ChangeLog 260 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mon Oct 21 00:54:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-language-sv): Rensade bort
 	kom-put-files, kom-get-files och kom-list files.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* macros.el (map-keymap): Ignorera symboler i keymapen.

	* language.el (lyskom-language-keymaps): Ny variabel
	(lyskom-language-keymap-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-keymap): Nytt makro.
	(lyskom-set-language-keymaps): Ny funktion.
	(lyskom-set-language-vars): Ny funktion.
	(lyskom-set-language): Anropa lyskom-set-language-vars och
 	lyskom-set-language-keymaps.

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-error-text): Anvnd
 	lyskom-get-string-internal.

	* language.el (lyskom-language-strings): Gjorde om till ett makro.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23
24
Sun Oct 20 03:46:22 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

25
26
27
28
29
	* lyskom-rest.el: La till ett anrop av lyskom-set-language, ngot
 	malplacerat.

	* language.el (lyskom-set-language): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
	* swedish-strings.el: Flyttade alla defvar till vars.el.in (med
 	nil-vrden) och ersatte med lyskom-language-var.

	* startup.el (lyskom-mode): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit.

	* macros.el (lyskom-expected-unresolved-functions): Anvnd inte
 	eval-when-compile.
	Flyttade ut def-kom-command till command.el.

	* utilities.el (device-class): Hantera icke-X.

	* command.el: Ny fil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-tell-string): Anvnd lyskomg-et-string.
	Flyttade ngra funktioner till command.el.

	* english-strings.el (lyskom-menu): ndrade "Person" till "User".

	* La till en massa provide och require p olika stllen. Inte
 	klart.

	* Makefile: Modifierade sttet som enskilda filer byggs. La till
 	command.el.

	* flags.el (lyskom-read-options): Anropa inte
 	lyskom-tell-phrases-validate.

	* lyskom-rest.el (lyskom-missing-fields): Tog bort.
	(lyskom-tell-phrases-validate): Tog bort.

	* command.el: Ny fil.

	* language.el (lyskom-language-strings): Bytte namn frn
 	lyskom-define-language.
	(lyskom-language-var): Nytt makro.
	(lyskom-language-var-internal): Ny funktion.
	(lyskom-language-vars): Ny variabel.

Tue Oct 15 03:30:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): Tog bort specialhacket fr
 	icke-prefetchade mten.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
76
77
Fri Oct 11 02:52:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
78
79
80
81
82
83
84
	* review.el (kom-review-noconversion): Flyttade hit frn
 	swedish-strings.el och english-strings.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Anvnd defsubst.

	* commands1.el (kom-write-comment): Anvnd lyskom-command-name.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
85
86
87
88
	* vars.el.in (kom-allow-incompleteness): Ny variabel.

	* commands2.el (kom-list-news): Anvnd den.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
89
90
91
92
93
94
95
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr
 	lyskom-wait-for-membership.
	(lyskom-wait-for-membership): Skriv ut det totala antalet mten
 	ocks.

	* vars.el.in (lyskom-fetched-texts): Tog bort.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Thu Oct 10 01:01:41 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-emacs-knows-iso-8859-1): Borta.

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings 

	* menus.el (lyskom-menus): Ny layouten.
	(lyskom-popup-menus): Ny variabel.
	(lyskom-edit-menus): Ny layout. Tog bort kom-edit-send-anonymous och
	kom-edit-insert-commented 
	(lyskom-popup-menu-map): Ny variabel.
	(lyskom-build-menus): Skapa lyskom-popup-menu-map.
	(lyskom-define-menu): Lt hline ta ett argument.
	(lyskom-background-menu): Anvnd lyskom-pupup-menu-map.

	* lyskom-rest.el (lyskom-command-name): Rtt argument till
	lyskom-get-string. 
	(lyskom-read-extended-command): Rtt argument till
	lyskom-get-strings. 
	(lyskom-read-extended-command): assoc, inte assq
	(lyskom-message): Tog bort swasciistd. Funktionen borde nog
	ersttas med ett makro som r att alias fr message.
	(lyskom-error): Dito.

	* language.el (lyskom-language-symbols): Ny variabel.
	(lyskom-language-categories): Ny variabel.
	(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
	property r borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
	(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
	(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
	(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
	(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna r inte hrdkodade,
	anvnds direkt som properties, och ska vara unika, som
	'lyskom-message. 
	(lyskom-string-check-category): Ny funktion.

	* filter.el (lyskom-filter-read-action): Tog bort swasciivarianten
	av lyskom-filter-actions.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-format-entry-header): Tog bort
 	swasciivarianten av lyskom-filter-actions.
	(lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
	(lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
	(lyskom-format-filter-pattern-insert): Tog bort swasciivarianten
 	av lyskom-filter-what.
	(lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-miscs): Gr
	substitute-command-keys p header-separator strngen 
	(lyskom-edit-mode): Dito.
	(lyskom-edit-parse-headers): Dito.
	(lyskom-edit-extract-text): Dito.

	* commands2.el (kom-bug-report): Tog bort lyskom-swascii* 

	* commands1.el (kom-write-comment): Rtt argument till
	lyskom-get-string 

	* async.el (lyskom-show-changed-person): Tog bort swasciistd
	(lyskom-handle-as-personal-message): Dito.
	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): Dito.
	* lyskom-rest.el: Kommenterade ut alla swasciivariabler. 
	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Dito.
	(lyskom-insert): Dito.
	(lyskom-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-insert-before-prompt): Dito.
	(kom-save-text): Dito.
	(lyskom-update-prompt): Dito.
	(lyskom-read-string): Dito.
	(lyskom-unread-mode-line): Dito

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
Thu Oct 10 00:32:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL,SRC-ELC): Flyttade upp prefetch.el.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anvnd
 	lyskom-try-get-membership.

	* prioritize.el (lyskom-get-membership-in-conf): Tog bort.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	lyskom-get-membership istllet.
	(lyskom-prioritize-tell-server): Dito.

	* startup.el (lyskom-refetch): Stt lyskom-membership till nil.

	* swedish-strings.el: (messages) La till waiting-for-membership.
	* english-strings.el: (messages) Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): Ny funktion.
	(lyskom-get-membership): Ny funktion.
	(lyskom-is-read-handler): Anvnd den
	(lyskom-try-get-membership): Bytte namn frn lyskom-member-p.

	* services.el (blocking-do): Anvnd lyskom-accept-process-output.

	* utilities.el (lyskom-accept-process-output): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-set-unread): Gr inte lyskom-refetch, utan
 	hmta bara den information som behvs.

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd
 	lyskom-insert-membership.
	(lyskom-sub-member): ndra interna strukturer istllet fr att
 	hmta om medlemskapslistan.
	(lyskom-comment-recipients): Anvnd lyskom-get-membership.
	(lyskom-change-pres-or-motd-2): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(lyskom-go-to-conf): Dito.
	(lyskom-list-conf-print): Dito.
	(lyskom-add-membership): Ta conf-no som argument istllet fr
 	conf-stat.
	(lyskom-do-go-to-conf): Skrev om s att den hanterar
 	icke-prefetchade mten bttre.

	* reading.el (lyskom-add-memberships-to-membership): Bytte namn
 	frn lyskom-add-membership-to-membership.
	(lyskom-insert-membership): Ny funktion.
	(lyskom-remove-membership): Ny funtion.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map): Ny funktion.
	(lyskom-prefetch-map-from): Gamla lyskom-prefetch-map.
	(lyskom-prefetch-one-request): Anvnd den nya funktionen.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Nytt termineringsvillkor.
	(lyskom-reset-prefetch): Anropa lyskom-setup-prefetch, helt
 	enkelt.
	(lyskom-membership-is-read): Ny funktion.

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Wed Oct 9 15:59:06 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (message): Tog bort substitute-comamnd-keys
	frn strngen header-separator. Fr gras dr den anvnds
	istllet.
	
	* menus.el (lyskom-define-menu): Ta hand om argument till hline

	* swedish-strings.el (menu): Lade till nya menynamn

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Tue Oct 8 14:33:24 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-inherited-variables): Lade till
	lyskom-language
	
	* language.el (lyskom-get-string): Bantade cond-konstruktionen,
	till frmn fr uppslagning i lyskom-category-properties

	* menus.el (lyskom-edit-menus): 
	(lyskom-build-menus): Menyer fr edit-bufferten

	* slow.el (kom-expand-slow-command): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* vars.el.in (lyskom-language): Ny variabel

	* edit-text.el : Anvnder lyskom-get-string fr att f fram
	header-subject och header-separator

	* Makefile (HEADER-EL): Lade till language.el

	* commands1.el (kom-write-comment): Fixade argumenten till
	lyskom-get-string 

	* lyskom-rest.el (iso-8859-1-to-swascii) : flyttad till
	swedish-strings.el
	lyskom-rest.el: Anpassad till lyskom-get-string

	* swedish-strings.el (iso-8859-1-to-swascii): flyttad hit frn
	swedish-strings.el
	swedish-strings.el: Anpassad till lyskom-get-string

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
266
267
Tue Oct 8 04:44:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
268
269
	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Kopiera listorna.

270
271
	* lyskom-rest.el: Anropa lyskom-build-menus p toppnivn.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
272
273
	* menus.el (lyskom-background-menu): Ny funktion.

274
275
276
277
Tue Oct 8 03:55:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-make-button-menu): Ny funktion.
	(lyskom-mouse-3): Anvnd en keymap som meny.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
278
	(lyskom-button-menu): Bytte namn frn lyskom-mouse-3.
279

Niels Möller's avatar
Niels Möller committed
280
281
282
283
Tue Oct 8 02:10:10 1996 Niels Mller <nisse@lysator.liu.se>

	* menus.el : Ny fil. Menyer i lyskom-mode. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
284
285
286
287
288
289
290
Sun Oct 6 10:11:25 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Anvnd device-class istllet
 	fr console-type.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Anvnd en marker.

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
Sun Oct 6 02:55:49 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-mark-as-read): Markera texten som lst ven
 	i mten man inte r med i. Det kan vara s att de inte har hmtats
 	n.

	* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Flyttade hit frn
 	vars.el.in.
	(lyskom-setup-faces): Dito.
	(lyskom-set-face-background): Dito.
	(lyskom-set-face-foreground): Dito.
	(lyskom-emacs-version): Ny funktion.
	(lyskom-face-resource): Ny funktion.
	(lyskom-setup-faces): Anvnd lyskom-face-resource.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Lt den vara nil s lnge.

	* utilities.el (lyskom-setup-faces): Stt kom-default-face-scheme
 	om den inte r satt.

	* macros.el (unless): Nytt makro.

	* utilities.el (lyskom-delete-frame-hook): Anvnd ett bttre test.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Skrev om lite renare.

	* Rensade upp bland oanvnda variabler.

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Anvnd console-type
	(kom-default-face-scheme): Dito.
	(lyskom-set-face-scheme): Dito.

	* macros.el (map-keymap): Tog bort en ondig lokal variabel.

	* utilities.el (console-type): Ny funktion.
	(device-class): Ny funktion.
	(frame-property): Ny funktion.
	(lyskom-background-mode): Ny funktion.

	* vars.el.in (kom-default-face-scheme): Anvnd dem.

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
Sat Oct 5 19:23:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gr inte om
 	vektorn till en lista i ondan.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local ofrndrat. Den
 	gjorde detta tv gnger, vilket gjorde att man frlorade hlften
 	av de lokala textnumren.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd en marker fr att stta
 	kom-first-line-face korrekt nr kom-max-buffer-size anvnds.

	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Stt inhibit-read-only.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
345
346
347
348
349
350
351
352
Thu Oct 3 01:30:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-binsearch-internal): Tro inte att tv
 	element bara r ett.

	* Rensade bort referenser till lyskom-last-conf-*.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-prefetch-in-action,
353
354
 	lyskom-prefetch-pending-prefetch, lyskom-pending-prefetch och
 	lyskom-prefetch-stack lokala.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
355
356
357
358
359
360
361
362
363

	* vars.el.in (lyskom-last-conf-fetched): Tog bort.
	(lyskom-last-conf-received): Tog bort.
	(lyskom-prefetch-limit): Flyttade frn prefetch.el.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-size): Tog bort
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Kommenterade bort.
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Kommenterade bort.

364
365
Wed Oct 2 16:41:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

366
367
	* startup.el (lyskom): Tm minibufferten.

368
	* lyskom-rest.el (lyskom-list-unread): Ny implementation.
369
370
	(lyskom-binsearch): Ny funktion.
	(lyskom-binsearch-internal): Ny funktion.
371

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
Mon Sep 30 01:25:23 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands1.el (lyskom-quit): Ta bort rtt sak ur listorna.

	* startup.el (lyskom-mode): Stng av undo-information och gr
 	KOM-bufferten skrivskyddad.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anvnd strngen
 	total-visible-users.
	(lyskom-who-is-on-9): Anvnd rtt strng p slutet.

383
384
Sun Sep 29 15:21:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

385
386
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting...

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
	* view-text.el (lyskom-view-text): Prefetcha inlggstrdet.

	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-prefetch.
	(lyskom-refetch): Anpassa till nya prefetchen.

	* prefetch.el (lyskom-inhibit-prefetch): Ny variabel.
	(lyskom-setup-prefetch): Stt lyskom-membership-is-read till 0.
	(lyskom-prefetch-membership): ...istllet fr hr.
	(lyskom-prefetch-map): Ta membership som parameter.
	(lyskom-prefetch-map-using-conf-stat): Dito.
	(lyskom-prefetch-all-conf-texts): Ny funktion (som inte anvnds).
	(lyskom-prefetch-conf-texts): Dito.
	(lyskom-continue-prefetch): Anvnd lyskom-inibit-prefetch fr att
 	frhindra rekursion.
	(lyskom-prefetch-one-item): Prefetcha alla texter nr hela
 	medlemsskapslistan r inlst. Dett r dock bortkopplat just nu,
 	eftersom det strular.
	(lyskom-prefetch-one-request): Skicka med membership-argumentet
 	vid CONFSTATFORMAP och MAP.
	(lyskom-prefetch-membership-handler): Testa om medlemsskapet r
 	synligt.
	(lyskom-prefetch-confstatformap-handler): Ta och skicka
 	membership.
	(lyskom-prefetch-map-handler): Dito. Och gr inte listify-vector i
 	ondan. Uppdatera prompten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do): Nytt test fr nr
 	medlemskapet r inlst.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Gr ingen prefetch. Funktionen
 	borde byta namn, eller frsvinna.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Gr ingenting. Detta fr "Lista
 	nyheter" att bete sig lite lustigt i inledningefasen.
	(lyskom-prefetch-all-confs): Anvnd nya prefetchen.
	(lyskom-prefetch-conf,lyskom-prefetch-done)
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map)
	(lyskom-conf-fetched-p,lyskom-prefetch-text)
	(lyskom-prefetch-from-rlist,lyskom-prefetch-from-list)
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Bortkommenterade.

	* internal.el (lyskom-apply-handler,lysom-apply-multi-hander)
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Anpassad till nya prefetchen.

	* Makefile (PARTS-EL): La till prefetch.el

	* En hel del ndringar i prefetch-koden gjordes tidigare, men jag
 	skriver in den i ChangeLog nu.

Fri Sep 27 01:47:13 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-add-membership): Anvnd prefetch fr att
 	hmta mappen istllet.

Thu Sep 26 00:08:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Se till att de saker som
 	skrivs ut innan prompten brjar en ny rad.

	* services.el (blocking-do): Strunta i att fnga quit.

	* macros.el (def-kom-command): Fnga quit, och skriv ut "Kommandot
 	avbrutet".

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Testa om quit-flag r satt nr
 	funktionen avslutas, och stt i s fall lyskom-quit-flag.

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Bind inte inhibit-quit till
 	nil.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.

	* reading.el (lyskom-enter-map-in-to-do-list): Anvnd
 	lyskom-list-unread.

Wed Sep 25 13:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Om mtet redan fanns
 	med i rlist, lgg till texterna p slutet i den read-infon
 	istllet fr att lgga till den nya read-infon separat.
	(read-info-append-text-list): Ny funktion.
	(read-info-enter-text-last): Ny funktion.
	(read-list-enter-text): Anvnd den.

David Byers's avatar
David Byers committed
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
Wed Sep 25 12:14:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Anvnd
 	%C i the-command.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera format-letter C
 	(fr kommandon och kbd-macros.) Hantera format-letter S (fr allt.)

	* macros.el (set-keymap-parent): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Hantera att efterskt
 	inlgg inte finns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
488
489
490
491
492
Wed Sep 25 00:03:10 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el: Stdade upp s att make
 	check inte klagar s mycket.

David Byers's avatar
David Byers committed
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
Tue Sep 24 13:23:40 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fixade mismatchande
 	formatstrngar.

	* review.el (kom-review-next): Definiera med def-kom-command.
	(kom-review-clear): Dito.
	(kom-review-stack): Dito.
	(kom-review-last-normally-read): Dito.

	* prioritize.el (kom-prioritize-quit): Anvnd
 	lyskom-undisplay-buffer.
	(kom-prioritize): Anvnd lyskom-associate-buffer mfl.

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Bufferthantering via
 	lyskom-display-bufffer och vnner. Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-mode): Skapa inte lyskom-proc. Det grs av
 	lyskom-associate-buffer.
	(lyskom-dispatch-edit-text): Anvnd lyskom-buffer, inte
 	lyskom-proc.
	(lyskom-edit-insert-miscs): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send): Dito.
	(lyskom-edit-send-check-recipients): Dito.
	(kom-edit-insert-text): Dito.
	(lyskom-edit-get-commented): Dito.
	(lyskom-edit-add-recipient/copy): Dito.
	(lyskom-create-text-handler): Dito.

Mon Sep 23 15:57:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-type): Skrev om s den anvnder
 	parse-bitstring.
	(lyskom-parse-privs): Dito.
	(lyskom-parse-flags): Dito.
	(lyskom-parse-session-flags): Dito.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Tog bort funktionen.

Sun Sep 22 11:00:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* review.el (lyskom-last-review-by): Ny variabel.
	(lyskom-last-review-to): Dito.
	(lyskom-last-review-num): Dito.
	(lyskom-last-review-pmark): Dito.
	(lyskom-last-review-cmark): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-by-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-to-list): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-result-size): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-smallest): Dito.
	(lyskom-last-review-saved-largest): Dito.
	(lyskom-have-review): Dito.

	* english-strings,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	review-more-info-by-to, no-review-done och review-how-many-more.

	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Lade till parametern
 	again s man kan fortstta terse.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Dito.
	(lyskom-get-texts-by): Dito.
	(lyskom-get-texts-to): Dito.
	(lyskom-review-by-to): Hmta inte conf-stattar fr att skriva ut
 	vad man terser.
	(kom-review-more): Ny funktion.

Thu Sep 19 09:31:44 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Fixade s man inte
 	fr SPC i slutet av completion fullt s ofta.
	(lyskom-completing-use-dynamic-info): Ny variabel.
	(lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	lyskom-completing-use-dynamic-info istf use-dynamic-info.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.

	* commands1.el (lyskom-add-member-by-no): Anvnd
 	blocking-do-multiple.
	(lyskom-try-add-member): ndrade tillbaka (igen!) s man inte kan
 	bli passiv medlem nr man adderas till ett mte.

	* utilities.el (lyskom-undisplay-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-associate-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-display-buffer): Ny funktion.
	(lyskom-protected-variables): Ny variabel
	(lyskom-default-symbol-value): Ny funktion

Mon Sep 16 16:02:23 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-protect-environment): Nytt makro.
	(lyskom-inherited-variables): Ny variabel.
	(lyskom-delete-frame-hook): Ny funktion.
	(lyskom-reset-window-configuration-hook): Ny funktion.

Sun Sep 15 19:44:43 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-dispatch-edit-text): Gjorde s att
 	new-frame fungerar

Sat Sep 14 10:15:16 1996 David Byers <davby@sen15.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): ndrade
 	nedre grns i priority-q till 1.

	* lyskom-rest.el (lyskom-next-command): Hantera vektorer frn
 	lyskom-what-to-do-when-done s man kan ha vektorer som innehll i
 	kom-do-when-done.

Sun Sep 8 13:19:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Gjorde `t' till
 	defaultvrde.

Fri Sep 6 10:39:56 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-extended-command): Satte
 	EMPTY-parametern till `t', inte `nil' i
 	lyskom-read-extended-command.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
Fri Sep 6 20:22:53 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Kolla bara den
 	dynamiskt bundna use-dynamic-info om minibufferten anvnds.

Thu Sep 5 23:04:33 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	search-re.

	* commands1.el (kom-list-re): Hrdkoda inte prompten.

Wed Sep 4 22:58:19 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* vars.el.in (lyskom-set-face-scheme): Kolla efter window-system
 	'win32.

629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
Tue Sep 3 03:39:58 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Anvnd
 	who-is-on-dynamic om den finns.
	(lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
	(lyskom-session-from-conf): Dito.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-membership-default-priority buffertlokal.

	* commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillt prioritet 0 nr man
 	gr med i nya mten.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Stt lyskom-is-parsing med en
 	let istllet fr med setq.

David Byers's avatar
David Byers committed
645
646
Mon Sep 2 08:47:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

647
648
	* Version 0.44.1 slppt.
	
David Byers's avatar
David Byers committed
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Returnera t fr
 	'lambda vid lite fler tillfllen, hantera try-completion p det
 	stt som C-koden sger att det skall fungera, inte som
 	info-manualen sger.

Sun Sep 1 09:48:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-dired): Hantera ftp-URL
 	enligt RFC 1738.
	(lyskom-view-url-telnet): Hantera telnet-url enligt RFC.
	

Sat Aug 31 11:37:45 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-get-string): Lade till assoc-list som
 	optional parameter.
	(lyskom-read-extended-command): Ny funktion.
	(kom-extended-command): Anvnd lyskom-read-extended-command.

	* commands2.el (kom-send-message): Stt mustmatch s inte
 	oinloggade personer gr att man snder allnna meddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
671
672
673
674
Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Version 0.44 slppt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
675
676
677
678
679
680
681
682
Fri Aug 30 05:52:09 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* slow.el: Ny fil.
	(kom-expand-slow-command): Anvnd lyskom-strings.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	no-such-command och command-completions.

683
684
685
686
687
688
689
690
691
Thu Aug 29 22:31:04 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Frsk inte
 	anvnda buffertens fnster om den inte syns i ngot fnster.

	* commands1.el (lyskom-insert-deferred-session-info): Hantera att
 	session-info blir nil. Inte s sannolikt, men det verkar ha hnt
 	Bellman.

692
693
694
695
696
Thu Aug 29 11:32:28 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* utilities.el (rassq): Definiera med lyskom-provide-function.
	(rassoc): Dito.

697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
Wed Aug 28 11:00:40 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received):
	Frsk inte hmta fr stora mappar.

Tue Aug 27 17:35:06 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Stt inhibit-read-only.

	* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-insert istllet fr insert.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Anvnd inhibit-read-only
 	istllet fr buffer-read-only.

711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
Tue Aug 27 08:49:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-quit): Fnga C-g.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till person-not-logged-in-r och no-such-session-r

	* macros.el: Lade till kommentarer.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Flytta
 	markren till inlggshuvudet medan man frgar om mottagarna r
 	relevanta.

	* clienttypes.el (collector-push): Ny funktion.
	(set-value-of-collector): Ny funktion.
	(set-collector->value): Ny funktion.
	(collector->value): Ny funktion.
	(make-collector): Ny funktion.

	* review.el (lyskom-get-texts-by): Anvnd collectors istf skumma
 	kombinationer av initiate och cache-funktioner.

	* prioritize.el: Anvnd lyskom-wait-queue hr.
	(lyskom-prioritize-handle-get-conf-stat): Anvnd
 	collector-strukturen istf en global variabel.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Fixade bugen
 	som gjorde att man slapp skriva texter som var kommentarer till
 	mnga texter. (lyskom-edit-send-check-recipients): Anvnd
 	collector-strukturen istf dynamiska variabler.

742
743
744
745
746
Tue Aug 27 00:51:35 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* startup.el (lyskom): Anvnd prefix-argumentet som startvrde p
 	lyskom-session-priority.

747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
Mon Aug 26 13:04:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-session-from-conf): Ny funktion.
	(lyskom-read-session-no): Omskriven att anvnda lyskom-read-conf.
	(lyskom-read-conf-internal): Hantera sessionsnummer.

	* vars.el.in (kom-permissive-completion): Ny variabel.
	(lyskom-elisp-variables): Lade till kom-permissive-completion.

	* commands2.el (kom-send-message): Anvnd
 	kom-permissive-completion fr att styra lyskom-read-conf-no.

	* commands1.el (kom-status-session): Hantera prefixargument.

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Stt
 	buffert s lyskom-unicase-char skert fungerar.

764
765
766
767
768
769
Sat Aug 24 23:54:55 1996 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Use equal instead of = so
	that this doesn't fail on user-areas who don't have the "elisp"
	and/or "common" part.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
770
771
772
773
Sat Aug 24 00:29:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-create-conf): Skriv ut bttre felmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
774
775
776
777
778
Fri Aug 23 15:11:17 1996 David Kgedal <kg@infovav.se>

	* review.el (kom-review-tree): Anvnd def-kom-command.
	(kom-find-root): Dito.

779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
Fri Aug 23 00:39:03 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd no-such-text-no istllet
 	fr no-such-text som felmeddelande nr ett inlgg inte finns.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Stt
 	ingen knapp p textnumret i no-such-text-no.

	* async.el (lyskom-parse-async): ndra i cachen om ett namn har
 	ndrats.

Thu Aug 22 16:52:15 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rtt
 	KOM-buffert.

795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
Thu Aug 22 08:50:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Lade till lyskom-collate-table
 	som buffertlokal variabel i vntan p serveranrop fr att hmta
 	tabellen.

Wed Aug 21 09:52:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-missing-commands): Ny variabel
	(lyskom-mode-map): Bind b till lyskom-previous-prefix. Bind bl
 	till kom-previous-lyskom.

	* english-strings.el (lyskom-missing-strings): Ny konstant.
	(lyskom-strings): Fixade felstavning av "report", lade till
 	prioritize-help, change-type-prompt, filter-which-text,
 	enter-conf, your-priorities och andra som saknades.


	* completing-read.el (lyskom-complete-string-next-char): Anvnd
 	lyskom-unicase istf downcase.
	(lyskom-completing-cache-completion): Dito.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Dito.
	(lyskom-completing-member): Dito.

	* utilities.el (lyskom-collate-table): Ny variabel, tagen frn
 	lyskomd-ssen. (lyskom-unicase): Ny funktion.
 	(lyskom-unicase-char): Ny funktion.

Tue Aug 20 10:11:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* macros.el (match-string): Ny kompatibilitetsdefinition.
	(map-keymap): Definiera med lyskom-provide-macro.
	(lyskom-provide-function): Definiera med lyskom-provide.
 	(lyskom-provide-subst): Nytt makro, definierat med lyskom-provide.
 	(facep): Definiera med lyskom-provide-function. (internal-facep):
 	Definiera med lyskom-provide-subst. (lyskom-provide): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Lade in ;;;###autoload fre.

Mon Aug 19 15:10:50 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-view-text-hook): Ny variabel.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anropa lyskom-view-text-hook

	* macros.el (lyskom-provide-macro): Nytt makro
	(lyskom-provide-function): Nytt makro
	(byte-code-function-p): Definiera med lyskom-provide-macro
	(save-selected-window): Definiera med lyskom-provide-macro

846
847
Thu Aug 15 21:15:10 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
848
849
	* Version 0.43.2 slppt.

850
851
	* startup.el (lyskom): teranvnd inte levande sessioner.

852
853
854
855
856
857
858
Thu Aug 15 10:08:21 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Kanske lite
 	smartare expansion av strngar (mindre onskade SPC i slutet av
 	expansionen.) Backa markren till position fr frsta mismatch.
 	Expandera strngar med "Foofum X, Foobar (b) X" rtt.

859
860
Wed Aug 14 17:03:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
861
862
863
864
865
	* Version 0.43.1 slppt.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt, om det redan fanns en prompt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
866
867
	* Version 0.43 slppt.

868
869
870
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa inte
 	lyskom-dont-change-prompt hr.

871
872
Wed Aug 14 13:19:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
873
874
875
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till send-empty-message-p

876
877
	* vars.el.in (lyskom-send-message-setup-hook): Ny variabel.
	(lyskom-send-message-exit-hook): Ny variabel.
David Byers's avatar
David Byers committed
878
	(lyskom-send-message-hook): Nu variabel.
879
880
881

	* commands2.el (lyskom-send-message): Anropa
 	lyskom-send-message-setup-hook fre lsning av meddelande och
David Byers's avatar
David Byers committed
882
883
 	lyskom-send-message-exit-hook eftert, Bytte variabelnamn,
 	omstrukturerade funktionen, anropa lyskom-send-message-hook.
884
885
886
887
	(lyskom-send-message-auto-fill): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-resize-minibuffer): Ny funktion.
	(lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit): Ny funktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
888
889
890
891
892
Wed Aug 14 03:54:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frsk inte
 	lgga till Anonym person som mottagare.

893
894
895
896
897
Tue Aug 13 14:58:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-after-load-hook): Bytte namn frn
 	kom-after-load-hook. Gjorde om till anvndarvariabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
Tue Aug 13 00:01:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
 	start-new-session-same-server och new-session-in-buffer.

	* startup.el (lyskom): Kolla om bufferten fanns.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-from-list): Anvnd kn 'prefetch
 	som k istllet fr 'background.
	(lyskom-prefetch-comment-stats): Dito.

Mon Aug 12 00:40:50 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde ngra server-flaggor
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el: Stt prioriteter fr ngra ker.

	* internal.el (lyskom-set-queue-priority): Ny funktion.
	(lyskom-queue-priority): Ny funktion.

	* cache.el: Skrev en ny implemetation av cachen, men den r
 	utkommenterad tills vidare.

	* services.el (z-initiate-get-map): En variant som delar upp
 	frgan i mindre bitar. Inte riktigt skert att den fungerar i alla
 	fall. Borde skrivas om med lyskom-fake-call.
	(lyskom-receive-partial-map): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-output-queues): Ersatte lyskom-output-queue.

	* parse.el (lyskom-parse-success): Anvnd assq.
	(lyskom-parse-error): Dito.

Sun Aug 11 22:16:33 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Gjorde
 	s att total-users innehller "aktiva".

937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
Sun Aug 11 12:32:14 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-garb-nice): Stt MUSTMATCH till t i anrop
 	till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-set-permitted-submitters): Dito.
	(kom-set-super-conf): Dito.

	* commands1.el (kom-review-presentation): Stt MUSTMATCH till t i
 	anrop till lyskom-read-conf-stat.
	(kom-add-member): Dito.
	(kom-sub-member): Dito.
	(kom-sub-self): Dito.
	(kom-unset-conf-motd): Dito.
	(kom-change-name): Dito.
	(kom-change-supervisor): Dito.
	(lyskom-add-sub-recipient): Dito.

954
955
Sat Aug 10 12:24:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrivt av
 	idletid. Skriv inte ut idletid om klienten inte har skickat
 	user-active. (lyskom-format-secs-aux): Ny funktion.
	(lyskom-format-secs): Ny funktion.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-is-active.

	* komtypes.el (def-komtype): Fixade buggen som gjorde att
 	def-komtype var obra genom att returnera en progn med defsubstarna
 	i istf att evaluera defsubstarna.

968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
	* vars.el.in (lyskom-server-features): Lgg in information om
 	protokollversion fr servrar med version lgre n 1.7.0
	(lyskom-server-features): Lade in lyskom-dynamic-session-info-flag
 	och lyskom-idle-time-flag. (lyskom-dynamic-session-info-flag): Ny
 	variabel. (lyskom-idle-time-flag): Ny variabel.
	
	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Hantera
 	relationen "<".

	* english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, session-status-9,
 	session-status-invisible

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
 	session-status-inactive, byggde om session-status-9

	* commands1.el (lyskom-status-session-9): Snyggare utskrift om
 	anvndaren inte r idle. (lyskom-who-is-on-9): Hantera
 	kom-idle-hide som inte r en siffra. Hantera prefixargumentet -
 	som man fr om man trycker C-u - 0 v (kom-who-is-on): Testa
 	lyskom-dynamic-session-info-flag istf protokollversion.
	(kom-status-session): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): Testa p
 	lyskom-idle-time-flag istf protokollversion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Anvnd lookup-name om
 	servern inte klarar lookup-z-name.
	(initiate-compat-lookup-z-name-2): Ny funktion.
	(initiate-compat-lookup-z-name-3): Ny funktion.

	* internal.el (lyskom-complete-call): Ny funktion.
	(lyskom-fake-call): Ny funktion.

1002
1003
Sat Aug 10 04:30:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1004
1005
1006
	* commands1.el (kom-send-letter): Flyttade ett anrop till
 	cache-del-conf-stat.
	
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Flytta text".

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do-when-done): Hantera en trasig
 	kom-when-do-when-done en aning snyggare.

	* commands1.el (kom-sub-recipient): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-add-sub-recipient): Skrev om fr att skta flyttning
 	ocks.
	(kom-move-text): Nytt kommando.

1017
1018
Fri Aug 9 01:18:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
	* commands1.el (kom-who-is-on): Skriv ut felmeddelande om det inte
 	fanns ngra inloggade.
	(lyskom-who-is-on-9): Signalera om det inte fanns ngra inloggade.

	* swedish-strings.el,english-strings (lyskom-strings): La till
 	null-who-info.

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
	* vars.el.in (kom-idle-hide): Ny variabel.

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Hantera username utan
 	"%".
	(lyskom-insert-deferred-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-who-is-on-9): Frdrj utskrifter av static-session-info.

1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
	* swedish-strings.el (lyskom-parse-command-and-execute): Bort med
 	swascii och lite kosmetiska fixar.
	(kom-expand-slow-command): Ny funktion.
	(kom-parse-command-and-execute): Bytte namn frn
 	lyskom-parse-command-and-execute.
	(lyskom-get-entered-slow-command): Ny funktion.
	(kom-expand-slow-or-next-command): Ny funktion.

1041
1042
Thu Aug 8 12:33:03 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1043
1044
	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Anropa modfun *en* gng.

1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-changes.

	* flags.el (kom-edit-options-send): Bugga inte ur om inga
 	ndringar har gjorts genom att stta bufferten rtt. Fixade en
 	kosmesisk bug som dk upp nr den riktiga blev rttad.

1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
Thu Aug 8 00:04:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-combine-username): Ny funktion.

	* services.el (initiate-get-static-session-info): Anvnd cache.

	* cache.el (cache-get-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-add-static-session-info): Ny funktion.
	(cache-del-static-session-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-static-session-info-cache): Ny variabel.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Anvnd en sparad
 	kopia av lyskom-last-viewed.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Infrde session-status-9
 	och session-is-invisible.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-8): Gamla kom-who-is-on.
	(kom-who-is-on): Numera en dispatcher till de riktiga
 	funktionerna.
	(lyskom-who-is-on-9): Ny funktion.
	(lyskom-status-session-8): Bytte namn frn
 	lyskom-status-session-2.
	(lyskom-status-session-9): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till who-is-active,
 	who-is-active-last-minutes och showing-invisibles.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* komtypes.el (def-komtype): Nytt makro. Det kommer att flyttas
 	till macros.el senare.
	(session-flags): Ny typ.
	(dynamic-session-info): Ny typ.
	(static-session-info): Ny typ.

	* parse.el (lyskom-parse-session-flags): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info): Ny funktion.
	(lyskom-parse-dynamic-session-info-list): Ny funktion.

	* services.el (initiate-who-is-on-dynamic): Ny funktion.
	(initiate-get-static-session-info): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Kolla om
 	lyskom-executing-command r satt.

1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
Wed Aug 7 20:35:59 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile: Frbttrade nnu mer.

	* swedish-strings.el: Tog bort bindningar av M-e etc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): recenter buggade
 	ur om minibufferten var aktiv.

	* Slppte 0.42
	
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
Tue Aug 6 23:32:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Jag gick igenom och uppdaterade Copyright-rtal och GPL-version
 	i alla filerna, genom att anvnda M-x copyright-update.

	* Makefile: Rensade bort lite gammalt skrp.

1117
1118
1119
1120
1121
Mon Aug 5 02:16:04 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Testa
 	lyskom-dont-change-prompt.

1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
Sun Aug 4 12:51:38 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* services.el (initiate-query-async): Ny funktion.
	
	* services.el (initiate-accept-async): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-number-array): Ny funktion.

1130
1131
Fri Aug 2 00:00:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1132
1133
	* services.el (initiate-user-active): Ny funktion.

1134
1135
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kolla om sessionen r
 	dd.
1136
	(lyskom-update-prompt): Se till att point hamnar rtt.
1137
1138
1139
	(lyskom-update-prompt): Hantera tom prompt p ett bttre stt.
	(lyskom-end-of-command): Skicka user-active om protokollversionen
 	r minst 9.
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): La till
 	dead-session.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Gr inte lyskom-clear-vars.

	* commands1.el (lyskom-quit): Dito.
	
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte
 	lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, s att den inte
 	uppdaterar prompten om det inte behvs.
	(lyskom-start-of-command): Justerad drefter.
	(lyskom-end-of-command): Dito.

	* vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
 	drefter.
	
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn frn
 	lyskom-print-prompt.
	(lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad drefter.

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
 	prompten. Lt lyskom-update-prompt gra det sjlv istllet.

1168
1169
Thu Aug 1 22:33:32 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1170
1171
1172
1173
	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Anvnd
 	inhibit-read-only istllet fr buffer-read-only.
	(lyskom-default-new-text-hook): Gr inte (lyskom-run 'async ...)

1174
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Skrev om.
1175
	(kom-page-next-command): Hoppa till slutet frst, om det syns.
1176

David Byers's avatar
David Byers committed
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
Wed Jul 31 10:11:01 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-sync-database): Tillt inte operationen om
 	serverversionen r 1.8 eller ldre.

Tue Jul 30 10:06:00 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* filter.el (kom-filter-text): Stt point fre initialt innehll
 	nr man frgar efter mte. (kom-filter-subject): Dito.
 	(kom-filter-author): Dito fr bde frfattare och mte.

1188
1189
1190
1191
1192
Mon Jul 29 11:14:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-error-texts): Lade
 	till strngar fr felkoderna 43-47.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
Mon Jul 29 04:30:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-no): Hantera ven en
 	conf-stat.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.	
	(lyskom-read-conf-name): Dito.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Tog bort (interactive).

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
Sat Jul 27 00:32:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-next-kom,kom-previous-kom): Ta bort dda
 	buffertar ur lyskom-sessions-with-unread(-letters).
	(kom-next-unread-kom): Anvnd lyskom-buffer istllet fr
 	lyskom-proc.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Anvnd lyskom-buffer
 	istllet fr lyskom-proc i lyskom-sessions-with-unread(-letters).

	* commands2.el (kom-next-unread-kom): Fungerade inte om
 	current-buffer inte var en LysKOM-buffert, och det inte fanns
 	ngra olsta.

1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
Fri Jul 26 12:27:37 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Hantera att
 	lyskom-lookup-conf-by-name returnerar conf-z-info.

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till unknown-doing-what.

	* commands1.el (lyskom-status-session-2): Snyggare utskrift om
 	doing-what r tom strng.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type): Ny
 	semantik fr x-list parametern. Den skall vara en lista, inte en
 	conf-info-list.
	(lyskom-completing-cache-completion): Ny funktion.
	(lyskom-read-conf-no): Hantera conf-z-info istf conf-stat internt.
	(lyskom-read-conf-stat): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito.
	(lyskom-read-conf-name): Dito, samt returnera conf-z-info.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Returnera conf-z-info.
	(lyskom-read-conf-internal): Anvnd conf-z-info istf conf-stat
 	internt. Cacha expansionen av strngar fr att undvika extra
 	uppslagningar.
	(lyskom-completing-lookup-z-name): Erstter
 	lyskom-completing-lookup-name.
	(lyskom-read-session-internal): Hantera conf-z-info frn
 	lyskom-read-conf-internal.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-object): Lade in std fr
 	formattering av t och nil som boolean.

	* komtypes.el (lyskom-create-version-info): Ny funktion
	(version-info->protocol-version): Ny funktion.
	(version-info->server-software): Ny funktion.
	(version-info->software-version): Ny funktion.

	* parse.el (lyskom-parse-version-info): Ny funktion.

	* services.el (initiate-lookup-z-name): Ny funktion.
	(initiate-get-version-info): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-dont-debug-what-i-am-doing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Option att inte logga
 	what-i-am-doing-meddelanden.

1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Thu Jul 25 11:35:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Skrare
 	hantering av C-g. (lyskom-read-conf-internal): Hantera tomma
 	strngen med ngra specialfall. (lyskom-complete-string): Total
 	omskrivning fr att f den lite korrektare.

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrare
 	hantering av C-g vid mottagarkontroll.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1272
1273
Thu Jul 25 03:01:52 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Gjorde om mellanslagen runt
 	mode-line-unread och mode-line-letters.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Flyttade en parentes,
 	vilket helt pltsligt fick lyskom-sessions-with-unread att brja
 	fungera.

	* commands1.el (lyskom-quit): Saknades ett -letters.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
	* review.el (kom-review-last-normally-read): Bytte reverse mot
 	nreverse.

	* vars.el.in (kom-bury-buffers): Ny variabel
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Kommenterade
 	bort.
	(kom-next-kom, kom-previous-kom): Skrev om.

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde
 	lyskom-normally-read-texts lokal. Lgg till lysikom-buffer till
 	lyskom-buffer-list.

1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
Wed Jul 24 17:44:59 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Gr let p inhibit-quit isllet.
	(lyskom-apply-multi-list-handler): Dito.
	(lyskom-apply-multi-handler): Dito.

	* services.el (blocking-do): Testa quit-flag ocks. Vid vissa
 	tillfllen kommer inhibit-quit att vara satt av ngon anledning.
 	(lyskom-wait-queue): Dito.

1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
Tue Jul 23 11:28:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrev om till
 	att anvnda query-read-texts istf get-membership.

	* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Ny funktion.
	(kom-edit-options): Byt ut Edit-options-modify mot
 	lyskom-Edit-options-modify s att den hanterar buffertlokala
 	variabler lite bttre. Denna patch r dock helt beroende av
 	implementationen av edit-options och fungerar kanske inte s bra i
 	alla emacsversioner.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-save): Spara ndringarna i
 	rtt buffert s inte buffertlokala variabler skrivs ver med nil
 	eller defaultvrden.

Mon Jul 22 14:10:51 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Eventuellt r
 	scrollning till botten vid promptbyte eliminerad.

	* vars.el.in (lyskom-noadmin-removed-commands): Lade till
 	kom-sync-database.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till syncing-database
 	och really-sync

	* commands2.el (kom-sync-database): Ny funktion

	* services.el (initiate-sync): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el: Tog bort kom-dict och relaterade funktioner.
 	Removes lyskom-put-back-on-to-do-list Removed lyskom-return-time.
	(lyskom-insert-before-prompt): Inlajnade
 	lyskom-do-insert-before-prompt

	* commands2.el (kom-shutdown-server): Gr def-kom-command, anvnd
 	blocking-do.

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Hantera C-g ven om read-char normalt
 	inte kan lsa C-g. Hantera C-l ocks.
	Tog bort lyskom-handle-command-answer.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): Hantera ndra mtestyp p
 	personer. Spara de flaggor som inte explicit stts av funktionen.
 	Visa aktuell mtestyp innan frgorna stlls. Anvnd
 	lyskom-j-or-n-p fr att stlla frgorna.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
Fri Jul 19 18:29:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Det stod comments p ett
 	stllet dr det skulle ha sttt footnotes.

Thu Jul 18 10:53:36 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny kod frn David.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte lsa hemliga
 	kommentarer om kom-follow-comments-outside-membership var t.
 	Gjorde om frsket att f fotnoter att lsas frst om
 	kom-show-footnotes-immediately r nil. Frhoppningsvis lyckades
 	det den hr gngen (Jag tjuvkikade p 0.38.2).

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
Thu Jul 18 10:18:13 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Bugfix (det fungerade
 	helt enkelt inte).

Wed Jul 17 11:35:10 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kontroll av
 	mottagare hoppar ver kommenterade frfattare om deras brevldor
 	r mottagare och hoppar ven ver lyskom-pers-no (man ser ju
 	alltid texter man skriver sjlv.) Detta gr att det gr snabbare
 	att skicka personliga svar.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1385
1386
1387
1388
1389
Wed Jul 17 01:07:40 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Frskte fixa s att
 	fotnoter fr lsas frst om kom-show-footnotes-immediately r nil.

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
Tue Jul 16 10:25:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte \345 -> \344 p en
 	del hll. Bytte \345 -> \366 p en del andra.

	* commands1.el (kom-delete-conf): Stt mustmatch till t i anropet
 	till lyskom-read-conf-stat.

	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till saving-settings-done, ndrade saving-settings.
	(lyskom-commands): Lade till kom-save-options.

	* flags.el (kom-save-options): Nytt kommando.

	* commands2.el (kom-send-message): Bugfix: snda allmnt
 	meddelande fungerar igen.

Mon Jul 15 12:14:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Krv match vid
 	lsning av mte.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Korrigera hanteringen av
 	korta conf-types. Den satte in 'space p femte bitten...

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Formattera lnga
 	conf-types enbart om server klarar sdana.

	* services.el (initiate-set-last-read-2): Ny funktion.
	(initiate-set-last-read): Fungerar ven med servrar som inte kan
 	set-last-read.

	* review.el (lyskom-review-by-to): Stll markren fre mtesnamnet
 	nr man frgar till vilket mte.

	* startup.el (lyskom-setup-client-check-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-features): Ny variabel.
	(lyskom-server-supports): Ny variabel.
	(lyskom-long-conf-types-flag): Ny variabel
	(lyskom-set-last-read-flag): Ny variabel
	(lyskom-uconf-stats-flag): Ny variabel
	(lyskom-z-lookup-flag): Ny variabel
	(lyskom-accept-async-flag): Ny variabel

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr lyskom-server-supports,
 	diverse flaggor och lyskom-server-version buffertlokala. (lyskom):
 	Anropa lyskom-setup-client-for-server-version.
	(lyskom-setup-client-for-server-version): Ny funktion.

	* vars.el.in (lyskom-server-version): Lade till
 	lyskom-server-version.

	* startup.el (lyskom): Tilldela lyskom-server-version s andra
 	funktioner kan f information om serverversionen p ett enkelt
 	stt.

Sun Jul 14 13:55:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Lade till parametern quittable (C-g
 	avbryter och signalerar quit)
	(lyskom-ja-or-nej-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit.
	(lyskom-j-or-n-p): Gr inte lyskom-end-of-command vid quit; ny
 	parameter quittable.

	* vars.el.in: Lade till kom-check-commented-author-membership.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Hantera att case
 	inte spelar ngon roll i strngar (s tex "lysator" ger en exakt
 	match.) (lyskom-completing-member): Ny funktion fr att leta
 	strngar i listor.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Konfirmera multipla
 	mottagare bara om kom-confirm-multiple-recipients r before.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till comment-all-relevant-p.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal-verify-type):
 	Fixade s inte ingen match accepterades som conf.
	(lyskom-lookup-conf-by-name): Specialhantering av tomma strngen.
	(lyskom-read-conf-internal): Returnera rtt conf-stat om strngen
 	matchar prefix p ngon conf och hela namnet p ngon annan.

Fri Jul 12 17:11:52 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* commands1.el (kom-status-session): Ny funktion. Se ven
 	lyskom-status-session och lyskom-status-session-2

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till strngar fr sessionsstatus. Lade till Status fr session
 	till kommandona.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-no): Definiera
 	lyskom-blocking-process; det fungerar inte alls annars.

	* ChangeLog: Saknar motivation att skrica lic. Formatterate drfr
 	istllet om mina gamla, felformatterade ChangeLog-entries.

Wed Jul 10 12:39:47 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Patch so sojge kan slippa se lappar
 	p drren. Markerad med +++SOJGE.

1494
1495
Mon Jul 8 10:37:48 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde fler variabler
 	buffertlokala.

	* lyskom-rest.el (lyskom-modify-prompt): Anvnd kom-prompt-format.

	* commands2.el (kom-who-am-i): Lade till kom-who-am-i

1503
1504
1505
1506
1507
1508
	* vars.el.in (lyskom-login-hook): Defvarade denna.
	(kom-login-hook): Uppdaterade dokumentationen.

	* startup.el (kom-start-anew): Bytte ordningen mellan
 	kom-login-hook och lyskom-login-hook.

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
	* filter.el (kom-super-jump): Vljer mottagare att filtrera som
 	aktuellt mte om inlgget har aktuellt mte som mottagare, annars
 	inlggets frsta mottagare.

	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till no-recipient.

1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
Thu Jul 4 23:45:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-follow-comments-outside-membership): Ny
 	variabel.
	(lyskom-elisp-variables): La till den.

	* view-text.el: Anvnd den.

1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
Thu Jul 4 14:10:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* completing-read.el: Totalt omskriven. Strre, kanske
 	lngsammare, men jag vet hur den fungerar nu.
	(lyskom-read-conf-no): Ny betydelse av PREDICATE-parametern.
	(lyskom-read-conf-stat): Ny parameterlista (nytt PREDICATE,
 	MUSTMATCH tillagt.)
	(lyskom-read-conf-name): Nu parameterlista. Ny ordning, lagt till
 	EMPTY-parametern.
	(lyskom-read-conf-internal): Ny funktion som gr allt jobb.
	(lyskom-read-conf-name-internal): Utbytt mot
 	lyskom-read-conf-internal.
	(lyskom-read-conf-get-logins, lyskom-read-conf-expand-specials,
 	lyskom-read-conf-lookup-specials, lyskom-lookup-conf-by-name,
 	lyskom-complete-collect, lyskom-read-conf-internal-verify-type,
 	lyskom-complete-string, lyskom-complete-string-up-level,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-backup-others,
 	lyskom-complete-string-skip-parens-2,
 	lyskom-complete-string-next-word,
 	lyskom-complete-string-reset-position): Nya funktioner.


	* startup.el (kom-start-anew): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting. Anvnd lyskom-lookup-conf-by-name.

	* review.el (lyskom-review-by-to): ndrade predicate-parametern
 	till lyskom-read-conf-nnting.

	* commands2.el (kom-status-conf, kom-status-person,
 	kom-send-message, kom-set-garb-nice, kom-set-permitted-submitters,
 	kom-set-super-conf, kom-change-conf-type): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): ndrade
 	predicate-parametern till lyskom-read-conf-nnting.

	* filter.el (kom-filter-subject, kom-filter-author,
 	kom-filter-text): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.
	
	* commands1.el (kom-delete-conf, kom-review-presentation,
 	kom-send-letter, kom-add-member, kom-add-self, kom-sub-member,
 	kom-sub-self, kom-change-presentation, kom-change-conf-motd,
 	kom-unset-conf-motd, kom-go-to-conf, kom-change-name,
 	kom-change-supervisor, kom-change-password,
 	lyskom-add-sub-recipient): ndrade predicate-parametern till
 	lyskom-read-conf-nnting.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa lyskom-login-hook oxo. Den
 	sparas *inte* i servern.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Ny definition av regexpen fr
 	textnummer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1578
1579
1580
1581
Tue Jul 2 09:14:53 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-comment-stats): Ny funktion.

1582
1583
Sun Jun 23 02:16:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1584
1585
1586
1587
	* startup.el (lyskom): Anropa lyskom-setup-faces

	* vars.el.in (lyskom-setup-faces): Ny funktion.

1588
1589
1590
	* edit-text.el (lyskom-edit-parse-headers): Kr
 	lyskom-swascii-header-subject genom regexp-quote innan matchning.

1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
Sat Jun 22 17:15:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

	* ansaphone.el (lyskom-ansaphone-message-handler): Spara
 	meddelanden enbart om kom-ansaphone-record-messages r icke-nil
 	(request frn Tommy Persson). Visa inte alltid meddelanden som
 	spelas in.

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): Lade till
 	kom-ansaphone-record-messages och kom-ansaphone-show-messages.
	(kom-ansaphone-record-messages): Ny variabel.
	(kom-ansaphone-show-messages): Nu variabel.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1603
1604
1605
1606
1607
1608
Thu Jun 20 01:08:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Hantera hemliga
	personer.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

1609
1610
Tue Jun 11 09:25:24 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1611
1612
	* parse.el (lyskom-parse-conf-type): Hanterar Any-Conf-Type.
	(lyskom-maybe-parse-1-or-0): Ny funktion.
1613

1614
1615
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till anonymous-allowed.
1616

1617
1618
	* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man fr skriva anonyma
 	texter.
1619

1620
1621
1622
1623
1624
	* komtypes.el (conf-type->anarchy): Ny funktion.
	(lyskom-create-conf-type): Hantera anarkibiten.
	(conf-type->rsv1): Ny funktion.
	(conf-type->rsv2): Ny funktion.
	(conf-type->rsv3): Ny funktion.
1625

1626
1627
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-conf-type): Skicka alltid
 	extended-conf-type till servern.
1628

1629
1630
	* commands2.el (kom-change-conf-type): Frga om man fr skriva
 	anonyma texter.
1631

1632
1633
Thu Jun 6 02:59:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1634
1635
1636
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till kolon p ngra
 	frgor.

1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
	* startup.el (kom-start-anew): Anropa clear-all-caches.

	* cache.el (cache-clear): Ny funktion.
	(cache-add,cache-del): Bytte namn p lokala variabler.
	(clear-all-caches): Ny funktion.
	(cache-create): Ny funktion.

1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
Wed May 29 13:10:54 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Lgg till ett mellanslag
	ven nr det inte finns ngot defaultvrde.

	* commands1.el (kom-delete-text): Anvnd zerop.

David Byers's avatar
David Byers committed
1651
1652
Mon May 27 10:39:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1653
1654
1655
	* startup.el (lyskom): Stt face-scheme hr och inte i vars.el

	* vars.el.in: Ta bort sttning av face-scheme
David Byers's avatar
David Byers committed
1656

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
Sun May 26 03:01:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La in en radbrytning i
 	message-from-to.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

Fri May 24 03:24:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-send-message): Skriv ut vart meddelandet
 	skickas.

David Byers's avatar
David Byers committed
1669
1670
Wed May 22 16:56:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1671
1672
1673
	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gr
 	kom-friends,kom-permanent-filter-list, kom-session-filter-list
 	buffertlokala
David Byers's avatar
David Byers committed
1674
1675


David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
Wed May 22 06:27:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-update-lyskom-buffer-list): Satte in nya
	buffertar p fel stlle ibland.

Tue May 21 23:45:56 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-status-conf): Frga om medlemslistan ska vara
	snabb eller fullstndig (ungefr).

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): La till strngen
 	show-membership-info-q.

1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
Mon May 20 11:29:39 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el: En bunt ndringar frn Bellman.
	(lyskom-buffer-p): Ny funktion.
	(lyskom-update-lyskom-buffer-list): Dito.
	(kom-next-kom): Ny implementation.
	(kom-previous-kom): Ny funktion.
	(kom-next-unread-kom): Ny funktion

	* vars.el.in (lyskom-buffer-list): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (backward-text): La till ett anrop till
 	beginning-of-line fr att det inte ska bli fel i gamla Emacsar.

1703
1704
Thu May 9 11:50:39 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1705
	* commands1.el (kom-list-clients): Lade till en kommentar.
1706

1707
1708
	* services.el (initiate-find-next-text-no): Ny funktion.
	(initiate-find-previous-text-no): Ny funktion.
1709

1710
1711
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
	tll cant-review-everything.
1712

1713
1714
1715
1716
	* review.el (lyskom-get-texts-globally): Ny funktion.
	(lyskom-get-texts-by-to): Anropa lyskom-get-texts-globally fr att
 	tserse globalt. (lyskom-review-by-to): Tillt terse av alla till
 	allt.
1717

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1718
1719
Wed May 8 01:10:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
	* commands2.el (kom-status-conf): Uppskjut utskrifen av
 	medlemmarnas namn.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Kolla process-status.

	* services.el (blocking-do): Kolla process-status.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Gissa om det
 	r en person p ett bttre stt.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Returnera nil om
	kom-text-properties r nil.

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person): Respektera
 	kom-text-properties.
	(lyskom-show-logged-out-person): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Dito.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Anvnd inte kom-first-line-face
	om kom-text-properties r nil.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): ndra default till t.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Var lite mer
	defensiv i scrollningen. Dvs. scrolla aldrig.

1747
1748
Tue May 7 11:00:46 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1749
1750
1751
	* review.el (lyskom-review-by-to): Anvnd blocking-do-multiple fr
 	att snabba upp frsta utskriften. (lyskom-get-texts-by-and-to):
 	Anvnd blocking-do-multiple fr att skynda p uppstarten.
1752

1753
1754
Tue May 7 03:18:48 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1755
1756
1757
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Hoppa till slutet p
 	bufferten om det syns i fnstret.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
	* commands1.el (kom-list-re): Stt knapp p raderna.
	
	* commands1.el (kom-send-letter): Gr (recenter 1) istllet fr
 	(recenter 0).

	* lyskom-rest.el (kom-page-next-command): Dito.
	(kom-view,lyskom-start-of-command): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Frskte gra s att den inte
 	hoppar ner s ofta.

	* commands1.el (kom-list-clients): Uppskjut utskrift av
 	klientnamn.
	(lyskom-deferred-client-1): Ny funktion.
	(lyskom-deferred-client-2): Ny funktion.

1774
1775
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Liten ndring av
 	formatstrngen fr uppskjutna mtesnamn.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1776
1777
	(lyskom-format-aux-help): Nytt format-element "D" som tar en
 	strng eller defer-info som argument.
1778
1779
1780
1781

	* deferred-insert.el (lyskom-deferred-insert-conf): Anvnd redan
 	satta properties.

1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
Mon May 6 00:27:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-faces): Ny variabel.
	Leta efter X-resurser som bestmmer utseendet p faces.

	* deferred-insert.el (lyskom-defer-insertion): Gjorde s att man
 	anger serveranrop p samma stt som i blocking-do.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Skrev om.
	(lyskom-insert-header-comm): Skrev om.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Gjorde om till en
 	funktion.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Gr om drefter.

1798
1799
Sun May 5 12:53:49 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1800
1801
1802
1803
	* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Lista i rtt
 	ordning. En fatal bug rttad. (lyskom-remote-list-messages): Lista
 	meddelanden i rtt ordning. (lyskom-remote-erase-messages):
 	Rttade en fatal bug.
1804

1805
1806
1807
1808
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Lade till
 	predikatet persnone fr att stda ndringen i kom-start-anew.
	(lyskom-read-conf-name-internal-verify-type): Lade till predikatet
 	persnone.
1809

1810
1811
	* startup.el (kom-start-anew): kom-start-anew lser in personnamn
 	s att gamla personer har prioritet ver nya.
1812

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
Sun May 5 03:18:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* Makefile (PARTS-EL): Flyttade deferred-insert.el till HEADER-EL.

	* deferred-insert.el (lyskom-replace-deferred): Nytt makro.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Skrev om med makrot.

	* view-text.el (lyskom-insert-deferred-header-comm): Dito.

	* commands1.el (kom-list-clients): Anpassa bredden p
 	sessionsfltet.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Skicka bara mtesnummer till
 	lyskom-print-header-recpt.
	(lyskom-print-header-recpt): Frdrj utskrifter.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Anpassa bredden p sessionsnumret och tillt lite defer.

	* commands2.el (kom-status-conf): Tillt defer. Formateringen
 	ndrades lite ocks.
	(kom-status-person): Dito.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Anpassar bredden p frsta fltet
 	s att sessionsnumret precis fr plats.
	(kom-list-clients): Tillt defer.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lsmarkera texter efter att
 	de har skrivits ut. Frhoppningsvis fr detta inga otrevliga
 	bieffekter.

1844
1845
Sat May 4 00:07:06 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

1846
1847
1848
	* view-text.el (lyskom-insert-header-comm): Ta insert-funktionen
 	som parameter.

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
	* Jag plockade koden fr "Lista (med) regexpar" frn 0.38.2.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-z-info-list): Ny funktion.
	(lyskom-parse-conf-z-info): Dito.

	* komtypes.el: La till funktioner fr conf-z-info-list och
 	conf-z-info.

	* services.el (initiate-re-z-lookup): Ny funktion.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Lista (med)
 	regexpar".
	(lyskom-mode-map): La in kommandot p "lr".

	* english-strings.el: Dito.

1865
1866
1867
1868
1869
1870
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Inga knappar p mte
	0.

	* vars.el.in (lyskom-default-conf-string): Ny variabel.

	* commands1.el (kom-who-is-on): Stt lyskom-default-conf-string
1871
 	lokalt.
1872

1873
1874
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1875
1876
1877
	* english-strings.el,swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Lade till M-DEL som bindning fr
 	kom-prioritize-deselect-all
1878

1879
1880
	* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
 	kommando.
1881

1882
1883
1884
	* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten
 	rtt. (lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse
 	av en flitig frfattare till ett litet mte.
1885

1886
1887
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra
 	nya strngar fr rapportering av fel i terse.
1888

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev
 	effektivare. Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
 	Kontrollera att man verkligen fr lsa conf-mappen.
 	(lyskom-get-texts-generic): Tog bort denna eftersom den bara
 	anvndes av lyskom-get-texts-by. (lyskom-get-texts-to): Inlineade
 	koden frn lyskom-get-texts-generic. Stt maxinkrement till
 	lyskom-fetch-map-nos. (lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement
 	satt till lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr
 	lsa conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
1898

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
Fri May 3 03:24:38 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Ny defer-hantering.
	(lyskom-insert-deferred-header-comm): Ny funktion.
	(lyskom-insert-header-comm): Detta r
	lyskom-print-delayed-header-comm i ny skepnad.

	* vars.el.in (kom-deferred-printing): Bytte namn frn
 	kom-delayed-printing.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-insert): Ny defer-kod
	(lyskom-format-insert-at-point): Dito.
	(lyskom-format-aux-help): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Bytte -> .

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Tog bort.

	* deferred-insert.el: Ny fil.
	(lyskom-deferred-insert-conf): Ny funktion, eller snarare
	lyskom-delayed-print-conf under nytt namn.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): 

	* commands2.el (lyskom-list-summary): Justerade formatering.
	(lyskom-print-summary-line): Anvnd lyskom-format-insert.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity):
 	Skrev om.

	* lyskom-rest.el (lyskom-queue-print-name): Tog bort.
	(lyskom-queue-print-name-2): Tog bort.

	* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till kommandot "Lista
 	klienter".

	* english-strings.el (lyskom-commands): Dito.

	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): Kommenterade bort
 	innehllet..
	(lyskom-set-session-info): Dito.

	* commands1.el (lyskom-info-line-format-string): Ny funktion.
	(kom-who-is-on): Skrev om med hjlp av den.
	(lyskom-return-who-info-line): Tog bort.
	(lyskom-fix-str): Tog bort.
	(lyskom-return-who-info-line-as-state): Tog bort.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1947
1948
Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1949
1950
	* 0.41 release

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1951
1952
1953
1954
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Nytt
	format p de strngar som anvnds i
	lyskom-print-delayed-header-comm.

1955
	* english-strings.el (lyskom-strings):
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1956

1957
1958
Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

1959
1960
1961
	* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
 	kom-review-all (lyskom-mode-map): Lade in kom-review-all p "}A"
 	och "a ". Bytte ut ttabitarstecken mot oktala koder.
1962

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
	* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
	(lyskom-review-by-to): Anvnd strngen everything fr att skriva
 	ut "alla". (lyskom-get-texts-generic): Hantera terse alla.
	(lyskom-get-texts-by): Hantera terse alla.
	(lyskom-get-texts-by-and-to): Returnera rtt antal inlgg vid
 	terse frsta. (lyskom-get-texts-by-and-to): Hantera terse alla.
	(kom-review-all): Lade till detta kommando.
1970

1971
1972
1973
1974
	* english-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till everything som strng.

	* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
1975

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-display-time): Skydda med condition-case.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Skriver ut
	kommentarlnkar till olsliga texter igen.

	* commands1.el (lyskom-format-time): Ny funktion.
	(kom-display-time): Omskriven av Bellman.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Nya strngar fr
 	kom-display-time.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kr
 	lyskom-before-command-hook.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Klarade inte av
	en skrivskyddad buffert.
	
	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Dito.

David Byers's avatar
David Byers committed
2001
2002
Thu May 2 15:03:58 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2003
	* prioritize.el (kom-prioritize-reprioritize): Rttade ett fel.
David Byers's avatar
David Byers committed
2004

2005
2006
Wed May 1 20:53:30 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2007
2008
2009
	* lyskom-buttons.el (lyskom-generate-button): La till
	'(rear-nonsticky t) till alla knappar.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
	* internal.el (lyskom-queue-collect-p): Kommenterade bort denna
 	funktion.
	
	* services.el (z-initiate-get-map): Dito.

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Snkte inte
2016
 	lyskom-last-conf-fetched som den borde.
2017

2018
2019
Wed May 1 11:34:02 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2020
2021
2022
	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade
 	till newline i ngra strngar. Lade till ngra strngar, rttade
 	andra.
2023

2024
2025
	* prioritize.el (kom-prioritize-help): Ny funktion
	(lyskom-prioritize-mode): Bttre doc-strng
2026

2027
2028
	* english-strings.el, swedish-strings.el
 	(lyskom-prioritize-mode-map): Byggde om keymappen lite.
2029

2030
2031
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Generera knappar fr ?M
 	och ?P ven om argumentet inte r en conf-stat.
2032

2033
2034
	* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): Hantera knappskapande
 	fr mten och personer utan att ha hela conf-staten.
2035

2036
	* cache.el (cache-construct-uconf-stat): Rttade en bug.
2037

2038
2039
	* komtypes.el (lyskom-uconf-stat-p): Lade till denna funktion.
	(uconf-stat->garb-nice): Rttade en bug.
2040

2041
2042
	* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-button-actions):
 	Kommenterade bort srbehandling av textnumret i inlggsfoten.
2043

2044
2045
Mon Apr 29 09:24:16 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2046
2047
	* review.el (lyskom-get-texts-by): Fixade s inte information om
 	hemliga texter returneras.
2048

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2049
2050
2051
2052
Mon Apr 29 02:26:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Hantera mte 0 fr sig.

2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
Sun Apr 28 04:01:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Flyttade terstartning av
	strngar...

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): ...hit

2060
2061
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

2062
2063
2064
2065
	* commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen.

	* lyskom-rest.el (kom-save-text): Tillt directorynamn.

2066
2067
	* startup.el (kom-start-anew): Tm completion-cachen.

2068
2069
Thu Apr 25 14:04:26 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2070
2071
2072
	* prioritize.el (kom-prioritize-set-priority): Stt mark nr man
 	trycker "p".
	
2073
2074
2075
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Nu borde den
2076
 	skriva saker p rtt stlle.
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

	* services.el (initiate-set-client-version): Ny funktion.
	(initiate-get-client-name): Ny funktion.
	(initiate-get-client-version): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom): Bertta fr servern vad vi heter.

	* lyskom-rest.el (kom-go-to-next-conf): Anvnd def-kom-command.
	(lyskom-go-to-pri-conf,lyskom-go-to-next-conf): Flyttade p
	anropet av lyskom-end-of-command.
	(lyskom-maybe-move-unread): Felstavat argument.
	(lyskom-go-to-next-conf): Flyttade om lite.

2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
Thu Apr 25 01:42:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): ndrade default till nil.

	* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Radera efter
	att den nya texten skrivits in. P s stt blandas inte markers s
	ltt ihop.

	* commands1.el (kom-list-conferences): Skicka mtesnummer till
	lyskom-list-conf-print.
	(lyskom-list-conf-print): Anvnd mtesnummer istllet fr
	conf-stat, s att utskriften kan frdrjas.
	(kom-list-persons,lyskom-list-pers-print): Samma trick.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Skrev om testet efte newline.

	* vars.el.in (kom-delayed-printing): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-aux-help): Anvnd den.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Dito.

2112
2113
Wed Apr 24 17:49:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2114
2115
2116
	* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade bug som gjorde
 	att man kunde missa de allra frsta texterna i ett mte om man
 	tersg senaste.
2117
2118
2119
2120

Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
2121
 	lyskom-first-time-around r definierad.
2122
2123
2124

Tue Apr 23 11:26:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2125
2126
	* startup.el (kom-start-anew): Rensa completing-read-cachen innan
 	frsk att konvertera det inmatade anvndarnamnet.
2127

2128
2129
	* english-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
 	sista inlggsnumret som skrivs ut.
2130

2131
2132
	* swedish-strings.el (lyskom-button-actions): Lade till hints fr
 	sista inlggsnumret som skrivs ut.
2133

2134
2135
	* vars.el.in (kom-inhibit-typeahead): Lade till
 	kom-inhibit-typeahead.
2136

2137
2138
	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): terimplementerade
 	bortkastning av typeahead.
2139

2140
2141
	* view-text.el (lyskom-print-text): Lade till sttning av
 	lyskom-current-function och lyskom-current-function-phase.
2142

2143
2144
2145
	* lyskom-buttons.el (lyskom-get-button-hint): Ny funktion.
	(lyskom-generate-button): Anvnd lyskom-get-button-hint fr att
 	hitta hinten.
2146

2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
Wed Apr 24 03:44:31 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Delade upp den s att
	utskriften kan frdrjas.
	(lyskom-print-delayed-header-comm): Den frdrjda utskriften.

	* lyskom-rest.el (lyskom-insert-at-point): Ny funktion.
	(lyskom-format-insert-at-point): Ny funktion.

2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
Tue Apr 23 00:47:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Anta att
	lyskom-first-time-around r definierad.

Mon Apr 22 05:57:27 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-insert-person-name),
	(lyskom-insert-conf-name): Dessa funktioner anvnds inte, s jag
 	tog bort dem.
	(lyskom-print-header-comm): Duplicera inte jobbet i lyskom-format.

	* lyskom-rest.el (lyskom-delayed-print-conf): Ny funktion.

	* clienttypes.el (format-state->delayed-content),
	(set-format-state->delayed-content): Nya funktioner

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Returnera state istllet fr
	bara den frdiga strngen.
	(lyskom-format-insert-before-prompt,lyskom-format-insert),
	(lyskom-format): Justerade drefter.
2177

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-error): Gr s att en bug inte blir s
 	ddlig.

Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
 	lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2188
2189
2190
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
2191
 	ett anrop till lyskom-view-text.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2192

2193
2194
Wed Apr 10 10:16:20 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2195
2196
	* prioritize.el (kom-prioritize): En numera avrttad bug gjorde
 	att medlemskapslistan blev reverserad.
2197
2198
2199

Mon Apr 8 18:42:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2200
	* prioritize.el: Skrev om frn scratch.
2201
2202
2203

Sat Apr 6 18:13:25 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

2204
2205
	* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Fixade lyskom-insert s den ger
 	rtt beteende om kom-continuous-scrolling inte r satt.