NEWS-0.41 5.78 KB
Newer Older
1
2
3
4

		    Nyheter i lyskom.el 0.41
		    ========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
5
6
7
8
Version 0.41 av elispklienten finns nu tillgänglig. Den innehåller
rättningar på ett par mer eller mindra allvarligar buggar i 0.40 och
ett par nya finesser.

David Byers's avatar
David Byers committed
9
10
11
12
13
14
Det viktigaste skälet till att släppa en ny version nu är att ett
antal buggar som har rapporterats in absurdum har fixats. Tyvärr
innebär det att en del saker som inte är mogna för release också
slinker med.


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
15
16
* Fitjurs och förbättringar

17
18
19
** Allting går fortare, på grund av lite intelligentare
  parser. Inloggningsfasen går t.ex. ungefär tre gånger så fort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
20
21
22
23
24
25
26
27
28
** Innehållet i bufferten scrollas mer kontinuerligt allteftersom
  utmatning kommer. Tidigare scrollade den bara när man fick en
  prompt. Med det nyare beteendet är det lättare att se att något
  händer och man får se information tidigare. Detta beteende kan
  styras med variabeln kom-continuous-scrolling.

** Man blir inte längre ombedd att skriva en presentation när man
  skapar hemliga möten.

29
30
** Kommandot "Återse det föregående kommenterade"
  (kom-view-previous-commented-text) är nytt, och finns på åK.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31
32
33
34

** Information om vem som har adderat en kommentarslänk visas nu i
  kommentaren.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
** Det kan gå mycket fortare än förut. Detta görs genom att utskrift
  av namn och information om kommentarslänkar fördröjs om de inte
  redan finns i cachen. Detta kan eventuellt bli besvärligt om man
  använder en långsam terminal. Beteendet kan styras med variabeln
  kom-delayed-printing.

  I denna version är detta avslaget per default, eftersom vi inte har
  testat att det fungerar tillfredsställande, men vi uppmanar alla
  att testa att sätta kom-delayed-printing till t och berätta om
  eventuella problem.

46
47
48
** Nu används de särskilda anrop som finns i protokollet för att berätta för
  servern vad klienten heter.

David Byers's avatar
David Byers committed
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
** Prioritera möten är omskriven. Den uppdaterar informationen i
  klienten betydligt snabbare än den gamla versionen, sorterar möten
  i prioritetsordning, på samma sätt klienten gör när man läser.
  Denna omskrivning är inte ordentligt testad och borde inte ha
  släpps riktigt än.

** Kommandot "återse första" (finns på åf) har lags till. Återse
  första gör precis samma sak som återse senaste med negativt
  argument.

** Återse senaste frågar hur många inlägg man vill se.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
61
62
63
* Bugfixar

** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta
David Byers's avatar
David Byers committed
64
  kommando borde vara lösta i denna version. 
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

** lyskom.el går nu igenom bytekompileringen nästan helt utan
  varningar. De återstående varningarna om odefinierade funktioner
  kan lugnt ignoreras.

** Bufferten positioneras rätt från början om man använder
  kom-page-before-command.

** Det är svårare att få klienten att stoppa köerna av misstag.

** Man kan nu trycka 'åak' direkt efter att ha skrivit en kommentar
76
  genom att trycka på 'k' igen.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
77

78
79
** Ett antal mindre buggar har fixats.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
80
81
82
83
84
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))

** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
  är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
  eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör
David Byers's avatar
David Byers committed
85
86
87
88
89
90
  poll() upprepat, trots att det rimligen borde finnas data
  tillgängligt. Det kan vara ett kodningsfel, det kan vara en bug i
  Emacs och det kan kanske vara så att svaret helt enkelt dröjer. Vi
  har numera en explicit timeout som per default är satt till en
  sekund, så emacs bör inte dra 100% CPU även om den fortfarande
  stannar ibland.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
91
92
93
94

** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
  inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.

David Byers's avatar
David Byers committed
95
96
97
98
99
100
** Återse senaste och återse första kan ta väldigt lång tid om de
  måste söka igenom många texter. Den kommer speciellt att ta lång
  tid om man återser fler inlägg än en person har skrivit till ett
  möte med många inlägg. Detta är egentligen inte en bug, men det är
  lika bra att nämna det så ingen rapporterar det i onödan.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
101
102
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
  kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
David Byers's avatar
David Byers committed
103
104
105
106
107
108
  är har låg prioritet. Eventuellt är buggen fixad: ingen minns
  säkert.

** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte
  spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
  något vis såsmåningom. 
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142


Migrering från 0.38 till nyare versioner
----------------------------------------

Prioritera om möten med prioritet 0 till en högre prioritet. I
framtiden (och delvis redan nu) så kommer prioritet 0 att betyda
passivt medlemsskap (man läser inte mötet men servern minns vad man
har läst tidigare).

Vissa variabler skall ha nya värden. Följande variabler är av
speciellt intresse (se dokumentationen för respektive variabel i Ändra
variabler eller med C-h v):

kom-ding-on-personal-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-group-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-common-messages (sätt till siffra, antal pip)

LysKOM använder andra hookar än förr. Numera används i första hand
kom-login-hook, lyskom-after-load-hook och lyskom-mode-hook.
kom-login-hook lagras i servern och körs när en session loggar in.
lyskom-after-load-hook körs när lyskom.elc har laddats in i Emacs.
lyskom-mode-hook körs när man går in i lyskom-mode. Saker som
kom-do-when-starting och liknande finns inte längre. Om din LysKOM
inte beter sig som du förväntar vid inloggningen så kan det vara så
att du använder en hook som inte längre finns.

Om du har gjort egen färgsättning i elispklienten så fär du göra om.
Färger som definieras i .emacs kommer att skrivas över. Definiera i
stället om färgerna i lyskom-after-load-hook. Se dokumentationen av
kom-default-face-scheme och lyskom-face-schemes för mer information. 

Hanteringen av färger kan nog ändras igen om vi kommer på ett
smidigare sätt att göra det.
143
144
145
146

Local variables:
mode: outline
End: