TODO 2.45 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

6
7
8
  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
  till nil.

9
10
11
12
13
14
15
  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)".

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
16
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
17
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
18

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
19
20
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
21
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
22

23
24
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
25
26
27
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
28
29
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

30
  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
33
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

34
35
36
37
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
38
  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
39
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40

41
  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
42

43
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
44

45
46
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
47
48
49
  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

50
51
52
53
54
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
55
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
56

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
57
58
59
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

60
61
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
62
63
64
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
65

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
66
67
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
68

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
69
  Klickbara kommandon.
70

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
71
  Återinför Olästa
72

David Byers's avatar
David Byers committed
73
  Reentrant blocking-do