TODO 14.8 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8
9
      Om du fixar någonting som står med på den här
      listan, glöm inte att ta bort det från listan!


David Byers's avatar
David Byers committed
10

David Byers's avatar
David Byers committed
11
12
* SAKER ATT KOLLA

David Byers's avatar
David Byers committed
13
14
  Hur och var skall man egentligen spara inställningar? .emacs är
  kanske inte det bästa alternativet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
15
16


17
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18

David Byers's avatar
David Byers committed
19
20
** OSORTERADE

21
22
  LysKOM fungerar inte i XEmacs i tty-mode. No such face:
  kom-active-face. Antingen är det fixat eller så är det inte fel i
David Byers's avatar
David Byers committed
23
24
  20.2. Jag har noterat liknande problem i 19.30 i Sun-consolen.
  FIX BY: 0.46    
25
26

  Om förbindelsen bryts så får man args out of range ibland.
David Byers's avatar
David Byers committed
27
  FIX BY: 0.46
28
29
30
31

  Om förbindelsen bryts i en buffert så ofungerar scrollningen en
  gång i en annan buffert. Man trycker SPC och får inte nästa
  kommando, utan hamnar överst i bufferten.
David Byers's avatar
David Byers committed
32
  FIX BY: ---
33

34
35
36
37
38
  Om man byter buffert med C-x b till den sista aktiva KOM-bufferten
  så tycker Nästa LysKOM att det inte finns fler aktiva
  KOM-sessioner. Funktionen verkar vara lite för känslig för hur
  lyskom-buffer-list ser ut. Den borde nog göra något lite
  intelligentare när listan ser ut att ha tagit slut.
David Byers's avatar
David Byers committed
39
  FIX BY: 0.46
40

David Byers's avatar
David Byers committed
41
42
  Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
  och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
43
  blev det rätt. Det verkar som om window-width ljuger.
David Byers's avatar
David Byers committed
44
  FIX BY: N/A
David Byers's avatar
David Byers committed
45
46
47
48
49
50

  Race condition när man skickar in inlägg. Fönsterkonfigurationen
  återställs asynkront, och det går att trycka C-c C-c k
  tillräckligt fort att man skapar den nya inläggsbufferten innan
  den gamla fönsterkonfigurationen (för den förra inläggsbufferten)
  återställs. Resultatet är att man aldrig ser den nya bufferten.
David Byers's avatar
David Byers committed
51
  FIX BY: 0.46-0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
52
53
54

  Endast gör fortfarande fel. Den klarar inte hål och använder inte
  set-last-read, utan set-unread.
David Byers's avatar
David Byers committed
55
  FIX BY: ---
David Byers's avatar
David Byers committed
56
57


58
59
** VIKTIGA BUGGAR

David Byers's avatar
David Byers committed
60
61
62
  Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
  läst inlägget. Man borde få inlägget läsmarkerat och få end of
  command.
David Byers's avatar
David Byers committed
63
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
64
65

  lyskom-w3-region får inte krascha. Stoppa condition-case runt.
David Byers's avatar
David Byers committed
66
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
67
68
69

  lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
  inte går att ladda w3.
David Byers's avatar
David Byers committed
70
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
71

David Byers's avatar
David Byers committed
72
73
74
75

** OMBRYTNING

  Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.
David Byers's avatar
David Byers committed
76
77
78
79
80
  Klienten tror att den indragna fortsättningen är början på ett
  nytt stycke. Man skulle kunna tänka sig att nytt-stycke-regeln
  inte gör nytt stycke om alla rader har börjat med ord: och man
  hamnar på en indragen rad. Indragna rader skulle inte sabotera
  ord:-prefixet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
81
  FIX BY: 0.46-0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
82
83


84
** DEFERRED INSERT
85

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
86
87
88
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
David Byers's avatar
David Byers committed
89
  FIX BY: ---
90

91
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
David Byers's avatar
David Byers committed
92
93
94
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. David Kågedal
  trodde att han hade fixat det. (Detta är en gammal rapport. Den
  kanske inte stämmer.)
David Byers's avatar
David Byers committed
95
  FIX BY: --- (check before release of 0.46)
96
97
98
99


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
100
101
102
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Byers's avatar
David Byers committed
103
  FIX BY: 
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
104

105
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.
David Byers's avatar
David Byers committed
106
  FIX BY: 0.46
107

108
109
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.
David Byers's avatar
David Byers committed
110
  FIX BY: 0.46
111

112
113
114

** COMPLETING READ

115
116
117
118
119
  Om man skriver in ett namn exakt, modulo parenteser, borde det
  *antagligen* accepteras som exakt. Jus nu krävs det att man
  skriver in parenteserna också. Problem uppstår till exempel om det
  finns två möten "(På) TV" och "(Gamla) TV-spel erfarenhetsutbyte".
  Om man skriver in "TV" så betraktas det inte som en exakt match.
David Byers's avatar
David Byers committed
120
  FIX BY: 0.46-0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

  Man kan få oländiga loopar i completion. Just nu är det inte så
  lätt, men det går fortfarande. Problemet uppstår då två teckern
  har spacesemantik men inte mappas till samma tecken av
  collate-tabellen. Den riktiga fixen är i två steg: (1) se till att
  collate-tabellen alltid mappar alla space till space (2) se till
  att lyskom-complete-string kan detektera en oländig loop och
  stoppa den. 
    Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
    Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
    tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
    Man borde få match när det inträffar.
David Byers's avatar
David Byers committed
133
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
134

David Byers's avatar
David Byers committed
135
136
137
138
139
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.
David Byers's avatar
David Byers committed
140
  FIX BY: Whenever
David Byers's avatar
David Byers committed
141
142
143
144

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.
David Byers's avatar
David Byers committed
145
  FIX BY: Whenever
David Byers's avatar
David Byers committed
146

147
148
149

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
150
151
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.
David Byers's avatar
David Byers committed
152
  FIX BY: --- (Check before release of 0.46)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
153

154
155
156
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
157
158
159
160
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
David Byers's avatar
David Byers committed
161
  FIX BY: ---
162

163
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Byers's avatar
David Byers committed
164
  FIX BY: --- (Check by 0.46)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
165

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
166
167
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?
David Byers's avatar
David Byers committed
168
  FIX BY: 
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
169

170
171

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
172

173
174
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
175
176
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan.
  FIX BY: --- 
177

David Byers's avatar
David Byers committed
178

179
180
181
182
183
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Byers's avatar
David Byers committed
184
  FIX BY: --- (Check by 0.46)
185
186

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
David Byers's avatar
David Byers committed
187
188
  modem. Tyvärr var det någon annan som också fick det, som kanske
  inte sitter bakom modem. Nu fick Kågedal också problemet, men
189
  fortfarande kan ingen reproducera det. Nu har jag också fått det. 
David Byers's avatar
David Byers committed
190
  FIX BY: YESTERDAY
191
192
193



David Byers's avatar
David Byers committed
194
195
* FÖRBÄTTRINGAR

196
197
198
** LÄSA INLÄGG

  Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
David Byers's avatar
David Byers committed
199
200
201
202
203
204
  föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
  ungefär] och applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget
  skulle ha formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
  omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
  fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras som
  läst automatiskt.
205
206
207
208
209

    * Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
     det finns en fotnot.
    * Krävs mer flexibel formatmarkering.
    * Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.
David Byers's avatar
David Byers committed
210
    * Troligtvis är det bättre att använda aux-items för detta.
211

David Byers's avatar
David Byers committed
212
213
  FIX BY: 0.46-0.47

214

David Byers's avatar
David Byers committed
215

David Byers's avatar
David Byers committed
216
** SKRIVA INLÄGG
David Byers's avatar
David Byers committed
217

David Byers's avatar
David Byers committed
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
  Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
  arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
  lägger till en mottagare till en existerande. Den kanske inte
  behöver ställas om man har arrangerat om alla mottagare. Frågan är
  vad som händer mittemellan.

  Varningen om olästa kommentarer är inte perfekt. Det finns flera
  förslag till ändringar. Ett är att varna bara för kommentarer som
  skapades efter man började skriva kommentaren, men det verkar vara
  en kompromiss. Minst en som efterfrågade det ville i själva verket
  kunna slå på/av varningarna per möte. Bellman ville att varningen
  inte skulle gå att slå av helt med mindre än att man explicit slår
  av den i alla möten som man är med i.

    * Den rätta saken att göra är antagligen att göra det möjligt
     att ge variabeln ett defaultvärde och ha möjlighet att ge
     undantag. 

    * Defaultvärden skulle kunna vara varna, varna inte och varna
     för nya. Ett förslag är också att varna för nya enbart om
     man har läst minst en eller kanske alla av kommentarerna
     till inlägget man kommenterar.

    * Eventuellt skulle det vara bra med en varning innan man
     börjar kommentera om kommentarer som redan finns där. Den
     varningen borde vara oberoende av den som kommer när man
     skickar in.

  Addera det kommenterades författare som mottagare vid behov när
  man börjar skriva inlägget. Se till att inte gnälla om denna
  mottagare när man skickar in inlägget.

    * När man börjar skriva inlägg, håll reda på att man har lagt
     till författare automatiskt, och försök låta bli att gnälla
     om dessa. 

    * Hans Persson ville att att det kommenterades författare
     skulle läggas till automatiskt, men att om man har editerad
     headrarna så skulle kontrollen göras om igen när man
     skickade in inlägget. Dock skulle den *inte* göras om man
     manuellt tog bort det kommenterades författare (det här
     skulle hindra att man tog bort mottagare så att det
     kommenterades författare blev utan.) Hans Persson har helt
     rätt.
David Byers's avatar
David Byers committed
262

263
264

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
265

David Byers's avatar
David Byers committed
266
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.
David Byers's avatar
David Byers committed
267
268
269
270
271
272
  FIX BY: 0.46

  Det borde gå att ändra mottagare till cc-mottagare genom att bara
  lägga till mottagaren igen som cc-mottagare. Motsvarande för bcc
  och så vidare.
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
273

274
275
  Borde kolla efter dublettmottagare innan man skickar in inlägget.
  Annars så får man ett tråkigt felmeddelande från servern.
David Byers's avatar
David Byers committed
276
  FIX BY: 0.46
277
278
279
280

  Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt
  ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
  göra det (och göra det till defaultkommandot.)
David Byers's avatar
David Byers committed
281
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
282
283
284

  Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta
  bort, ändra typ.)
David Byers's avatar
David Byers committed
285
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
286

David Byers's avatar
David Byers committed
287

288
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
289

290
  Ny filter-edit-mode
David Byers's avatar
David Byers committed
291
  FIX BY: 0.48
292
293

  Använd den nya filterkompilatorn.
David Byers's avatar
David Byers committed
294
  FIX BY: 0.48
295
296
297
298
299
300

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
301

David Byers's avatar
David Byers committed
302
303
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Byers's avatar
David Byers committed
304
  FIX BY: 0.47
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
305

306
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)
David Byers's avatar
David Byers committed
307
  FIX BY: 0.47
308
309
310
311


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
312
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
313
314
315
316
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
317
318
319
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...
David Byers's avatar
David Byers committed
320
  FIX BY: 0.48
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
321

322
323
324

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
325
326
327
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.
David Byers's avatar
David Byers committed
328
  FIX BY: 0.47 or later
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
329
330

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"
David Byers's avatar
David Byers committed
331
  FIX BY: 0.47 or later
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
332
333

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"
David Byers's avatar
David Byers committed
334
  FIX BY: 0.47 or later
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
335

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
336
  Strunta i hemliga texter vid åar.
David Byers's avatar
David Byers committed
337
  FIX BY: 0.46-0.47
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
338

339
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Byers's avatar
David Byers committed
340
  FIX BY: 0.46-0.47      NOTE: Verkar fungera
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
341

David Byers's avatar
David Byers committed
342
343
  Det vore trevligt om inlägg man återsåg inte bidde varnade för när
  man skriver kommentarer.
David Byers's avatar
David Byers committed
344
  FIX BY: Who knows?
David Byers's avatar
David Byers committed
345

346

347
348
349
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
350

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
351
352
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
353
  [Det gör man väl? /davidk]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
354

355
  Använd blocking.el som innehåller en reentrant blocking-do.
David Byers's avatar
David Byers committed
356
  FIX BY: 0.47
357

358
359
360
361
362
363

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
364

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
365
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
366

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
367
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
368
369
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
370
371
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
David Byers's avatar
David Byers committed
372
  FIX BY: 0.46-0.47
373

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
374

375
376
** ANVäNDARVäNLIGHET

David Byers's avatar
David Byers committed
377
378
379
  Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
  olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
  KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
David Byers's avatar
David Byers committed
380
381
  FIX BY: 0.48

382
  Klickbara kommandon, vad nu det är.
David Byers's avatar
David Byers committed
383
  FIX BY: 0.48
384

David Byers's avatar
David Byers committed
385
386
387
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.
David Byers's avatar
David Byers committed
388
  FIX BY:
David Byers's avatar
David Byers committed
389

David Byers's avatar
David Byers committed
390
  Språkgranskning av den engelska versionen.
David Byers's avatar
David Byers committed
391
  FIX BY:
392

David Byers's avatar
David Byers committed
393
394
395
  Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
  skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
  det behövs ett gränssnitt för det.
David Byers's avatar
David Byers committed
396
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
397
398
399
400
401
402
403
404


** AUX-ITEMS

  Implementera en FAQ aux-item. Detta kommer att kräva en flagga
  till i servern som talar om för servern att inte garba ett inlägg.
  Det i sin tur kräver att man fixar dbck att forcera garb av inlägg
  med den här flaggan som inte borde ha den eller nåt sånt.
David Byers's avatar
David Byers committed
405
  FIX BY: 0.46
406

407
408
  Implementera aux-items på medlemskap. En iten skulle vara att
  medlemskapet egentligen är en inbjudan.
David Byers's avatar
David Byers committed
409
  FIX BY: 0.46/2.0
410

411

David Byers's avatar
David Byers committed
412
** MARKERINGAR
David Byers's avatar
David Byers committed
413

David Byers's avatar
David Byers committed
414
  JySKomska markeringstyper.
David Byers's avatar
David Byers committed
415
  FIX BY: 0.47-0.48
David Byers's avatar
David Byers committed
416
417
418


** DIVERSE OSORTERAT
David Byers's avatar
David Byers committed
419

420
421
  Lista sessioner, ungefär som lista klienter, men som ger mer
  sessionsinformation, till exempel idletid. Önskad av David Hedbor.
David Byers's avatar
David Byers committed
422
  FIX BY: 0.47-0.48
423

424
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
425

David Byers's avatar
David Byers committed
426
427
428
  Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
  vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.

David Byers's avatar
David Byers committed
429
430
431
432
433
  Man borde använda get-unread-confs för att lista ut vilka
  medlemsskap som skall prefetchas först. Då måste man ordna så att
  ingenting är beroende av att medlemsskapslistan hämtas i
  prioritetsordning. Prefetchen måste kunna sortera in medlemsskap i
  prioritetsordning när den får dem från servern.
David Byers's avatar
David Byers committed
434
  FIX BY: 0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
435

David Byers's avatar
David Byers committed
436
437
438
  kom-show-presence-messages borde kunna ha ett alternativ som gör
  att kom-friends används, så man får närvaromeddelanden enbart om
  sina vänner. Uppdatera även inställningsbufferten.
439

David Byers's avatar
David Byers committed
440
  Det finns rester av den gamla vilkabufferten kvar i koden i cache.el.
David Byers's avatar
David Byers committed
441

442
443
444
445
446
447

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: