TODO 6.78 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

4
5
-------- Buggar

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
7
8
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i alla
fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och vill bläddra
bakåt.
9

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
10
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
12
13
14
15
16
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.

Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

  I vilkalistan borde nog hemliga personer skrivas ut med någon
  annan text än "Ej närvarande i något möte"

  Gå med i möten startar inte prefetch på mötet.

  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

  kom-recover (antagligen lyskom-refetch) är en no-op.

  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30

31
32
33
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

34
35
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

36
37
  Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
  nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.
38

David Byers's avatar
David Byers committed
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  kom-review-tree måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
  rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
  sådant.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
53
54
55
56
57
58
  Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
  döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
  
  Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
  får se textnumret.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
59
60
  lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
61
62
63
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
64
65
  Endast gör fel ibland.

66
67
68
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
69
  samtidigt.
70

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
71
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
72
73
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde. [Troligen
  fixat]
74

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
75
76
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
77
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
78

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
79
  text 1306568 [omöjligt att spåra]
80

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
81
82
83
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
84
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
85

86
87
88
89
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

90
91
92
93
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

94
-------- Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
95

96
97
  Modifiera interna datastrukturer vid utträd.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
98
99
  Strunta i hemliga texter vid åar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
100
101
102
  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
103
104
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
105
  Fixa klart z-initiate-get-map. (BEHÖVS INTE)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
106

107
108
109
  När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
  kommentarer till texten har skrivits under tiden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
110
  Inför en membership-cache.
111

112
113
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

114
115
116
117
118
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
119
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
120

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
121
122
123
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

124
125
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
126
127
128
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
129

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
130
131
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
132

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
133
  Klickbara kommandon.
134

David Byers's avatar
David Byers committed
135
  Reentrant blocking-do
136
137


138
-------- Fixade saker
139

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
  Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern. (FIXAT)

  Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
  komplettera det till alla personer. Det vill man *inte*. (FIXAT)
  (lyskom-lookup-conf-by name är snabbare på att returnera nil).

  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
  till nil. (FIXAT)

  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
  (FIXAT)

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)". (FUNKTIONEN ERSATT; FIXAT)

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)

  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)

  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)

177
178
  Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler. FIXAT.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
179
180
  Återinför Olästa

David Byers's avatar
David Byers committed
181
182
183
184
185
186
187
188
  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
  inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
  prefix till existerande namn]

  När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
  vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
  [FIXAT]

189
190
  Bygga Ändra Variabler mha widget.el. [FIXAT]