TODO 4.04 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

6
7
8
  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
  inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
  prefix till existerande namn]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
  samtidigt. Dvs när jag läst 1449843 och 1449847 dykt upp
  automatiskt och väljer "Spara text (på fil)" så vill jag spara
  båda dessa inläggen.

  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
23
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
24
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
25

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
26
27
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
28
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
29

30
31
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
32
33
34
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
35
36
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
37
38
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

39
40
41
42
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

43
44
45
46
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

47
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48

49
50
51
52
  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

53
54
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55
56
57
  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

58
59
60
61
62
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
63
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
64

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
65
66
67
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

68
69
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
70
71
72
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
73

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
74
75
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
76

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
77
  Klickbara kommandon.
78

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
79
  Återinför Olästa
80

David Byers's avatar
David Byers committed
81
  Reentrant blocking-do
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109


Fixade saker

  Completion bryr sig inte om MUSTMATCH-parametern. (FIXAT)

  Om KOMNAME är satt till "" så kommer completionkoden att försöka
  komplettera det till alla personer. Det vill man *inte*. (FIXAT)
  (lyskom-lookup-conf-by name är snabbare på att returnera nil).

  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
  till nil. (FIXAT)

  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.
  (FIXAT)

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)". (FUNKTIONEN ERSATT; FIXAT)

  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)

  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)

  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)

110
111
  Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler. FIXAT.