command.
1652

1653
1654
1655
1656
1657
	* commands2.el: Tog bort lite kompatibilitet med Emacs 18. Anvnd
 	lyskom-beep fr att pipa nr vnta avslutas.
	(kom-set-session-priority): Anvnd lyskom-read-num-range. Skrev om
 	referenser till debugger-old-buffer fr att slippa
 	kompileringsvarningar.
1658

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
Tue Apr 2 00:45:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Anropa lyskom-view-text
 	med fler argument.

	* commands1.el (kom-create-conf): Slog ihop med
 	lyskom-create-conf-handler. Skriv inga presentationer till hemliga
 	mten.

1668
1669
Mon Apr 1 14:57:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1670
1671
1672
1673
	* commands1.el: Prioritet stts mellan 1 och 255, aldrig till
 	noll. Man blir inte lngree erbjuden att skriva presentation till
 	hemliga mten. Fixade ngra formatstrngar. Anvnde
 	def-kom-command p ngra fler stllen.
1674

1675
1676
	* english-strings.el: Nya appreciation och abuse strngar (frn
 	misc/F}-uppmuntran).
1677

1678
	* cache.el: Ersatte anrop till eval med anrop till symbol-value.
1679

1680
1681
	* internal.el (lyskom-check-call): Skydda anrop till
 	kom-queue-resume med unwind-protect.
1682

1683
1684
1685
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Flytta inte point
 	vid insert. Det r *irriterande*. lyskom-modify-prompt: Lade in
 	antal inspelade meddelanden i prompten (om man har ngra).
1686

1687
1688
	* utilities.el, filter-edit.el, macros.el, filter.el: Flyttade
 	ngra funktioner till utilities.el.
1689

1690
1691
	* Anrop till lyskom-message har nu en korrekt formatstrng som
 	frsta argument.
1692

1693
1694
1695
1696
	* lyskom-rest.el (lyskom-print-prompt): Stt lyskom-is-waiting
 	till nil om man inte r vid sista prompten. lyskom-is-waiting
 	mste vara nil om asynkrona texter skall sparas och inte skrivas
 	ut.
1697

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
Sat Mar 30 00:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Fungerade dligt om
	man hade satt kom-page-before-command.

	* review.el (kom-review-comments): Bakade in
	lyskom-review-comments.

1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
Fri Mar 29 03:26:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-review-comments,kom-review-comments): Skrev om
	icke-asynkron. Kunde i sllsynta fall generera allvarliga fel
	genom att anropa lyskom-view-text nr cachen inte var fylld. Nu
	anropas bara lyskom-review-comments synkront, s vi r utom fara.

	* commands1.el (kom-add-comment,kom-sub-comment): Anvnd
	def-kom-command.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Visa nr
	kommentarslnken adderades.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1719
1720
1721
1722
1723
1724
Thu Mar 28 15:11:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Se till att mode-raden
 	uppdateras.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Se till att kommentarer
1725
 	till fotnoter som lses omedelbart lggs p lsstacken.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1726

David Byers's avatar
David Byers committed
1727
1728
Wed Mar 27 16:19:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1729
	* Version 0.40.1 release
David Byers's avatar
David Byers committed
1730

1731
1732
Tue Mar 26 15:54:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1733
	* edit-text.el: Bttre hantering av oknda headrar.
1734

David Byers's avatar
David Byers committed
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
Tue Mar 26 12:22:34 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Makefile: Satte versionsnumret till 0.40.1

	* Gjorde kompatibilitetsdefinitioner av facep och
 	save-selected-window s klienten fungerar med emacs 19.28 ocks.

	* completing-read.el: Viss cachning av who-info nr man lser in
 	namn p inloggade personer. Samma med anrop till lookup-name. Det
 	gr mycket snabbare.

1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
Tue Mar 26 08:21:18 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Satte cvs-version till 40.0 och symbolisk tag till v0-40

	* lyskom-rest.el, view-text.el: face-equal bortbytt mod
 	lyskom-face-default-p som fungerar om man inte kr med
 	fnstersystem.

	* vars.el.in: Bttre val av face scheme.

David Byers's avatar
David Byers committed
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
Mon Mar 25 16:22:42 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Formatteringen tcker inte padding.

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Bugfixar

	* filter.el: Bugfixar

	* vars.el.in, lyskom-rest.el, startup.el: Gjorde s frger stts
 	vid load, inte vid inloggning. Bytte ngra defaultfrger.

	* Makefile: Satte versionsnummer till 0.40

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
Mon Mar 25 06:48:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Se till att meddelandet
 	"Databasen synkas" tas bort.

	* review.el (lyskom-review-comments): Se fotnoter frst.

David Byers's avatar
David Byers committed
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
Fri Mar 22 13:49:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter.el: Fixade buggar.

	* edit-text.el: Fixad buggar. Lade in s man kan skicka in
 	enriched text om lyskom-format-experimental r satt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Fixade buggar.
	
1785
1786
1787
1788
Fri Mar 22 12:48:06 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Felhanteringen buggade.

1789
1790
Thu Mar 21 20:51:58 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1791
1792
1793
	* view-text.el (lyskom-view-text): Markera filtrerade texter som
 	lsta.

1794
1795
1796
	* filter.el (lyskom-filter-text-p-3): Hngde om frfattaren inte
 	fanns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1797
1798
Tue Mar 19 00:03:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Gr (sit-for 0)
	oftare.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Byt till kom-bufferten
	frst.

	* services.el (blocking-do): Testa efter parserrekursion.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-really-serious-bug): Ny funktion fr
	debugndaml.
	
	* commands2.el (kom-bug-report): Fixade en liten bug.

1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
	* vars.el.in (when): Flyttade frn macros.el.

	* Makefile (HEADER-ELC): Bytte ordningen mellan vars.el och
	macros.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-membership-highest-index): Bytte namn
	frn lyskom-membership-count, eftersom det gamla namnet var
	missvisande.

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Ignorera alla
	lyskom-edit-error.
	(lyskom-edit-parse-headers): Signalera felmeddelande.
	(lyskom-edit-send): Kombinera min och Byers felhantering.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1828
1829
	* async.el (lyskom-parse-async): Ignorera kom-presence-messages.

David Byers's avatar
David Byers committed
1830
1831
Mon Mar 18 12:34:47 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
1832
1833
1834
1835
1836
1837
	* startup.el: Lade till s man kan lta bli att lsa user-arean
 	vid inloggning via variabeln lyskom-dont-read-user-area,

	* view-text.el: Gjorde s text props inte hamnar i
 	lyskom-current-subject.

David Byers's avatar
David Byers committed
1838
	* services.el, lyskom-rest.el, lyskom-buttons.el, view-text.el,
1839
1840
 	macros.el: Lade till stllbar timeout till accept-process-output i
 	form av variablerna lyskom-apo-timeout-s och lyskom-apo-timeout-ms
David Byers's avatar
David Byers committed
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

	* filter-edit.el: lyskom-format-filter-pattern klarar av att
 	skriva i en skrivskyddad buffert.

	* vars.el.in: Uppdaterade dokumentationsstrngar.

	* lyskom-buttons.el: Hantera fallet d kom-netscape-command och
 	kom-mosaic-command r listor.

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
Mon Mar 18 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
	lyskom-last-conf-done.

	* lyskom-rest.el: Jag gjorde ett tappert frsk att snygga till
	lite i prefetch-koden.
	(lyskom-membership-count): Ny funktion.
	(lyskom-what-to-do): Anvnd den.
	(lyskom-prefetch-conf): Anvnd den.
	(lyskom-prefetch-done): Anvnd den.
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map):
	Omfrdelade lite kod.

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Kr argumentet till
	looking-at genom regexp-quote frst.
	(lyskom-edit-parse-headers): Signalera felaktiga headers.
	(lyskom-edit-get-commented): Ignorera dess fel.
	(lyskom-edit-send): Hantera dem.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
Sun Mar 17 00:10:47 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): verlev trasiga variabler.
	(lyskom-set-var-from-string): Ny funktion.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Hmta bara texten en gng.