TODO 3.55 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
=========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
Buggar
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer.

  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
  samtidigt. Dvs när jag läst 1449843 och 1449847 dykt upp
  automatiskt och väljer "Spara text (på fil)" så vill jag spara
  båda dessa inläggen.

  Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
  som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
  1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
  läsa 1443602 (en fotnot till 1443554. Det är inte första gången
  det händer.

21
  Man kan inte skicka in inlägg med kom-emacs-knows-iso-8859-1 satt
22
  till nil. (FIXAT)
23

24
25
26
27
28
29
30
  LysKOMs completing-read är skit. Den gör fel. Den borde skrivas om.

  lyskom-try-complete-partials borde returnera exakta matchar före
  längsta match. Nu blir (lyskom-try-complete-partials "link"
  '(("(foo) link (bar)" . 1) ("linkfoobar" . 2))) "linkfoobar", inte
  "(foo) link (bar)".

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
31
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
32
  så scrollar klienten ibland trots att den inte borde.
33

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
34
35
  sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
36
  bara i en gömd buffert. (HEISENBUG?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
37

38
39
  text 1306568

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
40
41
42
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
43
44
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.

45
  M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
46

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
47
48
  Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.

49
50
51
52
  lyskom-add-membership gör membership-listan sorterad, vilket inte
  prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
  att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
53
  Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
54
  tror klienten att man inte finns. (FIXAT?)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
55

56
  Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
57

58
59
60
61
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)

62
Allmänna förbättringar
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
63

64
65
66
67
  Återse igen (kom-review-last-normally-read) borde kanske använda
  buffertlokala variabler för vilket inlägg som är det senaste man
  har läst, så man kan återse det senaste i det KOM man är i.

68
69
  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
70
71
72
  Definiera faces när man startar klienten istället för när den
  laddas.

73
74
75
76
77
  Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
  ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
  och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
  vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
  har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
78
  det. (IGNORERAT FÖR TILLFÄLLET -- JAG GILLADE DET INTE /dcb)
79

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
80
81
82
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

83
84
  Visa fotnoter på ett bättre sätt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
85
86
87
  Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
  presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
  inte först.
88

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
89
90
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
91

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
92
  Klickbara kommandon.
93

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
94
  Återinför Olästa
95

David Byers's avatar
David Byers committed
96
  Reentrant blocking-do