elisp-client.nuked 41.3 KB
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373


              LysKOM-Projektet
          --------------------------------
         En klient skriven i GNU-emacs-lisp.
          --------------------------------
      Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.33Copyright (C) 1991 Lysator


Tillst}nd ges att kopiera denna manual och distribuera kopiorna, under
f|ruts{ttning att ovanst}ende copyrightnot och denna text finns med
p} alla kopior.F|rfattarna till denna klient {r alla medlemmar i Datorf|reningen
Lysator vid Link|pings Tekniska H|gskola --- LiTH.

De som f|r tillf{llet arbetar mest med klienten {r:

Per Cederqvist --- `ceder@lysator.liu.se'
Inge Wallin ---	`ingwa@isy.liu.se' eller `inge@lysator.liu.se'
Linus Tolke ---	`linus@lysator.liu.se'F|rord
******


Meningen med detta dokument {r att den ska beskriva allt man beh|ver
veta om elisp-klienten (se nedan) f|r att kunna anv{nda den. Det
f|ruts{tts att l{saren k{nner till GNU-emacs. Om anv{ndaren har anv{nt
QZ-KOM {r detta en f|rdel, men det {r p} inget vis n|dv{ndigt f|r
f|rst}elsen av LysKOM.Bakgrund
********


LysKOM {r ett konferenssystem som {r inspirerat av KOM, det
konferenssystem som skapades av QZ i Stockholm. Orsaken till att
LysKOM skrevs var att det KOMsystem Lysators medlemmar hade tillg}ng
till lades ner. QZ-KOM gick endast att k|ra p} DEC-20-maskiner och den
sista DEC-20-maskinen p} LiTH som studenterna hade tillg}ng till
s}ldes och f|rsvann. KOM hade blivit vanebildande f|r en del och det
bed|mdes att en ers{ttning var n|dv{ndig.

En tidig tanke n{r vi b|rjade jobba med LysKOM var att det skulle g}
att ha flera olika anv{ndarinterface samtidigt. N}gon vill se en
grafisk struktur p} hur inl{ggen h{nger ihop p} sin grafiska sk{rm,
n}gon annan vill kunna forts{tta att anv{nda sin gamla vt100. Det var
ocks} klart att systemet skulle k|ra under UNIX eftersom detta
operativsystem bed|mdes som vanligt i framtiden. Lysators medlemmar
hade dessutom stor erfarenhet av UNIX och Lysator {ger ett antal UNIX-
maskiner.

Bland annat av dessa orsaker valde vi att anv{nda en server-klient-
modell. En central server tar hand om alla inl{gg och LysKOM:s hela
databas. Mot denna server kan flera stycken klienter koppla upp sig
via TCP/IP.

Vi b|rjade tidigt skriva p} en klient i C som skulle bli en ganska
trogen kopia av QZ-kom. Det har dock visat sig att det finns m}nga
problem, som kanske var st|rre {n vi trodde fr}n b|rjan. Den h{r
klienten {r inte klar {n p} ett tag. Det {r Thomas Bellman som jobbar
med C-klienten ({ven kallad tty-klienten eftersom den g}r att k|ra p}
vilken tty som helst).

Jag, Per Cederqvist, har i st{llet skrivit en klient i elisp, det
programspr}k som finns inbyggt i GNU-Emacs. Denna klient har d{refter
byggts ut till en ganska omfattande klient av ett antal
Lysatormedlemmar och har visat sig vara enkel att modifiera med nya
funktioner och att hitta fel i. Detta dokument {r en enkel
anv{ndarhandledning och beskriver hur man anv{nder elispklienten.Servern
*******


Servern, databashanteraren, {r skriven i C och k|rs p}
`nanny.lysator.liu.se' (IP-nummer 130.236.254.13). Databasfilen {r
l{sbar f|r flera av lysators medlemmar, vilket kan tyckas vara en
bugg, men den {r medveten. Vi vill inte ge n}gon en falsk k{nsla av
s{kerhet och p} ett system s}dant som Lysators {r det alltf|r m}nga
som har privilegier f|r att man skall kunna garantera n}gon hemlighet.
P} andra serverinstallationer i framtiden blir naturligtvis
situationen en annan.Multiplexer
***********


Eftersom antalet uppkopplingar till en och samma process {r v{ldigt
begr{nsat s} finns det p} `laila.lysator.liu.se' (IP-nummer
130.236.254.12) en multiplexer som tar emot din uppkoppling och som
skickar vidare den till LysKOM-servern som k|r p} `nanny'. Denna skall
anv{ndas och om vi f}r f|r oss att flytta LysKOM servern kommer denna
att {ndras s} att den kopplar vidare till det nya st{llet.Uppstart
********

Det {r olika procedurer f|r att komma in i LysKOM beroende p} 
vilken maskin du kopplar upp dig ifr}n. De {r alla beskrivna h{r 
nedan.Fr}n Lysators maskiner

Enklast {r att k|ra LysKOM fr}n n}gon av Lysators UNIX-maskiner (`lage',
`lave', `laila' eller `nanny'). N{r man har startat emacs r{cker det med
att skriva
       M-x lyskom

f|r att s{tta ig}ng. Svara p} fr}gan om server med
att trycka RET.Fr}n elev-sparcarna p} IDA (Inst. f|r Datavetenskap p} LiTH):

L{gg in
   (autoload 'lyskom "~d88perce/lyskom" "K|ra LysKOM" t)

i din `.emacs'. Starta om emacs eller l{s in `.emacs' i din emacs igen.
Skriv `M-x lyskom'. N{r du f}r fr}gan om server svarar du `obel18' och
hoppas att allt fungerar. K|r inte fr}n IDA:s maskiner om de {r
nerlastade - vi vill inte att n}gon ska f} f|r sig att det h{r
"kryph}let" m}ste t{tas! P} `obel18.ida.liu.se' ligger ett litet
program som rel{ar anropen vidare till `nanny.lysator.liu.se' d{r
databasen f|r n{rvarande ligger.Fr}n andra maskiner

H{mta filen `lyskom.el' eller `lyskom.elc'. Senaste versionen finns alltid
p} `lage.lysator.liu.se' i directoryt `/usr/local/lib/elisp/'. K|r, och
hoppas att du kommer }t `laila' eller `obel18.ida.liu.se'. Om det blir
problem, s} l|s dem och tala om f|r mig hur du l|ste dem, s} kan jag
l{gga in din l|sning h{r.

Om Emacs s{ger `"Unknown host"' m}ste du be din systemadministrat|r att
l{gga in `laila.lysator.liu.se 130.236.254.12' i host-tabellen, eller
l{nka emacs med `-lresolv' f|r att anv{nda nameserver. Tyv{rr g}r det
inte att ge IP-nummer till Emacs.

Om du vill h{mta LysKOMklienten fr}n n}gonstans utanf|r LiTH kan du
h{mta den senaste versionen via anonym ftp fr}n `nanny.lysator.liu.se
(130.236.254.13)'. Skriv `ftp nanny.lysator.liu.se' och ge `ftp' som
anv{ndarnamn. N{r nanny fr}gar efter l|senord, ange din emailadress
och tryck RET. L|senordet ekas inte. G} ner i directoryt `pub/lyskom'
och skriv `bin'. Detta s{tter om ftp till BINARY MODE vilket {r
n|dv{ndigt f|r att f} |ver elispklienten korrekt. Skriv sedan 
`get lyskom-X.elc.Z' d{r `X' {r det h|gsta nummer du kan hitta i det
directoryt. Filen med det h|gsta numret {r alltid den senaste
versionen. N{r |verf|ringen {r klar, bryt f|rbindelsen genom att
skriva `quit'.F|rsta g}ngen du k|r LysKOM
***************************


N{r du har svarat p} fr}gan om server och uppkopplingen mellan klient
och server {r klar s} f}r du en ny fr}ga; ditt namn. Det {r sed att
ange b}de f|r och efternamn samt den organisation du arbetar f|r, t ex
       Inge Wallin, ISY

Om det inte fanns n}gon med det namn du angav s} f}r du bekr{fta att
du {r en ny anv{ndare. Sen f}r du uppge ett personligt l|senord. Kom
ih}g att vem som helst kan l{sa databasfilen, s} anv{nd inte ett l|sen
som du anv{nder n}gon annanstans!

Efter en liten stund dyker det upp ett f|nster d{r det st}r
       Mottagare: <1> Presentation (av nya) m|ten
       [rende: Inge Wallin, ISY
       --- Skriv texten nedanf|r denna rad ---

Skriv en kort presentation av dig sj{lv. Du b|r }tminstone ha med ditt
riktiga namn, din adress och telefonnummer, och email-adress. Det {r
inget krav som vi st{ller f|r att du ska f} k|ra LysKOM, men det
underl{ttar f|r alla som vill komma i kontakt med dig.

N{r du {r klar trycker du `C-c C-c' f|r att skicka in texten.Prompten
********


N{r LysKOM {r klart att ta emot ett kommando skrivs en prompt ut. Den
kan se ut p} t.ex f|ljande s{tt:

   G} till n{sta m|te -
   L{sa n{sta text -
   Se tiden - 

N{r du ser prompten kan du ge ett kommando. Var sn{ll mot klienten!
Tryck inte p} en massa knappar innan du ser prompten! Det blir bara
problem om du g|r det! Speciellt k{nslig {r den i inloggningsfasen.
Kom ih}g att elispklienten fr}n b|rjan var avsedd bara som ett
surrogat f|r den egentliga klienten och att det som du nu k|r {r en
alfarelease.Scrollning
**********


Om inte allt ryms p} sk{rmsidan s} syns en procentsats i mode-raden.
Tryck p} mellanslag n{r du l{st klart s} scrollas n{sta sida fram.Kommandon
*********


Det finns tv} slags kommandon, dels de som {r bundna till enskilda
tangenter, dels de som du m}ste ange i klartext. M}nga kommandon kan
anges p} b}da s{tten. F|r att ange ett kommando med dess fulla namn
trycker du tangenten `a', vilket skall uttydas `(N}got) Annat',
 ett
kommando som fanns i gamla QZ-KOM. Detta ger dig en fr}ga p} emacs
meddelanderad och du kan nu trycka `?' och f} en lista p} vilka
kommandon som finns.

Antalet kommandon |kar hela tiden med |kande versionsnummer. F|ljande
kommandon finns i elispklienten i den version som anges i titeln p}
detta dokument. F|rst visas vilken tangent som funktionen ligger p}
och d{refter vad man anger under `a'. I m|tet `LysKOM Elisp-klient;
buggar, nyheter och annat' diskuteras nyheter om klienten. N{r en ny
version sl{pps annonseras det ocks} i det m|tet, f|r det mesta
tillsammans med en lista p} de {ndringar som {r gjorda sen f|rra
versionen.Kommandon f|r att l{sa texter.
==============================
   
SPC (mellanslag) eller RET   
   
   
   Utf|r defaulthandlingen, dvs det som st}r i prompten.
   
   
LFD (eller NEWLINE)   
   
   
   Samma som mellanslag eller RET, men placera f|rst mark|ren
   |verst p} sk{rmen.
   
   
`ni'		`L{sa n{sta inl{gg'   
   
   
   G} till n{sta text och visa den. Om du h}ller p} att }terse sparas
   informationen om vad du }terser undan. Med `aa{'n kan du sedan
   }terse n{sta inl{gg.
   
   
`nm'		`G} till n{sta m|te'   
   
   
   G}r till n{sta m|te med ol{sta inl{gg. Alla ol{sta i det nuvarande
   m|tet sparas och m|tet placeras sist i listan |ver m|ten med
   ol{sta inl{gg.
   
   
`h'		`Hoppa |ver alla kommentarer'   
   
   
   Hoppa |ver alla kommentarer till det senast l{sta inl{gget, dvs
   markera dem som l{sta utan att visa dem. Detta sker rekursivt s}
   att alla kommentarer till kommentarerna ocks} markeras som l{sta,
   osv.
   
   
`e'		`Endast l{sa senaste'   
   
   
   Man f}r ange ett antal inl{gg som man vill l{sa i det nuvarande
   m|tet. Alla andra inl{gg i m|tet markeras s}som l{sta. Du kan alltid f} hj{lp.


`?'		`Hj{lp'   
   
   
   Beskriv LysKOM-moden och alla dess tangentbordsbindningar.
   Om du redan gett en del av ett kommando och trycker `?' s} f}r du en
   lista p} vilka alternativa kommandon som finns fr}n det l{get.
   Alternativlistan inneh}ller vad du skulle tryckt f|r att v{lja
   just det alternativet samt kommandots namn.H{r {r samtliga kommandon som anv{nds f|r att skriva en text listade.   
`b'		`Skicka brev'   
   
   
   Skicka ett brev till en person eller ett m|te. Programmet fr}gar
   efter vilket m|te/person som man vill skicka brevet till. Man kan
   skicka brev {ven till slutna m|ten. Om personen eller m|tet har en
   lapp p} d|rren (Se {ven [ndra annat.) s} visas
   lappen i LysKOM-bufferten. 
   
   
`i'		`Skriva ett inl{gg'   
   
   
   Skriv ett inl{gg i det m|te d{r du befinner dig f|r tillf{llet. Se
   avsnittet nedan som beskriver vad du kan g|ra medan du skriver.
   
   
`k'		`Kommentera inl{gget'   
   
   
   Kommentera det senast l{sta inl{gget.
   
   
`p'		`Personligt svar'   
   
   
   Skriv ett personligt svar till f|rfattaren av det senast l{sta
   inl{gget. Detta {r detsamma som att skicka ett brev till honom som
   {r en kommentar till inl{gget.Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.`v'		`Vilka {r inloggade'   
   
   
   Visa en lista |ver de personer som {r inloggade i LysKOM f|r
   |gonblicket. Man f}r dessutom reda p} vilken maskin de k|r ifr}n
   samt vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessions-
   nummerordning och den egna inloggningen markeras med en asterisk
   precis efter sessionsnumret.
   
   
`lm'		`Lista m|ten'   
   
   
   Lista alla m|ten som matchar ett givet m|nster. LysKOM fr}gar
   efter m|nstret innan s|kningen startar. En asterisk (`*') skrivs
   ut framf|r namnet p} alla m|ten som man inte {r medlem i.
   
   
`ln'		`Lista nyheter'   
   
   
   Lista alla nyheter, dvs alla m|ten i vilka du har ol{sta inl{gg.
   Talar ocks} om hur m}nga ol{sta du har i resp. m|te.
   
   
`lN'   
   
   
   Samma som `ln', men anv{nder en n}got l}ngsammare metod. Detta anrop
   finns endast med som kontroll eftersom metoden som anv{nds f|r
   `ln' visserligen {r snabbare, men ocks} mycket mer komplicerad.
   Detta kommando kommer att f|rsvinna snart(?).
   
   
`lp'		`Lista personer'   
   
   
   Lista alla personer som matchar ett givet m|nster. LysKOM fr}gar
   efter m|nstret innan s|kningen startar.
   
   
`ls'		`Lista medlemsskap'   
   
   
   Listar vilka m|ten du {r medlem i, vilka prioriteter som g{ller
   f|r m|tena samt hur m}nga ol{sta du har i varje m|te.
   
   
`l{'		`Lista {renden'   
   
   
   Listar {renden och f|rfattare p} de inl{gg som du har ol{sta i
   m|tet, eller p} dina markerade inl{gg, n{r du har prompten 
   `]terse n{sta markerade -'.H{r beskriver vi hur du kan bli medlem i ett m|te, samt hur du g|r f|r
att uttr{da.


`g'		`G} till m|te'   
   
   
   G} till ett nytt m|te f|r att b|rja l{sa inl{gg d{r. LysKOM fr}gar
   efter vilket m|te du vill g} till. Om du inte {r medlem i m|tet
   s} fr}gar LysKOM om du vill bli medlem i m|tet.
   
   
`m'		`Bli medlem i m|te'   
   
   
   Fr}gar efter ett m|te och ser till att du blir medlem i det. I
   samband med detta f}r du ange en prioritet f|r m|tet och var m|tet
   skall l{sas i f|rh}llande till andra m|ten med samma prioritet.
   Prioriteten skall vara ett tal mellan 0 och 255 med 255 som h|gst
   prioritet. 
   
   Om m|tet {r slutet s} kan man inte g} med i det. Detta kommando
   kan {ven anv{ndas f|r att {ndra prioritet f|r ett m|te som du
   redan {r medlem i.
   
   
`u'		`Uttr{da ur'   
   
   
   Fr}gar efter namnet p} ett m|te och g|r s} att du uttr{der ur
   m|tet. Alla markeringar om eventuella l{sta texter f|rsvinner.`S' eller `q'		`Sluta'   
   
   
   Avslutar LysKOM. Det g}r lika bra att sluta genom att g} ur Emacs
   eller ta bort LysKOM-bufferten.|vriga kommandon i LysKOM.
==========================`r'		`]terstarta kom'   
   
   
   Nollst{ller diverse interna strukturer i klienten. Anv{nds d}
   klienten har h{ngt sig eller d} klienten och servern har kommit ur
   fas. Det kan de g|ra om man trycker `C-g' vid ol{mpliga tillf{llen.
   
   
`t'		`Se tiden'   
   
   
   Visar vad klockan {r.
   
   
`fu'		`F} uppmuntran'   
   
   
   Ger den dystre anv{ndaren lite ljus i m|rkret.
   
   
`fs'		`F} sk{ll'   
   
   
   Tar ner den uppbl}ste anv{ndaren p} jorden.
   
   
`V'		`V{nta p} ett inl{gg'   
   
   
   Stoppar LysKOM och v{ntar p} att ett inl{gg med prioritet h|gre {n
   n{sta m|te man kommer till skall skrivas. Vill man bryta av innan
   {r det bara att ge ett kommando.
   
   Om du inte vill att inl{gg med l}g prioritet, men h|gre {n n{sta
   m|te, ska avbryta v{ntafunktionen s} kan du ange prioriteten som
   m}ste |verskridas med ett prefixargument.Du kan {ndra dina egna parametrar med olika kommandon.

Presentationen {ndrar du med:


`{p'		`[ndra presentation'   
   
   
   [ndrar presentationen f|r ett m|te eller en person. LysKOM fr}gar
   efter vilken person/m|te som presentationen skall {ndras f|r och
   placerar dig i redigeringsl{ge. Om du bara trycker `RET' s}
   {ndrar du din egen presentation.Det finns flera olika kommandon f|r att }terse olika texter. De {r 
listade nedan.`} SPC'		`]terse text'   
   
   
   ]terse en eventuellt tidigare l{st text. Om du anger ett nummer
   direkt efter `}':et s} visar LysKOM denna text. Om du ger ett
   mellanslag s} fr}gar LysKOM efter textnummer.
   
   
`}k'		`]terse det kommenterade'   
   
   
   ]terse det eller de inl{gg som det senast l{sta inl{gget {r en
   kommentar till. Om inte det senast l{sta {r en kommentar utan ett
   originalinl{gg s} ger LysKOM ett felmeddelande.
   
   
`}ak'		`]terse alla kommentarer'   
   
   
   ]terse alla inl{gg som {r kommentarer till det senast l{sta
   inl{gget.
   
   
`}ar'		`]terse alla kommentarer rekursivt'   
   
   
   ]terse alla inl{gg som {r kommentarer till det senast l{sta
   inl{gget. Detta sker rekursivt s} att {ven kommentarer till dessa
   kommentarer }terses. 
   
   
`}r'		`]terse urinl{gget'   
   
   
   ]terser originalinl{gget som gav upphov till den kommentarkedja
   som det senast l{sta inl{gget ing}r i.
   
   
`}n'		`]terse n{sta'   
   
   
   ]terser n{sta inl{gg i }tersestacken.
   
   
`}s'		`]terse senaste'   
   
   
   ]terse de senaste N inl{ggen av X i m|tet M. LysKOM fr}gar efter
   personen X och m|tet M. N {r prefixargument. 
   
   Om man inte ger n}got prefixargument s{tts N`=1'. Om man anger N`=0'
   f}r man se *alla* inl{gg av X till M. Om N {r negativt s} f}r du se
   de abs(N) f|rsta inl{ggen av X i m|tet M.
   
   Om man inte anger X f}r man se de senaste N inl{ggen i m|tet M.
   Default f|r m|tet {r det m|te du {r i. Om man inte anger M f}r man
   se de senaste N inl{ggen av X. 
   
   M kan vara din egen brevl}da, men du kan inte }terse texter till
   n}gon annans brevl}da. Det beror p} en bug i server som kommer att
   r{ttas, f|rhoppningsvis f|re sommaren 1991.
   
   
`}h'		`]terse hoppa'   
   
   
   Avslutar alla }tersekommandon.
   
   
`}l'		`]terse lista'   
   
   
   Visar vilka inl{gg som kommer att }terses, dvs resulatet av alla
   fortfarande aktiva }tersekommandon. 
   
   
`}p'		`]terse presentation'   
   
   
   Fr}gar efter namnet p} en person eller ett m|te och visar
   presentationen f|r denna person/m|te.
   
   
`}t'		`]terse tr{d'   
   
   
   Samma som `]terse urinl{gget' + `]terse alla kommentarer rekursivt'
   f|r det senast l{sta inl{gget.
   
   
`B'		`(]terse) Bakl{nges'   
   
   
   V{nder p} ordningen som de inl{gg man g|r }terse p} presenteras.
   Om man t ex }terser de senaste N av n}gon s} vill man kanske
   }terse dem bakifr}n i st{llet f|r framifr}n.Du kan f} status f|r personer och m|ten med dessa olika kommandon.`sm'		`Status (f|r) m|te'   
   
   
   Visar upp en del intressanta data f|r ett m|te. Om m|tet har en
   lapp p} d|rren (Se {ven [ndra annat.) 
   s} visas denna. 
   
   
`sp'		`Status (f|r) person'   
   
   
   Visar upp en del intressanta data om en person. Om personen har en
   lapp p} d|rren (Se {ven [ndra annat.)
   s} visas denna. `st'		`Spara text (p} fil)'   
   
   
   Spara den senast l{sta texten p} fil. Programmet fr}gar efter filnamn.En markering {r ett litet m{rke som du s{tter p} ett inl{gg som g|r
att du snabbt kan hitta tillbaka till det inl{gget igen.

Du hanterar markeringar med f|ljande kommandon:`M'		`Markera (inl{gg)'   
   
   
   Fr}gar efter inl{ggsnummer och markerar inl{gget med ett nummer.
   Det senast l{sta inl{gget {r default att markeras. Alla markerade
   inl{gg eller markerade inl{gg med en viss markering kan senare
   }terses (se nedan).
   
   Om man inte har satt variabeln `kom-default-mark' till n}gonting
   s} markeras inl{gget med markeringen `100'. Om man satt variabeln
   `kom-default-mark' till nil s} fr}gar den {ven efter vilket
   nummer markeringen skall ha.
   (Se {ven Flaggor.)
   
`A'		`Avmarkera (inl{gg)'   
   
   
   Fr}gar efter inl{ggsnummer och tar bort den eventuella markeringen
   fr}n det inl{gget. Det senast l{sta inl{gget {r default.
   
   
`}am'		`]terse alla markerade'   
   
   
   ]terser alla inl{gg som tidigare markerats med hj{lp av `M' eller
   `Markera (inl{gg)'.
   
   
`}m'		`]terse markerade'   
   
   
   Fr}gar efter en markering och visar upp alla markerade inl{gg med
   just den markeringen.Skapakommandona har inte n}gra egna tangeter, men som kan hittas
under `a'.

   
`Skapa m|te'   
   
   
   Skapa ett nytt m|te.
   
   
`Utpl}na'   
   
   
   Utpl}na en person eller ett m|te. Om man inte {r organisat|r f|r
   m|tet/personen s} misslyckas kommandot.
   
   
`Radera (text)'   
   
   
   Fr}gar efter inl{ggsnummer och raderar inl{gget. Man kan {ven ange
   inl{ggsnumret som prefixargument.Kommandon f|r att addera och subtrahera.
========================================

Man kan addera en mottager eller extra kopiemottagare till en text, en
medlem till ett m|te eller en text som kommentar till en annan text.   
`Addera mottagare'   
   
   
   Fr}gar efter textnummer och namnet p} ett m|te eller en person.
   Inl{gget f}r d} angivet m|te eller person som mottagare f|rutom
   dem som det redan hade.
   
   
`Subtrahera mottagare'   
   
   
   Fr}gar efter textnummer och namnet p} ett m|te eller en person.
   Inl{gget har d} inte l{ngre angivet m|te eller person som
   mottagare. Du f}r bara ta bort en mottagare om du {r organisat|r
   f|r mottagaren eller f|rfattare till inl{gget.
   
   
`Addera kommentar'   
   
   
   Fr}gar efter tv} inl{ggsnummer. Den f|rsta texten kommer att
   kommenteras av den andra. Default f|r det kommenterade inl{gget
   {r senaste refererade texten.
   
   
`Subtrahera kommentar'   
   
   
   Fr}gar efter tv} inl{ggsnummer. Om den f|rsta texten, som har
   aktuell text som default, {r kommenterad av den andra tetxen
   kommer denna bindning att plockas bort.
   
   
`Addera medlem'   
   
   
   Fr}gar efter person som skall adderas samt till vilket m|te.
   Detta kommando m}ste anv{ndas f|r att addera medlemmar till ett
   slutet m|te och det {r bara organisat|ren f|r det m|tet som kan
   anv{nda det. Det kan ocks} anv{ndas f|r att addera medlemmar till
   en brevl}da, dvs en person, om man vill att n}gon annan skall
   kunna l{sa dennes post. Ett exempel {r om man vill skapa en
   brevgrupp d{r flera personer kan l{sa posten som kommer till
   gruppen. 
   
   
`Subtrahera medlem'   
   
   
   Fr}gar efter person som skall subtraheras samt vilket m|te som
   personen skall subtraheras ifr}n. Detta kommando kan t ex anv{ndas
   av organisat|ren f|r ett m|te n{r han vill utesluta n}gon fr}n
   m|tet.`B|rja med nytt namn'   
   
   
   Logga ut den nuvarande personen ur LysKOM och b|rja med en ny
   person utan att starta en ny session.
   
   
`[ndra namn'   
   
   
   Fr}gar efter vilket m|te eller vilken person som skall {ndra namn
   samt det nya namnet. Om du inte {r organisat|r f|r m|tet/personen
   s} misslyckas kommandot.
   
   
`[ndra l|senord'   
   
   
   Fr}gar efter det gamla l|senordet samt det nya du vill ha. Det nya
   l|senordet m}ste matas in tv} g}nger f|r att f}nga felstavningar.
   
   
`S{tt lapp p} d|rren'   
   
   
   Fr}gar efter m|te eller person som du vill s{tta en lapp p} f|r.
   Lapp p} d|rren betyder att en person som f|rs|ker skicka brev till
   personen/m|tet f}r ett meddelande innan brevet s{nds iv{g. Detta
   kan t ex vara anv{ndbart n{r man reser bort och vill l{mna en
   tempor{r adress. Man f}r ocks} se lappen n{r man anv{nder
   kommandot `Status person' p} personen. (Se {ven Status.)
   
   
`Ta bort lapp p} d|rren'   
   
   
   Fr}gar efter m|te eller person och tar bort lappen p} d|rren f|r
   personen/m|tet i fr}ga.`S{nda meddelande'   
   
   
   Fr}gar efter vem du vill skicka ett meddelande till. Personen
   m}ste vara inloggad n{r meddelandet skickas eftersom det inte
   lagras utan skickas direkt. Om du vill skicka till alla som {r
   inloggade s} tryck bara p} RET utan att mata in n}got namn.
   
   D{refter fr}gar LysKOM efter meddelandet som du vill skicka och
   skickar iv{g det till mottagarna. `Prioritera m|ten'   
   
   
   Poppar upp en ny buffert som listar alla m|ten man {r med i i den
   ordning de finns lagrade i servern. I den h{r bufferten har man
   tillg}ng till speciella kommandon f|r att kunna flytta om m|tena
   och {ndra prioritet p} dem. De kommandon som finns {r f|rutom de
   vanliga emacs-kommandona:
   
     
   `u'   
     
     Flytta m|te upp}t i listan. Med ett prefixargument flyttas
     m|tet s} m}nga steg.
     
   `n'   
     
     Flytta m|te ner}t i listan. Med ett prefixargument flyttas
     m|tet s} m}nga steg.
     
   `p'   
     
     [ndra prioritet. Fr}gar efter ny prioritet p} m|tet.
     
   `C-k'		`Kill'   
     
     L{gger upp m|tet p} en kill-stack. Med ett
     prefixargument l{ggs de n{sta X m|tena p} kill-stacken.
     Att ett m|te ligger p} kill-stacken markeras genom att
     f|rsta tecknet p} raden {r ett minustecken.
     
   `C-y'		`Yank'   
     
     Tar |versta m|tet fr}n kill-stacken och stoppar in
     det f|re den rad du st}r p}. Med ett prefixargument
     stoppas de X |versta m|tena in.
     
   \asis{\kbd{S}   \kbd{C-c C-c}
        `q'}
        
     
     Synonymer f|r att }terg} till LysKOM-bufferten. Du kan
     {ven g} till den genom att bara byta buffert (det {r
     snabbaste s{ttet att b|jra l{sa igen) men d} kan det h{nda
     att du f}r l{sa saker och ting i fel ordning i den h{r
     sessionen.
     
   
   
   `C-k' och `C-y' passar bra f|r att flytta block av m|ten till olika
   st{llen. `u' och `n' {r bra f|r den sista "finjusteringen".Namn
****


N{r du skall ange ett m|tes- eller person-namn s} r{cker det att
skriva en entydig bit av namnet. Till exempel s} r{cker det (f|r
tillf{llet) att skriva `ce' f|r att logga in som `ceder'. Saker inom
parentes r{knas inte, s} `Anders Andersson' och `(Hej p} dig) Anders
(och) Andersson (!)' {r precis samma sak. Ofta kan man skriva `m 10'
eller `p 10' i st{llet f|r ett m|te/en person om man vet att m|tet har
nummer 10.

Om namnet best}r av mer {n ett ord, t ex f|r- och efternamn, s} beh|ver
bara entydiga delar av resp. delar skrivas. Antag att tv} personer
heter `Lars Aronsson' resp. `Lars Andersson'. `L A' ger ingen entydig
matchning av namnet, men `L Ar' eller `L An' (eller `l an') kan bara
tolkas p} ett s{tt. Det r{cker allts} i det h{r fallet att ange 4
tecken f|r att best{mma vilken person man menar. Detta g{ller
naturligtvis ocks} f|r m|tesnamn.Att skriva inl{gg
*****************


F|r varje inl{gg/kommentar man skriver f}r man upp en ny buffert. Man
kan skriva p} flera inl{gg samtidigt, och det spelar ingen roll i
vilken ordning man avslutar dem. S} l{nge som man har f|rbindelsen
till servern ig}ng s} kan man skicka in texterna.

\verst i bufferten finns ett antal rader som talar om vem, vad eller
vilka som blir mottagare, och om det h{r {r en kommentar till en
(eller flera) texter. Man kan {ndra i det h{r f{ltet, men man ska vara
f|rsiktig. Det finns ingen felkontroll... Det finns fyra olika saker
som kan st} h{r:

   	Mottagare: <nr> Namn
   	Extra kopia: <nr> Namn
   	Kommentar till text nr.
   	Fotnot till text nr.


`nr' {r ett decimalt tal. `Namn' {r ett m|tesnamn. N{r man {ndrar i de
h{r f{lten beh|ver man inte skriva s} mycket. Det r{cker med den
f|rsta bokstaven i varje rad och nummret. I de tv} f|rsta fallen skall
numret st} inom klamrar. Ett exempel p} hur man kan skriva {r:

   	M<6>
   	E<80>
   	K118
   	K 148
   	Fotnot 12.


Den h{r texten kommer att ha `m|te 6' som mottagare. `M|te 80' f}r en
extra kopia. (Den enda skillnaden mellan `Mottagare' och `Extra kopia'
{r att n{r n}gon kommenterar inl{gget kommer kommentarerna bara att g}
till de m|ten som st}r som mottagare). Texten {r en kommentar till
text 118 och 148 och dessutom en fotnot till text 12. (En fotnot och
en kommentar {r i stort sett samma sak, men det {r bara f|rfattaren
till en viss text som kan skriva en fotnot till den, och fotn|tter
till en text skrivs ut f|re alla kommentarer).

Klienten litar blint p} det nummer man anger. Ingen kontroll g|rs att
det st{mmer med det som st}r efter klamrarna.

Man kan blanda rader av typ `M', `E', `K' och `F' i vilken ordning som helst,
men det f}r inte finnas n}gra andra rader f|re {renderaden. (Inte ens
en blankrad).

Om man vill skicka texten till ett annat m|te {n dem som st}r s} m}ste
man allts} veta numret p} m|tet. Det kan man ta reda p} genom att byta
buffert till LysKOM-bufferten (som normalt heter `*laila*' eller
`*obel18*') och d{r skriva `lm' eller `lp' (`Lista m|ten' resp. `Lista
personer'). De nummer som skrivs ut {r de m|tesnummer som skall
anv{ndas.

Efter alla `M', `E', `K' och `F'-rader skall det komma en {renderad. Den skall
se ut s} h{r:

   	[rende: <H{r ska du skriva en rubrik>


N{r du kommenterar ett inl{gg f}r du dess {rende-rad som default. 

Sen kommer en rad som bara har till uppgift att skilja texten fr}n
rubriken. Efter den raden skriver du ditt inl{gg. Du har tillg}ng till
alla vanliga emacs-kommandon. 

Det enda som {r speciellt {r alla LysKOM-kommandona.

F|r att s{nda in texten trycker du `C-c C-c'. LysKOM fr}gar d} efter
`[rende:' och du fyller i det. N{r du trycker RET s} skickas texten in
till servern. Om allt gick bra s} tas edit-bufferten bort och du f}r
tillbaks LysKOM-bufferten. Textnummret f|r den skapade texten skrivs ut.

Om du n{r du skall skriva [rendet ser stavfel i texten trycker du `C-g' s}
kommer du tillbaka i editerings-mode.

Om man }ngrar sig och vill sl{nga texten man h}ller p} att skriva
trycker man `C-c k'. D} tas bufferten bort, och man kommer tillbaks till
LysKOM-bufferten.

Skulle du vilja ha med delar av den text du kommenterar i ditt eget
inl{gg kan du trycka `C-c i k' och d} kommer hela den kommenterade
texten att l{ggas in d{r du var. Vill du i st{llet plocka in n}gon
annan text s} skall du ist{llet trycka `C-c i' f|ljt av textnumret p}
den text du vill ha med.

Om du bara vill titta p} den text du kommenterar (t ex om du inte har
satt flaggan `kom-write-texts-in-window', se nedan), men inte ha in den i
inl{ggsbufferten s} kan du trycka `C-c } k' s} delas sk{rmen i tv}
f|nster och den kommenterade texten visas i det andra f|nstret. F|r
att spara plats s} visas endast texten och inte texthuvudet.

Om du vill l{gga till n}gon extra mottagare eller kopiemottagare till
texten trycker du `C-c a m' resp. `C-c a k' och s} f}r du ange vem eller
vilket m|te du skall l{gga till.Vilkabufferten
**************


Elisp-klienten uppr{tth}ller en lista p} vilka som {r inloggade och
vad de sysslar med i den s} kallade vilkabufferten. Man kan se vad
alla g|r hela tiden om man har den framme, annars finns den bara i
bakgrunden.Flaggor
*******


Elispklienten har ett antal flaggor f|r att anv{ndaren skall kunna
anpassa uppf|randet till sin egen smak. H{r f|ljer en lista |ver dessa
flaggor samt vilka v{rden de kan anta och deras betydelse i
programmet.

Flaggorna dokumenteras genom att deras namn skrivs ut f|ljt av deras
defaultv{rde. I texten som f|rklarar flaggan listas m|jliga v{rden. Om
ett annat v{rde {n defaultv{rdet |nskas s} kan man antingen anv{nda
emacsfunktionen `M-X set-variable' eller skriva in rader liknande
`(setq flaggnamn 'v{rde)' i sin `.emacs'-fil.


`kom-page-before-command'		`nil'   
   
   
   Om denna flagga {r icke-nil kommer klienten att g|ra en 
   `(recenter 0)' f|re varje kommando b|rjar utf|ras. Detta f|r att
   utmatningen fr}n alla kommando skall hamna p} samma st{lle p}
   sk{rmen.
   
   
`kom-write-texts-in-window'		`nil'   
   
   
   Om nil s} anv{nds LysKOM-f|nstret {ven som edit-f|nster. Om det {r en
   buffert eller en str{ng s} kommer det f|nster som denna buffert
   visades i att anv{ndas. Om 'other s} kommer emacs att v{lja ett
   annat f|nster eller skapa ett nytt f|nster f|r denna editering.
   
   
`kom-created-texts-are-read'		`t'   
   
   
   Om icke-nil s} markeras alla texter som skapas av anv{ndaren som
   l{sta. 
   
   
`kom-reading-puts-comments-in-pointers-last'		`t'   
   
   
   Om nil s} skrivs rader av typen
   `Kommentar i text N av NN' i inl{ggshuvudet. Om icke-nil s} skrivs
   dessa rader ut efter sj{lva inl{gget.
   
   
`kom-print-number-of-unread-on-entrance'		`t'   
   
   
   Om icke-nil s} skrivs antalet ol{sta i ett m|te ut s} fort
   anv{ndaren g}r in i ett m|te.
   
   
`kom-higher-priority-breaks'		`nil'   
   
   
   Denna flagga avg|r hur ett nytt inl{gg i ett m|te med h|gre
   prioritet skall bryta l{sningen av inl{gg. Brytningen g}r till s}
   att man f}r upp prompten L{sa n{sta prioriterade inl{gg - eller
   G} till n{sta prioriterade m|te - och sedan l{ser man det nyss
   inlagda inl{gget ist{llet f|r det som man normals skulle l{st i
   m|tet. Efter prompten L{sa n{sta prioriterade inl{gg kommer man
   tillbaka till exakt det st{lle d{r man var.
   `nil'   
     Bryter inte alls. Vi f}r v{nta tills vi l{st ut hela 
     m|tet. 
   `t'   
     Bryter n{r vi l{st klart ett kommentartr{d, allts} n{r
     vi normalt skulle f}tt prompten L{sa n{sta text.
   `express'   
     Vi bryter m|tet direkt, utan h{nsyn till var vi {r i
     kommentarkedjan. 
   
   
`kom-default-mark'		`100'   
   
   
   Om denna flagga {r icke-nil s} m}ste den vara ett nummer mellan 1
   och 255. Det {r den markering som klienten s{tter. [r den nil
   d{remot s} fr}gar klienten efter vilken markering vi skall ha.
   
   
`kom-presence-messages'		`t'   
   
   
   Om icke-nil s} skriver klienten ut fortl|pande rapporter om vilka
   som g}r in i och ut ur LysKOM.
   
   
`kom-presence-messages-in-buffer'		`presence'   
   
   
   Denna flagga reglerar vilka av LysKOMs meddelanden som skrivs in i
   sj{lva LysKOM-bufferten. De som inte skrivs in i bufferten f}s enbart
   p} meddelanderaden och |vriga skrivs b}de i meddelanderaden och i
   bufferten. Denna flagga kan anta tre v{rden:
   `nil'   
     Inga n{rvaromeddelanden skrivs ut.
   `presence'   
     Meddelanden om vem som g}r in i och ut ur skrivs in i
     bufferten, |vriga meddelanden skrivs endast ut p}
     meddelanderaden. 
   `t'   
     Alla meddelanden skrivs in i bufferten. Detta
     inkluderar, f|rutom de som f}s genom att s{tta v{rdet
     till "presence", {ven meddelanden om vad olika personer
     som {r i samma m|te som du g|r.
   
   
`kom-show-where-and-what'		`t'   
   
   
   Om icke-nil s} skriver klienten ut vilken maskin varje anv{ndare
   k|r ifr}n samt vad han h}ller p} med n{r kommandot `Vilka {r
   inloggade' ges.
   
   
`kom-read-depth-first'		`t'   
   
   
   Om icke-nil s} l{ses kommentarer och fotnoter f|re nya inl{gg.
   Detta g|r att kommentartr{d s|ks av djup-f|rst. Om flaggan s{tts
   till nil s} g|rs s|kningen bredd-f|rst.
   (Se {ven Lista.)Variabler
*********


Det finns ett antal variabler som man kan styra elispklientens
uppf|rande med. Dessa {r inte flaggor i den meningen att de inte bara
kan anta ett av flera f|rdefinierade v{rden, utan kan anta n{stan
vilka v{rden som helst. Variabler i emacs s{tts p} samma s{tt som
flaggor.

`kom-mercial'		Default: `"V{ntar.'"   
   
   
   Denna variabel inneh}ller den str{ng som skrivs ut varje g}ng man
   inte har n}got nytt att l{sa. Anv{ndaren uppmuntras att anv{nda
   humor och kvickhet i anv{ndandet av den.
   
   
`kom-do-when-done'		Default: `("}m" "t")'   
   
   
   Denna variabel inneh}ller kommandon som utf|rs d} man har l{st
   klart alla inl{gg. Varje kommando i listan skriver f|rst ut en
   prompt och d{r kan du naturligtvis g|ra alla de vanliga kommandona
   ocks}. 
   
   Om ett element i `kom-do-when-done' {r en lista, kommer elementen
   i den listan att utf|ras i tur och ordning. Det sista elementet 
   i `kom-do-when-done' kommer att upprepas tills man g}r ur LysKOM.
   
   Ett exempel klarg|r nog dess funktion b{st.
   
   Om man har `kom-do-when-done' satt till:
     ("}m" "t" ("q" "fu"))
   
   kommer f|ljande beteende att uppvisas:
     L{sa n{sta text -     ; Detta {r det sista inl{gget.
        <H{r l{ser vi texten.>
     ]terse (alla) markerade - 
     ]terse n{sta text -    ; Vi har bara ett markerat.
     Se tiden -         ; Innan vi hinner trycka SPC h{r,
                   ; kommer det ett nytt inl{gg, varvid 
                   ; prompten byts till...
     L{sa n{sta text - 
     Se tiden -         ; Nu har vi l{st texten
     Sluta -          ; Vi svarar no.
     Kommandot:"fu" -      ; Tangentbordsmakro
                   ; H{r f}r du uppmuntran.
     Sluta -          ; H{r kommer "sluta" tillbaka. 
                   ; Vi svarar no h{r ocks}.
     Kommandot:"fu"       ; Och "fu" dyker upp igen.
     Sluta -          ; Och sluta igen.
   
   
   Elementen m}ste vara kommandon i LysKOM, dvs de m}ste kunna tolkas
   som tangentbordsmakron eller som emacs-funktioner.Hookar
******


Det finns en del hookar i elisp-klienten. En hook {r en variabel som
anv{ndaren kan definiera till en funktion. Varje hook h|r ihop med en
speciell f|reteelse som elisp-klienten g|r. Om hooken {r satt s}
exekveras funktionen som den {r satt till n{r detta h{nder. F|r
n{rmare information om vad en hook {r kan du l{sa emacs-
dokumentationen. (Se {ven (elisp)hooks.)

   
`lyskom-init-hook'   
   
   
   Denna anropas efter det att hela klienten laddats in. Kan anv{ndas
   f|r att definiera om n}gra LysKOM-funktioner eller ladda egna
   funktioner.
   
   
`lyskom-mode-hook'   
   
   
   Denna anropas n{r LysKOM-bufferten skapas. Kan t.ex anv{ndas f|r
   att st{lla in sina egna bindningar till tangenter, lokalt i den
   bufferten.
   
   
`lyskom-new-text-hook'   
   
   
   Denna anropas n{r klienten f}r meddelande om att en ny text har
   skapats. F|rst stoppas texten in i alla listor och registreras,
   sedan tas prompten bort. D{refter anropas denna hook. Sedan skrivs
   den nya prompten ut. Denna hook kan allts} sortera om texterna
   eller fixa till andra saker som ger en annan prompt {n default.
   
   Om man inte vill att klienten sedan skall skriva ut meddelandet:
   `Text 4711 {r skapad' s} m}ste man s{tta den lokala variabeln
   `no-message' till n}gonting non-nil i denna hook. Man kan
   anv{nda sig av att den lokala variabeln `text-stat' {r bunden
   till text-status f|r den text som f|rorsakar att hooken k|rs.
   
   
`lyskom-who-info-has-changed-hook'   
   
   
   Denna anropas varje g}ng n}gonting i vilkabufferten har {ndrats.
   Observera dock att aktuell buffert {r LysKOM-bufferten, inte
   vilkabufferten.
   Kan vara bra om man till exempel vill visa vilkabufferten n{r ens
   kompis loggar in i LysKOM.
   
   
`lyskom-edit-mode-mode-hook'   
   
   
   Denna anropas n{r man skall skriva en text. Om man vill {ndra
   vilken mode man skall anv{nda n{r man skall skriva sin text skall
   man s{tta det i denna hook. LysKOM-systemet binder sedan om ett
   par tangenter till, just f|r att man skall kunna l{gga in texten
   mm. men den grundl{ggande moden kan s{ttas med denna hook.
   
   Ex: 
     (setq lyskom-edit-mode-mode-hook 'swedish-mode)
   
   Detta exempel f|ruts{tter dock att du har en swedish-mode
   definierad.
   
   
`lyskom-edit-mode-hook'   
   
   
   Denna anropas efter det att LysKOM har gjort alla sina
   initieringar men innan du till}ts b|rja skriva texten.
   H{r l{gger du in saker som du vill g|ra med edit-bufferten. Kanske
   sl} av `auto-save-mode' eller s{tta `fill-column'.
   
   Inte att f|rv{xla med `lyskom-edit-mode-mode-hook'.
   
   
`lyskom-prioritize-mode-hook'   
   
   
   Denna anropas n{r man skapar prioritize-bufferten. Man kanske vill
   ha lite privata funktioner laddade eller andra tangentbordsbindningar
   i den moden.Environmentvariabler
********************


`KOMSERVER'   
   Default komserver. Om `KOMSERVER' {r
   satt s} slipper anv{ndaren mata in
   vilken server som skall anv{ndas vid
   f|rsta inloggningen. Annars {r default
   `laila.lysator.liu.se'.
   
`KOMNAME'   
   Default anv{ndarnamn. Om `KOMNAME' {r
   satt s} fr}gar klienten inte efter
   ditt namn vid f|rsta inloggningen. 
   
`KOMPASSWORD'   
   Default l|senord. Om `KOMPASSWORD' {r
   satt s} fr}gar inte klienten efter
   ditt l|senord vid f|rsta inloggningen.
   Det {r ganska ol{mpligt att ha
   `KOMPASSWORD' satt utan att samtidigt ha
   `KOMNAME' satt. Observera att p} vissa
   UNIX-system s} kan vem som helst se dina
   environmentvariabler med hj{lp av
   `ps -axeww'.Buggrapporter
*************


Det finns troligtvis m}nga fel i klienten. Om du st|ter p} n}got som
borde fungera annorlunda, eller som inte fungerar alls, s} skriv ett
inl{gg i m|tet `LysKOM Elispklient; buggar, nyheter och annat.' Om
felet {r s} allvarligt att det inte g}r, s} skicka mail till
`bug-lyskom@lysator.liu.se' eller `kom@lysator.liu.se'. Synpunkter p} den
h{r texten eller andra manualer kan ocks} skickas dit.Filer
*****


`LLL:/usr/local/lib/elisp/lyskom.el'   
   Senaste versionen av klienten.
`nanny:~ftp/pub/lyskom/lyskom-ver.nr.elc'   
   D:oHappy hacking!
   
   /ceder
   
   /Inge
   
   /Linus