TODO 6.05 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
6
7
8
9
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.

10
11
12
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

13
14
15
16
17
  Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.

Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.

David Byers's avatar
David Byers committed
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  kom-review-tree måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
  rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
  sådant.

  Bygga Ändra Variabler mha widget.el.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34
35
36
37
38
39
  Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
  döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
  
  Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
  får se textnumret.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
41
  lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
42
43
44
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
45
46
  Endast gör fel ibland.

47
48
49
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
50
  samtidigt.
51

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
52
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
53
54
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde. [Troligen
  fixat]
55

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
56
57
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
58
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
59

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
60
  text 1306568 [omöjligt att spåra]
61

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
62
63
64
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
65
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
66

67
68
69
70
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

71
72
73
74
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

75
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
76

77
78
  Modifiera interna datastrukturer vid utträd.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
79
80
  Strunta i hemliga texter vid åar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
81
82
83
  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
84
85
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
  
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
86
  Fixa klart z-initiate-get-map. (BEHÖVS INTE)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
87

88
89
90
  När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
  kommentarer till texten har skrivits under tiden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
91
  Inför en membership-cache.
92

93
94
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

95
96
97
98
99
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
100
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
101

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
102
103
104
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

105
106
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
107
108
109
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
110

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
111
112
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
113

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
114
  Klickbara kommandon.
115

David Byers's avatar
David Byers committed
116
  Reentrant blocking-do
117
118
119
120


Fixade saker

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
  Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern. (FIXAT)

  Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
  komplettera det till alla personer. Det vill man *inte*. (FIXAT)
  (lyskom-lookup-conf-by name är snabbare på att returnera nil).

  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
  till nil. (FIXAT)

  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
  (FIXAT)

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)". (FUNKTIONEN ERSATT; FIXAT)

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)

  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)

  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)

158
159
  Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler. FIXAT.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
160
161
  Återinför Olästa

David Byers's avatar
David Byers committed
162
163
164
165
166
167
168
169
  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
  inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
  prefix till existerande namn]

  När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
  vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
  [FIXAT]